12
6 . razred EKSTERNO-INTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU DRUGOG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE UPUTSTVO CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Imaš 60 minuta da riješiš test. Test ne smiješ otvarati dok to ne kaže dežurni nastavnik. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom. Možeš da pišeš ćirilicom ili latinicom. Piši čitko pisanim slovima. Ako pišeš štampanim slovima, treba da istakneš veliko slovo. Poštuj gramatička i pravopisna pravila. Ako misliš da si pogrešno rješavao/rješavala zadatak, prekriži i rješavaj ponovo. Ne smiješ koristiti korektor. Zadatke ne moraš rješavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko završiš ranije, provjeri svoja rješenja. Zadatak će se vrednovati s nula (0) bodova: ►ako je netačan ►ako je nečitko i nejasno napisan odgovor ►ako je napisan grafitnom olovkom ►ako je napisan ili zaokružen i tačan i netačan odgovor ►ako je napisan velikim štampanim slovima, bez isticanja velikog slova Ime i prezime učenika/učenice: ___________________________________________________ Razred i odjeljenje: ___________________ MAJ, ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

ŠKOLSKA 2012/13. GODINA

6.razred

EKSTERNO-INTERNA PROVJERA ZNANJANA KRAJU DRUGOG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE

Ime i prezime učenika: ___________________________________

Razred i odjeljenje: _____________

UPUTSTVO

CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Potreban pribor: grafitna olovka, hemijska olovka (ili nalivpero), geometrijski pribor i gumica.Upotreba digitrona i korektora nije dozvoljena.

Imaš 60 minuta da riješiš ovaj test.Pažljivo pročitaj zadatke i razmisli prije rješavanja. Ako ti se čini da je zadatak pretežak, ne zadržavaj se predugo na njemu, već pokušaj da riješiš sljedeći. Na neriješene zadatke se vrati kasnije.

Piši hemijskom olovkom (ili nalivperom). Grafitnu olovku možeš koristiti samo za crtanje. Ako pogriješiš, prekriži netačno rješenje i rješavaj ponovo.

Kod nekih zadataka dato je više odgovora. Treba da zaokružiš samo jedan broj ispred odgovora za koji misliš da je tačan.

Zadatak će se vrednovati s 0 bodova ako je: ► netačan ► zaokruženo više ponuđenih odgovora ► nečitko i nejasno napisan

Ako završiš ranije, provjeri svoja rješenja. Srećno!

Imaš 60 minuta da riješiš test.Test ne smiješ otvarati dok to ne kaže dežurni nastavnik.Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom.Možeš da pišeš ćirilicom ili latinicom. Piši čitko pisanim slovima. Ako pišeš štampanim slovima, treba da istakneš veliko slovo. Poštuj gramatička i pravopisna pravila. Ako misliš da si pogrešno rješavao/rješavala zadatak, prekriži i rješavaj ponovo. Ne smiješ koristiti korektor. Zadatke ne moraš rješavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko završiš ranije, provjeri svoja rješenja.

Zadatak će se vrednovati s nula (0) bodova: ►ako je netačan ►ako je nečitko i nejasno napisan odgovor ►ako je napisan grafitnom olovkom ►ako je napisan ili zaokružen i tačan i netačan odgovor ►ako je napisan velikim štampanim slovima, bez isticanja velikog slova

Ime i prezime učenika/učenice: ___________________________________________________

Razred i odjeljenje: ___________________

MAJ, ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

Page 2: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Page 3: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

3

Pažljivo pročitaj tekst pa uradi 1. i 2. zadatak.

НАРОДНА КЊИГА ПОДГОРИЦА

1. Tekst je:

1. naslovna strana knjige

2. obavještenje o predstavi

3. reklama na televiziji

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAČNOG ODGOVORA.

1 bod

2. Napiši tri podatka koja saznaješ iz teksta.

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________1 bod

Page 4: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

4

Pažljivo pročitaj tekst pa uradi 3, 4, 5, 6, 7. i 8. zadatak.

STRAH

Kad sam bio mali, nijesam volio pse. Činilo mi se da su ti vjerni čovjekovi prijatelji i pratioci spremni samo da uplaše djecu, da laju i ujedaju. (...) Najviše me bilo strah od komšijinog rundova koga su zvali Cenko. Imao je ružne šiljate uši, nos kao u nekog pijanca i duge noge. Komšijin sin Boki šepurio se pred drugovima. Ali, znao sam da je Cenko veoma lukav pas. Satima bi ležao mirno, kao nezainteresovan za sve što se oko njega zbiva. (...) Boki je govorio da njihov Cenko nije nikada nikoga ujeo. To niko još nije vidio. Ali, to je bio Cenkov način: ujesti kad nema nikoga!- Vidjećeš kakav je tvoj Cenko kad jednoga dana i tebe ujede! – rekao sam Bokiju. A Boki se smijao i ubjeđivao me:- Zašto ne voliš pse? Nijesu svi loši. Pruži samo našem Cenku kost i ne brini! Priđi mu slobodno, neće ni zalajati. Tri dana sam skupljao hrabrost da priđem Cenku. Pružiću Cenku kost koju sam kupio kod debelog, uvijek zamašćenog mesara na uglu naše ulice.I trećeg dana, u sumrak, privukao sam se do komšijskog dvorišta... Vješto sam se prebacio preko ograde i, korak po korak, polako i oprezno, približavao se štenari u kojoj se nalazio komšijin pas, privezan veoma dugim lancem. - Cenko! – pozvah tiho. U drvenoj štenari ništa se nije čulo.- Cenko, na, uzmi! (...) Odjednom kao da je iznikao iz zemlje, Cenko se pojavio preda mnom. Nije ni zalajao, nije čak ni zarežao... „Sad će me ujesti! Pocijepaće mi nove pantalonice!“ pomislio sam. Ali, Cenko se nije pomjerao s mjesta. Ćutao je i uporno me gledao. Iznenada zaškripaše vratnice na komšijinoj kapiji. Onda se pojavi Boki... primijeti Cenka i kost u mojoj ruci, i – sve mu je bilo jasno. Pritrča do svog psa i pomilova ga po vratu. (...)- Poznao me je, Boki! – rekoh odobrovoljeno – poznao me je sigurno! – ponovih. `Od toga dana prestao sam da se plašim pasa.

Dušan Đurišić

3. Tekst pripada:

1. lirici

2. epici

3. drami

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAČNOG ODGOVORA.

1 bod

4. Odredi mjesto dešavanja radnje.

_______________________________________________________________________1 bod

Page 5: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

5

5. Kako je izgledao Cenko?

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

1 bod

6. Zašto se dječak plašio Cenka?

1. Cenko je bio veoma lukav i opasan pas.

2. Zato što je Cenko ujeo i svog gazdu Bokija.

3. Dječak je mislio da svi psi, pa i Cenko, ujedaju.

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAČNOG ODGOVORA.

1 bod

7. Ako je tvrdnja tačna, zaokruži DA, a ako je netačna, zaokruži NE i obrazloži odgovor.

Cenko nije lajao jer ga je gazda milovao po vratu. DA NE

Obrazloženje:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________1 bod

8. Što je posljedica dječakovog preskakanja ograde i približavanja Cenku?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________1 bod

Page 6: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

6

Pažljivo pročitaj tekst pa uradi 9, 10, 11, 12, 13. i 14. zadatak.

BILJARDA

Na stogodišnjicu smrti Njegoševe

Na mjesečini grad ko danju vidan. Pusta i gluva s kulama Biljarda kraj manastira tužna čeka Rada da s puta stigne od prsi izvidan.

I mjesečina po krugu prebira, prstima žutim kroz noć pipa meku, na stazi nekoj blizu manastira Vladici brižnom da ocrta sjenku.

Noć grabi jutru a ni java Radu. Tek crne sjenke zamašu iz kruga, pa svukoliku kamenu Biljardu opaše teška, stogodišnja tuga.

Aleksandar – Leso Ivanović

9. Iz koliko strofa se sastoji pjesma Biljarda?

_________________________________________ 1 bod

10. Koji se stihovi rimuju u prvoj strofi?

1. prvi i drugi; treći i četvrti

2. prvi i treći; drugi i četvrti

3. prvi i četvrti; drugi i treći

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAČNOG ODGOVORA.

1 bod

11. Što je tema pjesme?

1. Biljarda obasjana mjesečinom.

2. Vladičin dolazak u Biljardu.

3. Biljardino iščekivanje Rada.

ZAOKRUŽI BROJ ISPRED TAČNOG ODGOVORA.

1 bod

Page 7: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

7

12. Zašto je Biljardu opasala „teška, stogodišnja tuga“?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 bod

13. A) Zaokruži broj ispred stilske figure koju pjesnik najviše koristi u pjesmi.

1. kontrast

2. poređenje

3. personifikaciju

B) Koja je funkcija te stilske figure u ovoj pjesmi.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________2 boda

14. Što znači riječ izvidan („da s puta stigne od prsi izvidan“)?

_______________________________________________________________________

1 bod

15. Odredi padež podvučenih riječi u rečenici:

Vješto sam se prebacio preko ograde i oprezno približavao štenari u kojoj se nalazio komšijin pas, privezan veoma dugim lancem.

ograde ____________________________________

štenari ____________________________________

komšijin pas ____________________________________

dugim lancem ____________________________________

2 boda

Page 8: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

8

16. Riječi iz zagrade upotrijebi u odgovarajućem padežu.

U ________________________ stanovao je apotekar koji je __________________ (naše susjedstvo) (sin)

kupio ____________________ što se pokretao ________________. (dječji auto) (pedale)

2 boda

17. Zaokruži broj ispred rečenice u kojoj je napravljena pravopisna greška.

1. Bio je najači u razredu.

2. Nije znao je li rekao istinu.

3. Ne zna da igra tenis.

1 bod

18. A) Upiši zareze na odgovarajuća mjesta u rečenici.

Hej mama dobio sam peticu iz matematike mog omiljenog predmeta.1 bod

B) Obrazloži odgovor.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 bod

19. U nizu podvuci sinonime.

veselo, toplo, gora, hladno, radosno, tužno, gôra, razdragano

1 bod

Page 9: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

9

20. Napiši kraći sastav na temu Da sam nevidljiv/nevidljiva. Sastav treba da ima od 40 do 50 riječi.

Vodi računa o pravopisu i gramatici. Piši čitko i poštuj zahtjev o broju riječi +/-20% (ocjenjuje se sastav koji ima od 32 do 60 riječi; ako sastav ima manje od 32 riječi, NE ČITA SE, na 60. riječi PRESTAJE čitanje).

DA SAM NEVIDLJIV/NEVIDLJIVA _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2 boda

Page 10: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Page 11: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Page 12: crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

MATEMATИKAШКОЛСКА 2012/13. ГОДИНА

3.разред

ЕКСТЕРНО-ИНТЕРНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊАНА КРАЈУ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Име и презиме ученика: ___________________________________

Разред и одјељење: _____________

УПУТСТВО

Потребан прибор: графитна или хемијска оловка и гумица.Употреба дигитрона и коректора није дозвољена.

Имаш 45 минута да ријешиш овај тест.Пажљиво прочитај задатке и размисли прије рјешавања. Ако ти се чини да је задатак претежак, не задржавај се предуго на њему, већ покушај да ријешиш сљедећи. На неријешене задатке се врати касније.

Ако погријешиш, прекрижи нетачно рјешење и рјешавај поново.

Код неких задатака дато је више одговора. Треба да заокружиш само један број испред одговора за који мислиш да је тачан.

Ако завршиш раније, провјери своја рјешења.

Срећно!

POPUNJAVA KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE

Ukupan broj osvojenih bodova na testu: ______________

Ocjena: _________________

KOMISIJA:

______________________________

______________________________

______________________________

Dana _________________________ 2016. godine