silent ventilation silent ... wyj¤tkowo cichy i zr£³wnowa¥¼ony system wentylacji domu. System mechanicznej

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of silent ventilation silent ... wyj¤tkowo cichy i zr£³wnowa¥¼ony system...

 • Kruishoefstraat 50 B-3650 Dilsen, BELGIA

  T. +32-(0)89 79 04 11 F. +32-(0)89 79 05 00 marketing@vasco.be

  www.vasco.eu

  SYSTEM WENTYLACJI VASCO: D400-EP, D300-E

  POWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA W CIEPŁYM DOMU

  Urządzenia VASCO D400-EP lub D300-E

  i kanały powietrzne EasyFlow tworzą razem

  wyjątkowo cichy i zrównoważony system

  wentylacji domu.

  System mechanicznej wentylacji polega

  na kontrolowanym odprowadzaniu

  powietrza z kuchni, łazienki, toalety, pralni

  i suszarni. Jednocześnie świeże powietrze

  doprowadzane jest do salonu i sypialni.

  D400-EP lub D300-E – centrala

  z odzyskiem ciepła zapewnia właściwą

  wentylację całego domu w sposób cichy

  i energooszczędny.

  Centrala wentylacyjna D400-EP ma

  wydajność 400 m³/h przy 150 Pa,

  urządzenie posiada certyfikat zgodności

  dla domów pasywnych wydany przez

  Instytut Domów Pasywnych

  w Darmstadt.

  Kanały EasyFlow System zapewniają cichy

  przepływ powietrza przez cały dom.

  Celem VASCO jest stałe ulepszanie produktów, dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzeń. 01 /2

  01 3

  silent ventilation

  THE HEATING COMPANY POLAND Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 295, 59-220 LEGNICA, POLSKA

  T. +48 76 850 83 90 F. +48 76 850 83 91 sprzedaz@vasco.pl

  www.vasco.pl

  silent ventilation

  silent ventilation

  ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁAS Y S T E M W E N T Y L A C J I V A S C O

 • stopień 1

  stopień 2

  stopień 3

  włącznik czasowy

  salon sypialnia

  kuchnia łazienka

  1

  2 3

  4 świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz

  zużyte powietrze po schłodzeniu jest odprowadzane na zewnątrz

  świeże powietrze po ogrzaniu jest nadmuchiwane do suchych pomieszczeń

  zużyte ciepłe powietrze jest zasysane w pomieszczeniach mokrych

  EA SY

  FL O

  W

  KOMORA ROZDZIELCZA EASYFLOW Komora rozdzielcza ma sześć otworów, do których mogą być pod- łączone kanały EasyFlow. W dostarczanej standardowo komorze otwory te są zamknięte. W zależności od ilości podłączanych ka- nałów EasyFlow – odpowiednia ilość otworów powinna zostać wycięta w prosty sposób przy użyciu ostrego noża. Główny otwór przyłączeniowy komory ma średnicę 180 mm. Do ustabilizowania pozycji komory podczas montażu służą elastyczne uchwyty mon- tażowe.

  KANAŁY POWIETRZNE EASYFLOW Kanał powietrzny posiada elastyczny odcinek środkowy, któ- ry umożliwia łatwe jego wygięcie. Jeden koniec kanału jest wyposażony w elastyczną uszczelkę, drugi koniec jest wypro- filowany w taki sposób, aby było możliwe łączenie odcinków kanałów. Kanały EasyFlow mogą być łączone w łatwy sposób, a ich szczelność jest gwarantowana przez uszczelki. Kanał jest standardowo dostarczany z dwoma uchwytami monta- żowymi. Jego wymiary to: 126 mm (szer.) x 60 mm (wys.) x 1150 mm (długość).

  KOLANO PIONOWE 90° Pionowe kolano 90° zapewnia możliwość prowadzenia kana- łów powietrznych EasyFlow w ścianach. W połączeniu z kolanem rozprężnym, umożliwia łatwe wykonywanie wylotów ściennych. Pionowe kolanko 90° jest wyposażone w uszczelkę gumową i dostarczane z jednym uchwytem montażowym. Jego wymiary to 126 mm (szer.) x 60 mm (wys.) x 574 mm (dłu- gość).

  KOLANO ROZPRĘŻNE Dzięki uszczelkom elastycznym kolano rozprężne jest łączone w stabilny sposób z kanałem powietrznym EasyFlow. Kola- no rozprężne ma wylot o średnicy 125 mm dostosowany do zaworu regulacyjnego Smiley. Część cylindryczna ma row- ki co 0,5 cm, które służą do łatwego dostosowywania długo- ści rury w zależności od grubości warstw podłogi, przez które są przeprowadzane. Każde kolano rozprężne jest dostarczane z uchwytem montażowym.

  ZAWÓR REGULACYJNY SMILEY Zawór regulacyjny SMILEY znajduje się w każdym podlegającym wentylacji pomieszczeniu domu. Służy jako zawór wlotowy lub wylotowy, w zależności od typu pomieszczenia, w którym jest umieszczony (suche lub mokre). Regulacja ilości przepuszczanego powietrza jest dokonywana przez ustawienie względem siebie dwu obrotowych tarcz. Dzięki specjalnemu profilowi tarcz regulacja jest precyzyjna i dostępna w szerokim zakresie. Na obwodzie tarcz umieszczona jest po- działka umożliwiająca ustawienie przepływu powietrza zgodnie z projektem. Dodatkową zaletą rozwiązania jest wykonanie tarcz z materiału dźwiękochłonnego co poprawia komfort akustyczny w domu.

  DEKORACYJNE OSŁONY WYLOTU POWIETRZA Osłony są dostępne w czterech wersjach: okrągła lub kwadratowa sufitowa oraz okrągła lub kwadratowa wersja ścienna (mogą też być stosowane na suficie). Osłony są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9016. Mogą być łatwo demontowane w celu ich wyczyszczenia.

  SY ST

  EM K

  A N

  A ŁÓ

  W P

  O W

  IE TR

  Z N

  YC H

  ci śn

  ie ni

  e (P

  a)

  przepływ (dm3/s)

  przepływ (m3/h)

  0

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

  1 2

  4

  5

  3

  6

  7

  = stała objętość

  1 2 3 4 5 6 7

  Wydajność m3/h 100 150 200 250 300 350 400

  Ciśnienie Pa 20 35 50 75 100 125 150

  Moc pobierana W 17 31 51 81 120 174 236

  Oszczędność W 484 711 930 1140 1342 1535 1720

  mocy grzewczej*

  * na zewnątrz = 5°C; wewnątrz = 20°C,

  Tabela dotyczy D400-EP

  610 mm

  16 2

  754582

  82 7

  28 0

  117 520 117

  15 6,

  5

  Ø 18

  0

  228

  29 4,

  5

  VA SC

  O D

  40 0-

  EP , D

  30 0-

  E FILTRYFiltry, które są łatwo dostępne dzięki umieszczeniu ich w szufladzie, za- trzymują zanieczyszczenia i pyłki roślin groźne dla alergików. Sterowa- nie urządzeń D400-EP i D300-E jest zaprojektowane są w taki sposób, że nawet wtedy gdy filtry są zanieczyszczone, przepływ powietrza osią- ga wartości projektowe. Dzięki temu system zachowuje pełną spraw- ność przy minimalnym poziomie hałasu w całym okresie eksploatacji. Wbudowany alarm zanieczyszczenia filtrów przypomina o konieczno- ści ich wymiany. Filtry powinny być wymieniane co około 18 miesięcy.

  OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM Urządzenie D400-EP i D300-E są wyposażone w automatyczną ochro- nę przed zamarzaniem gwarantującą skuteczną pracę w okresie zi- mowym. Opcjonalnie można zastosować grzałkę elektryczną.

  WENTYLATORY Wyjątkowo ciche wentylatory są napędzane silnikami na prąd stały z elektroniczną komutacją (EC) i wyposażone w specjalnie profilo- wane łopatki. Dzięki elektronicznej kontroli pracy, wentylatory za- pewniają właściwy przepływ powietrza niezależnie od warunków na zewnątrz i stanu zużycia filtrów.

  ZDALNE STEROWANIE Urządzenie D400-EP i D300-E ma standardowo regulację 3 stopnio- wą kontrolowaną za pomocą bezprzewodowego sterownika ścien- nego. Radiowy sterownik nie wymaga baterii. Dla większego kom- fortu użytkowania systemu można zastosować kilka sterowników w różnych miejscach domu.

  OBUDOWA Stalowa obudowa urządzenia D400-EP lub D300-E, redukuje hałas do minimum. Wewnętrzna powierzchnia ścian D400 jest pokryta materiałem dźwiękochłonnym mającym również właściwości ognio- odporne. Łatwa do otworzenia płyta frontowa umożliwia dostęp do wnętrza urządzenia.

  Kanały powietrzne po stronie wewnętrznej mogą być doprowadzo- ne do urządzenia D400-EP lub D300-E od góry lub od dołu. Wszystkie przyłącza kanałów mają średnicę 180 mm.

  Urządzenia D400-EP i D300-E są zaprojektowane jako rozwiązanie maksymalnie uniwersalne. Standardowe urządzenie może być łatwo przekształcone w model odwrócony.

  WYMIENNIK Przeciwprądowy wymiennik zbudowany z tworzywa ma wydajność powyżej 90%. Cechą wymiennika jest niski opór dla przepływu po- wietrza, który przyczynia się do minimalnego poziomu hałasu i po- boru mocy.

  100% BYPASS Wbudowany standardowo bypass sterowany jest w pełni automa- tycznie, w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Umoż- liwia to nocne chłodzenie domu podczas lata.

  NADMUCH ŚWIEŻEGO

  POWIETRZA

  ZASYSANIE ZUŻYTEGO

  POWIETRZA

  Przykładowy schemat instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

 • stopień 1

  stopień 2

  stopień 3

  włącznik czasowy

  salon sypialnia

  kuchnia łazienka

  1

  2 3

  4 świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz

  zużyte powietrze po schłodzeniu jest odprowadzane na zewnątrz

  świeże powietrze po ogrzaniu jest nadmuchiwane do suchych pomieszczeń

  zużyte ciepłe powietrze jest zasysane w pomieszczeniach mokrych

  EA SY

  FL O

  W

  KOMORA ROZDZIELCZA EASYFLOW Komora rozdzielcza ma sześć otworów, do których mogą być pod- łączone kanały EasyFlow. W dostarczanej standardowo komorze otwory te są zamknięte. W zależności od ilości podłączanych ka- nałów EasyFlow – odpowiednia ilość otworów powinna zostać wycięta w prosty sposób przy użyciu o