15
TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA Dr Vladimir Marković UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA. Dr Vladimir Marković. Šta je to lovište? Šta je to lovnu turizam? Bitne karakteristike lovišta kao turističke destinacije: Atraktivni faktori ( vrste divljači, ambijent) - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH

PROSTORA

Dr Vladimir Marković

UNIVERZITET U NOVOM SADUPRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Page 2: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Šta je to lovište? Šta je to lovnu turizam?

Bitne karakteristike lovišta kao turističke destinacije:

Atraktivni faktori ( vrste divljači, ambijent)Komunikativni faktori (ino i domacaci turisti)Receptivni faktori (kuće, kolibe, vile,

boksevi, dodatni objekti)

Page 3: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Atraktivnost lovišta

Lovište A) Lovište B)

Page 4: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Atraktivnost lovišta

Lovište A) Lovište B)

Page 5: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Komunikativni faktori

Page 6: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Receptivni faktori

Page 7: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Page 8: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA
Page 9: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Vrednovanje prirodnih karakteristika max. 55 bodova

Page 10: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA
Page 11: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Vrednovanje turističko-geografskog položaja max. 10 bodova

Koridor X, Koridor VII 3Aerodromi 3Kvalitet lokalnih komunikacija 2Plovni putevi, marine, pristaništa 1Komplementarni turistički potencijali 1

Koridor X, Koridor VII 3

Aerodromi 2Kvalitet lokalnih komunikacija 1Plovni putevi, marine, pristaništa 1Komplementarni turistički potencijali 1

Ukupno 8 poena

Lovište Apatinski rit

Page 12: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Vrednovanje antropogenih karakteristika max. 20 bodova

Page 13: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Vrednovanje materijalne baze i turističke opremljenosti max. 20 bodova

Page 14: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Lovište Apatinski rit

Page 15: TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

Segmenti valorizacije max. poena

poena

Prirodne karakteristike 55 49,5

Turističko-geografski položaj 10 8

Antropogene karakteristike 20 15

Materijalna baza i turistička opremljenost

15 12

Ukupno 100 84,5

Lovište Apatinski rit