Turisticka Valorizacija Velike Plaze

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

urbanizam

Text of Turisticka Valorizacija Velike Plaze

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  1/15

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

  PROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  2/15

  CILJ TENDERA

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

  PROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Cilj tendera je izgradnja ekskluzivnog

  vienamjenskog, dugorono odrivog

  turistikog kompleksa najvieg kvaliteta kojibi ukljuivao hotelske, objekte za odmor i

  sport, stambene jedinice, kao i objekte od

  interesa za zajednicu, ukljuujui obrazovne,

  zdravstvene, poslovne i kulturne centre.Od ponudjaa se zahtijeva da kompleks

  projektuje tako da funkcionie 365 dana u

  godini i prui brojne povoljnosti lokalnoj

  zajednici.

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  3/15

  JAVNI POZIV

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

  PROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Javni poziv za dostavljanje ponuda za razvoj,

  izgradnju finansiranje i upravljanje ekskluzivnimturistikim kompleksom uz dugoroni zakup

  dravnog zemljita na Velikoj plai bie objavljen

  u subotu, 28. marta 2009. godine

  Vlada Crne Gore opredjeljuje oblast od 1.357 haVelike plae za razvoj turistikog kompleksa.

  Dugoroni zakup dravnog zemljita (903 ha) na

  90 godina

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  4/15

  JAVNI POZIV

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

  PROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Raspoloivost zemljita u privatnom vlasnitvu e zavisiti

  od aranmana sklopljenih izmedju privatnih vlasnika,

  Investitora i Projektne kompanije, uz pomo Vlade

  Minimalna zakupnina 0,15 po m2 + prijedlog dodatne

  zakupnine

  Minimalni investicioni program 1 milijarda u prvih 36

  mjeseci

  Naredni investicioni program najmanje 3 milijarde

  Izgradnja infrastrukture kao integralna komponenta

  projekta

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  5/15

  KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

  PROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Pravo uea imaju kompanije ili konzorcijumi koji imaju:

  iskustvo vezano za realizaciju sveobuhvatnih projekata razvojanekretnina ukupne povrine od minimum 750.000 m2 i ukupne

  vrijednosti investicije od minimum 1.000.000.000 EUR u periodu od

  2000. do 2008.

  iskustvo u izgradnji nekretnina ukupne povrine od minimum

  750.000 m2 i ukupne vrijednosti investicije od minimum

  1.000.000.000 EUR u periodu od 2000. do 2008.iskustvo od minimum tri godine upravljanja ili hotelskim i turistikim

  objektima, rekreativnim objektima, kulturnim objektima, trgovinskim

  centrima, obrazovnim objektima ili poslovnim centrima minimalne

  ukupne povrine od 200.000 m2 i ukupne vrijednosti investicije od

  minimum 300.000.000 EUR.

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  6/15

  KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  najmanje pet godina kontinuiranog prisustva na tritu

  razvoja i izgradnje nekretnina u najmanje tri razliite

  zemlje.

  dokazano medjunarodno iskustvo u uspjenom

  marketingu i prodaji stambenih jedinica

  pismo o namjeri meunarodne kompanije koja se bavi

  hotelskim/resort menadmentom poznate na ciljnom tritu

  meunarodnih, ekoloki svjesnih turista najvie i srednje

  klase

  sam Uesnik na Tenderu ili nosilac Konzorcijuma mora

  imati godinji promet od najmanje 400.000.000 EUR u

  svakoj godini u periodu izmeu 2006. i 2008. godine.

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  7/15

  FAZE TENDERA

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Podnoenje prijava za uee: 17. avgust 2009.(Faza kvalifikacije)

  Konferencija za ponudjae bie odrana 30

  dana od dana podnoenja prijava

  Rok za podnoenje ponuda: 1.decembar 2009.

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  8/15

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  KRITERIJUMI ZA OCJENU PONUDA

  Cilj tendera Izgradnja ekskluzivnog

  vienamjenskog, dugorono odr

  ivog,turistikog kompleksa

  Kriterijumi:

  Idejni projekat: Vizija projekta (koncept)

  Aspekti ivotne sredine

  Projekat u aspektima zajednice

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  9/15

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Investicioni program i Biznis plan, ukljuujui

  predloeni datum zavretka investicije

  Investicioni program

  Biznis plan

  Datum zavretka investicije

  Predloena godinja zakupnina i dodatno

  plaanje

  Program razvoja infrastrukture i komunalnih

  usluga

  KRITERIJUMI ZA OCJENU PONUDA

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  10/15

  KONKURS ZA MASTERPLANERE

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Raspisan meunarodni konkurs 13. maja 2008.

  Prijavilo se 20 kompanija iz itavog svijeta 10 kompanija, koje su ule u ui izbor, posjetilo Crnu

  Goru

  Meunarodni iri na WTM-u u Londonu, u novembru

  2008. odabrao najbolje rjeenje

  Pobjednik: Van der Over Zaijer & Partners (Holandija)

  Nagraena jo 4 rada Velika Britanija, SAD, Italija

  Prezentacija najboljih - MIPIM Horizons u Kanu

  Decembar 2008.

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  11/15

  PROMOCIJA / SAJMOVI

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  12/15

  LJUDSKI RESURSI

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

  Email

  Paswort

  Login to your accountLogin to your accountLogin to your accountLogin to your account

  Login

  Email

  Paswort

  Login to your accountLogin to your accountLogin to your accountLogin to your account

  Login

  Informisanje diplomatskih

  predstavnitava o mogunostima

  zapoljavanja na projektu Velika

  PlaaFormiranje baze CV-a

  Otvaranje kancelarije za ljudske

  resurse u Ulcinju

  Struno usavravanje kadrapotrebnog za voenje budueg elitnog

  rezorta, kao i za poslove koji e biti

  neophodni za kvalitetno

  funkcionisanje kompleksa.

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  13/15

  www.velikaplaza.info

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  14/15

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJPROJEKAT TURISTIKE VALORIZACIJE VELIKE PLAE

 • 5/19/2018 Turisticka Valorizacija Velike Plaze

  15/15

  HVALA!

  MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

  Tel:+382 20 482 112; 482 119

  Fax:+382 20 234 131

  http://www.minekon.vlada.cg.yu/