of 24 /24
Utveckling av muskel-nerv interakti Jenny Nordquist

Utveckling av muskel-nerv interaktion

  • Upload
    inigo

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utveckling av muskel-nerv interaktion. Jenny Nordquist. Gastrula. caudal. Neuralrör bildas. Rostro-. Dorsal. Ventral. Hur blir en cell ett motorneuron? Hur kontrolleras antalet? Hur hittar axonet rätt? Hur etableras synapsen?. Hur blir en cell ett motorneuron?. caudal. Rostro-. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Utveckling av muskel-nerv interaktion

Page 1: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Utveckling av muskel-nerv interaktion

Jenny Nordquist

Page 2: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Gastrula

Page 3: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Neuralrör bildas

Rostro-

caudal

Dorsal

Ventral

Page 4: Utveckling av muskel-nerv interaktion
Page 5: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?Hur kontrolleras antalet?Hur hittar axonet rätt?Hur etableras synapsen?

Page 6: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?

Rostro-

caudal

Dorsal

Ventral

ProlifierarMigrerarDifferentierar

Page 7: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?

1. Ventrodorsalt lägekoncentrationer av sonic hedgehog

Page 8: Utveckling av muskel-nerv interaktion

2. Läge i rostrocaudal nivå koncentrationer av FGF, retinolsyra

Hur blir en cell ett motorneuron?

Page 9: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?

1. Ventrodorsalt lägeKonc. av sonic hedgehoginducerar olika familje-medlemmarav islet/LIM homeobox-gener ochbasic helix loop helix transkriptions-faktorer motorneuron fenotyp

2. Läge i rostrocaudal nivå Konc. av FGF, retinolsyraOlika kombinationer av Hox generaktiveras caudal fenotyp

Differentiering, lämnar cellcykeln

Page 10: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?Hur kontrolleras antalet?Hur hittar axonet rätt?Hur etableras synapsen?

Page 11: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur kontrolleras antalet?

1. Antalet precursorceller

2. Hur många gånger dessa celler delar siginnan de differentierar

3. Hur många differentierade celler som överlever

Page 12: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur kontrolleras antalet?

1. Antalet precursorceller

2. Hur många gånger dessa celler delar siginnan de differentierar

3. Hur många differentierade celler som överlever

LATERAL INHIBERING

Page 13: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?Hur kontrolleras antalet?Hur hittar axonet rätt?Hur etableras synapsen?

Page 14: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur hittar axonet rätt?

Axoner växer längs extracellulära matrixLaminin, fibronectin, collagen...

KemotaxiNetrin, semaphorin...

Andra axoner

Nerv når muskel:Axon ej myeliniseradeIndividuella muskler har ännu ej bildatsMyotuber har bildatsMånga omogna synapser bildas

Page 15: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur blir en cell ett motorneuron?Hur kontrolleras antalet?Hur hittar axonet rätt?Hur etableras synapsen?

Page 16: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur etableras synapsen?

Page 17: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur etableras synapsen?

Page 18: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur etableras synapsen?Synapsen mognar postnatalt

1. Formen – förgreningar uppstår2. Topografi – från slät till vågig3. Extracellulära matrix och cytoskelett förändras4. AchR får ny subenhet (α2βδγ α2βδε )5. Strukturell uppdelning av olika jonkanaler etc.

Även presynaptiska förändringar: Motor axonmyeliniseras, synapseliminering.

Behövs finjustering när ett djur börjar arbetamot gravitationen?

Page 19: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur kontrolleras antalet?

1. Antalet precursorceller

2. Hur många gånger dessa celler delar siginnan de differentierar

3. Hur många differentierade celler som överlever

Page 20: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur kontrolleras antalet?Hur många differentierade celler överlever?

Ca 50% överlever. Hypoteser...

1. Trofiska faktorer från musklerna kan baratas upp av en aktiv nerv.

2. Muskelaktivering stabiliserar AchR. 3. Ca2+-medierad produktion av toxin.4. Muskeln producerar K+ som öppnar Ca2+-

kanaler i icke aktiva nervceller.

1. 2. 3. 4.

Ca2+

ToxinStabila Instabila

Ca2+

K+

Page 21: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Trofiska faktorer

Page 22: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur kontrolleras antalet?Hur många differentierade celler överlever?

Ca 50% överlever. Hypoteser...

1. Trofiska faktorer från musklerna kan baratas upp av en aktiv nerv.

2. Muskelaktivering stabiliserar AchR. 3. Ca2+-medierad produktion av toxin.4. Muskeln producerar K+ som öppnar Ca2+-

kanaler i icke aktiva nervceller.

1. 2. 3. 4.

Ca2+

ToxinStabila Instabila

Ca2+

K+

Page 23: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Hur kontrolleras antalet?Hur många differentierade celler överlever?

Vad man vet...

Ökad nerv-stimulering fler nervceller dörBlockering av AchR nervceller överleverSynapseliminering verkar gynna spridda synapser

Page 24: Utveckling av muskel-nerv interaktion

Transkriptionsfaktorn Myf-6CellkärnorAchR