Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

  • View
    594

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict

Pangangalap ng Impormasyon gamit ang ICT

ICT Aralin 9

Pangangalap ng Impormasyon gamit ang ICTMarie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurICT Aralin 9

1

Paano nakakatulong ang mga makabagong teknolohiya na ito sa iyo bilang isang mag- aaral?Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Ang Computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Ang Computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon. Maaari itong gamitin bilang imbakan ng mahahalagang dokumento na nasa anyong elektroniko o soft copy. May maliliit na computer gaya ng personal computers, laptops, tablets, at mayroon naming mainframe computers na ginagamit ng malalaking kompanya.

3

Ang mga computer sa paaralan, maging sa ibang organisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka- network.

networkMarie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Ang mga computer sa paaralan, maging sa ibang organisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka- network. Ang mga computer networks na ito ay maaaring magkakaugnay at bumubuo ng isang pandaigdigang computer network. Ito ang tinatawag nating internet- ang malawak na ugnayan ng mga computer networks na pampribado, pampubliko, pangkomersiyo, pampaaralan, o pangpamahalaan.

4

Ang network na ito ay ang tinatawag nating INTERNET - ang malawak na ugnayan ng mga computer networks na pampribado, pampubliko, pangkomersiyo, pampaaralan, o pangpamahalaan.Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Ang mga computer sa paaralan, maging sa ibang organisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka- network. Ang mga computer networks na ito ay maaaring magkakaugnay at bumubuo ng isang pandaigdigang computer network. Ito ang tinatawag nating internet- ang malawak na ugnayan ng mga computer networks na pampribado, pampubliko, pangkomersiyo, pampaaralan, o pangpamahalaan.

5

ay tumutukoy sa ibat- ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag- imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon.Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Ang ICT ay tumutukoy sa ibat- ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag- imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa halimbawa ng ICT ang radio, telebisyon, smart phones, computer, at internet.

Paano makatutulong ang mga makabagong teknolohiyang ito sa pangangalap ng ibat- ibang uri ng impormasyon?6

Sa pangangalap ng impormasyon sa internet, gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng Internet Explorer, Mozilla Firefox at Google Chrome.Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Sa pangangalap ng impormasyon sa internet, gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng Internet Explorer, Mozilla Firefox at Google Chrome.

7

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Mga research engine sites naman tulad ng Google o Yahoo ang binabasa natin upang mas mapadali ang pangangalap ng impormasyon

Mga research engine sites naman tulad ng Google o Yahoo ang binabasa natin upang mas mapadali ang pangangalap ng impormasyon

8

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Kailangan lamang i-type ang mga salita o keywords na tumutukoy sa paksang nais nating saliksikin at ibibigay na sa atin ng search engine ang mga kawing o links sa mga websites na maaaring may kinalaman sa ating sinasaliksik.

Napakaraming uri ng impormasyong maaaring makuha sa internet, gaya ng teksto, musika, video, at animation.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Mga Kapakinabangan ng ICT

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurMga Kapakinabangan ng ICTMas mabilis na komunikasyon- Ang mga mobile phone, webcam, at instant messaging applicatons ay ilan lamang sa produktong ICT na tumutulong para sa mas mabilis at mas malawak na komunikasyon.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurMga Kapakinabangan ng ICT2. Maraming trabaho- Nagbukas din ang ICT ng maraming oportunidad para sa tao upang magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder at technician.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurMga Kapakinabangan ng ICT3. Maunlad na komersiyoMalaki rin ang ginagampana ng ICT upang mas mapaunlad ang pangangalakal.Tinatawag na e- commerce ang pagbebenta at pagbili ng kalakal sa tulong ng internet

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurMga Kapakinabangan ng ICT4. Pangangalap, pag- iimbak at pagbabahagi ng impormasyon- Ngayong tayo ay nasa information age, isang mahalagang kasanayan ang matalinong pagsusuri at pangangalap ng makabuluhang impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya.

Subukan MO!Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurIsang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurIsang malawak na ugnayan gn mga computer network na maaring gamitin ng publiko sa buong mundo.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurIsang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurIsang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurIsang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos SurIsang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon.

Nakatutulong sa ating pakikipag- ugnayan sa iba ang ICT. Ang computer at internet, halimbawa, ay naglalayong gawing mas mabilis at mas malawak ang ating komunikasyon sa iba.Malaking tulong din ang ICT sa pagsasaliksik. Pinapadala at pinabibilis ng computer ang pagsaliksik at pagpoproseso ng mga impormasyon at datos gamit ang mga software application.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

Ang internet, dahil ito ay may malawak na sakop ng ibat- ibang uri ng impormasyong maaring gamitin sa iyong aralin. Ito rin ang maaaring paraan upang maibahagi sa iba ang iyong ginawa.

Marie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur

End of PresentationThank YouMarie Jaja T. Roa Santa Maria West Central School Schools Division of Ilocos Sur