Tr¶´¸ng THCS Nguy»…n Hu»‡

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tröôøng THCS Nguyễn Huệ. Tieát 7 Tröôøng töø vöïng. Giaùo vieân: Vũ Thị Thủy Lớp: 8A- Trường THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng- Hải Dương. Kiểm tra bài cũ. a/ Thế nào là cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ? (Ghi nhớ, SGK tr 10) b/ Cho các từ: cây, cỏ, hoa - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr¶´¸ng THCS Nguy»…n Hu»‡

 • Trng THCS Nguyn Hu Giao vien: V Th Thy Lp: 8A- Trng THCS Nguyn Hu - Cm Ging- Hi Dng

 • Kim tra bi c

  a/ Th no l cp khi qut ca ngha t ng? (Ghi nh, SGK tr 10) b/ Cho cc t: cy, c, hoa Hy tm cc t ng c phm vi ngha hp hn cy, c, hoa v t ng c ngha rng hn 3 t ?

 • Ngy 30 8 2012 Tit 7

 • I. TH NO L TRNG T VNG :

  1. Trng t vng:

  b. Nhn xt:a. V d: on vn tr 21

 • - Cc t in m: mt, da, mt g m, i, cnh tay, u, ming - Nt ngha chung: Ch b phn ca c th con ngi.-> Trng t vng * Ghi nh tr 21

  b. Nhn xt:

 • Trng t vng l tp hp ca nhng t c t nht mt nt chung v ngha. Lu : SGK trang 21,22

 • * LU : a. Mt trng t vng c th bao gm nhiu trng vng nh hn.

 • V d:Trng t vng v cy:+B phn ca cy: thn, r, cnh+Hnh dng ca cy:cao, thp, to, b,

 • b. Mt trng t vng c th bao gm cc t khc nhau v t loi.V d:Trng t vng v cy:+B phn ca cy: thn, r, cnh+Hnh dng ca cy:cao, thp, to, b,-> cc t cnh v thp khc nhau v t loi

 • c. Mt t c th thuc nhiu trng t vng khc nhau * V d: T ngt+ Trng mi v: cay, ng, cht, thm...+ Trng m thanh: the th, m du, chi tai...+ Trng thi tit: hanh, m, gi...

 • d. C th chuyn trng t vng tng tnh ngh thut V d: Trong mt s tc phm, cc nh vn s dng php nhn ha lm tng tnh biu cm. Khi trng t vng ngi chuyn sang trng t vng th vt

 • II. LUYN TP:1. Cc t thuc trng t vng ngi rut tht: ti, thy ti, m ti, c ti, anh em ti.

 • 2. t tn TTV cho mi dy t:

  a. Dng c nh bt thu sn. b. Dng c ng. c. Hot ng ca chn. d. Trng thi tm l. e. Tnh cch. g. Dng c vit

 • 3/ Cc t in m: hoai nghi, khinh mit, rung ry, thng yu, kinh mn, rp tm-> thuc TTV ch thi ca con ngi.

 • 4/Xp cc tvo ng TTV: a. Khu gic: mi, thnh, ic, thm

  b. Thnh gic: tai, nghe, ic, ro, thinh

 • 5. li, lanh, tn cng u la nhng t nhiu nghia:a. Li:-Trng dng c nh bt thu sn- Trng dng cho chin s.Trng cc hot ng sn bt ca con ngib. Lnh:-Trng thi tit v nhit : Lnh, nng, m, gi, but.-Trng tnh cht ca thc phm: Thc n lnh, thc n nng st.

 • 6/ Trong on th tc gi chuyn nhng t in m t trng qun ssang trng nng nghip

 • 7/ Vit mt on vn c t nht 5 t cng trng t vng trng hc hoc mn bng

 • 1. Vn dng kin thc v trng t vng hc, vit mt on vn ngn c s dng t nht 5 t thuc mt trng t vng.2. Hc bi.3. Chun b bi: B cc vn bnIII. HNG DN T HC:

 • Trn trng cm n cc em hc sinh lp 8A trng THCS Nguyn Hu tch cc, si nihc tp!