of 4 /4
adresa: Bulevar Mimar Sinana bb, tel / fax ++ 387 33 45 16 00 , ++ 387 33 46 42 88; e-mail: [email protected] web site: www.os-sk.edu.ba Razred Nastavni predmet Naziv udžbenika/ radne sveske/priručnika Ime i prezime autora Izdavačka kuća I Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik Maštalica – radni udžbenik Zehra Hubijar Dječija knjiga, Sarajevo Bosanska riječ, Sarajevo Matematika Matematika Boško Jagodić Sarajevo Publishing, Sarajevo Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić i Mediha Pašić Bosanska knjiga, Sarajevo Muz Muzička kultura Selma Ferović i Indira Meškić Sarajevo Publishing, Sarajevo Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing, Sarajevo Engleski jezik English Adventure Starter A – udžbenik i radna sveska Sarajevo Publishing, Sarajevo Vjeronauka Vjeronauka Ibrahim Begović El-kalem, Sarajevo II Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost Čitanka: „Leptir i cvijet“ Zehra Hubijar TUGRA, Sarajevo Matematika Matematika Boško Jagodić Sarajevo Publishing, Sarajevo Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić i Mediha Pašić Bosanska knjiga, Sarajevo Muzička /Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović i Sarajevo Publishing, Sarajevo Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing, Sarajevo Vjeronauka Vjeronauka Muamer Tinjak El-kalem, Sarajevo Engleski jezik English Adventure Starter B – udžbenik i radna sveska Sarajevo Publishing, Sarajevo III Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik Čitanka: „Žubor radosti“ Zehra Hubijar Dječija knjiga, Sarajevo Bosanska riječ, Sarajevo Engleski jezik English Adventure 1, udžbenik i radna sveska Matematika Matematika, udžbenik Boško Jagodić Sarajevo Publishing, Sarajevo Moja okolina Moja okolina, udžbenik Mediha Pašić Bosanska knjiga, Sarajevo Muzička /Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović i Indira Meškić Sarajevo Publishing, Sarajevo Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing, Sarajevo Vjeronauka/vjeronauk Vjeronauka Muamer Tinjak, Mina Pleh i Meliha Nezirović El-kalem, Sarajevo Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Novi Grad JU “ SKENDER KULENOVIĆ ” S A R A J E V O

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine … za 2017_2018_.pdf · III Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost ... Naš jezik Amira Džibrić Dječija knjiga,

Embed Size (px)

Text of Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine … za 2017_2018_.pdf · III Bosanski, Hrvatski,...

Page 1: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine … za 2017_2018_.pdf · III Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost ... Naš jezik Amira Džibrić Dječija knjiga,

adresa: Bulevar Mimar Sinana bb, tel / fax ++ 387 33 45 16 00 , ++ 387 33 46 42 88; e-mail: [email protected] web site: www.os-sk.edu.ba

Razred Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne

sveske/priručnika

Ime i prezime

autora Izdavačka kuća

I

Bosanski, Hrvatski, Srpski

jezik i književnost

Maštalica – radni udžbenik Zehra Hubijar Dječija knjiga,

Sarajevo

Bosanska riječ,

Sarajevo

Matematika Matematika Boško Jagodić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić i

Mediha Pašić

Bosanska knjiga,

Sarajevo

Muzička /Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović i

Indira Meškić

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Engleski jezik English Adventure Starter

A – udžbenik i radna

sveska

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Vjeronauka Vjeronauka Ibrahim Begović El-kalem, Sarajevo

II

Bosanski, Hrvatski, Srpski

jezik i književnost

Čitanka: „Leptir i cvijet“ Zehra Hubijar TUGRA, Sarajevo

Matematika Matematika Boško Jagodić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić i

Mediha Pašić

Bosanska knjiga,

Sarajevo

Muzička /Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović i

Indira Meškić

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Vjeronauka Vjeronauka Muamer Tinjak El-kalem, Sarajevo

Engleski jezik English Adventure Starter

B – udžbenik i radna

sveska

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

III

Bosanski, Hrvatski, Srpski

jezik i književnost

Čitanka: „Žubor radosti“ Zehra Hubijar Dječija knjiga,

Sarajevo

Bosanska riječ,

Sarajevo

Engleski jezik English Adventure 1,

udžbenik i radna sveska

Matematika Matematika, udžbenik Boško Jagodić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Moja okolina Moja okolina, udžbenik Mediha Pašić Bosanska knjiga,

Sarajevo

Muzička /Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović i

Indira Meškić

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Vjeronauka/vjeronauk Vjeronauka Muamer Tinjak,

Mina Pleh i Meliha

Nezirović

El-kalem, Sarajevo

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo Općina Novi Grad

JU OŠ “ SKENDER KULENOVIĆ ” S A R A J E V O

Page 2: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine … za 2017_2018_.pdf · III Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost ... Naš jezik Amira Džibrić Dječija knjiga,

IV

Bosanski / Hrvatski/ Srpski

jezik i književnost

Čitanka 4 „Boja sreće“ Zehra Hubijar Bosanska riječ,

Sarajevo

Engleski jezik English Adventure 2,

udžbenik i radna sveska

Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić Bosanska knjiga,

Sarajevo

Matematika Matematika 4 Boško Jagodić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Muzička /Glazbena kultura Muzička kultura 4 Selma Ferović Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Likovna kultura Likovna kultura 4 Jasna Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Vjeronauka/Vjeronauk Vjeronauka Hazema i Ibro

Ništović, Mensur

Valjevac

El-kalem, Sarajevo

V

Bosanski/hrvatski,srpski

jezik i književnost

Čitanka 5 Jasminka i Šejla

Šehabović

NAM Tuzla;

Vrijeme Zenica

Naš jezik 5 sa kulturom

izražavanja i integriranim

programskim jezgrima

Zdravka Zekić,

Željko Ivanković,

Muhidin Džanko

Bosanska riječ,

Sarajevo

Engleski jezik English Adventure 3,

udžbenik i radna sveska

Matematika Matematika 5 Žarmen Hamidović,

Vildana Mujakić,

Dijana Kovačević

NAM Tuzla;

Vrijeme Zenica

Priroda Priroda 5 Žarmen Hamidović,

Vildana Mujakić,

Dijana Kovačević

NAM Tuzla;

Vrijeme Zenica

Društvo Društvo 5

Amira Idrizović

NAM Tuzla;

Vrijeme Zenica

Osnove tehnike Osnove tehnike 5, udžbenik

i radna sveska

Sakib Selimović,

Elvir Nezirević

Bosanska knjiga,

Tuzla

Kultura življenja Kultura življenja 5 Tatjana Neidhardt,

Zijad Numić

Bosanska riječ,

Sarajevo

Likovna kultura Likovna kultura 5 Indira Jaranović Bosanska knjiga,

Sarajevo

Muzička kultura Muzička/glazbena kultura 5

i kajdanka

Refik Hodžić Vrijeme, Zenica;

NAM Tuzla

Vjeronauka/Vjeronauk Vjeronauka Mustafa Prljača,

Nezir Halilović

El-kalem, Sarajevo

VI

Bosanski, hrvatski, srpski

jezik i književnost

Čitanka 6 Zejćir Hasić Bosanska riječ,

Sarajevo

Naš jezik Amira i Ismeta

Džibrić

Bosanska riječ,

Sarajevo

Engleski jezik Challenges 1, udžbenik i

radna sveska

Njemački jezik Njemački jezik i radna

sveska

Zlata Maglajlija Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Matematika Matematika Šefket Arslanagić,

Dragoljub Milošević

Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Biologija Biologija Amela Begić,

Jasminka

Hadžihalilović,

Rasima Tupkušić

Bosanska knjiga,

Sarajevo

Geografija/Zemljopis Geografija 6 Enisa Kulašin Bosanska knjiga,

Sarajevo

Historija/Povijest Historija Edis Dervišagić,

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga,

Sarajevo

Tehnička kultura Tehnička kultura-udžbenik

i dnevnik rada

Milan Cvijetinović,

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ,

Sarajevo

Page 3: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine … za 2017_2018_.pdf · III Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost ... Naš jezik Amira Džibrić Dječija knjiga,

Dječija knjiga,

Sarajevo

Informatika Informatika Suada Numić Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Likovna kultura Likovna kultura Admir Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Refik Hodžić NAM, Tuzla

Vjeronauka Vjeronauka Emina Grabus,

Muamer Bašić

El-kalem, Sarajevo

VII

Maternji jezik i književnost Čitanka 7, Svezame otvori

se

Grupa autora Sezam, Sarajevo

Bosanski jezik Edita Kevro i Elvira

Ćemalović-

Dilberović

Bosanska riječ,

Sarajevo

Engleski jezik Challenges 2, udžbenik i

radna sveska

Njemački jezik Njemački jezik i radna

sveska

Zlata Maglajlija Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Matematika Matematika Aleksandra

Junuzović

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Fizika Fizika Fahreta Sijerčić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Biologija Biologija Amela Begić,

Jasminka

Hadžihalilović,

Rasima Tupkušić

Bosanska knjiga,

Sarajevo

Geografija / zemljopis Geografija 7 Enisa Kulašin Bosanska knjiga,

Sarajevo

Historija / povijest Historija Azerina Muminović Svjetlost, Sarajevo

Tehnička kultura Tehnička kultura-udžbenik

i dnevnik rada

Milan Cvijetinović,

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Informatika Informatika (može i

prošlogodišnji udžbenik)

Daliborka Vilić,

Amela Kazazić

NAM, Tuzla

Vrijeme, Zenica

Likovna kultura Likovna kultura Indira Jaranović Bosanska knjiga,

Sarajevo

Muzička / glazbena kultura Muzička kultura Refik Hodžić NAM, Tuzla

Vjeronauka Vjeronauka Šefko Sulejmanović,

Safija Husić

El-kalem, Sarajevo

VIII

Maternji jezik i književnost Čitanka Almira Hadžihrustić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Bosanski jezik Almira Hadžihrustić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Engleski jezik Challenges 3, udžbenik i

radna sveska

Njemački jezik Njemački jezik i radna

sveska

Zlata Maglajlija Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Matematika Matematika Aleksandra

Junuzović

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Fizika Fizika Fahreta Sijerčić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Hemija/kemija Hemija Nataša Milićević,

Mediha Musić

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Biologija Biologija Dženisa Buljugić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Geografija / zemljopis Geografija Enisa Kulašin Bosanska knjiga,

Sarajevo

Historija / povijest Historija Azerina Muminović Svjetlost, Sarajevo

Page 4: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine … za 2017_2018_.pdf · III Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost ... Naš jezik Amira Džibrić Dječija knjiga,

Tehnička kultura Tehnička kultura-udžbenik

i dnevnik rada

Milan Cvijetinović;

Sulejman Ljubović

Bosanska knjiga

Bosanska riječ

Informatika Informatika – udžbenik za

7. razred

Vilić-Kazazić Vrijeme, Zenica

Likovna kultura Likovna kultura Admir Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Muzička / glazbena kultura Muzička kultura Dijana Mršo, Nađa

Pejak

Svjetlost, Sarajevo

Vjeronauka/Vjeronauk Vjeronauka Emina Grabus,

Muamer Neimarlija

El-kalem, Sarajevo

IX

Maternji jezik i književnost Čitanka Azra Verlašević i

Vesna Alić

Vrijeme, Zenica

NAM, Tuzla

Naš jezik Amira Džibrić Dječija knjiga,

Sarajevo

Bosanska riječ,

Sarajevo

Engleski jezik Challenges 4, udžbenik i

radna sveska

Njemački jezik Njemački jezik i radna

sveska

Zlata Maglajlija Bosanska riječ,

Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Matematika Matematika Šefket Arslanagić Dječija knjiga,

Sarajevo

Bosanska riječ,

Sarajevo

Fizika Fizika Nada Gabela,

Hasnija Muratović

Grafex, Mostar

Hemija/Kemija Hemija Nataša Milićević,

Mediha Musić

Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Biologija Biologija Amela Begić,

Jasminka Halilović

Bosanska knjiga,

Sarajevo

Geografija/Zemljopis Geografija Greta Župančić Bosanska riječ,

Sarajevo

Historija/Povijest Historija Izet Šabotić, Mirza

Čehajić

Vrijeme, Zenica

NAM, Tuzla

Tehnička kultura Tehnička kultura-udžbenik

i dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,

Suada Numić i

Nahid Kulenović

Vrijeme, Zenica

NAM, Tuzla

Informatika Informatika – udžbenik za

7. Razred (prošlogodišnji

udžbenik)

Vilić-Kazazić Vrijeme Zenica

Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing,

Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Refik Hodžić NAM, Tuzla

Vjeronauka/Vjeronauk/DKR Vjeronauka Emina Grabus,

Muamer Neimarlija

El-kalem, Sarajevo