41
TURBO POVIJESNI POJMOVNIK VIII. RAZRED A abdikacija[8r] - odstupanje s vlasti, povlačenje s vladarskog položaja i odricanje od prijestolja; podnošenje ostavke na neki položaj, zvanje ili čast. adresa [8r] - svečano pismo ili predstavka upućena istaknutoj osobi. afirmacija [8r]- potkrjepa ili potvrda nekog postignuća, položaja ili osobe. agencija [8r]- poslovna tvrtka koja pruža posredničke ili zastupničke usluge (npr. turistička, novinska i sl). agrarna reforma [8r] - državna odluka kojom se provodi preraspodjela poljoprivrednog zemljišta. agresija [8r] - neizazvani napad jedne ili više država na drugu državu radi osvajanja njezina teritorija. albanologija[8r] - znanost koja istražuje albansku povijest i kulturu. akt [8r] - djelo; službeni spis, dokument. albanolog[8r] - znanstvenik koji se bavi proučavanjem albanskog jezika, književnosti i kulture alternativa [8r] - izbor između dviju mogućnosti. amandman [8r] - prijedlog, dopuna (ili izmjena) nekog postojećeg ili predloženog pravnog spisa npr. ustava ili zakona. amaterizam [8r]- bavljenje nečim (šport, umjetnost, posao i dr.) zbog zadovoljstva,a ne zbog plaće. ambasador [8r] - veleposlanik, diplomatski predstavnik jedne države u drugoj državi. ambicija [8r]- želja za isticanjem, želja da se nešto postigne. amnestija[8r] - oprost, pomilovanje;čin šefa države ili državnog tijela kojim se osuđeniku potpuno ili djelomično dokidaju presude i njihove kaznene posljedice. amputacija[8r] - odvajanje, odcjepljenje nekog teritorija od državne cjeline; uklanjanje onoga što nije bilo korisno. anarhist [8r]- pripadnik anarhističkog pokreta; anarhizam je učenje prema kojemu su državna vlast i privatno vlasništvo nepotrebni i treba ih posve ukinuti. aneksija [8r] - jednostrano pripajanje nekog područja.

TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

TURBO POVIJESNI POJMOVNIKVIII. RAZRED

Aabdikacija[8r] - odstupanje s vlasti, povlačenje s vladarskog položaja i odricanje od prijestolja; podnošenje ostavke na neki položaj, zvanje ili čast.adresa [8r] - svečano pismo ili predstavka upućena istaknutoj osobi.afirmacija [8r]- potkrjepa ili potvrda nekog postignuća, položaja ili osobe.agencija [8r]- poslovna tvrtka koja pruža posredničke ili zastupničke usluge (npr. turistička, novinska i sl).agrarna reforma [8r] - državna odluka kojom se provodi preraspodjela poljoprivrednog zemljišta. agresija [8r] - neizazvani napad jedne ili više država na drugu državu radi osvajanja njezina teritorija.albanologija[8r] - znanost koja istražuje albansku povijest i kulturu.akt [8r] - djelo; službeni spis, dokument.albanolog[8r] - znanstvenik koji se bavi proučavanjem albanskog jezika, književnosti i kulturealternativa [8r] - izbor između dviju mogućnosti. amandman [8r] - prijedlog, dopuna (ili izmjena) nekog postojećeg ili predloženog pravnog spisa npr. ustava ili zakona. amaterizam [8r]- bavljenje nečim (šport, umjetnost, posao i dr.) zbog zadovoljstva,a ne zbog plaće.ambasador [8r] - veleposlanik, diplomatski predstavnik jedne države u drugoj državi. ambicija [8r]- želja za isticanjem, želja da se nešto postigne. amnestija[8r] - oprost, pomilovanje;čin šefa države ili državnog tijela kojim se osuđeniku potpuno ili djelomično dokidaju presude i njihove kaznene posljedice.amputacija[8r] - odvajanje, odcjepljenje nekog teritorija od državne cjeline; uklanjanje onoga što nije bilo korisno.anarhist [8r]- pripadnik anarhističkog pokreta; anarhizam je učenje prema kojemu su državna vlast i privatno vlasništvo nepotrebni i treba ih posve ukinuti.aneksija [8r] - jednostrano pripajanje nekog područja. Anschluss [8r] - pripajanje neke zemlje ili njenoga dijela drugoj zemlji protiv volje pripojenog teritorija; termin je postao sinonim za priključenje Austrije Njemačkoj koje je proveo Adolf Hitler 1938. godine.Antanta [8r]- sporazum, savez država; savez Velike Britanije, Francuske i Rusije početkom XX. stoljeća kojem se kasnije pridružuju neke druge države. antibiotici [8r] - kemijska tvar koja sprečava razvoj bakterijaAntifašistička koalicija [8r]- sporazumi između SAD - a, SSSR - a i Velike Britanije o međusobnoj suradnji i pomoći usmjereni protiv Trojnog pakta.antifašizam [8r] - pokret protiv fašizma. antisemitizam [8r] - mržnja i predrasude prema Židovima na religijskojk ili rasnoj osnovi.antropologija [8r] - znanost o čovjeku u najširem smisluapartheid [8r] - “odvojeni razvoj”; jedan od oblika rasne diskriminacije, koji je bijela manjina provodila prema pripadnicima ostalih rasa u Južnoafričkoj Republici i Rodeziji. apel [8r] - poziv, obično upućen putem medija (novina, radija, TV - a, plakata ili na ma koji drugi način), obično s ciljem da se nešto čini ili da se uzdrži od činjenja nečega.apsolutizam [8r] - neograničena vlast, samovlada. apstinencija [8r] - uzdržavanje od nečega (jela ili pića); u političkom smislu uzdržavanje od glasovanja.

Page 2: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

apstraktna umjetnost [8r] - neispravan naziv za skup modernih antinaturalističkih stilskih pravaca; u najnovije vrijeme uzima se naziv apstraktna umjetnost za umjetničke pravce koje inače poznajemo pod oznakama ekspresionizam, kubizam, fovizam.apsurdan [8r]- nerazumanarbitraža [8r]- tijelo sastavljeno od pojedinaca izabranih od sukobljenih strana kojem one sporazumno povjeravaju rješavanje svog spora.Arheologija [8r]- znanost koja se bavi proučavanjem prošlosti na temelju materijalnih ostataka.arhiv [8r] - ustanova u kojoj se čuvaju pisani povijesni izvori. Arijci[8r]- – pripadnici indoeuropskih i indoiranskih naroda, narodi bijele puti; naziv potječe od pripadnika indoeuropske jezične skupine koji su sredinom II. tisućljeća prije Krista zavladali područjem Indije; nazvali su se "Arijevci", što znači plemeniti; (sanskrt. arya = gospodin);.arkada [8r]- otvoren trijem sa stupovima koji su povezani lukovima.artikl [8r] - roba, predmet trgovine.aspekt [8r]- pogled, gledište, stanovište.asteroid [8r]- maleno svemirsko tijelo promjera do nekoliko desetina kilometaraaspiracija [8r]- težnja, želja da se nešto postigne.astronaut [8r] - čovjek koji kao član posade svemirske letjelice leti u svemir.ateizam [8r]- bezboštvo, bezvjerstvo; poricanje postojanja Boga i odricanje od svih religioznih vjerovanja.atentat [8r]- ubojstvo ili pokušaj ubojstva neke poznate ličnosti iz javnog života. atmosfera [8r] - plinoviti omotač Zemlje i drugih nebeskih tijela; ozračje, situacija i okolnosti na nekom području ili u nekoj društvenoj skupini.atom[8r]- – najmanja čestica kemijskog elementa, kojom su određena kemijska svojstva elementa.atomska bomba[8r]-– bomba koja veliku razornu snagu dobiva energijom oslobođenom u fisiji (cijepanju) teške atomske jezgre, kao što je uran 235.atomska energija[8r]- – energija koja se oslobađa kao rezultat procesa u atomskoj jezgri.austroslavizam [8r] - program rješavanja hrvatskoga nacionalnog pitanja u zajednici s Austrijom, pri čemu bi Austrija bila jamac očuvanja hrvatskih interesa.autocenzura [8r]- samocenzura, pismeno ili usmeno izjašnjavanje u skladu sa željama vladajućeg režima i onda kad vlast ne provodi cenzuru.autonoman[8r]- – koji uživa autonomiju (nezavisnost, samostalnost).autonomija[8r]- - neovisnost; samouprava, samostalno rješavanje pitanja unutarnje uprave.autonomna pokrajina [8r]- dio teritorija neke države koji na temelju ustava i zakona ima pravo na određenu autonomiju (npr. u školstvu, zdravstvu i sl.).autonomna prava[8r] - posebna prava neke zajednice ili područja temeljena na posebnostima te zajednice ili područja autoritaran[8r]- – strog, onaj koji traži apsolutno i neupitno pokoravanje i poslušnost.autoritet [8r]- ugled, utjecaj; nadmoćnost (duhovna, moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je na snaziavanturist[8r]- - pustolov. Avangarda[8r] - predvodnica ili nositeljica nečega novoga.

BBaby boom[8r] - povećanje broja rođene djeceBalvan - revolucija [8r]- naziv za početak velikosrpske oružane pobune u Republici Hrvatskoj.

Page 3: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

bankrot [8r] - financijska propast banke ili poduzeća, obustava novčanih prihoda što dovodi do stečaja.Banovina [8r]- upravno područje u državi koje se nalazi pod vlašću bana. Barijera [8r]- prepreka, granabarjak [8r] - platno simboličkog značenja, određenih kombinacija boja i znakova; zastava, stijeg.bazilika [8r]- kršćanska crkva posebnoga oblika.beatifikacija [8r]- proglašenje blaženimBenelux [8r]- skraćeni zbirni naziv za države Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg.Berlinski zid [8r]- zid između Istočnog i Zapadnog BerlinaBijela garda [8r] - postrojbe koje su ratovale protiv revolucionarnih promjena koje su boljševici izvršili u Rusijibiologija [8r]- znanost koja proučava zakonitosti nastanka, postojanja i održanja bića i žive prirode, skupna znanost o svemu živom.Biračko pravo [8r]- jedno od temeljnih političkih prava punoljetnih građana u suvremenim demokratskim državama. Vezano je s nastankom predstavničkih tijela vlasti.birokracija [8r] - vladajući činovnički sloj unutar države.blitz krieg [8r] - “munjeviti rat”; rat baziran na brzim pokretima tenkova i zrakoplova, u kojem napadačka strana želi pobjedonosno završiti vojne akcije u najkraćem roku. blok[8r] - savez (država, političkih stranaka i sl.) u svrhu zajedničke akcije. blokada [8r]- vojna, politička, prometna ili ekonomska izolacija protivničke strane, kojom se istu želi prisiliti da izvrši određene zahtjeve ili ispuni određene uvjete. Blokovska politika[8r] - politika odnosa između SAD - a i SSSR - a te njihovih saveznikabojište[8r] - područje na kojem se vodi oružani sukob.bojkot [8r] - organizirano odbijanje suradnje, način organizirane političke ili ekonomske borbe u kojem dolazi do potpunog prekida odnosa s nekom državom, osobom ili poduzećem. boljševik [8r] - sovjetski komunist, pripadnik boljševičke partije u Sovjetskom Savezu.boljševizam [8r]- teorija i taktika stranke koja pod imenom Komunističke partije i predstavljajući se avangardom radničke klase prisvaja u zemlji apsolutnu, jednostranačku vlast.bratstvo i jedinstvo[8r] – političko - - ideološka parola o nacionalnim odnosima u SFRJ (FNRJ, DFJ).brigade [8r] - viša taktička vojna jedinica združenih rodova kopnene vojske, obično se sastoji od 2—5 bojni, bataljuna ili diviziona.bubikopf, [8r] - vrsta ženske frizure s kratko, dječački odrezanom kosom; bubi - frizurabunker[8r] - betonska ili drugačije izgrađena manja vojnička utvrda, otporna na vatru iz lakog oružja i lakših topova. burza [8r]– mjesto gdje se prodaju dionice.Buržoaski idealizam [8r]- prema komunističkom vjerovanju, svijet je jedino i samo materijalan; u komunističkim vjerovanjima stoga vlast smatra manje vrijednom vjeru, filozofiju ili bilo koju disciplinu koja zagovara prednost ideje nad materijom; u Sovjetskom Savezu pojam je korišten s namjerom da se nekog znanstvenika ili pisca prikaže kao neprijatelja režima

Ccepelin (zeppelin) [8r] - zračni brod, vrsta upravljivog zrakoplova s metalnim kosturom i motornimpogonom; centralizam[8r] - sustav državnog uređenja u kojem tijela središnje vlasti donose sve odluke i zakone; proslijeđuju ih tijelima pokrajinske ili lokalne vlasti na provođenje i nadziru njihovo provođenje

Page 4: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

cenzura [8r]- skraćivanje ili potpuna zabrana nekih knjiga, glazbenih i umjetničkih djela, tekstova u novinama i u drugim medijima, obično iz sigurnosnih, moralističkih, vjerskih, političkih ili ideoloških razloga. CIA [8r]- američka obavještajna organizacija; djeluje i izvan SAD - aCiklotron [8r]- ubrzivač čestica, golema kružna naprava koja služi za pokuse u kvantnoj fiziciCionisti [8r]- židovski političari koji su se zalagali za utemeljenje židovske državecionizam [8r] - nacionalni pokret Židova kojemu je cilj stvaranje židovske države u Palestini. civil [8r]- građanin, građanska osoba (suprotno vojniku). civilizacija [8r] - razina društvenog, ekonomskog, tehničkog, političkog i kulturnog razvoja ljudskog društva u jednom razdoblju.citiranje[8r] - točno navođenje tuđih riječi Crvena armija[8r] - oružane snage Sovjetskog saveza u kojem su boljševici imali potpunu vlast; isti naziv za oružane snage koriste i neke druge komunističke zemlje - npr. Kinacrvena opasnost [8r]- ovim nazivom su građanske države između dva svjetska rata počele označavati idejnu i revolucionarnu opasnost koja je prijetila iz Sovjetskog saveza; kasnije je tako nazivana i općenita opasnost od komunizma.

Ččetnik [8r] - pripadnik velikosrpske vojno - političke organizacije čiji je glavni cilj stvaranje etnički čiste Velike Srbije; Naziv se prvi puta pojavio u Makedoniji u drugoj polovici XIX. Stoljeća za borce protiv osmanlijske vlasti; za vrijeme Drugoga svjetskog rata četnici su bili pripadnici kraljeve "vojske u otadžbini", a radili su na stvaranju Velike Srbije; istu su politiku provodili za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj.čistka [8r] - organizirana akcija u kojoj se montiranim suđenjima, progonima i masovnim ubijanjima iz političkog i javnog života uklanjaju oni koje je neki režim označio kao neprijatelje.

Ddadaizam [8r]- jedan od umjetničkih smjerova koji su nastali u zapadnoj Europi početkom 20. stoljeća. Zagovarao je besmisao života i potrebu razaranje svih civilizacijskih vrednota.decentralizacija [8r] - sustav upravljanja pri kojem se jedan dio ovlasti centralnih vlasti prenosi na regionalne vlasti; slabljenje centralizacije. degeneracija [8r]- proces pogoršavanja ili slabljenja fizičkih i psihičkih osobina u odnosu na roditelje (tjelesni nedostaci ili mentalna zaostalost).deklaracija [8r] - proglas; svečana izjava jedne ili više država o nekim pitanjima međunarodne politike.deklarativan[8r] - izjavan; ako se netko zalaže za nešto deklarativno(dakle na riječima) ne znači da to nužno i provodi.dekolonizacija[8r] - prestanak kolonijalne uprave u koloniji i njena zamjena neovisnom vlašću. delegacija [8r]- izaslanstvo. demagog [8r]– nekadašnji pučki vođa; danas osoba koja lažnim obećanjima stječe povjerenje širokih slojeva društva. demilitarizirati [8r] - razoružati, ukloniti vojsku i vojno naoružanje s nekog područja.demilitarizacija [8r] - razoružanje, razvojačenje, uklanjanje vojske iz nekog područja ili zemlje.

Page 5: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

Demilitarizirano područje[8r] - područje države na kojemu je zabranjena prisutnost oružanih snagaDemografija [8r]- statističko proučavanje stanovništva; znanost o stanovništvu (zakonitostima porasta i opadanja, strukture i razmještaja)demokracija [8r]- vladavina naroda putem izabranih predstavnika.Demokratski parlamentarizam [8r]- demokratski sustav u kojem je parlament (narodno zastupništvo, sabor, skupština) najviša vlast. Ovaj oblik vlasti smatra se najstabilnijim najhumanijim u dosadašnjim iskustvima političkog upravljanja.demonstracija[8r] - javno izražavanje neraspoloženja ili zahtjeva putem povorki ili skupštinadenacifikacija[8r] - niz političkih, vojnih, gospodarskih i kulturnih mjera koje su ratni pobjednici poduzeli nakon završetka Drugog svjetskog rata, radi uklanjanja i onemogućivanja obnove nacizma u Njemačkoj.deportacija [8r]- prisilni progon ili odvođenje stanovništvadesant[8r] - iznenadno iskrcavanje vojske na neprijateljski teritorij (pomorski ili zračni, desant). Destaljinizacija [8r]- uklanjanje elemenata režima kakav je stvorio Staljin detant [8r] - razdoblje popuštanja napetosti i uspostavljanja suradnje između istočnog i zapadnog bloka u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. deviza [8r] - strani novac. dezerter [8r]- vojni bjegunac, čovjek koji samovoljno napusti svoju vojnu jedinicu ili se ne odazove pozivu u vojsku. digitalni strujni krug[8r] - strujni krug u kojemu se napon pojavljuje u dva stanja; pogodan za pohranjivanje informacijadijagram, [8r] - grafički prikaz odnosa dvaju brojčanih veličina i njihovih međusobnih ovisnosti; U šahu grafički prikaz šahovske ploče.diktator [8r]- osoba koja je na čelu diktaturediktatura [8r] - neograničena vlast jedne osobe (diktatora), političke stranke, vojske i sl., koja se oslanja na silu. dilema [8r] - dvojba, nedoumica. dinastija [8r] - kraljevska obitelj (loza), vladarska porodica, niz monarha iz jednog roda.dijaspora [8r]–velika rasutost ili raseljenost nekog naroda po raznim dijelovima svijeta. Dinar [8r]- naziv osnovne novčane jedinice u nekoliko država, među njima i u obje jugoslavenske države.dionice [8r] - vrijednosni papiri; potvrde o udjelu u kapitalu tvrtke.diplomacija[8r] - umijeće vođenja vanjske politike; skup osoba koji rade u vanjskopolitičkoj službi jedne države (diplomati).disciplina [8r] - stega, red; skup propisa koji određuju način ponašanja u stanovitim ustanovama.disident [8r]- čovjek koji izražava nezadovoljstvo društvenim prilikama i zbog toga je proganjan.diskriminacija [8r] - nejednakost u tretiranju pojedinih skupina ili pojedinaca;postupak kojim se unaprijed ograničavaju prava građana ili naroda na rasnoj ili nacionalnoj osnovi.distanciranje[8r] - odmicanje, stajanje po strani, suzdržljivo ponašanje.diverzija [8r] - manji oružani napad s ciljem onesposobljavanja neprijateljskih komunikacija.divizija [8r] - najveća vojna postrojba sastavljena od više rodova vojske i osposobljena za samostalno djelovanje.Dizajn [8r]- umjetničko oblikovanje industrijskih proizvoda

Page 6: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

Dogmatičan [8r] - onaj koji neko mišljenje ili učenje predočuje kao istinito i jedino moguće bez provjere i bez obzira na moguće primjene tog mišljenja ili učenja.doktrina [8r] - naučavanje; skup mišljenja, teorija i teza neke filozofske škole, političke ili vjerske skupine; skup misljenja u nekom smjeru u znanosti i umjetnosti.dokument[8r] - javna isprava, povelja, spis.dominacija [8r]- prevlast, nadmoć.dominion[8r] - posjed, naziv za neke bivše britanske kolonije koje su dobile široku unutarnju samoupravu i vlastiti parlament u kojem su dominirali bijelci.domobran [8r]– pripadnik redovne hrvatske vojske (do 1945.g.); termin je nastao nakon sklapanja Hrvatsko - Ugarske nagodbe 1868. za vojne jedinice na području Hrvatske i Slavonije koje su se služile hrvatskim kao službenim jezikom.Domovinski rat – ratni sukob između 1991- 1995[8r]- rat za obranu Republike Hrvatske od pobunjenih Srba u Hrvatskoj i od agresije Jugoslavenske armije, Srbije i Crne Goredoping [8r]- u športu, uzimanje nedopuštenih sredstava kako bi se postigla veća tjelesna spremnostdrastičan [8r] - pretjeran, grub, nagao.društvo [8r] - zajednica ljudi koja se temelji na određenom načinu života (običajima, pravili-ma i zakonima) i na dostignutom stupnju razvoja proizvodnje. država [8r] - teritorij omeđen granicama na kojem vladaju određeni zakoni, gdje živi većinski narod koji ima svoju nacionalnu svijest. državni udar [8r] - nasilno preuzimanje vlasti od strane vojske ili neke naoružane skupine.državnost[8r] - obilježje narodne zajednice koja je na svom teritoriju organizirala vlastitu državu.dualizam [8r] - zajednica dviju država sa zajedničkim vladarom, dvovlašće, dvojna monarhija.duce [8r] - u talijanskom jeziku "vođa", naziv osnivača fašističke stranke u Italiji Benita Mussolinija.

Eefektan [8r] - upadljiv, koji proizvodi utisak i privlači pažnju.efikasan [8r] - učinkovit, uspješan, djelotvoran.ekologija [8r] - znanost o suživotu svih živih bića u prirodi, o njihovom djelovanju na prirodu i prirode na njih; zaštita prirode.ekološka katastrofa [8r]– nagli poremećaj eko sustava.(ukupnost međuovisnosti ljudskih, biljnih i životinjskih zajednica i prirode na nekom prostoru.) uzrokovan najčešće ljudskim djelovanjem.ekonomija[8r] - gospodarstvo, privreda, znanost o pojavama i problemima u privredi; upravljanje dobrima, razumno iskorištavanje dobara i snage po načelu:što veći uspjeh što manjim sredstvima. - ekonomske sankcije [8r] - kaznene mjere koje se primjenjuju na kršitelje međunarodnih ugovora.ekspanzija [8r]- širenje; osvajanje tuđih teritorija ili širenje utjecaja jedne države.ekspanzionizam [8r] - širenje, težnja za osvajanjem tuđih teritorija.ekspedicija[8r] - putovanje u svrhu znanstvenog istraživanja, trgovine i sl.; vojni pohod izvan svoje zemlje.eksploatacija[8r] - iskorištavanje.ekspresionizam[8r] – umjetnički pokret u okvirima modernizma: ekspresionisti naglašavaju tamnu stranu čovjeka i društva. ekstreman[8r] - krajnji; ekstremisti se zalažu za velike promjene u društvu, često nasilnim sredstvima

Page 7: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

ekstremist[8r] - osoba sklona krajnjim rješenjima, mjerama i nadzorima.ekumenizam [8r] - pokret za zbližavanjem svih kršćanskih crkava koji je pokrenula katolička Crkva.elektrifikacija[8r] - unapređivanje gospodarstva izgradnjom električne mreže.emancipacija [8r] - izjednačavanje u pravima (npr. rasna, spolna, vjerska ...).embargo [8r]– zabrana, veto, obustava, opomena: zabrana izvoza iz neke zemlje ili uvoza u neku zemlju raznih vrsta roba i vrijednosti.emigracija [8r] - prisilno ili dobrovoljno iseljavanje iz domovine u drugu zemlju..emigrant [8r] - iseljenik.emocionalan [8r] - osjećajan.enciklika [8r] - poslanica (osobito crkvenih poglavara).enciklopedija [8r]- zbir podataka o nekoj grani znanosti ili sustavni opći pregled znanja.epidemija [8r] - zarazna bolest koja se jako brzo širi.epoha [8r] - doba, razdoblje;razdoblje u nekom dijelu povijesnog razvoja, umjetničkog, kulturnog ili društvenog života odijeljeno od drugih osobitim značajkama.epohalan [8r] - koji daje obilježje epohi, koji je vrlo značajanerudit [8r]- čovjek velika znanjaesej[8r] - literarni pokušajeskalacija[8r] - pojačavanje, intenziviranje (o kretanjima u društvu, obično negativnima, o nemirima, ratovima i sl.)etnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena u ukupnom stanovništvu države, a priznata su joj manjinska prava. etnički[8r] - narodni, koji se odnosi na narod.etničko čišćenje[8r] – protjerivanje stanovništva neželjene nacionalnosti s prostora koje okupator namjerava prisvojiti. etnografija [8r] - znanost koja proučava kulturno stvaralaštvo pojedinih naroda u prošlosti (ponajviše predmeta za dnevnu upotrebu).etnologija [8r]- znanost koja proučava podrijetlo, posebnosti, kretanje i razmještaj naroda.Europska komisija - ?Europski parlament[8r] – institucija EU koja predstavlja građane država članica EU - a. Broj zastupnika razmjeran je udjelu stanovnika pojedine države u ukupnom broju stanovnika EU.Europska unija (EU) [8r] - najvažnija europska organizacija koja 2010. godine broji 27 zemalja članica okupljenih u jedinstvenu političko - gospodarsku zajednicu.Europsko vijeće, v. Vijeće EuropeEuropska zajednica[8r] – naziv koji se uobičajio za tri zajednice iz 1950 - ih: Europsku zajednicu za ugljen i čelik, Europsku ekonomsku zajednicu i Europsku zajednicu za atomsku energiju.evakuacija[8r] - masovni premještaj stanovništva ili vojnih postrojbi zbog elementarne nepogode, rata ili slično.

Ffanatizam [8r] - potpuna predanost nekoj ideji, često spojena s krajnjom netrpeljivošću prema drugim uvjerenjima.farmakologija [8r]- grana kemije koja se bavi lijekovimafarmer [8r] - posjednik seoskoga gospodarstvau SAD - u.fašist [8r] - pripadnik talijanskog fašističkog pokreta kojega je vodio Benito Mussolini.fašizam [8r] - radikalni nacionalistički pokret koji se pojavio nakon Prvoga svjetskog rata u Italiji; fašisti su isticali svoju naciju iznad drugih, vladali su diktatorski, gušili su političke i građanske slobode te vodili osvajačku vanjsku politiku.

Page 8: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

federacija [8r] - savezna država; svaka država članica dijelom svojih poslova upravlja autonomno, dok nekim poslovima (najčešće vanjski poslovi, vojska i sl.) upravlja zajednička središnja vlast.federalizam[8r] - uređenje države u čijem sklopu postoji više zasebnih država, koje imaju određenu samostalnost.

feredža[8r] - orijentalni ženski ogrtač poput plasta, kojim se prekriva glava tezaklanja lice sa strane. Odijevale su je muslimanke prilikom izlaska izkuce.fes [8r] - uzdignuta vunena kapa bez oboda stožastog oblika; u Osmanskom Carstvu službena kapa vojnika i činovnika od početka XIX. stoljeća kada zamjenjuje tradicionalni turban (nazvan po gradu Fesu u sjevernom Maroku). filmski citat[8r] - citiranje scene iz nekog drugog filmafizikaFiume [8r]– talijanski naziv za grad Rijeku poslije Prvog svjetskog rata, u vrijeme talijanske uprave.fizika [8r] - prirodna znanost, proučava opća svojstva i građu tvari i pojava u prirodi dostupnih mjerenju, otkriva zakonitosti po kojima se te pojave zbivaju (dijeli se na optiku, mehaniku, akustiku itd.)frankovci [8r]- pristaše Čiste stranke prava Josipa Franka; nakon 1918. godine naziv se primjenjivao i za pristaše Hrvatske stranke prava.fratar[8r] - redovnik nekog katoličkog reda, obično franjevacformalan [8r] - vanjski; koji se odnosi na vanjski oblik neke stvari, pojave i sl.; bez oslonca u sadržaju.formiranje [8r] - oblikovanje, sačinjavanje, uobličavanje.fosilna goriva [8r]– goriva nastala kemijskim reakcijama na uginulim biljkama i životinjama - nafta, plin i ugljen. frakcija[8r] - jedna ili više skupina u nekoj organizaciji koja ima različita stajališta od većine.futurizam [8r]- umjetnički pokret u okvirima modernizma; futuristi naglašavaju akciju, pokret i modernu tehnologiju

Ggarancija[8r] - jamstvo, obveza.gardist [8r]- pripadnik gardegarnizon [8r] - vojna postrojba stalno razmještena u gradu ili u nekom utvrđenju - gastarbajter[8r] - gostujući radnici, radnici koji su otišli na privremeni rad u Njemačku, no mnogi se nisu nikada više vratili u domovinu; (njem. gast = gost i arbeit [arbajt] = raditi).generalni [8r]- opći, sveobuhvatni, glavni.genetika [8r]- znanost o nasljeđivanju: dio biologije koji proučava uzroke i zakonitosti nasljeđivanja kod živih bića.genocid [8r]- zločin usmjeren protiv pripadnika određenog naroda, vjerske skupine, rase ili slično geopolitika – znanost koja međudržavne i međudruštvene odnose proučava sa geografskog, fizičkog i rasnog i sl. motrišta.gerila [8r] - borba manjih pobunjeničkih odreda protiv vlasti i njene vojske, okupatora, nepoćudnog režima i sl.gerilski rat [8r]- borbe u kojima jedna strana s manjim i pokretljivijim postrojbama izvodi manje,ali brojne vojne akcije ne prihvačajući direktnu bitku s nadmoćnijim neprijateljem.Gestapo[8r] - politička tajna policija nacističkog režima u Njemačkoj (1933.—1945.)

Page 9: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

geto[8r] - odvojeni dio grada u koji su izdvajani pripadnici određene vjere ili narodnosti kojima je bilo zabranjeno živjeti u drugim dijelovima grada.glasnost[8r] – rus. preglednost, otvorenost: reformatorska politika otvorenosti i javnosti koji je SSSR [8r]- u promovirao Mihail Gorbačov. globalizacija[8r] – proces povezivanja, komunikacije i međusobne ovisnosti naroda svijeta u različitim oblastima.Gospodarstvo[8r] - (privreda), ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja potrošnjai razmjena; dijeli se na tri osnovne djelatnosti: primarne [ poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo / u primarne djelatnosti ubraja se isključivo proizvodnja hrane], sekundarne [ industrija, građevinarstvo rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo], tercijarne [ trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo iturizam], kvartarne [ neproizvodnu, (općenito one koje dobivaju plaće iz proračuna), to su školstvo, zdravstvo, policija, uprava gospodarska kriza[8r] - razdoblje zastoja i krize u gospodarstvu.građanska država[8r] - država u kojoj se svi odnosi prvenstveno temelje na pojedinačnoj ravnopravnosti svih građana u državi.građanska prava [8r] - Ljudska prava kao što su: državljanstvo, pravo glasa, pravo zapošljavanja u državnoj službi i sl.građanski neposluh [8r]– izražavanje nezadovoljstva prema vladajućem režimu, različitim oblicima nepoštivanja zakona (Gandhi, borio se nenasiljem protiv britanske vlasti, npr. štrajkom glađu).građanski rat [8r] - oružani sukob građana iste države, najčešće između dvije ili više političkih grupacija.grb[8r] - simboličan znak, obično u obliku štita, pojedinih plemićkih i vladarskih porodica, gradova i država izveden prema posebnim likovnim pravilimaGreenpeace [8r] - nevladina ekološka organizacija koja se zalaže za zaštitu životne sredine, ugroženih životinjskih vrsta itd.gulag [8r]- kažnjenički logor u SSSR - u u kojemu su zatvorenici iskorištavani kao robovska radna snaga.

Hhaubica [8r] - kratkocijevni top srednjeg ili velikog kalibra s putanjom prilagođenom za gađanje ciljeva iza zaklona i za rušenjehavarija[8r] – brodolom, šteta, nezgoda, kvarhegemonija [8r] - prevlast jedne države nad drugom ili jednog naroda nad drugimhegemonizam [8r]- prevlast, težnja za prevlašću jedne države, naroda ili političke skupine nad drugom državom, narodom ili političkom skupinom. heterogen [8r]– različit, nejedinstven. hijerarhija [8r]- slojeviti (piramidalni) poredak prema određenom kriterijuhinduizam [8r]- jedan oblik svjetonazora i vjerovanja u IndijiHindusi [8r] - vjerska skupina u Indijihiperinflacija [8r]- potpuno nekontrolirana inflacija izuzetno visokog postotka; novac danomice gubi vrijednost, a svi novčani tokovi zbog bezvrijednosti novca postaju praktički besmisleni. hiperprodukcija [8r]– stanje u gospodarstvu kad je proizvodnja veća od kupovne moći potrošača. hipertekst[8r] - tekst koji se grana te je jako povezan s drugim tekstovima; najčešće se rabi na internetu. historiografija[8r] - znanost koja se bavi opisivanjem prošlosti ljudskog društva prema izgrađenoj metodi; historijska znanost

Page 10: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

hladni rat [8r]- razdoblje stalnih napetosti i suprotstavljanja bivših saveznika (okupljenih na jednoj strani oko SAD - a i na drugoj strani oko SSSR - a)hiperprodukcija [8r] - pretjerana proizvodnja zbog koje ponuda obilato premašuje potražnju; rezultira gomilanjem robe u skladištima i padom njezine vrijednosti na tržištu. hippy pokret [8r] - pokret koji je nastao medu mladim ljudima u SAD - u (hip = potišteno stoljeće depresija); svojim načinom života, odijevanjem i izgledom pripadnici pokreta izražavaju stav prema životu; nosili su dugu kosu, traperice i šarene košulje; skupe dijelove odjeće su prljali, a jeftini dijelovi uvijek su morali biti čisti kako bi se izbjegle asocijacije na siromaštvo hippyja; zalagali su se za mir i od njih potječe geslo: "Vodite ljubav, a ne rat!"hologramski [8r]- od riječi hologram - trodimenzionalna slikovna projekcijaholokaust [8r] - naziv kojim se nakon Drugoga svjetskog rata nazvao pokušaj nacističke Njemačke da provede istrjebljenje židovskoga naroda. hrvatsko pitanje [8r] - Pitanje ujedinjenja dijelova teritorija današnje Hrvatske..humanitarno [8r]- čovjekoljubno; djelovanje kojem je glavni cilj poboljšanje životnih uvjeta društvenog okruženja

Iidealist [8r] - plemenit čovjek; sanjar, zanesenjak.idealizam [8r] - idealističko shvaćanje života, vjera u nešto što je često neostvarivo (ideal – uzor).ideologija [8r] - sustav ideja, predodžbi, pojmova; stav po kojem pojedinac ili skupina ljudi usmjerava svoje djelovanje.ilegalan [8r]- protuzakonit, tajni, koji se skriva od zakona. ilegalnost [8r] - nezakonitost; stanje u kojem se nalazi netko tko djeluje protiv zakona službene vlasti.imigracija [8r] - useljavanje u neku zemlju.imigrant [8r] - useljenik.imperij [8r]– carstvo. imperijalizam [8r]- razdoblje na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće u kojem europske velesile, SAD i Japan nastoje ojačati svoj gospodarski, politički i vojni utjecaj u svijetu, te zaokružiti svoja kolonijalna carstva (imperije).impresionizam u glazbi[8r] – umjetnički pokret u glazbi: impresijonisti glazbom nastoje izraziti raspoloženje i atmosferu. incident [8r] - izgred, manji sukob, nepredviđeni slučaj, nemio događaj.indicija[8r] - predznak koji na nešto upućuje, polazna točka za neku sumnju.individualan [8r]- osobni, pojedinačni.indoktrinacija[8r] - upućivanje nekoga u ideje neke doktrine.industrijalizacija [8r] - proces industrijskog razvoja; izgradnja tvornica i zapošljavanje većeg broja ljudi u industriji.inflacija [8r]- pad vrijednosti papirnatog novca, uzrokovan prevelikim izdavanjem novčanica.informbiro (informacijski biro) [8r] – savjetodavno i direktivno tijelo komunističke partije SSSR - a te nekih europskih komunističkih partija osnovano radi usklađivanja idejnog političkog djelovanja. inicijativa [8r] - poticaj, pobuda, . inovator [8r] - osoba koja uvodi nešto novo; izumitelj.institucija [8r] - ustanova.integracija [8r] - spajanje nekih dijelova u cjelinu, povezivanje, ujedinjavanjeintegralan [8r] - potpun, cjelovit.

Page 11: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

integralno jugoslavenstvo[8r] - program jedinstvene jugoslavenske države u kojoj bi bile izbrisane nacionalne i kulturne posebnosti pojedinih naroda, a stvorila bi se nova, jugoslavenska država sa jednim, jugoslavenskim narodom.integritet [8r] - stanje potpunosti, cjelovitosti (materijalne, pravne, psihičke), npr. Teritorija.intelektualac [8r]- onaj koji ima visoku naobrazbu i bavi se umnim radom.intenzitet [8r]- jačina, snaga (doživljaja).interes [8r]- značaj, važnost ili pažnja za nešto ili prema nečemu.internacija [8r]- ograničavanje slobode kretanja ili lišavanje slobode , zatvaranje najčešće bez redovite sudske odluke.internacionalizacija[8r] - proglašavanje nečega međunarodnim; što se odnosi na više državainteresna sfera (interesna zona) [8r] - područje na kojem neka velesila ostvaruje svoj politički ili gospodarski utjecaj.interkontinentalni balistički projektil [8r]- projektil naoružan nuklearnom bojevom glavom; domet mu može biti veći i od 10 000 km .internat[8r] - ustanova za zajednički boravak učenika izvan njihova doma.Internet[8r] - mreža koja povezuje mnogobrojne kompjuterske sisteme i mreže, zasnovana na zajedničkom adresnom sustavu i komunikacijskom protokolu; uspostavljena 1983. u okviru akademske zajednice, brzo se razvija i postaje iznimno popularni medij, globalna mreža.internirati[8r] - zatočiti, ograničiti slobodu kretanja.intervencija[8r] - uplitanje, najčešće vojno, jedne države u unutarnje poslove druge.invalid [8r]– osoba s psihofizičkim oštećenjima. invazija [8r] - vojni osvajački napad velikih razmjera na teritorij druge države.investicija[8r] - ulaganje sredstava u neki posao da bi se ostvarila dobit.inzulin [8r] - hormon u ljudskom organizmu koji djeluje na metabolizam; smanjuje koncentraciju glukoze (šećera) u krvi. iredenta[8r] - naziv za pokret u Italiji koji izražava osvajačke težnje i traži pripojenje dijelova istočne obale Jadrana.iseljeništvo(dijaspora, emigracija) [8r]- pripadnici nekog naroda koji su zbog različitih razloga otišli živjeti izvan matične države.islamistički [8r]– od pojma islamizam: islamizam je mišljenje i nastojanje da islamska vjera u islamskim zemljama ima odlučujuću ulogu u društvu: islamistički teroristi tvrde da se bore protiv utjecaja zapadnih zemalja u islamskim zemljama. izbjeglice[8r] – osobe koje su uslijed vojne ili političke ugroženosti prisiljene na napuštanje dotadašnjeg mjesta boravka. izolacija[8r] - osamljivanje, odvajanje, sprječavanje sudjelovanja u nečemu.izolacionizam [8r]- državna politika koja promiče izbjegavanje političkih, gospodarskih i sličnih kontakata s drugim zemljama, te zatvaranje u vlastite granice; to je političko učenje u SAD - u propagirao predsjednik Monroe ( 1758. - 1831.); pod geslom "Amerika Amerikancima" želio je spriječiti miješanje europskih sila na američkom kontinentu i zagovarao je nemiješanje Amerike u svjetsku politiku (Monroeova doktrina); istu su politiku SAD zastupale prije i nakon Prvoga svjetskog rata.

JJadransko pitanje[8r] – problem uređenja granica između Italije i Kraljevine SHS.jazz [8r] - vrsta glazbe u 20. st. koja se razvila iz improviziranog muziciranja američkih crnaca; prevladavaju puhaći instrumenti i udaraljke, s mnogo improvizacija i s posebnim shvaćanjem ritma.jugoslavizam [8r]- program rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja u sklopu državne zajednice s drugim južnoslavenskim narodima.

Page 12: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

KKadrovska politika [8r]- načela i kriteriji na temelju kojih neki sustav (država, stranka, organizacija, poduzeće itd.) postavlja svoje kadrove (službenike, činovnike, stručnjake)kamikaza [8r]- japanski pilot samoubojica; naziv potječe od ciklona (kamikaze = božanski vjetar) koji je u XIII. stoljeću razbio flotu Kublaj - kana i spasio Japan od mongolske invazije kancelar [8r]- predsjednik vlade u Njemačkoj i Austriji.kapital[8r] - materijalno bogatstvo u obliku novca i imovine koje služi u poslovanju za ulaganje i stvaranje novog bogatstva.kapitalističke države[8r] - države u kojim postoji tržišno gospodarstvo .kapitalizam [8r]- gospodarski sustav koji se zasniva na slobodnom tržištu, konkurenciji, te na privatnom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju i trgovinom.kapitulacija[8r] - prestanak borbe i bezuvjetna predaja; priznanje poraza.karantena[8r] - privremena izolacija bolesnih ili potencijalno bolesnih osoba, životinja i biljaka da se spriječi širenje zaraze ili prenošenje štetnika (kod biljaka).kardinal[8r] - najviši svećenički položaj u katoličkoj Crkvi poslije Pape.karikatura [8r] - crtež koji jednostavnim potezima prikazuje bitne, ob. slabe osobine i najuočljivije vanjske crte osobe, događaja, pojava itd., tako da ih namjerno pojača i istakne da djeluju smiješno (prisno, vedro, ili satirično). U prenesenom značenju nešto potpuno promašeno u svojoj vrsti, iskrivljena ili smiješna slika čega, nakarada, ruglokaste[8r] - strogo odijeljene i zatvorene društvene skupine. katastrofa[8r] - propast, slom, iznenadna nesreća s teškim posljedicamakemijakemija[8r] - prirodna znanost o sastavu, građi i svojstvima tvari, o međusobnom djelovanju kojim se tvari pretvaraju jedna u drugu i nastaju nove tvari [anorganska kemija; organska kemija; fizikalna kemija; nuklearna kemija].kibernetika [8r] - znanost o istraživanju i automatskim sustavima kontrole u strojeva i živih bića, istraživanje procesa upravljanja raznim sustavima (biološkim, tehničkim, ekonomskim i dr.)kloniranje[8r] – proizvodnja potomstva bezspolnim razmnožavanjem. koalicija[8r] - politički i vojni savez više država usmjeren protiv drugih država. savez dviju ili više političkih stranaka radi zajedničkog ostvarivanja istog cilja.kolaboracija [8r]- suradnja s neprijateljemkolateralna šteta[8r] - američki vojni naziv za slučajne ratne žrtve među civilima ili američkim vojnicima; naziv je danas ozloglašen jer ga je američka vojska suviše rabila tijekom posljednjih ratovakolektivizacija [8r] - u komunističkim zemljama, prisilno oduzimanje zemlje seljacima i stvaranje kolektivnih (zajedničkih) seoskih gospodarstava pod državnom kontrolom.kolhoz [8r] - zadružni tip udruživanja sitnih seljačkih zemljišnih posjeda u SSSR - u zasnovan na društvenom vlasništvu sredstava za proizvodnju i osobnom radu članova (kratica od ruskog kolektivnoe hozjajstvo).kolonija [8r]- zemlja koju je zauzela neka država radi iskorištavanja njezinih prirodnih bogatstava, koja je potpuno ovisna o državi koja ju je zauzela.kolonijalizam [8r] - politika koja teži stjecanju i održanju kolonijalnih posjeda.kolonizacija [8r] - naseljavanje slabije naseljenih ili nenastanjenih područja u državi.komandos [8r]– vojnik uvježban za specijalne diverzantske zadatke, nagle prepade i sl.komercijalan [8r]- proizvod koji se dobro prodaje, koji donosi dobru zaradukomesar [8r] - službena osoba koja ima posebne punomoći. Funkcija i čin u vojskama koje su organizirane pod vodstvom ili pod utjecajem komunističkih partija — Crvena Armija u SSSR - u i Kini, NOV u Jugoslaviji 1941—1945. i dr.

Page 13: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

kombinirana vojna operacija[8r] – vojna operacija u kojoj istodobno sudjeluju barem dva od tri osnovna roda vojske (pješaštvo, mornarica i zrakoplovstvo)kominterna [8r]– organizacija osnovana 1919. godine u Moskvi s ciljem upravljanja radom komunističkih partija u svijetu. komisija [8r] - povjerenstvo.komitet [8r] - rukovodeće tijelo komunističkih partija. Odbor u različitim međunarodnim, organizacijama i institucijamakompartija [8r]– uobičajena kratica za komunistička partija.kompromis[8r] - sporazum ili suglasje koje je nastalo temeljem uzajamnih ustupkakompromitirati [8r] - stvarati o nekome loše mišljenje, kvariti nečiji ugled.komunikacija [8r]- priopćivanje; vezivanje razgovorom, prometom i na druge načinekomunist [8r]- član komunističke partije; pristaša učenja o rješavanju radničkih problema revolucionarnim putem, tj. nasilnim rušenjem kapitalizma i uvođenjem diktature radništva i komunističkog društva.komunizam [8r]- besklasno društveno uređenje u kojem su sredstva za proizvodnju u zajedničkom vlasništvu, a dobra se dijele sukladno potrebama članova društva; također, državni sustav diktature pod vlašću komunističke partije, koji se temelji na državnom vlasništvu, planskom gospodarstvu i vladavini jedne stranke.„konačno rješenje“ [8r] – za naciste je predstavljalo istrebljivanje svih Židova u nacističkoj Njemačkoj i na područjima koje su okupirale nacističke snage. koncentracija[8r] – postizanje visokog stupnja okupljenosti, zgusnutost ili sabranost nečega ili nekoga.koncentracijski logor [8r]- prostor u koji vlastodršci zatvaraju sve po svojoj procjeni nepoželjne osobe: političke protivnike, ratne zarobljenike, pripadnike (prema rasističkim teorijama) “nižih rasa” radi njihova iskorištavanja kao robovske radne snage, medicinskog eksperimentiranja s njima, pljačkanja i masovnog ubijanja. koncil [8r] - sabor, sastanak Pape i crkvenih dostojanstvenika radi rješavanja važnih pitanja vjere i Crkve.konfederacija [8r]- savez samostalnih i suverenih država koji nastaje radi ostvarenja nekih zajedničkih ciljeva (obrana, gospodarstvo ili sl.).konfederalizam [8r] - načelo organiziranja države na principu saveza više samostalnih država, pri čemu svaka država zadržava nezavisnost (suverenitet); dakle, konfederacija je državni savez za razliku od savezne države, tj. federacije.konferencija[8r] - sastanak, sjednica, skup, skupština.konfiskacija[8r] - prinudno oduzimanje, zapljena imovine bez naknade, odštete privatne osobe, a obično u korist države. konfuzija[8r] – pometnja, zabuna, metež, zbrka. kongres [8r]- skupština, sastanak, zbor; u SAD - u naziv za najviše zakonodavno tijelo.konkordat[8r] - ugovor Svete stolice s nekom državom kojim se uređuje položaj katoličke Crkve u toj državi.konotacija[8r] - prizvuk, značenje; ukupnost obilježja koja se smatraju bitnim za značenje nekog pojma.konstituanta[8r] - ustavotvorna ili osnivačka skupština, a najčešća svrha je osnivanje ili promjena temeljnog društvenog zakona ili položaja države.kontrarevolucija[8r] – proturevolucija: nastojanje da se sruši revolucionarna vlast. kontrola [8r]– nadzorkonvencija[8r] - dogovor, sporazum; u suvremenoj povijesti konvencijom se najčešće označava međunarodni ugovor kojim se rješava neki opći međunarodni problem. Konvencije su dio međunarodnog prava, što znači da su općevažeće i u slučaju kad ih neke države i ne potpišu.

Page 14: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

konzervativan[8r] - staromodan, koji teži očuvanju starog sistema vrijednosti i društvenog poretka.konzilij[8r] - sastanak, savjetovanje o nekom važnom pitanju (ob. dogovaranje liječnika o dijagnozi, o načinu liječenja), vijećanjekonzul[8r] - u antičkom Rimu za vrijeme Republike, jedan od dvaju najviših državnih službenika, biran na godinu dana b. u carskom Rimu i Bizantu počasna funkcija. U Francuskoj (1799.—1804.), titula triju osoba koje su imale neograničenu izvršnu vlast. Predstavnik jedne države u nekom gradu ili području druge zemlje.konzumerizam[8r] – jačanje potrošnje u potrošačkom društvu. kordon [8r] - raspored vojnih jedinica ili straža koje sprečavaju prolaz na nekim pravcima i zaštićuju zaposjednuti teritorij. Policajci ili policijske jedinice koje blokiraju prolaz ili pristup nekim mjestima zbog sigurnosti.koridor[8r] - uska pruga zemlje koja, prolazeći kroz drugu državu, veže jednu državu s morem, drugom državom ili drugim dijelom teritorija.korifej [8r]- vrhunski znalackorporacija[8r] – u fašističkoj Italiji udruženja građana prema djelatnostima koja su fašistima služila za provedbu svoje politike na području gospodarstva: češće značenje danas je udruženje tvrtki. korporativna država[8r] – prema fašističkom vjerovanju država u kojoj korporacije imaju odlučujuću važnost. korupcija [8r] - podmićivanje, davanje novca ili povlastice u želji da osoba koja ih primi djeluje u skladu sa željama onoga koji ih daje.kotar[8r] - upravna jedinica veća od općine, okrugkriterij [8r]– mjerilo po kojem se nešto razlikuje od nečeg drugog. kriza [8r] - prolazno teško stanje (npr. u gospodarstvu ili politici).Križn i put[8r] – iscrpljujući marševi zarobljenika, sve do Rumunjske i Bugarske granice, tijekom kojih su počinjeni masovni zločini. kulaci [8r]- bogati seoski posjednici za koje rade seljaci bezemljaši.kult [8r] - pretjerano i nekritičko veličanje i štovanje nekog čovjeka, te slijepo pokoravanje njegovoj volji.kult ličnosti [8r]- slavljenje i obožavanje određene osobe koja je, najčešće, na vlasti; kult ličnosti je često obvezujuć za građane totalitarne državekvaliteta [8r] - kakvoća, sposobnost, valjanost. kvantiteta[8r] – količinakvantna mehanika [8r]- teorija gibanja mehaničkog sustava česticakvark [8r]– jedna od temeljnih subatomskih čestica.kvisling [8r] - pomagač ili suradnik okupatora

Llegalno [8r]- pravovaljano, sukladno sa zakonomlegija stranaca [8r] - dobrovoljačka postrojba republikanske vojske sastavljene od pripadnika raznih naroda za vrijeme Francuske revolucije. Specijalna vojna postrojba u bivšim francuskim kolonijama sastavljena od plaćenika iz raznih zemalja. legitimacija[8r] - iskaznica, osobna karta, isprava.legitimni predstavnik [8r]– osoba koja temeljem zakona ili drugih propisa i dogovora ima pravo predstavljati nekoga (pojedinca, zajednicu, državu, političku stranku, udrugu građana ili štogod drugo) u pregovorima ili kojim drugim pravnim poslovima. legitimno[8r] – opravdano, pravilno, zasnovano na zakonu. letak[8r] - list papira s određenom informacijom.

Page 15: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

liberalizam[8r] - slobodoumnost; sustav ekonomskih i političkih nadzora u kojem su prava pojedinca najviša vrijednost.Liga naroda[8r] - Organizacija svih država koje su svoje odnose rješavale ravnopravno i demokratski, s ciljem očuvanja mira u svijetu.lojalnost [8r]- pokoravanje zakonima, ispunjavanje obaveza, vjernost državi u kojoj živiš u političkom smislu. „lude dvadesete“ [8r] - Razdoblje masovne zabave poslije Prvog svjetskog rata u kojem je srednja klasa imala više sredstava i slobodnog vremena za dokolicu.

Mmandat - ovlaštenje nekome da može zastupati nečije interese.mandatno područje[8r] - kolonijalno područje pod posebnom upravom međunarodne organizacije ili velike sile.manifest [8r]- pismeni proglas kojim se pučanstvu objavljuje neka odluka vrhovne vlasti.manifestacija [8r] - javni skup u svrhu izražavanja potpore ili protesta.manipulirati [8r] - upravljati nekim, spletkariti.marginalizirati [8r]- potisnuti, učiniti sporednim, onemogućavanjem umanjiti nečiju važnostmarioneta[8r] - lutka koja se pokreće pomoću konaca; onaj koji je oruđe u tuđim rukama, koja nema svoje volje ni načela (država, vlada, režim).marionetska država[8r] - državu koja je samo naizgled samostalna, a zapravo je ovisna o nekoj drugoj državi.marionetska vlada [8r] - vlada koja je samo naizgled samostalna, a zapravo je ovisna o vladi neke strane države. marksizam[8r] - učenje o zakonitostima razvoja prirode i društva (nazvano po Karlu Marxu), kojim se zagovara rušenje kapitalističkog poretka i uspostava društva bez privatnog vlasništva.Marshallov plan[8r] – plan kojim je SAD od 1947. godine pomogao obnovu i razvoj uglavnom zapadnog djela Europe, jačajući u tom prostoru svoj politički i gospodarski utjecaj. MedicinaMatica hrvatska [8r] - kulturna organizacija koja djeluje od 1842. godine, a najvažniji je i najveći nakladnik knjiga i časopisa u Hrvatskoj. Osim izdavačke djelatnosti Matica hrvatska priređuje obilje najrazličitijih kulturnih i znanstvenih manifestacijaMedij [8r] - sredstva prenošenja informacija i komunikacija 8tiskovine, radio, TV, računalne mreže i dr.)međunarodne brigade[8r] – vojne jedinice sastavljene uglavnom od komunista koje su se u španjolskom građanskom ratu borile na strani republikanaca. međunarodno pravo[8r] – skup ili pojedinačna pravila koja uređuju odnose između država i uopće u međunarodnoj zajednici. memoari [8r]- zapisi o prošlim događajima kojima je autor bio suvremenik ili u kojima je sudjelovao.memorandum [8r]- spis neke ustanove koji obrađuje pitanja koja su predmet rasprave. menadžer [8r]- voditelj poslova u tvrtkimenjševici [8r]- članovi Ruske socijalno revolucionarne stranke koji nisu podržali Oktobarsku revoluciju; doslovno, pripadnici manjinemetabolizam [8r] - izmjena tvari u organizmu; svi kemijski procesi koji se odvijaju u živom biću.metropola [8r] - država koja ima kolonijalne posjede; naziv za glavni grad neke države.migracije[8r]- kretanje stanovništva ili naroda. mikrobiologija [8r]- grana biologije koja se bavi mikroorganizmima; bakterijama i virusima

Page 16: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

mikroorganizmi [8r]– najsitnija živa bića biljnog ili životinjskog podrijetla (bakterije ili virusi)mikroprocesor[8r] - najvažniji elektronički sklop računalamikroskop [8r] - optička sprava, kombinacija sabirnih leća za promatranje predmeta koji se ne vide golim okom.Militarizam [8r]- politika naoružavanja i pripremanja za rat; prevlast vojnih elemenata nad civilnim tijelima vlasti u državi; (lat. miles = vojnik).minimalizam [8r]- umjetnički smjer u kojemu se korištenje izražajnih sredstava nastoji što više smanjitiministar [8r] - najviši državni službenik, član vlade na čelu jedne grane državne uprave, resora.mirna reintegracija [8r]- ponovna uspostava suvereniteta države na popunjenom ili okupiranom području mirnodopskim sredstvima. mobilizacija[8r] - pozivanje vojnih obveznika neke države u službu zbog ratne opasnosti. Molotovljev koktel[8r] – zapaljena boca s benzinom koja se uglavnom bacala na neprijateljska oklopna vozila. monarhija [8r] - oblik vlasti u državi u kojoj vlada jedan vladar (car, kralj, knez, sultan), a njegova je vlast doživotna i nasljedna.monetarni sustav [8r]- novčani sustav.monopolizam [8r]- težnja da se ostvari monopol - potpuna prevlast na određenu području; gospodarstvu, monopol je stanje na tržištu u kojemu postoji samo jedna tvrtka koja nudi određeni proizvod ili uslugumontaža filmova[8r] - povezivanje i slaganje snimljenog materijalamoral [8r] - ukupnost nepisanih društvenih načela, normi, običaja u ponašanju i odnosima prema ljudima, u skladu s općim kriterijima o dobru koji vladaju u određenom društvu. mostobran [8r] - prostor zauzet na obali koji služi za iskrcavanje vlastitih postrojbi i potrebne opreme; ujedno je i polazišna točka za daljnje napade protiv neprijateljskih postrojbi. multimedija [8r]- istodobno korištenje više sredstava za prenošenje komunikacija (tisak, radio TV, informatičke mreže itd.)mural [8r]- slika na zidu, često divovskih razmjeramuzej [8r] - ustanova u kojoj se čuvaju materijalni povijesni izvori.

Nnacija [8r] - narod; zajednica koju povezuje svijest o zajedničkoj prošlosti, jeziku, teritoriju kulturi i gospodarskom životu, te koja iskazuje težnju za stvaranjem vlastite državno-političke zajednice.nacionalizacija [8r] - podržavljenje; postupak pretvaranja privatnog vlasništva (zemlje, trgovine, banke, industrijskog poduzeća) u državno vlasništvo.nacionalizam [8r]- jak osjećaj pripadnosti jednoj naciji; često i prekomjerno isticanje prava, težnji i vrijednosti vlastite nacije u odnosu na druge nacije ili etničke skupine.nacionalna emancipacija[8r] – oslobođenje jedne nacije od podložnosti drugoj naciji:cilj nacionalne emancipacije jest nacionalno oslobođenje i stvaranje nacionalne državenacionalna manjina [8r] - pripadnici određenog naroda koji u državi čini manji dio stanovništva; najčešće pripadnici nacionalne manjine žive uz većinski narod (npr. Gradišćanski Hrvati u Austriji su manjina, dok su Austrijanci većina)nacionalni identitet[8r] - cjelovit skup povijesnih, kulturoloških i socijalno psiholoških iskustava i obilježja koja čine subjektivitet nacije, a s se kojima njeni pripadnici poistovjećuju.nacizam[8r] - prolitički program i praksa Nacionalsocijalističke stranke u Njemačkoj i njezinog vođe Adolfa Hitlera; vjerovanje u nadmoć germanske rase nad drugim narodima i etničkim skupinama.

Page 17: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

nadrealizam[8r] - smjer u umjetnosti koji se razvio nakon Prvog svjetskog rata. Osnovno obilježje mu je u neracionalnom, nadrealnom izrazu podsvjesnih događaja. Na njega je utjecala psihoanaliza koja je tada bila utjecajan smjer u psihologiji.namjesništvo[8r] - nositelj vrhovne vlasti u monarhijama u razdoblju kad je monarh maloljetan ili je zbog bolesti nesposoban obnašati vlast.narod [8r] - nacija; zajednica koju povezuje svijest o zajedničkoj prošlosti, jeziku, teritoriju kulturi i gospodarskom životu, te koja iskazuje težnju za stvaranjem vlastite države.narodna demokracija[8r] – čest naziv za društva u kojima je na vlasti bila komunistička partija; narodna demokracija pretpostavlja ekskluzivnu vodeću ulogu komunističke partije i negira potrebu postojanja ostalih političkih stranaka, za razliku od građanske demokracijeNarodna fronta [8r] - politička organizacija u Jugoslavijinakon Drugog svjetskog rata koja je u djelovanju preuzimala i pronosila strateške i taktičke ciljeve Komunističke partije.natalitet[8r] - broj novorođenih u odnosu na broj stanovnika u određenom razdoblju.NATO[8r] - vojno-politički obrambeni savez sjevernoatlantskih država nastao 1949. godine u Washingtonu radi uzajamne pomoći u slučaju napada na bilo koju zemlju članicu; (skraćenica od North Atlantic Treaty Organisation).nebula [8r]- maglica, oblaci plina i prašine u svemiru; materijal od kojeg nastaju zvijezde i planetiNEP[8r] - kratica od Nova ekonomska politika; gospodarski sustav uveden u sovjetsku Rusiju 1921. godine; dopuštao je privatno poduzetništvo i trgovinu.neokolonijalizam [8r] - oblik povezivanja bivših kolonija s metropolom, pri čemu metropola zadržava velik utjecaj na svoje prijašnje posjede.nesvrstanost[8r] - nepripadanje vojnopolitičkom bloku SAD - a ili SSSR - a.neutralan[8r] - nepristran, neopredijeljen.Nobelova nagrada [8r] - nagrada koja se svake godine dodjeljuje iz Nobelove zaklade za kemiju, fiziku, medicinu, književnost, ekonomske znanosti i za očuvanje mira u svijetu. Utemeljitelj Nobelove zaklade je Alfred Nobel, švedski kemičar, izumitelj dinamita.ofenziva [8r] - vojno napredovanje, napad velikih razmjera.oktroirani ustav [8r] - ustav što ga vladar nametne bez suradnje parlamenta.oktroirati [8r] - nametnuti.okupacija[8r] - osvajanje i zauzimanje tuđeg teritorija.okupacijska zona [8r]- dio područja neke države kojeg je okupirala strana vojska koja ima potpunu vlast na tom području.Olimpijske igre[8r] - natjecanje sportaša u Grčkoj i antičkom svijetu (776. pr. Kr.—393.), isprva samo u trčanju, kasnije u šakanju i nekolicini drugih disciplina. Danas, suvremeno natjecanje sportaša iz cijeloga svijeta prema antičkoj tradiciji, obnovljeno 1896., održava se svake četvrte godine, u velikom broju sportova [ljetne/zimske olimpijske igre].opća vojna obveza [8r]- pravilo u državi prema kojem vojnoj obvezi podliježe cjelokupno vojno sposobno stanovništvooporba [8r] - oprečno ili drugačije mišljenje; protivljenje, opiranje. Opozicija, skupina stranaka ili stranka koja istupa protiv vladajućeg mišljenja ili djelovanjaoportunist [8r]- osoba koja se prilagođuje prilikama, najčešće zbog vlastite koristi ili straha.opozicija [8r] - drugačije mišljenje; stranka ili skupina stranaka koje nisu na vlasti i koje istupaju protiv vladajućeg mišljenja.optirati [8r]– izabrati jedno od dva državljanstva Oscar [8r]–zaštićeno ime za godišnje nagrade američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti za postignuća u filmskoj produkciji i izvedbi.

Page 18: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

Ppacifist [8r] - mirotvorac, osoba koja osuđuje nasilje i ratove bez obzira na njihove uzroke i ciljeve i zalaže se za rješavanje sporova mirnim putem.pandemija [8r]- opća epidemija koja zahvaća više zemalja.pakt [8r] - svečani dogovor, sporazum izmedu dvije ili više država o međusobnom savezu.pangermanizam [8r]- politički pokret nastao u njemačkoj u XIX. stoljeću s ciljem ujedinjavanja svih njemaca u jednoj državi.parabelum [8r]- vrsta pištoljaparagrafi [8r]- novi stavak teksta koji ima samostalno značenje odlomak, članakparanoidno[8r] - nalik paranojiparanoja [8r]- psihička bolest; bolesnik misli da su svi (ili barem mnogi) protiv njega i da mu nastoje naškoditiParavojni - koji ne pripada redovnoj vojsci.paravojna postrojba[8r] - nezakonito naoružana skupina ljudi koji su organizirani kao vojna postrojba, ali ne pripadaju redovnoj vojsci. parlament [8r] - najviše izborno zakonodavno tijelo države (sabor, narodna skupština).parlamentarizam [8r] - uređenje u kojem parlament ima glavnu ulogu u upravljanju državom; izvršna vlast (vlada) odgovorna je parlamentu kao zakonodavnoj vlasti.parlamentarna monarhija [8r] - monarhija u kojoj parlament i vlada obnašaju sve funkcije vlasti, a vladar je odgovoran parlamentu.parodija [8r]- umjetničko djelo kojim se ismijava drugo umjetničko djelopartija[8r] – stranka, politička organizacija partizan [8r] - pripadnik gerilskog pokreta otpora protiv okupatora na tlu Jugoslavije u doba Drugoga svjetskog rata.pasivnost[8r] - nedjelatnost; nepokretnost, odustajanje od pružanja otpora ili suprotstavljanje pritisku.patent[8r] - dokument kojim se izumitelju priznaje i štiti pravo vlasništva i raspolaganje izumom.penicilinpenicilin [8r]- ekstrakt plijesni, lijek kod mnogih infektivnih bolesti, antibiotik.perestrojka [8r] - rus. prestrojavanje, obnova; naziv za promjene gospodarskog i političkog sustava u SSSR - u peticija [8r] - molba, traženje, zahtjev.plansko gospodarstvo [8r] - državno gospodarstvo u kojem se proizvodi prema unaprijed dogovorenom planu, suprotno tržišnom gospodarstvu.plebiscit[8r] – narodno izjašnjavanje; u užem smislu, opće izjašnjavanje stanovništva nekog područja o pitanju od osobitog političkog i državnog značenja; u širem smislu, referendumplenum [8r]- puni sastav nekog državnog organa.pluralizam [8r] - postojanje i slobodno djelovanje više različitih mišljenja, ideja i političkih uvjerenjapokreti otpora[8r] - grupe organiziranih i obično vojno opremljenih antifašista u okupiranim zemljama koji su, primjerice, provodili sabotaže i prenosili saveznicima informacije.pokret nesvrstanih [8r]- pokret koji je označivao međunarodni položaj i vanjsku politiku onih zemalja koje nisu bile svrstane u vojno političke blokove velikih sila. Nastala je kao reakcija na blokovsku podjelu svijeta, hladni rat i globalnu utrku u naoružavanju.politička emigracija [8r] - iseljeništvo nastalo radi nemogućnosti političkog organiziranja i djelovanja na promicanju vlastitih političkih ideja i ciljeva u vlastitoj domovini. politička stranka [8r] - udruga ljudi koji se udružuju radi postizanja određenih ciljeva u gradu ili državi, ponajprije radi preuzimanja vlasti i vladanja u njoj; svojim programom okupljaju građane koji im glasanjem daju povjerenje da preuzmu vlast.

Page 19: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

politički angažman [8r]– zalaganje za neki politički cilj; pojam se rabi za angažman osobe koja se inače ne bavi politikom, ali smatra potrebnim boriti se za određeni politički cilj; srodan pojam; društveni angažmanpolitički blok(savez, koalicija) [8r]- dogovor, država, političkih stranaka ili grupa o privremenom ili trajnom djelovanju.politički komesar[8r] – dužnosnik u svim vojnim jedinicama komunističkih vojski zadužen za politički rad te za širenje i učvršćivanje komunističkih ideja među vojnicima i časnicima politika [8r]- skup svih mjera, postupaka i djelovanja radi postizanja određenih ciljeva u jednoj državi; politika je ujedno i bavljenje državnim poslovima i vještina vladanja državom.politika „čistih računa“ [8r] – prestanak gospodarskog iskorištavanja i pravo da republike unutar SFRJ samostalno raspolažu svojim novcem.politika „otvorenih vrata“ [8r] – na čelo prema kojem neka država dopušta odvijanje posve slobodne trgovine na svom područjupolitika popuštanja[8r] - izostanak reakcije, prije svega Velike Britanije i Francuske na Njemačka osvajanja. polka [8r]- glazba i ples nastali u Češkoj u 19. stoljećupontifikat [8r]- vrijeme vladavine jednog Pape.potencijal [8r]- snaga ili energija koja ima mogućnost ili sposobnost nešto izvršiti.pop - art (pop kultura) [8r]- pravac u suvremenoj likovnoj umjetnosti koji se koristi neposrednim, svakodnevnim proizvodima potrošačkog života.populacija [8r] - stanovništvo.povelja [8r] - dokument koji daje posebna prava pojedincu ili organizaciji.pozicija [8r]- položaj, raspored.prečanski Srbi [8r] - naziv za srbe koji žive sjeverno od Dunava i Save, odnosno zapadno od Drine (prečanski krajevi).princip[8r] - načelo, osnovna ideja ili pravilo odstupanja.privatizacija[8r] - pretvaranje državnog vlasništva u privatno.premijer[8r] - predsjednik vlade.procesprohibicija [8r]- zabrana točenja alkohola odlukom države.proklamacija [8r]- svečana objava, javni proglas.proletarijat [8r]- radništvo.prosperitet [8r]- blagostanje, napredovanje, razvijanje s uspjehom.propaganda [8r] - promidžba; smišljeno širenje raznih političkih, gospodarskih, vjerskih, umjetničkih i drugih ideja radi ostvarivanja utjecaja i oblikovanja javnog mišljenja.prosvjedna glazba [8r]- glazba mladih u vrijeme hladnog rata kojom su izražavali svoj prosvjed protiv postojećeg stanja u svijetu i svojim državamaprotektorat [8r] - pokroviteljstvo jače države nad nekim područjem; kolonija ili država pod pokroviteljstvom i vrhovništvom neke jače države.protokol [8r] - sporazum dviju ili više država; pravila o ponašanju u diplomatskoj ili kojoj drugoj državnoj službi; zapisnik u koji se unose zaprimljeni dokumenti. psihijatrija [8r]– grana psihologije specijalizirana za psihičke poremećaje; psihijatrija je dio medicinepsihologija[8r] - znanost koja proučava duševni život i duševne procese, njihovo nastajanje i očitovanje.psihoanaliza [8r]- smjer u psihologiju kojeg je osnovao Sigmund Freud (1856. - 1939.). Polazište tog učenja je da se svjesni duševni život temelji na podsvjesnim nagonima.PTSP[8r] - posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Skupina psihičkih poremećaja koji nastaju kao posljedica izloženosti traumatskim iskustvima (rat, prirodne katastrofe, prometne nesreće i sl.)

Page 20: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

pub [8r]- popularni naziv za gostionice u Velikoj Britaniji puč [8r]– državni udar; izvođenje oružane akcije s ciljem preuzimanja vlasti.punk [8r]- naziv glazbeno - društvenog pokreta iz 1970 - ih godina; doslovno značenje:bezvezarijapunktacija [8r] - ugovor, proglas i sl. čiji je sadržaj poredan po točkama.

Rrabin [8r]- židovski svećenikracionalizam [8r] - učenje prema kojemu je razum izvor svake spoznaje, nedvojbeno sposoban utvrditi bitak, te je nadređen iskustvu koje samo pomaže da razum dođe do punog izražaja; sve što postoji ima neki razložni uzrok postojanja pa u pravilu nema ničega što se ne bi moglo razumjeti.radar[8r] uređaj za otkrivanje i određivanje udaljenosti predmeta pomoću elektromagnetskih valova. radikalan [8r]- onaj koji traži temeljite promjene, odlučan, nepopustljiv.radioaktivnost [8r]– svojstvo nekih kem. elemenata da iz njih izbijaju opasne nevidljive zrakeradni logor [8r]- izolirano mjesto na kojem se pod krajnje nehumanim i obespravljenim uvjetima radno iskorištavaju ljudi.Raketa [8r] - je naziv za letjelicu, zrno, projektil, svemirski brod koja se kreće s pomoću brzog izlaska plinova ili propelanta iz motora rakete.Rashmon [8r]- različite verzije događaja ispričane od strane više svjedoka; prema istoimenoj priči Ryunosuke Akutagawerasizam [8r]- ideologija koja se temelji na shvaćanju da postoje "više" i "niže" rase i da rasne osobine odlučuju o kulturnoj i povijesnoj ulozi pojedinih rasa.ratificirati [8r]- provoditi ratifikaciju; ratifikacija je odobravanje nekoga međunarodnog dogovora; odobrava ga parlament u ime građana; bez ratifikacije ugovor ne stupa na snaguratni komunizam [8r]- naziv za početno razdoblje boljševičke vladavine u rusijiratni zločin [8r]- teške povrede ratnog prava i ratnih običaja. Ratni zločini mogu biti izvršeni nad osobama, imovinom i prirodom.reakcija [8r] - uzvratno djelovanje, protudjelovanje; proces ili djelovanje uzrokovano nekim prethodnim procesom ili djelovanjem. realistično [8r]- nalik stvarnosti referendum [8r] - izravno glasovanje birača neke države ili njezina dijela o važnom političkom, gospodarskom ili društvenom pitanju; birači se obično izjašnjavaju samo sa za odnosno protiv.reforma [8r] - preuređenje, obnova, preustrojstvo neke organizacije ili strukture (primjerice ekonomskog, pravnog ili obrazovnog sustava neke države) sa željom da se poboljša postojeće stanje. regent [8r]- vršitelj kraljevske dužnosti u vrijeme odsutnosti kralja u slučaju bolesti ili njegova privremenog napuštanja zemlje; privremeni vladar u vrijeme kada je kralj maloljetan.regrutacija [8r] - novačenje, popunjavanje vojnih jedinica novim vojnicima.Reich [8r]– njem carstvoReichstag [8r]- njemački parlament u doba Carstva, Weimarske Njemačke i Trećeg Reicha; danas parlament Savezne Republike Njemačke.reintegracija[8r] - ponovno uključivanje u nešto, ponovno spajanje u istu cjelinu.remilitarizacija [8r]- ponovno naoružavanje i uvođenje vojske na teritorij koji je bio demilitariziran.renta [8r]- dobiveni prihod od imetka ili zemljišta.

Page 21: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

reparacija [8r] - ratna odšteta, naknada koju poražena zemlja plaća pobjedniku za štete koje je nanijela ratom.represija [8r] - kaznena mjera, sredstvo prisile.republika [8r] - država u kojoj stanovništvo bira vrhovnu vlast na određeni broj godina; vlast nije nasljedna već se nakon isteka mandata biraju novi predstavnik vlasti.republikanstvo [8r]- podržavanje republike kao državnog uređenja.reputacija [8r] - ugled; opće mišljenje koje postoji u javnosti o nekoj osobi ili stvari.restauracija [8r] - ponovno uspostavljanje čega što je bilo uništeno ili je propalo, ili, ponovno uspostavljanje oborenog društvenog poretkarevanš[8r] - osveta za poraz u ratu (ili igri).revizija[8r] - pregled rada, kontrola provjeravanje stanja (u poduzećima, ustanovama, organizacijama);revizionizam [8r] - zahtjev za promjenom versajskog mirovnog ugovora nakon Prvoga svjetskog rata; težnja da se vrate izgubljene pozicije ili teritorij.revolucija [8r]– promjena, prevrat, preokret, nagla i nasilnapromjena vlasti.revolucionar [8r]- onaj koji sudjeluje u revolucijirevolucionaran [8r] - ononaj koji je pobunjenički, prevratnički, buntovan; koji je pod utjecajem velikih promjena.rezolucija [8r]- zaključak nekog političkog tijela ili skupa iznesen u pismenom obliku u kojem su izraženi stavovi ili zahtjevi.režim [8r]- strog i oštar državni poredak, način vladanja; loša ili gruba vlast. rival[8r] - suparnik, konkurencija.rock and roll [8r] - stil popularne glazbe nastao 50 - ih godina 20.st. u SAD - u križanjem raznih glazbenih pravacarojalist [8r]- pristaša monarhije; onaj koji je odan vladaru.

Ssabor [8r] - zasjedanje članova, pripadnika crkve, staleža ili narodnih poslanika radi razmatranja važnih pitanja i donošenja odgovarajućih odluka; Parlament Republike Hrvatske. sabotaža [8r] - namjerno potajno nanošenje štete (npr. oštećivanje ili uništavanje strojeva, prijevoznih sredstava i sl.) u svrhu ometanja proizvodnje, ugrožavanja vladajućeg režima, onemogućavanja neprijatelja i sl.samoodređenje[8r] - temeljno civilizacijsko pravo naroda (ili nacije) na donošenje samostalne odluke o svom državnom položaju 8državna samostalnost ili uključivanje u višenacionalnu državnu zajednicu)samoupravljanje[8r] - pravo radnika da sami upravljaju poduzećem u kojem rade.sankcija [8r]- sustav kaznenih mjera (političkih, vojnih, gospodarskih i dr.) za prekršitelje zakona, ugovora ili dogovora..satelit [8r] - manje nebesko tijelo koje kruži oko nekog planeta ili zvijezde; ovisno o nekom drugom , u ovom slučaju svemirsko tijelo koje se kreće oko drugog svemirskog tijela.segregacija [8r]- odvajanje jedne grupe ljudi u državi od ostalih, najčešće motivirano rasizmomSeljačka internacionala [8r]- međunarodna organizacija koju su u SSSR-u 1923. godine osnovali predstavnici različitih seljačkih organizacija iz 40-ak zemalja. Njezin cilj bio je u pridobivanju seljaštva za revolucionarni savez sa radnicima.separatizam [8r] - težnja za odcjepljenjem i izlaskom iz neke (državne, vjerske) zajednice.SFRJ [8r]– Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, naziv je dobila ustavom iz 1963. godine kojim je istaknuto da je cilj Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) stvaranje socijalističkog društva.

Page 22: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

simpatizer (politički) [8r] - osoba koja podupire ideje i način djelovanja neke političke stranke ili grupacije iako nije njezin član.silikonski čip[8r] - ili mikroprocesor sastavni je i temeljni dio računalasimultanka [8r]- šahovska priredba prilikom koje jedan jak šahist istovremeno igra protiv velikog broja slabijihsinagoga [8r]- židovski hramsindikat [8r] - strukovno udruženje radnika koje se bori za veće plaće i bolje uvjete rada.sinonim [8r] - riječ koja se glasovnim sastavom razlikuje od druge s kojom ima isto ili blisko značenje.socijalan [8r]- onaj koji je društven; koji se odnosi na život i međusobne odnose ljudi u društvu.socijaldemokracija[8r] - politička ideologija koja je, za razliku od komunizma, zagovarala mirni prijelaz društva iz kapitalizma u socijalizam, utemeljen na reformama i ustanovljenoj političkoj proceduri; danas stranke lijevih usmjerenja, koje se zalažu za socijalnu pravdu i značajniju ulogu države u socijalnoj i ekonomskoj politici.socijalist [8r] - pristaša socijalističke stranke koji se zalaže za uvođenje socijalističkih društvenih odnosa.socijalistički realizam[8r] – državni stil u umjetnosti u Sovjetskom Savezu. socijalizam [8r]- društveno uređenje zamišljeno kao prijelazno razdoblje od kapitalizma prema komunizmu, zasnovano na rukovodećoj ulozi radničke klase (proletarijata), zajednič-kom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju i pravednoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara; ponekad i naziv za društveno uređenje ostvareno pod vlašću komunističke partije.socijalna država[8r] – država u kojoj se nastoji osigurati što bolji životni standard i socijalna zaštita zaposlenima, a istodobno ne ograničava slobodu poduzetništva. socijalna prava [8r]– pravo građana određene države na zdravstvenu zaštitu, mirovinu itd. socijalna prava jamči država, a financiraju ih građani putem poreza. sociologija [8r] - znanost o društvu u najširem smislu, o odnosima unutar društva te između pojedinca i društva; proučava stanja (činjenice) i kretanja (procese) u društvu; istražuje običaje, analizira strukture i institucije, te njihov učinak na pojedinca i mogućnosti pojedinca da na njih utječe. socrealizam (socijalistički realizam) [8r] - smjer u umjetnosti koji je pod nadzorom komunističkih partija nastao u komunističkim (socijalističkim) zemljama. Glavni zadatak socrealizma bio je stavljanje umjetničkog stvaralaštva u službu promidžbe komunizma.sovjet[8r] – vijeće; komunisti u Rusiji i srednjoj Europi poticali su građane na osnivanje sovjeta koji su trebali postati tijela vlasti nakon revolucije. Space shuttle [8r]- američka svemirska letjelica; doslovno: svemirski transportni brodSSSR [8r]– Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika; naziv za Sovjetsku Rusiju od 1922. godine. Višenacionalna država u kojoj su boljševici propagirali ravnopravnost naroda što se odrazilo i na nazivu države.stabilan [8r] - onaj koji je postojan, stalan, koji se ne mijenja.staljinizam[8r] - strahovlada nazvana po sovjetskom vođi Staljinu.stabilizacija [8r]- skup mjera kojima je cilj uspostaviti ravnotežu u gospodarstvu, a osobito osigurati vrijednost valute i kupovnu moć građana.stagnacija [8r]- zastoj, pomanjkanje razvoja.staljinizam [8r]– strahovlada nazvana po sovjetskom vođi Staljinu. standard [8r] - ukupnost životnih uvjeta koji određuju kvalitetu života (dohodak, stan, prehrana, kulturne potrebe, zabava).stečaj [8r]- sudski izvršni postupak koji se pokreće protiv prezadužene osobe, ustanove ili poduzeća radi ravnomjerna podmirenja dužničkih obveza.sterilizacija[8r] - medicinski zahvat koji onemogućuje pacijentu da dobije potomstvo.

Page 23: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

stranačka lista [8r] - poimenični popis kandidata jedne stranke za izbore. strategija [8r]- vještina planiranja i vođenja (rata, politike, posla itd.)subatomske čestice[8r] – čestice od kojih se sastoji atom. sufrašizam [8r]- ženski pokret koji je tražio ravnopravnost žena s muškarcima u javnom i političkom životu.sufražetkinja[8r] - članica pokreta za ženska pravo glasa.sugerirati [8r] - savjetovati, predložiti, utjecati na nečije mišljenje.suspendirati [8r] - privremeno obustaviti, odgoditi, privremeno ukloniti iz službe.suveren[8r] - najviši oslonac vrhovne vlasti u državisuverenitet[8r] - potpuna samostalnost i nezavisnost države u njenim unutrašnjim i vanjskim poslovima.svastika[8r] - (od sanskrt. svasti=sreća, zdravlje); križ s četiri jednaka kraka, od kojih svaki završava s produžetkom pod pravim kutom. javlja se već od neolitika kao simbol sreće ili sunca; nacisti su preuzeli simbol smatrajući da dolazi od arijevaca (kukasti križ s krakovima okrenutim u desno).svemir [8r] - čitav prostorno i vremenski beskonačan svijet koji nas okružuje; kozmos, univerzum

Ššovinizam[8r] – pretjerano isticanje svoje nacije te s tim u vezi mržnja prema drugim nacijama.španjolska gripa[8r] - Najveća epidemija koja je pogodila Europu nakon Prvog svjetskog rata i koja je odnijela milijune ljudskih života.štab [8r] - organ koji upravlja vojnim postrojbama.štrajk [8r]- obustava rada praćena prosvjedom, najčešće zbog nezadovoljstva gospodarskim ili političkim uvjetima; prosvjed radnika.

Ttalijanizacija[8r] -?.tampon zona [8r] - područje između dviju suprotstavljenih strana koje fizički razdvaja te strane i na taj način onemogućuje izravan sukob.telekomunikacije[8r] - tehnička sredstva komuniciranja kojima se obavlja razmjena ili odašiljanje informacija na velike udaljenosti. tehnologija[8r] - način prerade sirovina ili proizvoda radi dobivanja novih proizvoda.temperamentan[8r] - poletan, strastven, živahan.Tendenciozno[8r] - s određenom namjerom, zlonamjernoteorija[8r] - promišljeno i uopćeno znanje o nekoj pojavi ili o više pojava zasnovano na njihovim bitnim zakonitostimateorija relativnosti[8r] – tumačenje prostora i vremena kako ga je formulirao Albert Einstanteritorijalna obrana[8r] - lako naoružane vojne postrojbe koje je svaka jugoslavenska republika imala u svojoj nadležnosti.teror[8r] - primjena nasilja; vladavina nasilja s progonima i uništavanjem političkih protivnika.terorizam[8r] - vršenje terora; sustavna upotreba nasilja i zastrašivanja, u cilju uništavanja protivnika, iznuđivanja nekog političkog ustupka, novca i sl.tortura [8r] - fizičko ili psihičko mučenje s ciljem da se od optuženika izvuče priznanje.totalitarizam[8r] - način vladavine u kojem država pod vlašću određene stranke (ili grupacije) nadzire cjelokupni javni i kulturni život, ograničava slobode i strogim mjerama sprječava privatnu inicijativu; sustav je karakterističan za fašističke i komunističke zemlje.totalni rat [8r] - rat koji se vodi svim sredstvima i u koji su uključeni društveni potencijali.

Page 24: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

transport [8r] - prijevozna sredstva i uređaji za prijevoz tereta i putnika; čin ili proces prijevoza robetranzistor[8r] – elektronički sklop koji se primjenjuje u svim granama elektronike i elektrotehnike. trauma [8r] - psihička promjena uzrokovana vrlo stresnim događajem ; psihička ozljedaTrumanova doktrina[8r] - politika pomoći svima kojima je prijetila opasnost od komunizma. trbuhozborac[8r] - osoba koja može govoriti jedva pomičući usne; trbuhozborci najčešće nastupaju s lutkom koja «govori»treći svijet [8r] - nerazvijene zemlje, države na niskom stupnju gospodarskog razvoja; zemlje u razvoju, na početku se pojam odnosio na članice pokreta nesvrstanihtrijalizam[8r] - podjela na tri dijela; ideja i težnja da se Austro - Ugarska Monarhija preuredi u državnu zajednicu u kojoj bi uz Austriju i Ugarsku postojala treća ravnopravna jedinica koja bi okupila slavenske narode.trodioba vlasti[8r] - podjela vlasti u demokratskim državama na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.trojni pakt [8r]- savez između Japana, Njemačke i Italije.

tržišno gospodarstvo[8r] – gospodarstvo u kojem su tvrtke u privatnom vlasništvu, a država se ne miješa u poslovanje; formiranje cijena proizvoda kao i visina plaće prepuštaju se zakonima tržištatržište [8r] - kupci

UUDBA[8r] - Uprava državne bezbednosti, tajna policija čiji je zadatak bio štititi politički poredak Jugoslavije. Djelovala je u zemlji i inozemstvu.Ujedinjeni narodi[8r]ultimatum [8r] - posljednji, definitivni zahtjev koji jedna država predaje drugoj s prijetnjom da će u slučaju neizvršenja odmah primijeniti određene mjere, pa čak i rat; svaki zahtjev popraćen bilo kakvom prijetnjom.UNESCO[8r] – organizacija UN za obrazovanje, zaštitu prirodne i kulturne baštine, sa sjedištem u Parizu.unitarizam[8r] - naglašavanje apsolutnog jedinstva, stvaranje jedinstvene cjeline (političke, kulturne, etničke) bez obzira na razlike koje postoje među pojedinim dijelovima države ili narodima; jugoslavenski unitarizam u kraljevini SHS - stav da su Hrvati, Srbi i Slovenci tri plemena jednog naroda.UNPROFOR [8r] - međunarodne mirovne snage (u Hrvatskoj i BiH 1990- ih)urbanizacija[8r] - proces usredotočivanja industrije i stanovništva u gradovima: brz prirast gradskog stanovništva doseljavanjem ljudi sa selaustaše [8r] - pripadnici ustaškog pokreta, vojnici dragovoljci -pripadnici ustaške vojnice.ustav[8r] - osnovni, temeljni zakon jedne države kojim je određen oblik vlasti, unutarnje uređenje, prava i dužnosti građana.ustavna monarhija [8r] - monarhija u kojoj je vlast vladara ograničena ustavom.ustavotvorna skupština [8r]- izabrana skupština čija je zadaća donijeti novi ustav.uzurpirati [8r] - domoći se čega na bespravan način; nezakonito prisvojiti vlast.

Vvaluta[8r] - novčana jedinica neke zemlje.varijacija[8r] – promjena glazbene teme

Page 25: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

varijanta[8r] - inačica, drugi oblik, ista stvar u drugom obliku.Varšavski ugovor[8r] - vojni savez komunističkih država predvođenih SSSR - om.Velika gospodarska kriza[8r] - razdoblje zastoja i krize u gospodarstvu, u SAD -u 1929. -1933.Velika trojica[8r] - pojam koji se odnosi na tri vodeća antifašistička državnika Staljina, Roosevelta i Churchilla.velikosrpska politika[8r] – zagovaranje velikosrpskog nacionalizma koje poziva na srpsko okupljanje, a posredno i na ujedinjenje svih Srba. Temelj je izložen u Memorandumu SANU 1986. godineveto[8r] - zabrana, pravo pojedinca ili države da svojim glasom onemogući donošenje nekog zakona ili zatraži obustavu izvršenja neke odluke.Vijeće Europe[8r] – nije sinonim Vijeću Europske unije, nije institucija već pojam koji označava praksu sastajanja na vrhu najmanje dvaput godišnje (engl. summit)Vijeće ministara [8r]– čine ministri zemalja članica ovisno o temi o kojoj se raspravlja (vanjski poslovi, poljoprivreda, industrija i sl.). Najvažnije je tijelo EU koje donosi odluke. Vijeće usvaja i dopunjava prijedloge Europske komisije.višenacionalna država[8r] - država koja se sastoji od više nacija.višestranačje[8r] - slobodno djelovanje različitih stranaka u političkom životu neke države. U suvremenoj povijesti višestranačje je jedan od temeljnih kriterija demokratičnosti pojedinih zemalja.višestranački izbori[8r] – izbori na kojima sudjeluje više stranakavlada[8r] - najviši organ izvršne vlasti neke države.Vojna diktatura [8r]– diktatura u kojoj državom vlada vojskavojni sud[8r] - sud koji se nalazi unutar vojske.

Zzadruga[8r] - kolektivna organizacija, društvo za obavljanje i poduzimanje raznih djelatnosti; zadruga više obitelji koje su živjele zajedno i obavljale zajedničke poslove.zakon[8r] - popis pisanih pravila ponašanja koja vrijede u određenoj državi, a čije je kršenje zabranjeno i kažnjivo.zeleni kadar [8r] - vojnici povratnici s bojišta ili dezerteri koji se bave pljačkom.Zemlje trećeg svijeta[8r] - države, većinom bivše kolonije koje nisu vojnopolitički pripadale ni bloku SAD-a, a ni SSSR -a.zona [8r] - područje administrativne podjele i dometa određenih zakona, propisa itd. prema drugom području gdje ih nema ili gdje vrijede drugi [pogranična zona]zračni most [8r] - dostava pomoći (gospodarske, humanitarne, vojne) isključivo zračnim putem, tj. zrakoplovima.

Žžandarmerija [8r] - državna policija organizirana i djelomično naoružana kao vojskažanr[8r] - umjetnička forma sa svojim posebnostima i zakonitostima; u književnosti: znanstveno - fantastični žanr, kriminalistički žanr, itd.; na filmu; vestern, ratni film, akcijski film itd.željezna zavjesa[8r] - crta razdvajanja između zapadnog i istočnog bloka u Europi.

Page 26: TURBO POVIJESNI POJMOVNIK - I. osnovna škola …os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewetnička manjina [8r]- narodnost koja je u malom broju zastupljena

Literatura:Povijest 8: Maja Brkljačić, Tihomir Ponoš, Zdenko Samaržija, Dario Špelić ŠKOLSKA KNJIGA

Povijest 8: Stjepan Bekavac, Marija Bradvica , Marinko Miočić ALFA

Povijest 8: Vesna Đurić PROFIL

Povijest 8: Snježana Koren PROFIL Povijest 8: Mira Kolar - Dimitrijević, Hrvoje Petrić, Jakša Raguž MERIDIJANI Povijest 8: Tragom prošlosti: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković ŠKOLSKA KNJIGA

Rječnik stranih riječi: Anić - GoldsteinNOVI LIBER

Rječnik hrvatskoga jezika: AnićNOVI LIBER