TR–”NG THCS PAPE

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRÖÔØNG THCS PAPE. Chào mừng quý thầy cô. VỀ DỰ GIỜ LỚP 9A2. Giáo viên : Trần Trung Hiếu. SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ. Tiết 20 – Bài 17. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ. I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:. THẢO LUẬN NHÓM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR–”NG THCS PAPE

 • Gio vin : Trn Trung Hiu

 • S PHN HO LNH THVNG TRUNG DU V MIN NI BC BTit 20 Bi 17

 • I/ V TR A L V GII HN LNH TH:

 • THO LUN NHMNHM 1NHM 2NHM 3Nu s khc bit v iu kin t nhin v th mnh kinh t ca hai tiu vng ng Bc v Ty Bc.Quan st H17.1 nu c im chung v iu kin t nhin ( a hnh,kh hu,khong sn ) ca vng ? Nu nhng kh khn v t nhin i vi sn xut v i sng vng TD& MNBB.

 • P THU IN HO BNHSng c lu vc cao, lng sng rt dc, nhiu thc ghnh to nn ngun thu nng ln nht Vit Nam ( 33 t kwh, chim hn 30% tng tim nng thu in c nc).

 • Hnh 17.1.Lc t nhin vng Trung du v min ni Bc B

 • BNG 17.1: IU KIN T NHIN V TH MNH KINH T TD&MNBB

  Tiu vngiu kin t nhinTh mnh kinh tng Bc- Ni trung bnh v ni thp.- Cc dy ni hnh cnh cung.- Kh hu nhit i m c ma ng lnh.- Khai thc khong sn (than, st, apatit...)- Pht trin nhit in ( Ung B)- Trng rng, cy cng nghip,dc liu, rau qu...- Du lch sinh thi: Sa Pa, Ba B...- Kinh t bin: thu sn, du lchTy Bc- Ni cao, a hnh him tr.- Cc dy ni hng Ty Bc ng Nam- Kh hu nhit i m c ma ng t lnh hn.- Pht trin thu in ( Ho Bnh, Sn La)- Trng rng, cy cng nghip lu nm.- Chn nui gia sc ln.

 • ng Giao thngCht ph rngL qut ti Yn Bi 2008St l t

 • CH VNG CAO

 • Bng 17.2: Mt s ch tiu pht trin dn c, x hi TD& MNBB, nm 2002CH: Nhn xt s chnh lch v dn c, x hi ca 2 tiu vng ng Bc, Ty Bc.

  Tiu chv tnhng BcTy BcC ncMt dn sNgi/km213663233T l gia tng t nhin ca dn s.%1,32.21,4T l h ngho%17,117,113,3Thu nhp bnh qun u ngi mt thng.Nghn ng210,0210,0295,0T l ngi ln bit ch.%89,373.390,3Tui th trung bnh.Nm68,265,970,9T l dn s thnh th.%17,312,923,6

 • RUNG BC THANG

 • NUI B SA TRN CAO NGUYN MC CHU

 • Theo em trung du v min ni Bc B c dn tc no sinh sng?HmngNgi DaoNgi KinhNgi TyNgi ThiNgi Nng

 • S PHN HO LNH THTit 20 Bi 17VNG TRUNG DU V MIN NI BC BI/ V TR A L V GII HN LNH TH:-- c im: + a hnh cao b ct x mnh + Kh hu c ma ng lnh + Nhiu loi khong sn:than,st.km.. + Tr lng thy nng di do.- Thun li: + TNTN phong ph to iu kin pht trin kinh t a ngnh.- Kh khn: +a hnh b chia ct,thi tit din bin tht thng.+ Khong sn tr lng nh v iu kin khai thc phc tap II/ IU KIN T NHIN V TI NGUYN THIN NHIN:

  -a/V tr a l:-L vng lnh th pha Bc t nc-B gip TQ, T gip Lo, N gip vnh BB, N gip BSH v BTB

  b/ lnh th: -Chim 1/3 lnh th ca c nc, c ng b bin di.c/ ngha:D giao lu vi nc ngoi v trong nc, lnh th giu tim nng.

 • III/ C IM DN C, X HI:a bn c tr ca nhiu dn tc t ngi. Ngi Kinh c tr hu ht cc a phng.- C s chnh lch ln gia ng Bc v Ty Bc v trnh pht trin dn c, x hi.- i sng dn c cn nhiu kh khn nhng ang c ci thin.