Zbigniew szkulmowski. miejsce wentylacji nieinwazyjnej w wentylacji domowej

  • View
    1.103

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Zbigniew szkulmowski. miejsce wentylacji nieinwazyjnej w wentylacji domowej

  • 1. MIEJSCE WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ W DUGOTERMINOWEJ WENTYLACJI DOMOWEJ Zbigniew Szkulmowski Zakad Fizjopatologii Oddychania iWentylacji Domowej Katedra i Klinika Anestezjologii i IT Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

2. Pocztki wentylacji dugoterminowej dr Bjrg Ibsen 3. Pacjenci obecnie wentylowani w domu Chorzy OIT: dugotrwale wentylowani w OIT Bez moliwoci odzwyczajenia od respiratora z tracheotomi wentylacja inwazyjna Chorzy z PNO oddychajcy samodzielnie: z PNO i hipowentylacj pcherzykow najczciej PNO restrykcyjna wentylacja przez mask - nieinwazyjna 4. Stany wymagajce wentylacji dugoterminowej obturacyjne zmiany pucne POCHP Rozstrzenie oskrzeli Mukowiscydoza zaburzenia dotyczce klatki piersiowej, opucnej, puc Kifoskolioza Istotne zmiany bliznowate puc i opucnej Istotne deformacje ciany klatki piersiowej (np. po operacyjnym leczeniu grulicy) Stan po resekcji pucnej Hypowentylacja pourazowa lub po zabiegu operacyjnym Zaburzenia nerwowo-miniowe Miopatie (np. dystrofia miniowa: typu Duchenne, Steinerta, Beckera, ) Zesp po poliomyelitis Tetraplegia SLA Obustronne poraenie n. przeponowych Hypowent. pch. pierw. (zesp.Ondyny) Inne zaburzenia centralnej regulacji oddychania : zesp bezdechw centralnych w czasie snu, oddychanie okresowe Biota, Cheyne-Stokesa Inne stany z hypowentylacj Zesp hypowentylacji otyych Wybrane przypadki z zakresu medycyny paliatywnej, niew. krenia czy chorych oczekujcych na przeszczep serca lub puc Finder JD, Brinkrant D. AJRCCM, 2004. Ciafaloni E. CurrTreat Options Neurol 2008 Mehta S. RespirCare 2006 5. Objawy hipowentylacji pcherzykowej Wczesne Pne Zaburzenia snu Czste budzenie si Nieprzyjemne sny Nocne lub dzienne ble gowy Senno w cigu dnia Zaburzenia koncentracji Obnienie moliwoci umysowych Niestabilnonastroju Zaburzenia pamici Duszno Tachypnea Zmczenie w czasie mwienia lub jedzenia Szybkie narastanie wczesnych objaww Czste infekcje uk. oddech. Przewleke serce pucne Culebras A. Neurol Clin 2005; Toussaint M, Steens M, Soudon P. Chest 2007 6. Uzasadnienie do stosowania wentylacji nieinwazyjnej w PNO Nieprawidowa odpowied wentylacyjna na CO2 (przewleka hipowentylacja zwikszenie poziomu dwuwglanw zmniejszenie odpowiedzi na wzrost CO2) Retencja CO2 (nocna, dzienna) Zmczenie mini oddechowych Pogorszenie parametrw wentylacyjnych (VC, niedodma, nieskuteczny kaszel, infekcje, ..) Epizody desaturacji nocnej nadcinienie pucne Pogorszenie jakoci snu Hill N. Am Rev Respir Dis 1993 Annane D, Quera-Salva MA, Lofaso F, et al. Eur Respir J 1999 NickolAN, Hart N, Hopkinson NS, et al.Thorax, 2005 7. Zmczenie mini oddechowych w chorobach nerwowo-miniowych Zwikszenie napicia miniowego Zwikszenie metabolizmu Kwasica Zmniejszenie szybkoci skurczu Mniej czasu na rozkurcz Mniej czasu na odpoczynek minia Zwikszenie napicia w czasie rozkurczu Czsto skolioza Zmniejszenie podatnoci puc i kl. piersiowej Nieprawidowe rozcignicie przepony Zwikszenie oporu drg oddechowych SimondsAK. Chest 2006 Toussaint M, Steens M, Soudon P. Chest 2007. 8. Somnografia Przepyw nos i usta Ruchy klatki piersiowej i brzucha Pooenie ciaa Pulsoksymetria Ttno 9. Norma 10 min 10. Norma 30 sekund 11. Zaburzenia oddychania w czasie snu w chorobach nerwowo-miniowych Wynik patologicznego nasilenia fizjologicznych zmian wentylacji w czasie snu: Zmniejszenie centralnego napdu oddychania Zmniejszenie wraliwoci chemoreceptorw na hipoksemi i hiperkapni Wiksze obcienie przepony w czasie fazy REM na skutek zmniejszenia napicia mini midzyebrowych i dodatkowych Zwikszenie oporu grnych drg oddechowych Douglas NJ, Principles and Practice of Sleep Medicine, 1994 Misuri G, Mechanisms of CO2 retention in patientes with n-m diseases, Chest, 2000 12. Bezdechy centralne 13. Bezdechy centralne 14. Bezdechy obturacyjne 15. Bezdechy obturacyjne 16. Bezdechy mieszane 17. Wpyw zaburze oddychania w czasie snu na PaO2 i PaCO2 Fizjologia: Wzrost PaCO2 o 4-8 mm Hg Spadek PaO2 o 3-10 mm Hg (spadek SpO2 o 1-2%) Zaburzenia utlenowania 92 chorych z SLA, FVC 49-54%, SpO245 mm Hg (gazometria,TcCO2) lub Nocna hypowentylacja (SpO2 5 kolejnych minut) Cikie zaburzenia wentylacji FVC < 50% , Spadek o 25% w pozycji lecej osabienie przepony Pimax < 60 cm H2O SniffTest Peak Flow < 270 L/min, 15 Czste hospitalizacje z powodu dekompensacji pucnych Brak przeciwwskaza do NIV Ambrosino N, Carpene N. Eur Respir J, 2009, 34 35. Wskazania do NIV domowej stabilne POCHP Kryteria trudne do ustalenia: PaCO2>55 mm Hg PaCO2 50 - 54 mm Hg i SpO22 L O2/min PaCO2 50 - 54 mm Hg i 2 lub wicej hospitalizacji na 1 rok w przebiegu nawrotw hiperkapnicznej niedomogi oddechowej Pimax < 50 cm H2O Pacjenci wsppracujcy, umotywowani, nie poprawiajcy si pomimo prawidowego, maksymalnego leczenia (take LTOT) Im bardziej hiperkapniczny pacjent, tym wiksza nadzieja na sukces Garrod R, Mikelsons C, Paul EA, et al.. AJRCCM 2000. McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D, et al.Thorax 2009 36. Sposb prowadzenia NIV w domu Okres wdraania 2-3 tygodnie Optymalnie wentylacja w nocy Odczuwalne efekty kiedy czas wentylacji min. 4-6 godzin / dob W miar pogarszania stanu chorego dodatkowe sesje w cigu dnia Kiedy NIV ponad 18-20 godzin/dob lub zaburzenia poykania wentylacja inwazyjna Leczenie systemowe Orodki Wentylacji Domowej 37. Nadzr i monitorowanie Klinika ustpienie objaww hipowentlacji pcherzykowej SpO2, EtCO2 nocne TcpCO2 Polisomnografia lub somnografia (w warunkach domowych) Karty rejestracyjne z respiratorw Ocena jakoci ycia 38. Wnioski Dugoterminowa wentylacja nieinwazyjna skuteczna metoda w leczeniu PNO z hipowentylacj pcherzykow Czsto jej zastosowania jest nadal niewystarczajca Wskazane szerokie propagowanie metody (personel medyczny, stowarzyszenia chorych, decydenci w subie zdrowia, ) w celu zwikszenia dostpnoci metody 39. Dzikuj za uwag