Transcript
 • - Sažetak svih prijavljenih radova -

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  1

  01

  Spomen-obilježje poginulim hrvatskim braniteljima u Okučanima

  zamišljeno je u formi monumentalnog volumena mekog obrisa tako da se

  uz reprezentativnost forme otvara i potrebita prisnost dojma. Osnovna

  masa od donjeg obruba perforirana je u čitavoj dubini bloka prostorom

  definiranom siluetom, koja asocira različite sadržaje, no povezane

  motivike, s rasponima od figurativnog do apstraktnog. U sintezi oblika

  (prolaza) tjelesnog i florealnog stvorena je bogata asocijativnost

  potencirana i samim položajem lika, odnosno likova. U spoju taktilnog, i

  unutrašnjeg prostora spomenika uspostavljena je ravnoteža odnjegovana i

  kroz karakter zaglađene, sjajne površine.

  Posebna vidljivost skulpture je u ideji slojevitog nizanja unutrašnjih

  ureza različitih visina u tkivo volumena, čime se od znaka spomena

  pojedincu osmišljava djelo posvećeno braniteljima. U djelu s utkanom i

  simboličnom razinom, naglašenom otvorenošću prostora u tvarnosti

  skulpture i njegovom povezanošću s krajolikom.

  Spomenik u Okučanima svojim postavom ističe dominantu izgleda, ali su

  itekako zanimljive i druge vizure, intrigantne s likovne i sadržajne strane

  poradi zgušnjavanje unutrašnjeg prostora, od prividne negacije do

  potpune transparentnosti.

  Spomenik bi bio izveden u siluminu, s vanjske strane poliranom, a s

  unutrašnje ostavljenoj boji materijala. Konačno, taj dio spomenika je

  uvijek u sjeni.

  Dimenzije spomenika su dužina 3,5 m, dubina 1,7 m i visina 2,3 m.

  Zamišljen je na tamnoj kružnoj betonskoj ploči/platou radijusa 6 m koja

  se za 50 cm visine kontinuirano izdiže od krajnjih rubova samog parka.

  Prijedlog idejnog rješenja spomenika poginulim braniteljima u

  Okučanima primjer je likovne redukcije, djelo koje razložnim

  koncentratom jednostavnog odiše potresnošću, s nijansama meditativnog

  i uključivog.

  Dispozicija spomen-obilježja odabrana je nakon detaljne prostorne

  analize postojećeg parka, aktualnih kretanja, zadovoljavanja više

  postojećih vizura koje je trebalo očuvati (dva susjedna spomenika). Za

  smještaj spomenika odabran je sjeverozapadni dio parcele, nešto

  jugoistočnije od križanja postojećih pješačkih komunikacija kako bi se

  izmaknuo od zaklanjanja postojećih susjednih skulptura, razvio svoj

  intimni prostor i mogućnost obilaska/prolaza, zastajanja, boravka na

  dijelu travnjaka parka okruženog stablima.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  2

  02

  I. faza; 1 - Zona spomen-obilježja

  Jako naglašena pozicija, vidljiva i dostupna iz svih prometnih smjerova, s

  direktnim pristupom s glavnih ulica. Unatoč navedenom sam centralni

  spomenik “mozaik” se doživljava tek prolaskom/ulaskom u prostor

  spomen obilježja koji je distanciran i artikuliran vertikalnim vanjskim

  elementima “smjerovima”, čime je postignut intimniji parkovni i

  komemorativni ugođaj. Zona spomen obilježja s obzirom da je pristupna

  točka u blizini koridora i javnih sadržaja središnji je dio cjelokupnog

  prostora parka, unatoč dislociranosti od fizičkog težišta parka.

  Spomenuta lokacija osim što omogućava dostojanstven pristup samom

  spomeniku “mozaiku”, također omogućava i dostojanstven pristup

  spomen-kosturnici. Koristi se također i postojeća vegetacija da bi prostor

  zadržao miran i dostojanstven karakter.

  Ako uzmemo u obzir faznost izvođenja ovakva pozicija je praktična i

  ekonomična jer se veže direktno na postojeće komunikacije parka,

  šetnicu ali i ulicu, što osigurava jednostavan prilaz i prihvat velikog broja

  ljudi tijekom komemoracije.

  Korištenje prostora

  Formiran je prostor za prihvat veće količine ljudi tijekom komemoracije,

  ali je uklopljen u parkovnu cjelinu i poštuje postojeće smjerove kretanja

  u svakodnevnom korištenju. Obratila se pozornost i na omogućavanje

  praktičnog pristupa dovoljnim dimenzioniranjem prolaza između zone

  spomen-obilježja, koridora šetnice i nogostupa.

  Ne predviđaju se fiksni sadržaji u zoni spomen-obilježja radi

  fleksibilnosti prostora, prihvata posjetitelja i očuvanja mira

  mikrolokacije, izuzev klupa za sjedenje i odmor.

  II. faza; 2 - zona fontane

  Prostorna organizacija i korištenje prostora

  Proširivanjem zone oko postojeće fontane čija se pozicija izmješta, a

  sama fontana mijenja novom, reorganizira se prostor te formira mjesto za

  sjedenje i odmor uz šetnicu.

  3 - zona spomen-kosturnice

  Prostorna organizacija i korištenje prostora

  Formiranjem zone oko spomen-kostrurnice, kao središnji element

  naglašava se spomenik, a obodno u prijelaznim zonama između partera i

  zelenila formira mjesto za sjede¬nje i odmor te se predlaže lokacija za

  postavu interaktivnog info pulta kojim bi se omogućila informativno -

  edukativna prezentacija Okučana, povijesti i spomen obilježja.

  III. faza; 4 - prostor za igru, odmor i rekreaciju

  Prostorna organizacija i korištenje prostora

  Na poziciji između škole i crkve, udaljenoj od spomen obilježja i

  uvučenoj od ceste uveden je novi parkovni sadržaj u svakodnevnom

  korištenju - prostor za igru, odmor i rekreaciju mještana.

  Prostor je zoniran na središnji prostor dječjeg igrališta, te obodno

  postavljenih prostora za rekreaciju s fitness spravama na otvorenom i

  stolovima za stolni tenis te prostor sa stolovima za druženje, sjedenje i

  odmor.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  3

  03

  Urbanističko-arhitektonskim konceptom se želi očuvati i

  revitalizirati postojeći park kao neizostavna sastavnica identiteta

  mjesta. Uz postojeće oformljuju se novi pješački smjerovi

  stvarajući nove kvalitete prostora. Između glavnih i sporednih

  smjerova kretanja pojavljuju se različiti kvalitetni mikroambijenti

  čineći prostor zanimljivijim širem stanovništvu. Idejni projekt

  predstavlja prvenstveno rješevanje novih pješačkih puteva

  prilagođenim novoj situaciji i poziciji spomen-obilježja kao

  centralne žarišne točke u parku, uz koje se postavlja prikladna

  suvremena javna rasvjeta i urbana oprema. Idejom je obuhvaćen

  cijeli prostor parka tvoreći u konačnici jedinstven prostor,

  nenametljivog i suvremenog karaktera u službi spomen-obilježja

  hrvatskim braniteljima stradalim u vojno redarstvenoj operaciji

  Bljesak. Prema propozicijama natječaja, izvedba projekta je

  predviđena u 3 etape, gdje se u prvoj postavlja spomen-obilježje i

  uređuje nužni dio partera površine 920,0 m2. U drugoj etapi se

  uređuje preostali dio parka koji sa prvom etapom čini površinu od

  3020,0 m2, dok je treća previđena sa uređenje kontaktne zone oko

  prostora obuhvata etapa 1 i 2. Treća etapa ima obuhvat površine

  2350,0 m2.

  Boje intervencije u prostoru su ograničene na bijele i tonove sive,

  uz izuzetak spomen-obilježja od tamnog Cor-Tena i svijetlog

  silumina kao naglašene točke u prostoru. Pronađena je

  odgovarajuća ravnoteža između povijesnog konteksta cijelog

  prostora i jednog novog suvremenog arhitektonskog izraza.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  4

  04

  Spomenik-skulptura je komponiran i zamišljen tako da bude trajno

  obilježje, kolektivna memorija, kao i stalno podsjećanje na

  poginule branitelje i sve one domoljube koji su na bilo koji način

  sudjelovali u oslobađanju okupiranog teritorija središnje Slavonije,

  u brzoj, čistoj i briljantno izvedenoj vojno-redarstvenoj operaciji

  BLJESAK 95 .

  Spomenik-skulptura je kompozicija od dva zasebna bloka, koji u

  zajedničkom suodnosu sačinjavaju jednu jedinstvenu neraskidivu

  cjelinu. Gornji dio spomenika "oblak", je izrađen od visoko-

  poliranog aluminija, u čijoj se zrcalastoj formi projicira-odražava

  kompletna slika okoline u koji je postavljen.

  Lagano zanjihana valovita forma oblaka, odiše smirenošću,

  čistoćom, mekoćom i toplinom, koji svojim blagim nagibom prema

  gore tendira ka letenju u visine, što simbolizira duše poginulih

  branitelja, koje polako plove prema nebu, odlazeći prema vječnom

  miru i spokoju tišine svemira. Uvjerljivost toga dojma, posebno je

  vidljiva za lijepoga vremena, kada se kristalno plavetnilo neba

  pomiješano sa mekoćom i bjelinom oblaka, počne zrcaliti u formi

  našeg prizemljenog oblaka, i kada se stvarnost i fikcija počnu

  stapati u jedinstvenu formu.

  Donji dio spomenika-skulpture, nepravilna je geometrizirana

  forma, sastavljena od čistih, ravnih i besprijekorno izvedenih

  ploha, izbrušenih poput kakvoga dijamanta, koja je sa svom

  svojom težinom i snagom zalegla na zemlju, na taj način

  simbolizirajući odlučnost branitelja da sa svojim danim životima

  budu duboko ukorijenjeni u zemlju

 • 05

  Rješenjem se nastoji maksimalno očuvati autentičnost mjesta i

  obuhvatiti postojeći arboretum. Sva vrijedna visoka vegetacija se

  zadržava i uklapa u novoplanirano krajobrazno rješenje parka.

  Prepoznavši urbanistički i kontekstualno-povijesni značaj lokacije

  na mjestu sjecišta glavnih gradskih prometnica - na rubnoj

  zapadnoj zoni parka pozicionira se gradski parkovni trg sa spomen-

  obilježjem.

  Lipa je pridružena memorijalnom skupu elemenata koji tvore

  spomen obilježje kroz postupak revaloriziranja zatečenog stanja. U

  kontrastu s njenim velikim mjerilom i konotativnom asocijacijom

  sa postojanošću i kontinuitetom, stoje osnovni gradivni elementi

  spomen obilježja, ljudskog mjerila, istovremeno trajni i dojmom

  efemeralni - stope utisnute u parteru trga. Utiskivanjem u masivnu

  plohu betona, stopa od partera preuzima atribut monumentalnosti, a

  zrcalnom oblogom koja danju reflektira okolinu / nebo te noću

  svijetli, stopa dobiva element treperavosti, lakoće i prolaznosti.

  Stope formiraju korake, a oni putanje različitih dužina. Svaka

  putanja ima svoj početak i kraj, ograničenost u vremenu i prostoru.

  Putanje koraka simbol su časnog obola branitelja u akciji Bljesak,

  svaki sa svojim početkom i tragičnim krajem.

  U žarištu gušćeg grupiranja stopa pojavljuje se objedinjujući

  element i konvergentna točka memorijalnog koncepta - ovalni

  postament oko lipe od uglačanog nehrđajućeg čelika.

  Monumentalna masa sa prodorom koji ispunja stablo lipe čita se

  kao svojevrsni oboreni slavoluk, prolaz, u žarištu kojega je lipa sa

  prethodno opisanom simbolikom, dok sama

  reflektirajuća obloga ponavlja amalgam efemeralnog i

  monumentalnog, opisanog u koceptu stopa.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  6

  06

  Vođeni idejom ceremonijalnog puta, postavljena je glavna pješačka

  staza koja se vodi postojećim silnicama unutar i oko prostora,

  kulminirajući u točki postave novog spomenika u sjećanje na

  poginule branitelje u vojnoj operaciji Bljesak, a pritom tangirajući

  postojeću skulpturu Kosturnice. Sam oblik pješačkih putova,

  istovremeno miran i razigran, afirmira genius loci postojećeg

  prostora, pazeći pritom na kretanje svakodnevnih korisnika ali i

  povremena okupljanja manjih ili većih skupina ljudi.

  Glavna skulptura unutar spomen-parka – skulptura Bez naziva –

  apstraktno prikazuje jakost i veličinu, ali i ranjivost ljudskog

  života. Izvedena od aluminijskog lima, skulptura poput

  novonastalog života izranja iz vodene površine. Privijajući se pod

  naporima života, ona odlučno raste i opire se iskazujući sve veću

  odlučnost u svojoj plastici te doseže svoj vrhunac, bljesak, pobjedu.

  Iako svaki život dođe svom kraju, gledajući unatrag, život svakog

  pojedinca, koliko god on kratak ili dug bio, ima svoj vlastiti

  smisao, važnost i veličinu – vrijednosti koje su proizašle upravo iz

  životnih borbi i odlučnosti pojedinca da stvori bolje sutra.

  To lice skulpture okrenuto prema prostoru namijenjenom za veća

  okupljanja prilikom obilježavanja obljetnica, dodatno naglašava

  spomenutu životnu sintagmu kroz mjestimična oštećenja površine

  metala kiselinom, dok naličje skulpture koje je u potpunosti

  oštećeno predstavlja nevidljivi, a opet uvijekprisutni teret koji u

  životu nosimo.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  7

  07

  Potreba podjele rješenja na izvedbeni i anketni dio stvorila je

  rješenje rastavljeno na "slojeve" postavljene u međusobne odnose

  definirane hijerarhijom prema kojoj se posljedično definira i faza

  njihove materijalizacije.

  Osnovni "sloj" je spomen obilježje sa glavnim trgom parka.

  Spomen obilježje zamišljeno je kao žarište u kompoziciji i

  prostornom doživljaju parka, a oblikovano je kao hommage na

  metafizičku pojavu bljeska.

  Ovaj sloj, zajedno sa rekonstrukcijom mjesnih (postojećih) šetnica

  (najkraćih puteva najfrekventnijih kretanja), te rekonstrukcijom

  postojeće spomen kosturnice i pridruženog joj trga , zamišljen je

  ovim rješenjem kao prva faza projekta tj. kao sadržaj obima

  izvedbenog dijela natječaja.

  Naredni "sloj" poželjno je, ali ne i nužno, tretirati kao izvedbeni

  dio rješenja. Sastoji se od šetnica koje su oblikovane kao hommage

  smjerovima kretanja postrojbi hrvatske vojske u toku vojno

  redarstvene operacije bljesak.

  Smjerovi strateškog prilaska Okučanima ponovljeni su formom

  šetnica i njihovim usmjerenjima prema glavnom trgu i spomen

  obilježju.

  Urbana oprema projektirana je na način da se optimalno izbjegne

  svjetlosno zagađenje i prepusti centralnost dojma spomen obilježju,

  a razvija se po fazama obzirom na dijelove partera (šetnice i trgovi)

  na kojeg je nadovezano.

  U "sloju" limba između izvedbenog i anketnog dijela rješenja

  osmišljene su i svojevrsne folie intervencije u livadnom dijelu

  parka.

  Ove intervencije projektirane su na način da ostvaruju memoriju na

  postrojbe koje su sudjelovale u vro bljesak te su dispozicionirane

  unutar prostora parka referentno na smjerove njihovih kretanja

  simboliziranih smjerovima šetnica.

  Posljedni "sloj", tretiran kao anketni dio natječaja su projektirani

  nasadi i dodatne šetnice, referentne oblikovanjem i nadovezujuće

  smjerovima na one iz prethodnog "sloja" (faze), ali povezuju ostale

  bitne točke iz užeg konteksta sa sadržajem parka, tako ga dodatno

  "prokrvljujući".

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  8

  08

  U postolju skulpture nalazi se udubljenje u koje dolazi zemlja za

  cvijeće. Zamišljeno je da zemlju donesu svi branitelji koji su

  sudjelovali, obitelji poginulih i nestalih u olobađanju Hrvatskog

  ognjišta. Križ crpi snagu iz zemlje, uzdiže se u nebo, isijavajući

  zrake koje simboliziraju novi život. Postolje je izlomljeno na

  prednjem dijelu, gdje bi se mogli paliti lampioni, ujedno je

  zamišljeno da se postavi reflektor koji objasjava skulpturu od

  podnožja prema križu. Na označenom dijelu ispred skulpture

  postavile bi se klupe od kamena kockastog oblika koje

  simboliziraju Hrvatsku. Na kocke bi se postavila drvena podloga za

  sjedenje. Križ je na modelu prikazan 1:10. Njegova debljina u

  stvarnosti bit će deblja radi sigurnosti i još masivnijeg izgleda.

  Sama skulptura bi bila od Bračkog kamena, dok bi postolje bilo od

  lokalnog kamena iz najbližeg kamenoloma. Temelji bi bili od

  armiranog betona. Sve kamene površine zaštitile bi se kvalitetnim

  sredstvom protiv vanjskih nepogoda.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  9

  09

  Spomen park Domovinskom ratu u Okučanima je mjesto posebnog

  sjećanja na poginule branitelje u vojno-redarstvenoj akciji Hrvatske

  vojske i specijalne policije Republike Hrvatske, poznatom pod

  nazivom ''Bljesak''. Dostojnim spomen-obilježjem na njihovu žrtvu,

  koja je udarila temelj samostalne i neovisne Republike Hrvatske, se

  izražava zahvalnost hrvatskog naroda.

  Simbolika otpora i oslobođenja grada je utkana u prostornu

  raspodjelu parka. Idejnim rješenjem se upotpunjava pravilna

  podjela oblikovne strukture, zadržavajući bitne smjerove kretanja

  unutar parkovne površine. Park je komunikacijska veza između

  bitnih sadržaja u gradu. Zadržavanjem četiriju poprečnih staza kroz

  park se ujedno naglašava simbolika četiri godine okupacije grada

  pod agresorom. Njihovo povezivanje je omogućeno uzdužnom

  stazom koja ujedno simbolizira proboj branitelja i oslobođenje

  grada. Staza preuzima ulogu žile kucavice koja omogućava

  nesmetano kretanje kroz park odakle se otvaraju poželjne vizure

  unutar parka, te spaja bitne akcente u prostoru. Iz oba smjera vodi

  ravno do partera sa spomen obilježjem. Unošenjem dijagonalne

  staze smjera SZ-JI, prema načelima superpozicije, otvaraju se

  vizure prema središnjem dijelu sa skulpturom.

  Skulptura je odraz snažnih emocija promatrača, ali i efekt probaja i

  oslobođenja grada. Riječ je o fizički razlomljenoj plohi s

  procjepom u obliku bljeska. Prolaskom kroz njega se otvara pogled

  na postojeće akcente u prostoru. Kontrastom finoće vanjske

  teksture i grubosti obrade procjepa, stvara se razlika između burne

  prošlosti i puta kojeg su branitelji prošli do slobode za bolju

  budućnost.

 • 10

  Samo spomen obilježje čine dva paralelno postavljena betonska

  zida iznutra obložena blago reflektirajućim limom na kojem su

  urezana imena branitelja. Skučeni prostor između zidova

  nagoviješta koncept cijelog parka koji se događa u daljnjoj šetnji

  kada se posjetitelj spusti u rov. Također, simbolizira portal – prolaz

  iz rata u mir, iz materijalnog u duhovni svijet. Blaga refleksija koja

  se događa iznutra, pokazuje posjetiocu njegov mutan obris te se

  višestruko multiplicira i tako simbolizira tisuće ljudskih žrtava i

  sjećanja na poginule. Na taj način prostor potencira paralelno

  sagledavanje sadašnjosti i prošlosti. Dok posjetitelj fizički

  sagledava svoju refleksiju, ona diskretno nagovještava sjene duša

  izgubljenih u ratu koje više nisu ovdje, ali kao da su duhom

  prisutne.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  11

  11

  Skulptura je rješena kao specifična prostorna instalacija koja se

  sastoji kocaka od visoko poliranog inoksa koje levitiraju iznad

  polirane betonske površine. Visina svake kocke je 103 cm, a

  dilatacija od poda je 3 cm. Na gornjoj plohi ispisano je ime i

  prezime svakog branitelja.

  Forma kocke koja se ponavlja izvedena je iz motiva hrvatske

  šahovnice kao prepoznatljivog nacionalnog simbola. Oblikovanje

  je vođeno idejom jake, ali istovremeno diskretne nacionalne

  simbolike. Uglačane zrcalne plohe kocki pod nebom, okružene

  magnolijama, parkom i ljudima koji prolaze, stvaraju

  kaleidoskopsku čaroliju koja s izmjenom godišnjih doba postiže

  mimikričan efekt. Na taj način, rješenje ujedinjuje racionalnu

  konstruktivističku estetiku koja ilustrira obnovu i gradnju novog

  društva i poetičnu viziju procvata u slobodi za koji su zaslužni

  poginuli branitelji, a čiji su plodovi na najljepši način prikazani kao

  cvijet magnolija.

  Ideja ovog prostorno-plastičkog rješenja je stvoriti interaktivan

  prostor velike pročišćenosti i jednostavnosti koji podsjeća na

  pravilnu vojnu formaciju.

  U pravilnom prostornom rasteru kocaka stvoren je memorijalni

  prostor kojem je glavni prilaz blagom rampom s juga. Postavljanje

  vijenca predviđeno je u podnožju prvog reda kocaka, na način da se

  na njih naslanjaju, gdje se također mogu zapaliti i svijeće.

  Ispred toga, u podu pored zastave je predviđen natpis:

  HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VOJNO

  REDARSTVENOJ OPERACIJI BLJESAK U OKUČANIMA

  1995. GODINE

  Svako je slovo izrađeno od inoxa i utopljeno u beton veličine cca

  11 cm. Odraz bijelih cvijetova, ali i ostalog zelenila na blistavom

  inoksu suptilno dematerijalizira samu skulpturalnu instalaciju i

  povezuje je s okolinom kao metaforom državnog teriotorija čiji je

  suverenitet trebalo braniti i koji je u miru trebao procvasti poput

  magnolija. Ideja je bila da se napravi rješenje koje je jednostavno i

  za izvedbu i za održavanje. (danas postoje sprejevi kojim se inoks

  pošprica i nakon 15 minuta ispere vodom te izgleda blistavo kao

  prvog dana).

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  12

  12

  Skulptura se izrađuje od visokopoliranog silumina, legure

  aluminija i mesinga, koja je otporan na sve atmosferilije, te trajno

  zadržava visoki sjaj. Skulptura je sa postamentom ukupne visine 4

  m.

  Niski postament je tlocrtne dimenzije 2 x 3 m, sa 6 polja

  (šahovnica sa kvadratima 1 x 1 m), od kojih na jednom krajnjem

  postavljen vertikalni dio skulpture.

  Vertikalni dio skulpture sastoji se od 42 savijene ploče silumina

  kvadratnog tlocrta, koji predstavljaju poginule branitelje.

  Na dva polja postamenta od 5 cm visokih ploča silumina predviđa

  se dodavanja teksta (naziv skulpture, imena poginulih ili sl.).

  Postament skulpture predstavlja mjesto za polaganje vijenaca i

  svijeća za poginule branitelje. S donje strane postament je zarezan,

  te se uokolo postavlja linearna led rasvjeta niskog intenziteta. Tako

  se noću skulptura malo izdiže iz poda, dok po danu izlazi izravno

  iz zemlje.

  Predmet razmatranja postave spomen obilježja te stvaranja

  dostojnog prostornog okvira za održavanje svečane komemoracije

  obuhvaća i šireg obuhvata parka unutar svakodnevnog korištenja

  stanovnika Okučana, i u širem kontekstu kao reprezentativnog

  dijela kontinuiranog sustava zelenih površina unutar naselja.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  13

  13

  Spomen-obilježje je uzdužno postavljeno na osi istok-zapad, te i na

  taj način ističe cilj i ishod VRA Bljesak: ponovno prometno,

  zemljopisno i simbolično povezivanje istoka i zapada Hrvatske u

  čvrstu cjelinu. U središnjem dijelu segmenti spomenobilježja su

  uzdignuti od površine i na taj način oslobađaju prolaz prema

  drugom dijelu parka čineći pritom svojevrsni slavoluk. Ovaj

  prostor, u blizini kojega se nalaze i stupovi za isticanje barjaka, je

  predviđen za komemoracije i okupljanja u prigodama državnih i

  lokalnih praznika i obljetnica. S obzirom da je spomen-obilježje

  koncipirano na način da je svaki pojedinačni element (karika)

  podsjetnik na 42 individualne žrtve branitelja, moguće je odati

  počast pojedinom branitelju ostavljajući cvijeće, svijeće ili neki

  drugi znak sjećanja uz pojedinačni segment. Os istok-zapad kojom

  se proteže spomen-obilježje je istovremeno os kojom se povezuju

  dva spomenika iz različitih epoha hrvatske države:

  spomenkosturnica i spomenik iz NOB-a, te na taj način povezuje i

  dva razdoblja u evoluciji hrvatske državnosti. Namjera autora je ne

  ulaziti u promjene na ova dva spomenika, jer smo mišljenja da

  svaki od njih ima svoju povijesnu vrijednost u kolektivnoj

  memoriji stanovnika Okučana, Zapadne Slavonije i Hrvatske.

  Postavljanjem spomen-obilježja u prostor parka autori su poštivali

  zatečeno stanje hortikulture, te su minimalno zadirali u promjene.

  Skulptura se „provlači“ između stabala kestena u suglasju s

  prirodnim okolišem ne narušavajući krajobraz.

  Svojom veličinom se ne nameće, ali zauzima jasno vidljivo mjesto

  u novostvorenoj urbanoj cjelini.

  Postojeći se park zadržava u najvećoj mjeri i zamjenjuju se samo

  stara stabla s novim. U dijelu parka između škole i crkve je

  predviđen prostor za malo dječje igralište sa spravama kako bi park

  postao, zajedno sa spomen obilježjem, i mjesto ugodnog boravka.

  Parter parka se predviđa zasaditi s kombinacijama niskog grmlja i

  pokrivačima tla, tako da dobije dodatno na volumenu i fundusu

  zelenila po vertikali.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  14

  14

  Snažnim i neuništivim znakom simbolično iskazati slavu hrvatskim

  braniteljima palim u operaciji „Bljesak“ i ovjekovječiti zahvalnost

  na njihovu doprinosu u ostvarenju slobodne Hrvatske.

  „Bljesak“ kojim je najavljena „Oluja“, a time i konačna uspostava

  državno-pravnog poretka na cijelom području države,

  To bez sumnje zaslužuje.

  Postava prostorno i oblikovno naglašenog stijega s hrvatskom

  zastavom uz arhetipski simbol vječnog trajanja – monolit.

  Hrvatska zastava uvijek je, a posebno u Domovinskom ratu,

  simbolizirala vjekovnu težnju za slobodom, a danas u

  svakodnevnom životu svojom uvijek dinamičnom životnom

  pokretljivošću inspirativno i identitetski simbolizira nužnu potrebu

  zajedništva u željenom boljitku i razvoju jedine nam Domovine.

 • NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA POGINULIM U VRO BLJESAK U OKUČANIMA

  15

  15

  Spomenik poginulim braniteljima je nepravilnog trapeznog oblika.

  Dimenzije spomenika su određene prema mjerilu čitave površine

  parka, a ujedno i proporcijama slobodnog prostora na površini trga

  na kojoj je spomenik postavljen. Na najvišoj strani spomenik je

  visok 4 metra, dok je na nasuprotnoj najnižoj strani njegova visina

  svega 1,5 m. Dužina osnovice na kojoj spomenik leži je 7metara.

  Tlocrtno je dugačak nešto više od 8 metara, a širok pola metra.

  Izrađen je od armiranog betona, a obložen granitnim pločama

  tamne antracitne boje, kako bi dodatno dominirao prostorom

  svojom zagasitom bojom. Monolitni kubus je perforiran malim

  kvadratnim šupljinama, veličine 20x20 cm, u kojima je smještena

  točkasta led-rasvjeta. Tih perforacija ima ukupno 42, što

  simbolizira 42 poginula branitelja u VRO Bljesak. Igra svjetla i

  tame, boje i okolnog prostora, kao i pune plohe i njezinih praznina

  daje jednu dinamičnu, ali vrlo stabilnu scenografiju u tom

  memorijalnom prostoru.

  Ideja oblika spomenika kao čvrstog monolitnog bloka povezuje se

  sa idejom stvorene Hrvatske države, a njegovi perforirani dijelovi

  su izgubljeni životi heroja palih u njezinom nastajanju.


Recommended