Click here to load reader

Zlatni partner Medijski partner

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zlatni partner Medijski partner

 • Zlatni partnerMedijski partner

 • www.estudent.hr

  Priprema: Bernarda Zubak, voditeljica projekta, e-mail: [email protected], Katja Kegel, Zorana Mati, Simona Krmar, Jakov Krsti, Marin Jujnovi, Ivan ZovkoPartneri projekta: Zagrebaka banka, Nova TV, Adacta, Coca-Cola HBC, Croatia osiguranje, Allianz

 • Sadraj

  Predgovor 1O udruzi 2Analiza ankete 6

  Najei problemi nakon zavretka 6fakulteta 6Najee postavljana pitanja na razgovoru za posao 7Radno iskustva tijekom studiranja 8Prosjek ocjena 9Preporuke 9

  ivotopis (CV) 10Sastavljanje ivotopisa 11

  Osobni podaci 11Obrazovanje 12Radno iskustvo 12Dodatne vjetine 13

  Motivacijsko pismo 17Razgovor za posao 18

  Psiholoko testiranje 18Priprema za intervju 20

  Razgovor za posao 21Dan intervjua 21Korisni savjeti 22

  Predstavljanje poduzea 23Zagrebaka banka 23Nova TV 32ADACTA 35Coca-Cola 38CROATIA osiguranje 41

  Pogovor 45

 • www.estudent.hr

  PRIRUNIK ZA APSOLVENTE2013.

 • 1

  Predgovor

  Drage apsolventice i apsolventi,

  prije svega, elimo vam estitati na vaem dosadanjem uspjehu tijekom studiranja te vam zaeljeti sreu i u ovim zavrnim godinama fakulteta. Trenutno u ruci drite Prirunik namijenjen upravo vama, kako bi vam se olakao jedan od najvanijih koraka u vaoj poslovnoj karijeri - pronalazak posla.

  Znamo da je svaki korak naprijed teak i kao takav suoava vas s poetnom neizvjesnou, strahom, sumnjom, upoznavanjem nove i nepoznate sredine i drutvenog okruenja. Zahvaljujui dobroj volji i uloenom trudu, taj korak moete uiniti to bezbolnijim za sebe i pretvoriti ga u vau priliku da zavladate svojom karijerom. Ovom knjiicom pribliit emo vam situacije

  koje vas ekaju u vaoj blioj budunosti, dogaaje s kojima ete se susresti nakon zavretka studija te savjete kako postati poeljan kandidat na tritu rada. Iskreno se nadamo da emo u tome uspjeti te da e vas Prirunik voditi na putu ka ostvarenju vaih poslovnih ciljeva.

  Do tada, mi smo tu uz vas. Slobodno nam se obratite. Odgovore na neka pitanja pronai ete u ovom Priruniku, a za sve ostalo kontaktirajte nas putem Facebooka, maila ili osobno.

  elimo vam sretan i uspjean zavretak studija!

  Va eSTUDENT

 • www.estudent.hr2

  Ukoliko elite razviti svoje vjetine i upoznati veliki broj ambicioznih i marljivih ljudi, sada je pravo vrijeme da se raspitate o udrugama i mogunostima koje pruaju.

  PROJEKTI

  App Start Contest - ASC je edukativno natjecanje namjenjeno studentima tehnikih i grafikih

  fakulteta, ali nije iskljuivo za sve ostale. Timovi imaju za cilj izraditi projekt - programsko rjeenje (aplikaciju) za popularne platforme pokretnih ureaja. Kroz tijek natjecanja organiziran je cijeli niz predavanja na kojima studenti imaju priliku nauiti sve vjetine potrebne za izradu projekta.

  Bez veze nije bezveze - Uvidjevi stanje u naem

  drutvu (i obrazovanju), studenti su se odluili pobuniti. Dignuli su glas protiv nepotizma, korupcije i povlaenja veza. Ovim projektom eli se ukazati na prave uzore i vrijednosti, inspirirati i aktivirati sve studente. Projekt se odvija kroz niz predavanja, druenja i koncerata.

  Business Plan Contest - BPC za cilj ima pruiti studentima priliku i poticaj da svoju

  1 O udruzieSTUDENT je studentska udruga nastala inicijativom proaktivnih studenata i asistenata Ekonomskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu sa eljom da udruga i njeni lanovi budu inicijator promjena, odlino praktino iskustvo te mrea znanja i izvrsnosti.

  Cijelu udrugu kao i sve projekte, radionice i inicijative vode sami studenti koji posjeduju veliku motivaciju i volju da mijenjaju nabolje svijet i okruenje u kojem ive.

  Udruga sa 400 aktivnih lanova djeluje na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i raunarstva, Prirodoslovno - matematikom fakultetu te Farmaceutsko - biokemijskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, a projekti udruge orijentirani su na sva hrvatska sveuilita.

  U projektima eSTUDENTa godinje sudjeluje preko 5.000 studenata iz cijele Hrvatske, ostvaruju se partnerstva sa vie od 50 renomiranih poduzea i organizacija, a preko 50 000 ljudi godinje izravno i neizravno sazna za projekte u kojima sudjelujemo. eSTUDENTu se moe pristupiti tek na drugoj godini fakulteta, o udruzi moete saznati na:

  Webu - www.estudent.hr Facebook stranici - www.facebook.

  com/eSTUDENT.hr

 • 3

  poslovnu ideju razviju u upotrebljiv i profesionalno razraen poslovni plan. Takav plan predstavlja sve to im je potrebno kako bi pokrenuli svoj posao te pronali investitore i partnere. Kroz dodatnu edukaciju, zanimljive predavae i radionice nastoji se probuditi poduzetniki duh i poboljati poslovna pismenost.

  Case Study C o m p et i t i o n - CSC je

  natjecanje u rjeavanju stvarnih poslovnih sluajeva, namijenjeno studentima iz cijele Hrvatske. Odlino mjesto za iskuavanje svoje kreativnosti, domiljatosti i timskog rada. Najuspjeniji timovi, od maksimalno etvero studenata, osvajaju vrijedne nagrade poduzea koja su zadala sluaj. Uz to, s poduzeima stvaraju kvalitetnu vezu s mogunou kasnijeg zaposlenja.

  Elektroboj - Elektroboj je praktino i edukativno studentsko natjecanje u izradi sklopovskih i programskih rjeenja orijentirano prema

  elektrotehnici. Ideja je povezati najbolje studente na podruju elektrotehnike s najboljim tvrtkama iz istog podruja. Tijekom natjecanja, studentski timovi izrauju sklopovska i programska

  rjeenja s ciljem povezivanja uspjenih i talentiranih studenata s poduzeima partnerima projekta.

  IC Future Seminar - Seminar o intelektualnom kapitalu odrava se tjedan dana u Dubrovniku

  poetkom srpnja, u drutvu motiviranih studenata koji su voljni initi promjene u svijetu. Predavai iz cijelog svijeta dolaze podijeliti svoja znanja i iskustva putem interaktivnih radionica i malih projekata. Sve se odrava u ugodnoj i kreativnoj atmosferi u kojoj se javljaju razna nova rjeenja i inovativne ideje.

  Kopaka solidarnosti - Humanitarni malogonometni turnir u kojem igraju momadi

  renomiranih hrvatskih poduzea te momadi studentskih udruga. Svrha ovog projekta je dobrom voljom i udruenim snagama pridonijeti podizanju kvalitete obrazovanja, oblikujui tako pogled na svijet mladih, gradei temelje za njihovo permanentno povezivanje znanja, vjetina i sposobnosti

  Moot Court Croatia - Moot court je natjecanje u obliku simuliranog suenja. Pred studente se postavlja pravni

  sluaj za koji sastavljaju podnesak u zadanom roku (za obje strane u sluaju)

 • www.estudent.hr4

  te isti predstavljaju na simuliranim roitima pred sudakim panelom. Moot Court predstavlja jedinstven nain primjene teorije u praksi te priliku za razvoj komunikacijskih, istraivakih i analitikih vjetina, a u isto vrijeme i provoenja selekcije meu najboljim proaktivnim studentima. Svrha natjecanja je omoguiti studentima bolji uvid u praksu te im dati priliku za kreativan i izazovan rad. Prednost Moot Court Croatia natjecanja, naspram ostalih, je u tome to se odvija na hrvatskom jeziku te uz primjenu hrvatskog pozitivnog prava.

  Vizionar - Natjeaj za dizajn namijenjen studentskoj populaciji u svrhu stjecanja praktinih

  znanja, umreavanja i povezivanja studentske populacije s gospodarskim sektorom. Svrha projekta je educirati okolinu to je dobar i kvalitetan dizajn te povezati dizajnerski proces i ekonomsko razmiljanje, omoguiti mladim profesionalcima da putem natjeaja pokau svoj talent i steene vjetine, te ih povezati s potencijalnim poslodavcima.

  Zlatni indeks - Za razliku od ostalih natjecanja Udruge, ovo natjecanje nije namijenjeno studentima. U ovom projektu, studenti ocjenjuju poduzea koja su pridonijela kvalitetnijem studentskom ivotu, obrazovanju i strunom usavravanju studenata.

  Nagrauju se oni koji su najvie doprinjeli studentskoj populaciji.

  Vodi za brucoe - Vodi je knjiica sa svim i n fo r m a c i j a m a

  koje su potrebne jednom brucou za uspjean poetak studiranja u Zagrebu. Osim to se u vodiu moe pronai popis svih fakulteta Sveuilita i njihove adrese, moete saznati neto vie o studentskom smjetaju, svim menzama u kojima se moe jesti kao i o gradskom prijevozu (naravno postoji i karta tramvajskih linija te vozni red), kakve povlastice imaju studenti to se tie eljeznikog i autobusnog prijevoza, za koje se stipendije mogu prijaviti, to je to NSK i na kojem principu funkcioniraju knjinice grada Zagreba. Takoer se mogu nai informacije i o kazalinoj ponudi, muzejima, kinima i sportskim objektima. No, to nije sve. U Vodiu su takoer navedene informacije kao to su CARNet i SRCE, informacije o kolama stranih jezika ili pak deurnim ljekarnama.

  Prirunik za apsolvente upravo drite u rukama! Rije je o projektu pokrenutom ove akademske godine kao odgovor na potrebe apsolvenata koji uskoro izlaze na trite rada. Cilj projekta je pruiti smjernice i savjete za ulazak u poslovni svijet, od toga kako se predstaviti poslodavcu i napisati ivotopis, pa do

 • 5

  toga kako se ponaati u tom procesu. Uz to, cilj nam je informrati studenate o izvrsnim poslodavcima, njihovom selekcijskom procesu te mogunostima rasta koje isti prua. Kvalitetu rada udruge eSTUDENT potvruje 5 Posebnih Rektorovih nagrada Sveuilita u Zagrebu te slubena potpora Predsjednika

  Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovia za pet projekata voenih od strane eSTUDENTa. Svi projekti pokrenuti su s ciljem promicanja znanja, suradnje i meusobne podrke, kako u studentskoj populaciji, tako i na Sveuilitu, te u privatnom sektoru koji redovito surauje s akademskom zajednicom.

  Slika 1. Godinja skuptina eSTUDENTa u veljai na FER-u 2013.

 • www.estudent.hr6

  2 Analiza anketeKako bi ovaj Prirunik odgovorio na to vie pitanja s kojima se susreu studenti zavrnih godina fakulteta, provedena je anketa meu tom populacijom. Cilj ankete bio je pronai odgovor na pitanja

  s kojim se problemima najee susreu studenti prilikom odabira poslodavca, sastavljanja i slanja ivotopisa te intervjuiranja kao posljednjeg koraka u selekcijskom procesu.

  Rezultati ankete provedene meu nedavno diplomiranim studentima pokazuju kako veina nailazi na iste probleme i neoekivane situacije. Izrazito esta pojava je izostanak povratne informacije u obliku odgovora na prijavu te kao takva predstavlja prvo razoaranje u procesu pronalaska posla. Ova pojava rezultat je velike konkurencije, odnosno velikog broja prijavljenih za odreeno radno mjesto, a ne pokazatelj nekvalitete kandidata. Takoer, tu su ponekad i nerealna oekivanja apsolvenata o buduem radnom mjestu, koja vjerojatno

  Najei problemi nakon zavretkafakulteta2.1

  proizlaze iz injenice da nemaju dovoljno radnog iskustva i prakse. Nezadovoljstvo se javlja i tijekom selekcijskog procesa ije je trajanje u veini sluajeva due od oekivanog.

  Sve ove situacije na koje mladi nailaze prilikom zapoljavanja esto rezultiraju razoaranjem kandidata u cijeli sustav. Meutim, vano je shvatiti da su navedene prepreke normalna i esta pojava prilikom zapoljavanja te ih, kao takve, ne treba shvaati osobno.

 • 7

  Razgovor daje poslodavcu bolji uvid u osobnost kandidata. U ovoj fazi kandidat predstavlja ono to je napisao u ivotopisu, govori o svojoj motivaciji za prijavu te odgovara na razliita pitanja.

  Jedno od najeih pitanja na razgovoru za posao je ono o samom poduzeu za koje se kandidat prijavljuje. Odgovor pokazuje pripremljenost i informiranost kandidata. Takoer, kandidatu se esto postavlja pitanje gdje se vidi za 3 do 5 godina, iz ega poslodavac moe vidjeti koliko su realna oekivanja kandidata.

  Ono to poslodavca zanima je i dosadanje iskustvo tijekom studiranja to mu daje bolji uvid u izvannastavne aktivnosti kandidata.

  Kandidat e u najveem broju sluajeva morati objasniti i razlog i motiv svoje prijave na konkretan natjeaj te e mu biti postavljeno pitanje njegovih prednosti i mana. Standardna pitanja su ona o dosadanjem obrazovanju, o stavkama navedenim u ivotopisu, sudjelovanju na projektima te oekivana plaa.

  Ako kandidat u ivotopisu navede kako raspolae znanjem stranog jezika,

  npr. engleskog jezika, razgovor se moe nastaviti na engleskom jeziku. Poslodavca zanima i informiranost kandidata o radnom mjestu za koje se natjee, pa je est i upit upravo o tome. U veini sluajeva razgovoru za posao prethodi psiholoko testiranje, koji obuhvaa i test inteligencije.

  Najee postavljana pitanja na razgovoru za posao2.2

 • www.estudent.hr8

  Poeljno je ve za vrijeme zavrnih godina studija uvidjeti kako izgleda stvarna selekcija u izboru buduih zaposlenika. To je prilika za studente da bez pritiska uvide kako izgleda razgovor za posao.

  Poslodavci cijene ambicioznost i proaktivnost studenata. Takoer, postoje razne simulacije razgovora za posao koje pomau pripremanju studenta za intervju.

  Simulacije su korisne i poune, no prijave na stvarne natjeaje i odlasci na testiranja i razgovore za posao daju bolji uvid.

  Razlog tome je realnost cijele situacije i utjecaja na studente (trema, snalaenje u novim situacijama, vjebanje neverbalne i verbalne komunikacije, pravila poslovnog bontona...), te dolazi i do uspostavljanja kontakta s potencijalnim poslodavcima koji nam kasnije u karijeri moe biti koristan. Povrh toga, percepcija studenata o buduem radnom mjestu uglavnom ne korelira sa stvarnou te

  stoga rad tijekom studija moe dobro posluiti za stjecanje dojma o razliitim oblicima posla.

  Studentski posao uvelike pomae studentu kako zbog stjecanja novih sposobnosti, tako i zbog donoenja odluke eli li se baviti slinim poslom u budunosti. Iz uspjeno odraene prakse/ studentskih poslova vrlo esto se razvije kasnija suradnja.

  Prednost radnog iskustva tijekom studija poslodavcu pokazuje kandidatovu motivaciju i ambicioznost, spremnost na rad i posjedovanje radnih navika.

  Kao negativan oblik ovakve aktivnosti, javlja se produivanje roka zavretka fakulteta to dugorono moe utjecati na slabljene kandidatove privlanosti na tritu rada. Na zavrnim godinama studija najbolje je odabrati posao/ praksu koja je usko vezana za studentovo podruje interesa i njegovu struku.

  Radno iskustva tijekom studiranja2.3

 • 9

  Prosjek nema presudan utjecaj pri odabiru kandidata, ali ipak u dosta e sluajeva biti bitna komponenta. Visok prosjek e zasigurno biti bitna prednost kandidata u selekcijskom procesu, naroito pri prijavama za rad u znanstvenim ustanovama. Poslodavci

  obraaju panju na druge stavke fakultetskog obrazovanja kao to su smjer i trajanje studija, angairanost u studentskim udrugama i organizacijama te osobne vjetine i vrline. Visok prosjek je faktor privlanosti ivotopisa, ali ne i nuna stavka.

  Adekvatna preporuka je sigurno kvalitetna prednost pri traenju posla u odnosu na druge kandidate. Preporuka bi trebala biti od osobe ija je struka relevantna za odreeni posao, ukoliko nije, i dalje je korisna, ali ne koliko u prvom sluaju.

  Dobra preporuka moe biti ulaznica za odreeni posao te ju svakako treba staviti u ivotopis kao jednu od dodatnih kvaliteta. Sigurni smo da e

  Vam odgovori ankete pomoi kada se naete u situaciji u kojoj su se nali i nai ispitanici kada su se s diplomom zaputili u poslovni svijet. Sva pitanja, nedoumice i Vaa nesigurnost oekivan su rezultat injenice da naputate poznatu okolinu i da se preputate novom iskustvu. Mi Vam savjetujemo da bez straha uinite korak naprijed i da svaku potekou na koju putem naiete shvatite kao vrijedno iskustvo. Nadamo se da e Vam nai savjeti na tom putu biti od velike pomoi.

  Prosjek ocjena

  Preporuke

  2.4

  2.5

 • www.estudent.hr10

  3 ivotopis (CV)Dobar ivotopis (CV - curriculum vitae) je odskona daska u poslovni svijet. Upravo zato jer se njime ostvaruje prvi kontakt s poslodavcem, najvaniji je u cijelom procesu prijave, pa je izuzetno bitno da je kvalitetno napisan.

  Ono to uvijek treba imati na umu jest injenica da se za isti posao prijavljuje veliki broj kandidata tako da djelatnici ljudskih potencijala ne stignu detaljno prouiti svaki ivotopis. Zato je vano poslati pregledan ivotopis, jednostavan za itanje, u kojem su naglaeni dijelovi koji su relevantni za posao za koji se prijavljujete kako bi se lake istaknuli meu ostalim kandidatima. Takoer, potrebno je obratiti pozornost na to da nije bitna koliina informacija u ivotopisu ve njihova kvaliteta. Ukoliko kandidat nema radnog iskustva, to je esto kod mladih osoba koje tek stupaju na trite rada, svoju kvalitetu e najbolje pokazati kroz svoje obrazovanje, dodatne vjetine i interese.

  Bitno je drati se injenica, biti to iskreniji te navesti sve potrebne informacije. Takoer, vano je obratiti pozornost na logian slijed informacija u ivotopisu, odnosno pogledati kriterije koji su postavljeni u natjeaju. Ukoliko je obrazovanje najvanija stavka u natjeaju, potrebno je informacije koje se tiu obrazovanja postaviti na poetak. Takvom prilagodbom ivotopisa

  poslodavac lake dolazi do njemu presudnih informacija te u isto vrijeme prepoznaje autorov trud. Svakako je korisna stvar prouiti web stranice poduzea (ukoliko je to mogue) kako bi se pronale detaljne informacije o nainu prijave za pojedini posao. Nije preporueno kontaktirati poduzea s neprimjerenih adresa (npr. [email protected]_domena.com). Takoer, mail bez naslova ili bez sadraja komunicira izuzetno dozu neozbiljnosti te poslodavci najee takvu prijavu ne uzimaju u obzir.

  Prilikom slanja maila preporua se motivacijsko pismo, kao i ivotopis, slati kao attachment te im nadjenuti primjerena imena (npr. cv_prezime_ime) kako bi ih poslodavci kasnije mogli lake pronai. Preporuuje se kandidatima da osim toga alju i otvorene molbe kako bi poslodavci njihove podatke mogli spremiti u svoju bazu podataka. Tako vas mogu uzeti u obzir u sluaju otvaranja radnog mjesta kojemu odgovarate prema obrazovanju i/ili radnome iskustvu. Ovaj pristup se osobito preporua kod velikih kompanija.

  Prije slanja ivotopisa, svakako treba nekoliko puta pogledati sadri li gramatikih ili pravopisnih pogreaka te tipfelera. Koliko god se inilo sporednim, ovo upravo zna biti dosta dobar razlog poslodavcima da odbiju nekog kandidata.

 • 11

  Poslodavcima je daleko najvaniji sadraj ivotopisa te tonost priloenih podataka. Uglavnom ne pridaju veliku vanost formi ivotopisa, iako neki poslodavci preferiraju tono odreenu formu. Stoga se svakako treba pomno raspitati i dobro proitati natjeaj i/ili informacije o nainu prijave za posao na web stranicama poduzea. U sastavljanju ivotopisa ne treba teiti isticanju u smislu uoljivih boja ili oblika fonta, ivotopis ne bi trebao biti dulji od

  dvije stranice te nikako ne smije odavati nepripremljenost kandidata za posao. Poto svako poduzee, a i radno mjesto, zahtjeva drugaije kriterije, za svaku novu prijavu potrebno je napisati poseban ivotopis!

  Kako bi ivotopis bio to kvalitetnije napisan i kao takav predan poslodavcu, slijede savjeti o bitnim sastavnicama forme ivotopisa.

  Sastavljanje ivotopisa3.1

  Uz ime i prezime kao prve unesene podatke, u ivotopisu treba navesti i kontakt broj - koji se esto zaboravlja. Uz to moe i LinkedIN adresa. Stavljanje adresa drugih drutvenih mrea, kao to su facebook, smatra se neprofesionalnim.

  Od iznimne vanosti je napisati sve kontakte koje koristimo i kojima smo dostupni veinu naeg vremena - mobilni ili fiksni telefon te e-mail adresu. Nerijetka je pojava da se izostave ba ovi podaci koji

  su izuzetno bitni poslodavcima u sluaju potrebe slanja povratne informacije kandidatu.

  Uz navedeno, svakako treba navesti i trenutnu adresu kako bi poslodavac znao u kojem gradu kandidat ivi. Ukoliko je mjesto stanovanja kandidata razliito od mjesta izvravanja posla, a kandidat je spreman u to ime se preseliti, takvu informaciju svakako treba naglasiti.

  Osobni podaci3.1.1

 • www.estudent.hr12

  steena zvanja, a potom ona prethodno steena.

  Najee nedoumice studenata u vezi informacija o obrazovanju su prosjek ocjena i tema diplomskog rada. U pravilu se te informacije ne navode osim ako prosjek nije zaista visok i ukoliko je tema diplomskog rada vezana uz posao na koji se kandidat prijavljuje. Temu diplomskog rada dobro je istaknuti prilikom prijave na pripravnika radna mjesta, kako bi poduzea saznala to vie informacija o interesima kandidata.

  to se tie obrazovanja, veini poslodavaca srednja kola nije od velike vanosti pa ju nije potrebno navoditi, osim ako se time ne prikazuje dosljednost u izboru srednje kole i fakulteta (npr. srednja ekonomska kola pa ekonomski fakultet).

  Ono to je svakako potrebno navesti je zavreni fakultet i smjer, duina studiranja te akademski naziv koji je kandidat stekao zavretkom svog studija. Bitno je ne zanemariti redoslijed navoenja obrazovanja: prvo se navode najnovija

  Obrazovanje3.1.2

  Radno iskustvo je jo jedno od bitnih stavki u ivotopisu. Nije potrebno navoditi svaki posao koji je kandidat obavljao, ve se ograniiti na one koji su relevantni za posao na koji se kandidat trenutno prijavljuje.

  Studentski poslovi su jednako bitni te ih svakako treba spomenuti. Oni ukazuju na dodatne aktivnosti kojima se kandidat

  bavio tijekom studija i stjecao radno iskustvo i navike, to ostavlja samo pozitivne utiske.

  Prilikom nabrajanja poslova, svakako obratiti pozornost na kronoloki slijed, od najnovijeg prema starijem (isto pravilo vrijedi i za obrazovanje).

  Radno iskustvo3.1.3

 • 13

  Pod stavkom dodatnih vjetina navode se ona znanja i kvalitete kandidata koja su bitna za posao na koji se prijavljuje i koja ga istiu meu ostalim prijavljenima. To su npr. znanje stranih jezika, poloeni dodatni teajevi ili online predavanja, znanje odreenih programskih jezika, itd. Takve stavke pokazuju motiviranost i elju kandidata za uenjem i usvajanjem novih vjetina.

  esta greka kandidata je preuveliavanje u ovom dijelu ivotopisa, pa se nerijetko dogodi da ako npr. kandidat napie da teno govori engleski, poslodavac odlui intervju odrati upravo na engleskom jeziku kako bi potvrdio napisano.

  Nije naodmet spomenuti sportske uspjehe poto oni poslodavcu govore kako se radi o kandidatu koji je timski nastrojen i natjecateljskog duha, to su esto poeljne osobine. Hobiji mogu pomoi u stvaranju potpunog dojma o kandidatu, no u veini sluajeva se koriste kao tema neformalnog dijela intervjua smanjujui nervozu kod kandidata.

  Takoer, lanstvo u studentskim udrugama te ostale aktivnosti govore poslodavcu o proaktivnosti pojedinca te spremnosti na timski rad. Kao lan udruge, student stjee sposobnosti i kvalitete iz praktine primjene koje, u veini sluajeva, ne moe dobiti tijekom studija. Tako neto esto zna pomoi poslodavcu pri izdvajanju kandidata iz mase.

  ivotopis treba shvatiti kao ulaznicu koja vodi do razgovora za posao to moe rezultirati stjecanjem radnog mjesta. Sastavljanju istog treba pristupiti ozbiljno kako bi kvaliteta napisanog ivotopisa bila dodatna prednost meu ostalima. Napisavi kvalitetan ivotopis preli smo veliku etapu puta prema zaposlenju. Na slici 2. prikazan je ivotopis koji u veini sluajeva zbog svoje strukture nee zainteresirati onoga koji ita. Slika 3. prikazuje dobro i jasno strukturiran ivotopis koji istie bitne injenice o ivotu kandidata.

  Dodatne vjetine3.1.4

 • IVOTOPIS

  Marija Marid Zagrebaka ulica 33 10000 Zagreb Mobitel: 098/1234567 E-mail: [email protected] Obrazovanje Osnovna kola grofa Janka Drakovida, Zagreb, 1995.-2003. V. gimnazija, smjer prirodoslovno-matematiki, Zagreb, 2003.-2007. Ekonomski fakultet Zagreb, 2007.-2012. Radno iskustvo Erste & Steiermrkische banka, 2012. - danas Karlovaka pivovara promocija i animacija, 30. 6. 2008. 15. 9. 2008. Karlovaka pivovara promocija i animacija, 30. 6. 2009. 15. 9. 2009. Fifty Fifty rad u kuhinji te pomodni konobar, 1. 3. 2010 10. 12. 2010. Strani jezici Engleski izvrsno pisanje, itanje i izraavanje Njemaki izvrsno pisanje, itanje i izraavanje panjolski osnovno Posebna znanja i vjetine Rad na raunalu: -Microsoft Office -C++ -Internet -MySQL -HTML Ostale vjetine: -komunikativnost, snalaljivost, upornost, organiziranost Poloen vozaki ispit B kategorije.

  Slika 2. Primjer loeg ivotopisa

  www.estudent.hr14

 • Slika 3. Primjer dobrog ivotopisa

  Ivo [email protected] 091 123 4567

  Obrazovanje: Diplomski studij Ekonomski fakultet, Sveuilite u Zagrebu2010. 2011. Diplomski studij Raunovodstvo i revizija

  Preddiplomski studij Ekonomski fakultet, Sveuilite u Zagrebu2006. 2010. Preddiplomski sveuilini studij Poslovne ekonomije

  Srednja kola V. gimnazija Zagreb2002. 2006.

  Radno iskustvo:

  Svibanj 2010. Raiffasen Leasing d.o.o.Radno mjesto u odjelu analiza (analiza financijskih izvjetaja, procjena kreditnih rizika, priprema baze za izvjetavanje)

  Srpanj 2008. Privredna banka Zagreb, PBZ CARD Rad u raunovodstvu (knjienje dokumenata, izrada i knjienje temeljnica, zatvaranje konto kartica, rasknjiavanje ulaznih i izlaznih rauna, kontrola)

  Dodatne aktivnosti:

  lanstvo u udrugama: Hrvatska mensa eSTUDENT (2010/2011 kao lan Tima za meunarodnu suradnju, ljetne kole i

  seminare te vezni lan Tima za drutveno odgovorno poslovanje)

  Projekti: Case Study Competition 2011 poslovni sluaj Zagrebake banke

  Vjetine i kompetencije:

  Strani jezici: engleski (ESOL C1, University of Cambridge), njemaki (osnovno)Drutvene vjetine : Razvijene komunikacijske vjetine tijekom prodaje proizvoda ljudima,

  ljubaznost, timski nastrojena osoba, steeno radom u timu Organizacijske vjetine: Izraeno iskustvo u osobnoj organizaciji vremena i financija

  Iskustvo voenja tima od osam osoba tijekom izrade projekta na fakultetu

  Raunalne kompetencije: Odlino poznavanje MS Windowsa OS-a i MS Office aplikacija

  15

 • www.estudent.hr16

  PRIRUNIK ZA APSOLVENTE2013.

 • 17

  4 Motivacijsko pismoMotivacijsko pismo, koje je jedan od naina predstavljanja kandidata, treba biti kratko i osobno.Za svaki natjeaj se pie pismo zasebnog sadraja koje je iskljuivo namijenjeno za taj posao.

  Naglaavaju se najjai aduti kandidata koji se povezuju s onim to je poslodavac naveo da trai u natjeaju te se iskazuje motivacija za rad konkretnom poduzeu.

  U motivacijskom pismu se ne smiju ponavljati stavke navedene u ivotopisu. Njime se kandidat osobno obraa poslodavcu i navodi razloge zbog kojeg bi trebao biti primljen na ponueno mjesto na natjeaju.

  Motivacijsko pismo ne bi trebalo biti dulje od jedne stranice te se preporuuje da se naglasi kako se uz njega prilae i ivotopis.

  Struktura motivacijskog pisma moe biti:

  1. PODUZEE navode se razlozi zbog kojeg kandidat u istom eli raditi te zato se odluio upravo za taj posao2. TI navesti zato ste ba vi kandidat kojeg bi poduzee trebalo odabrati.3. ZAJEDNIKI INTERES to vi moete ponuditi poduzeu i ono Vama kako bi zajedno napredovali. Takoer, vrlo je bitna ravnopravnost spolova, pa je potrebno odvojiti vrijeme i saznati kome se alje prijava za posao te sukladno tome prilagoditi poetak samog motivacijskog pisma (Potovana / Potovani ime prezime ). U zavrnom dijelu je dovoljno navesti gdje se nalazi kontakt kandidata te se zahvaliti na panji. Time se pokazuje koliko se cijeni vrijeme i trud osobe zaduene za selekcijski proces pojedinog poduzea.

 • www.estudent.hr18

  Ako vas poslodavac prepozna kao zanimljivog kandidata za otvoreno radno mjesto, moda e vas pozvati na psiholoko testiranje, koje slui za objektivnu i pouzdanu procjenu sposobnosti, osobnosti i motivacije kandidata kao i potencijala za uenje i razvoj.Tijekom psiholokog testiranja najee ete se susresti s nekoliko razliitih vrsta psiholokih testova. Najee vrste psihologijskih mjernih instrumenata koji se primjenjuju u selekciji zaposlenika:

  Testovi kognitivnih sposobnosti

  Kao to i sam naziv govori, ovim testovima ispituju se ovjekove kognitivne mogunosti tj. opa sposobnost logikog miljenja, potencijal za stjecanje znanja i vjetina te rjeavanje sloenih problema i zadataka. Najee koriten sinonim za test kognitivnih sposobnosti je test inteligencije. Zadaci u testovima ope inteligencije ukljuuju otkrivanje analognih veza, utvrivanje slinosti i razlika u zadanim elementima, otkrivanje zakonitosti nekog niza, razvrstavanje u logike kategorije i slino. Moemo rei da testovi kognitivnih sposobnosti dobro predviaju uspjenost

  5 Razgovor za posao5.1 Psiholoko testiranje

  kandidata u razliitim sloenim poslovima, sposobnost snalaenja u novim situacijama te potencijal za uenje i razvoj.

  Upitnici linosti

  Iako postoji vei broj upitnika linosti, naelno svi omoguuju ispitivanje brojnih osobina linosti, npr. savjesnost, ekstraverzija, emocionalna stabilnost, samokontrola, neovisnost i sl. Slue za predvianje prilagodbe i postignua zaposlenika na radnom mjestu. Upitnici linosti sadre pitanja o stavovima, osjeajima i tipinim nainima reagiranja. U pravilu nema tonih i netonih odgovora, nego se na temelju odreene tendencije davanja odgovora na postavljena pitanja oblikuje odgovarajui profil kandidata..

  Upitnici motivacije i radnih vrijednosti

  Osim u ponaanju i iskazivanju stavova, nae vrijednosti se oituju i u radu. Radne vrijednosti daju odgovor na pitanje to nas motivira za rad. Upitnici motivacije i radnih vrijednosti uglavnom ispituju koji aspekti rada za kandidata imaju najveu vanost. Otkrivaju preferencije obzirom

 • 19

  na stil rada, radno okruenje, elju za razvojem, oekivanu razinu odgovornosti i slino.

  Kako pristupiti psiholokom testiranju?

  1. Na testiranje treba doi dobro naspavan i sit

  Spavanja nam pomae da se na mozak odmori te pomae naem pamenju i uenju. Ako doete na testiranje neispavani, vea je ansa da promaite bit upute i zadataka na testu. Bez dobrog funkcioniranja pamenja teko ete moi korektno rijeiti test, odnosno, teko e rezultat na tome testu doista predstavljati mjeru inteligencije.

  2. Anksioznost i stres su normalni

  Uobiajeno je da ovjek prije testiranja (naroito ako je to selekcijski postupak za posao) osjea tremu: to znai da mu je stalo da ostavi dobar dojam i da je psiholoko testiranje ozbiljno shvatio. Postoji mogunost da poveana anksioznost umanjuje koncentraciju

  kandidata i tu mogu pomoi tehnike i metode pomou kojih se anksioznost moe svesti na podnoljivu razinu (npr.: tehnike oputanja). Prije samog testiranja ponaajte se kao i inae, kako odstupanje od dnevne rutine ne bi stvorilo dodatan stres Vaem organizmu. 3. Budite iskreni

  Prilikom odgovaranja na upitnike budite potpuno iskreni i samokritini, jer je to najbolji nain da doete na poziciju koja najvie odgovara Vaim sposobnostima, osobinama linosti i sklonostima, odnosno da budete zadovoljni svojim poslom.Mogue je da nakon selekcijskog postupka, odnosno psiholokog testiranja dobijete negativan odgovor odnosno da vas ne prime na to radno mjesto. To samo znai da se netko od ostalih kandidata bolje uklopio u specifine zahtjeve koje je postavio poslodavac, a nikako ne znai da vi ne valjate ili da niti ubudue neete dobiti posao. Nemojte se obeshrabriti i pokuajte se dobro pripremiti za sljedee testiranje kojem ete pristupiti.

 • www.estudent.hr20

  5.2 Priprema za intervjuPoslodavci preferiraju kandidate koji imaju realan cilj, stoga je najbitnije u pripremi za intervju imati jasno izraene elje, stavove i miljenja. Svaki kandidat treba pripremiti odgovore na idua pitanja: Koja oekivanja imate o buduem radnom mjestu?, Kakvu karijeru elite?, to Vas motivira za odreeno radno mjesto?. Kandidat mora biti svjestan svojih mana i prednosti; odnosno znanja i neznanja. Priznati da neto ne zna nije nedostatak ve prednost, jer ne postoje besprijekorne osobe. Poeljno je razmisliti kako nedostatke prezentirati na dobar nain (npr. neuredan kandidat moe tu manu pretvoriti u kreativnost - kreativan nered).

  Prije samog intervjua poeljno je da svaki kandidat raspolae sa to vie informacija o poduzeu jer tako moe dobiti uvid u to to poslodavac trai i naglasiti da posjeduje upravo traene kvalitete i sposobnosti. Takoer, kandidat treba saznati poneto o povijesti, proizvodima i uslugama te organizaciji i poslovanju samog poduzea. Time pokazuje pripremljenost i stvarnu elju za rad u tom poduzeu. Izuzetno je bitno da kandidat proui misiju i viziju poduzea.

  Kandidat neka pregleda materijale koje je predao pri prijavi za posao kako bi se prisjetio svega navedenog. Prije samog intervjua savjetuje se provjeravanje adrese i imena osobe s kojom se kandidat nalazi kako ne bi dolo do neugodnosti i loeg prvog dojma. Usto, ne smije se zanemariti izgled; odjea mora biti prikladna i ostavljati dojam poslovne elegancije.

  Jedno od najeih pitanja koja se postavlja prilikom intervjua je da kandidat navede svoja najvea postignua, pa je poeljno da na isto ima pripremljen odgovor. To moraju biti ona postignua na koja je kandidat najvie ponosan, ali i ona koja bi poslodavcu mogla dati uvid u sposobnosti i kompetencije kandidata. Takoer, kandidat bi trebao pripremiti i nekoliko pitanja za poslodavca poput onih koja se tiu zaduenja koje nosi to radno mjesto. Svakako izbjegavati pitanja poput Kakva je plaa?, Koliko je ljudi prijavljeno? i sl. Takav tip pitanja se postavlja kada kandidat ue u najui krug i kada se posao definira.

 • 21

  5 Razgovor za posao

  Kandidat mora najvie panje obratiti na tonost dolaska na intervju. Naime kanjenje se ne tolerira. Time se pokazuje neozbiljan pristup, nezainteresiranost za posao i nepotivanje osobe s kojom se kandidat nalazi. Takoer, treba izbjegavati i prerani dolazak na razgovor.

  Govor tijela je bitan pokazatelj stanja kandidata te na prvi pogled govori o razini otvorenosti prema drugima. Sam ulazak u prostoriju te nain upoznavanja ostavljaju prvi dojam o kandidatu. Pucketanje prstima i rukama ukazuju na stres i nervozu te je poeljno da kandidat prilikom intervjua odie smirenou. Ukoliko kandidat bude nervozan na poetku razgovora, ispitiva e se potruditi opustiti ga tako da e intervju zapoeti razgovorom o hobijima ili

  5.3 Dan intervjuainteresima kandidata. Ispitivau je vano vidjeti tijek oputanja kroz intervju. Kandidat treba biti svjestan sebe i pokazivati da vlada situacijom te se treba potruditi pri samopredstavljanju.

  STAR tehnika je izvrstan nain odgovaranja na pitanja (Situation - situacija u kojoj je kandidat stekao ili koristio ve steenu vjetinu; Task - istaknuti zadatak koji je trebalo izvriti u danoj situaciji; Action aktivnosti koje su poduzete s ciljem izvrenja zadataka; Result - rezultati, postignua, uspjesi koji dokazuju da je ostvaren zadatak). Prilikom odgovaranja na pitanja, kandidat treba pripaziti da ne daje previe ili premalo informacija te ni u kojem sluaju ne predstavljati situacije koje nisu istinite jer se iste lako provjere.

 • www.estudent.hr22

  Prilikom odlaska na intervju kandidat mora biti upoznat s osnovnim injenicama o poduzeu u koje se prijavljuje. Time pokazuje svoju pripremljenost, motiviranost i volju za radom u konkretnom poduzeu. Najvaniji podaci o poduzeu su oni o njihovoj povijesti, proizvodima, uslugama, organizaciji, poslovanju, konkurenciji, misiji, viziji te o glavnim kompetencijama poduzea.

  Bitno je da kandidat preispita svoje kvalifikacije i sposobnosti kako bi bio svjestan to moe ponuditi poduzeu. Iz tog razloga je vano shvatiti to poslodavac trai i eli te mu argumentirati razloge zato ba vi moete ponuditi sve navedeno. Svakako je bitno dati razloge zato elite raditi u tom poduzeu.

  Prvi kontakt s poslodavcem je onaj vizualni te je iz tog razloga od iznimne vanosti obratiti posebnu panju na biranje odjee za razgovor za posao. Kandidat mora biti prikladno odjeven te njegov izgled mora ostavljati dojam poslovne elegancije. Ne preporuuje se prenapadna minka, napadni mirisi te tenisice jer daju dojam neozbiljnosti kandidata.

  5.4 Korisni savjetiOdjea treba biti primjerena poslovnoj kulturi i bontonu u koje osoba ulazi. Nije prikladno obui se jednako za intervju u banci i IT kompaniji.

  Trajanje razgovora varira od dvadeset minuta do sat vremena, ponekad i vie, ovisno o poziciji za koju se kandidat aplicira. U sluaju ne dobivanja povratne informacije od poslodavca, smatra se primjerenim jednom poslati upit o tijeku selekcijskog postupka, no viestruko kontaktiranje se ni u kojem sluaju ne preporuuje. Ukoliko kandidat ne dobije poziv u sljedei krug selekcijskog procesa, to ne treba shvatiti osobno nego kao injenicu da taj profil osobnosti ne odgovara toj vrsti posla, to ne znai da ista ta osoba nije idealan kandidat za neku drugu poziciju.

  Vano je napomenuti da je iskrenost uvijek najbolji izbor te se svakako treba drati realnih i lako dokazivih injenica. U suprotnom, iskusni ispitiva vrlo lako shvati ako je u kandidatovim rijeima prisutna neistina to nikako ne moe rezultirati dobivanjem posla.

 • 23

  Dragi studenti, u trenutku kada zavravate akademsko obrazovanje, zapoinjete svoju profesionalnu karijeru. Prvi korak je pronai poslodavca koji e vam omoguiti dobar poslovni poetak.

  Zagrebaka banka ve je godinama vodea banka u Hrvatskoj; po kvaliteti proizvoda i usluga, tehnolokoj inovativnosti, mrei samoposlunih ureaja te uspjenim poslovnim rezultatima. Sredinom 2002. godine postala je dijelom Grupe UniCredit, jedne od najjaih financijskih grupacija u Europi, koja u Srednjoj i istonoj Europi (SIE) uz trita Italije, Austrije i Njemake djeluje na 19 kljunih trita, ukljuujui i hrvatsko - kao prva uistinu prava europska banka.

  U Zagrebakoj banci radi gotovo 4400 zaposlenika kojima se prua lepeza mogunosti za ostvarenje profesionalnog napredovanja i ivotnih planova, bio to razvoj unutar Zagrebake banke ili pak meunarodna karijera u razliitim zemljama u kojima Grupa UniCredit djeluje. Bitno nam je da svatko zaposlen u Banci i u Grupi UniCredit ima mogunost razviti svoj puni potencijal.

  6.1 Zagrebaka banka

  6 Predstavljanje poduzea

  Dodatna je potvrda naem pristupu, prepoznatom kao preduvjet uspjeha Banke, i certifikat Top Employers Europe dodijeljen 2012. i 2013., ime je naa praksa upravljanja ljudskim resursima svrstana meu najbolje na paneuropskoj razini. Zagrebaka banka tako je postala prvom i jedinom kompanijom u Hrvatskoj koja je nositelj navedenog certifikata te jedna od malobrojnih koja je certifikat primila dvije godine zaredom.

  Ponosni smo to, ne samo da smo prepoznati izvan Banke nego i nai zaposlenici pokazuju visoku razinu predanosti i iskazuju osjeaj pripadnosti Banci. tovie, prema istraivanjima, predanost, pripadnost i ukupno zadovoljstvo zaposlenika poslom te kvalitetom rukovoenja iznad je meunarodnog prosjeka.

  Inspirirani misijom Banke, koja nas podsjea da razvijamo zajednice u kojima ivimo, pratimo vas, studente, na vaem putu podupirui irenje spektra znanja i iskustava. Suraujemo s gotovo svim veim studentskim udrugama u Hrvatskoj, studentima koji su se istaknuli svojom motiviranou i posveenou vlastitom razvoju omoguujemo

 • www.estudent.hr24

  obavljanje studentske prakse u Zagrebakoj banci, a rado sudjelujemo i na studentskim natjecanjima poput Case Study Competitiona, App Start Contesta i Business Plan Contesta.

  Ako ste prepoznali Zagrebaku banku kao eljenog poslodavca, u nastavku moete proitati vie o tome kako nam se moete pridruiti.

  Kako odabiremo nove zaposlenike?

  Selekcijski je postupak u Zagrebakoj banci standardiziran, transparentan i pravedan. Svaki kandidat mora proi selekcijski proces, a ulazni kriteriji jasno su definirani, u skladu s naim korporativnim vrijednostima.

  Prvi je korak u selekcijskom postupku slanje ivotopisa i popunjenoga prijavnog upitnika kao otvorene molbe ili prijave na konkretan objavljeni natjeaj. Vaa zamolba i ivotopis mnogo e nam rei o vama i bit e polazite za sljedei korak prema zapoljavanju u Zagrebakoj banci.

  Najbolje kandidate pozivamo na psihologijsko testiranje za konkretna radna mjesta ili za budue potrebe ako ste poslali otvorenu molbu. Psihologijsko testiranje standardna je selekcijska procedura u Zagrebakoj banci kojom dobivamo podatke o znaajkama

  osobnosti i kognitivnim sposobnostima kandidata. Tijekom selekcijskog procesa za konkretno radno mjesto mogue je da emo vas pozvati i na testiranje strunih ili drugih znanja. S obzirom na to da smo dio meunarodne Grupe, bitno nam je i aktivno poznavanje engleskog jezika.

  Kandidate svakako elimo osobno upoznati, kao i njihove motive za rad u Banci pa je jedan od koraka selekcije i intervju.

  Kandidati koji uspjeno prou sve faze odabira i za koje postoje trenutano otvorena odgovarajua radna mjesta postaju dijelom tima Zagrebake banke. Ako niste odabrani za odreeno radno mjesto, ne gubite nadu, najkvalitetnije kandidate razmatramo i za budue potrebe.

  to nam je vano kod kandidata?

  Spremnost na uenje i otvorenost za promjene nuan su preduvjet za sazrijevanje kako u strunom pogledu, tako i u pogledu vlastita razvoja. Cijenimo osobe koje spomenute vrijednosti ive svaki dan i koje pokazuju proaktivnost u traenju prilika za usvajanjem novih znanja i iskustava.

  Cijenimo osobe otvorene dinaminim i izazovnim zadacima, sigurne i komunikativne, poduzetne i odgovorne,

 • 25

  otvorene za suradnju. Dobrodole su nove ideje i rjeenja te konstruktivan i pozitivan pogled na budunost i odrivi razvoj.

  Oekujemo otvoren, paljiv i etian odnos prema klijentima i kolegama, odgovornost za ostvarenje poslovnih ciljeva i stalnu elju za unapreivanjem poslovanja.

  to nudimo?

  Pripravnicima nudimo za njih posebno osmiljen pripravniki program koji ukljuuje aktivnosti putem kojih pruamo osnovne informacije o poslovanju Banke i o njihovu radnom mjestu te znanja i vjetine potrebne za postizanje

  samostalnosti i to bre i kvalitetnije ukljuivanje u svakodnevni rad.

  Zaposlenicima Banke prua se prilika da iskuse rad u poticajnoj organizacijskoj kulturi koja promie osobni i profesionalni rast i razvoj. Nastojimo biti izvrsni u svakom aspektu naeg poslovanja, to nam omoguuje da radimo u tvrtki koja postavlja trendove u bankarstvu. Takoer, nai zaposlenici kao dio Grupe UniCredit imaju priliku razvijati svoju karijeru u meunarodnom okruenju pritom stvarajui iroku mreu poznanstava.

 • www.estudent.hr26

  NOVI SVIJET FINANCIJA

  U studentskim godinama Student Lepeza i MasterCard Student kartica omoguuju Vam da i od studentskih honorara dobijete najvie to se moe, da imate kartice i raune, putno osiguranje, da kupujete obrono bez kamata... Pribliava se vrijeme kada ete zavriti studij i otisnuti se u drukiji svijet, traiti i vjerujemo pronai posao te polako stvarati nove ivotne planove.

  U novim izazovima vrijedi izabrati partnera kojem vjerujete. Zagrebaka banka Va je partner u svim ivotnim razdobljima, banka koja uzvraa povjerenje stotinama tisua svojih klijenata.

  U Zagrebakoj banci uvijek ete besplatno dobiti struni savjet, a to se moe pokazati iznimno vanim kada ponete voditi vlastite financije. To je banka koja Vam je uvijek pri ruci, gdje god se zatekli, jer ima mreu od 133 poslovnice i najveu mreu bankomata u Hrvatskoj, a u Europi je kao kod kue, jer ve je godinama dio jedne od najveih europskih bankarskih grupacija Grupe UniCredit.

  Oslonite se na savjete i prijedloge strunih

  bankara Zagrebake banke, informirajte se i odaberite najbolja rjeenja za sebe. Samo u Zagrebakoj banci to moete i telefonom, e-mailom, videopozivom i chatom, u vrijeme koje Vam odgovara i gdje god se nalazili samo Zagrebaka banka ima e-poslovnicu u kojoj razgovarate sa strunim bankarom u vrijeme koje ste dogovorili, a to moe biti i izvan radnog vremena Banke. U komunikaciji s bankarom u e-poslovnici moete doznati sve to Vas zanima o Vaim financijama i odabrati proizvode i usluge za koje ste zainteresirani.

  Lepeza veih mogunosti

  Otvarajui Lepezu Zagrebake banke, u jednom potezu otvarate nove mogunosti. Ako imate Student Lepezu, ve znate koliko prednosti donosi, no u Lepezama koje ete uskoro odabrati mogunosti su jo vee.

  Za jedinstvenu mjesenu naknadu u razliitim kombinacijama besplatno dobivate kartice tekueg rauna, irorauna i deviznog rauna, kreditne ili kartice s odgodom plaanja za sebe i opunomoenike te mogunost obrone otplate Maestro karticom bez ikakvih kamata ili naknada. Kod svake Lepeze odreeni broj transakcija mjeseno je besplatan i lako moe ispasti da primjerice reije plaate bez naknade, a to nije mala uteda.

 • 27

  Samo je u Lepezama doputeno prekoraenje po tekuem raunu vie, a kamatna stopa nia. U Lepezi dobivate i sve prednosti suvremenog poslovanja s Bankom, internetsko i mobilno bankarstvo, e-zabu i m-zabu i Financijski planer, aplikaciju na e-zabi uz koju svoje financije planirate i pratite iz dan u dan.

  Jedna je od najveih prednosti Lepeza Servis centar s kojim dobivate brzu i uinkovitu pomo na putovanjima u inozemstvu te pokrie medicinskih i drugih trokova dogodi li Vam se nezgoda. Dovoljan je jedan telefonski poziv Servis centru u bilo koje doba.

  Dragocjenom se moe pokazati i pomo na cesti u Hrvatskoj i inozemstvu. Opet je dovoljan telefonski poziv Servis centru i automobil e biti popravljen ili odvezen do automehaniarske radionice, a Vi moete dobiti zamjenski automobil, plaeno noenje ili organizaciju i pokrie trokova prijevoza do svojeg odredita. Na sve to moete raunati u Hrvatskoj i tridesetak zemalja na podruju Europe.

  Lepeza je uz Vas i u Vaem domu. Kakva se god nezgoda dogodila, Servis centar u trenu na hitnu intervenciju alje elektriara, bravara, staklara ili vodoinstalatera i sve to se inilo kao mala kuna katastrofa postaje rijeenim sluajem.

  Novi ivotni planovi

  Nakon to zavrite studij poet ete razmiljati i o stanu, automobilu, obitelji, putovanjima... Objektivno, za rjeavanje mnogih ivotnih situacija i planova najbolje je rjeenje kredit. Zagrebaka banka ima cijelu paletu dobrih rjeenja meu kojima se istiu posebno povoljni stambeni krediti za mlade i este akcijske prodaje stanova s povoljnijim uvjetima. Stambeni krediti namijenjeni su kupnji i adaptaciji kua i stanova te poboljanju njihove energetske uinkovitosti, ime se zamjetno tedi na reijama. Izvrsno je rjeenje, osobito za adaptacije i druge zahvate u stanu, stambena tednja i kredit s fiksnom kamatnom stopom u Prvoj stambenoj tedionici.

  Krediti su kunski i s valutnom klauzulom, a posebna je prednost u tome to se moe osigurati vlastita sposobnost vraanja kredita i tako bez problema prebroditi krizne situacije poput gubitka posla a da uredno vraanje kredita ne doe u pitanje.

  Nove elje i nova rjeenja

  Ve sada, dok ste jo na faksu, MasterCard Student kartica dobar je izbor i start za svijet kartica, a kad se zaposlite, na raspolaganju su Vam kreditne i kartice s odgodom plaanja. Zagrebaka banka izdaje MasterCard i Visa kartice. To su

 • www.estudent.hr28

  dva najjaa kartina branda, to znai da su Vae kartice dobrodole u svakom kutku svijeta, a esto ete kao korisnik tih kartica dobivati popuste, darove i druge pogodnosti na mnogim prodajnim mjestima.

  Sa Zabinim MasterCard i Visa karticama moete upravljati svojim trokovima, rasporediti ih i priutiti si vee kupnje kada Vam je to potrebno jer sve su kombinacije mogue plaanje s odgodom, otplata trokova u postotku ili u ratama, obrona otplata bez ikakvih kamata i naknada, potroaki i gotovinski kredit.

  tednja

  Uvijek vrijedi makar malo novca izdvojiti za tednju, ve i od prvih prihoda. tednja prua osjeaj sigurnosti, a uteevina moe rijeiti mnoge ivotne potekoe ba kad Vam je to najpotrebnije. U Zagrebakoj banci moete tedjeti u razliitim kombinacijama, ulagati u investicijske fondove, ugovoriti police osiguranja ivota, odluiti se za dobrovoljni mirovinski fond. Svaki e se odabir sigurno isplatiti.

 • 29

  PRIRUNIK ZA APSOLVENTE2013.

 • Svak

  i dan

  je n

  ovi i

  zazo

  v.Iza

  berit

  e pa

  rtner

  a ko

  jem

  vjer

  ujet

  e.

  DINA

  MI

  NA L

  EPEZ

  A

  Rece

  pt je

  jedn

  osta

  van.

  ..

  ivi

  te

  dina

  min

  o s

  Dina

  min

  om

  Lepe

  zom

  .Di

  nam

  ina

  Lepe

  zaSv

  aki d

  an je

  novi

  izazo

  v.

  Izabe

  rite p

  artn

  era ko

  jem vj

  erujet

  e.

  STUD

  ENT L

  EPEZ

  ASt

  udira

  nje

  mo

  e biti

  gorko

  .

  Ali i

  slatko

  uz

  Stud

  ent L

  epez

  u.

  Stud

  ent L

  epez

  a

  Svaki d

  an je n

  ovi iza

  zov.

  Izaber

  ite pa

  rtnera

  kojem

  vjeruj

  ete.

  ELAS

  TINA

  LEPE

  ZA

  Uske

  ideje s

  putav

  aju

  kreati

  vnost.

  Elasti

  na

  Lepeza

  daje V

  am

  fleksi

  bilno

  st.

  Elasti

  na Le

  peza

  Svaki dan

  je novi i

  zazov.

  Izaberite

  partner

  a kojem

  vjerujete

  .

  SENIOR

  LEPEZA

  Vrijeme

  nosi svo

  je...

  Iskoristi

  te

  zlatne go

  dine

  sa Senio

  r

  Lepezom

  .

  Senior Le

  peza

  Svaki dan je novi iz

  azov.

  Izaberite partnera

  kojem vjerujete.

  OBITELJ LEPEZA

  Neke stvari

  jednostavno nisu

  po Vaoj mjeri.

  Obitelj Lepeza

  pristaje cijeloj

  obitelji.Obitelj Le

  peza

  Ima li Vas jo?

  Obitelj plus Lepeza za sve!

  Svaki dan je novi izazov.Izaberite partnera kojem vjerujete.

  Obitelj plus Lepeza

  OBITELJ PLUS LEPEZA

  Svaki dan je novi izazov.

  Izaberite partnera kojem vjerujete.

  KLASINA LEPEZANije Vam lako u arenilu mogunosti?

  S klasikom ne moete pogrijeiti.Klasina Lepeza

  Svaki dan je novi izazov.Izaberite partnera kojem vjerujete.

  Saznajte vie na www.zaba.hrili nazovite 0800 00 24

  KLASINA, OBITELJ, OBITELJ PLUS, SENIOR, ELASTINA, DINAMINA I STUDENT LEPEZARairite svoju LepezuStudent Lepeza bila je izvrsno rjeenje za studentske financije, a nakon diplome eka Vas cijela lepeza veih mogunosti. U Lepezama Zagrebake banke dobivate sve: raune i kartice, mogunost obrone otplate, e-zabu s Financijskim planerom i m-zabu, osiguranje na putu, pomo u kui i na cesti u svako doba. S Lepezama tedite i imate pogodnosti na svakom koraku, od stambenog kredita do plaanja reija, od putovanja do kupnje u trgovini. Poslije diplome novi ivot donijet e nove planove i elje s Lepezama Zagrebake banke imat ete i nove mogunosti.

 • Nova Tv je prva hrvatska komercijalna televizija s nacionalnom koncesijom. S emitiranjem je poela 2000. godine, a od 2004. u vlasnitvu je medijske korporacije CME, vodee medijske grupacije u centralnoj i istonoj Europi. Danas Nova TV d.d. na hrvatskom tritu djeluje kao medijska grupa s kanalima Nova TV, specijaliziranim kanalom Doma TV, internacionalnim Nova World i djejim kanalom Mini TV.

  Strategija kompanije je multimedijska platforma sinergija televizije i interneta. Stoga Nova TV u svojoj internetskoj grupi okuplja niz portala, od news portala Dnevnik.hr, tematskih portala GOL.hr i Zadovoljna.hr, do najveeg blogerskog servisa Blog.hr i portala OYO prvog SVOD internet servisa u Hrvatskoj.

  Poslovni uspjeh grupa Nova TV postie neovisnim i utjecajnim informativnim programom i proizvodnjom vlastite domae produkcije. Grupa Nova TV sa svojim kanalima Nova TV i Doma TV uvjerljivo je najgledanija u Hrvatskoj. Svoj uspjeh i utjecaj Nova TV koristi i u svrhu poboljanja drutva u kojem djeluje: glavni je partner Zaklade Ana Rukavina, medijski partner udruge Hrabri telefon, kao i medijski pokrovitelj projekta udruge Ljubav na djelu.

  Nova TV je svoj status izgradila zapoljavanjem mladih buduih strunjaka kojima je pruena prilika da uei od iskusnijih kolega istrauju nova podruja i aktivno sudjeluju u kreiranju medijske industrije u Hrvatskoj. Svi su napori stoga usmjereni prepoznavanju i razvoju novih potencijala te strukturiranju radnog okruenja koji potie odgovornost i profesionalnu etiku.

  ZaPoLJavaNJE Na NovoJ Tv

  Kod planiranja novih zapoljavanja najprije se obraamo internom tritu rada i nastojimo postojeim zaposlenicima pruiti priliku za razvoj karijere. Kada interno napredovanje nije najbolji izbor okreemo se tritu rada u potrazi za kandidatima koji pokazuju entuzijazam, spremni su uiti i svoj potencijal pretvoriti u vjetinu, svestrani su, fleksibilni i spremni pomoi kolegi.Najvei udio novih zapoljavanja ine mladi diplomanti ili budui diplomanti bezili s vrlo malo formalnog radnog iskustva.

 • Njihov potencijal dolazi do izraaja u procesu odabira koji se sastoji od: analize ivotopisa i molbe poslanih u odgovor na konkretan natjeaj (objavljen na www.novatv.hr) ili kao otvorena molba za potrebe buduih zapoljavanja

  ([email protected]) razgovora s direktorom ljudskih resursa i direktorom odjela u koji se novi kolega zapoljava

  KAKO NAM MOETE POSLATI SVOJ IVOTOPIS?

  Kad pripremate ivotopis kojim ete se prijaviti na otvoreno radno mjesto na Novoj TV, dobro prouite to traimo jer u oglasu detaljno navodimo sve aspekte posla, glavna zaduenja i odgovornosti, kao i obavezna i poeljna znanja i vjetine.

  U vaem emo ivotopisu traiti: opis vaih znanja, vjetina i iskustva: iskustvo je sve to ste radili, od honorarnih i studentskih poslova do posla iz radne knjiice vae interese i ambicije: sudjelovanje na studentskim projektima, prakse ili hobiji kroz

  koje ste irili svoje interese i razvijali radne navike govore o vaoj spremnosti na rad i uenje trud: neuredan dokument pun pravopisnih i gramatikih greaka govori nam o osobi koja

  se nee uklopiti u radno okruenje koje zahtijeva odgovornost, pouzdanost i brzinu reakcije.

  Sve ostalo, pokazat ete nam na razgovoru za posao.

  KAKO SE PRIPREMITI ZA RAZGOVOR NA NOVOJ TV?

  Tijekom razgovora ete imati priliku pokazati to moete i elite. Pitat emo vas o vaem kolovanju, radnom iskustvu, hobijima i interesima koje ste naveli u ivotopisu. Od vas e se traiti konkretni primjeri koji pokazuju to ste radili, s kime ste suraivali, kako je tekla suradnja, na kakve ste probleme nailazili i kako ste ih rjeavali, to ste nauili i u emu ste bili posebno uspjeni. Istaknite svoje uspjehe, pohvalite se s visokim ocjenama, uspjenim studentskim projektom, zanimljivom temom diplomskog rada i njegovim zakljucima.

  Razgovor zavrava vaim pitanjima. Pitajte to god vas zanima; u konanici, vaa pitanja pokazuju i potvruju interes za rad na Novoj TV.

  U procjeni kandidata bez ili s vrlo malo radnog iskustva prvenstveno traimo: odgovornost: pokaite nam kako odgovorno shvaate svaki zadatak, budite profesionalni i

  precizni u potivanju termina razgovora i ostalim dogovorima u procesu zapoljavanja fleksibilnost: radno okruenje danas zahtijeva irinu znanja i vjetina, pokaite zato

  spremnost na uenje u segmentima koji izlaze iz okvira programa studija koji ste izabrali

  znatielju i strast: pokaite nam kako nastojite biti u tijeku s novim trendovima i navedite primjere koji govore o vaoj snalaljivosti i spremnosti na

  prihvaanje promjena.

 • Nova TV vas prati na vaem putu do uspjeha!

  novatv.hr

 • 35

  6.3 ADACTAAdacta grupa najvei je vodei Microsoft partner za implementaciju poslovnih rjeenja Microsoft Dynamics u Adriatic regiji. Na je posao, uz pomo globalnih programskih rjeenja i naih savjetodavnih usluga, omoguiti klijentima siguran razvoj poslovanja. Ve 20 godina prvo smo ime na podruju implementacije poslovnih rjeenja, implementiranih kod vie od 250 poznatih korisnika u cijelog regiji, ali i irom svijeta. Adactin uspjeh temelji se na poznavanju i razumijevanju poslovanja, koritenju napredne informatike tehnologije te namarljivosti i odgovornosti naih zaposlenika.

  Rad u Adacti iziskuje energiju, entuzijazam i strast. Nismo jedni od onih koji trae prethodno iskustvo, nego oni koji trae iznadprosjene, proaktivne i odgovorne pojedince, spremne za uenje i izazove. To nije samo prilika za (prvi) posao, ve prilika za vlastiti rast i odlian start za poslovnu karijeru. Trai puno od osobe, ali i nagrauje jedinstveno razmiljanje i dobar rezultat.

  Adacta je mjesto gdje ljudi napreduju. Svaki dan predstavlja izazov i priliku za uenje s nekim od vodeih eksperata u

  podruju poslovnih rjeenja. Vjerujemo da su za dugoroni uspjeh vani hrabrost za prihvaanje novih izazova, znanje, sposobnosti te, prije svega, velik trud i ustrajnost. Nabrojane osobine traimo, potiemo, razvijamo i cijenimo. Svojim zaposlenicima omoguujemo brzo uenje i izgradnju brojnih kompetencija, koritenje najmodernijih proizvoda, rad u vrlo mladom i dinaminom timu u tvrtki s dobrom organizacijskom klimom te stimulativna primanja u odnosu na ostvarene rezultate.

  Struktura zaposlenika po zavrenom fakultetu u Adacti je sljedea: 45.2% FER 23.8% Ostali fakulteti 21.5% Ekonomski fakultet 9.5% Fakultet organizacije i

  informatike u V-U Zapoljavanja se uglavnom vre preko natjeaja, a na razgovor se pozivaju i kandidati koji se istaknu otvorenim molbama. Adacta zapoljava i znaajan broj osoba bez radnog iskustva a veinom su to pripravnici s natprosjenim rezultatima i sposobnostima. Kandidati koji se prijave na natjeaj prolaze kroz nekoliko osobnih intervjua, od kojih je

 • www.estudent.hr36

  jedan s top managementom. Kandidat se prijavljuje slanjem ivotopisa za kojeg je, osim relevantnih informacija, preporuljivo da to bolje opisuje kandidata i da pri tom ima dosta osobnosti, u protivnom se kandidati utope u masi, te motivacijskim pismom u kojem treba izbjegavati gotove predloke i uobiajene fraze. Kandidat bi se trebao zamisliti na poziciji osobe koja vodi selekcijski proces, te pokuati odgovoriti na njegova pitanja. Bitnu stavku u ivotopisu ine dodatne aktivnosti koje pokazuju proaktivnost osobe, te djelomino govore i o njezinoj osobnosti. Prosjek ocjena i duljina studiranja neki su od glavnih indikatora, meutim nisu nuno kljuni. Primjerice, ako govorimo o studentima koji su uz studiranje i radili, moe se razumjeti i opravdati dui period studiranja, stoga oni imaju prednost pred onima koji nemaju pokrie. Slino je i sa studentima koji su ostvarili sportsku karijeru, glazbenu ili sl. Preporuke su svakako dodatni plus te imaju vanost i teinu ukoliko nije rije o unaprijed pripremljenim i unificiranim preporukama.

  Kandidati koji zadovolje uvjete ivotopisa i motivacijskog pisma, pozivaju se na intervju. Najee osobe koje vode intervju ne ele dobiti tone odgovore, ve procijeniti osobu koju intervjuiraju.

  Stoga, kandidati trebaju biti prirodni i iskreni, a ne se truditi zadovoljiti neija oekivanja. Uz to, pripremom (poznavanje osnovnih podataka i djelatnosti tvrtke) kandidat e pokazati ozbiljnost pristupanja zadatku.

  Adacta nudi i mogunosti usavravanja i dodatnog educiranja svojih zaposlenika. One nisu univerzalne, nego se odreuju u ovisnosti o potrebama odreenog radnog mjesta, ali i sposobnostima pojedinca, odnosno razvoju njegove karijere. Uz zakonske obveze prema zaposlenicima, Adacta prepoznaje vanost ulaganja u kontinuirano unapreenje znanja svojih zaposlenika omoguujui im razvoj vlastitih potencijala i osobne konkurentnosti. Fleksibilno radno vrijeme omoguava Adactinim zaposlenicima usklaivanje poslovnih i privatnih obaveza. Uz to, ulaganjem u sportske aktivnosti, Adacta potie zdrav ivot njenih zaposlenika. Organiziranim zajednikim druenjima jaamo ugodnu radnu klimu koja je jedna od prepoznatljivih znaajki Adacte.

 • elite li svog slona nauiti voziti skateboard?

  U tome vam, naalost, ne moemo pomoi Meutim, ako ste mladi, ambiciozni i elite brzo napredovati, moemo vam ponuditi svoje znanje i dugogodinje iskustvo u podruju unapreenja poslovanja, implementacije poslovnih rjeenja i poslovnog savjetovanja, te na taj nain pomoi u

  ostvarenju ciljeva. Proaktivnost, odgovornost, pozitivna energija i elja za novim znanjima i uspjehom, osobine su koje traimo od naih zaposlenika. Nove ideje i prijedlozi uvijek su dobrodoli, a mladenaki potencijal i energija ine na dinamian tim uspjenim. Javite se i provjerite zato smo ve godinama prvi izbor naim klijentima i zaposlenicima! Ako pri tome sluajno vidite slona kako ui voziti skateboard, nemojte se brinuti. Nali smo rjeenja i za tee probleme...

 • www.estudent.hr38

  Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. jedna je od najveih tvrtka u industriji bezalkoholnih napitaka u Republici Hrvatskoj. U njoj postoji od 1968.godine. Naa je tvrtka dio Skupine Coca-Cola Hellenic, jedne od najveih ovlatenih punionica proizvoda tvrtke The Coca-Cola Company u svijetu i najvee punionice u Europi koja posluje u 29 zemalja. Sjedite je u Zagrebu, a tvrtka posluje u dvama proizvodnim sreditima (punionica gaziranih pia u Zagrebu i punionica vode u Gotalovcu) i est prodajno-distribucijskih sredita. Trenutano zapoljava oko 500 ljudi. Od 2012. godine Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo jedinstvena su poslovna jedinica. Prikupljanje i odabir novih zaposlenika u Coca-Cola HBC Hrvatska odvija se pod nadzorom Odjela za ljudske potencijale. Najei su naini prikupljanja unutranje oglaavanje, oglaavanje na mrenim stranicama MojPosao, dani i sajmovi karijera na razliitim fakultetima te suradnja sa studentskim udrugama. Jedan je od glavnih kanala prikupljanja novih zaposlenika i studentska praksa u razliitim odjelima tvrtke. Studenti koji dolaze na praksu imaju priliku pokazati poslodavcu svoje sposobnosti i stei

  6.4 Coca-Colauvid u nain na koji tvrtka funkcionira. Studentska se praksa u naoj tvrtki moe odraditi u sljedeim odjelima: Odjelu za prodaju, Odjelu za marketing, Odjelu za operativne poslove, Odjelu za pravne poslove, Odjelu za financije, Odjelu za ljudske potencijale, Odjelu za komunikacije i odnose s javnou. Ako ste zainteresirani za obavljanje studentske prakse u Coca-Coli HBC Hrvatska, pozivamo vas da poaljete svoj ivotopis s napomenom za koji odjel ste zainteresirani na e-adresu [email protected] 2011. postupak odabira dodatno je poboljan uvoenjem informatikoga sustava Taleo koji znatno ubrzava postupak odabira zaposlenika i smanjuje administraciju. U tom sustavu Odjel za ljudske potencijale stvara oglase za otvorena radna mjesta koji se potom objavljuju na slubenim stranicama tvrtke. Tako svi zainteresirani kandidati prijave za otvoreno radno mjesto podnose izravno u sustav, a putem sustava mogu ostaviti i svoje podatke kao otvorene prijave. Pozivamo vas da nas posjetite na naim mrenim stranicama i ostavite svoje podatke u bazi na adresi http://www.coca-colahellenic.hr/Careers/TheTimeIsNow/.

 • 39

  Nakon zaprimanja i pregledavanja prijava te predodabira na temelju ivotopisa i/ili motivacijskih pisama pristupa se postupku odabira. Prvi korak u tom postupku psiholoko je testiranje koje je obvezno za sva radna mjesta. Psiholoko testiranje standardizirani je postupak kojim se na temelju razliitih nizova testova procjenjuju kognitivne sposobnosti i osobnost kandidata. Testiranje provode psiholozi zaposleni u Odjelu za ljudske potencijala. Drugi krug odabira obuhvaa razgovor za posao. Razgovor je strukturiran i u pravilu je na njemu uz voditelja odjela na razgovoru redovito prisutna i osoba iz Odjela za ljudske potencijale. Nakon prvoga razgovora pristupa se drugomu i treemu krugu razgovora, a ovisno o potrebama radnoga mjesta u zavrnome se krugu kandidatima zadaju i odreene praktine vjebe. Tijekom odabira vodi se evidencija svih kandidata prijavljenih na natjeaj i ukljuenih u postupak odabira. Cjelokupni odabir u pravilu traje nekoliko tjedana, no esto se zbog nepredvienih okolnosti moe i produiti.Svi u roku od mjesec dana od zatvaranja natjeaja kandidati dobivaju elektroniku obavijest o njegovu ishodu. Najbitniji savjeti u vezi sa ivotopisomivotopis vas predstavlja i zbog toga je vano da podaci u ivotopisu budu istiniti, kronoloki poredani i relevantni za radno mjesto za koje se prijavljujete.

  Dodatne aktivnosti kojima se kandidat bavi ili se njima bavio svakako mogu pridonijeti pozitivnomu prvom dojmu jer upuuju na interese i svestranost osobe. No pritom treba pripaziti da svi podaci budu istiniti. Iskrenost se cijeni jer je svaki podatak lako provjeriti (npr. znanje stranih jezika). Vrlo su bitne i preglednost i strukturiranost ivotopisa, a poeljno je da ivotopis bude u tablinome obliku.Posebnu pozornost pridajemo pravopisnoj tonosti. Pri izradi ivotopisa svakako nastojite provjeriti pravopis jer pravopisne i jezine pogreke mogu kod poslodavca ostaviti lo dojam. Najbitniji savjeti u vezi intervjuaKao i ivotopis, razgovor za posao prilika je da se predstavite poslodavcu i ostavite dobar dojam. Zbog toga je priprema za razgovor za posao podjednako vana kao i sam razgovor. Na razgovor je vano doi odmoran i navrijeme. Poeljno je prije razgovora obavijestiti se o poslodavcu i saznati najvanije podatke o tvrtki (npr. o proizvodima i robnim markama Coca-Cole HBC Hrvatska). Razgovor za posao ujedno je i prilika da se kod predstavnika poslodavca izravno raspitate o svemu to vas zanima o tvrtki ili samome radnom mjestu za koje se natjeete. Na samome razgovoru nastojte biti oputeni. Iako je rije o stresnoj situaciji, dobrom pripremom moete znatno umanjiti anksioznost koja se pojavljuje u takvim situacijama. Pripazite na to da znate

 • www.estudent.hr40

  dobro objasniti sve injenice koje ste iznijeli u njemu kako vas pitanja na razgovoru ne bi zatekla nespremne. Takoer preporuujemo da prije razgovora vjebate kako se predstaviti, to istaknuti u razgovoru s poslodavcem i

  rei neto o sebi na stranome jeziku (npr. engleskome). Kao i u ivotopisu, posebno se cijeni iskrenost. Ako na neka od pitanja nemate odgovor, nemojte se ustruavati to jasno rei. Iznoenje neistinitih podataka kako biste ostavili dobar dojam moe imati upravo suprotan uinak.

 • 41

  6.5 CROATIA osiguranjePostupak planiranja i zapoljavanja radnika u CROATIA osiguranju d.d. (u daljnjem tekstu: Drutvo) provodi se u skladu sa zahtjevima organizacije i poslovnog okruenja, a provode ga strune slube unutar organizacije i to Ured za strateki razvoj, Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima. Postupak planiranja kadrova temelji se na buduoj procjeni potreba za kadrovima u Drutvu gdje pojedine organizacijske jedinice iskazuju svoju potrebu za poveanjem odnosno smanjenjem broja radnika, to rezultira prijedlogom kretanja broja radnika Drutva za sljedeu godinu, koji odobrava Uprava Drutva. Postupkom zapoljavanja radnika u Drutvu vri se selekcija i odabir kandidata koji svojim formalnim obrazovanjem, osobinama, vjetinama, posebnim znanjima te radnim iskustvom (osim ako nisu pripravnici) najbolje odgovaraju zahtjevima pojedinog radnog mjesta. Temeljem Zahtjeva za zapoljavanje, kojima elnici organizacijskih jedinica iskazuju potrebu za zapoljavanjem, Uprava Drutva razmatra i odluuje o podnesenom zahtjevu, te ukoliko isti

  odobri, pristupa se postupku imenovanja povjerenstva za postupak selekcije i odabir kandidata te raspisivanje internog odnosno eksternog natjeaja. Selekcija kandidata se moe provoditi iz vanjskih ili unutarnjih izvora pribavljanja. Unutarnji izvori pribavljanja odnose se na interno oglaavanje, preporuke neposrednih rukovoditelja, informacije i zaprimljene zamolbe u Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima. Vanjski izvori pribavljanja kandidata su javno oglaavanje, mediji oglaavanja, izravne prijave, nadleni zavod za zapoljavanje i dr. Selekcijski postupak se provodi na dvije razine: 1. testiranje kandidata odnosno provjera znanja, sposobnosti i vjetina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta;2. intervju s kandidatima koji su uli u ui izbor. Na temelju rezultata intervjua, povjerenstvo izrauje izvjee i pisani prijedlog o odabiru kandidata i dostavlja ga podnositelju zahtjeva koji utvruje

 • www.estudent.hr42

  konaan prijedlog Uredu za strateki razvoj. Ured za strateki razvoj izrauje prijedlog Odluke o zapoljavanju koji dostavlja Upravi Drutva na odluivanje.Valja napomenuti da se spomenutom postupku zapoljavanja radnika u CROATIA osiguranju d.d. pristupa s punom panjom te se kod potencijalnih zaposlenika nastoji prepoznati kvalitete kojima e pridonositi prosperitetu Drutva u cjelini. Ovisno o radnom stau, dosadanjem radnom iskustvu, steenim vjetinama i znanjima te afinitetu kandidata, odabire se prikladno radno mjesto na kojem e pojedinac dati svoj maksimum i pokazati svoje dobre strane.

  Odabranom radniku omoguuje se pohaanje seminara na kojima stjee osnovna znanja u podruju osiguranja,

  nakon ega se konstantno usavrava u uem podruju specijalizacije, djelomino konkretno radei na radnim zadacima uz mentorstvo (on job trainig) ili odlazei na seminare i radionice na kojima stjee struna znanja.

  Svi radnici u Drutvu svojim radom i zalaganjem imaju mogunost horizontalne i vertikalne mobilnosti gdje im se prua mogunost da ukau na podruja rada na kojima pokazuju izvrsnost te svojim angamanom opravdaju dano im povjerenje.

 • ?

 • 45

  Nadamo se da e vam ova knjiica pomoi kada se zaputite u potragu za poslom te da e vam savjeti iz nje biti korisni i vrijedni. Ako je kojim sluajem zagubite - ne brinite! Pobrinuli smo se da vam je Prirunik dostupan online. Par klikova miem i moete doi do informacija koje vas zanimaju i do odgovora na svoja pitanja.

  Online verziju otvorite na web stranici [http://www.estudent.hr/prirucnik-za-apsolvente] ili skenirajte QR kod na naslovnici.

  Takoer, imate li kakvih kritika, prijedloga, pohvala ili savjeta, javite nam se na e-mail [email protected] ili ostavite komentar na web stranici.

  Hvala na panji i sretno!

  7 Pogovor

 • www.estudent.hr

  PRIRUNIK ZA APSOLVENTE2013.

 • PredgovorO udruziAnaliza anketeNajei problemi nakon zavretkafakultetaNajee postavljana pitanja na razgovoru za posaoRadno iskustva tijekom studiranjaProsjek ocjenaPreporuke

  ivotopis (CV)Sastavljanje ivotopisaOsobni podaciObrazovanjeRadno iskustvoDodatne vjetine

  Motivacijsko pismoRazgovor za posaoPsiholoko testiranjePriprema za intervju

  Razgovor za posaoDan intervjuaKorisni savjeti

  Predstavljanje poduzeaZagrebaka bankaADACTACoca-ColaCROATIA osiguranje

  Pogovor