96
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENOM GLASNIKU BiH" U 2015. GODINI (1-102) S A D R Ž A J / K A Z A L O / С А Д Р Ж А Ј PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 5 PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 10 DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 12 KOLEGIJ PREDSTAVNIČKOG DOMA I KOLEGIJUM DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ KOLEGIJ ZASTUPNIČKOG DOMA I KOLEGIJ DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ КОЛЕГИЈУМ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА И КОЛЕГИЈУМ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 12 PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 13 VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE/ VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE/ САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 18 MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 45

HRONOLOŠKI REGISTAR · 2016. 2. 3. · ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENOM

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

  HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENOM GLASNIKU BiH"

  U 2015. GODINI (1-102)

  S A D R Ž A J / K A Z A L O / С А Д Р Ж А Ј

  PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 5

  PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 10

  DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 12

  KOLEGIJ PREDSTAVNIČKOG DOMA I KOLEGIJUM DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ KOLEGIJ ZASTUPNIČKOG DOMA I KOLEGIJ DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ КОЛЕГИЈУМ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА И КОЛЕГИЈУМ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 12

  PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 13

  VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE/VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE/САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 18

  MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 45

 • R E G I S T A R Strana 2 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

  MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE/ SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE/ ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 46

  MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 46

  MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 47

  MINISTARSTVO PRAVDEBOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 48

  MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 49

  MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 49

  MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 49

  MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE/ MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE/ МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 50

  BOSNA I HERCEGOVINAUPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 50

  CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE/ SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 53

  KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE/ POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE/ КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 57

  KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BOSNE I HERCEGOVINE/ KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BOSNE I HERCEGOVINE/ КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 58

  DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK/ DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK/ ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК 59

  NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI/ NEOVISNI OPERATOR SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI/ НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТОР СИСТЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 60

  URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE/ URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE / КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 61

  KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE/ KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE/ КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 61

  VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE/ VIJEĆE ZA DRŽAVNU POTPORU BOSNE I HERCEGOVINE/ САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 62

  URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 63

  UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA/ UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA/ УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА 64

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 3 AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

  BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 64

  AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 66

  AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 69

  IZVOZNO-KREDITNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE/ IZVOZNO-KREDITNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE/ ИЗВОЗНО-КРЕДИТНА АГЕНЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 69

  AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 69

  BOSNA I HERCEGOVINAAGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 69

  AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНA ДОКУМЕНТA, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 70

  AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 70

  AGENCIJA ZA STATISTIKUBOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 71

  AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 73

  REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE/ REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE/ РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 73

  DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE/ DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE/ ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 74

  AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 74

  AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 75

  AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE/ AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE/ АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 75

  DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 75

  GRANIČNA POLICIJABOSNE I HERCEGOVINE/ GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE/ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 77

 • R E G I S T A R Strana 4 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU INSTITUT ZA INTELEKTUALNO

  VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 77

  INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE/ INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE/ ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 78

  VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE/ VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE/ СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 78

  CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA/ CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA/ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 78

  REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE/ REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE/ РЕГУЛАТОРНИ ОДБОР ЖЕЉЕЗНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 78

  ELEKTROPRIJENOS – ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE/ ELEKTROPRIJENOS – ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE/ ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 79

  JP NIO SLUŽBENI LIST BiH/ JP NIO SLUŽBENI LIST BiH/ ЈП НИО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ 79

  CENTRALNA BANKABOSNE I HERCEGOVINE/ CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE/ ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 79

  VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE/ VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE/ ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 79

  TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 90

  USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE/ USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE/ УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 90

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTI ODJEL/ EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTI ODJEL/ ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ЧЕТВРТО ОДЈЕЉЕЊЕ 93

  ISPRAVKE/ISPRAVKE/ ИСПРАВКЕ 93

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 5 Redni broj

  Broj glasila

  Broj str.

  PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o

  politici direktnih stranih ulaganja u Bosni iHercegovini (bosanski jezik) 22 1

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona opolitici direktnih stranih ulaganja u Bosni iHercegovini (hrvatski jezik) 22 2

  ЗАКОН о измјенама и допунама Закона ополитици директних страних улагања у Босни и Херцеговини (српски језик) 22 3

  2. ZAKON o izmjeni Krivičnog zakona Bosne iHercegovine (bosanski jezik) 22 3

  ZAKON o izmjeni Kaznenog zakona Bosne iHercegovine (hrvatski jezik) 22 4

  ЗАКОН о измјени Кривичног закона Боснеи Херцеговине (српски језик) 22 5

  3. ZAKON o Budžetu institucija Bosne iHercegovine i međunarodnih obaveza Bosne iHercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik) 40 1

  ZAKON o Proračunu institucija Bosne iHercegovine i međunarodnih obveza Bosne IHercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik) 40 103

  ЗАКОН о Буџету институција Босне и Хер-цеговине и међународних обавеза Босне иХерцеговине за 2015. годину (српски језик) 40 205

  4. ZAKON o izmjenama i dopunama Krivičnogzakona Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 40 307

  ZAKON o izmjenama i dopunama Kaznenogzakona Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 40 310

  ЗАКОН о измјенама и допунама Кривичногзакона Босне и Херцеговине (српски језик) 40 313

  5. ЗАКОН о измјени Закона о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцего-вине (српски језик) 51 1

  ZAKON o izmjeni Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine(bosanski jezik) 51 1

  ZAKON o izmjeni Zakona o javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 51 2

  6. ЗАКОН о облигационим односима уцивилном ваздухопловству Босне и Херце-говине (српски језик) 51 2

  ZAKON o obligacionim odnosima u civilnomzrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (bosanskijezik) 51 20

  ZAKON o obveznim odnosima u civilnomzrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (hrvatskijezik) 51 37

  7. ZAKON o carinskoj politici u Bosni i Herce-govini (bosanski jezik) 58 1

  ZAKON o carinskoj politici u Bosni i Herce-govini (hrvatski jezik) 58 39

  ЗАКОН о царинској политици у Босни иХерцеговини (српски језик) 58 77

  8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 58 118ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 58 120ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине (српски језик) 58 123

  9. ЗАКОН о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (српски језик) 75 1ZAKON o izmjeni Zakona o plaćama i nakna-dama u Institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 75 1ZAKON o izmjeni Zakona o plaćama i nakna-dama u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 75 1

  10. ЗАКОН о допунама Закона о прекршајима (српски језик) 81 1ZAKON o dopunama Zakona o prekršajima (bosanski jezik) 81 1ZAKON o dopunama Zakona o prekršajima (hrvatski jezik) 81 2

  11. ЗАКОН о допуни Закона о јединственом матичном броју (српски језик) 84 1ZAKON o dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (bosanski jezik) 84 1ZAKON o dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (hrvatski jezik) 84 1

  12. ZAKON o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 88 1ZAKON o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercego-vine (hrvatski jezik) 88 1ЗАКОН о допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херце-говине (српски језик) 88 2

  13. ZAKON o dopunama Zakona o zaštiti potro-šača u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 88 2ZAKON o dopunama Zakona o zaštiti potro-šača u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 88 2ЗАКОН о допунама Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини (српски језик) 88 3

  14. ZAKON o strancima (bosanski jezik) 88 3ZAKON o strancima (hrvatski jezik) 88 37ЗАКОН о странцима (српски језик) 88 71

  15. ZAKON o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik) 101 1ЗАКОН о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину (српски језик) 101 103ZAKON o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik) 101 205

  1. ODLUKA o potvrđivanju i usvajanju Izjave

  Predsjedništva Bosne i Hercegovine, broj 01-50-1-351-15/15 (bosanski jezik) 16 1

 • R E G I S T A R Strana 6 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU ODLUKA o potvrđivanju i usvajanju Izjave

  Predsjedništva Bosne i Hercegovine, broj 01-50-1-351-15/15 (hrvatski jezik) 16 2

  ОДЛУКА о пoтврђивању и усвajaњу ИзjaвеПрeдсjeдништвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, брoj01-50-1-351-15/15 (српски језик) 16 3

  2. ODLUKA o potvrđivanju Odluke Predsjed-ništva Bosne i Hercegovine o učešću pješadij-ske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercego-vine u operaciji Odlučna podrška u IslamskojRepublici Afganistan (bosanski jezik) 16 4

  ODLUKA o potvrdi Odluke PredsjedništvaBosne i Hercegovine o sudjelovanju pješačkepostrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovineu operaciji Odlučna potpora u IslamskojRepublici Afganistan (hrvatski jezik) 16 4

  ОДЛУКА о потврђивању Одлуке Предсјед-ништва Босне и Херцеговине о учешћу пје-шадијске јединице Оружаних снага Босне иХерцеговине у операцији Одлучна подршкау Исламској Републици Авганистан (срп-ски језик) 16 5

  3. ODLUKA o potvrđivanju Odluke Predsjed-ništva Bosne i Hercegovine o učešću grupeoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji Odlučna podrška u IslamskojRepublici Afganistan (bosanski jezik) 16 5

  ODLUKA o potvrdi Odluke PredsjedništvaBosne i Hercegovine o sudjelovanju grupečasnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji Odlučna potpora u IslamskojRepublici Afganistan (hrvatski jezik) 16 5

  ОДЛУКA о потврђивању Одлуке Предсјед-ништва Босне и Херцеговине о учешћугрупе официра Оружаних снага Босне иХерцеговине у операцији Одлучна подршкау Исламској Републици Авганистан (срп-ски језик) 16 5

  4. ODLUKA o potvrđivanju Odluke Predsjed-ništva Bosne i Hercegovine o izmjenamaOdluke o učešću pješadijske jedinice Oružanihsnaga Bosne i Hercegovine u operaciji Odlu-čna podrška u Islamskoj Republici Afganistan(bosanski jezik) 16 6

  ODLUKA o potvrdi Odluke PredsjedništvaBosne i Hercegovine o izmjenama Odluke osudjelovanju pješačke postrojbe Oružanihsnaga Bosne i Hercegovine u operacijiOdlučna potpora u Islamskoj RepubliciAfganistan (hrvatski jezik) 16 6

  ОДЛУКA о потврђивању Одлуке Предсјед-ништва Босне и Херцеговине о измјенамаОдлуке о учешћу пјешадијске јединицеОружаних снага Босне и Херцеговине уоперацији Одлучна подршка у ИсламскојРепублици Авганистан (српски језик) 16 6

  5. ОДЛУКА о избору чланова заједничкихкомисија оба дома Парламентарне скуп-штине Босне и Херцеговине (српски језик) 27 1

  ODLUKA o izboru članova zajedničkih komi-sija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 27 2ODLUKA o izboru članova zajedničkih povje-renstava obaju domova Parlamentarne skup-štine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 27 3

  6. ОДЛУКА о именовању чланова Комисије за одлучивање о сукобу интереса (српски језик) 27 3ODLUKA o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa (bosanski jezik) 27 4ODLUKA o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (hrvatski jezik) 27 4

  7. ОДЛУКА о именовању Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (српски језик) 27 5ODLUKA o imenovanju Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik) 27 5ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korup-cije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik) 27 5

  8. ОДЛУКА о именовању чланова Парламен-тарних делегација (српски језик) 27 6ODLUKA o imenovanju članova Parlamentar-nih delegacija (bosanski jezik) 27 7ODLUKA o imenovanju članova Parlamentar-nih izaslanstava (hrvatski jezik) 27 7

  9. ODLUKA o potvrđivanju Odluke Predsjedni-štva Bosne i Hercegovine o učešću grupe podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercego-vine u operaciji podrške miru Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) 31 1ODLUKA o potvrdi Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o sudjelovanju grupe do-časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji potpore miru Odlučna potpora u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) 31 1ОДЛУКА о потврђивању Одлуке Предсјед-ништва Босне и Херцеговине о учешћу групе подофицира Оружаних снага Босне и Херцеговине у операцији подршке миру Одлучна подршка у Исламској Републици Авганистан (српски језик) 31 2

  10. ODLUKA o razrješenju člana Nezavisne ko-misije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 40 316

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 7 ODLUKA o razrješenju člana Neovisnog pov-

  jerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodi-ma, postupanje i poštivanje ljudskih prava oso-ba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije idruge mjere koje je izrekao u kaznenom pos-tupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudoviza djela predviđena Kaznenim zakonom Bosnei Hercegovine ili međunarodnim ugovoromčija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugisud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 40 316

  ОДЛУКА о разрјешењу члана Независнекомисије за праћење услова боравка узаводима, поступање и поштовање људскихправа лица над којима се извршавају криви-чне санкције и друге мјере које је изрекао укривичном поступку Суд Босне и Херцего-вине, страни судови за дјела предвиђенаКривичним законом Босне и Херцеговинеили међународним уговором чија је пот-писница Босна и Херцеговина или другисуд у складу са законом Босне и Херцего-вине (српски језик) 40 316

  11. ODLUKA o imenovanju sekretara Zajedničkeslužbe Parlamentarne skupštine Bosne iHercegovine (bosanski jezik) 40 317

  ODLUKA o imenovanju tajnice Zajedničkeslužbe Parlamentarne skupštine Bosne iHercegovine (hrvatski jezik) 40 317

  ОДЛУКА о именовању секретара Зајед-ничке службе Парламентарне скупштинеБосне и Херцеговине (српски језик) 40 317

  12. ОДЛУКА о износу РТВ таксе (српскијезик) 45 1

  ODLUKA o iznosu RTV takse (bosanskijezik) 45 1

  ODLUKA o iznosu RTV pristojbe (hrvatskijezik) 45 2

  13. ОДЛУКА о именовању чланова интерпар-ламентарних група пријатељства Парла-ментарне скупштине Босне и Херцеговинеза билатералну сарадњу са парламентарнимтијелима других земаља (српски језик) 51 55

  ODLUKA o imenovanju članova interparla-mentarnih grupa prijateljstva Parlamentarneskupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnusaradnju s parlamentarnim tijelima drugihzemalja (bosanski jezik) 51 56

  ODLUKA o imenovanju članova međuparla-mentarnih skupina prijateljstva Parlamentarneskupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnusuradnju s parlamentarnim tijelima drugihzemalja (hrvatski jezik) 51 57

  14. ОДЛУКА о избору чланова Заједничке ко-мисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине (српски језик) 51 58

  ODLUKA o izboru članova Zajedničke ko-misije za nadzor nad radom Obavještajno-si-gurnosne agencije Bosne i Hercegovine(bosanski jezik) 51 58

  ODLUKA o izboru članova Zajedničkog pov-jerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 51 58

  15. ODLUKA o usvajanju Okvirne prometne poli-tike Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2015. do 2030. godine (hrvatski jezik) 62 1ОДЛУКА о усвајању Оквирне саобраћајне политике Босне и Херцеговине за период од 2015. до 2030. године (српски језик) 62 6ODLUKA o usvajanju Okvirne saobraćajne politike Bosne i Hercegovine za period od 2015. do 2030. godine (bosanski jezik) 62 11

  16. ОДЛУКA о именовању чланова Парламен-тарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Европ-ског парламента (српски језик) 75 2ODLUKА o imenovanju članova Parlamen-tarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parla-mentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine Bosne i Her-cegovine i Evropskog parlamenta (bosanski jezik) 75 2ODLUKA o imenovanju članova Parlamen-tarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parla-mentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine Bosne i Her-cegovine i Europskog parlamenta (hrvatski jezik) 75 3

  17. ОДЛУКА о именовању замјеника директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини (српски језик) 75 3ODLUKA o imenovanju zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 75 3ODLUKA o imenovanju zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 75 4

  18. ОДЛУКА о именовању два члана Канце-ларије за разматрање жалби БиХ и чланова филијала у Бањој Луци и Мостару (српски језик) 81 2ODLUKA o imenovanju dva člana Ureda za razmatranje žalbi BiH i članova filijala u Banjoj Luci i Mostaru (bosanski jezik) 81 3ODLUKA o imenovanju dva člana Ureda za razmatranje žalbi BiH i članova podružnica u Banjoj Luci i Mostaru (hrvatski jezik) 81 3

  19. ODLUKА o imenovanju tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 88 108ODLUKА o imenovanju tri ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 88 108ОДЛУКА о именовању три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (српски језик) 88 108

  20. ODLUKА o imenovanju generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Ureda za revi-ziju institucija Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 88 109ODLUKА o imenovanju glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 88 109

 • R E G I S T A R Strana 8 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU ОДЛУКА о именовању генералног реви-

  зора и замјеника генералног ревизора Кан-целарије за ревизију институција Босне иХерцеговине (српски језик) 88 109

  21. ODLUKA o dopuni Odluke o imenovanjuPovjerenstva za izbor i praćenje rada Agencijeza prevenciju korupcije i koordinaciju borbeprotiv korupcije (hrvatski jezik) 92 1

  ОДЛУКА о допуни Одлуке о именовању Комисије за избор и праћење рада Агенцијеза превенцију корупције и координацијуборбе против корупције (српски језик) 92 1

  ODLUKA o dopuni Odluke o imenovanjuKomisije za izbor i praćenje rada Agencije zaprevenciju korupcije i koordinaciju borbeprotiv korupcije (bosanski jezik) 92 2

  22. ОДЛУКА о потврђивању Одлуке Пред-сједништва Босне и Херцеговине о учешћуполицијских службеника из Босне и Хер-цеговине у мировној мисији Уједињенихнација на Хаитију (српски језик) 96 1

  ODLUKA o potvrđivanju Odluke Predsjed-ništva Bosne i Hercegovine o učešću policij-skih službenika iz Bosne i Hercegovine umirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Haitiju(bosanski jezik) 96 1

  ODLUKA o potvrdi Odluke PredsjedništvaBosne i Hercegovine o sudjelovanjupolicijskih službenika iz Bosne i Hercegovineu mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda naHaitiju (hrvatski jezik) 96 2

  23. ОДЛУКА о потврђивању Одлуке о смјениминистра комуникација и транспорта Боснеи Херцеговине и замјеника министраодбране Босне и Херцеговине (српскијезик) 96 2

  ODLUKA o potvrđivanju Odluke o smjeniministra komunikacija i prometa Bosne iHercegovine i zamjenika ministra odbraneBosne i Hercegovine (bosanski jezik) 96 2

  ODLUKA o potvrdi Odluke o smjeni ministrakomunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra obrane Bosne i Hercgovine(hrvatski jezik) 96 3

  24. ОДЛУКА о именовању пет чланова Неза-висне комисије за праћење услова боравкау заводима, поступање и поштивање људ-ских права лица над којима се извршавајукривичне санкције и друге мјере које јеизрекао у кривичном поступку Суд Босне иХерцеговине, страни судови за дјелапредвиђена Кривичним законом Босне иХерцеговине или међународним уговоромчији је потписник Босна и Херцеговина илидруги суд у складу са законом Босне иХерцеговине (српски језик) 96 3

  ODLUKA o imenovanju pet članova Nezavis-ne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međuna-rodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 96 3ODLUKA o imenovanju pet članova Neovis-nog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarod-nim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 96 4

  1. NAPUTAK o korištenju rodno osjetljivog

  jezika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Her-cegovine (hrvatski jezik) 23 1УПУТСТВО о коришћењу родно осјет-љивог језика у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (српски језик) 23 13UPUTSTVO o korištenju rodno osjetljivog jezika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 23 25

  1. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-

  ничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање једног представника академ-ске заједнице и једног представника не-владиног сектора у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (српски језик) 27 8ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skup-štine BiH za provođenje procedure za imeno-vanje jednog predstavnika akademske zajed-nice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik) 27 9ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog za-jedničkog povjerenstva obaju domova Parla-mentarne skupštine BiH za provođenje proce-dure imenovanja jednog predstavnika akade-mske zajednice i jednog predstavnika nevla-dinog sektora u Povjerenstvo za izbor i pra-ćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik) 27 9

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 9 2. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене заје-

  дничке комисије оба дома Парламентарнескупштине Босне и Херцеговине за спро-вођење процедуре за именовање замјеникадиректора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини (српскијезик) 27 10

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zaje-dničke komisije oba doma Parlamentarneskupštine Bosne i Hercegovine za provođenjeprocedure za imenovanje zamjenika direktoraAgencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni iHercegovini (bosanski jezik) 27 10

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenogzajedničkog povjerenstva obaju domovaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovineza provođenje procedure za imenovanjezamjenika ravnatelja Agencije za zaštituosobnih podataka u Bosni i Hercegovini(hrvatski jezik) 27 11

  3. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничке комисије оба дома Парламентарнескупштине Босне и Херцеговине за спро-вођење процедуре за избор три чланаУправног одбора Агенције за развој висо-ког образовања и обезбјеђивање квалитета(српски језик) 27 11

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarneskupštine Bosne i Hercegovine za provođenjeprocedure za izbor tri člana Upravnog odboraAgencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta (bosanski jezik) 27 12

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog za-jedničkog povjerenstva obaju domova Parla-mentarne skupštine Bosne i Hercegovine zaprovođenje procedure izbora tri člana Uprav-nog odbora Agencije za razvoj visokog obra-zovanja i osiguranje kvalitete (hrvatski jezik) 27 12

  4. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничке комисије оба дома Парламентарнескупштине Босне и Херцеговине заспровођење процедуре за именовање двачлана Канцеларије за разматрање жалби ичланова филијала у Бањалуци и Мостару(српски језик) 27 12

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenezajedničke komisije oba doma Parlamentarneskupštine Bosne i Hercegovine za provođenjeprocedure za imenovanje dva člana Ureda zarazmatranje žalbi i članova filijala u BanjojLuci i Mostaru (bosanski jezik) 27 13

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenogzajedničkog povjerenstva obaju domovaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovineza provođenje procedure imenovanja dva članaUreda za razmatranje žalbi i članovapodružnica u Banjoj Luci i Mostaru (hrvatskijezik) 27 13

  5. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничке комисије оба дома Парламентарнескупштине БиХ за спровођења процедуреза именовање три омбудсмена за људскаправа Босне и Херцеговине (српски језик) 27 14

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 27 14ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zaje-dničkog povjerenstva obaju domova Parla-mentarne skupštine BiH za provođenje proce-dure imenovanja tri ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 27 15

  6. ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skup-štine Bosne i Hercegovine za provođenje pro-cedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta (bosanski jezik) 40 318ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zaje-dničkog povjerenstva obaju doma Parlamen-tarne skupštine Bosne i Hercegovine za provo-đenje procedure izbora četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazo-vanja i osiguravanje kvalitete (hrvatski jezik) 40 318ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене заје-дничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спрово-ђење процедуре за избор четири члана Уп-равног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета (српски језик) 40 319

  7. ZAKLJUČAK o formiranju Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH (bosanski jezik) 40 319ZAKLJUČAK o formiranju Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH (hrvatski jezik) 40 319ЗАКЉУЧАК о формирању Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства БиХ (српски језик) 40 320

  8. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање чланова Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којим се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцего-вине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница БиХ, или други суд у складу са законом БиХ (српски језик) 45 2ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skup-štine BiH za provođenje procedure za imeno-vanje članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojim se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH, ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, (bosanski jezik) 45 3

 • R E G I S T A R Strana 10 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zaje-

  dničkog povjerenstva obaju domova Parla-mentarne skupštine BiH za provođenje proce-dure imenovanja članova Neovisnog povjeren-stva za praćenje uvjeta boravka u zavodima,postupanje i poštivanje ljudskih prava osobanad kojim se izvršavaju kaznene sankcije idruge mjere koje je izrekao u kaznenompostupku Sud Bosne i Hercegovine, stranisudovi za djela predviđena Kaznenim zako-nom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sudsukladno zakonu BiH (hrvatski jezik) 45 3

  9. ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skup-štine BiH za provođenje procedure za imeno-vanje generalnog revizora i zamjenika general-nog revizora Ureda za reviziju institucijaBosne i Hercegovine (bosanski jezik) 58 125

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zaje-dničkog povjerenstva obaju domova Parla-mentarne skupštine BiH za provođenje proce-dure imenovanja glavnog revizora i zamjenikaglavnog revizora Ureda za reviziju institucijaBosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 58 125

  ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничкe комисије оба дома Парламентарнескупштине БиХ за спровођењe процедуреза именовање генералног ревизора и замје-ника генералног ревизора Канцеларије заревизију институција Босне и Херцеговине(српски језик) 58 126

  10. ЗАКЉУЧАК о формирању Привременезаједничке комисије оба дома Парламен-тарне скупштине БиХ за преиспитивањерада Независног одбора Парламентарнескупштине БиХ (српски језик) 75 4

  ZAKLJUČAK o formiranju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skup-štine BiH za preispitivanje rada Nezavisnogodbora Parlamentarne skupštine BiH (bosanskijezik) 75 4

  ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zaje-dničkog povjerenstva obaju domova Parla-mentarne skupštine BiH za preispitivanje radaNeovisnog odbora Parlamentarne skupštineBiH (hrvatski jezik) 75 5

  11. ЗАКЉУЧАК о именовању представникаПарламентарне скупштине БиХ у Раднугрупу за праћење стања и активности у везиса могућом изградњом одлагалиштануклеарног отпада на локацији Трговскагора, општина Двор (српски језик) 81 4

  ZAKLJUČAK o imenovanju predstavnikaParlamentarne skupštine BiH u Radnu grupuza praćenje stanja i aktivnosti u vezi smogućom izgradnjom odlagališta nuklearnogotpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor(bosanski jezik) 81 4

  ZAKLJUČAK o imenovanju predstavnikaParlamentarne skupštine BiH u Radnu skupinuza praćenje stanja i aktivnosti u vezi smogućom izgradnjom odlagališta nuklearnogotpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor(bosanski jezik) 81 4

  12. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за припре-му и упућивање у парламентарну проце-дуру Приједлога закона о парламентарном надзору (српски језик) 81 5ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedl-oga zakona o parlamentarnom nadzoru (bosan-ski jezik) 81 5ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru (hrvatski jezik) 81 6

  13. ЗАКЉУЧАК број 01,02-34-1-1281/15 (срп-ски језик) 81 6ZAKLJUČAK broj 01,02-34-1-1281/15 (bo-sanski jezik) 81 7ZAKLJUČAK broj 01,02-34-1-1281/15 (hrvatski jezik) 81 7

  14. ЗАКЉУЧАК о оснивању Привремене зајед-ничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање замјеника генералног реви-зора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине (српски језик) 96 4ZAKLJUČAK o osnivanju Privremene zajed-ničke komisije oba doma Parlamentarne skup-štine BiH za provođenje procedure za imeno-vanje zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 96 4ZAKLJUČAK o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 96 5

  1. КОДЕКС понашања посланика и делегата у

  Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (српски језик) 84 2KODEKS ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 84 6KODEKS ponašanja zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 84 9

  PREDSTAVNIČKI DOMPARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1. ODLUKA o potvrdi imenovanja predsjedatelja

  Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 14 1

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 11 ОДЛУКА о потврђивању именовања пред-

  сједавајућег Савјета министара Босне иХерцеговине (српски језик) 14 1

  ODLUKA o potvrđivanju imenovanja predsje-davajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercego-vine (bosanski jezik) 14 1

  2. ОДЛУКА о потврђивању именовања мини-стара, замјеника министара и замјеникапредсједавајућег Савјета министара Боснеи Херцеговине (српски језик) 27 15

  ODLUKA o potvrđivanju imenovanja mini-stara, zamjenika ministara i zamjenika predsje-davajućeg Vijeća ministara Bosne i Herce-govine (bosanski jezik) 27 15

  ODLUKA o potvrdi imenovanja ministara,zamjenika ministara i zamjenika predsjedateljaVijeća ministara Bosne i Hercegovine (hrvat-ski jezik) 27 16

  3. ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zamje-nika ministra komunikacija i prometa u Vijećuministara Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 31 2

  ODLUKA o potvrdi imenovanja zamjenikaministra komunikacija i prometa u Vijećuministara Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 31 2

  ОДЛУКА о потврђивању именовања замје-ника министра комуникација и транспортау Савјету министара Босне и Херцеговине(српски језик) 31 2

  4. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboručlanova stalnih komisija Predstavničkog domaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine(bosanski jezik) 31 3

  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboručlanova stalnih povjerenstava Zastupničkogdoma Parlamentarne skupštine Bosne iHercegovine (hrvatski jezik) 31 3

  ОДЛУКА о измјенама Одлуке о изборучланова сталних комисија Представничкогдома Парламентарне скупштине Босне иХерцеговине (српски језик) 31 3

  5. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članaDelegacije Parlamentarne skupštine BiH uInterparlamentarnoj uniji (IPU) (bosanskijezik) 31 3

  ODLUKA o razrješenju i imenovanju članaInterparlamentarne skupine BiH u Interparla-mentarnoj uniji (IPU) iz Parlamentarneskupštine BiH (hrvatski jezik) 31 3

  ОДЛУКА о разрјешењу и именовању чланаДелегације Парламентарне скупштине БиХу Интерпарламентарној унији (ИПУ)(српски језик) 31 4

  6. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru članovaKomisije za pripremu izbora Vijeća ministaraBosne i Hercegovine (bosanski jezik) 31 4

  ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru članovaPovjerenstva za pripremu izbora Vijeća mini-stara Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 31 4

  ОДЛУКA о измјени Одлуке о избору чла-нова Комисије за припрему избора Савјетаминистара Босне и Херцеговине (српскијезик) 31 4

  7. ODLUKA o imenovanju sekretara Predstavni-čkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 40 320ODLUKA o imenovanju tajnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 40 321ОДЛУКА о именовању секретара Пред-ставничког дома Парламентарне скупшти-не Босне и Херцеговине (српски језик) 40 321

  8. ОДЛУКА о измјенама Одлуке о избору чланова заједничких комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (српски језик) 45 4ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 45 4ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru članova zajedničkih povjerenstava obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 45 4

  9. ОДЛУКА о измјени Одлуке о именовању чланова интерпарламентарних група прија-тељства Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за билатералну сарадњу са парламентарним тијелима других земаља (српски језик) 75 5ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja (bosanski jezik) 75 6ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijatelj-stva Parlamentarne skupštine Bosne i Herce-govine za bilateralnu suradnju s parlamen-tarnim tijelima drugih zemalja (hrvatski jezik) 75 6

  1. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osni-

  vanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Herce-govine za provođenje procedure imenovanja dva člana Ureda za razmatranje žalbi i članova filijala u Banjoj Luci i Mostaru (bosanski jezik) 31 4ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osni-vanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imeno-vanja dva člana Ureda za razmatranje žalbi i članova podružnica u Banjoj Luci i Mostaru (hrvatski jezik) 31 5ЗАКЉУЧАК о измјени Закључка о осни-вању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре именовања два члана Канцеларије за разматрање жалби и чланова филијала у Бањој Луци и Мостару (српски језик) 31 5

  1. ИЗМЈЕНЕ Пословника Представничког

  дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (српски језик) 81 7

 • R E G I S T A R Strana 12 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU IZMJENE Poslovnika Predstavničkog doma

  Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine(bosanski jezik) 81 8

  IZMJENE Poslovnika Zastupničkog domaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 81 8

  2. IZMJENE i dopune Poslovnika Predstav-ničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne iHercegovine (bosanski jezik) 97 1

  IZMJENE i dopune Poslovnika Zastupničkogdoma Parlamentarne skupštine Bosne i Herce-govine (hrvatski jezik) 97 1

  ИЗМЈЕНЕ и допуне ПословникаПредставничког дома Парламентарнескупштине Босне и Херцеговине (српскијезик) 97 2

  DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1. ODLUKA o izboru predsjedatelja, prvog

  zamjenika i drugog zamjenika predsjedateljaDoma naroda Parlamentarne skupštine Bosne iHercegovine (hrvatski jezik) 14 2

  ОДЛУКА о избору предсједавајућег, првогзамјеника и другог замјеника предсједа-вајућег Дома народа Парламентарне скуп-штине Босне и Херцеговине (српски језик) 14 2

  ODLUKA o izboru predsjedavajućeg, prvogzamjenika i drugog zamjenika predsjeda-vajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštineBosne i Hercegovine (bosanski jezik) 14 2

  2. ODLUKA o imenovanju članova stalnihpovjerenstava Doma naroda Parlamentarneskupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 20 1

  ОДЛУКА о именовању чланова сталнихкомисија Дома народа Парламентарнескупштине Босне и Херцеговине (српскијезик) 20 1

  ODLUKA o imenovanju članova stalnihkomisija Doma naroda Parlamentarne skup-štine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 20 2

  3. ODLUKA o imenovanju sekretara Domanaroda Parlamentarne skupštine Bosne i Her-cegovine (bosanski jezik) 40 321

  ODLUKA o imenovanju tajnika Doma narodaParlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 40 321

  ОДЛУКА о именовању секретара Доманарода Парламентарне скупштине Босне иХерцеговине (српски језик) 40 321

  1. ЗАКЉУЧАК о измјени Закључка о форми-

  рању Интерресорне радне групе за измјенуизборног законодавства БиХ (српски језик) 45 5

  ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o formi-ranju Interresorne radne grupe za izmjenuizbornog zakonodavstva BiH (bosanski jezik) 45 5

  ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o formi-ranju Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH (hrvatski jezik) 45 5

  2. ЗАКЉУЧАК о продужењу мандата члано-вима Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђи-вања квалитета из дома народа (српски језик) 75 6ZAKLJUČAK o produženju mandata članovi-ma Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure izbora tri člana Upravnog odbora agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete iz Doma naroda (bosanski jezik) 75 6ZAKLJUČAK o produljenju mandata člano-vima Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure izbora tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete iz Doma naroda (hrvatski jezik) 75 7

  1. IZMJENE Poslovnika Doma naroda Parla-

  mentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 88 109IZMJENE Poslovnika Doma naroda Parla-mentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 88 110ИЗМЈЕНЕ Пословника Дома народа парла-ментарне скупштине Босне и Херцеговине (српски језик) 88 110

  2. ИЗМЈЕНЕ и допуне Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (српски језик) 96 5IZMJENE i dopune Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 96 6IZMJENE i dopune Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 96 6

  KOLEGIJ PREDSTAVNIČKOG DOMA I KOLEGIJ DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ KOLEGIJ ZASTUPNIČKOG DOMA I KOLEGIJ DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE/ КОЛЕГИЈУМ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА И КОЛЕГИЈУМ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1. RJEŠENJE broj 01,02-34-1-1063-4/15 (hrvat-

  ski jezik) 77 1РЈЕШЕЊЕ број 01,02-34-1-1063-4/15 (срп-ски језик) 77 1RJEŠENJE broj 01,02-34-1-1063-4/15 (bosan-ski jezik) 77 2

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 13 PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE/ ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1. ODLUKA o izmjenama Odluke o

  sudjelovanju pješačke postrojbe Oružanihsnaga Bosne i Hercegovine u operacijiOdlučna potpora u Islamskoj RepubliciAfganistan (hrvatski jezik) 17 1

  ОДЛУКА о измјенама Одлуке о учешћупјешадијске јединице Оружаних снагаБосне и Херцеговине у операцији Одлучнаподршка у Исламској РепублициАфганистан (српски језик) 17 2

  ODLUKA o izmjenama Odluke o učešćupješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne iHercegovine u operaciji Odlučna podrška uIslamskoj Republici Afganistan (bosanskijezik) 17 2

  2. ODLUKA o sudjelovanju pješačke postrojbeOružanih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji Odlučna potpora u IslamskojRepublici Afganistan (hrvatski jezik) 17 3

  ОДЛУКА о учешћу пјешадијске јединицеОружаних снага Босне и Херцеговине уOперацији Одлучна подршка у ИсламскојРепублици Афганистан (српски језик) 17 3

  ODLUKA o učešću pješadijske jediniceOružanih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji Odlučna podrška u IslamskojRepublici Afganistan (bosanski jezik) 17 4

  3. ODLUKA o sudjelovanju grupe časnikaOružanih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji potpore miru Odlučna potpora uIslamskoj Republici Afganistan (hrvatskijezik) 17 5

  ОДЛУКА о учешћу групе официраОружаних снага Босне и Херцеговине уоперацији подршке миру Одлучна подршкау Исламској Републици Афганистан(српски језик) 17 6

  ODLUKA o učešću grupe oficira Oružanihsnaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrškemiru Odlučna podrška u Islamskoj RepubliciAfganistan (bosanski jezik) 17 7

  4. ОДЛУКА о учешћу групе подофицираОружаних снага Босне и Херцеговине уоперацији подршке миру Одлучна подршкау Исламској Републици Афганистан(српски језик) 33 1

  ODLUKA o učešću grupe podoficira Oružanihsnaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrškemiru Odlučna podrška u Islamskoj RepubliciAfganistan (bosanski jezik) 33 2

  ODLUKA o sudjelovanju grupe dočasnikaOružanih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji potpore miru Odlučna potpora uIslamskoj Republici Afganistan (hrvatskijezik) 33 3

  5. ODLUKA o imenovanju predstavnika Bosne iHercegovine u međunarodnim finansijskiminstitucijama (bosanski jezik) 37 1

  ODLUKA o imenovanju predstavnika Bosne iHercegovine u međunarodnim financijskiminstitucijama (hrvatski jezik) 37 1

  ОДЛУКА о именовању представника Босне и Херцеговине у међународним финансијским институцијама (српски језик) 37 2

  6. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 52 1ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 52 1ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 52 2

  7. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 52 2ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 52 2ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 52 3

  8. ODLUKA o razrješenju oficira za vezu sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju iz reda srpskog naroda (bosanski jezik) 52 3ODLUKA o razrješenju časnika za vezu sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju iz reda srpskoga naroda (hrvatski jezik) 52 3ОДЛУКА о разрјешењу официра за везу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију из реда српског народа (српски језик) 52 3

  9. ODLUKA o produženju mandata kontingentu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo (bosanski jezik) 55 1ODLUKA o produljenju mandata kontingentu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo (hrvatski jezik) 55 2ОДЛУКА о продужењу мандата контингенту Оружаних снага Босне и Херцеговине у Организацијско стабилизацијској мисији Уједињених нација у Демократској Републици Конго (српски језик) 55 2

  10. ODLUKA o produženju mandata kontingentu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Republici Mali (bosanski jezik) 55 3ODLUKA o produljenju mandata kontingentu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Republici Mali (hrvatski jezik) 55 4ОДЛУКА о продужењу мандата континген-ту Оружаних снага Босне и Херцеговине у Мултидимензионалној интегрисаној стаби-лизацијској мисији Уједињених нација у Републици Мали (српски језик) 55 4

  11. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 55 5ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 55 5ОДЛУКА о интервентом кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 55 6

 • R E G I S T A R Strana 14 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU 12. ODLUKA o dopuni Odluke o razrješenju

  časnika za vezu s Međunarodnim kaznenimtribunalom za bivšu Jugoslaviju iz redasrpskoga naroda (hrvatski jezik) 56 1

  ОДЛУКА о допуни Oдлуке о разрјешењуофицира за везу са Међународним кривич-ним трибуналом за бившу Југославију изреда српског народа (српски језик) 56 1

  ODLUKA o dopuni Odluke o razrješenju ofi-cira za vezu sa Međunarodnim krivičnim tribu-nalom za bivšu Jugoslaviju iz reda srpskognaroda (bosanski jezik) 56 2

  13. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 56 2

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 56 2

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 56 2

  14. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 56 3

  ОДЛУКA о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 56 3

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 56 3

  15. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 56 4

  OДЛУКA о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 56 4

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 56 4

  16. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 56 5

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 56 5

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 56 5

  17. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 58 126

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 58 126

  OДЛУКA о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 58 127

  18. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 58 127

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 58 127

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 58 128

  19. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 58 128

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 58 128

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 58 129

  20. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 58 129

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 58 129

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 58 130

  21. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 58 130

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 58 130

  ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 58 131

  22. ODLUKA o produljenju mandata grupi časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji potpore miru Odlučna potpora u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) 59 1ОДЛУКА о продужењу мандата групи официра оружаних снага Босне и Херцеговине у операцији подршке миру Одлучна подршка у Исламској Републици Афганистан (српски језик) 59 2ODLUKA o produženju mandata grupi oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) 59 3

  23. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 59 4ОДЛУКА о именовању чланова Управног одбора Централне банке Босне и Херцеговине (српски језик) 59 4ODLUKA o imenovanju članova Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 59 4

  24. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 61 1ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 61 1ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 61 2

  25. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 61 2ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 61 2ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 61 3

  26. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 61 3ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 61 3ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 61 4

  27. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 62 15ОДЛУКА о интерветном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 62 16ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 62 16

  28. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 62 16ОДЛУКА о интерветном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 62 17ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 62 17

  29. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 62 17ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 62 18ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 62 18

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 15 30. ODLUKA o imenovanju oficira za vezu sa

  Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšuJugoslaviju iz reda srpskog naroda (bosanskijezik) 67 1

  ODLUKA o imenovanju časnika za vezu saMeđunarodnim krivičnim tribunalom za bivšuJugoslaviju iz reda srpskoga naroda (hrvatskijezik) 67 1

  ОДЛУКА о именовању официра за везу саМеђународним кривичним трибуналом за бившу Југославију из реда српског народа(српски језик) 67 2

  31. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 67 2

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 67 2

  ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 67 3

  32. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 1

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 1

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 2

  33. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 2

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 2

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 3

  34. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 3

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 3

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 3

  35. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 4

  ОДЛУКA о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 4

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 4

  36. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 5

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 5

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 5

  37. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 6

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 6

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 6

  38. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 7

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 7

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (bosanski jezik) 74 7

  39. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 7

  ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 74 8

  ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 74 8

  40. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 8ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 74 9ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 74 9

  41. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 9OДЛУКA о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 74 10ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 74 10

  42. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 74 10ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 74 11ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 74 11

  43. ODLUKA o interventnom korištenju sredstavatekuće rezerve (hrvatski jezik) 74 11ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 74 12ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 74 12

  44. ODLUKA o razrješenju časnika za vezu sa Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju iz reda hrvatskoga naroda (hrvatski jezik) 74 12OДЛУКА о разрјешењу официра за везу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију из реда хрватског народа (српски језик) 74 12ODLUKA o razrješenju oficira za vezu sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik) 74 13

  45. ODLUKA o interventnom korišćenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 77 2ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 77 2ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 77 2

  46. ODLUKA o interventnom korišćenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 77 3ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 77 3ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 77 3

  47. ODLUKA о interventnom korišćenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 77 4ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 77 4ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 77 4

  48. ODLUKA o interventnom korišćenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 77 5ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 77 5ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 77 5

  49. ODLUKA o interventnom korišćenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 77 6

 • R E G I S T A R Strana 16 "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 77 6 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 77 650. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 77 6 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 77 7 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 77 751. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 79 1 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 79 1 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 79 252. ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 81 8 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 81 9 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 81 953. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 1 ODLUKA o interventnom korištenјu sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 1 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 254. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 2 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 2 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 355. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 3 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 3 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 456. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 4 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 4 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 557. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 5 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 5 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 558. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 6 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 6 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 659. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 7 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 7 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 82 7

  60. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 8ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 8ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 82 8

  61. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 82 9ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 82 9ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 82 9

  62. ОДЛУКА о интервентом кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 1ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 1ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 2

  63. ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 2ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 2ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 3

  64. ОДЛУКА о интервентом кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 3ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 3ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 3

  65. ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 4ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 4ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 4

  66. ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 5ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 5ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 5

  67. ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 6ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 6ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 6

  68. ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 87 7ODLUKA o interventom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 87 7ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 87 7

  69. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 89 1ОДЛУКА о интервентном кориштењусредстава текуће резерве (српски језик) 89 1ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik) 89 2

  70. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik) 89 2ОДЛУКА о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик) 89 2

 • R E G I S T A R "SLUŽBENOG GLASNIKA BiH" ZA 2015. GODINU Strana 17 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 89 371. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 89 3 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 89 3 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 89 472. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 89 4 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 89 4 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 89 473. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 91 1 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 91 1 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 91 274. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 91 2 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 91 2 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 91 375. ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće rezerve (bosanski jezik) 91 3 ODLUKA o interventnom korištenju sredstava

  tekuće pričuve (hrvatski jezik) 91 3 ОДЛУКА о интервентном кориштењу

  средстава текуће резерве (српски језик) 91 476. ODL