TR–”NG THCS TA‚N BŒNHf2.hcm.edu.vn/data/hcmedu/thcstanbinh/attachments/2018_3/...TR¯»œNG THCS

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TR–”NG THCS TA‚N...

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 1 NM HC 17 -18

  N TP HC K 2 - TON 9

  NM HC 2017-2018

  1:

  Bi 1:

  1) Gii cc phng trnh sau:

  a) 2 12 5x x x b) 2

  2 21 7 37x x

  2) Mt khu vn hnh ch nht c chiu di hn chiu rng 12m. Nu tng chiu di

  3m v gim chiu rng 4m th din tch khu vn gim i 75m2 . Tm chu vi khu vn

  lc u.

  3) Bi 2: Cho (P):

  2

  2

  xy

  a) V (P) trn mt phng ta .

  b) Tm m (P) ct ng thng (D): 2 3 1y x m ti im c honh l 4.

  Bi 3: Cho phng trnh 2 2 4 5 0x mx m (x l n, m l tham s).

  a) Chng minh rng phng trnh lun c nghim vi mi gi tr ca m.

  b) Gi 1 2, x x l cc nghim ca phng trnh. Tm m biu thc 2 2

  1 2 1 2A x x x x

  t gi tr nh nht.

  Bi 4: 1) Nhn dp i tuyn Vit Nam tham d gii v ch Chu ti Trung Quc

  nm 2018. Mt ca hng nhp v 100 chic o thun c hnh c sao vng kinh

  doanh, d kin gi bn mi chic o l 80 ngn ng. Sau khi bn c mt s o, ca

  hng nhn thy mt hng ny ang c nhu cu rt ln trn th trng do i tuyn Vit

  Nam ginh quyn thi u ti trn chung kt ca gii, nn quyt nh tng gi bn

  ca nhng sn phm cn li thm 40% so vi gi d kin ban u. Sau khi bn ht 100

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 NM HC 17 -18 2

  chic o, ca hng thu v 10,24 triu ng. Hi c bao nhiu chic o m ca hng

  tng gi bn?

  2) phc v cho mt bui l hi truyn thng, ban t chc d nh ti hiu nhiu tr

  chi dn gian phc v khch tham quan, trong c tr chi n quan. Bn c

  ca tr chi c dng nh hnh v bao gm 10 vung gi l dn c di cnh d

  nh trong thc t l 1m v 2 bn nguyt (2 na ng trn c ng knh l AB,

  CD) gi l quan. Tnh din tch t t nht m ban t chc cn dng hnh thnh

  c bn c. (kt qu lm trn n ch s thp phn th 2)

  DA

  CB

  Bi 5: Cho t gic ABCD ni tip ng trn (O) ng knh AC. K BEAD ti E,

  DFAB ti F; BE ct DF ti H.

  a) Chng minh: 4 im B, F, E, D cng thuc mt ng trn; xc nh tm I ca

  ng trn.

  b) Chng minh: 3 im H, I, C thng hng.

  c) Tip tuyn ti C ca (O) ct tia BD ti S. Tia SO ct AB ti K. Chng minh:

  IDC

  OAK.

  d) AD ct SO ti Q. Chng minh: K i xng Q qua O

  2:

  1m

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 NM HC 17 -18 3

  Bi 1:

  1) Gii cc phng trnh sau:

  a) 3 3 8x x x b) 2 29 2 27 0x x

  2) Mt ming t hnh ch nht c chu vi l 140m.Tnh kch thc ming t hnh

  ch nht bit 6 ln chiu rng nh hn 5 ln chiu di 20m.

  Bi 2: Cho Parabol (P): 2( 0)y ax a , bit (P) i qua im c ta 1; 1

  a) Tm h s a v v (P) trn mt phng ta .

  b) Vit phng trnh ng thng i qua im C (P) c honh l 1 v im thuc

  (P) c honh l 3 .

  Bi 3: Cho phng trnh x2 - 2(m + 1) x - 4m = 0 (x l n, m l tham s). Tm m :

  a/ Phng trnh lun c nghim x1, x2

  b/ Phng trnh c hai nghim x1 , x2 tho x12 + x2

  2 - x1 - x2 = 6

  Bi 4:

  a) Gi bn ban u ca mt chic Tivi l 25 000 000 ng . Ln u siu th in my

  gim gi 10%. Sau 1 thng siu th in my gim gi ln hai nn gi ca chic

  Tivi ny ch cn 9 936 000 ng . Hi ln hai siu th gim gi bao nhiu phn

  trm ?

  b) Gn ni ca bn Tn c mt i phun nc hnh trn ng knh 20m. rn

  luyn sc khe, bn Tn d nh mi bui sng s chy b 30 vng xung quanh i

  phun nc. Hi, nu bn Tn thc hin theo ng d nh th mi bui sng bn Tn

  chy c bao nhiu mt ? (lm trn kt qu n ch s thp phn th nht)

  Bi 5: Cho (O;R), ng knh AB. Trn tia i ca tia AB ly im C sao cho

  2AC R . Qua C k ng thng d vung gc BC. T im I bt k thuc d (I khc C)

  k tia IA ct (O) ti D; IB ct (O) ti E

  a) Chng minh t gic IBDC ni tip c trong mt ng trn; xc nh tm S ca

  ng trn.

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 NM HC 17 -18 4

  b) Chng minh DI l tia phn gic ca CDE .

  c) Chng minh 2 .SA SI SE

  d) Tia IC ct tia BD ti Q. Chng minh: 2. .IA ID QAQE IQ

  3:

  Bi 1 : 1) Gii phng trnh :

  a) 29 5 4 0x x

  b) 2 2 2 1 1 19x x x x

  2) Mt ming ba hnh ch nht c chiu rng bng 5

  3chiu di . nu gim chiu rng

  i 1cm v chiu di gim i 4cm th din tch ca n bng na din tch ban u. Tnh

  chu vi ming ba .

  Bi 2:Cho hm s 2y x c th (P)

  a) V th (P) ca hm s trn

  b) Vit phng trnh ng thng (d) song song (D) : y= 3x+1 v c 1 im chung

  vi (P). Tm ta giao im y

  Bi 3 : Cho phng trnh: x2 + 2(m + 3)x + m

  2 3m + 1 = 0 (x l n s, m l tham s).

  a) Tm m phng trnh c hai nghim x1, x2 .

  b) Tm m A = x1( x2 1) x2 t gi tr nh nht.

  Bi 4: Cho ABC c ba gc nhn ni tip (O).Hai ng cao AD v CE ct nhau ti

  H.Tia BO ct (O) ti M, gi I l giao im ca BM v DE, K l giao im ca AC v

  HM.

  a) Chng minh cc t gic AEDC v CMID ni tip

  b) Chng minh OK AC

  c) Cho 060AOK .Chng minh HBO cn .

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 NM HC 17 -18 5

  Mt h

  C

  A B

  H

  O

  Bi 5 Mt ngi gi 1 triu ng vo ngn hng vi li sut theo k hn mt thng l

  0,65% / thng ( li kp). Tnh s tin ngi c c sau 3 thng .

  Bi 6 : Mt qu bng ni trn mt h khi ng bng.

  Khi ly qu bng ln ( khng lm v bng),

  bng li mt ch trng vi chiu di b ngang

  b mt trn cng l AB = 24cm v su CH = 8cm.

  Tm di bn knh ca qu bng.

  4:

  Bi 1: Gii cc phng trnh, h phng trnh sau:

  a) 3( ) 17

  3x 1 2

  x y x

  y

  b) (2x - 3)

  2 =11x - 19 c) x

  4 - 11x

  2 = -24

  2) Mt vn hoa hnh ch nht c chiu rng nh hn chiu di 10m . Nu tng chiu

  rng 20% v chiu di tng 10% th chu vi tng 20m . Tnh din tch vn hoa .

  Bi 2: Cho (P):2

  4

  1xy v (D): y= x - 1

  1/ V th (P) v (D) trn cng mt h trc to

  2/ Tm to giao im ca (P) v (D) bng php tnh

  3/ Tm to cc im M thuc (P) c tung gp 2 ln honh

  Bi 3: Cho phng trnh: x2 2mx + m 7 = 0

  1) Cm phng trnh lun c 2 nghim phn bit vi mi m;

  2) Gi x1, x2 l 2 nghim ca phng trnh, tm m 1611

  21

  xx

  Bi 4: Cho ng tron (O) co ng knh AB = 2R,C (O). Tiep tuyen tai A cua

  (O) cat BC tai I Goi M la trung iem cua BC

  1/ Chng minh: AOMI noi tiep

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 NM HC 17 -18 6

  2/ Ke day AK OI tai H. Chng minh: AIKM noi tiep

  3/ Chng minh: hai ng thang CO, KM va ng thang qua A song song vi BC

  cat nhau tai mot iem thuoc ng tron (O) va HK la tia phan giac goc CHB

  4/ Goi E la giao iem cua tia AK va tia OM. Chng minh: EB la tiep tuyen cua

  (O).

  5/ CK cat EM tai N . Chng minh: NE = NM

  Bi 5: 1) Anh Thnh gi tit kim k hn 1 nm vi li sut 6%. Sau hai nm Thnh

  nhn c s tin c vn ln li l 5618000 ng, bit rng trong thi gian li sut

  khng thay i v anh Thnh khng rt li ra trong k hn trc .Hi lc u anh

  Thnh gi bao nhiu tin.

  2) Bn Nguyn dnh tin bng cch nui heo t. Hm nay, bn Nguyn cn dng

  tin mua 1 cy vt cu lng nn bn quyt nh p heo t v m c c tt c

  41 t tin gm cc mnh gi 2 000, 5 000, 10 000, 20 000. V cy vt c gi bn

  l 410 ngn ng nn bn Nguyn phi xin ba thm 105 ngn ng. Hi bn Nguyn

  c bao nhiu t tin mi loi, bit rng s t loi 2 000 bng s t loi 10 000; s t

  loi 20 000 nhiu hn s t loi 5 000 l 3 t?

  3) Mt sn c hnh trn c ng knh 12m.

  a) Tnh din tch ca sn c.

  b) Nu ngi ta mun xy mt bn hoa hnh trn ngay chnh gia sn c din tch

  bng na din tch sn c, tnh ng knh ca bn hoa. ( Kt qu lm trn n ch

  s thp phn th hai)

  5:

  Bi 1: 1) Gii phng trnh :

  a) 3x 5x 2x b)

  4 2 24 10x x x

 • TRNG THCS TN BNH N THI HKII

  NHM TON 9 NM HC 17 -18 7

  2/ Mt khu vn hnh ch nht c din tch 48 m2 v mt li i gia cng chnh l

  ng cho ca hnh ch nht di 10m. Tm chu vi ca hnh ch nht .

  Bi 2:

  a) V th hm s 2

  :4

  xP y

  b) Cho : 1d y x . Vit phng trnh ng thng (d) // (d) v (d) ct (P) ti im

  c honh bng 2.

  Bi 3: Cho phng trnh : 02m2mxx2

  a) Chng t phng trnh lun c hai nghim phn bit vi mi gi tr m.

  b) Tm m phng trnh c hai nghim 21 x,x tha 19x3xxx 212

  2

  2

  1

  c) Tm m biu thc 21

  2

  2

  2

  1 x6xxx

  48A

  t gi tr nh nht.

  Bi 4: T im A nm ngoi ng trn (O), k hai tip tuyn AB, AC (B, C l hai

  tip im). K ng knh CD ca (O), AD ct (O) ti I.

  a) Tnh s o gc DIC v chng minh: AI.AD = AB2.

  b) Gi H l giao im ca OA v BC. Chng minh OA BC v t gic CHIA ni

  tip.

  c)Tia BI ct on thng OA ti N. Chng minh: NIH v NHB ng dng, t suy

  ra N l trung im ca HA.

  d) K ng knh IE ca (O), gi S l trung im ca on thng ID. Chng minh:

  ba im B, S, E thng hng.

  Bi 5:

  1) Nhn dp k nim 5 nm ngy ton quc pht ng phong tro Ton dn i m

  bo him khi ngi trn m t, xe my, cc ca hng bn m bo him Honda g