VOD DO DJEPISU

  • View
    77

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÚVOD DO DĚJEPISU. PhDr. Jana Žáková. HISTORIA MAGISTRA VITAE. "Dějiny jsou svědky času , světlem pravdy , živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“ Marcus Tullius Cicero. DĚJEPIS / HISTORIE/. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VOD DO DJEPISU

VOD DO DJEPISU

VOD DO DJEPISUPhDr. Jana kov

HISTORIA MAGISTRA VITAE"Djiny jsou svdky asu, svtlem pravdy, ivou pamt, uitelkou ivota a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero

DJEPIS / HISTORIE/Je vda, kter zkoum djiny lidsk spolenosti od vzniku lovka a po souasnostPouuje o zmnch, ktermi spolenost prolaOdhaluje jejich piny

PRAMENY:a) hmotn - tzv. vykopvky - jde o nlezy pedmt lidskch kultur (ndoby, zbran, zklady, obydl, hroby, kostern pozstatky a dal)

b) psemn - psemn dokumenty (kroniky, zkonky, listiny, dopisy, ty, noviny, letky, literrn dla a dal)

c) tradin - mty, povsti, psn ( se stn)

d) obrazov- mapy, atlasy, kresby

e) zvukov a vizuln - magnetofonov zznamy, film, kompaktn disky, CD ROM a dal ULOEN PRAMEN:Prameny hmotn povahy uchovvme pedevm v muzech, galerich nebo skanzenech.

Psemn prameny studujeme v archvech nebo v knihovnch.

ARCHEOLOGIE: archeologie je vda, kter zkoum pamtky hmotn kultury a na jejich zklad rekonstruuje historickou minulost lidsk spolenostipestoe je to jedna z nejmladch spoleenskch vd, jej zrodky je teba hledat u v dvnovku. Podle psemnch zprv u v 6. stol. p. n. l. babylonsk krl Nabonid organizoval vykopvky zklad palc a chrm.

POMOCN VDY HISTORICK:PALEOGRAFIE nauka o psmuEPIGRAFIKA nauka o npisechDIPLOMATIKA nauka o ednch psemnostechCHRONOLOGIE nauka o zpsobech men asuSFRAGISTIKA nauka o peetchHERALDIKA nauka o znacch - erbechGENEALOGIE nauka o rodovch vztazchNUMIZMATIKA nauka o platidlechMETROLOGIE nauka o mrch a vhch

Zdroje obrzk:http://www.google.com/imghp?hl=cs&tab=ii&q=knihovna&biw=1366&bih=573