TURISTIŒKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. TURISTIČKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA. Dr Vladimir Marković. Šta je to lovište? Šta je to lovnu turizam? Bitne karakteristike lovišta kao turističke destinacije: Atraktivni faktori ( vrste divljači, ambijent) - PowerPoint PPT Presentation

Text of TURISTIŒKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

 • TURISTIKA VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORADr Vladimir Markovi UNIVERZITET U NOVOM SADUPRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET

 • ta je to lovite?ta je to lovnu turizam?

  Bitne karakteristike lovita kao turistike destinacije:

  Atraktivni faktori ( vrste divljai, ambijent)Komunikativni faktori (ino i domacaci turisti)Receptivni faktori (kue, kolibe, vile, boksevi, dodatni objekti)

 • Atraktivnost lovitaLovite A) Lovite B)

 • Atraktivnost lovitaLovite A) Lovite B)

 • Komunikativni faktori

 • Receptivni faktori

 • VALORIZACIJA LOVNIH PROSTORA

 • Vrednovanje prirodnih karakteristika max. 55 bodova

 • Vrednovanje turistiko-geografskog poloaja max. 10 bodova

  Ukupno 8 poenaLovite Apatinski rit

  Koridor X, Koridor VII3Aerodromi3Kvalitet lokalnih komunikacija2Plovni putevi, marine, pristanita1Komplementarni turistiki potencijali1

  Koridor X, Koridor VII3Aerodromi2Kvalitet lokalnih komunikacija1Plovni putevi, marine, pristanita1Komplementarni turistiki potencijali1

 • Vrednovanje antropogenih karakteristika max. 20 bodova

 • Vrednovanje materijalne baze i turistike opremljenosti max. 20 bodova

 • Lovite Apatinski rit

 • Lovite Apatinski rit

  Segmenti valorizacijemax. poenapoenaPrirodne karakteristike5549,5Turistiko-geografski poloaj108Antropogene karakteristike2015Materijalna baza i turistika opremljenost1512Ukupno10084,5