Click here to load reader

Medijski tehničar

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Medijski tehničar

 • Ministarstvo znanosti,

  obrazovanja i sporta

  STRUKOVNI KURIKULUM

  ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE

  MEDIJSKI TEHNIAR

 • 2

  Popis kratica

  2D dvodimenzionalan

  3D trodimenzionalan

  ASOO Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  AZOO Agencija za odgoj i obrazovanje

  CD Audio Compact Disc Digital Audio, kompaktni digitalni disk za pohranu audio

  podataka

  CMS Content Management System, sustav za upravljanje web sadrajem

  CROSBI - Croatian Scientific Bibliography, Hrvatska znanstvena bibliografija

  CSS Cascading Style Sheets, stilski jezik za opis prezentacije dokumenta napisanog

  pomou markup (HTML) jezika

  DGU Dravna geodetska uprava

  DSRL Digital Single Lens Reflex, digitalni zrcalno refleksni fotoaparat

  DTP Desktop Publishing, stolno izdavatvo

  DVD Audio Dissociated Vertical Deviation Audio, optiki disk za pohranu audio podataka

  DZS Dravni zavod za statistiku

  e-novine elektronike novine

  EU Europska unija

  GPS Global Positioning System, Globalni pozicijski sustav

  HRAK - Portal znanstvenih asopisa Republike Hrvatske

  HTML Hyper Tex Markup Language, prezentacijski jezik za izradu web stranica

  ICT - Information and Communications Technology, informacijska i komunikacijska

  tehnologija

  IT Information Technology, informacijska tehnologija

  LDC Liquid Crystal Display, zaslon s tekuim kristalima

  MIDI Musical Instrument Digital Interface, protokol/standard za razmjenu informacija

  izmeu muzike opreme

  MZOS Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

  NCVVO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  NN Narodne novine

  PSE - Periodni sustav elemenata

  RH Republika Hrvatska

  SRL Single Lens Reflex Camera, jednoobjektivni refleksni fotoaparat

  VTS Virtual Studio Technology, virtualni instrumenti za obradu zvuka

  W3C konzorcij World Wide Web Consortium

 • 3

  Sadraj

  1. Opi dio ............................................................................................................ 4

  1.1. Kurikulum za stjecanje kvalifikacije ................................................................ 4

  1.2. Cilj kurikuluma ............................................................................................ 4

  1.3. Trajanje obrazovanja .................................................................................... 4

  1.4. Uvjeti upisa, tijeka i zavretka obrazovanja ..................................................... 4

  2. Nastavni plan i program ...................................................................................... 5

  2.1. Nastavni plan .............................................................................................. 5

  2.2. Nastavni program......................................................................................... 7

  2.2.1. Opeobrazovni dio .................................................................................. 7

  2.2.2. Obvezni strukovni moduli ..................................................................... 169

  2.2.3. Izborni strukovni moduli ....................................................................... 204

  2.2.4. Zavrni rad ......................................................................................... 230

  3. Okruenje za uenje ........................................................................................ 231

  4. Kadrovski uvjeti .............................................................................................. 232

  5. Minimalni materijalni uvjeti .............................................................................. 245

  6. Reference dokumenta ...................................................................................... 254

  6.1. Referentni brojevi ..................................................................................... 254

  6.2. lanovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma ...... 254

  6.2.1. Opeobrazovni dio ............................................................................... 254

  6.2.2. Strukovni dio ...................................................................................... 257

  6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma ............................................................. 257

  Napomena:

  imenice koritene u ovom dokumentu, primjerice polaznik, tehniar, student, korisnik,

  poslodavac, investitor, struni suradnik i referent, podrazumijevaju rodnu razliku.

 • 4

  1. Opi dio

  1.1. Kurikulum za stjecanje kvalifikacije

  Medijski tehniar

  1.2. Cilj kurikuluma

  Potrebno je osigurati polaznicima stjecanje strukovnih kompetencija propisanih

  standardom strukovne kvalifikacije Medijski tehniar.

  1.3. Trajanje obrazovanja

  etiri godine

  1.4. Uvjeti upisa, tijeka i zavretka obrazovanja

  Zavrena osnovna kola.

 • 5

  T V PN T V PN T V PN T V PN

  HRVATSKI JEZIK 140 4 6 140 4 6 105 3 6 96 3 6

  STRANI JEZIK 105 3 6 105 3 6 105 3 6 96 3 6

  MATEMATIKA 105 3 5,5 105 3 5,5 105 3 5,5 96 3 5,5

  VJERONAUK / ETIKA 35 1 2,5 35 1 2,5 35 1 2,5 32 1 2,5

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 70 2 2 70 2 2 70 2 2 64 2 2

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 64 2 4

  FIZIKA 70 2 4 70 2 4

  KEMIJA 70 2 3

  BIOLOGIJA 70 2 4

  POVIJEST 70 2 4,5 70 2 4,5

  GEOGRAFIJA 70 2 4,5 35 1 2,5

  GLAZBENA UMJETNOST 35 1 1,5 32 1 1

  INFORMATIKA 70 2 4 70 2 4

  LIKOVNA UMJETNOST 70 2 2 70 2 2

  875 25 45 840 24 42 455 13 23,5 480 15 27

  75% 70% 39% 45%

  T V PN T V PN T V PN T V PN

  FOTOGRAFIJA FOTOGRAFIJA 140 4 8

  ZVUK ZVUK 105 3 7

  RAUNALNA GRAFIKA RAUNALNA GRAFIKA 70 2 4

  VIDEO VIDEO 210 6 14

  VIZUALNE KOMUNIKACIJE VIZUALNE KOMUNIKACIJE 70 2 4,5

  ANIMACIJA ANIMACIJA 140 4 7

  MEDIJSKE PREZENTACIJE MEDIJSKE PREZENTACIJE 105 3 6 96 3 6

  MEDIJSKI PROJEKTI MEDIJSKI PROJEKTI 210 6 12 192 6 10

  3D ANIMACIJA 3D ANIMACIJA 128 4 6

  245 7 15 280 8 18 525 2 13 29,5 416 13 22

  25% 30% 49% 37%

  NASTAVNI PLAN MEDIJSKI TEHNIAR

  A. OPEOBRAZOVNI DIO

  MODUL NASTAVNI PREDMETI

  Br oj sati (godinje i tjedno - teor ija, vjebe i pr aktina nastava) i br oj bodova

  1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed

  go

  di

  nje

  bo

  do

  vi

  OP

  E

  OB

  RA

  ZO

  VN

  I M

  OD

  UL

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  47%

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  UKUPNO SATI / BODOVA A.

  UDIO OPEOBRAZOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM

  FONDU %78% 75% 41%

  B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

  B1. OBVEZNI

  STRUKOVNI

  MODULI

  NASTAVNI PREDMETI

  Br oj sati (godinje i tjedno - teor ija, vjebe i pr aktina nastava) i br oj bodova

  1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed

  go

  di

  nje

  tjedno

  UDIO OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM

  FONDU %22% 25% 47% 41%

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  UKUPNO SATI / BODOVA B1.

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  2. Nastavni plan i program

  2.1. Nastavni plan

 • 6

  T V PN T V PN T V PN T V PN

  FILM FILM 140 4 7

  TELEVIZIJA TELEVIZIJA 128 4 7

  KREATIVNA FOTOGRAFIJA KREATIVNA FOTOGRAFIJA 140 4 7

  MEDIJSKA FOTOGRAFIJA MEDIJSKA FOTOGRAFIJA 128 4 7

  UVOD U AUDIO

  PRODUKCIJUUVOD U AUDIO PRODUKCIJU 140 4 7

  AUDIO PRODUKACIJA AUDIO PRODUKCIJA 128 4 7

  GRAFIKI DIZAJN GRAFIKI DIZAJN 140 4 7

  PRIMIJENJENO CRTANJE PRIMIJENJENO CRTANJE 128 4 7

  140 4 7 128 4 7

  0% 0% 12% 12%

  245 7 15 280 8 18 665 2 17 36,5 544 17 29

  25% 30% 61% 48%

  4

  1120 25 7 60 1120 24 8 60 1120 15 17 60 1024 15 17 60

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  go

  di

  nje

  tjedno NASTAVNI PREDMETI *

  Br oj sati (godinje i tjedno - teor ija, vjebe i pr aktina nastava) i br oj bodova

  1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed

  go

  di

  nje

  tjedno

  UKUPNO SATI / BODOVA B2.

  UDIO IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM

  FONDU %0% 0% 13% 13%

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  B2. IZBORNI

  STRUKOVNI

  MODULI

  C. ZAVRNI RAD

  59% 53%

  tjedno

  bo

  do

  vi

  UKUPNO BODOVA C.

  SVEUKUPNO SATI / BODOVI A + B+ C

  UKUPNO SATI / BODOVI B1. + B2.

  UDIO STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU % 22% 25%

  * Napomena: u treem i etvrtom razredu polaznici biraju jedan od ponuenih izbornih predmeta u

  svakom razredu.

 • 7

  2.2. Nastavni program

  2.2.1. Opeobrazovni dio

  Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

  Cilj predmeta:

  nauiti jezikom izraziti vlastite misli, osjeaje, ideje, stavove i

  prikladno jezino reagirati u meudjelovanju sa sugovornicima u

  razliitim situacijama razvijajui (samo)potovanje

  stei potrebne razine sluanja, razumijevanja i govorenja koje su

  kljune za uenje, rad i ivot, tj. razviti sposobnost komunikacije u

  razliitim situacijama

  razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim

  pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

  stei potrebne razine pisanja kljune za uenje, rad i ivot, tj.

  razviti sposobnost komunikacije u razliitim situacijama

  razviti razumijevanje knjievnosti kao umjetnosti rijei, potivati

  hrvatsku knjievnost i kulturu te knjievnosti i kulture drugih

  naroda

  Opis predmeta:

  U hrvatskom jeziku pet je jedinica ishoda uenja:

  I. Sluanje i govorenje

  II. Struktura hrvatskog jezika

  III. Pisanje

  IV. Analiza knjievnih tekstova

  V. Analiza neknjievnih tekstova.

  Ishodi su jedinica koncipirani na nain da se njihovim ostvarivanjem

  razvijaju komunikacijske vjetine i kompetencije polaznika te cjelovito

  razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

  Svi se navedeni ishodi ostvaruju u svakoj godini uenja hrvatskog

  jezika.

 • 8

  Nastavni predmet po razredima i ishodima uenja

  Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

  Razred: prvi (1.)

  U prvom razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Sluanje i govorenje

  1. razlikovati sluanjem monoloke i dijaloke govorne oblike s

  obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

  2. utvrditi sluanjem bit govornog teksta eksplicitno i implicitno

  3. odabrati nain govora, rjenik i strukturu reenice primjereno

  komunikacijskoj situaciji i primatelju

  4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomou biljeaka

  i grafikih prikaza

  5. govoriti teno u skladu s pravogovornom, fonolokom,

  morfolokom, tvorbenom, sintaktikom, leksiko-semantikom

  i stilistikom normom

  6. provjeriti uinak vlastitog ili tueg govora s obzirom na

  komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

  Struktura hrvatskog jezika

  1. razvrstati jezikoslovne pojmove

  2. opisati sadraje povezane s povijesti hrvatskog jezika

  3. razlikovati znaajke hrvatskog standardnog jezika u odnosu na

  druge idiome hrvatskog jezika

  4. navesti jezina pravila

  5. izdvojiti strukturu jezinih jedinica na pojedinoj jezinoj razini

  6. utvrditi jezine jedinice na sintagmatskoj razini

  7. uporabiti jezina pravila hrvatskog standardnog jezika u skladu

  s pravopisnom, pravogovornom, fonolokom, morfolokom,

  tvorbenom, sintaktikom, leksiko-semantikom i stilistikom

  normom

  Pisanje

  1. sastavljati razliite vrste tekstova

  2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju razliite komunikacijske

  funkcije

  3. planirati sadraj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i

  itatelju uz smjernice ili samostalno

  4. napisati samostalno logiki i sadrajno povezan tekst

  5. rabiti razliite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na

  vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

  6. koristiti rjenik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i

  itatelju

  7. uporabiti jezina pravila hrvatskog standardnog jezika u skladu

  s pravopisnom, pravogovornom, fonolokom, morfolokom,

 • 9

  tvorbenom, sintaktikom, leksiko-semantikom i stilistikom

  normom

  8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadrajnu,

  strukturnu i jezinu tonost i primjerenost

  Analiza knjievnih tekstova

  1. odrediti knjievne tekstove prema vanjskim odrednicama

  2. objasniti knjievnoteoretske pojmove na prototipnim

  primjerima

  3. utvrditi na knjievnim tekstovima strukturna, tematska,

  sadrajna i stilska obiljeja

  4. prikupiti informacije o zadanim knjievnim tekstovima iz

  razliitih izvora

  5. izdvojiti jezine i stilske pojedinosti u knjievnim tekstovima

  6. usporediti poznate knjievne tekstove na strukturnoj,

  sadrajnoj i jezinoj razini

  7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatom knjievnom tekstu

  Analiza neknjievnih tekstova

  1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz

  tiskanog ili elektronikog izvora

  2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje

  komunikacijska funkcija teksta

  3. razjasniti znaenja rijei u kontekstu specifinom za pojedini

  tekst

  4. tumaiti tekstove s grafikim elementima

  5. utvrditi bit teksta i sadrajne pojedinosti eksplicitno i

  implicitno

  6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obiljeja teksta,

  oekivanja itatelja i djelovanje na itatelja

  7. prikupiti informacije o zadanim neknjievnim tekstovima iz

  razliitih izvora

  8. izdvojiti jezine pojedinosti u neknjievnim tekstovima

  9. poduprijeti argumentima stav o neknjievnom tekstu

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Sluanje

  monoloki oblici

  Javni govor

  Govorenje

  monoloki oblici

  Govor

  Govorenje

  dijaloki oblici

  Oluja ideja

  Funkcija glasova

  u jeziku

  Fonem, alofon, fon

  Fonem i grafem

 • 10

  Tvorba i podjela

  glasova

  Podjela glasova prema otvoru

  Slogovi i slogovna struktura

  Podjela glasova prema zvunosti

  Podjela glasova prema mjestu tvorbe

  Glasovne

  promjene

  Jednaenje glasova po zvunosti

  Jednaenje glasova po mjestu tvorbe

  Gubljenje suglasnika

  Palatalizacija

  Sibilarizacija

  Jotacija

  Vokalizacija

  Nepostojano a

  Pravogovorna i

  pravopisna

  norma

  Pravogovor ili ortoepija

  Naglasni sustav hrvatskog standardnog jezika

  Vrjednote govornog jezika

  Pravopis ili ortografija

  Pisanje velikog i malog slova

  Pravopisni i reenini znakovi

  Pisanje glasova /, d/,

  Alternacije ije/je/e/i

  Hrvatski jezik od

  prvih pisanih

  spomenika do

  kraja 15. stoljea

  Jezik temelj narodne kulture: trojezinost i tropismenost hrvatske

  srednjovjekovne knjievnosti

  Izvori hrvatskog knjievnog jezika (spomenici pismenosti,

  historiografski spisi, zakonici)

  Pisanje -

  opisivanje

  Opisivanje kao postupak

  Pisanje -

  pripovijedanje

  Pripovijedanje kao postupak

  Pria

  Tehniko izvjee

  Obavijest

  ivotopis

  Molba

  Pria i novela

  Polaznici itaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo po izboru

  nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  Ranko Marinkovi, Prah

  Giovanni Boccaccio, Chichibio

  Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili koljka

  Miro Gavran, Mali neobini ljudi ili Obiteljske prie

  Antun oljan, Dobri ovjek s Kaprija

  Ivo Andri, Put Alije erzeleza

  Dubravko Horvati, avo u podne

  Vjekoslav Kaleb, Gost

  Roman

  Polaznici itaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo po izboru

  nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  Pavao Pavlii, Veernji akt

  Marija Juri Zagorka, Vitez slavonske ravni

  Ivana Simi Bodroi, Hotel Zagorje

  Victoria Hislop, Otok

 • 11

  Khaled Hosseini, Goni zmajeva

  John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

  Drama

  Polaznici itaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo po izboru

  nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

  Plaut, krtac

  Pero Budak, Meava

  Carlo Goldoni, Gostioniarka Mirandolina

  Lirika

  Polaznici itaju est pjesama: dvije pjesme vezanog stiha,

  dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

  Vezani stih: Antun Gustav Mato, Tin Ujevi, Vladimir Nazor, Dobria

  Cesari, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

  Slobodni stih: Antun Branko imi, Dragutin Tadijanovi, Nikola

  Milievi, Mak Dizdar, Nikola op, Josip Pupai, Reiner Maria Rilke

  Pjesma u prozi: Miroslav Krlea, Danijel Dragojevi

  Ep Polaznici itaju pet pjevanja.

  Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja)

  itanje -

  opisivaki

  tekstovi

  Postupak opisivanja u razliitim vrstama tekstova

  itanje -

  pripovjedaki

  tekstovi

  Postupak pripovijedanja u razliitim vrstama tekstova

  Molba

  ivotopis

  Napomene: Polaznici tijekom nastavne godine piu dvije kolske zadae.

  Obvezatne su etiri domae zadae u mjesecu.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad s tekstom,

  objanjavanje, pisanje, igranje uloga, simulacije, projektna nastava,

  placemat (podloak), grupna slagalica.

  Oblici: individualni oblik rada, elni oblik rada, rad u paru, rad u

  skupinama, timski rad, istraivako uenje, suradniko uenje,

  samoregulirano uenje.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: pisanje, govorenje i sluanje, jezik, knjievni tekstovi,

  neknjievni tekstovi.

  Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaa zadaa, kolska

  zadaa, predstavljanje rezultata rada; vrjednovanje supolaznika,

  samovrjednovanje, zajednika evaluacija, mape, biljeke opisnog

  praenja (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 12

  Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

  Razred: drugi (2.)

  U drugom

  razredu polaznik

  e stei sljedee

  ishode uenja:

  Ishodi uenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sve etiri godine

  uenja hrvatskog jezika.

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Sluanje

  monoloki oblici

  Predavanje

  Sluanje

  dijaloki oblici

  Intervju

  Govorenje

  monoloki oblici

  Predavanje

  Govorenje

  dijaloki oblici

  Anketa

  Morfem i

  morfologija

  Morfem, alomorf, morfologija

  Vrste morfema

  Gramatike

  kategorije

  Kategorije vrsta rijei

  Kategorije oblika rijei

  Promjenjive rijei Imenice

  Imenice i pravopis

  Zamjenice

  Zamjenice i pravopis

  Pridjevi

  Pridjevi i pravopis

  Brojevi

  Brojevi i pravopis

  Glagoli

  Glagoli i pravopis

  Nepromjenjive

  rijei

  Prilozi

  Prijedlozi

  Veznici

  estice

  Usklici

  Hrvatski jezik od

  16. do kraja 18.

  stoljea

  Najvanije jezikoslovna djela (Bartol Kai, Juraj Habdeli, Jakov

  Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)

  Pisanje -

  izlaganje

  Izlaganje kao postupak

  Definicije

  Saetak

  Biljeke i natuknice

  Zapisnik

  Struno izvjee

  Cijeli se svijet

  igra.

  Polaznici itaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo i jedan

  ulomak po izboru nastavnika i/ili italakim interesima

  polaznika.

  Molire, krtac

  Pedro Caldern de la Barca, ivot je san

 • 13

  William Shakespeare, San ljetne noi

  William Shakespeare, Romeo i Julija

  Tennessee Williams, Tramvaj zvan udnja

  Elvis Bonjak, Nosi nas rijeka

  Tena tivii, Fragile

  Prometeji

  Polaznici itaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito epsko ili dramsko

  djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili italakim

  interesima polaznika.

  Eshil, Okovani Prometej

  Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

  Johann Wolfgang Goethe, Prometej

  Alfred Victor de Vigny, Smrt vuka

  Ivan Maurani, Smrt Smail-age engia

  Mihail Jurjevi Ljermontov, Junak naeg doba

  Tin Ujevi, Visoki jablani

  George Gordon Byron, Hodoae Childea Harolda

  ena u

  knjievnom djelu

  Polaznici itaju etiri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito epsko ili dramsko

  djelo i dvije pjesme po izboru nastavnika i/ili italakim

  interesima polaznika.

  Milan Begovi, Bez treega

  Vesna Parun, Ti koja ima nevinije ruke

  Biblija, Pjesma nad pjesmama

  Ivan Slamnig, Barbara

  Horacije, Lidiji

  Josip Kozarac, Tena

  Dinko imunovi, Muljika

  Dubravka Ugrei, tefica Cvek u raljama ivota

  Sofoklo, Antigona

  itanje -

  izlagaki tekstovi

  Postupak izlaganja u razliitim vrstama tekstova

  Saetak

  Struno izvjee

  Popularno-znanstveni lanak

  Napomene: Polaznici tijekom nastavne godine piu dvije kolske zadae.

  Obvezatne su etiri domae zadae u mjesecu.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad s tekstom,

  objanjavanje, pisanje, igranje uloga, simulacije, projektna nastava,

  placemat (podloak), grupna slagalica.

  Oblici: individualni oblik rada, elni oblik rada, rad u paru, rad u

  skupinama, timski rad, istraivako uenje, suradniko uenje,

  samoregulirano uenje.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: pisanje, govorenje i sluanje, jezik, knjievni tekstovi,

  neknjievni tekstovi.

  Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaa zadaa, kolska

  zadaa, predstavljanje rezultata rada; vrjednovanje supolaznika,

  samovrjednovanje, zajednika evaluacija, mape, biljeke opisnog

  praenja (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost).

  Literatura

 • 14

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 15

  Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

  Razred: trei (3.)

  U treem razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Ishodi uenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sve etiri godine

  uenja hrvatskog jezika.

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Sluanje

  monoloki oblici

  Izvjetaj

  Sluanje

  dijaloki oblici

  Razgovor na temu

  Govorenje

  monoloki oblici

  Izvjetaj

  Govorenje

  dijaloki oblici Slubeni razgovor

  Sintaksa Sintaksa

  Spojevi rijei Tipovi odnosa meu sastavnicama spojeva rijei

  Ustrojstvo

  reenice

  Obavijesno ustrojstvo reenice

  Gramatiko ustrojstvo reenice

  Reenice po

  sastavu

  Jednostavne i sloene reenice

  Nezavisno

  sloena reenica

  Sastavna, rastavna, suprotna, iskljuna i zakljuna reenica

  Zavisno sloena

  reenica

  Subjektna, predikatna, objektna, atributna reenica

  Prilone reenice: vremenske, nainske, mjesne, pogodbene, uzrone,

  posljedine, namjerne, dopusne

  Povezivanje

  reenica u tekstu

  Red rijei u reenici

  Pravopisna

  pravila u sintaksi

  Uporaba razgodaka i pravopisnih znakova

  Hrvatski jezik u

  19. stoljeu

  Ljudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja

  Pisanje -

  dokazivanje

  Dokazivanje kao postupak

  Pismo za iskazivanje interesa

  Prikaz

  Problemski lanak (na teme iz strukovne kvalifikacije i sadraja

  predmeta hrvatski jezik)

  kolski esej

  Jurei vlak brae

  Lumire

  Polaznici itaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu

  obvezatno. Valja odabrati jo jedno cjelovito epsko ili dramsko

  djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili italakim

  interesima polaznika.

  Janko Poli Kamov, Brada

  Antun Gustav Mato, Cvijet sa raskra

  Antun Gustav Mato, Notturno

  Milan Begovi, Kvartet

 • 16

  Vladimir Vidri, Pejza II.

  Charles Baudelaire, Cvjetovi zla

  Konstantinos Kavafis, ekajui barbare

  Arthur Schnitzler, Novela o snu

  Drutveni

  angaman

  Polaznici itaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu

  obvezatna. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo po izboru

  nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  August enoa, Prijan Lovro

  Fjodor Mihajlovi Dostojevski, Zloin i kazna

  Silvije Strahimir Kranjevi, Gospodskom Kastoru

  Antun Gustav Mato, Kip domovine leta 188*

  Vjenceslav Novak, Posljednji Stipanii

  Ivan Goran Kovai, Dani gnjeva

  Honor de Balzac, Otac Goriot

  Charles Dickens, Velika oekivanja

  Unutarnji svijet

  Polaznici itaju etiri djela s popisa. Prva su dva djela na

  popisu obvezatna. Valja odabrati jo jedno cjelovito epsko ili

  dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili

  italakim interesima polaznika.

  William Shakespeare, Hamlet

  Janko Leskovar, Misao na vjenost

  Henrik Ibsen, Nora

  Petar Preradovi, Ljudsko srce

  Ralph Waldo Emerson, Ljubav

  Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

  Ranko Marinkovi, Ruke

  Franz Kafka, Preobrazba

  itanje -

  dokazivaki

  tekstovi

  Postupak dokazivanja u razliitim vrstama tekstova

  Prikaz

  Pismo za iskazivanje interesa

  Problemski lanak

  Napomene: Polaznici tijekom nastavne godine piu dvije kolske zadae.

  Obvezatne su etiri domae zadae u mjesecu.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad s tekstom,

  objanjavanje, pisanje, igranje uloga, simulacije, projektna nastava,

  placemat (podloak), grupna slagalica.

  Oblici: individualni oblik rada, elni oblik rada, rad u paru, rad u

  skupinama, timski rad, istraivako uenje, suradniko uenje,

  samoregulirano uenje.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: pisanje, govorenje i sluanje, jezik, knjievni tekstovi,

  neknjievni tekstovi.

  Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaa zadaa, kolska

  zadaa, predstavljanje rezultata rada; vrjednovanje supolaznika,

  samovrjednovanje, zajednika evaluacija, mape, biljeke opisnog

  praenja (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 17

  Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

  Razred: etvrti (4.)

  U etvrtom

  razredu polaznik

  e stei sljedee

  ishode uenja:

  Ishodi uenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sve etiri godine

  uenja hrvatskog jezika.

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Sluanje

  monoloki oblici

  Komentar

  Sluanje

  dijaloki oblici

  Debata

  Govorenje

  monoloki oblici

  Komentar

  Govorenje

  dijaloki oblici

  Razgovor na temu

  Leksikologija Uvod u leksikologiju

  Jezini sustav i

  jezini znak

  Struktura jezinog znaka

  Jednoznanost i vieznanost leksema

  Leksiko-

  semantiki

  odnosi

  Sinonimija

  Antonimija

  Homonimija

  Raslojenost

  leksika

  Vremenska raslojenost leksika

  Podruna raslojenost leksika

  Funkcionalna raslojenost leksika

  Meujezini

  dodiri i leksiko

  posuivanje

  Posuenice

  Vrste posuenica

  Jezina norma i

  jezini purizam

  Jezina norma

  Jezini purizam

  Frazeologija Frazem i frazeologija

  Frazemske istoznanice i frazemski antonimi

  Leksikografija

  Vrste rjenika

  Leksikografski (rjeniki) lanak

  Hrvatski jezik u

  20. i 21. stoljeu

  Deklaracija o poloaju i nazivu hrvatskoga knjievnog jezika kao izraz

  samobitnosti hrvatskoga jezika

  Hrvatski jezik - slubeni jezik Europske unije

  Pisanje -

  dokazivanje

  kolski esej

  Pisanje -

  upuivanje

  Upuivanje kao postupak

  Tehnika uputa

  Stoljee nemira

  Polaznici itaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu

  obvezatna. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo po izboru

  nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  Slavko Mihali, Majstore, ugasi svijeu

  Miroslav Krlea, Gospoda Glembajevi

  Ranko Marinkovi, Kiklop

  Ivan Goran Kovai, Jama

 • 18

  Miljenko Jergovi, Sarajevski Marlboro

  Eugne Ionesco, elava pjevaica

  William Golding, Gospodar muha

  Orhan Pamuk, Snijeg

  Globalno selo

  Polaznici itaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu

  obvezatna. Valja odabrati jo jedno cjelovito djelo po izboru

  nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  Albert Camus, Stranac

  Miroslav Krlea, Cvrak pod vodopadom

  Antun oljan, Luka

  Nikolaj Vasiljevi Gogolj, Kabanica

  Gabriel Garca Marquez, Sto godina samoe

  Raymond Carver, Katedrala

  Aldous Huxley, Divni novi svijet

  William Gibson, Neuromancer

  Hrvatska

  knjievna batina

  Polaznici itaju pet djela s popisa. Prva su etiri djela na

  popisu obvezatna. Valja odabrati jo jedan ulomak ili pjesmu

  po izboru nastavnika i/ili italakim interesima polaznika.

  Marko Maruli, Judita (ulomci)

  Hanibal Luci, Jur ni jedna na svit vila

  Marin Dri, Dundo Maroje

  Ivan Gunduli, Osman (1. pjevanje)

  Ivan Buni Vui, Nemoj, nemoj ma Ljubice

  Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmilenje i alostno protuenje

  Titu Brezovaki, Matija grabancija dijak

  Matija Antun Reljkovi, Satir iliti divji ovik

  Andrija Kai Mioi, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

  itanje -

  dokazivaki

  tekstovi

  Kritika

  Komentar

  itanje -

  upuivaki

  tekstovi

  Postupak upuivanja u razliitim vrstama tekstova

  Tehnika uputa

  Zakoni

  Napomene: Polaznici tijekom nastavne godine piu dvije kolske zadae.

  Obvezatne su etiri domae zadae u mjesecu.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad s tekstom,

  objanjavanje, pisanje, igranje uloga, simulacije, projektna nastava,

  placemat (podloak), grupna slagalica.

  Oblici: individualni oblik rada, elni oblik rada, rad u paru, rad u

  skupinama, timski rad, istraivako uenje, suradniko uenje,

  samoregulirano uenje.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: pisanje, govorenje i sluanje, jezik, knjievni tekstovi,

  neknjievni tekstovi.

  Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaa zadaa, kolska

  zadaa, predstavljanje rezultata rada; vrjednovanje supolaznika,

  samovrjednovanje, zajednika evaluacija, mape, biljeke opisnog

  praenja (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost).

  Literatura

 • 19

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 20

  Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

  Cilj predmeta:

  primijeniti jezine zakonitosti i vokabular u razvijanju jezinih

  vjetina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

  itati krae tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom

  struke

  razumjeti opis osjeaja i elja u osobnim pismima

  razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih programa o

  tekuim dogaajima ili temama od osobnog interesa i iz jezika

  struke ako su iskazane polako i razumljivo

  napisati osobno pismo opisujui doivljaje i dojmove

  komunicirati u veini situacija koje se mogu pojaviti tijekom

  putovanja kroz podruje na kojemu se taj jezik govori

  bez pripreme se ukljuiti u razgovor o temama koje su im poznate

  ukratko obrazloiti svoja stajalita i ukratko objasniti, ispriati

  priu, opisati reakcije

  razviti bitna sociokulturalna orijentacijska znanja o zemlji

  (zemljama) jezika koji se ui u svim jezinim djelatnostima

  primijeniti znanja o razliitim uzrocima nerazumijevanja meu

  osobama iz razliitih kultura

  prepoznati i preispitati slinosti i razlike izmeu kulture vlastite

  zemlje i zemlje jezika cilja

  isticati tolerantno ophoenje s osobama iz drugih kultura

  ostvariti sloeniju komunikaciju i suradnju s razliitim osobama i

  skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvaavanje razliitosti

  kritiki prosuivati o razliitostima uz obranu i argumentiranje

  vlastitih stavova i vrijednosti te uvaavanja tuih

  Opis predmeta:

  Nastavom engleskoga jezika uz koritenje kombiniranih metoda i

  oblika rada usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom

  jeziku. Pri odreivanju razina jezine kompetencije koje bi polaznici

  trebali postii na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja,

  odnosno ciklusa srednjokolskog obrazovanja, uzete su u obzir

  smjernice Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike:

  uenje, pouavanje, vrednovanje, Europskog jezinog portfolia i

  Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predkolski odgoj i obrazovanje

  te ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje i injenica da je rije o

  nastavku uenja prvog stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda

  osnovne kole. Po zavretku etverogodinjeg obrazovanja oekuje se

  da e polaznici dosei razinu A2+, prije svega u podruju receptivnih

  jezinih vjetina. Premda bi polaznici u skladu s Nastavnim planom i

  programom za osnovnu kolu i Nacionalnim okvirnim kurikulumom za

  predkolski odgoj i obrazovanje te ope obvezno i srednjokolsko

  obrazovanje nakon osam godina uenja prvog stranog jezika ve

  trebali dosegnuti razinu A2, realno je oekivati heterogenost znanja

  polaznika iz osnovne kole, uz manja proirenja gradiva povezanih s

  novim kontekstom i strukom.

  NAPOMENA: nastavnik odluuje o udjelu i postotku nastavnih sadraja

  iz podruja struke. Postotak moe varirati od 10 do 20 posto, ovisno o

 • 21

  razini i razredu, uvaavajui injenicu da se u zavrnim razredima

  poveava udio strunih predmeta/modula i/ili sadraja.

 • 22

  Nastavni predmet po razredima i ishodima uenja

  Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

  Razred: prvi (1.)

  U prvom razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. prepoznati jezine strukture vie razine i vokabular u

  usmenom i pisanom izriaju uz progresiju jezika struke

  itanje

  1. izdvojiti globalan i detaljan smisao tekstova ireg raspona

  vokabulara i sloenijih jezinih struktura koji su pisani

  standardnim jezikom ili jezikom struke

  Sluanje

  1. razumjeti sloene jezine strukture i vokabular

  Pisanje

  1. odabrati jezine strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti

  pisanog jezinog izriaja

  2. povezati vlastita stajalita i miljenja o svakodnevnim i

  strunim temama u jednostavne pisane izriaje

  Govor

  1. odabrati jezine strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti

  usmenog izriaja

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i

  vrijednostima jezika cilja

  2. procijeniti istaknuta obiljeja kulture i vrijednosti zemlje (ili

  zemalja) jezika cilja

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Ja i svijet oko

  mene

  Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

  lanovi ue i ire obitelji

  Odnosi u obitelji

  Stanovanje

  Prostorije u kui/stanu

  Dijelovi namjetaja

  ivot u gradu/na selu/u manjem mjestu

  Vrste stambenih objekata u razliitim zemljama svijeta

  Slobodno vrijeme

  Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

  Izleti

  Igre, kuni ljubimci, zabava, izlasci

  Izvannastavne / izvankolske aktivnosti

  Svakodnevica/

  stilovi ivota

  Moda/ Modni trendovi

  Novac

  Vrste trgovina

  Kupovanje u razliitim trgovinama

 • 23

  Briga o zdravlju

  Dijelovi tijela

  Osobna higijena i njega tijela

  Bolesti i nezgode

  Briga za zdravlje

  Prehrambene

  navike

  Hrana i pie

  Obroci

  Zdrave i alternativne prehrambene navike

  Prehrambene navike (piramida prehrane)

  Posue, pribor za jelo

  Jelovnik, restorani

  Vrijeme

  Koliko je sati?

  Dijelovi dana i dani u tjednu

  Svakodnevne aktivnosti

  Godinja doba, mjeseci

  Vremenske prilike

  Obiljeavanje vanih datuma (blagdani i praznici)

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (B1) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik, fraza of

  LANOVI: odreeni i neodreeni, nulti

  ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are,

  relativne

  VEZNICI: and, or, but, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

  PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i

  opisni, pridjevi neodreene koliine

  BROJEVI: glavni i redni

  PRILOZI: mjesta, odreenoga i neodreenoga vremena, naina

  SINTAKSA: red rijei u reenici i nezavisno sloenoj reenici,

  mjesto izravnoga i neizravnoga objekta, mjesto priloga mjesta i

  vremena, upitna reenica s who kao subjekotom i kao s objektom

  GLAGOLI: 5 osnovnih oblika: osnova-s oblik, ed oblik, particip s

  nastavkom ing, -ed. Osnovna glagolska vremena ponavljanje;

  tvorba i uporaba buduih vremena (going to + infinitive; shall,

  will; Present Continuous za budunost), pojam aktiva i pasiva,

  modalni glagoli.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: Frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

 • 24

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

  jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojno-obrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 25

  Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

  Razred: drugi (2.)

  U drugom

  razredu polaznik

  e stei sljedee

  ishode uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. upotrijebiti osnovne jezine sadraje i oblike vie razine u

  svrhu ostvarivanja komunikacije

  2. izdvojiti potrebne jezine strukture radi ostvarenja

  komunikacije s razliitim osobama u poznatim i novim uvjetima

  itanje

  1. klasificirati opis dogaaja, osjeaja i elja u osobnim pismima

  2. izdvojiti kljune informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim

  temama na standardnom jeziku

  Sluanje

  1. slijediti zahtjevne upute, izlaganja, programe

  2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na

  standardnome jeziku

  Pisanje

  1. izvesti zakljuke iz nezahtjevnih tekstova

  2. prikazati informacije u jednostavnim slubenim pisanim

  izriajima

  Govor

  1. koristiti jednostavne fraze u drutvenim situacijama

  2. izloiti svoje osjeaje povezane sa svakodnevnim i poznatim

  situacijama

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. prikazati pojavnosti koje nose obiljeja stereotipa ili

  diskriminacije

  2. argumentirati miljenje o uzrocima nerazumijevanja meu

  osobama iz razliitih kultura

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Putovanja i

  praznici

  Organizacija putovanja

  Praznici i kako ih provesti

  Vozni red i prospekti

  Vrste prijevoza

  Snalaenje u stranoj zemlji

  Znamenitosti

  Multikulturalnost

  Slavni ljudi i dogaaji

  Kulturne manifestacije zemalja iji se jezik ui

  Hrvatske kulturne manifestacije

  Europa juer i danas

 • 26

  Europska unija, Vijee Europe, Europske institucije za mlade

  Mediji i

  suvremena

  komunikacija

  Tiskani i elektroniki mediji

  Radio i televizija

  TV vodi i programi

  Pisana i usmena komunikacija

  Telefon, SMS, MMS, e-pota, internet, drutvene mree itd.

  Pametni telefoni (Skype, Facetime)

  kola i

  obrazovanje

  Predmeti, ocjenjivanje

  ivot u koli

  kolske aktivnosti

  kolski sustav - usporedba i prezentiranje

  kolski sustav u Hrvatskoj i drugim zemljama

  Sport i zdravlje

  Vanost bavljenja sportom

  Istaknuti hrvatski i svjetski sportai

  Meunarodni portski dogaaji, Olimpijske igre

  Briga o zdravlju i tijelu

  Bolesti i ovisnosti

  Posjet lijeniku

  Meuljudski

  odnosi

  Emocije

  Generacijski jaz

  Formalne i neformalne situacije

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (B1) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  ponavljanje iz prethodnih godina i proirivanje gradiva

  IMENICE: brojive, nebrojive, glagolske imenice

  ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

  PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

  PRIJEDLOZI: vrijeme (on, at, in, by, from), mjesto, pravac (on,

  at, above, under, into) i uzroka (because, for the sake of)

  TVORBA RIJEI: compounds

  PRILOZI: tvorba priloga naina poloaj u reenici, komparacija

  priloga

  SINTAKSA: upravni i neupravni govor, red rijei u reenici

  naelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i sloenim

  vremenima, slaganje vremena, zavisnosloene reenice,

  vremenske, uzrone, pogodbene

  GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect

  Tense - Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense

  Preterite Tense (odnos).

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

 • 27

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

  jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 28

  Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

  Razred: trei (3.)

  U treem razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. primijeniti osnove jezinog sustava vie razine na novim

  sadrajima

  2. koristiti osnovne jezine strukture vie razine i proireni

  vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz

  svakodnevice

  itanje

  1. izdvojiti specifine informacije iz neto sloenijih izvornih i

  didaktikih tekstova

  2. kritiki procijeniti sadraj teksta i namjere autor

  Sluanje

  1. razumjeti razgovor izmeu izvornih govornika o poznatoj temi

  2. razumjeti pojedinosti i specifine informacije iz snimljenih i/ili

  izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na

  standardnome jeziku

  Pisanje

  1. izloiti svoje misli, osjeaje, ideje u osobnim pismima,

  razglednicama ili e-poti

  2. koristiti biljeke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon

  sluanja ili itanja teksta

  Govor

  1. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaama

  2. protumaiti sloenije informacije iz osobnih pisama,

  razglednica ili e-pote

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. vrjednovati ustaljena pravila ponaanja u komunikaciji na

  jeziku cilju

  2. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od

  etnocentrizma, nacionalizma, rasizma i drugih imbenika

  diskriminacije

  3. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadravaju

  mogunost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje

  kontakta s osobom iz razliite kulture

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Europsko

  okruenje

  Mladi i europsko okruenje

  Europsko zajednitvo (valuta, itd.)

  Gospodarenje vlastitim novcem

 • 29

  Javne slube

  Javno zdravstvo

  Nezgode, nesree i bolesti

  Javne institucije

  Mladi i njihov

  svijet

  Obitelj i drutvene veze

  Mladi na djelu

  Problemi mladih

  Oblici prihvatljivog i neprihvatljivog ponaanja

  Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba, itd.)

  Mobilnost i

  migracije

  Mobilnost ljudi i znanja

  Posjeti i razmjene polaznika

  Struna praksa i rad u inozemstvu

  Drutvo i svijet

  koji nas okruuje

  Svijet u kojem ivimo pogled u budunost

  ivot u suvremenom drutvu (ovisnosti, problemi u ponaanju)

  Problemi ovjeanstva glad, siromatvo, nezaposlenost

  Graanski odgoj

  Socijalni i drutveni odnosi

  Duhovne i etike vrijednosti

  Odnosi meu spolovima

  Kultura i

  civilizacija

  Osnove povijesti

  Kultura i civilizacija zemalja i naroda iji se jezik ui i zemalja

  Europske unije

  Znanost i

  tehnologija

  Izumi i otkria

  Poznati znanstvenici

  Suvremene tehnologije

  Strukovno

  usmjerene teme

  Povijest struke

  Zanimljivosti i osobitosti

  Meunarodno trite rada

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (B1) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  ponavljanje, proirivanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih

  godina

  Tenses ponavljanje; slaganje vremena; frazalni glagoli;

  pogodbene reenice (tip 0, I, II, III); -ing oblik glagola, pasivne

  reenice, modalni glagoli, frazalni glagoli, prijedlozi, upravni i

  neupravni govor, neizravna pitanja, question tags, fraze iz

  strunog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

 • 30

  polaznika: jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 31

  Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

  Razred: etvrti (4.)

  U etvrtom

  razredu polaznik

  e stei sljedee

  ishode uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu

  strunu pomo u razliitim uvjetima

  2. uoiti osnovne jezine pojave vie razine radi izbjegavanja ili

  ispravljanja vlastitih ili tuih pogrjeaka u govoru i pismu

  itanje

  1. uoiti znaajke razliitih vrsta tekstova

  Sluanje

  1. uoiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama,

  pod uvjetom da su jasno strukturirana

  Pisanje

  1. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom

  materijalu

  2. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranom pisanom

  izriaju

  Govor

  1. interpretirati sloeniji proitani ili sluani tekst

  2. prevesti jednostavne upute i naredbe

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. koristiti prigodni jezini registar (formalno/neformalno) u

  razliitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

  2. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u

  nepredvienim uvjetima uz uvaavanje razliitosti

  3. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na

  razliitosti openito i razliite kulture zemlje (ili zemalja) jezika

  cilja

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Posao i

  obrazovanje

  Zanimanja

  Oglasi

  ivotopis i europass

  Molba i razgovor za posao

  Moja budunost

  Svijet rada

  Moje zanimanje u suvremenom drutvu

  Moje zanimanje u europskom okviru

  Suvremeni trendovi u mome zanimanju

  Na radnom mjestu

  Potroako

  drutvo

  Reklame i utjecaj na mlade

  Konzumerizam

 • 32

  Kultura i

  civilizacija

  Fenomen globalizacije

  Svijet kao globalno selo

  Pitanja kulturnoga identiteta i suvereniteta

  Znanost,

  umjetnost i

  popularna

  kultura

  Svijet znanosti i umjetnosti (izlobe, muzeji, koncerti, film)

  Slavni ljudi i dogaaji

  Graanski odgoj

  Socijalni i drutveni odnosi

  Duhovne i etike vrijednosti

  Kompetitivnost na meunarodnom tritu rada

  Strukovno

  usmjerene teme

  Budunost struke

  Tehnika i tehnologija u slubi struke

  Struni sadraji povezani s kvalifikacijom

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (B1) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina

  pasivne reenice, odnosne reenice, pogodbene reenice

  (posebnosti); - ing oblik glagola; causative have, upravni i

  neupravni govor, neizravna pitanja, sloenice, prijedlozi; fraze iz

  strunog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

  jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 33

  Naziv nastavnog predmeta: NJEMAKI JEZIK

  Cilj predmeta:

  primijeniti jezine zakonitosti i vokabular u razvijanju jezinih

  vjetina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

  itati tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom

  struke razumjeti opis osjeaja i elja u osobnim pismima

  razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih programa o

  tekuim dogaajima ili temama od osobnog interesa i iz jezika

  struke ako su iskazane relativno polako i razumljivo

  napisati osobno pismo opisujui doivljaje i dojmove

  komunicirati u veini situacija koje se mogu pojaviti tijekom

  putovanja kroz podruje na kojemu se taj jezik govori

  bez pripreme se ukljuiti u razgovor o temama koje su im poznate

  ukratko obrazloiti svoja stajalita i ukratko objasniti, ispriati

  priu, opisati reakcije

  razviti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama

  jezika koji se ui u svim jezinim djelatnostima

  primijeniti znanja o razliitim uzrocima nerazumijevanja meu

  osobama iz razliitih kultura

  prepoznati i preispitati slinosti i razlike izmeu kulture vlastite

  zemlje i zemlje jezika cilja

  isticati tolerantno ophoenje s osobama iz drugih kultura i

  ostvariti sloeniju komunikaciju i suradnju s razliitim osobama i

  skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvaavanje razliitosti

  kritiki prosuivati o razliitostima uz obranu i argumentiranje

  vlastitih stavova i vrijednosti te uvaavanje tuih

  Opis predmeta:

  Nastavom njemakoga jezika uz koritenje kombiniranih metoda i

  oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom

  jeziku. Pri odreivanju razina jezine kompetencije koje bi polaznici

  trebali postii na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja,

  odnosno ciklusa srednjokolskoga obrazovanja uzete su u obzir

  smjernice Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike:

  uenje, pouavanje, vrednovanje, Europskog jezinog portfolia i

  Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predkolski odgoj i obrazovanje

  te ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje kao i injenica da je

  rije o nastavku uenja prvog stranog jezika u kontinuitetu od 1.

  razreda osnovne kole. Po zavretku 4. razreda strukovne kole,

  polaznici bi u osnovnim podrujima jezinih djelatnosti u njemakom

  jeziku mogli ostvariti razinu B1. Premda bi polaznici sukladno

  Nastavnom planu i programu za osnovnu kolu i Nacionalnom

  okvirnom kurikulumu za predkolski odgoj i obrazovanje te ope

  obvezno i srednjokolsko obrazovanje nakon osam godina uenja

  prvog stranog jezika ve trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina

  jezine kompetencije polaznika predviena i na zavretku 1. razreda

  strukovne kole budui da je u tom razredu realno oekivati

  heterogenost uenikih znanja polaznika iz osnovne kole uz (manja)

  proirenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

  NAPOMENA: nastavnik odluuje o udjelu i postotku nastavnih sadraja

 • 34

  iz podruja struke. Postotak moe varirati od 10 do 20 posto, ovisno o

  razini i godini uenja, uvaavajui injenicu da se u zavrnim

  razredima poveava udio strunih predmeta/modula i/ili sadraja.

 • 35

  Nastavni predmet razredima i ishodima uenja

  Naziv nastavnog predmeta: NJEMAKI JEZIK

  Razred: prvi (1.)

  U prvom razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. prepoznati jezine strukture vie razine i vokabular u usmenom

  i pisanom izriaju uz progresiju jezika struke

  itanje

  1. izdvojiti globalan i detaljan smisao tekstova ireg raspona

  vokabulara i sloenijih jezinih struktura koji su pisani

  standardnim jezikom ili jezikom struke

  Sluanje

  1. razumjeti sloene jezine strukture i vokabular

  Pisanje

  1. odabrati jezine strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti

  pisanog jezinog izriaja

  2. povezati vlastita stajalita i miljenja o svakodnevnim i

  strunim temama u jednostavne pisane izriaje

  Govor

  1. odabrati jezine strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti

  usmenog izriaja

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i

  vrijednostima jezika cilja

  2. procijeniti istaknuta obiljeja kulture i vrijednosti zemlje (ili

  zemalja) jezika cilja

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Ja i svijet oko

  mene

  Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

  lanovi ue i ire obitelji

  Odnosi u obitelji

  Stanovanje

  Prostorije u kui/stanu

  Dijelovi namjetaja

  ivot u gradu/na selu/u manjem mjestu

  Vrste stambenih objekata u razliitim zemljama svijeta

  Slobodno vrijeme

  Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

  Izleti

  Igre, kuni ljubimci, zabava, izlasci

  Izvannastavne / izvankolske aktivnosti

  Svakodnevica/

  stilovi ivota

  Moda/ Modni trendovi

  Novac

  Vrste trgovina

  Kupovanje u razliitim trgovinama

 • 36

  Briga o zdravlju

  Dijelovi tijela

  Osobna higijena i njega tijela

  Bolesti i nezgode

  Briga za zdravlje

  Prehrambene

  navike

  Hrana i pie

  Obroci

  Zdrave i alternativne prehrambene navike

  Prehrambene navike (piramida prehrane)

  Posue, pribor za jelo

  Jelovnik, restorani

  Vrijeme

  Koliko je sati?

  Dijelovi dana i dani u tjednu

  Svakodnevne aktivnosti

  Godinja doba, mjeseci

  Vremenske prilike

  Obiljeavanje vanih datuma (blagdani i praznici)

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (A2) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  IMENICE: vrste, rod, broj,

  LANOVI: odreeni, neodreeni,

  ZAMJENICE: osobne, pokazne, posvojne, odnosne (nominativ i

  akuzativ), deklinacija zamjenice, bezlina man; upitna zamjenica

  welcher

  PRIDJEVI: stupnjevanje, predikatna uporaba, osnove deklinacije

  pridjeva

  BROJEVI: glavni i redni

  PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s akuzativom, dativom i

  genitivom; prijedlozi s dativom i akuzativom-

  Wechselprpositonen

  PRILOZI: upitne rijei (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin?

  Wann?)

  SINTAKSA: red rijei u izjavnoj, upitnoj i nijenoj reenici, red

  rijei u nezavisnim i zavisnim reenicama objektivnoj, vremenskoj,

  odnosnoj i uzronoj reenici (denn, dass, weil, wenn,deshalb,

  damit .)

  GLAGOLI: pomoni, modalni, pravilini i nepravilni, djeljivi i

  nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomonih i

  modalnih glagola, perfekt, imperativ, Konjuktiv II od haben.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

 • 37

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

  jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 38

  Naziv nastavnog predmeta: NJEMAKI JEZIK

  Razred: drugi (2.)

  U drugom

  razredu polaznik

  e stei sljedee

  ishode uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. upotrijebiti osnovne jezine sadraje i oblike vie razine u

  svrhu ostvarivanja komunikacije

  2. izdvojiti potrebne jezine strukture radi ostvarenja

  komunikacije s razliitim osobama u poznatim i novim uvjetima

  itanje

  1. klasificirati opis dogaaja, osjeaja i elja u osobnim pismima

  2. izdvojiti kljune informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim

  temama na standardnom jeziku

  Sluanje

  1. slijediti zahtjevne upute, izlaganja, programe

  2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na

  standardnome jeziku

  Pisanje

  1. izvesti zakljuke iz nezahtjevnih tekstova

  2. prikazati informacije u jednostavnim slubenim pisanim

  izriajima

  Govor

  1. koristiti jednostavne fraze u drutvenim situacijama

  2. izloiti svoje osjeaje vezane uz svakodnevne i poznate

  situacije

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. prikazati pojavnosti koje nose obiljeja stereotipa ili

  diskriminacije

  2. argumentirati miljenje o uzrocima nerazumijevanja izmeu

  osoba iz razliitih kultura

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Putovanja i

  praznici

  Organizacija putovanja

  Praznici i kako ih provesti

  Vozni red i prospekti

  Vrste prijevoza

  Snalaenje u stranoj zemlji

  Znamenitosti

  Multikulturalnost

  Slavni ljudi i dogaaji

  Kulturne manifestacije zemalja iji se jezik ui

  Hrvatske kulturne manifestacije

  Europa juer i danas

  Europska unija, Vijee Europe, Europske institucije za mlade

 • 39

  Mediji i

  suvremena

  komunikacija

  Tiskani i elektroniki mediji

  Radio i televizija

  TV vodi i programi

  Pisana i usmena komunikacija

  Telefon, SMS, MMS, e-pota, internet, drutvene mree itd.

  Pametni telefoni (Skype, Facetime)

  kola i

  obrazovanje

  Predmeti, ocjenjivanje

  ivot u koli

  kolske aktivnosti

  kolski sustav - usporedba i prezentiranje

  kolski sustav u Hrvatskoj i drugim zemljama

  Sport i zdravlje

  Vanost bavljenja sportom

  Istaknuti hrvatski i svjetski sportai

  Meunarodni portski dogaaji, Olimpijske igre

  Briga o zdravlju i tijelu

  Bolesti i ovisnosti

  Posjet lijeniku

  Meuljudski

  odnosi

  Emocije

  Generacijski jaz

  Formalne i neformalne situacije

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (A2+) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  ponavljanje i proirivanje

  IMENICE: sloenice

  LANOVI: uporaba odreenog, neodreenog i nultog lana

  ZAMJENICE: deklinacija neodreenih zamjenica

  PRIDJEVI: stupnjevanje, deklinacija pridjeva

  PRIJEDLOZI: sistematizacija, prijedlozi s dativom, akuzativom i

  genitivom

  SINTAKSA: red rijei u zavisnim reenicama: objektnoj,

  vremenskoj, odnosnoj, uzronoj reenici, namjerne

  GLAGOLI: preterit i perfekt pravilnih i nepravilnih glagola,

  konjunktiv II modalnih i pomonih glagola i uporaba haben i

  mgen kod izricanja molbe i elje, Futur I; pasiv; rekcija glagola,

  kondicional, zu+infinitiv.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

 • 40

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

  jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 41

  Naziv nastavnog predmeta: NJEMAKI JEZIK

  Razred: trei (3.)

  U treem razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. primijeniti osnove jezinog sustava vie razine na novim

  sadrajima

  2. koristiti osnovne jezine strukture vie razine i proireni

  vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz

  svakodnevice

  itanje

  1. izdvojiti specifine informacije iz neto sloenijih izvornih i

  didaktikih tekstova

  2. kritiki procijeniti sadraj teksta i namjere autor

  Sluanje

  1. razumjeti razgovor izmeu izvornih govornika o poznatoj temi

  2. razumjeti pojedinosti i specifine informacije iz snimljenih i/ili

  izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na

  standardnom jeziku

  Pisanje

  1. izloiti svoje misli, osjeaje, ideje u osobnim pismima,

  razglednicama ili e-poti

  2. koristiti biljeke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon

  sluanja ili itanja teksta

  Govor

  1. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaama

  2. protumaiti sloenije informacije iz osobnih pisama,

  razglednica ili e-pote

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. vrjednovati ustaljena pravila ponaanja u komunikaciji na

  jeziku cilju

  2. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od

  etnocentrizma, nacionalizma, rasizma i drugih imbenika

  diskriminacije

  3. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadravaju

  mogunost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje

  kontakta s osobom iz razliite kulture

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Europsko

  okruenje

  Mladi i europsko okruenje

  Europsko zajednitvo (valuta, itd.)

  Gospodarenje vlastitim novcem

 • 42

  Javne slube

  Javno zdravstvo

  Nezgode, nesree i bolesti

  Javne institucije

  Mladi i njihov

  svijet

  Obitelj i drutvene veze

  Mladi na djelu

  Problemi mladih

  Oblici prihvatljivoga i neprihvatljivog ponaanja

  Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba, itd.)

  Mobilnost i

  migracije

  Mobilnost ljudi i znanja

  Posjeti i razmjene polaznika

  Struna praksa i rad u inozemstvu

  Drutvo i svijet

  koji nas okruuje

  Svijet u kojem ivimo pogled u budunost

  ivot u suvremenom drutvu (ovisnosti, problemi u ponaanju)

  Problemi ovjeanstva glad, siromatvo, nezaposlenost

  Graanski odgoj

  Socijalni i drutveni odnosi

  Duhovne i etike vrijednosti

  Odnosi meu spolovima

  Kultura i

  civilizacija

  Osnove povijesti

  Kultura i civilizacija zemalja i naroda iji se jezik ui i zemalja

  Europske unije

  Znanost i

  tehnologija

  Izumi i otkria

  Poznati znanstvenici

  Suvremene tehnologije

  Strukovno

  usmjerene teme

  Povijest struke

  Zanimljivosti i osobitosti

  Meunarodno trite rada

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (A2+) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike,

  pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  ponavljanje iz prethodnih godina i proirivanje gradiva

  prijedlozi s genitivom, pasiv i pasiv preterita, prijedlozi s

  genitivom, Fragepronomen, Frageadverbien, pogodbene reenice

  u sadanjosti, vremenske i namjerne reenice, infinitiv sa zu,

  odnosne reenice, nepravilne upitne reenice, zamjeniki prilozi

  (welcher, dieser), neupravni govor, fraze iz strunog jezika i jezika

  formalnog dopisivanja.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanje, itanje i rad na tekstu, pisanje,

  demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

 • 43

  polaznika: jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10)

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 44

  Naziv nastavnog predmeta: NJEMAKI JEZIK

  Razred: etvrti (4.)

  U etvrtom

  razredu polaznik

  e stei sljedee

  ishode uenja:

  Jezini sustav i sadraji

  1. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu

  strunu pomo u razliitim uvjetima

  2. uoiti osnovne jezine pojave vie razine radi izbjegavanja ili

  ispravljanja vlastitih ili tuih pogrjeaka u govoru i pismu

  itanje

  1. uoiti znaajke razliitih vrsta tekstova

  Sluanje

  1. uoiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama,

  pod uvjetom da su jasno strukturirana

  Pisanje

  1. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom

  materijalu

  2. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranom pisanom

  izriaju

  Govor

  1. interpretirati sloeniji proitani ili sluani tekst

  2. prevesti jednostavne upute i naredbe

  Meukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

  1. koristiti prigodan jezini registar (formalno/neformalno) u

  razliitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

  2. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u

  nepredvienim uvjetima uz uvaavanje razliitosti

  3. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na

  razliitosti openito i razliite kulture zemlje (ili zemalja) jezika

  cilja

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Posao i

  obrazovanje

  Zanimanja

  Oglasi

  ivotopis i europass

  Molba i razgovor za posao

  Moja budunost

  Svijet rada

  Moje zanimanje u suvremenom drutvu

  Moje zanimanje u europskom okviru

  Suvremeni trendovi u mome zanimanju

  Na radnom mjestu

  Potroako

  drutvo

  Reklame i utjecaj na mlade

  Konzumerizam

  Kultura i Fenomen globalizacije

 • 45

  civilizacija Svijet kao globalno selo

  Pitanja kulturnoga identiteta i suvereniteta

  Znanost,

  umjetnost i

  popularna

  kultura

  Svijet znanosti i umjetnosti (izlobe, muzeji, koncerti, film)

  Slavni ljudi i dogaaji

  Graanski odgoj

  Socijalni i drutveni odnosi

  Duhovne i etike vrijednosti

  Kompetitivnost na meunarodnom tritu rada

  Strukovno

  usmjerene teme

  Budunost struke

  Tehnika i tehnologija u slubi struke

  Struni sadraji povezani s kvalifikacijom

  Napomene:

  Postignua u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom

  stupnju (A2+) Zajednikog europskog referentnog okvira za jezike.

  Pritom se moe oekivati da e polaznici, ukoliko su dotinom jeziku

  vie izloeni u svakodnevnom okruenju, navedena postignua

  vjerojatno nadmaiti.

  Popis potrebnih jezinih struktura:

  ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina

  usporedne reenice, reakcija glagola, Partizip I, Konjunktiv II od

  pomonih i modalnih glagola, wrde + Infinitiv, zavisna reenice s

  ob, reenice s dva objekta, Plusquamperfekt, genitiv kod vlastitih

  imena, stupnjevanje priloga, veznici entwederoder, denn,

  nichtsondern, ob, seit, umzu, sodass, obwohl, darum,

  deswegen, trotzdem, fraze iz strunog jezika i jezika formalnog

  dopisivanja.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: metoda razgovora, usmenog izlaganja (pripovijedanje i

  objanjavanje), sluanja, itanja i rada na tekstu, metoda pisanja i

  pisanih radova, metoda demonstracije.

  Oblici: frontalni rad, individualni rad, radu u paru, skupinski rad,

  alternativni oblici rada.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: usvojenost svih etiriju jezinih vjetina: govorna

  produkcija i interakcija, pisano izraavanje (kreativnost i originalnost

  u pisanom izraavanju), itanje i sluanje s razumijevanjem, uporaba

  jezika (gramatika tonost i bogatstvo leksika) te usvojenost

  odreenih sadraja (npr. elementi kulture i civilizacije, podruje

  struke).

  Oblici: formativno i sumativno vrjednovanje, samovrjednovanje,

  usmena i pisana provjera znanja.

  Naini, postupci i elementi vrjednovanja odgojnoobrazovnih

  postignua polaznika usklauju se s odredbama vaeega Pravilnika o

  nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i

  srednjoj koli (NN 112/10).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih

  nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 • 46

  Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

  Cilj predmeta:

  usvojiti temeljna matematika znanja, vjetine i procese te

  uspostaviti i razumjeti matematike odnose i veze

  biti osposobljeni za rjeavanje matematikih problema i primjenu

  matematike u razliitim kontekstima, ukljuujui i svijet rada

  razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj

  uspjeh i napredak te svijest o svojim matematikim postignuima

  prepoznati i razumjeti povijesnu i drutvenu ulogu matematike u

  znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za

  budunost drutva

  biti osposobljeni za apstraktno i prostorno miljenje te logiko

  zakljuivanje

  uinkovito komunicirati matematika znanja, ideje i rezultate

  sluei se razliitim prikazima

  uinkovito primjenjivati tehnologiju

  stei vrste temelje za cjeloivotno uenje i nastavak obrazovanja

  Opis predmeta:

  U drutvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je

  kritiki misliti o sloenim temama, tumaiti dostupne informacije,

  analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke

  u svakodnevnom ivotu, rjeavati razliite probleme, uinkovito

  primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i miljenja.

  Budui da matematika izuava kvantitativne odnose, strukturu, oblike

  i prostor, pravilnosti i zakonitosti, analizira sluajne pojave, promatra

  i opisuje promjene u razliitim kontekstima te daje precizan simboliki

  jezik i sustav za opisivanje, prikazivanje, analizu, propitivanje,

  tumaenje i posredovanje ideja, matematiko obrazovanje

  polaznicima omoguuje stjecanje znanja, vjetina, sposobnosti,

  naina miljenja i stavova nunih za uspjeno i korisno sudjelovanje u

  takvu drutvu.

 • 47

  Nastavni predmet po razredima i ishodima uenja

  Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

  Razred: prvi (1.)

  U prvom razredu

  polaznik e stei

  sljedee ishode

  uenja:

  Brojevi

  1. raunati u skupovima N, Z, Q i R

  2. rabiti apsolutnu vrijednost u sloenijim algebarskim izrazima

  3. odrediti udaljenost toaka na brojevnom pravcu

  4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne raunske operacije,

  potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

  5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traenu

  tonost

  6. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija iljastog kuta

  Algebra i funkcije

  1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

  2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

  3. raunati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

  4. rijeiti linearne jednadbe, nejednadbe i njihove sustave te

  prikazati linearnu funkciju i funkciju apsolutne vrijednosti

  Oblik i prostor

  1. analizirati meusobne odnose toaka u pravokutnom

  koordinatnom sustavu u ravnini

  2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu

  crtanja, mjerenja, raunanja i zakljuivanja

  3. primijeniti pouke o sukladnosti i slinosti trokuta u

  geometrijskim oblicima u ravnini

  Mjerenje

  1. primijeniti odgovarajue mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih

  u odgovarajue vrijednosti vee ili manje mjerne jedinice

  2. primijeniti formule za opseg i povrinu geometrijskih oblika u

  ravnini

  3. rabiti Pitagorin pouak i njegov obrat, proporcionalnost i

  slinost

  4. primijeniti svojstva kutova (pouak o obodnom i sredinjem

  kutu, Talesov pouak i svojstva zbroja unutarnjih kutova

  trokuta, etverokuta i mnogokuta)

  5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim

  ivotom i strukom

  Podatci

  1. prikupiti podatke za statistiko istraivanje

 • 48

  2. urediti prikupljene podatke prema planiranim kriterijima

  3. predoiti prikupljene podatke na najprimjereniji nain pomou

  raunala

  Razrada

  Nastavne

  cjeline Razrada Nastavne teme

  Brojevi

  Skupovi N, Z, Q i R

  Raunske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, mnoenje,

  dijeljenje, potenciranje s racionalnim eksponentom, korjenovanje)

  Apsolutna vrijednost realnog broja

  Brojevni pravac

  Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

  Procjena i zaokruivanje

  Algebra i funkcije

  Postotci, omjeri i razmjeri

  Potencije i korijeni

  Algebarski izrazi i algebarski razlomci

  Linearne jednadbe i sustavi jednadbi

  Linearne nejednadbe i sustavi nejednadbi

  Linearna funkcija

  Oblik i prostor

  Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

  Sukladnost i slinost

  Geometrijski oblici u ravnini

  Mjerenje

  Mjerne jedinice

  Geometrijski oblici u ravnini opseg i povrina, Pitagorin pouak,

  pouak o obodnom i sredinjem kutu, Talesov pouak i svojstva

  zbroja unutarnjih kutova trokuta, etverokuta i mnogokuta

  Trigonometrija pravokutnog trokuta

  Podatci Prikupljanje, obrada i predoavanje podataka

  Napomene:

  Matematiki procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logiko

  miljenje, argumentiranje i zakljuivanje, rjeavanje problema i

  matematiko modeliranje, primjena tehnologije) ne pouavaju se kao

  zasebne nastavne cjeline ve se ostvaruju pri pouavanju i uenju

  konkretnih matematikih sadraja.

  Ostalo

  Metode i oblici

  rada:

  Metode: predavaka metoda, metoda dijaloga, heuristika metoda,

  problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda i

  istraivaka metoda.

  Oblici: frontalni oblik nastave, diferencirana nastava, individualizirana

  nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna

  nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava.

  Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat odreuje

  nastavnik, sukladno nastavnim sadrajima, osobitosti polaznika te

  materijalnim i drugim uvjetima.

  Elementi i oblici

  praenja i

  vrjednovanja

  polaznika:

  Elementi: usvojenost i razumijevanje sadraja, primjena znanja,

  aktivnost.

  Oblici: pisana provjera, usmena provjera, samostalni i skupni rad

  (domae zadae, projekti, istraivanje, seminarski rad, suradnja u

  nastavi i dr.).

  Literatura

  Literatura za

  polaznike:

  Prema Katalogu obveznih udbenika i