Turistika valorizacija Neretve

 • View
  19

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glavne karakteristike, tokova rijeke Neretve, jezera kako prirodnih tako i vještačkih. Turistička mjesta i odmarališta.

Text of Turistika valorizacija Neretve

 • Opi podaci:- najdua i vodom najbogatija pritoka Jadranskog mora - izvire na 1.227 m nadmorske visine,pod vrhom Grdelj -duina toka iznosi 230 km - Rijeka Neretva tee kotlinom, koju sa sjevera okruuju planine Bitovinja (1700 m n.v.) i Vranica (2112 m n.v.).Junu stranu ograniavaju planine Prenj (2103 m n.v.) i vrsnica (2226 m n.v.), dok je na zapadu planina Bjelanica (2062 m n.v.)

 • Gornji tok rijeke NeretveGornji tok Neretve, svojim tokom u pravcu jugoistok-sjeverozapad se podudara sa pravcem planinskog masiva Dinarida.Gornji tok Neretve sa okruenjem je geomorfoloki raznolik sa preteno krenjakodolomitnim sastavom tla. Smjenjuju se razni profili doline od klisurasto-kanjonskog oblika vee ili manje strmine pa sve do veih proirenja .Od svog izvora pod Gredeljom Neretva tee kroz Bora u kome je i mjesto Ulog. U Boru je do - lina ilebljena i duboka je 500 do 600 metara.

 • Borako jezeroBorako jezero, koje je glacijalnotektonskog porijekla, ime je dobilo po crnim borovovima koji rastu u okolini. Jezero se nalazi na obroncima planine Prenj i predstavlja najvee prirodno jezero ove vrste u Bosni i Hercegovini. Borako jezero je prijatno za kupanje, odmor i rekreaciju, pripreme sportskih ekipa, a bogato je raznovrsnom ribom, to predstavlja pravi raj za ribolovce. Omiljeno izletite i odmaralite domaih i stranih turista, od Konjica udaljeno 20 km asfaltnim putem.

 • Srednji tok NeretveGlavni sadraj brand-a srednjeg toka doline Neretve ine:divlja priroda koju ine planine i litice, kanjon, vodopad, jezera, izvorisport i avantura:podesni sadraji za aktivni i sadrajni odmorpoloaj izmeu Sarajeva i Mostara; lociranost izmeu dva grada sa najjaim prednostima bosanske povijesti i kulture

 • Jablaniko jezero:Jablaniko jezero jedna je od starijih i poznatijih BH turistikih destinacija,ali nikako ne uspijeva da se afirmira ire sa svim svojim prisutnim potencijalima. Ovo vjetako jezero,nastalo od jeseni 1954. godine, u duini od 30 km protee se od mjesta Jablanica do Konjica, ima povrinu od 14.5 km kvadratnih,najveu irinu 1.200 metara,maksmimalnu dubinu 270 metara, jo uvijek nema odgovarajuu infrastrukturu, ni propagandu,nema posebnog turistikog prospekta, kao ni objedinjenu ponudu sadraja.

 • Trenutano postoje manji kampovi u selu Orahovica,Ostrocu,Buturovi Polju i na ivelju, dok smjetajni kapaciteti postoje u vili "Palma" i vili "Mehi", usluge ugostiteljske prua restoran "Orahovica" a usluge kampovanja pruaju placevi "Oaza" i "Refa". Takoe usluge noenje pruaju i privatne vikendice na potezu mjesta Papratsko do Orahovice ( 12 km) duine puta.

 • Stari most u MostaruStari mostje uvenimostpreko rijekeNeretveuMostaru. Sagraen je izmeu 1557 -1566godine, djelo turskoga graditeljaHajrudina.9. novembra1993.HVOje sruio Stari most. Nakon obnove2004. most je uvrten na popis svjetske kulturne batineUNESCO-a. Poznat je kao glavni simbol Mostara iHercegovine.

 • Delta NeretveDelta Neretveje dolina na juguhrvatskeobaleJadranskog morakoju na svome uu formira rijekaNeretva. U toku je inicijativa da se cijela dolina zatiti kaoPark prirode Delta Neretve.U delti je znatan i utjecaj mora, a prostori s boatom vodom posebna su stanita koja dodatno obogauju bioloku raznolikost cijeloga podruja. Vodena stanita, zajedno s prostranim tracima, vlanim livadama, pjeanim obalama, sprudovima i slanuama te rubnim krkim nadzemljem i podzemljem, veliko su bogatstvo stanita, koje je osnova za odgovarajuu raznolikost biljnog i ivotinjskog svijeta.