66
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET KATALOG PREDMETA Nastavni planovi i programi 2013/2014. godina na osnovu Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnih planova i programa 2008/2009. godine Sarajevo, 2015. godina

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA

Nastavni planovi i programi 2013/2014. godina na osnovu Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnih planova i

programa 2008/2009. godine

Sarajevo, 2015. godina

Page 2: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

ODSJECI I KATEDRE

Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

1. Odsjek za anglistiku,

2. Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik,

3. Odsjek za filozofiju,

4. Odsjek za germanistiku,

5. Odsjek za historiju,

6. Odsjek za historiju, Katedra za historiju/povijest umjetnosti,

7. Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju,

8. Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine,

9. Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo,

10. Odsjek za orijentalnu filologiju,

11. Odsjek za pedagogiju,

12. Odsjek za psihologiju,

13. Odsjek za romanistiku i

14. Odsjek za slavenske jezike i književnosti

15. Odsjek za sociologiju.

Page 3: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

STUDIJSKE GRUPE

Prema Nastavnim planovima i programima 2013/2014. godine i Odluci o izmjenama i dopunama Nastavnih planova i programa

2008/2009. godine

Page 4: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

P R V I C I K L U S S T U D I J A

ODSJEK ZA ANGLISTIKU Jednopredmetni studij Engleski jezik i književnost Dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Dvopredmetni studij Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda BiH – nastavni smjer Bosanski, hrvatski i srpski jezik i Druga studijska grupa ODSJEK ZA FILOZOFIJU Jednopredmetni studij Filozofija Dvopredmetni studij Filozofija i sociologija Filozofija i Druga studijska grupa ODSJEK ZA GERMANISTIKU Jednopredmetni studij Njemački jezik i književnost Dvopredmetni studij Njemački jezik i književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA HISTORIJU Jednopredmetni studij Historija Dvopredmetni studij Historija i Druga studijska grupa KATEDRA ZA HISTORIJU/POVIJEST UMJETNOSTI Dvopredmetni studij Historija umjetnosti i Druga studijska grupa

Page 5: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

KATEDRA ZA ARHEOLOGIJU * NPP 2009/2010 Jednopredmetni studij Arheologija Dvopredmetni studij Arheologija i Druga studijska grupa ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Dvopredmetni studij Književnosti naroda BiH i Bosanski, hrvatski i srpski jezik – nastavnički smjer Književnosti naroda BiH i Druga studijska grupa ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO Jednopredmetni studij Komparativna književnost Dvopredmetni studij Komparativna književnost i bibliotekarstvo Komparativna književnost i Druga studijska grupa Bibliotekarstvo i Druga studijska grupa ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU Jednopredmetni studij Arapski jezik i književnost Turski jezik i književnost Perzijski jezik i književnost Dvopredmetni studij Arapski jezik i književnost i Druga studijska grupa Turski jezik i književnost i Druga studijska grupa Perzijski jezik i književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA PEDAGOGIJU Jednopredmetni studij Pedagogija Dvopredmetni studij Pedagogija i Druga studijska grupa ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU Jednopredmetni studij Psihologija

Page 6: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

ODSJEK ZA ROMANISTIKU Jednopredmetni studij Francuski jezik i književnost Italijanski jezik i književnost Dvopredmetni studij Francuski jezik i književnost i Druga studijska grupa Francuski jezik i književnost i Italijanski jezik i književnost Italijanski jezik i književnost i Druga studijska grupa Španski jezik i književnost i Druga studijska grupa Latinski jezik i rimska književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI Jednopredmetni studij Ruski jezik i književnost Dvopredmetni studij Ruski jezik i književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU Jednopredmetni studij Sociologija Dvopredmetni studij Sociologija i Druga studijska grupa Filozofija i Sociologija

Page 7: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

D R U G I C I K L U S S T U D I J A

ODSJEK ZA ANGLISTIKU Jednopredmetni studij Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer Engleski jezik i književnost – književni smjer Engleski jezik i književnost – lingvistički smjer Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski i srpski jezik Dvopredmetni studij Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda BiH – nastavnički smjer Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa ODSJEK ZA FILOZOFIJU Jednopredmetni studij Filozofija – nastavnički smjer Filozofija – znanstveni smjer ODSJEK ZA GERMANISTIKU Jednopredmetni studij Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer Njemački jezik i književnost – književni smjer ODSJEK ZA HISTORIJU Jednopredmetni studij Historija - nastavnički smjer Dvopredmetni studij Historija i Druga studijska grupa KATEDRA ZA HISTORIJU/POVIJEST UMJETNOSTI Jednopredmetni studij Historija umjetnosti – nastavnički smjer Dvopredmetni studij Historija umjetnosti - studijska oblast: Umjetnost na tlu BiH od 15. stoljeća do 1918. godine – naučni smjer i Druga studijska grupa

Page 8: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

Historija umjetnosti - studijska oblast: Moderna i savremena umjetnost - naučni smjer i Druga studijska grupa KATEDRA ZA ARHEOLOGIJU* NPP 2009/2010 Jednopredmetni studij Arheologija Dvopredmetni studij Arheologija i Druga studijska grupa ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Jednopredmetni studij Književnosti naroda BiH Dvopredmetni studij Književnosti naroda BiH i Bosanski, hrvatski i srpski jezik – nastavnički smjer Književnosti naroda BiH i druga studijska grupa ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO Jednopredmetni studij Komparativna književnost Dvopredmetni studij Komparativna književnost i bibliotekarstvo Komparativna književnost i Druga studijska grupa Bibliotekarstvo i Druga studijska grupa ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU Jednopredmetni studij Arapski jezik i književnost Turski jezik i književnost Perzijski jezik i književnost Dvopredmetni studij Arapski jezik i književnost i Druga studijska grupa Turski jezik i književnost i Druga studijska grupa Perzijski jezik i književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA PEDAGOGIJU Jednopredmetni studij Pedagogija – strukovni studij Pedagogija – akademski studij Dvopredmetni studij Pedagogija – strukovni studij i Druga studijska grupa Pedagogija – akademski studij i Druga studijska grupa

Page 9: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU Jednopredmetni studij Psihologija ODSJEK ZA ROMANISTIKU Jednopredmetni studij Francuski jezik i književnost Italijanski jezik i književnost Dvopredmetni studij Francuski jezik i književnost i Druga studijska grupa Francuski jezik i književnost i italijanski jezik i književnost Italijanski jezik i književnost i Druga studijska grupa Latinski jezik i rimska književnost i Druga studijska grupa ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI Jednopredmetni studij Ruski jezik i književnost – nastavnički smjer Dvopredmetni studij Ruski jezik i književnost – nastavnički smjer i Druga studijska grupa ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU Jednopredmetni studij Sociologija

Page 10: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

KATALOG PREDMETA

Prema Nastavnim planovima i programima 2013/2014. godine

Page 11: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

OPĆI I ZAJEDNIČKI PREDMETI

RED.

BROJ

Predmeti

(opći/zajednički)

ŠIFRA

PREDMETAOBLAST

CIKLUS

STUDIJASEMESTAR NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 Opći predmet FIL BHS 101HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA):

BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKAI 1 Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 1 0 1 2 (1)

2 Opći predmet FIL BHS 102HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA):

BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKAI 2 Bosanski, hrvatski, srpski jezik 2 1 0 1 2 (1)

Strani jezik 1 1 0 1 2

FIL ANG 103 Engleski jezik 1

FIL GER 103 Njemački jezik 1

FIL ROM 103 Francuski jezik 1

FIL SPA 103 Ruski jezik 1

FIL LAT 100 Latinski jezik 1

Strani jezik 2 1 0 1 2

FIL ANG 104 Engleski jezik 2

FIL GER 104 Njemački jezik 2

FIL ROM 104 Francuski jezik 2

FIL SPA 104 Ruski jezik 2

FIL LAT 101 Latinski jezik 2

5 Opći predmet FIL FIL 100 HUMANISTIČKE NAUKE/ FILOZOFIJA, Opća filozofija I 1 Filozofija 1 0 1 2

6 Opći predmet FIL SOC 100 DRUŠTVENE NAUKE; Sociologija I 2 Sociologija 1 (2) 0 1 (0) 3

7 Zajednički predmet FIL PED 203 DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE: Opća pedagogija I 3 Pedagogija 1 1 0 1 2

8 Zajednički predmet FIL PED 204 DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE: Opća pedagogija I 4 Pedagogija 2 1 0 1 2

9 Zajednički predmet FIL PED 403 DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE, Pedagogija, Didaktika II 1 Temeljna nastavna umijeća 2 0 0 5

10 Zajednički predmet FIL PED 404 DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE, Pedagogija, Didaktika II 2 Komunikacija u nastavi 2 0 0 5

11 Zajednički predmet FIL PSI 409 DRUŠTVENE NAUKE, Psihologija II 2 Osnovi psihologije 2 0 0 5

12 Zajednički predmet FIL PSI 509 DRUŠTVENE NAUKE, Psihologija II 3 Odabrane teme iz primijenjene psihologije 2 0 0 5

I 1

I 2

3

4

Opći predmet

Opći predmet HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA)

HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godineNa osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine i 2009/2010. godine (Katedra za arheologiju)

Page 12: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za anglistiku

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETA

HUMANISTICKE NAUKE/ JEZICI I KNJIŽEVNOST

/FILOLOGIJA/ANGLISTIKA/ENGLESKI JEZIK - KNJIŽEVNOSTI NA

ENGLESKOM JEZIKU

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL ANG 110 Engleski jezik: Lingvistika I 1 Uvod u studij jezika 2 (1) 0 0 3

2 FIL ANG 112 Engleski jezik: Lingvistika I 1 Morfologija 2 (1) 0 2 (1) 6 (4)

3 FIL ANG 131 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik I 1 Savremeni engleski jezik 1 1 0 5 (3) 6 (3)

4 FIL ANG 140 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 1 Uvod u studij književnosti 1 1 (0) 2 (1) 6 (2)

5 FIL ANG 145 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije I 1Društvena i kulturna historija Velike Britanije do

1485. 1 1 (0) 2 (1) 6 (2)

6 FIL ANG 121 Engleski jezik: Lingvistika I 2 Pregled engleske gramatike 2 (1) 0 2 (1) 5 (3)

7 FIL ANG 122 Engleski jezik: Lingvistika I 2 Fonetika engleskog jezika 2 (1) 0 2 (1) 5 (4)

8 FIL ANG 132 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik I 2 Savremeni engleski jezik 2 1 0 5 (3) 6 (3)

9 FIL ANG 142 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 2 Engleska književnost do 1500. 2 (1) 0 2 (1) 6 (2)

10 FIL ANG 147 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije I 2Društvena i kulturna historija Velike Britanije

nakon 1485.1 1 (0) 2 (1) 5 (2)

11 FIL ANG 221 Engleski jezik: Lingvistika I 3 Uvod u morfosintaksu 2 (1) 0 2 (1) 6 (3)

12 FIL ANG 233 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik I 3 Savremeni engleski jezik 3 1 0 5 (3) 6 (3)

13 FIL ANG 243 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 3 Engleska renesansna književnost 2 (1) 0 2 (1) 6 (3)

14 FIL ANG 255 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije I 3 Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865. 1 0 2 (1) 6 (2)

15 FIL ANG 263 Engleski jezik: Lingvistika I 3 Idiomi u engleskom jeziku 1 0 1 3 (2)

16 FIL ANG 222 Engleski jezik: Lingvistika I 4 Morfosintaksa – nefinitne konstrukcije 2 (1) 0 2 (1) 6 (3)

17 FIL ANG 234 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik I 4 Savremeni engleski jezik 4 0 (1) 0 5 (3) 6 (3)

18 FIL ANG 248 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 4 Engleski roman 18. i 19. stoljeća 2 (1) 0 2 (1) 6 (3)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 13: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za anglistiku

19 FIL ANG 257 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije I 4Društvena i kulturna historija SAD-a nakon

1865. 1 0 2 (1) 6 (2)

20 FIL ANG 274 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 4 Praktični Shakespeare 2 (1) 0 0 3 (2)

21 FIL ANG 311 Engleski jezik: Metodika I 5 Uvod u metodiku nastave engleskog jezika 1 0 1 3 (1)

22 FIL ANG 321 Engleski jezik: Lingvistika I 5 Sintaksa proste rečenice 2 (1) 1 (0) 2 (1) 6 (3)

23 FIL ANG 335 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik I 5 Savremeni engleski jezik 5 1 0 5 (3) 6 (3)

24 FIL ANG 340 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 5Poezija engleskog predromantizma (1700.-

1800.)2 (1) 0 2 (1) 6 (3)

25 FIL ANG 355 Književnosti na engleskom jeziku: Američka književnost I 5 Američki transcendentalizam 2 (1) 1 (0) 1 6 (3)

26 FIL ANG 376 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije I 5 Američka kultura 0 2 (1) 0 3 (2)

27 FIL ANG 312 Engleski jezik: Metodika I 6 Uvod u praksu nastave engleskog jezika 1 0 1 3 (1)

28 FIL ANG 322 Engleski jezik: Lingvistika I 6 Sintaksa složene rečenice 2 (1) 1 (0) 2 (1) 6 (3)

29 FIL ANG 336 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik I 6 Savremeni engleski jezik 6 1 0 5 (3) 6 (3)

30 FIL ANG 346 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost I 6 Poezija engleskog romantizma (1800.–1900.) 2 (1) 0 2 (1) 5 (3)

31 FIL ANG 358 Književnosti na engleskom jeziku: Američka književnost I 6Američki modernizam: 20-te godine 20.

stoljeća 2 (1) 1 (0) 1 5 (3)

32 FIL ANG 364 Engleski jezik: Lingvistika I 6 IP ESP (Engleski za posebne svrhe) 0 2 (1) 0 2

33 FIL ANG 365 Engleski jezik: Lingvistika I 6 IP Chomsky za početnike 0 2 (1) 0 2

34 FIL ANG 461 Engleski jezik: Prevođenje II 1 Uvod u teoriju prevođenja 2 2 0 6

35 FIL ANG 470 Metodologija II 1 Metodologija i tehnika naučnog rada 1 1 0 4

36 FIL ANG 473 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 1 IP Proza američkog postmodernizma 1 2 0 5

37 FIL ANG 480 Opći teorijski II 1 Savremene književne teorije 1 1 0 4

38 FIL ANG 483 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 1 IP Filmske adaptacije britanskih romana 1 2 0 5

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 14: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za anglistiku

39 FIL ANG 460 Književnosti na engleskom jeziku: Američka književnost II 2 IP Uvod u savremenu američku dramu 2 2 (0) 0 6 (4)

40 FIL ANG 462 Engleski jezik: Prevođenje II 2 Teorija i praksa prevođenja 2 2 0 6

41 FIL ANG 469 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 2 IP Američka književnost i kultura 1865–1920. 2 2 0 6

42 FIL ANG 477 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 2 IP Britanska drama na filmu 2 2 0 6

43 FIL ANG 511 Engleski jezik: Metodika II 3 Novine i trendovi u nastavi engleskog jezika 2 2 0 8

44 FIL ANG 512 Engleski jezik: Lingvistika II 3 Jezička struktura 2 2 0 8

45 FIL ANG 521 Engleski jezik: Lingvistika II 3 IP Usvajanje jezika 2 2 0 6

46 FIL ANG 524 Engleski jezik: Lingvistika II 3 IP Historija engleskog jezika 1 2 (1) 0 6 (3)

47 FIL ANG 526 Engleski jezik: Lingvistika II 3 IP Generativna sintaksa 1 2 (1) 2 (1) 0 6 (3)

48 FIL ANG 531 Engleski jezik: Metodika II 3 Pedagoška praksa 1 0 0 4 7

49 FIL ANG 535 Engleski jezik: Lingvistika II 3 Varijante engleskog jezika 1 1 0 4

50 FIL ANG 537 Engleski jezik: Lingvistika II 3 Registri 1 1 0 6

51 FIL ANG 539 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik II 3 Savremeni engleski jezik 9 1 0 5 (7) 6 (8)

52 FIL ANG 542 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost II 3 Savremeni britanski roman 2 2 0 5

53 FIL ANG 545 Književnosti na engleskom jeziku: Američka književnost II 3 Savremeni američki roman 2 2 0 5

54 FIL ANG 561 Engleski jezik: Prevođenje II 3 Tehnike prevođenja 2 2 0 6

55 FIL ANG 571 Književnosti na engleskom jeziku: Postkolonijalna književnost II 3 IP Književnosti u postkolonijalnom (kon)tekstu 0 (2) 2 (0) 0 5 (3)

56 FIL ANG 575 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 3 IP Postkolonijalna proza na filmu 0 2 0 5

57 FIL ANG 585 Književnosti na engleskom jeziku: Američka književnost II 3 IP Savremena američka drama 0 2 0 5

58 FIL ANG 587 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 3 IP Iskustvo američkih žena 0 2 0 5

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 15: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za anglistiku

59 FIL ANG 588 Književnosti na engleskom jeziku: Kulturološke studije II 3 IP Britanske supkulture 0 2 0 4

60 FIL ANG 527 Engleski jezik: Lingvistika II 4 IP Generativna sintaksa 2 2 2 0 6

61 FIL ANG 528 Engleski jezik: Lingvistika II 4 IP Kognitivna lingvistika 2 2 0 6

62 FIL ANG 530 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik II 4 Savremeni engleski jezik 10 1 0 5 6

63 FIL ANG 532 Engleski jezik: Metodika II 4 Pedagoška praksa 2 0 0 4 6

64 FIL ANG 538 Engleski jezik: Prevođenje II 4 Stilovi i prevođenje 2 2 0 6

65 FIL ANG 543 Književnosti na engleskom jeziku: Postkolonijalna književnost II 4 IP Postkolonijalni roman na engleskom jeziku 2 2 0 6

66 FIL ANG 566 Književnosti na engleskom jeziku: Američka književnost II 4 IP Iskustvo drugog u američkoj književnosti 2 2 0 6

67 FIL ANG 411 Engleski jezik: Metodika II 1Rano učenje engleskog jezika za predškolski

uzrast 2 0 2 6

68 FIL ANG 421 Engleski jezik: Lingvistika II 1 IP Usvajanje jezika 1 0 (1) 1 (0) 6 (4)

69 FIL ANG 422 Engleski jezik: Lingvistika II 1 IP Anglistička lingvistika 1 2 (1) 2 (1) 0 7 (4)

70 FIL ANG 425 Engleski jezik: Lingvistika II 1 IP Lingvistički pravci 2 (1) 2(1) 0 7 (4)

71 FIL ANG 426 Engleski jezik: Lingvistika II 1 IP Sintaksičke varijacije u novinskom registru 2 (1) 2 (1) 0 5 (4)

72 FIL ANG 427 Engleski jezik: Lingvistika II 1Pregled gramatike bosanskog, hrvatskog,

srpskog i engleskog jezika 2 0 0 4

73 FIL ANG 432 Engleski jezik: Lingvistika II 1 IP Psiholingvistika 2 (1) 2 (1) 0 5 (4)

74 FIL ANG 437 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik II 1 Savremeni engleski jezik 7 1 0 5 (7) 6 (7) (8)

75 FIL ANG 447 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost II 1 IP Shakespeare i njegovo doba 1 2 0 5

76 FIL ANG 453 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost II 1 IP Britanska drama u prvoj polovini XX stoljeća 1 2 0 5

77 FIL ANG 442 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost II 1 IP Proza britanskog modernizma 2 2 (0) 0 6 (4)

78 FIL ANG 412 Engleski jezik: Metodika II 2 Metodika nastave engleskog jezika 2 0 2 7

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 16: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za anglistiku

79 FIL ANG 424 Engleski jezik: Lingvistika II 2 IP Anglistička lingvistika 2 2 (1) 2(1) 0 6 (4) (5)

80 FIL ANG 431 Engleski jezik: Lingvistika II 2 IP Sociolingvistika 1 1 0 5

81 FIL ANG 433 Engleski jezik: Lingvistika II 2 IP Semantika i pragmatika 1 2(1) 0 5 (4)

82 FIL ANG 435 Engleski jezik: Lingvistika II 2 Analiza diskursa 1 2 0 5

83 FIL ANG 438 Engleski jezik: Savremeni engleski jezik II 2 Savremeni engleski jezik 8 1 0 3 (5) (7) 6 (8)

84 FIL ANG 439 Engleski jezik: Prevođenje II 2 Prevođenje i kulturološke studije 2 2 0 6

85 FIL ANG 444 Književnosti na engleskom jeziku: Engleska književnost II 2 Poezija na britanskim otocima u XX stoljeću 2 2 0 6

86 FIL ANG 448 Književnosti na engleskom jeziku /Engleska književnost II 2 IP Savremeni Shakespeare 2 2 0 6

87 FIL ANG 454 Književnosti na engleskom jeziku /Engleska književnost II 2 IP Britanska drama (1970–1990) 2 2 0 6

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 17: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETA

HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI

(FILOLOGIJA): BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL BHS 111 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Lingvistika I 1 Uvod u lingvistiku 2 1 (0) 2 (1) 5 (4) (3)

2 FIL BHS 121 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 1 Uvod u standardni jezik 2 0 2 (1) 4 (3)

3 FIL BHS 122 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 2 Fonetika i fonologija 2 1 (0) 2 (4) (1) 5 (4)

4 FIL BHS 123 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 1 Pravopis 2 1 (0) 4 7 (6)

5 FIL BHS 124 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 2 Jezička kultura 2 1 (0) 3 (4) (2) 6 (7) (5)

6 FIL BHS 141 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika I 2 Staroslavenski jezik 2 0 3 (1) 5 (4) (3)

7 FIL BHS 225 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 3 Morfologija I 2 1 (0) 3 (2) 6 (5)

8 FIL BHS 226 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 4 Morfologija II 2 1 (0) 3 (2) 6 (5)

9 FIL BHS 236 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 4 Lektorski seminar I 2 (1) 1 (0) 2 5 (3)

10 FIL BHS 242 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika I 3 Historijska gramatika I 2 1 (0) 3 (2) 6 (5)

11 FIL BHS 243 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika I 4 Historijska gramatika II 2 1 (0) 2 (1) 5 (3)

12 FIL BHS 327 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 5 Tvorba riječi 2 0 1 3 (4)

13 FIL BHS 328 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 6 Leksikologija i leksikografija 2 0 1 3 (4)

14 FIL BHS 331 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 5 Sintaksa I 2 1 (0) 3 6

15 FIL BHS 332 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikI 6 Sintaksa II 2 1 (0) 2 (3) 5 (6)

16 FIL BHS 344 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika I 5 Historija književnog jezika I 2 1 (0) 2 (1) 5 (3)

17 FIL BHS 345 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika I 6 Historija književnog jezika II 2 1 (0) 2 (1) 5 (4)

18 FIL BHS 413 METODOLOGIJA II 2 Metodologija i tehnika lingvističkih istraživanja 2 0 2 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 18: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

19 FIL BHS 429 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 1 Lingvistička stilistika I 2 2 (1) (0) 2 7 (5)

20 FIL BHS 430 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 2 Lingvistička stilistika II 2 2 (1) (0) 2 (1) 7 (4) (5)

21 FIL BHS 433 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 1 Sintaksa III 2 1 (0) 3 (2) 7(6) (5)

22 FIL BHS 434 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 2 Semantika I 2 2 (1) (0) 2 (3) 7 (5) (6)

23 FIL BHS 448 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika II 1 Jezik srednjovjekovnih kancelarija 1 0 1 3

24 FIL BHS 451 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 1 Dijalektologija I 2 2 (1)(0) 2 7 (5) (6)

25 FIL BHS 452 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 2 Dijalektologija II 2 2 (1) (0) 2 7 (5) (4)

26 FIL BHS 468 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 2 IP Funkcionalna stilistika 1 1 0 3 (2)

27 FIL BHS 470BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 1

Književnojezička politika u BiH od 1970-ih do

1990-ih godina 20. stoljeća1 1 0 3

28 FIL BHS 484 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Lingvistika II 2 IP Pragmalingvistika 1 1 0 3 (2)

29 FIL BHS 514 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Lingvistika II 3 Lingvistički pravci i metode 2 2 (1) 2 (0) 7 (3) (5)

30 FIL BHS 515 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Lingvistika II 3 Sociolingvistika 1 (2) 1 (0) 0 (1) (2)3 (4) (5)

(2)

31 FIL BHS 535 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 3 Semantika II 2 2 2 7

32FIL BHS 537 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 4 Lektorski seminar II 1 1 1 3

33 FIL BHS 549 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika II 3 Uvod u slavistiku 2 2 (1) 2 (1) 7 (4)

34 FIL BHS 550 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika II 4 Poredbena gramatika slavenskih jezika 2 1 (0) 1 (2) 5 (4)

35 FIL BHS 571 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 4 IP Urbana dijalektologija 2 (1) 1 1 (0) 5 (2) (3)

36FIL BHS 583

/FIL BHS 483

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 4 IP Kognitivna semantika 1 (2) 1 0 (1) 2 (3) (5)

37 FIL BHS 591 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika II 4 IP Jezik sevdalinke 1 1 0 3 (2)

38 FIL BHS 595 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Historija jezika II 4 IPJezičke odlike balade

o Hasanaginici1 1 0 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 19: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

39 FIL BHS 428BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 2 Leksikologija i leksikografija 2 0 0 2

40 FIL BHS 529BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 3 Lingvistička stilistika I 2 1 2 5

41 FIL BHS 530BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 4 Lingvistička stilistika II 2 1 1 4

42 FIL BHS 582BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 4 IP Analiza diskursa 1 1 0 3

43 FIL BHS 584 BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Lingvistika II 4 IP Pragmalingvistika 1 1 0 3

44 FIL BHS 568BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK, Savremeni jezik / Standardni

jezikII 4 IP Funkcionalna stilistika 1 1 0 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 20: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za filozofiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETAHUMANISTIČKE NAUKE /FILOZOFIJA

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

Izvodi se na

odsjeku

1 FIL FIL 101 Opća filozofija I 1 Uvod u filozofiju 1 0 3(1) 3

2 FIL FIL 102 Historija filozofije I 1 Historija filozofije I/1 3 (2) 0 3(2)7 (6) (3)

(5)

3 FIL FIL 103 Logika I 1Logika sa metodologijom socioloških

istraživanja I (Uvod u logiku) 3 (2) 0 3 (2) 7 (5) (3)

4 FIL FIL 104 Historija filozofije I 1,3 Historija istočnih filozofija I 3 (2) 3(1) 0 7 (5) (3)

5 FIL FIL 105 Historija filozofije I 2 Historija filozofije I/2 3 (2) 0 3 (2) 8 (5) (4)

6 FIL FIL 106 Logika I 2Logika sa metodologijom socioloških

istraživanja I (Simbolička logika) 3 (2) 0 3 (2) 8 (5) (4)

7 FIL FIL 107 Etika I 2, 4 Etika I 3 0 (1) 3 (1) (2) 7 (5) (4)

8 FIL FIL 108 Historija filozofije I 2,4 Historija istočnih filozofija II 3(2) 3 (2) 0 7 (5) (4)

9 FIL FIL 201 Historija filozofije I 3 Historija filozofije II/1 3 (2) 0 3 (2) 8 (6) (5)

10 FIL FIL 202 Ontologija I 3 Ontologija I/1 3 (2) 0 3 (2) 8 (4) (5)

11 FIL FIL 203 Etika I 3,5 Etika II 3 0 (1) 3 (0) (2) 7 (6) (3)

12 FIL FIL 204 Estetika I 3 Estetika I 4 (2) (3) 2 2 (0) 7 (4) (5)

13 FIL FIL 205 Historija filozofije I 4 Historija filozofije II/2 3 (2) 0 3 (2) 8 (6) (4)

14 FIL FIL 206 Ontologija I 4 Ontologija I/2 3 (2) 0 3 (2) 8 (4)

15 FIL FIL 207 Estetika I 4 Estetika II 4 (2) 0 (2) (1) 2 (0) 8 (4) (3)

16 FIL FIL 208 Etika I 4 Odabrana poglavlja etike 1 0 1 3

17 FIL FIL 301 Historija filozofije I 5 Historija filozofije III 4 (3) 0 4 (2) 9 (7) (4)

18 FIL FIL 302 Ontologija I 5 Ontologija II/1 4 (3) (2) 0 (3) 2 (3) (0) 9 (6) (4)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 21: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za filozofiju

19 FIL FIL 303 Spoznajna teorija I 5 Teorija spoznaje (Klasične teorije spoznaje) 3 (1) 0 3 (2) 9 (6) (4)

20 FIL FIL 304 Historija filozofije I 6 Historija filozofije III 4 (3) 0 4 (3) 8 (4)

21 FIL FIL 305 Ontologija I 6 Ontologija II/2 4 (3) (2) 0 (3) 2 (3) (0) 8 (4)

22 FIL FIL 306 Spoznajna teorija I 6 Teorija spoznaje (Epistemologija) 3 (2) 0 3 8 (6)

23 FIL FIL 401 Historija filozofije II 1 Historija filozofije IV 3 0 3 8 (7)

24 FIL FIL 402 Logika II 1Logika sa metodologijom socioloških

istraživanja II (Filozofska logika)3 0 3 8 (7)

25 FIL FIL 403 Ontologija II 1 Ontologijalll/1 3 0 3 8 (6)

26 FIL FIL 404 Historija filozofije II 1 Sokratesova filozofija:suvremene interpretacije 1 0 1 3

27 FIL FIL 405 Historija filozofije II 1 Transcendentalna filozofija 1 0 1 3

28 FIL FIL 406 Estetika II 1 Estetika, kultura i komunikacija 1 0 1 3

29 FIL FIL 407 Ontologija II 1 Filozofija prirode 1 0 1 3

30 FIL FIL 408 Istorija filozofije II 2 Historija filozofije IV 3 0 3 8 (7)

31 FIL FIL 409 Logika II 2Logika sa metodologijom socioloških

istraživanja II (Analitička filozofija)3 0 3 8 (7)

32 FIL FIL 410 Ontologija II 2 Ontologija III/2 3 0 3 8 (6)

33 FIL FIL 411 Historija filozofije II 2 Platonova filozofija:suvremene interpretacije 1 0 1 3

34 FIL FIL 412 Logika II 2 Filozofija jezika 1 0 1 3

35 FIL FIL 413 Historija filozofije II 2Tradicija metafizike i kritika metafizičkog

mišljenja1 0 1 3

36 FIL FIL 414 Historija filozofije II 2Prava životinja: moralni status životinja u

historiji filozofije1 0 1 3

37 FIL FIL 501 Etika II 3 Savremena politička filozofija,etika i feminizam 2 2 0 8 (5)

38 FIL FIL 502 Ontologija II 3 Filozofska antropologija 2 2 0 8 (5)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 22: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za filozofiju

39 FIL FIL 503 Estetika II 3 Estetika i umjetničko djelo 2 2 0 8 (5)

40 FIL FIL 504 Logika II 3 Uvod u kognitivnu znanost 1 0 1 3

41 FIL FIL 505 Historija filozofije II 3 Hermeneutika filma 1 0 1 3

42 FIL FIL 506 Historija filozofije II 3 Filozofija 19. i 20. stoljeća 1 0 1 3

43 FIL FIL 507 Historija filozofije II 3 Komparativna filozofija 1 0 1 3

44 FIL FIL 509 Metodika II 3 Metodika nastave filozofije 4 0 3 9

45 FIL FIL 103 Humanističke nauke/Filozofija I 1Logika sa metodologijom socioloških

istraživanja – I (Uvod u logiku)2 (3) 0 2 (1) (3) 5 (3) Sociologija

46 FIL FIL 106 Humanističke nauke/Filozofija I 2Logika sa metodologijom socioloških

istraživanja – I (Simbolička logika)2 (3) 0 2 (1) (3) 5 (3) Sociologija

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 23: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za germanistiku

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETA

HUMANISTIČKE NAUKE/ JEZICI I KNJIŽEVNOST / FILOLOGIJA/

GERMANISTIKA/ NJEMAČKI JEZIK- KNJIŽEVNOSTI NA NJEMAČKOM

JEZIKU

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL GER 110 Lingvistika I 1 Morfologija njemačkog jezika 1 2 0 6 (4) 12 (6)

2 FIL GER 111 Lingvistika I 2 Morfologija njemačkog jezika 2 2 0 6 (4) 11 (5)

3 FIL GER 115 Lingvistika I 2 Uvod u lingvistiku 2 0 4 (1) 7 (3)

4 FIL GER 120 Lingvistika I 1 Ortoepija njemačkog jezika 2 0 3 (0) 6 (2)

5 FIL GER 140 Njemačka književnost I 1 Uvod u znanost o književnosti 1 0 1 3 (2)

6 FIL GER 141 Njemačka književnost I 2 Uvod u naratologiju 1 0 1 3 (2)

7 FIL GER 145 Njemačka književnost I 1 Pregled historije njemačke književnosti 1 1 0 2 3

8 FIL GER 146 Njemačka književnost I 2 Pregled historije njemačke književnosti 2 1 0 1 3 (2)

9 FIL GER 210 Lingvistika I 3Uvod u sintaksu njemačkog jezika

2 0 8 (4) 14 (7)

10 FIL GER 211 Lingvistika I 4Valentna gramatika

2 0 4 10 (6)

11 FIL GER 220 Lingvistika I 3 Uvod u fonetiku i fonologiju 2 0 0 4 (2)

12 FIL GER 240 Njemačka književnost I 3 Uvod u teoriju drame i lirike 1 0 1 3

13 FIL GER 241 Njemačka književnost I 3 Njemačka književnost XVIII stoljeća 2 0 2 6 (4)

14 FIL GER 245 Njemačka književnost I 4 Weimarska klasika 2 0 2 6 (3)

15 FIL GER 246 Njemačka književnost I 4 Starija njemačka književnost 1 0 1 3

16 FIL GER 250 Lingvistika I 4 Uvod u tehnike naučnog rada 2 0 2 (0) 5 (3)

17 FIL GER 260 Kulturologija I 3 Uvod u kulturologiju 1 0 1 3 (2)

18 FIL GER 261 Kulturologija I 4 Historija austrijske i njemačke kulture 2 0 2 6 (3)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 24: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za germanistiku

19 FIL GER 310 Lingvistika I 5 Tvorba riječi u njemačkom jeziku 1 2 0 4 (3) (0) 8 (5) (2)

20 FIL GER 319 Lingvistika I 5 Tekstna lingvistika 2 0 4 (0) 7 (2)

21 FIL GER 320 Lingvistika I 6 Tvorba riječi u njemačkom jeziku 2 2 0 4 8 (5)

22 FIL GER 330 Lingvistika I 6 Historija jezika 2 0 3 5 (4)

23 FIL GER 341 Njemačka književnost I 5 Njemački romantizam 2 0 2 (0) 6 (2)

24 FIL GER 342 Njemačka književnost I 5 Njemačka književnost XIX stoljeća 1 0 1 3 (2)

25 FIL GER 345 Njemačka književnost / Kulturologija I 6 Književnost i kultura austrijske moderne 2 2 (0) 0 4 (2)

26 FIL GER 346 Njemačka književnost / Kulturologija I 6 Njemačka književnost XX stoljeća 2 0 3 (0) 5 (2)

27 FIL GER 350 Metodika I 5 Uvod u teoriju nastave stranih jezika 1 0 1 2

28 FIL GER 351 Metodika I 5 Metodika osnovnoškolske nastave 2 (1) 0 2 (1) 4 (2)

29 FIL GER 361 I 6 IP Osnove švedskog jezika i kulture 0 2 0 3

30 FIL GER 381 Lingvistika I 6 IP Sociolingvistika 0 2 0 3

31 FIL GER 379 Književnost I 6 IP Autori XX stoljeća 0 2 0 3

32 FIL GER 410 Lingvistika II 2 Semantika 2 0 4 7

33 FIL GER 411 Lingvistika II 2 Leksikologija 2 0 4 7

34 FIL GER 421 Lingvistika II 2 Gramatika njemačkog govornog jezika 0 2 0 3

35 FIL GER 441 Njemačka književnost II 2 Teme i motivi iz njemačke književnosti 0 2 0 3

36 FIL GER 451 Metodika II 2 Proces usvajanja njemačkog kao stranog jezika 2 0 2 5

37 FIL GER 460 Kulturologija II 1 IP Švedski jezik i kultura 0 2 0 3

38 FIL GER 471 Njemačka književnost II 1 Savremena austrijska književnost 1 0 (2) 1 3 (6)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 25: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za germanistiku

39 FIL GER 472 Njemačka književnost II 1 IP Njemačka poezija 1 0 1 3

40 FIL GER 473 Kulturologija II 1 IP Uvod u teoriju i analizu medija 1 0 1 3

41 FIL GER 474 Njemačka književnost II 2 IP Njemačka književnost i žanrovska poetika 0 2 0 3

42 FIL GER 475 Njemačka književnost II 1 Savremena njemačka drama i rediteljski teatar 0 2 0 3

43 FIL GER 476 Njemačka književnost II 2 Interkulturalnost i njemačka književnost 1 0 1 2 (3)

44 FIL GER 477 Kulturologija II 2 IP Veliki autori njemačke književnosti 0 2 0 3

45 FIL GER 478 Kulturologija II 2 Njemačka književnost i audiovizualni mediji 2 2 0 6

46 FIL GER 479 Njemačka književnost II 1 Njemačka književnost moderne i postmoderne 2 0 2 5 (6)

47 FIL GER 480 Lingvistika II 1 Pragmatika 2 0 4 7

48 FIL GER 481 Lingvistika II 1 IP Stilistika 2 0 0 3

49 FIL GER 482 Lingvistika II 1 IP Jezik struke 1 0 1 3

50 FIL GER 483 Lingvistika II 2 IPJezik i mediji

0 2 0 3

51 FIL GER 484 Lingvistika II 2 IP Analiza razgovora 0 2 0 3

52 FIL GER 490 Lingvistika/Njemačka književnost II 1 Prevodenje književnih tekstova 1 0 2 0 3

53 FIL GER 491 Prevođenje književnih tekstova II II 2 Prevođenje književnih tekstova II 0 2 0 3

54 FIL GER 509 Lingvistika II 3 Historija jezika 2 (0) 0 (2) 2 (0) 5 (3)

55 FIL GER 510 Lingvistika II 3 Teorija prevođenja 2 0 2 (0) 5 (3)

56 FIL GER 511 Lingvistika II 3 Pravci u lingvistici 2 0 0 2

57 FIL GER 540 Književnost II 3 Njemačka i austrijska književnost XXI stoljeća 2 0 2 5 (6)

58 FIL GER 550 Metodika II 3 Metodika srednjoškolske nastave 0 2 0 2

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 26: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za germanistiku

59 FIL GER 551 Metodika II 4 Analiza nastavnih materijala i sadržaja 0 2 0 5

60 FIL GER 570 Njemačka književnost II 3 Njemačka književnost migracije 2 0 2 6

61 FIL GER 571 Književnost, Kulturologija II 3 IP Kulturalni narativi 0 2 0 3

62 FIL GER 572 Književnost, Kulturologija II 3 IP Njemačka književnost i umjetnosti 0 2 0 3

63 FIL GER 574 Njemačka književnost II 3 Mitologija u njemačkoj književnoj tradiciji 1 0 1 3

64 FIL GER 575 Književnost, Kulturologija II 3 Film i njemačka kultura 0 2 0 3

65 FIL GER 580 Lingvistika II 3 IP Osnove ortofonije 0 2 0 3

66 FIL GER 581 Lingvistika II 3 IP Diskursna lingvistika 0 2 0 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 27: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za historiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETAHUMANISTIČKE NAUKE/ HISTORIJA

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL HIS 105 Svjetska i bosanskohercegovačka historija - stari vijek I 2 Historija Ilira 2 (1) 1 (0) 2 (1) 6 (3)

2 FIL HIS 107 Svjetska i bosanskohercegovačka historija - stari vijek I 1 Historija drevnih civilizacija i klasičnog doba I 5 (3) 1 6 (2) 16 (5)

3 FIL HIS 108 Svjetska i bosanskohercegovačka historija - stari vijek I 2 Historija klasičnog doba II 4 (2) 1 4 (2) 12 (5)

4 FIL HIS 134 Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline I 2 Pomoćne historijske discipline 3 (2) 0 1 6 (3)

5 FIL HIS 135 Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline I 2, 1 Uvod u historijsku nauku 4 (3) 0 0 6 (5)

6 FIL HIS 203 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 3 Opća historija ranog srednjeg vijeka (V–XI st.) 2 (1) 1 1 5 (3)

7 FIL HIS 206 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 4Opća historija razvijenog i kasnog srednjeg

vijeka (XII–XVst.)2 (1) 1 1 5 (3)

8 FIL HIS 211 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 3 Bosna u ranom srednjem vijeku 2 (1) 1 1 5 (3)

9 FIL HIS 213 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 4 Bosna u razvijenom srednjem vijeku 2 (1) 1 1 5 (3)

10 FIL HIS 221 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 3Historija jugoistočne Evrope u ranom srednjem

vijeku2 (1) 1 1 5 (3)

11 FIL HIS 223 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 4Historija jugoistočne Evrope u razvijenom

srednjem vijeku2 (1) 1 1 5 (3)

12 FIL HIS 225Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 3

Historija jugoistočne Evrope u osmanskom

periodu (do kraja 18. st.)4 (2) 1 3 (1) 9 (5)

13 FIL HIS 226Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 4

Historija BiH u osmanskom periodu (do kraja

18. st)4 (2) 1 3 (1) 9 (5)

14 FIL HIS 262 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 5 IP Crkva bosanska 1 0 1 2

15 FIL HIS 263Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 3 IP Osmansko carstvo i Dubrovačka republika 1 0 1 2

16 FIL HIS 265 Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline I 3 IP Arhivistička istraživanja 1 0 1 2

17 FIL HIS 302Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 6

Evropska i svjetska savremena historija

(1918–2000)6 (2) 1 2 (1) 9 (4)

18 FIL HIS 303Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 5

Evropska i svjetska historija novog vijeka do

1918.6 (2) 1 2 10 (5)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 28: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za historiju

19 FIL HIS 310 Metodike nastavnih predmeta I 5 Metodika nastave historije I 2 0 0 4 (2)

20 FIL HIS 311 Metodike nastavnih predmeta I 6 Metodika nastave historije II 1 0 1 4 (2)

21 FIL HIS 315Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 6

Bosna i Hercegovina od kraja 18. stoljeća do

1918. godine3 (1) 1 2 (1) 6 (3)

22 FIL HIS 316Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 6 Historija Bosne i Hercegovine (1918–2000) 3 (1) 1 2 (1) 7 (2)

23 FIL HIS 325Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 5

Jugoistočna Evropa od kraja 18. stoljeća do

1918. godine3 (2) 1 1 6 (4)

24 FIL HIS 326Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 5 Historija jugoistočne Evrope 1918–2000. 3 (1) 1 2 (1) 6 (4)

25 FIL HIS 361 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 4 IP Sandalj Hranić Kosača 1 0 1 2

26 FIL HIS 362Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaI 5 IP

Bosna i Hercegovina i njeni susjedi u 19.

stoljeću 1 0 1 2

27 FIL HIS 363 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek I 4 IP Smrt u srednjem vijeku 1 0 1 2

28 FIL HIS 403Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 2 Historija osmanske kulture i civilizacije 2 1 2 (1) 5 (3)

29 FIL HIS 410 Svjetska i bosanskohercegovačka historija - stari vijek II 1 Civilizacije klasičnog doba Grčke i Rima 1 1 2 (1) 5 (3)

30 FIL HIS 411 Svjetska i bosanskohercegovačka historija - stari vijek II 1 Bosna i Hercegovina u antičko doba 1 1 (0) 1 3 (2)

31 FIL HIS 412 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek II 1 Bosansko društvo u srednjem vijeku 1 1 2 (1) 5 (3)

32 FIL HIS 413Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 3

Društvo i ekonomija u osmanskoj Bosni od 15.

do kraja 18. stoljeća2 1 2 (1) 5 (4)

33 FIL HIS 414Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 2

Bosanskohercegovačko društvo od kraja 18.

stoljeća do 1918.2 (1) 1 2 (1) 5 (3)

34 FIL HIS 417 Metodika nastavnih predmeta II 2 Metodika nastave historije za srednje škole I 2 0 0 3 (2)

35 FIL HIS 418 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek II 1 Odnos crkve i države u srednjem vijeku 2 (1) 1 (0) 2 (1) 5 (3)

36 FIL HIS 419 Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek II 1 Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni 2 (1) 0 2 (1) 4 (2)

37 FIL HIS 468bSvjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 1 IP Vojna organizacija u Osmanskom carstvu 1 0 1 2

38 FIL HIS 469aSvjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 1 IP Nacionalni mitovi na Balkanu 1 0 1 2

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 29: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za historiju

39 FIL HIS 466a Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek II 2 IP Bosna i Dubrovnik u srednjem vijeku 1 0 1 2

40 FIL HIS 501Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 2

Ličnosti evropske i svjetske historije novog

vijeka (1500–1918)3 (1) 1 1 5 (3)

41 FIL HIS 505Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 3 Političke ideologije u 20. stoljeću 5 (3) 1 2 (1) 8 (5)

42 FIL HIS 514Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 3 Savremena historija Bosne i Hercegovine 1 (2) 0 (1) 1 4

43 FIL HIS 517 Metodika nastavnih predmeta II 3 Metodika nastave historije za srednje škole II 1 (0) 0 1 (2) 4 (2)

44 FIL HIS 536 Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline II 4 Metodologija historijskih istraživanja 4 0 0 6 (5)

45 FIL HIS 566a Svjetska i bosanskohercegovačka historija – srednji vijek II 2 IP Stećci 1 0 1 2

46 FIL HIS 569aSvjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 3 IP

Bosna i Hercegovina u međunarodnim

odnosima u 19. stoljeću1 0 1 2

47 FIL HIS 569bSvjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i

savremeno dobaII 3 IP Identiteti na Balkanu 1 0 1 2

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 30: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA

2014/2015. akademska godina

Odsjek za historijuKatedra za historiju umjetnosti

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETAHUMANISTIČKE NAUKE / HISTORIJA UMJETNOSTI

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL HUM 113 Umjetnost antike i srednjeg vijeka I 2 Umjetnost Bizanta 2 1 1 5

2 FIL HUM 114 Umjetnost antike i srednjeg vijeka I 1 Umjetnost prethistorije i antike 2 1 1 5

3 FIL HUM 115 Umjetnost antike i srednjeg vijeka I 2Umjetnost ranog srednjeg vijeka

2 0 1 4

4 FIL HUM 130 Uvodni predmeti historije umjetnosti I 1 Osnove likovnih umjetnosti 2 0 1 4

5 FIL HUM 131 Uvodni predmeti historije umjetnosti I 1 Osnove arhitekture 2 0 1 4

6 FIL HUM 132 Uvodni predmeti historije umjetnosti I 2 Uvod u ikonologiju 2 1 0 4

7 FIL HUM 210 Umjetnost antike i srednjeg vijeka I 3 Umjetnost romanike i gotike 3 0 1 5

8 FIL HUM 216 Islamska umjetnost I 3 Islamska umjetnost I 2 0 2 5

9 FIL HUM 217 Umjetnost novog vijeka I 4 Umjetnost renesanse i baroka 3 1 2 7

10 FIL HUM 218 Islamska umjetnost I 3 Islamska umjetnost II 2 0 2 5

11 FIL HUM 220 Umjetnost antike i srednjeg vijeka I 3 Umjetnost srednjovjekovne Bosne 2 1 1 5

12 FIL HUM 241 Primjena historije i teorije umjetnosti u praksi I 4 Muzeologija 2 0 0 3

13 FIL HUM 310 Umjetnost novog vijeka I 5 Umjetnost 19. stoljeća 2 1 1 5

14 FIL HUM 311 Moderna i savremena umjetnost I 5 Umjetnost nakon 1900. 3 1 1 6

15 FIL HUM 320 Umjetnost osmanskodobne Bosne I 5Umjetnost Bosne i Hercegovine od 15. do 19.

stoljeća2 0 1 4

16 FIL HUM 321 Nacionalna umjetnost modernog i savremenog doba I 6 Umjetnost BiH u 20. stoljeću 2 0 1 3

17 FIL HUM 341 Teorija kulture i vizualne umjetnosti I 6 Teorija umjetnosti 4 0 0 5

18 FIL HUM 410 Moderna i savremena umjetnost II 1 IP Izvori moderne umjetnosti 2 1 1 5

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 31: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA

2014/2015. akademska godina

Odsjek za historijuKatedra za historiju umjetnosti

19 FIL HUM 411 Moderna i savremena umjetnost II 2 IP Historijske avangarde i neoavangarde 2 1 1 5

20 FIL HUM 420 Umjetnost osmanskodobne Bosne II 1 IPArhitektura i urbanizam na tlu BiH od 15.

stoljeća do 1878. godine2 1 1 5

21 FIL HUM 421 Umjetnost osmanskodobne Bosne II 2Slikarstvo na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878.

godine2 1 1 5

22 FIL HUM 430 Uvodni predmeti historije umjetnosti II 2Metodologija naučnog rada u historiji

umjetnosti2 1 1 5

23 FIL HUM 440 Teorija kulture i vizualne umjetnosti II 1 Sociologija kulture i umjetnosti 2 1 1 5

24 FIL HUM 450 Teorija kulture i vizualne umjetnosti II 1 IP Uvod u filmologiju 2 1 1 5

25 FIL HUM 451 Umjetnost antike i srednjeg vijeka II 2 IPUrbani kontinuiteti i diskontinuiteti u Bosni i

Hercegovini od 1. do 16. stoljeća2 1 1 5

26 FIL HUM 510 Moderna i savremena umjetnost II 3 IP Postobjektna umjetnost od 1960. do danas 2 1 1 5

27 FIL HUM 520 Umjetnost osmanskodobne Bosne II 3Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH od 15.

stoljeća do 1878. godine2 1 1 5

28 FIL HUM 523 Nacionalna umjetnost modernog i savremenog doba II 4Izvori bosanskohercegovačke moderne u

evropskom kontekstu2 1 1 5

29 FIL HUM 524 Nacionalna umjetnost modernog i savremenog doba II 4Savremene teme bosanskohercegovačke

umjetnosti2 1 1 5

30 FIL HUM 540 Primjena historije i teorije umjetnosti u praksi II 4 Muzejska teorija i praksa 2 1 1 5

31 FIL HUM 541 Teorija kulture i vizualne umjetnosti II 3Savremene teorije umjetnosti i interpretacija

djela2 1 1 5

32 FIL HUM 550 Metodika historije umjetnosti II 3 Metodika nastave historije umjetnosti 2 0 2 5

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 32: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za historiju

Katedra za arheologiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETAHUMANISTIČKE NAUKE / ARHEOLOGIJA

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL ARH 101 Prethistorija I 1 Paleolit i mezolit 3 (2) 1 (0) 2 (1) 8 (4)

2 FIL ARH 131 Opća arheologija I 1 Uvod u arheologiju 1 3 (2) 1 2 (1) 8 (4)

3 FIL ARH 132 Opća arheologija I 1 Arheološki praktikum 1 0 0 2 6 (4)

4 FIL ARH 104 Prethistorija I 2 Neolit i eneolit 2 (1) 0 1 (0) 5 (3)

5 FIL ARH 105 Prethistorija I 2 Brončano doba 2 (1) 0 1 (0) 5 (3)

6 FIL ARH 106 Prethistorija I 2 Željezno doba 2 (1) 0 1 (0) 4 (2)

7 FIL ARH 133 Opća arheologija I 2 Uvod u arheologiju 2 2(1) 0 1 (0) 4 (3)

8 FIL ARH 134 Opća arheologija I 2 Arheološki praktikum 2 0 0 2 4 (1)

9 FIL ARH 201 Prethistorija I 3 Indoevropeizacija Evrope 1 0 1 4

10 FIL ARH 202 Antika I 3 Arheologija Grčke i Rima 1 2 (3) 1 1 (0) 6 (5)

11 FIL ARH 221 Prethistorija I 3 Kameno doba jugoistočne Evrope 2 1 1 (0) 6 (4)

12 FIL ARH 222 Prethistorija I 3 Metalno doba jugoistočne Evrope 2 1 1(0) 6 (4)

13 FIL ARH 231 Opća arheologija I 3 Arheološki praktikum 3 0 0 2 4 (2)

14 FIL ARH 203 Antika I 4 Arheologija Grčke i Rima 2 2 1 1 (0) 6 (3)

15 FIL ARH 211 Prethistorija I 4 Kameno doba Bosne i Hercegovine 2 0 1(0) 6 (4)

16 FIL ARH 212 Prethistorija I 4 Metalno doba Bosne i Hercegovine 2 1 1 (0) 6 (4)

17 FIL ARH 223 Antika I 4 Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika 2 0 1 (0) 4 (3)

18 FIL ARH 232 Opća arheologija I 4 Arheološki praktikum 4 0 0 2 4 (2)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2009/2010. godine *Od akademske 2015/2016. godine u primjeni

će biti Nastavni plan i program 2014/2015.

Page 33: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za historiju

Katedra za arheologiju

19 FIL ARH 301 Antika I 5 Starokršćanska arheologija 2 0 1 (0) 4 (2)

20 FIL ARH 302 Srednji vijek I 5 Srednjovjekovna arheologija 2 1 (0) 1 (0) 4 (3)

21 FIL ARH 311 Srednji vijek I 5Srednjovjekovna arheologija Bosne i

Hercegovine2 0 1 (0) 6 (3)

22 FIL ARH 312 Srednji vijek I 5 Umjetnost bosanskih stećaka 1 (2) 0 1 (0) 4 (3)

23 FIL ARH 331 Opća arheologija I 5 Zaštita spomenika kulture 1 (2) 0 1 (0) 4 (2)

24 FIL ARH 332 Opća arheologija I 5 Arheološki praktikum 5 0 0 2 4 (2)

25 FIL ARH 303 Srednji vijek I 6 Islamska arheologija 2 1 (0) 1 6 (3)

26 FIL ARH 333 Opća arheologija I 6 Osnove etnologije 2 (1) 1 (0) 1 (0) 6 (2)

27 FIL ARH 334 Opća arheologija I 6 Arheološka antropologija 2 (1) 1 (0) 1 (0) 6 (2)

28 FIL ARH 335 Opća arheologija I 6 Muzeologija 2 (1) 0 0 4 (2)

29 FIL ARH 336 Opća arheologija I 6 Arheološki praktikum 6 0 0 2 4 (2)

30 FIL ARH 411 Antika II 1 Arheologija antičke Bosne i Hercegovine 2 0 (1) 1 (0) 5 (4)

31 FIL ARH 412 Antika II 1 Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine 2 1 (0) 1 (0) 5 (3)

32 FIL ARH 421 Prethistorija II 1 Etnogeneza Ilira 2 0 1 6 (4)

33 FIL ARH 422 Antika II 1 Iliri i grčki svijet 2 0 1 5

34 FIL ARH 423 Antika II 1 Iliri i rimski svijet 2 0 1 5

35 FIL ARH 424 Antika II 1 Iliri i grčko-rimski svijet 2 1 1 4

36 FIL ARH 413 Opća arheologija II 2Osnove numizmatike i epigrafije

srednjovjekovne Bosne2 0 1 4

37 FIL ARH 431 Opća arheologija II 2 Osnove latinske epigrafije 2 0 1 6 (4)

38 FIL ARH 432 Opća arheologija II 2 Antička numizmatika 2 0 1 4

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2009/2010. godine *Od akademske 2015/2016. godine u primjeni

će biti Nastavni plan i program 2014/2015.

Page 34: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za historiju

Katedra za arheologiju

39 FIL ARH 433 Opća arheologija II 2 Metodologija arheoloških iskopavanja 3 (2) 0 1 6 (4)

40 FIL ARH 434 Opća arheologija II 2 Metodologija naučnih istraživanja 3 (2) 0 0 (1) 6 (3)

41 FIL ARH 511 Prethistorija II 3Stručni rad iz prethistorijske arheologije Bosne i

Hercegovine2 (3) 1 (0) 1 6 (5)

42 FIL ARH 512 Antika II 3Stručni rad iz antičke arheologije Bosne i

Hercegovine2 (3) 1 (0) 1 6 (5)

43 FIL ARH 513 Srednji vijek II 3Stručni rad iz srednjovjekovne arheologije

Bosne i Hercegovine2 (3) 0 1 6 (5)

44 FIL ARH 521 Prethistorija, antika, srednji vijek II 3Stručni rad iz prethistorijske, antičke i

srednjovjekovne arheologije susjednih zemalja2 0 1 4

45 FIL ARH 531 Opća arheologija II 3 Praktična obuka u muzejskoj instituciji 2 0 0 4

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2009/2010. godine *Od akademske 2015/2016. godine u primjeni

će biti Nastavni plan i program 2014/2015.

Page 35: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za književnosti naroda BiH

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETA

HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI

(FILOLOGIJA); TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL KBH 111 Usmena književnost I 1 Usmena književnost –pjesničke vrste 2 0 2 4

2 FIL KBH 112 Usmena književnost I 2 Usmena književnost –prozne vrste 2 0 2 4

3 FIL KBH 151 Svjetska književnost I 1 Svjetska književnost od antike do renesanse 4 0 0 4

4 FIL KBH 152 Svjetska književnost I 2Svjetska književnost od klasicizma do

postmodernizma4 0 0 4

5 FIL KBH 161 Teorija književnosti I 1 Uvod u teoriju književnosti 2 0 2 4

6 FIL KBH 162 Teorija književnosti I 2 Uvod u književne teorije 2 0 2 4

7 FIL KBH 171 Književnost za djecu i omladinu I 1Književnost za djecu i omladinu – bajka, basna,

poezija i granične vrste2 0 2 4

8 FIL KBH 172 Književnost za djecu i omladinu I 2Književnost za djecu i omladinu – pripovjedna

proza i roman2 0 2 4

9 FIL KBH 201 Književnosti naroda BiH I 3 IP Umijeće interpretacije poezije 1 1 0 1 2

10 FIL KBH 202 Književnosti naroda BiH I 3 IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i

graničnih književnih vrsta 11 0 1 2

11 FIL KBH 203 Književnosti naroda BiH I 4 IP Umijeće interpretacije romana 1 1 0 1 2

12 FIL KBH 204 Književnosti naroda BiH I 4 IP Umijeće interpretacije drame 1 1 0 1 2

13 FIL KBH 221 Bošnjačka književnost I 3 Starija bošnjačka književnost 2 0 2 4

14 FIL KBH 222 Bošnjačka književnost I 4 Bošnjačka književnost preporodnog doba 2 0 2 4

15 FIL KBH 231 Hrvatska književnost I 3 Starija hrvatska književnost 2 0 2 4

16 FIL KBH 232 Hrvatska književnost I 4 Hrvatska književnost 19. stoljeća 2 0 2 4

17 FIL KBH 241 Srpska književnost I 3 Starija srpska književnost 2 0 2 4

18 FIL KBH 242 Srpska književnost I 4 Srpska književnost 19. vijeka 2 0 2 4

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 36: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za književnosti naroda BiH

19 FIL KBH 263 Teorija književnosti I 3 Kulturalna znanost o književnosti 2 0 0 2

20 FIL KBH 264 Književnosti naroda BiH I 4Interkulturalno izučavanje južnoslavenskih

književnosti2 0 0 2

21 FIL KBH 321 Bošnjačka književnost I 5 Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka 2 0 2 4

22 FIL KBH 331 Hrvatska književnost I 5 Hrvatska književnost prve polovine 20. stoljeća 2 0 2 4

23 FIL KBH 341 Srpska književnost I 5 Srpska književnost prve polovine 20. vijeka 2 0 2 4

24 FIL KBH 371METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKOG,

HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKAI 5

Osnove metodike nastave književnosti naroda

BiH2 0 2 4

25 FIL KBH 301 Književnosti naroda BiH I 5 IP Umijeće interpretacije poezije 2 1 0 1 2

26 FIL KBH 302 Književnosti naroda BiH I 5 IPUmijeće interpretacije pripovjedne proze i

graničnih književnih vrsta 21 0 1 2

27 FIL KBH 322 Bošnjačka književnost I 6 Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka 2 0 2 4

28 FIL KBH 332 Hrvatska književnost I 6 Hrvatska književnost druge polovine 20. stoljeća 2 0 2 4

29 FIL KBH 342 Srpska književnost I 6 Srpska književnost druge polovine 20. vijeka 2 0 2 4

30 FIL KBH 372METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKOG,

HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKAI 6

Osnove metodike nastave bosanskog,

hrvatskog, srpskog jezika2 0 2 4

31 FIL KBH 303 Književnosti naroda BiH I 6 IP Umijeće interpretacije romana 2 1 0 1 2

32 FIL KBH 304 Književnosti naroda BiH I 6 IP Umijeće interpretacije drame 2 1 0 1 2

33 FIL KBH 412 Usmena književnost II 1 Poetički fenomeni usmene književnosti 2 0 4 (2) 8 (4)

34 FIL KBH 471 Metodika II 1 Metodika nastave književnosti naroda BiH 2 0 2 4

35 FIL KBH 473 Književnost za djecu i omladinu II 1Poetički fenomeni književnosti za djecu i

omladinu2 0 4 (2) 8 (4)

36 FIL KBH 561 Književnosti naroda BiH II 1, 3Interkulturalna povijest južnoslavenskih

književnosti2 0 4 (2) 8 (4)

37 FIL KBH 401 Teorija književnosti II 1 IPKnjiževna historija i književnokritička

terminologija1 0 1 2

38 FIL KBH 402 Svjetska književnost II 1 IP Migracione književnosti 1 0 1 2

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 37: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za književnosti naroda BiH

39 FIL KBH 403 Usmena književnost II 1 IP Odnos usmene i pisane književnosti 1 0 1 2

40 FIL KBH 422 Bošnjačka književnost II 2 Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti 2 0 4 (2) 8 (4)

41 FIL KBH 432 Hrvatska književnost II 2Poetički fenomeni hrvatske književnosti do 20.

stoljeća2 0 4 (2) 8 (4)

42 FIL KBH 442 Srpska književnost II 2Poetički fenomeni srpske književnosti do 20.

vijeka2 0 4 (2) 8 (4)

43 FIL KBH 404 Književnosti naroda BiH II 2 IP Moderna i modernizam u književnostima BiH 1 0 1 2

44 FIL KBH 405 Književnosti naroda BiH II 2 IP Granični književni žanrovi i publicistika u BiH 1 0 1 2

45 FIL KBH 406 Književnosti naroda BiH II 2 IPKnjiževna periodika i književni život u BiH do

1945.1 0 1 2

46 FIL KBH 522 Bošnjačka književnost II 3 Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti 2 0 4 (2) 8 (4)

47 FIL KBH 532 Hrvatska književnost II 3Poetički fenomeni hrvatske književnosti 20.

stoljeća2 0 4 (2) 8 (4)

48 FIL KBH 542 Srpska književnost II 3 Poetički fenomeni srpske književnosti 20. vijeka 2 0 4 (2) 8 (4)

49 FIL KBH 501 Književnosti naroda BiH II 3 IPPostmoderna i postmodernizam u

književnostima BiH1 0 1 2

50 FIL KBH 502 Književnosti naroda BiH II 3 IP Književna kritika i esejistika u BiH 1 0 1 2

51 FIL KBH 503 Književnosti naroda BiH II 3 IPKnjiževna periodika i književni život u BiH nakon

1945.1 0 1 2

52 FIL KBH 590 Metodologija II 4 Metodologija i tehnika književnonaučnog rada 2 0 4 (2) 8 (4)

53 FIL KBH 504 Metodika II 4Osnove filma, scenske umjetnosti i medijske

kulture u nastavi1 0 1 2

54 FIL KBH 505 Književnosti naroda BiH II 4 Osnove kreativnog pisanja 1 0 1 2

55 FIL KBH 506 Svjetska književnost II 4 Književnost i medijski žanrovi 1 0 1 2

56 FIL KBH 571 Metodika II 4Metodika nastave bosanskog, hrvatskog,

srpskog jezika2 (1) 0 2 4

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 38: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademske godine

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETA

HUMANISTIČKE NAUKE/ FILOLOGIJA/ TEORIJA I HISTORIJA

KNJIŽEVNOSTI/ KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL KOB 112 Teorija književnosti I komparativna književnost I 1 Uvod u znanost o književnosti 1 2 1 (0) 1 6 (4) (3)

2 FIL KOB 114 Historija književnosti I komparativna književnost I 1 Opća povijest književnosti 1: antički period 2 2 (1) (0) 2 (1) 8 (5) (4)

3 FIL KOB 132 Teorija književnosti I komparativna književnost I 1 Teorija kulture i umjetnosti 1 2 0 2 (1) 7 (5) (4)

4 FIL KOB 134 Teorija književnosti I komparativna književnost I 1 Uvod u komparativnu književnost 1 2 0 0 5

5 FIL KOB 118 Teorija književnosti I komparativna književnost I 2 Uvod u znanost o književnosti 2 2 1 (0) 1 6 (5) (3)

6 FIL KOB 122 Historija književnosti I komparativna književnost I 2Opća povijest književnosti 2: period srednjeg

vijeka2 2 (0) 2 (1) 7 (5) (3)

7 FIL KOB 136 Teorija književnosti I komparativna književnost I 2 Teorija kulture i umjetnosti 2 2 0 2 (1) 6 (4) (3)

8 FIL KOB 138 Teorija književnosti I komparativna književnost I 2 Uvod u komparativnu književnost 2 2 0 0 5

9 FIL KOB 212 Teorija književnosti i komparativna književnost I 3 Uvod u naratologiju 2 0 2 (1) (0) 6 (4) (3)

10 FIL KOB 214 Historija književnosti I komparativna književnost I 3Opća povijest književnosti 3: od renesanse do

realizma2 2 (0) 2 (1) 7 (4) (3)

11 FIL KOB 216 Teorija književnosti I 3 Književne teorije 1 2 1 (0) 0 6 (4) (3)

12 FIL KOB 252 Teorija i historija književnosti, komparativna književnost I 3 Poetika lirskog teksta 1 2 2 (0) 1 6 (4) (3)

13 FIL KOB 239 Teorija književnosti i komparativnu književnost I 3 Prostor i vrijeme u književnosti 1 2 1 (0) 0 5 (3)

14 FIL KOB 250 Teorija književnosti i komparativna književnost I 4 Poetika romana 2 1 (0) 2 (0) 6 (4) (3)

15 FIL KOB 222 Historija književnosti I komparativna književnost I 4Opća povijest književnosti 4: evropska drama

od renesanse do romantizma2 1 (0) 2 (1) 6 (4) (3)

16 FIL KOB 224 Teorija književnosti I 4 Književne teorije 2 2 1 (0) 0 6 (4) (3)

17 FIL KOB 254 Teorija i historija književnosti, komparativna književnost I 4 Poetika lirskog teksta 2 2 2 (0) 1 6 (4) (3)

18 FIL KOB 249 Teorija književnosti I komparativna književnost I 4 Prostor i vrijeme u književnosti 2 2 1 (0) 0 6 (3)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 39: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademske godine

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

19 FIL KOB 322 Historija književnosti i komparativna književnost I 5Opća povijest književnosti 5.1: proza

modernizma2 1 (0) 2 (0) 6 (4) (3)

20 FIL KOB 312 Historija književnosti i komparativna književnost I 5Opća povijest književnosti 5.2: drama

modernizma2 2 (0) (1) 0 (1) 6 (4) (3)

21 FIL KOB 314 Teorija književnosti i komparativna književnost I 5 Stilistika 1 2 2 (1) 06 (4) (3)

(5)

22 FIL KOB 318 Teorija književnosti i komparativna književnost I 5 IP Osnovi dramaturgije 1 2 1 (0) 1 (0) 6 (4) (3)

23 FIL KOB 319 Teorija književnosti, Filologija, Komparativna književnost I 5 IP Prevođenje i kultura 1 2 1 (0) 1 (0) 6 (4) (3)

24 FIL KOB 350 Historija književnosti i komparativna književnost I 6Opća povijest književnosti 6: proza

postmodernizma2 1 2 (0) 6 (4) (2)

25 FIL KOB 324 Teorija književnosti I komparativna književnost I 6 Stilistika 2 2 2 (1) (0) 0 (2) 6 (4) (2)

(5)

26 FIL KOB 352 Teorija književnosti I komparativna književnost I 6 Narativ u kulturi 2 2 (0) 0 6 (4) (2)

27 FIL KOB 328 Teorija književnosti I komparativna književnost I 6 IP Osnovi dramaturgije 2 2 0 1 (0) 4 (2)

28 FIL KOB 329 Teorija književnosti I komparativna književnost I 6 IP Prevođenje i kultura 2 2 0 1 (0) 4 (2)

29 FIL KOB 124 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 1Osnove informacionih znanosti i bibliotekarstva

12 2 (0) 2 7 (6)

30 FIL KOB 126 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 1 Opća historija informacijske kulture 2 0 2 5

31 FIL KOB 128 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 2Osnove informacionih znanosti i

bibliotekarstva 22 2 (0) 2 (1) 5

32 FIL KOB 130 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 2Historija informacijske kulture Bosne i

Hercegovine2 0 2 (1) 5 (4)

33 FIL KOB 248 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 3 Uvod u klasifikaciju 1 1 0 3 (4)

34 FIL KOB 230 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 3 Osnove bibliotečke djelatnosti 2 0 2 4

35 FIL KOB 232 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 3 Bibliotečki standardi i bibliografska kontrola 2 0 2 5 (4)

36 FIL KOB 234 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 3 IP Informacijsko zakonodavstvo i etika 1 0 1 2 (3)

37 FIL KOB 235 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 3 IP Informacijska politika 1 0 1 2 (3)

38 FIL KOB 236 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 4 Klasifikacija i klasifikacijski sistemi 1 0 2 4

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 40: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademske godine

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

39 FIL KOB 242 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 4 Izgradnja i upravljanje bibliotečkim zbirkama 2 0 2 4

40 FIL KOB 240 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 4 Bibliotečka katalogizacija i OPAC 1 0 2 4

41 FIL KOB 244 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 4 IP Školske biblioteke 1 0 1 2 (3)

42 FIL KOB 245 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 4 IP Visokoškolsko bibliotekarstvo 1 0 1 2 (3)

43 FIL KOB 332 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 5 Sadržajna analiza – osnove i metode 1 1 0 3 (4)

44 FIL KOB 334 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 5 Bibliografija Bosne i Hercegovine 1 2 0 2 4

45 FIL KOB 336 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 5 Baze podataka 2 0 2 4

46 FIL KOB 338 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE I 5 Praksa u bibliotečko-informacijskoj instituciji 0 0 2 3

47 FIL KOB 342 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 6 Digitalizacija 2 0 2 4

48 FIL KOB 344 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo I 6 Bibliografija Bosne i Hercegovine 2 2 0 2 3 (4)

49 FIL KOB 418 Komparativna književnost II 1 Esejistika 2 1 (0) 2 8 (6) (5)

50 FIL KOB 425 Komparativna književnost II 1 Književnost, politika, etika 2 0 2 (1) 8 (4)

51 FIL KOB 416 Teorija književnosti i komparativna književnost II 1 IP Poetika dramske književnosti 2 1 (0) 0 7 (5) (3)

52 FIL KOB 450 Teorija književnosti i komparativna književnost II 1 IP Književnost i pamćenje 2 1 (0) 0 7 (5) (3)

53 FIL KOB 452 Teorija književnosti i komparativna književnost II 1 IP Politike intertekstualnosti 2 1 (0) 0 7 (5) (3)

54 FIL KOB 454 Teorija književnosti i komparativna književnost II 1 IPInterkulturalno izučavanje južnoslavenskih

književnosti2 1 (0) 0 7 (5) (3)

55 FIL KOB 420 Historija književnosti i komparativna književnost II 2 Književnost i teatar 2 2 (0) 0 (2) 7 (5)

56 FIL KOB 412 Komparativna književnost II 2 Uvod u kulturalne studije 2 0 2 (0) 7 (4)

57 FIL KOB 423 Komparativna književnost II 2 Književnost i naracija identiteta 2 1 0 6

58 FIL KOB 422 Komparativna književnost II 2 IP Umjetnost i kritika 2 1 (0) 1 (0) 5 (4) (3)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 41: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademske godine

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

59 FIL KOB 456 Komparativna književnost II 2 IP Uvod u filmologiju 2 1 (0) 1 (0) 5 (4) (3)

60 FIL KOB 424 Komparativna književnost II 2 IP Kreativno pisanje 2 1 (0) 1 (0) 5 (4) (3)

61 FIL KOB 458 Komparativna književnost II 2 IPInterkulturalno izučavanje južnoslavenskih

književnosti2 1 (0) 1 (0) 5 (4) (3)

62 FIL KOB 530 Komparativna književnost II 3 Književnost, scenario, film 2 1 2 (1) 6 (7) (4)

63 FIL KOB 540 Komparativna književnost II 3Kreativne interpretacije: književnost i

adaptacija2 1 (0) 1 (2) 5 (4)

64 FIL KOB 514 Teorija književnosti, komparativna književnost II 3 Feminističke književne teorije 2 0 (2)(1) 1 (0) 5 (6) (4)

65 FIL KOB 460 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE II 3, 1 Metodologija i tehnika naučnog rada 1 0 (1) 1 (0) 4 (5) (3)

66 FIL KOB 515 Komparativna književnost II 3 IP Diskursna stilistika 2 0 (2) (1) 1 (0) 5 (6) (4)

67 FIL KOB 535 Komparativna književnost II 3 IP Ikoničko pripovijedanje 2 0 1 5

68 FIL KOB 531 Komparativna književnost II 3 IP Pjesništvo, filozofija, jezik 2 0 1 5

69 FIL KOB 538 Komparativna književnost II 4 Postkolonijalni roman 2 2 (0) (1) 0 (2) 6 (4)

70 FIL KOB 516 Teorija književnosti, komparativna književnost II 4 IP Dramaturgija 2 1 (0) 1 (2) (0) 6 (5) (3)

71 FIL KOB 462 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE II 4 Akademsko pisanje 1 0 1 3 (5) (2)

72 FIL KOB 520 Teorija književnosti, komparativna književnost II 4 IP Teorije roda i interpretacija narativa 2 1 (0) 1 (2) (0) 5 (3)

73 FIL KOB 521 Historija književnosti II 4 IP Historijska poetika proznih žanrova 2 1 (0) 1 (2) (0) 5 (3)

74 FIL KOB 425 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 1Biblioteke u multikulturalnom informacijskom

društvu2 (1) 0 2 5 (3)

75 FIL KOB 426 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 1Kulturna baština u savremenom tehnološkom

okruženju2 (1) 0 2 5 (3)

76 FIL KOB 428 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 1 IP Organizacija znanja 1 1 0 4 (2)

77 FIL KOB 430 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 1 IP Metapodaci 1 1 0 4 (2)

78 FIL KOB 436 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 2 Informacijski sistemi i mrežni servisi 2 0 2 5

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 42: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademske godine

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

79 FIL KOB 438 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 2 Digitalne biblioteke 2 0 2 5

80 FIL KOB 440 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 2 IP Informacijski izvori i službe 2 0 0 3 (2)

81 FIL KOB 441 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 2 IP Časopisi i znanstvena komunikacija 2 0 0 3 (2)

82 FIL KOB 524 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 3 Oblikovanje i održavanje mrežnih stranica 2 0 2 6 (5)

83 FIL KOB 526 DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo II 3 Upravljanje informacijskim institucijama 2 0 2 6 (5)

84 FIL KOB 532DRUŠTVENE NAUKE / INFORMACIJSKE NAUKE; Bibliotekarstvo,

Kulturalne studijeII 4 Internet kultura 2 (1) 0 2 6 (3)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 43: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za orijentalnu filologiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETANAUČNO PODRUČJE (OBLAST) Naučno polje, naučna grana

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL ARA 111HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 1 Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika 2 2 (0)

12 (10)

(11) (2)

26 (12)

(13) (6)

2 FIL ORI 101 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, lingvistika I 1 Uvod u lingvistiku 2 (1) 0 0 2 (1)

3 FIL ARA 112HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 2 Morfologija arapskog jezika 2 2 (0)

12 (10)

(11) (2)

26 (12)

(13) (6)

4 FIL ORI 102 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, književnost I 2 Teorija i metodologija proučavanja književnosti 2 (1) 0 0 2 (1)

5 FIL ARA 213HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 3 Morfosintaksa arapskog jezika 1 2 0 6 14 (8)

6 FIL ARA 233HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 3 IP Stara arapska književnost 2 2 (1) (0) 2 (1) (0)

10 (4) (5)

(2)

7 FIL ORI 203 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija I 3 Uvod u orijentalnu filologiju 2 (1) 0 0 2 (1)

8 FIL TUR 243HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 3 IP Uvod u tursku književnost 1 2 0 (2) 0 (2) 2 (10) (4)

9 FIL PER 233 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 3 IP Stara perzijska književnost 2 0 (1) 0 (2) 2 (8) (4)

10 FIL ARA 214HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 4 Morfosintaksa arapskog jezika 2 2 0 8 16 (10)

11 FIL ARA 234HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 4 IP Klasična arapska književnost 2 2 (1) (0) 2 (1) (0) 10 (4) (2)

12 FIL TUR 244HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 4 IP Uvod u tursku književnost 2 2 0 0 (2) 2 (10) (5)

13 FIL PER 234 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 4 IP Pretklasična perzijska književnost 2 0 (1) 0 (2) 2 (8) (4)

14 FIL PER 204 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 4 IP Uvod u iranistiku 2 (1) 0 (1) 0 (1) 2

15 FIL ARA 315HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 5 Sintaksa arapskog jezika 1 2 0 8 (6) 16 (8)

16 FIL ARA 335HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 5 IP Moderna arapska književnost 1 2 2 (0) 1 (0) 8 (3) (2)

17 FIL ARA 345HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 5 Uvod u metodiku nastave arapskog jezika 2 0 2 4

18 FIL TUR 345HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 5 IP Moderna turska književnost 1 2 0 0 (2) 2 (6) (4)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 44: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za orijentalnu filologiju

19 FIL PER 325 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 5 IP Historija perzijskog jezika 2 0 (1) 0 2 (4) (3)

20 FIL PER 335 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 5 IP Horasanski književni stil 2 0 (2) 0 (2) 2 (8) (4)

21 FIL ARA 316HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 6 Sintaksa arapskog jezika 2 2 0 8 (4) 12 (6)

22 FIL ARA 336HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 6 Moderna arapska književnost 2 2 2 (0) 1 (0) 6 (3) (2)

23 FIL ARA 346HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaI 6 Metodika nastave arapskog jezika 1 2 0 2 (1) 4 (3)

24 FIL TUR 346HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 6 IP Moderna turska književnost 2 2 0 0 (2) 2 (6)

25 FIL PER 336 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 6 IP Irački književni stil 2 0 (2) 0 (2) 2 (8) (4)

26 FIL TUR 111HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 1 Fonetika i fonologija turskog jezika 2 0 12 (6) 18 (10)

27 FIL TUR 101HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 1 Uvod u studij turkologije 1 2 0 0 8 (3)

28 FIL TUR 112HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 2 Osnove morfologije turskog jezika 2 0 12 (6) 18 (10)

29 FIL TUR 102HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 2 Uvod u studij turkologije 2 2 0 0 8 (2)

30 FIL TUR 213HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 3 Morfologija turskog jezika 2 0 6 (4) 14 (8)

31 FIL TUR 214HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 4 Uvod u sintaksu turskog jezika 2 0 8 (6) 16 (8)

32 FIL TUR 315HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 5 Sintaksa turskog jezika 1 2 0 6 (2) 12 (6)

33 FIL TUR 355HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 5 Pragmatika turskog jezika 1 2 0 0 4 (3)

34 FIL TUR 365HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 5 Uvod u metodiku nastave turskog jezika 1 2 2 0 6 (2)

35 FIL TUR 316HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 6 Sintaksa turskog jezika 2 2 0 8 10

36 FIL TUR 356HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 6 Pragmatika turskog jezika 2 2 0 0 4 (2)

37 FIL TUR 366HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaI 6 Uvod u metodiku nastave turskog jezika 2 2 2 (1) 0 4 (2)

38 FIL PER 111 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 1 Uvod u perzijski jezik 2 1 9 (7) 20 (13)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 45: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za orijentalnu filologiju

39 FIL PER 112 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 2 Osnove morfologije perzijskog jezika 2 1 9 (7) 20 (13)

40 FIL PER 213 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 3 Morfologija perzijskog jezika 1 2 1 6 (3) 16 (9)

41 FIL PER 214 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 4 Morfologija perzijskog jezika 2 2 1 6 (2) 16 (8)

42 FIL PER 315 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 5 Tvorba riječi u perzijskom jeziku 2 1 6 (2) 16 (8)

43 FIL PER 316 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika I 6 Sintaksa perzijskog jezika 2 1 6 (3) 14 (8)

44 FIL ARA 417HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 1 Sintaksa arapskog jezika 3 1 0 6 (5) 13 (7)

45 FIL ARA 437HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 1 IP Poetika stare arapske književnosti 2 2 (0) 0 8 (4) (2)

46 FIL ARA 447HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 1 Metodika nastave arapskog jezika 2 1 1 (0) 1 3 (2)

47 FIL ORI 407 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 1 Orijentalno-islamska civilizacija 1 2 (1) 2 (1) (0) 04 (3) (1)

(2)

48 FIL TUR 447HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 1 IP Uvod u klasičnu osmansku književnost 2 (0) 0 0 (2)

2 (0) (8)

(4)

49 FIL PER 437 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 1 IP Iranska epika – Firdusijeva Šahnama 2 (0) 0 (1) 0 (2)2 (0) (5)

(8)

50 FIL ARA 418 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija arabistika II 2 Sintaksa arapskog jezika 4 1 0 6 (5) 13 (6)

51 FIL ARA 438 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija arabistika II 2 IP Poetika klasične arapske književnosti 2 2 (0) 0 (2)8 (4) (2)

(10)

52 FIL ARA 448HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 2 Metodika nastave arapskog jezika 3 1 1 (0) 1 3 (2)

53 FIL ORI 408 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 2 Orijentalno-islamska civilizacija 2 2 (1) 2 (1) (0) 04 (3) (1)

(2)

54 FIL TUR 448HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 2 IP Klasična osmanska književnost 2 (0) 0 0 (2)

2 (0) (8)

(4)

55 FIL PER 438 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 2 IP Zlatni vijek perzijske književnosti 2 (0) 0 0 (2) 2 (0) (5)

56 FIL ARA 519HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 3 Sintaksa funkcionalnih stilova u arapskom jeziku 1 0 5 12 (6)

57 FIL ARA 539HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 3 Savremena arapska poezija 2 4 (3) 0 10 (5)

58 FIL ORI 509 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 3 Orijentalno-islamska civilizacija 3 2 (1) 2 (1) (0) 04 (3) (1)

(2)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 46: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za orijentalnu filologiju

59 FIL ORI 501 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 3 Metodologija i tehnika naučnog rada 1 0 1 2 (1)

60 FIL TUR 549HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 3 IP Postklasična osmanska književnost 2 (0) 0 0 (2) (1)

2 (0) (8)

(4)

61 FIL PER 539 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 3 IP Savremena književnost Irana 2 (0) 0 (1) 0 (1)2 (0) (8)

(4)

62 FIL ARA 510 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija arabistika II 4 Leksikologija 1 0 5 (0) 6 (1)

63 FIL ARA 530 HUMANISTIČKE NAUKE,filologija, orijentalna filologija arabistika II 4 Savremena arapska proza 2 (1) 4 (0) 0 6 (1)

64 FIL ARA 540HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija,

arabistikaII 4 Arapska stilistika i metrika 1 0 1 2

65 FIL ORI 500 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 4 Stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima 2 (1) 2 (0) 0 (2) (1) 4 (1) (2)

66 FIL TUR 417HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija

turkologijaII 1 Sintaksa infinitnih formi 2 0 6 (2) 12 (5)

67 FIL TUR 477HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija

turkologijaII 1 Uvod u osmanski jezik 1 0 1 4 (2)

68 FIL TUR 418HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija

turkologijaII 2 Pragmatika turskog jezika 2 0 6 (2) 12 (5)

69 FIL TUR 478HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija

turkologijaII 2 Osmanski jezik 1 0 1 4 (2)

70 FIL TUR 519HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija

turkologijaII 3 Tvorba riječi u turskom jeziku 1 2 0 4 (2) 12 (4)

71 FIL TUR 589 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 3 Islamska paleografija 1 0 1 2

72 FIL ORI 510HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 4 Tvorba riječi u turskom jeziku 2 2 0 4 8

73 FIL ORI 540HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 4

Divanska književnost na osmanskom turskom

jeziku u BiH2 0 2 4

74 FIL ORI 580 HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija II 4 Osmanska diplomatika 1 0 1 2

75 FIL TUR 510HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 4 Tvorba riječi u turskom jeziku 2 2 0 0 2

76 FIL TUR 540HUMANISTIČKE NAUKE, Filologija, orijentalna filologija,

turkologijaII 4

Divanska književnost na osmanskom turskom

jeziku u BiH2 0 0 1

77 FIL TUR 580 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija II 4 Osmanska diplomatika 1 0 1 1

78 FIL PER 417 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 1 Leksikologija perzijskog jezika 2 1 4 (3) 14 (8)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 47: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za orijentalnu filologiju

79 FIL PER 418 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 2 Lingvistička stilistika perzijskog jezika 1 1 4 12 (8)

80 FIL PER 519 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 3 Perzijski jezik u upotrebi 1 1 4 (2) 10 (6)

81 FIL PER 559 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 3 Uvod u perzijsku paleografiju 1 0 1 2

82 FIL PER 569 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 3 IP Indijski stil u perzijskoj književnosti 2 0 0 2

83 FIL PER 509 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 3 IP Iranski jezici 2 0 0 2

84 FIL PER 510 HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, orijentalna filologija, iranistika II 4 Savremena ortografija perzijskog jezika 1 1 4 (2) 11 (5)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 48: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za pedagogiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETADRUŠTVENE NAUKE

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL PED 111 Odgojne znanosti/ Opća pedagogija I 1 Uvod u pedagogiju 1 2 0 2 5

2 FIL PED 116 Odgojne znanosti / Posebne pedagogije I 1 Osnovi obiteljske pedagogije 2 (1) 0 2 (1) 5 (3)

3 FIL PED 121 Odgojne znanosti / Posebne pedagogije I 1 Osnovi predškolske pedagogije 2 (1) 0 2 (1) 5 (3)

4 FIL PED 126 Interdisciplinarno područje I 1 Osnovi informatike 1 0 1 3

5 FIL PED 112 Odgojne znanosti/Opća pedagogija I 2 Uvod u pedagogiju 2 2 0 2 5

6 FIL PED 117 Odgojne znanosti/Posebne pedagogije I 2 Intraobiteljska dinamika 2 (1) 1 (0) 2 (1) 6 (3)

7 FIL PED 122 Odgojne znanosti/Posebne pedagogije I 2 Pedagogija razvoja djeteta 2 (1) 1 (0) 2 (1) 6 (3)

8 FIL PED 127 Interdisciplinarno područje I 2 Informatika u pedagogiji 1 0 1 3

9 FIL PED 211 Odgojne znanosti/Opća pedagogija I 3 Opća pedagogija 2 0 2 5

10 FIL PED 216 Odgojne znanosti/Povijest pedagogije I 3 Opća povijest pedagogije i školstva 2 0 2 (0) 5 (2)

11 FIL PED 221 Psihologija I 3 Pedagoška psihologija 1 2 1 (0) 1 (0) 5 (2)

12 FIL PED 226 Odgojne znanosti/Istraživanje odgoja I 3 Pedagoška statistika 1 2 (1) 0 2 5

13 FIL PED 231 Odgojne znanosti/ Istraživanje odgoja I 3 Uvod u pedagogijska istraživanja 2 0 2 (1) 5 (4)

14 FIL PED 212 Odgojne znanosti/Opća pedagogija I 4 Socijalna pedagogija 2 0 2 5 (2)

15 FIL PED 217 Odgojne znanosti/Povijest pedagogije I 4 Povijest pedagogije i školstva BiH 2 0 1 (0) 4 (2)

16 FIL PED 222 Psihologija I 4 Pedagoška psihologija 2 2 (1) 1 (0) 1 (2) 5

17 FIL PED 227 Odgojne znanosti/Istraživanje odgoja I 4 Pedagoška statistika 2 2 0 2 (1) 5 (4)

18 FIL PED 232 Odgojne znanosti/ istraživanje odgoja I 4 Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja 2 0 2 (0) 5 (2)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 49: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za pedagogiju

19 FIL PED 311 Odgojne znanosti/Didaktika I 5 Didaktika 1 2 (1) 0 2 (1) 5 (3)

20 FIL PED 316 Odgojne znanosti /Opća pedagogija I 5 Sociologija odgoja 2 (1) 0 1 3

21 FIL PED 321 Odgojne znanosti/ Komparativna pedagogija I 5 Osnove komparativne pedagogije 2 (1) 0 1 3

22 FIL PED 326 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije I 5 Školska pedagogija 1 2 0 1 (0) 4 (2)

23 FIL PED 331 Odgojne znanosti/ Specijalne odgojne discipline I 5 Specijalna pedagogija 1 2 0 1 (0) 4 (2)

24 FIL PED 336 Odgojne znanosti/ Andragogija I 5 Osnove andragogije 2 (1) 0 1 (0) 3 (1)

25 FIL PED 341 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije I 5 Metodika odgojnog rada 1 0 2 (0) 5 (1)

26 FIL PED 361 Odgojne znanosti/ Specijalne odgojne discipline I 5 IP Odgoj nadarenih 0 2 0 3

27 FIL PED 362 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije I 5 IP Pedagogija slobodnog vremena 0 2 0 3

28 FIL PED 364 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije I 5 IP Pedagoška komunikologija 0 2 0 3

29 FIL PED 366 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije I 5 IP Humanizacija odnosa među spolovima 0 2 0 3

30 FIL PED 367 Odgojne znanosti /Komparativna pedagogija I 5 IP Prava djeteta i obrazovno pravo 0 2 0 3

31 FIL PED 368 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije I 5 IP Metodika rada školskog pedagoga 0 2 0 3

32 FIL PED 369 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije I 5 IP Upravljanje i rukovođenje školom 0 2 0 3

33 FIL PED 370 Odgojne znanosti /Istraživanje odgoja I 5 IP Edukometrija 0 2 0 3

34 FIL PED 312 Odgojne znanosti /Didaktika I 6 Didaktika 2 2 (1) 0 1 (0) 3 (1)

35 FIL PED 317 Odgojne znanosti /Opća pedagogija I 6 Sociologija obrazovanja 2 (1) 0 1 (0) 3 (1)

36 FIL PED 322 Odgojne znanosti /Komparativna pedagogija I 6 Komparativna istraživanja u pedagogiji 2 (1) 0 1 (0) 3 (1)

37 FIL PED 327 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije I 6 Školska pedagogija 2 2 (1) 0 1 (0) 4 (1)

38 FIL PED 332 Odgojne znanosti /Specijalne odgojne discipline I 6 Specijalna pedagogija 2 2 (1) 1 (0) 1 (0) 5 (1)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 50: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za pedagogiju

39 FIL PED 337 Odgojne znanosti /Andragogija I 6 Obrazovanje odraslih 2 (1) 0 1 3

40 FIL PED 342 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije I 6 Savjetodavni odgojni rad 1 0 1 3

41 FIL PED 401 Odgojne znanosti /Opća pedagogija II 1 Pedagoška antropologija 1 (2) 0 2 (1) 5 (4)

42 FIL PED 406 Odgojne znanosti /Didaktika II 1 Metodika nastavnog rada 2 0 2 (1) 5 (4)

43 FIL PED 411 Odgojne znanosti /Komparativna pedagogija II 1Obrazovne politike i upravljanje obrazovnim

sistemima2 0 2 5

44 FIL PED 416 Psihologija II 1 Pedagoška psihologija 3 2 1 (0) 1 5 (4)

45 FIL PED 421 Odgojne znanosti /Specijalne odgojne discipline II 1 Medicinska pedagogija 2 0 2 (0) 5 (2)

46 FIL PED 426 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije II 1 Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada 1 (2) 0 2 (0) 5 (2)

47 FIL PED 404 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije II 2 Menadžment u obrazovanju 2 0 2 5

48 FIL PED 407 Odgojne znanosti /Didaktika II 2Savremene koncepcije učenja i poučavanja u

nastavi2 0 2 (0) 5 (2)

49 FIL PED 412 Odgojne znanosti /Komparativna pedagogija II 2 Interkulturalni odgoj 2 0 2 5

50 FIL PED 417 Psihologija II 2 Pedagoška psihologija 4 2 1 (0) 1 5 (4)

51 FIL PED 432 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije II 2 Profesionalna orijentacija 1 (2) 0 2 (1) 5 (4)

52 FIL PED 500 Odgojne znanosti /Istraživanje odgoja II 3Pedagogijska istraživanja -Naučno-istraživački

rad 12 0 (1) 2 (3) 5 (10)

53 FIL PED 576 Odgojne znanosti /Didaktika II 3 Metodika vannastavnog rada 2 (1) 0 2 5

54 FIL PED 578 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije II 3 Metodika odgojnog rada 2 0 2 5

55 FIL PED 592 Odgojne znanosti /Specijalne odgojne discipline II 3 Nadareni učenici 2 (1) 0 2 5

56 FIL PED 594 Odgojne znanosti /Specijalne odgojne discipline II 3 Učenici s teškoćama u razvoju 2 0 2 5

57 FIL PED 501 Odgojne znanosti /Istraživanje odgoja II 4Pedagogijska istraživanja -Naučno – istraživački

rad 22 (0) (1) 0 (2) 2 (3) (1)

5 (8) (3)

(4)

58 FIL PED 577 Odgojne znanosti /Didaktika II 4 Istraživanja u nastavi 2 (0) (1) 0 (2) 2 (1) (0)5 (4) (2)

(1)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 51: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za pedagogiju

59 FIL PED 579 Odgojne znanosti /Posebne pedagogije II 4Istraživanje i obogaćivanje metodike odgojnog

rada2 (0) 0 (1) 2 (1) (0) 5 (3) (2)

60 FIL PED 593 Odgojne znanosti /Specijalne odgojne discipline II 4Specifičnosti istraživanja odgojno-obrazovnog

rada s nadarenim učenicima2 (0) (1) 0 (2) 2 (1) (0)

5 (4) (2)

(1)

61 FIL PED 595 Odgojne znanosti /Specijalne odgojne discipline II 4Specifičnosti istraživanja odgojno-obrazovnog

rada s učenicima s teškoćama u razvoju2 0 2 (0) 5 (2)

62 FIL PED 568 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije II 3 Savjetodavni rad sa obitelji 1 (2) 0 2 5

63 FIL PED 570 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije II 3Savjetodavni rad s djecom, odgajateljima i

nastavnicima razredne nastave2 0 2 5

64 FIL PED 584 Odgojne znanosti/ Andragogija II 3 Kurikulum za rad s odraslima-temeljna polazišta 2 0 2 5

65 FIL PED 586 Odgojne znanosti/ Andragogija II 3 Mediji i obrazovanje 1 (2) 0 2 5

66 FIL PED 569 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije II 4Specifičnosti naučnih proučavanja obitelji i

obiteljskog odgoja0 (1) 2 (0) 1 (0) 4 (1)

67 FIL PED 571 Odgojne znanosti/ Posebne pedagogije II 4Istraživanje u savjetodavnom radu s djecom,

odgajateljima i nastavnicima razredne nastave0 (2) 1 (0) 1 (0) 3 (2)

68 FIL PED 585 Odgojne znanosti/ Andragogija II 4Razvoj kurikuluma za rad s odraslima –

metodološka polazišta i praktični ishodi0 (1) 1 (0) 1 (0) 3 (1)

69 FIL PED 587 Odgojne znanosti/ Andragogija II 4Metodološke specifičnosti u istraživanju medija

i obrazovanja0 (2) 2 (0) 1 (0) 4 (2)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 52: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za psihologiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETADRUŠTVENE NAUKE /PSIHOLOGIJA

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

Izvodi se na

odsjeku

1 FIL PSI 111 Opća psihologija I 1 Uvod u psihologiju 2 1 1 6

2 FIL PSI 112 Psihološka metodologija I 1 Statistika u psihologiji 1 2 0 2 7

3 FIL PSI 115BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, Temeljne medicinske

nauke, AnatomijaI 1 Osnove anatomije i fiziologije CNS-a 2 1 0 5

4 FIL PSI 116 Biološka psihologija I 1 Biološka psihologija 1 2 0 2 6

5 FIL PSI 211 Kognitivna psihologija I 2 Kognitivna psihologija 1 2 0 2 6

6 FIL PSI 113 Psihološka metodologija I 2 Statistika u psihologiji 2 2 0 2 7

7 FIL PSI 117 Biološka psihologija I 2 Biološka psihologija 2 2 0 2 6

8 FIL PSI 120 Psihološka metodologija I 2 Metodologija eksperimentalne psihologije 2 0 2 7

9 FIL PSI 212 Kognitivna psihologija I 3 Kognitivna psihologija 2 2 0 2 6

10 FIL PSI 217 Psihologija ličnosti I 3 Psihologija emocija 2 1 0 5

11 FIL PSI 213 Razvojna psihologija I 3 Uvod u razvojnu psihologiju 2 0 2 5

12 FIL PSI 214 Psihološka metodologija I 3Metodologija neeksperimentalne

psihologije2 0 2 7

13 FIL PSI 215 Psihološka metodologija I 3 Psihometrija 1 2 0 3 7

14 FIL PSI 362 Psihološka metodologija I 4 Epistemologija 2 1 0 6

15 FIL PSI 219 Razvojna psihologija I 4 Psihologija djetinjstva i adolescencije 2 1 2 6

16 FIL PSI 220 Biološka psihologija I 4 Neuropsihologija 2 0 2 6

17 FIL PSI 216 Psihološka metodologija I 4 Psihometrija 2 2 0 3 7

18 FIL PSI 315 Zdravstvena i klinička psihologija I 4 Uvod u psihopatologiju 2 1 0 5

19 FIL PSI 311 Psihologija ličnosti I 5 Uvod u psihologiju ličnosti 2 0 2 6

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 53: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za psihologiju

20 FIL PSI 312 Razvojna psihologija I 5 Psihologija odrasle dobi i starenja 2 0 2 7

21 FIL PSI 313 Socijalna psihologija I 5 Uvod u socijalnu psihologiju 2 0 1 6

22 FIL PSI 314 Zdravstvena i klinička psihologija I 5 Mentalno zdravlje 2 1 2 7

23 FIL PSI 369 Psihologija I 5 IP Osnove traumatske psihologije 2 0 0 2

24 FIL PSI 366 Psihologija I 5 IP Psihofiziologija spavanja 1 1 0 2

25 FIL PSI 316 Psihologija ličnosti I 6 Psihologija ličnosti 2 0 2 6

26 FIL PSI 317 Socijalna psihologija I 6 Socijalna percepcija i stavovi 2 0 2 6

27 FIL PSI 318 Školska psihologija i psihologija obrazovanja I 6 Uvod u edukacijsku psihologiju 2 0 2 5

28 FIL PSI 319 Psihologija rada I 6 Uvod u psihologiju rada 2 0 0 4

29 FIL PSI 320 Zdravstvena i klinička psihologija I 6 Uvod u kliničku psihologiju 2 0 0 5

30 FIL PSI 370 Psihologija I 6 IP Istraživanja u psihologiji ličnosti 0 1 1 2

31 FIL PSI 464 Psihologija I 6 IP Psihologija u zajednici 1 1 0 2

32 FIL PSI 361 Psihologija I 6 IP Psihologija boli 2 0 0 2

33 FIL PSI 411 Školska psihologija i psihologija obrazovanja II 1 Edukacijska psihologija: učenje i poučavanje 2 1 2 6

34 FIL PSI 413 Zdravstvena i klinička psihologija II 1 Klinička procjena 2 0 2 6

35 FIL PSI 414 Socijalna psihologija II 1 Pojedinac i socijalne interakcije 2 0 2 6

36 FIL PSI 415 Zdravstvena i klinička psihologija II 1 Psihopatologija 2 1 0 5

37 FIL PSI 369 Psihologija II 1 IP Psiholog u skrbi za starije ljude 1 1 0 4

38 FIL PSI 462 Psihologija II 1 IP Psihologija sporta 2 0 0 4

39 FIL PSI 468 Psihologija II 1 IP Psihologija persuazije i propagande 1 1 0 4

40 FIL PSI 469 Psihologija II 1 IP Ponašanje potrošača 0 1 1 4

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 54: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za psihologiju

41 FIL PSI 416 Školska psihologija i psihologija obrazovanja II 2Edukacijska psihologija:

motivacijsko–socijalni procesi2 1 2 6

42 FIL PSI 412 Psihologija rada II 2 Odabir i razvoj osoblja 2 1 2 6

43 FIL PSI 427 Zdravstvena i klinička psihologija II 2 Savjetovanje i psihoterapija 2 0 2 5

44 FIL PSI 419 Socijalna psihologija II 2 Psihologija grupa i međugrupnih odnosa 2 0 2 6

45 FIL PSI 564 Psihologija II 2 IP Psihologija u marketingu 2 0 0 4

46 FIL PSI 466 Psihologija II 2 IP Politička psihologija 2 0 0 4

47 FIL PSI 461 Psihologija II 2 IP Psihologija roditeljstva 1 1 0 4

48 FIL PSI 517 Psihologija rada II 3 Motivacija i radno ponašanje 2 1 2 6

49 FIL PSI 562 Zdravstvena i klinička psihologija II 3 Razvojna psihopatologija 2 0 2 6

50 FIL PSI 571 Psihologija II 3Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite

obitelji1 1 1 5

51 FIL PSI 572 Psihologija II 3 Multivarijatne analize 1 0 2 5

52 FIL PSI 563 Psihologija II 3Psihologija obrazovanja učenika s

teškoćama u školi2 0 1 5

53 FIL PSI 364 Psihologija II 3 Psihologija nadarenosti 2 1 0 5

54 FIL PSI 573 Psihologija II 3 Teorija i praksa upravljanja karijerom 1 1 1 5

55 FIL PSI 597 II 3 Individualni rad s mentorom 4

56 FIL PSI 568 Psihologija II 4 IP Zdravstvena psihologija 2 0 1 4

57 FIL PSI 579 Psihologija II 4 IP Upravljanje karijerom 1 1 1 4

58 FIL PSI 574 Psihologija II 4 IP Psihologija humora 2 0 1 4

59 FIL PSI 566 Psihologija II 4 IP Metodika nastave psihologije 1 0 2 4

60 FIL PSI 598 Psihologija II 4 Stručna praksa 7

2 sata rada

5 sati vježbi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 55: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za psihologiju

61 FIL PSI 131 Psihologija I 1 Opća psihologija 1 1 (2) 1 (0) 1 (0) 4 (2)Odsjek za

pedagogiju

62 FIL PSI 132 Psihologija I 2 Opća psihologija 2 1 (2) 1 (0) 1 (0) 4 (2)Odsjek za

pedagogiju

63 FIL PSI 221 Društvene nauke / Psihologija I 4 Socijalna psihologija 2 0 0 3Odsjek za

pedagogiju

64 FIL PSI 236 Psihologija/Razvojna psihologija I 3 Razvojna psihologija 1 2 0 2 (0) 5 (2)Odsjek za

pedagogiju

65 FIL PSI 237 Psihologija/Razvojna psihologija I 4 Razvojna psihologija 2 2 0 1 3Odsjek za

pedagogiju

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 56: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

RED. BROJ

ŠIFRA PREDMETA

HUMANISTICKE NAUKE/ JEZICI I KNJIŽEVNOST/FILOLOGIJA/ROMANISTIKA

CIKLUS STUDIJA

SEMESTAR

IP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL ROM 111 Francuski jezik I 1 Pregled francuske gramatike I 2 0 6 (4) (5) 8 (6)

2 FIL ROM 112 Francuski jezik I 1 Osnovi francuskog pravopisa i izgovora I 1 0 0 3 (1) (2)

3 FIL SPA 161 Španski jezik I 1 Španski jezik I 2 0 1 5

4 FIL LAT 100 Klasična filologija: Latinski jezik I 1 Osnovi latinskog jezika I 1 0 1 3 (2)

5 FIL ROM 121 Francuska književnost I 1 Francuska književnost humanizma i renesanse 2 1 (0) 1 7 (4)

6 FIL ROM 113 Francuski jezik I 2 Pregled francuske gramatike II 2 0 6 (4) (5) 8 (6)

7 FIL ROM 114 Francuski jezik I 2 Osnovi francuskog pravopisa i izgovora II 1 0 0 3 (1) (2)

8 FIL SPA 162 Španski jezik I 2 Španski jezik II 1 (2) 0 2 (1) 5

9 FIL LAT 101 Klasična filologija: Latinski jezik I 2 Osnovi latinskog jezika II 1 0 1 3 (2)

10 FIL ROM 122 Francuska književnost I 2 Francuska književnost baroka i klasicizma 2 1 (0) 1 7 (4)

11 FIL ROM 211 Francuski jezik I 3 Morfosintaksa francuskog jezika I 2 0 5 (3) (4) 8 (5) (6)

12 FIL ROM 212 Francuski jezik I 3 Fonetika francuskog jezika 1 0 1 (0) 2 (1)

13 FIL SPA 261 Španski jezik I 3 Španski jezik III 2 0 2 5

14 FIL ROM 221 Francuska književnost I 3 Književnost francuskog prosvjetiteljstva 1 0 2 6 (3)

15 FIL ROM 231 Kulturologija I 3 Francuska civilizacija I 1 0 1 3 (2)

16 FIL ROM 213 Francuski jezik I 4 Morfosintaksa francuskog jezika II 2 0 5 (3) (4) 7 (5) (6)

17 FIL ROM 214 Francuski jezik I 4 Fonologija francuskog jezika 1 0 1 (0) 3 (1)

18 FIL SPA 262 Španski jezik I 4 Španski jezik IV 2 0 2 5

Page 57: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

19 FIL ROM 222 Francuska književnost I 4 Književnost francuskog romantizma 1 0 2 6 (3) (4)

20 FIL ROM 232 Kulturologija I 4 Francuska civilizacija II 1 0 1 3 (2)

21 FIL ROM 272 Francuska književnost I 4 IP Francuska književnost druge polovine XIX vijeka 1 0 1 2

22 FIL ROM 311 Francuski jezik I 5 Sintaksa francuskog jezika I 2 0 7 (3) 9 (5)

23 FIL ROM 312 Francuski jezik I 5 Prozodija francuskog jezika 1 0 1 (0) 2 (1)

24 FIL ROM 313 Historija romanskih jezika I 5Historija francuskog jezike sa srednjovjekovnom

književnošću2 0 1 (0) 6 (2)

25 FIL ROM 321 Francuska književnost I 5 Francuska književnost 20. stoljeća I 2 0 2 (1) 8 (3)

26 FIL ROM 341 Metodika I 5 Metodika nastave stranog jezika I i hospitacije 2 0 0 3 (2)

27 FIL ROM 372 Francuski jezik I 5 IP Leksika i njena upotreba u diskursu 1 0 1 2

28 FIL ROM 314 Francuski jezik I 6 Sintaksa francuskog jezika II 2 0 7 (3) (4) 9 (4) (5)

29 FIL ROM 322 Francuska književnost I 6 Francuska književnost 20. stoljeća II 2 0 2 (1) 8 (3) (2)

30 FIL ROM 342 Metodika I 6 Metodika nastave stranog jezike II i hospitacije 2 0 0 3 (2)

31 FIL ROM 371 Francuska književnost I 6 IP Francuski Novi roman 1 0 1 2

32 FIL ROM 271 Francuska književnost I 3 IPSa onu stranu prosvjetiteljstva: autobiografska, fantastična i libertenska književnost XVIII vijeka

1 0 1 2

33 FIL ITA 151 Italijanski jezik I 1 Italijanski jezik I 2 0 5 6 (10) (7)

34 FIL ITA 156 Italijanska književnost I 1 Italijanska književnost I 2 0 (1) 1 5 (8) (3)

35 FIL ITA 152 Italijanski jezik I 2 Italijanski jezik II 2 0 5 6 (10) (7)

36 FIL ITA 157 Italijanska književnost I 2 Italijanska književnost II 2 0 (1) 1 5 (8) (3)

37 FIL ITA 251 Italijanski jezik I 3 Italijanski jezik III 2 0 5 (6) 6 (10) (7)

38 FIL ITA 256 Italijanska književnost I 3 Italijanska književnost III 2 0 2 6 (9) (4)

Page 58: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

39 FIL ITA 252 Italijanski jezik I 4 Italijanski jezik IV 2 0 6 (5) 8 (10) (7)

40 FIL ITA 257 Italijanska književnost I 4 Italijanska književnost IV 2 0 2 (6) 5 (10) (4)

41 FIL ITA 351 Italijanski jezik I 5 Sintaksa italijanskog jezika I 2 0 (1) 5 (6) 6 (14)

42 FIL ITA 356 Italijanska književnost I 5 Italijanska književnost V 1 (2) 1 (0) 2 (1) 5 (10) (4)

43 FIL ITA 353 Historija romanskih jezika I 5 Historija Italijanskog jezika I 1 1 (0) 0 2 (1)

44 FIL SPA 372 Španski jezik I 5 IP Osnove španskog jezika I 1 0 1 2

45 FIL ITA 352 Italijanski jezik I 6 Sintaksa italijanskog jezika II 2 0 4 (6) 5 (12) (3)

46 FIL ITA 354 Historija romanskih jezika I 6 Historija italijanskog jezika II 1 0 (1) 1 (0) 2

47 FIL ITA 357 Italijanska književnost I 6 Italijanska književnost VI 1 (2) 1 (0) 1 4 (8) (2)

48 FIL SPA 373 Španski jezik I 6 IP Osnove španskog jezika II 1 0 1 2

49 FIL SPA 151 Španski jezik I 1 Španski jezik I 2 0 5 7

50 FIL SPA 156 Španska književnost I 1 Španska književnost I 2 0 1 3

51 FIL SPA 152 Španski jezik I 2 Španski jezik II 2 0 5 7

52 FIL SPA 157 Španska književnost I 2 Španska književnost II 2 0 1 3

53 FIL SPA 251 Španski jezik I 3 Španski jezik III 2 0 5 7

54 FIL SPA 256 Španska književnost I 3 Španska književnost III 2 0 2 4

55 FIL SPA 213 Kulturologija I 3 Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španija) I 1 0 1 2

56 FIL SPA 252 Španski jezik I 4 Španski jezik IV 2 0 5 7

57 FIL SPA 257 Španska književnost I 4 Španska književnost IV 2 0 2 4

58 FIL SPA 214 Kulturologija I 4Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Južna

Amerika) II1 0 1 2

Page 59: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

59 FIL SPA 351 Španski jezik I 5 Sintaksa španskog jezika I 2 0 5 7

60 FIL SPA 356 Španska književnost I 5 Hispanoamerička književnost I 2 0 1 4

61 FIL SPA 353 Historija romanskih jezika I 5 Istorija španskog jezika 1 0 1 2

62 FIL SPA 352 Španski jezik I 6 Sintaksa španskog jezika II 2 0 4 3

63 FIL SPA 357 Španska književnost I 6 Hispanoamerička književnost II 1 0 1 3

64 FIL LAT 191 Jezik I 1 Latinski jezik I 2 0 2 6

65 FIL LAT 193 Jezik I 1 Uvod u latinsku filologiju I 2 0 0 2

66 FIL GRK 181HUMANISTICKE NAUKE/ JEZICI I KNJIŽEVNOST/ FILOLOGIJA/ Klasična filologija

I 1 Osnove grčkog jezika I 1 0 1 3 (2)

67 FIL GRK 182HUMANISTICKE NAUKE/ JEZICI I KNJIŽEVNOST/ FILOLOGIJA/ Klasična filologija

I 2 Osnove grčkog jezika II 1 0 1 (3) 2

68 FIL LAT 195 Književnost I 1 Pregled Rimske književnosti I 2 1 0 3

69 FIL LAT 192 Jezik I 2 Latinski jezik II 2 0 2 6

70 FIL LAT 194 Jezik I 2 Uvod u latinsku filologiju II 2 0 0 2

71 FIL LAT 196 Književnost I 2 Pregled rimske književnosti II 2 1 0 3

72 FIL LAT 291 Jezik I 3 Latinski jezik III 2 0 2 6

73 FIL LAT 293 Književnost I 3 Rimska književnost I 2 1 0 4

74 FIL LAT 297 Jezik I 3 Metrika 1 0 2 3

75 FIL LAT 292 Jezik I 4 Latinski jezik IV 2 0 2 6

76 FIL LAT 294 Književnost I 4 Rimska književnost II 2 1 0 4

77 FIL LAT 298 Jezik I 4 Latinska historijska gramatika I 2 0 1 3

78 FIL LAT 390 Jezik I 5 Latinska historijska gramatika II 2 0 1 4

Page 60: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

79 FIL LAT 391 Književnost I 5 Rimska književnost III 2 1 0 4

80 FIL LAT 393 Jezik I 5 Lektira I 2 0 2 5

81 FIL LAT 392 Književnost I 6 Rimska književnost IV 2 1 0 4

82 FIL LAT 394 Jezik I 6 Lektira II 2 0 2 5

83 FIL ROM 411 Francuski jezik II 1Kontrastivna analiza I / francuski - bosanski/

hrvatski/srpski jezik2 0 4 (2) (3) 9 (4) (6)

84 FIL ROM 431 Historija romanskih jezika II 1 IP Romanska medijevistika I 1 0 1 2

85 FIL ROM 412 Francuski jezik II 1 Opća lingvistika 2 0 0 3 (2)

86 FIL ROM 421 Francuska književnost II 1 Savremena francuska književnost I 2 0 2 (1) 8 (3)

87 FIL ROM 441 Metodika II 1 Metodika nastave stranog jezika III i hospitacije 2 0 0 2

88 FIL ROM 413 Francuski jezik II 2Kontrastivna analiza II/francuski -

bosanski/hrvatski/srpski jezik2 0 3 (2) 7 (4)

89 FIL ROM 414 Francuski jezik II 2 Francuska lingvistika 2 0 0 2

90 FIL ROM 432 Historija romanskih jezika II 2 IP Romanska medijevistika II 1 0 1 2

91 FIL ROM 415 Prevođenje II 2 Teorija i praksa prevođenja I 1 0 1 3 (2)

92 FIL ROM 422 Francuska književnost II 2 Savremena francuska književnost II 2 0 2 (0) (1) 5 (2) (3)

93 FIL ROM 442 Metodika II 2 Metodika nastave stranog jezika IV i hospitacije 2 0 0 2 (1)

94 FIL SPA 472 Španski jezik II 2 IP Osnove Španskog jezika I 1 0 1 2

95 FIL ROM 511 Francuski jezik II 3 Savremeni francuski jezik I 2 0 4 (3) (2) 7 (4)

96 FIL ROM 513 Historija romanskih jezika II 3 Od latinskog do savremenih romanskih jezika 1 0 1 4 (2) (1)

97 FIL ROM 521 Francuska književnost II 3 Francusko avangardno pozorište 1 0 2 (1) 4 (2)

98 FIL ROM 523 Francuska književnost II 3 Savremena francuska književnosti III 2 0 1 4 (3)

Page 61: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

99 FIL ROM 512 Prevođenje II 3 Teorija i praksa prevođenja II 1 0 1 3 (2)

100 Metodologija II 3 Metodologija naučnog rada 1 (2) 0 1 (0) 2 (1)

101 FIL SPA 572 Španski jezik II 3 IP Osnove španskog jezika II 1 0 1 2

102 Metodologija II 4Metodologija i tehnika naučnog rada (Akademsko

pismo)1 0 1 2 (1)

103 FIL ITA 451 Italijanski jezik II 1 Savremeni italijanski jezik I 2 1 (0) 2 (4) (3) 6 (10) (5)

104 FIL ITA 458 Italijanska književnost II 1 Italijanska književnost VII: Dekadentizam 2 1 0 3 (6)

105 FIL ITA 413 Kulturologija II 1 IP Italijanska civilizacija I 1 0 1 2

106 FIL ITA 452 Italijanski jezik II 2 Savremeni italijanski jezik II 2 0 (1) 2 (4) 5 (9) (4)

107 FIL ITA 459 Italijanska književnost II 2 Italijanska književnost VIII: Neorealizam 2 1 0 3 (6)

108 FIL ITA 416 Kulturologija II 2 IP Italijanska civilizacija II 1 0 1 2 (1)

109 FIL ITA 551 Italijanski jezik II 3 Savremeni italijanski jezik III 2 0 (2) (1) 2 4 (8) (6)

110 FIL ITA 556 Italijanska književnost II 3 Italijanska književnost IX: Od Calvina do naših dana 2 1 0 3 (6) (4)

111 FIL ITA 516 Kulturologija II 3 IP Italijanska civilizacija III 1 0 1 2 (3) (1)

112 FIL ITA 421 Italijanski jezik II 1 Opća lingvistika I 2 (1) 0 0 2 (1)

113 FIL ITA 422 Italijanski jezik II 2 Opća lingvistika II 2 (1) 0 0 2 (1)

114 FIL ITA 522 Prevođenje II 3 Teorija i praksa prevođenja 1 0 2 3

115 FIL LAT 441 Metodika II 1 Metodika nastave stranog jezika I hospitacije I 2 0 0 3

116 FIL LAT 494 Jezik II 1 Srednjovjekovni latinitet 1 0 1 3

117 FIL LAT 495 Jezik II 1 Lektira I 2 0 2 5

118 FIL LAT 442 Metodika II 2 Metodika nastave stranog jezika I hospitacije II 2 0 0 3

Page 62: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za romanistiku

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Latinski jezik i rimska književnost 2012/2013; iNASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

119 FIL LAT 491 Književnost II 2 Rimska književnost I: Proza zlatnog doba 1 1 2 5

120 FIL LAT 496 Jezik II 2 Lektira II 2 0 2 5

121 FIL LAT 591 Književnost II 3 Rimska književnost II: Poezija zlatnog vijeka 1 1 2 5

122 FIL LAT 594 Jezik II 3 Starolatinski natpisi 1 0 1 3

123 FIL LAT 597 Jezik II 3 Lektira III 2 0 2 5

Page 63: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETAHUMANISTICKE NAUKE/ FILOLOGIJA: SLAVISTIKA, RUSISTIKA

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

Izvodi se

na

odsjeku

1 FIL SLA 125 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik I 1 Ruski jezik 1 (Fonetika ruskog jezika) 2 0 4 (1) 11 (3)

2 FIL SLA 151 Ruska književnost I 1 Uvod u rusku književnost 2 (1) 0 2 (1) 6 (2)

3 FIL SLA 111 Ruska književnost, kulturološke studije I 1 Kultura i civilizacija 1 1 1 0 3 (2)

4 FIL SLA 126 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik I 2 Ruski jezik 2 (Pregled gramatike ruskog jezika) 2 0 6 (3) 13 (4)

5 FIL SLA 152 Ruska književnost I 2 Ruski klasici XIX vijeka 1 2 0 2 (0) 6 (3)

6 FIL SLA 112 Ruska književnost, kulturološke studije I 2 Kultura i civilizacija 2 1 0 1 3 (2)

7 FIL SLA 225 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik I 3 Ruski jezik 3 (Morfologija - I. dio) 2 0 3 10 (4)

8 FIL SLA 233 Ruski jezik i književnost, lingvistika I 3 Leksikologija 1 1 (0) 2 (1) 6 (3)

9 FIL SLA 253 Ruska književnost I 3 Ruski klasici XIX vijeka 2 2 1 2 (0) 7 (4)

10 FIL SLA 283 Ruski jezik i književnost, lingvistika I 3 IP Staroslavenski jezik 2 (1) 0 2 (1) 5 (2)

11 FIL CES 281 SLAVISTIKA, Bohemistika; Jezik I 3 IP Češki jezik i kultura 1 2 (1) 0 2 (1) 5 (2)

12 FIL SLA 226 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik I 4 Ruski jezik 4 (Morfologija - II. dio) 2 0 5 (3) 12 (4)

13 FIL SLA 234 Ruski jezik i književnost, lingvistika I 4 Uvod u lingvistiku 2 0 0 3

14 FIL SLA 254 Ruska književnost I 4 Poetika ruskog romana (i ruska drama 19. v.) 2 1 2 (0) 8 (4)

15 FIL SLA 284 Ruski jezik i književnost, lingvistika I 4 IP Uporedna gramatika slavenskih jezika 2 (1) 0 2 (1) 5 (2)

16 FIL CES 282 SLAVISTIKA, Bohemistika; Jezik I 4 IP Češki jezik i kultura 2 2 (1) 0 2 (1) 5 (2)

17 FIL SLA 323 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik I 5 Ruski jezik 5 (Sintaksa ruskog jezika) 2 1 6 (4) 14 (6)

18 FIL SLA 355 Ruska književnost I 5 Ruska književnost XX vijeka 1 2 1 2 (0) 8 (4)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 64: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

19 FIL SLA 327 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik I 6Ruski jezik 6 (Sintaksa zavisnosložene

rečenice)2 0 (1) 6 (4) 8 (4)

20 FIL SLA 356 Ruska književnost I 6 Ruska književnost XX vijeka 2 2 1 2 (0) 6 (3)

21 FIL SLA 336 Ruski jezik, prevođenje I 6 Uvod u prevođenje 1 0 1 3 (2)

22 FIL SLA 419 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik II 1 Ruski jezik 7 (Funkcionalna stilistika) 2 0 4 11

23 FIL SLA 457 Ruska književnost II 1 Ruska proza kraja XX stoljeća 2 0 2 6

24 FIL SLA 414 Metodika II 1 Metodika nastave ruskog jezika 1 1 0 1 4

25 FIL SLA 429 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik II 2 Ruski jezik 8 (Leksička semantika) 2 0 4 12

26 FIL SLA 459 Ruska književnost II 2 Ruski postmodernizam 1 2 1 1 4

27 FIL SLA 415 Metodika II 2 Metodika nastave ruskog jezika 2 1 0 1 4

28 FIL SLA 531 Ruski jezik, Savremeni ruski jezik II 3 Ruski jezik 9 (Kontrastivna analiza) 1 2 3 11

29 FIL SLA 460 Ruska književnost II 3 Ruski postmodernizam 2 2 1 2 6

30 Metodologija II 3 Metodologija i tehnika naučnog rada 1 1 0 4

31 Metodologija II 4 Metodologija i tehnika naučnog rada 1 0 1 4

32 FIL SLA 209 HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI

(FILOLOGIJA): SLAVISTIKA, Rusistika, Ruski jezik, Savremeni ruski

jezik

I 3 Ruski jezik 2 0 2 4 (5)

Odsjek za

bosanski,

hrvatski i

srpski jezik

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 65: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za sociologiju

RED.

BROJ

ŠIFRA

PREDMETANAUČNO PODRUČJE / OBLAST

CIKLUS

STUDIJA

SEMES

TARIP NAZIV PREDMETA P S V ECTS

1 FIL SOC 101 Društvene nauke/Sociologija/Teorijska i historijska sociologija I 1 Uvod u sociologiju 3 (2) 0 3 (2) 7 (4)

2 FIL SOC 102 Društvene nauke /Sociologija/Teorijska i historijska sociologija I 1 Historija socijalnih i političkih doktrina - I 3 (2) 0 3 (2) 7 (4)

3 FIL SOC 103 Društvene nauke /Sociologija/Sistemska sociologija I 1 Osnovi političke ekonomije 2 (1) 0 2 (1) 5 (4) (3)

4 FIL SOC 105 Društvene nauke /Sociologija/Teorijska i historijska sociologija I 2 Sociološki pravci i predstavnici 3 (2) 0 3 (2) 7 (4) (5)

5 FIL SOC 106 Društvene nauke /Sociologija/Teorijska i historijska sociologija I 2 Historija socijalnih i političkih doktrina - II 3 (2) 0 3 (2) 7 (4)

6 FIL SOC 108 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 2 Industrijska sociologija 2 (1) 0 2 (1) 5 (4) (3)

7 FIL SOC 201 Društvene nauke /Sociologija/Teorijska i historijska sociologija I 3 Opća sociologija - I 3 (2) 0 3 (2) 8 (4)

8 FIL SOC 202 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 3 Sociologija politike - I 3 (2) 0 3 (2) 8 (4)

9 FIL SOC 203 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 3 Sociologija kulture - I 2 2 (0) 0 8 (4) (3)

10 FIL SOC 204 Društvene nauke /Sociologija/Sistemska sociologija I 3 Demografija 2 0 2 6 (3)

11 FIL SOC 205 Društvene nauke /Sociologija/Teorijska i historijska sociologija I 4 Opća sociologija- II 3 (2) 0 3 (2) 7 (4)

12 FIL SOC 206 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 4 Sociologija politike - II 3 (2) 0 3 (2) 7 (4)

13 FIL SOC 207 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 4 Sociologija kulture - II 2 2 (0) 0 7 (4) (3)

14 FIL SOC 208 Društvene nauke /Sociologija/Metodologija I 4 Statistika u društvenim istraživanjima 2 0 2 6 (3)

15 FIL SOC 301 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 5 Socijalna antropologija 2 0 2 6 (4)

16 FIL SOC 302 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 5 Sociologija religije 2 2 (1) 0 6 (4) (5)

17 FIL SOC 303 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 5 Sociologija naseljâ 2 0 2 6 (4)

18 FIL SOC 304 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 5 IP Sociologija odgoja i obrazovanja 2 0 2 6 (3)

19 FIL SOC 305 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 5 IP Sociologija konflikata 2 0 2 6 (3)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine

Page 66: UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET · Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer. ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK. Jednopredmetni studij Bosanski, hrvatski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET

KATALOG PREDMETA2014/2015. akademska godina

Odsjek za sociologiju

20 FIL SOC 306 Društvene nauke /Sociologija/Posebne sociologije I 6 Sociologija porodice 2 0 2 6 (4)

21 FIL SOC 307 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije I 6 Socijalna ekologija 2 0 2 6 (4)

22 FIL SOC 308 Društvene nauke /Sociologija/Sociologija znanja I 6 Sociologija znanja i znanosti 2 0 (2) 2 (0) 6 (4)

23 FIL SOC 309 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije I 6 IP Teorijska sociologija 2 0 2 6 (3)

24 FIL SOC 310 Društvene nauke /Sociologija/ Sistemska sociologija I 6 IP Primijenjena sociologija 2 0 2 6 (3)

25 FIL SOC 401 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 1 Savremena sociologija I 2 0 2 6

26 FIL SOC 402 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 1 Sociologija moći i ljudskih prava I 2 0 2 6

27 FIL SOC 403 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 1 Sociologija komunikacije I 2 0 2 6

28 FIL SOC 407 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 1 IP Sociologija odgoja i obrazovanja 2 0 2 6

29 FIL SOC 408 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 1 IP Sociologija konflikata 2 0 2 6

30 FIL SOC 404 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 2 Savremena sociologija II 2 0 2 6

31 FIL SOC 405 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 2 Sociologija moći i ljudskih prava II 2 0 2 6

32 FIL SOC 406 Društvene nauke /Sociologija/ Posebne sociologije II 2 Sociologija komunikacije II 2 0 2 6

33 FIL SOC 409 Društvene nauke /Sociologija/ Sistemska sociologija II 2 IP Socijalna povijest ideja 2 0 2 6

34 FIL SOC 410 Društvene nauke /Sociologija/ Teorijska i historijska sociologija II 2 IP Teorije društvene i državne strukture BiH 2 0 2 6

35 FIL SOC 501 Društvene nauke /Sociologija/ Metodologija II 3 Metode i tehnike znanstvenih istraživanja 3 3 0 6

36 FIL SOC 502Društvene nauke /Sociologija/Interdisciplinarne humanističke

naukeII 3 Metodika nastave sociologije 3 3 0 7

37 FIL SOC 503 Društvene nauke /Sociologija, Teorijska I historijska sociologija II 3 IP Teorijska sociologija 2 0 2 6

38 FIL SOC 504 Društvene nauke /Sociologija, Sistemska sociologija II 3 IP Primijenjena sociologija 2 0 2 6

39 FIL SOC 505 Društvene nauke /Sociologija, Posebne sociologije II 3 IP Sociologija elita 2 0 2 6

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/2014. godine

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa 2008/2009. godine