of 58 /58
YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ Uzm.Dr. Bengü Nisa Akay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea...

Page 1: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ

Uzm.Dr. Bengü Nisa Akay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

Page 2: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI

Dermatofitozlar

1-Tinea kapitis

2-Tinea barbae

3-Tinea korporis

4-Tinea inguinalis (kruris)

5-Tinea pedis et manum

6-Tinea unguium

Tinea versikolor

Kandidiazisler

Page 3: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ

• Topikal tedavi

• Sistemik tedavi

Page 4: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

� Öncelikle derinin kuru tutulmasına dikkat edilmelidir

� Aile bireyleri arasında enfeksiyon beraberce tedavi edilmelidir.

� Yüzme havuzları yürüme yolları ve giyinme kabinlerinin sık olarak yıkanması enfektifmateryali uzaklaştırır

Page 5: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

DERMATOFĐT ĐNFEKSĐYONLARINDA TOPĐKAL TEDAVĐ

• Đmidazol ve triazol grubu antimikotiktopikaller

• Nonimidazol grubu antimikotik topikaller

• Benzoik asit bileşenleri (Whitfield merhemi)

• Undesilenik asit

• Potasyum permanganat

Page 6: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

ĐMĐDAZOL GRUBU ANTĐMĐKOTĐK TOPĐKALLER

• Deri ve saçlı deri mantar enfeksiyonlarında • Tiokonazol: • Đzokonazol nitrat: Travogen• Oksikonazol: • Bifonazol: • Klotrimazol: • Mikonazol: • Ketokonazol: • Sulkonazol nitrat:• Sertakonozol: Zalain

Page 7: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Nonimidazol grubu antimikotiktopikaller

Alilaminler:

Naftifin

Terbinafin

Siklopiroks-olamin

Page 8: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Nonimidazol grubu antimikotiktopikaller

Tiokarbamatlar:

Tolnaftat: Tinaktin

Polienler:

Nistatin

Page 9: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

MANTAR ĐNFEKSĐYONLARINDA SĐSTEMĐK TEDAVĐ

• Griseofulvin

• Ketokonazol Đmidazol

• Flukonazol

• Itrakonazol TRĐAZOL

• Terbinafin Alilamin

Page 10: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Griseofulvin

� Yalnızca dermatofitozlarda kullanılır

� Deride, kıllarda ve tırnaklarda etkilidir

� Rezistans gelişebilir

� Yeni oluşan keratine bağlanarak fungalelemanların invazyonunu önler

� Yağlı yemeklerle alımı absorbsiyonu artırır

Page 11: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Yan Etkileri

� Fotosensitivite� Proteinüri� Deney hayvanlarında teratojenik ve karsinojenik etkiler

� Hepatik mikrozomalenzimlerin indüksiyonu

� Başağrısı, mental konfüzyon, halsizlik,görme bozukluğu

� Gastrointestinal bozukluk

� Hepatotoksisite� Hematolojik etkiler

Page 12: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TERBĐNAFĐN

� Skualen epoksidazı inhibe ederek ergosterolsentezini bloke eder

� Dermatofitlere karşı etkilidir

� Fungisid’dir

� Đyi absorbe edilir, fakat biyoyararlanımı düşüktür (karaciğerde ilk- geçiş eliminasyonu)

Page 13: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TERBĐNAFĐN

� Deride, tırnaklarda ve yağ dokusunda birikir

� Dozaj: 250 mg/g

� Çocuklarda: 125mg/gün <40 kg

62.5mg/gün 20-40kg

� Böbrek yetmezliğinde doz yarıya düşülmelidir

Page 14: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

YAN ETKĐLER

GĐS

� SIK:Đshal, dispepsi, bulantı, karın ağrısı

� NADĐR: Karında şişkinlik hissi, gastrit, tat almada bozulma, hepatit

DERĐ

� SIK:Morbiliform ve makülopapüler döküntü

� NADĐR: Kaşıntı, ürtiker, TEN, eritema multiforme, SJS, SLE

NÖROLOJĐK

SIK: Başağrısı

Page 15: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

ITRAKONAZOL

� Triazol türevidir.

� Sitokrom P 450 enzimlerinden lanosterol 14 alfa demetilazı inhibe eder.

� Ergosterol sentezini önler

Page 16: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

ITRAKONAZOL

� Tok karna emilim fazla

� Serum konsantrasyonu gıda ve mide asiditesinden etkilenir

� Asitli gıdalar emilimi artırır

Page 17: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

ITRAKONAZOL

� Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerektirmez

� Gebelikte kullanımı C kategorisinde

� Farelerde teratojenik bulunmuş

� Süte geçer

� Emziren annelere önerilmez

Page 18: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

ITRAKONAZOL

� Onikomikoz

� Tinea kapitis, pedis, korporis, kruris

� Tinea versikolor

� Orofaringeal kandidiyazis

� Kronik mukokutanöz kandidiyazis

� Vajinal kandidiyazis

� Sistemik mikozlar (blastomikoz, histoplazmozis ve aspergilloz

Page 19: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

GI PH’yı artırıp ilacın serum düzeyini azaltanlar

H2 antihistaminler

Antiasitler

Proton pompa inhibitörleri

Page 20: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

CYP ENZĐM ĐNDÜKLEYĐCĐLER (Serum düzeyini azaltanlar)

Antikonvülzanlar Fenitoin, fenobarbital, karbamezepin

AntiTBC Rifampisinizoniazid

Antikonvülzanlar Fenitoin, fenobarbital, karbamezepin

AntiTBC Rifampisinizoniazid

Page 21: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Itrasporun Kan düzeylerini Artırdığı Đlaçlar

HMG CoA Redüktaz ĐnhibitörleriSimvastatin, atorvastatin, lovastatinRabdomiyoliz ve hepatotoksiste

BenzodiazepinlerAlprazolam, midazolam, triazolamSedatif etki

Oral hipoglisemik ajanlarTolbutamid, gliburid, glipizidHipoglisemi

Page 22: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Itrasporun Kan düzeylerini Artırdığı Đlaçlar

ĐmmünsupresanlarCsA, takrolimusNefrotoksisite, HT, nörotoksisite

AntikoagülanlarKumadin

DiğerDigoksin, kinidin

ĐmmünsupresanlarCsA, takrolimusNefrotoksisite, HT, nörotoksisite

AntikoagülanlarKumadin

DiğerDigoksin, kinidin

Page 23: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

YAN ETKĐLER

GASTROĐNTESTĐNAL

� Đshal, dispepsi, karın ağrısı, bulantı

� Kabızlık, gastrit, hepatit

DERĐ

� Morbiliform veya makülopapüler döküntü

� Kaşıntı, ürtiker SJS sendromu

SSS

� Başağrısı

Page 24: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

FLUKONAZOL

� Triazol türev

� Oral absorbsiyonu oldukça iyi

� Etki mekanizması diğer azollerle benzer

� Fungostatik etkili

� Mide asiditesinden etkilenmez

Page 25: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Endikasyonları

� Vajinal kandidiyazis

� Orofaringeal ve özefagiel kandidiyazis

� Đmmünsupresiflerde kandida proflaksisi

� Kutanöz kandidiyazis

� Mukokutanöz kandidiyazis

� Onikomikoz

� Tinea korporis, kruris, kapitis

� Pitriazis versikolor

Page 26: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

FLUKONAZOL

� Gebelik kategorisi C

� KBY’de doz ayarlaması gerekli

� Bilinen Kc hastalığı olanlarda KCFT takibi önerilir

� Yan etkiler ıtrakonazole göre daha az ancak benzer

Page 27: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

KETOKONAZOL

� Elektron transportunu bloke eder

� ATPazların transportunu inhibe eder

� Ergosterol sentezini inhibe eder

� Oral yoldan etkili, uzun yarılanma ömrü (12 saat)

� Doz: 200-400 mg/g, oral

Page 28: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Endikasyonları

� Dirençli dermatofit enfeksiyonları

� Tinea versikolor

� Kandidiyazis

� Kronik mukokutanöz kandidiyazis

� Oral pamukçuk

� Blastomikoz, kromomkoz, histoplazmozis, koksidiodomikoz, parakoksidiodomikoz

Page 29: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Yan Etkileri

Hafif yan etkiler:GĐ bozukluk ve kaşıntıCiddi yan etkiler:Hepatik toksisite – HHepatitepatit oluoluşşursa ilaursa ilaçç

kesilmelidirkesilmelidirJinekomasti, libido kaybı, empotans -

testosteron sentezinin inhibisyonuTeratojenik

Page 30: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

� Enfeksiyon kaynağının tespiti ve tedavisi

� Topikal antifungal tedavi:

� Sistemik antifungal tedavi

� Sekonder gelişmiş bakteriyel enfeksiyonlarıtedavisi

� Etkilenen alanın traşlanması (infektif yüküazaltmak amacıyla)

Page 31: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

Topikal tedavi

Sadece lezyonlu alana değil tüm saçlı deriye uygulanmalı,

Günde 2 kez 5-10 dakika süreyle antifungalşampuanlar(ketakanazol,povideniyot,selenyum disülfit) kullanılmalıdır.

Page 32: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

Griseofulvin� Saçlı deride 10-15 mg/kg/gün

� Bazen çocuklarda 20-25 mg/kg/gün 6-8 hafta

� Klinik ve mikolojik kür sağlanana kadar tedaviye devam edilir

� Bazı hastalarda tedavi 12-16 hafta

Page 33: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

FlukonazolDevamlı:6 mg/kg/gün 3-4 haftaPULSE 6mg/kg/hafta 8-12 hafta

Terbinafin� Çocukta: 5mg/kg

4 hafta� Erişkinde: 250mg

4-6 hafta

Page 34: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

Itrakonazol� Çocukta: 5mg/kg 4-6 hafta

� Erişkinde 100-200 mg 4 hafta

� PULSE tedavi: 5mg/kg/gün 1-3 PULSE

Page 35: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TTĐĐNEA BARBA TEDAVNEA BARBA TEDAVĐĐSSĐĐ

Topikal tedaviler 4 hafta

Terbinafin:250 mg/gün

6 hafta

Itrakonazol: 100 mg/gün

4 hafta

Page 36: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA PEDĐS,MANUS,KORPORĐS VE ĐNGUĐNALĐSTE TEDAVĐ TERCĐHLERĐ

Birinci tercih: topikal tedaviler***� Terbinafin, Azoller,..

� Günde 2 kez 2-4 hafta

Đkinci tercih: sistemik tedaviler� Yaygın,şiddetli, kronik,inatçı lezyonlarda,

� Immun bozukluğu olanlarda,

� Topikal tedavilere yanıtsız hastalarda

Page 37: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA KORPORĐS, KRURĐS

Itrakonazol

200 mg/gün 1 hafta

100 mg/gün 2 hafta

Itrakonazol

200 mg/gün 1 hafta

100 mg/gün 2 hafta

Terbinafin

250 mg/gün 1-2 hafta

Flukanazol

150mg/hafta 2-4 hafta

Page 38: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA PEDĐS, TĐNEA MANUM

� Yüzme havuzlarında profilaktik Tolnaftat(Tinaktin) pudra kullanımı tinea pedisgelişme riskini azaltır

Page 39: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

TĐNEA PEDĐS, TĐNEA MANUMDA SĐSTEMĐK TEDAVĐ

ItrakonazolPULSE tedavi ;

1 kür yeterli

Devamlı tedavi;

� 100 mg/gün 4 hafta veya

� 200 mg/gün 2 hafta

Terbinafin250 mg/gün 2 hafta

Flukanazol150 mg/hafta 3-6 hafta

Terbinafin250 mg/gün 2 hafta

Page 40: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Onikomikozda tedavi

� Onikomikozada sistemik tedaviler ilk tercih olup topikal tedaviler ile desteklenmelidir.

� Nüksün önlenmesinde ayak bakımı, tırnakların kısa ve düz kesilmesi

eşlik eden tinea pedisin tedavisi önemlidir.

Page 41: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Onikomikozda tedavi

ITRAKONAZOLITRAKONAZOL

200 mg/gün dozunda devamlı kullanılacaksa

El tırnakları 6 haftaAyak tırnakları 12 hafta

PULSE tedavi

El tırnak2 kür

Ayak tırnak3 kür

Page 42: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Onikomikozda Tedavi:

FLUKONAZOL

El tırnakları: 150 mg/hafta

3-6 ayAyak Tırnakları:

150 mg/hafta9-12 ay

250 mg/gün El tırnaklarında

6 haftaAyak tırnaklarında

12-16 haftaAyak baş tırnağında

6 ay ve üzeri

TERBĐNAFĐN

Page 43: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Onikomikozda Topikal Tedavi

� Sikloproks 12 ay günde 1

� Amorolfin 6 ay haftada 2

� Tiyokonazol 6-12 ay haftada 2

Page 44: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Tinea Versikolorda Tedavi

� Etkenin yüzeyel yerleşimi nedeniyle topikaltedaviye olanak sağlar

� Antifungaller:

Ketakanazol %2 krem, şampuan

Klotrimazol %1 krem

Terbinafin %1 sprey, krem

Page 45: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Tinea Versikolorda Tedavi

� Propilen glikol 2 hafta süreyle günde 2 kez

� Sülfür-salisilik asit şampuan 1 hafta süreyle günde 2 kez

� Çinko pirition şampuanı

� Selenyum sülfid 7 gün süreyle günde 10 dk

Page 46: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Tinea Versikolorda Tedavi

� Sistemik tedavi yaygın hastalıkta tercih edilir

� Kür oranı çok yüksek, nüks oranı ise çok düşüktür

� Sistemik tedavi ajanları:

Itrakanazol 200mg/gün 1 hafta

Ketakonazol 400mg tek sefer

Flukanazol 400mg tek sefer

Page 47: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Oral Mukoza Kandidiazis Tedavisi

Nistatin oral süspansiyon

Mikonazol %2 jel

Flukonazol Ketokonazolerişkin 150mg/hafta 200mg/gün

çocuk 1-2mg/kg/gün

Page 48: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

� Klotrimazol pastiller (10 mg pastil günde 5 kere)

� Nistatin süspansiyon 100.000 U/ml (4-6 ml günde 4 kere)

� Oral fluconazol 100 mg/gün 7-14 gün oldukça etkili olup topikal tedavilerden daha üstündür.

Orofaringeal kandidiazisbaşlangıç episodları;

Page 49: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

5 yaş altı çocuklarda;

� Đtrakonazol solusyon 2.5 mg/kg günde 2 kere

Daha büyük çocuklarda;

� Klotrimazol pastiller veya mikonazol oral jel6 saat aralıklarla önerilir.

Page 50: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Bebeklerde görülen mukozalkandidiazis tedavisi;

� Đlk basamakta nistatin suspansiyon (100.000-400.000 U, günde 4 kez bir çay kaşığı, 7-14 gün süreyle)

Page 51: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Kandidal Đntertrigo Tedavisi

� Enfekte alanın kuru tutulması

� Klotrimazol, mikonazol, nistatin gibi topikalazoller ve polyenler, izokonazol nitrat ve 1 mg (%0,1) diflukortolon valerat (Travocort)

� Potasyum permanganat banyoları� Gentian violet %1-2’lik günde 2 kere 3 gün

süreyle kullanılabilir.

Page 52: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Vajinal Kandidiazis Tedavisi

� Kişisel hijyende vajinanın su ile yıkanması� Nötr pH derecelerine sahip sıvı sabun

kullanılması� Naylon giysiler giyilmemesi� Çamaşırların pamuklu olması� Kaynatarak yıkanması� Buharlı ütü ile ütülenmesi� Dar giysilerden kaçınılması� Havuz ve deniz sonrasında ıslak mayoların

değiştirilmesi

Page 53: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Vajinal Kandidiazis Tedavisi

Komplike olmayan;

� Klotrimazol, butokanazol, mikonazol, tiyokonazol, terkonazol gibi topikal azoller

1-7 gün uygulama

� Đtrakonazol 200 mg 2x1 tek doz

� veya 200 mg/gün 3 gün

Page 54: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Vajinal Kandidiazis

� Komplike olan;

� Topikal antifungaller 7 günden fazla uygulanmalı

� Sistemik tedavide flukonazol 150 mg 72 saat ara ile iki doz halinde tekrarlanmalıdır.

Page 55: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Kandidal onikomikoz tedavisi

� Tiokonazol tırnak solusyonu 6 ay 1 yıl

� Itrakonazol PULSE

Page 56: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Kandidal Paronişi Tedavisi

� Sulu işlerden kaçınılmalı ve diabet kontrolüyapılmalı

� Topikal antifungal

� Topikal kortikosteroid

� Sistemik flukonazol tedavisi

Page 57: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Diaper dermatiti tedavisi

� Topikal tedavi başarılıdır.

� Klotrimazol, mikonazol, nistatin gibi topikalazoller ve polyenler, izokonazol nitrat ve 1 mg (%0,1) diflukortolon valerat (travocort)

Page 58: YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐYÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

Anguler Keilitis Tedavisi

� Mikonazol içeren antifungal topikal tedaviler

� Orta potent steroidlerle kombine edildiğinde çok hızlı bir yanıt elde edilir.