TR–”NG THCS LO„C ‘IE€N

 • View
  50

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRÖÔØNG THCS LOÄC ÑIEÀN. GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8. CHÀO CÁC EM HỌC SINH. GV thực hiện : Nguy ễn Văn Vũ. KIỂM TRA BÀI CŨ :. Câu 1 : Chuyển động cơ học là gì? Hãy cho một ví dụ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR–”NG THCS LO„C ‘IE€N

 • GV thc hin: Nguyn Vn VCHO CC EM HC SINH.

 • KIM TRA BI C :Cu 1: Chuyn ng c hc l g? Hy cho mt v d.Tr li: S thay i v tr ca mt vt theo thi gian so vi mt vt khc gi l chuyn ng c hc haygi tt l chuyn ng. Vt khc gi l vt mcV d :Xe ang chy l chuyn ng so vi mt ng.Cu 2: Mt xe khch ang chy trn ng. Cu no sau y ng? A. Hnh khch chuyn ng so vi mt ng. B. Ti x ng yn so vi xe. C. Ct n chuyn ng so vi xe. D. A, B, C u ng.

 • GV:Nguyn Vn V

 • C2 : Hy tnh qung ng mi hc sinh chy c trong 1 giy ri ghi kt qu vo ct 5.123456,66m/s6,31m/s6m/s5,71m/s5,45m/sI.VN TC L G?Bng 2.1 ghi kt qu cuc chy 60m trong tit TD ca mt nhm hc sinh.C1:Lm th no bit ai chy nhanh ai chy chm? Hy ghi kt qu xp hng ca tng hc sinh vo ct 4.

  Ct12345STTH v tnHc sinhQung ng chy S (m) Thi gian chy t (s) Xp hngQung ng chy trong mt giy1 Nguyn An 60 10 2 Trn Bnh 60 9,5 3 L Vn Cao 60 11 4 o Vit Hng 60 9 5 Phm Vit 60 10,5

 • Qung ng chuyn ng c trong 1 n v thi gian (1 giy, 1pht) gi l vn tc. S o vn tc cho bit mc nhanh chm ca chuyn ng.I.VN TC L G? Vn tc l g? Em c nhn xt g v mi quan h gia kt qu ca ct 5 v ct 4?C3 : Da vo bng xp hng, hy cho bit ln ca vn tc biu th tnh cht no ca chuyn ng v tm t thch hp in vo nhng ch trng ca kt lun.

 • II. CNG THC TNH VN TC :Vn tc tnh bng cng thc : V = Trong :V l vn tcS l qung ng i ct l khong thi gian i ht qung ng

 • III. N V VN TC : n v vn tc ph thuc vo n v chiu di v n v thi gian.C4: Tm n v vn tc thch hp cho cc ch trng bng 2.2m/phkm/hkm/scm/s

  n v chiu dimmkmkmcmn v thi giansphthssn v thi gianm/s

 • Tc k xe myC5 : a)Vn tc ca mt t l 36km/h; ca mt xe p l 10,8km/h: ca mt tu ho l 10m/s? iu cho bit g?b) Trong ba chuyn ng trn chuyn ng no nhanh nht?

 • C6 :Mt on tu trong khong thi gian 1,5 h i c qung ng 81km . Tnh vn tc ca tu ra km/h, m/s v so snh vn tc ca tu bng cc n v trn.i ra m/s m/s :54 km/h = 54.0,28 =15m/sTm tt:Cho t =1,5 hS= 81 kmTnh v ra km/h v m/s.So snh s o.

  Gii :Vn tc ca tu :

 • C7: Mt ngi i xe p trong 40 pht vi vn tc 12 km/h. Hi qung ng i c l bao nhiu km?

 • Hy sp xp cc vn tc sau theo th t tng dn:

  VtVn tcSp xpnh sng300000 km/sCon bo chy30 m/sVn ng vin chy 36 km/h m thanh300 m/sMy bay phn lc2500 km/h

 • 12345=10 m/s= 694,44 m/s=3.10 6 m/sHy sp xp cc vn tc sau theo th t tng dn:

  VtVn tcSp xpnh sng 300000 km/sCon bo chy30 m/sVn ng vin chy36 km/h m thanh300 m/sMy bay phn lc2500 km/h

 • GHI NH: ln ca vn tc cho bit s nhanh chm ca chuyn ng v c xc nh bng di qung ng i c trong mt n v thi gian. n v vn tc ph thuc vo n v chiu di v n v thi gian. n v hp php ca vn tc l m/s v km/hTa c :1km/h = 0,28 m/s 1m/s = 3,6 km/h

 • CHUN B NH : Hc phn ghi nh. Lm cc BT SBT:2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11 Xem trc bi 3

 • Bi hc kt thc, xin cho cc em hc sinh !