3. MEDIJSKI

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3. MEDIJSKI

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  1/48

  MEDIJSKI ENTITETI

  1

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  2/48

   Publika masovnih medija je široka i

  heterogena.

   Ipak, za istraživače medija sve je manje anonimna.

   Dobro poznavanje medijske publike, njene strukturisanosti (segmentacije), potreba, navika i preferencija sastavni je deo

  medijsko-mnjenjskih istraživanja.

  2

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  3/48

   Identifikacijom auditorijuma i „medijskihentiteta”, bilo kao masovne publike (razlikovanje mase od publike), ili kao različitih ciljnih grupa i njihovih preferencija,

  bave se čitavi timovi eksperata. 

  3

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  4/48

   Auditorijum  kao opšti pojam podrazumeva sva lica koja mogu da prate program nekog kanala/stanice.

   To pretpostavlja njihovu psihofizičku sposobnost, kao i tehničke mogućnosti za prijem programa.

  4

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  5/48

   Auditorijum medija masovnog komuniciranja čine:  ◦  sva lica određenih psiho-fizičkih sposobnosti i

  osobina; ◦  oni se nalaze u zoni prijema signala;

  ◦  imaju mogućnost da nesmetano koriste odgovarajući prijemnik u trenutku koji je vremenski definisan.

  5

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  6/48

  UKUPNI AUDITORIJUM "Zlatnih žica": mesečni proseci za

  prva i reprizna emitovanja, Srbija ukupno

  0

  30000

  60000

  90000

  120000

  150000

  Januar Februar Mart April Maj Jun

  Prva

  emitovanja

  Reprize

  6

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  7/487

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  8/48

     Zahvaljujući velikim tehničkim mogućnostima

  prijema programa, posebno televizijskog (koji se može pratiti i na drugim medijskim platformama), danas se može govoriti o globalnom globalizovanom) medijskom

  auditorijumu.

  8

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  9/48

   

  0

  50.000

  100.000

  150.000

  200.000

  250.000

  300.000

  4-9 10-19 20-29 30-44 45-59 59 i više

  RCH

  9

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  10/48

   Publika se razlikuje od mase po tome što se strukturira zahvaljujući istovetnom interesovanju svojih pripadnika.

   Pripadnici publike uspostavljaju interakciju sa nekim od

  kreativnih centara uglavnom kulturnih institucija, čiji je cilj zadovoljavanje najšire shvaćenih individualnih i grupnih nematerijalnih potreba.

   Publika – u zavisnosti od interesovanja – može biti filmska,

  sportska, pozorišna... a neko može istovremeno biti ljubitelj pozorišta i posetilac sportskih takmičenja. 

  10

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  11/48

   Publiku, u načelu, ne karakteriše organizovanost, što znači da pristup u nju nije uslovljen preuzimanjem neke stalne uloge, poštovanjem nekih obaveznih pravila, ili postojanjem hijerarhijske organizacije.

   Dovoljan uslov za okupljanje publike je zajedničko interesovanje.

   Tako nastaje publika poštovalaca (appreciative public ) nečega ili nekoga.

   Nju mogu da čine milioni ljudi koji se međusobno ne poznaju i najverovatnije se nikada neće sresti.

  11

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  12/48

   Unutar ovakve difuzne publike nastaju i čvršći oblici povezivanja na kojima insistiraju kreativni centri – to su različita

  udruženja obožavalaca,  prijatelja, navijača...

   Tada kolektivitet postaje ono što je  poznato pod nazivom akciona publika. 

  12

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  13/48

     edijska publika

   je nešto uži pojam od pojma auditorijum. 

   Ali, to je mnogo širi pojam nego što to uobičajene definicije

  publike dozvoljavaju, budući da emisione poruke masovnih

  medija nisu prostorno ograničene, a time ni njihova publika.

   Medijsku publiku čine pojedinci na krajevima komunikacionih

  kanala.

   Publika je oblik društvenosti sa labilnim psihološko-

  prostornim vezama i može da opstane samo ako je okupljena

  oko nekog medijskog ili umetničkog centra.

  13

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  14/48

   Publika je: ◦ vrlo labilna struktura;

  ◦ sastavljena je od različitih individua/grupa; 

  ◦ okupljenih oko nekih saopštenja za koja su

  interesno motivisane.

  14

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  15/48

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  16/48

   Kada je reč o publici koju okuplja interesovanje za masovne medije, obično se koristi termin masovna publika ili

  auditorijum.

   Auditorijum: 

  - primarni,

  - sekundarni,

  - tercijarni.

  16

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  17/48

   Istraživanja auditorijuma ukazuju  da je na delu trend njegove

  demasifikacije.

   Raslojavanje  postaje sve izraženiji što znači da je sve manje opravdano govoriti o auditorijumu masovnih medija, već bi  pre trebalo govoriti o njihovim auditorijumima.

    Jer, masovni mediji koji dopiru do sve većeg broja ljudi,  pristupaju im na

  sve manje uniforman način.

   Trend demasifikacije najbolje može da se pokaže na primeru radija koji  u SAD uspeva da efikasno poveže oglašivače  sa upravo onim segmentom auditorijuma koji je zainteresovan za određene proizvode.

   To je dovelo do renesanse lokalnog radija koji je bio potisnut od strane nacionalnih radio mreža.

   Iskustvo američkih, lokalnih komercijalnih radio stanica govori da jednu od njih sluša najviše ljudi ako je ona formatirana. 

  17

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  18/48

   Demasifikacija medija, uz pozitivne posledice, ima i loše naličje. 

   Ono se ispoljava u fragmentaciji koja osujećuje ostvarivanje uloge medija kao javnog foruma, kao što ju je igrala štampa sve negde do polovine XX veka.

   Dominacija štampanih  i elektronskih medija, koji su orijentisani na uske segmente interesovanja svoje ciljne publike, ima zabrinjavajuće posledice.

   Ostavlja sve manje prostora za celovito informisanje i pogotovo marginalizuje raspravu o važnim pitanjima, koja se tiču ne samo

  «obrađivanja sopstvenog vrta» (Volter), nego i društva/sveta kao celine.

  18

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  19/48

   Javnost se od mase i publike razlikuje po tome što je čine

  pojedinci koji angažovano raspravljaju o pitanjima  od opšteg društvenog interesa.

   Ekonomska aktivnost kao i privatni život su  suprotstavljeni brizi o javnom dobru , te se javnost  situira između prostora

  privatnog (privreda i porodica) i prostora države i vlasti – tamo gde se građani okupljaju da bi kritički rezonovali o  javnim poslovima.

   Javnost pretpostavlja otvorenost, obznanjenost i opštu pristupačnost za razliku od nepristupačnosti, zatvorenosti i skrivenosti koje odlikuju kako privatni domen tako i birokratsku organizaciju.

  19

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  20/48

   Promeni prirode javne sfere doprinosi ne samo njena fragmentacija pod uticajem različitih, često suprotstavljenih interesa, već i  postojanje mnoštva  medija u savremenim društvima.

   Ljudi se koncentrišu  na pojedine medije i kanale, a zanemaruju druge tako da nema, ili je savim malo njihovih korisnika koji se preklapaju.

     Zajednička osnova iskustva za sve članove društva nestaje, dok se omasovljena javnost razlaže na više fragmentiranih javnosti, čak uskih ezoteričnih krugova.

   Središnju poziciju nekadašnje  građanske javne sfere preuzima medijski konstruisana javna sfera.

  20

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  21/48

  21

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  22/48

  22

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  23/48

   S druge strane, masa  (budući da se mediji obraćaju masovnom auditorijumu) predstavlja najlabilniji oblik strukturisanosti.

   To su depersonalizovani pojedinci, sa najnižim stepenom intenziteta učestvovanja.

  23

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  24/48

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  25/48

   Postoji i "kritička masa", masa koja je sposobna da nesto podrži, ne podrži, uslovno rečeno proslavi ili sahrani. 

   Ovaj termin koji su novinari žute štampe koristili kako bi veličali uspeh nacionalne zvezde broj jedan nakon koncerta* na

  Marakani 2002. godine dodajući da dotičnamože da se kandiduje za predsednika (u ovom slučaju gubi svoj izvorni smisao).

  25

 • 8/17/2019 3. MEDIJSKI ENTITETI.pdf

  26/48

   Masa  je nastala sa razvojem industrijske civilizacije, urbanizacijom, porastom društvene