of 56 /56

Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kaedah pengumpulan data

Text of Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Page 1: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data
Page 2: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Pemerhatian: Pemerhati luar, pemerhati peserta Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak

berstruktur Data berbentuk dokumen Soal selidik (Questionnaires) Rakaman video dan audio Log Nota lapangan Foto Portfolio Rekod anekdot Slaid Jurnal Diari

Page 3: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

2 jenis pemerhatian : Pemerhatian turut serta

(participant-observation)- pengkaji sebagai peserta & pemerhati

Pemerhatian tidak turut serta- pengkaji bukan peserta tetapi memerhati

Page 4: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Apa & siapakah yg hendak diperhatikan? – perlakuan verbal & non-verbal

Mengapakah pemerhatian tersebut dilakukan ? Di manakah pemerhatian akan dilaksanakan? Bilakah pemerhatian hendak dijalankan &

berapakah tempoh masa yang diperlukan? Bagaimanakah pemerhatian akan dicatatkan

atau dirakamkan?

Page 5: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Gunakan alat pemerhatian spt berikut : Senarai semak Borang pemerhatian Rakaman audio Rakaman video

Page 6: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Definisi operasional pembolehubah pemerhatian – contoh :

Tingkah laku disruptif murid Teknik menyoal guru Teknik meningkatkan ingatan murid Pembelajaran aktif yg dilaksanakan

oleh guru Unsur kecindan guru

Page 7: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Senarai semak mengandungi senarai item-item atau aktiviti-aktiviti yang telah ditentukan untuk diperhatikan dalam sesuatu pemerhatian. Menggunakan senarai semak, seseorang pemerhati boleh memberi tumpuan kepada aktiviti yang difokuskan dan membantunya menetukan kekerapan sesuatu aktiviti berlaku.

Page 8: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data
Page 9: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Bil Item Pemer. 1 Pemer. 2 Jumlah Purata

1 Menggunakan soalan konvergen

2. Menggunakan soalan divergen

3. Menuju soalan kpd semua murid

4. Ada memberi masa untuk murid berfikir

5. Respons tepat terhadap jawapan murid

6. Peneguhan diberi selepas jawapan diberi oleh murid

Page 10: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Bil Perkara diperhatikan Nota Pemerhatian

1 Perhati tingkah laku murid sebelum masuk kelas

2. Perhati tingkah laku murid ketika guru masuk kelas

3. Perhati apa murid buat ketika guru sedang mengajar

4. Perhati reaksi murid apabila diminta menjawab

5. Perhati reaksi murid apabila diberi kerja rumah

6. Perhati tingkah laku murid apabila guru hendak meninggalkan kelas

Page 11: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Catatan boleh dilakukan semasa atau selepas pemerhatian

Semasa pemerhatian – mungkin ganggu sesi

Selepas pemerhatian – mungkin hilang kejituan

Boleh minta rakan lain untuk buat catatan

Perkataan sebenar hendaklah dicatatkan.

Page 12: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Semak catatan untuk meneliti/ menambah/ membaiki

Masukkan petanda-petanda peristiwa Cuba masukkan perkara yg tertinggal Masukkan interpretasi ke dalam

catatan lapangan Sediakan satu diari lapangan

Page 13: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Cara yg terperinci, teliti & tepat Dapat maklumat yg boleh dijangka &

tidak dijangka Maklumat dpd sampel yg dikaji &

bukan wakil sampel

Page 14: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Responden mungkin berlakon Responden mungkin kurang selesa Pemerhatian yg tidak konsisten Pemerhati mungkin bias terhadap

responden kerana perbezaan ras, budaya, fahaman & nilai

Isu-isu etika yg timbul oleh pengkaji sendiri – kerahsiaan, hubungan tegang/ terlalu mesra

Page 15: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Membantu meneroka & mendapat maklumat secara mendalam

Pengkaji & responden perlu hadir bersama secara bersemuka, melalui telefon, video-conferencing

Mengambil masa & terhad bilangan sampel Jenis :

1.Temu bual berstruktur2.Temu bual separuh berstruktur/semi-struktur

3.Temu bual tidak berstruktur

Page 16: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

1.Berstruktur : soalan-soalan telah dirancang secara rapi & teratur supaya respons yg spesifik diperoleh

2.Tidak berstruktur : mula temu bual dgn suatu rangsangan, responden digalak memberi respons secara bebas, soalan lanjutan dirangka mengikut keperluan semasa, penyelidik perlu mahir

Page 17: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

3. Separuh berstruktur/ semi-struktur :soalan spesifik disediakan tetapi responden diberi kelonggaran menjawab.

Page 18: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Kaedah kualitatif untuk mengkaji kumpulan atau sub kumpulan

Memberi maklum balas yang cepat Mengkaji sub kumpulan untuk sesuatu ciri

tertentu Memerlukan kemahiran penyelidik

Page 19: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Boleh buat temu bual individu atau berkumpulan

Penggunaan alatan teknologi- alat perakam- kamera video- telefon

Page 20: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Terdiri dpd 3 jenis soalan – soalan utama, soalan mencungkil (probes) & soalan urutan (follow-up)

Soalan utama perlu berkait dengan soalan kajian

Penyelidik perlu berhati-hati dgn soalan mencungkil – terlalu byk, responden rasa resah

Soalan perlu seringkas mungkin. Istilah perlu diterangkan.

Page 21: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Bina hubungan mesra sebelum mula sesi

Responden perlu berada dalam keadaan relaks sebelum mula

Tujuan temu bual perlu diterangkan. Jangan tipu.

Responden diberitahu responsnya adalah sulit.

Terangkan soalan yg kurang difahami responden

Page 22: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Perlu sensitif kpd reaksi responden Elak perkataan, tindakan & air muka yg

kurang menyenangkan. Isu rakaman – minta kebenaran dahulu

jika mahu merakam

Page 23: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Maklumat lebih mendalam, lengkap, terperinci & sah

Hubungan dgn responden lebih mesra

Page 24: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Melibatkan kos lebih tinggi & masa yg panjang

Maklumat bersifat subjektif & boleh berlaku bias di pihak penemu bual

Penemu bual perlu dilatih supaya bersifat profesional

Responden boleh cenderung utk memuaskan hati atau menyokong kehendak penemu bual shj.

Page 25: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Panduan Temu bualButiran responden: Nama: _______________________Pekerjaan:____________________Tempat bertugas:_______________Tarikh:_______________________Masa:________________________Tempat temu bual:______________

A: Maklumat am:

Pengalaman bekerja:

• Berapa lama anda sudah bertugas di sini?

• Apakah posisi anda dalam organisasi ini?

Page 26: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Panduan Temu bual

B: Pandangan kepada pihak pengurusan:

• Pada pendapat anda bagaimanakah kualiti pengurusan di sini?

• Mengapa anda kata begitu?

Page 27: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Transkripkan temu bual

Page 28: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Berbagai maklumat seperti minit mesyuarat, laporan, , prosiding seminar, tesis, laporan kertas projek penulisan ilmiah, majalah, surat khabar dan sebagainya boleh digunakan sebagai maklumat penyelidikan.

PROSIDING SEMINARPROSIDING SEMINAR

TESISTESIS

Page 29: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

PENULISAN

ILMIAH

PENULISAN

ILMIAH

MAJALAHMAJALAH LAPORAN

LAPORAN

KERATAN AKHBARKERATAN AKHBAR

Page 30: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Jenis Kebaikan Limitasi

Dokumen seperti minit mesyuarat, akhbar, jurnal peribadi, refleksi diari, surat, dsb.

• Membolehkan penyelidik mendapat maklumat dalam perkataan / isi hati / pemikiran responden

• Maklumat boleh diakses bila-bila tanpa menggangu responden

• Menjimatkan masa untuk membuat transkripsi

• Maklumat mungkin sulit untuk pengetahuan awam

• Kadang-kadang prosedur menyukarkan penyelidik mendapatkan maklumat

• Maklumat mungkin harus di imbas (scan) ke dalam komputer sebelum boleh digunakan.

• Bahan kadangkala tidak lengkap

• Maklumat yang diperolehi tidak asli atau tidak tepat

Page 31: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Jenis Kebaikan Limitasi

Gambar foto, tape video, objek-objek seni (art objects) perisian komputer, filem, dsb.

• Data yang tidak menggangu responden.

• Memberi peluang kepada responden berkongsi pengalamannya secara realiti

• Dapat memberi lebih tumpuan secara visual

• Mungkin sukar dianalisis

• Kadangkala sukar diperolehi apabila ianya melibatkan koleksi individu untuk tontonan umum

• Kehadiran penyelidik mungkin memberi kesan kepada responden. Timbul

bias.

Page 32: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis soal selidik bergantung kepada jenis soalan yang dikemukakan:

A) mengemukakan soalan terbuka (sesuai untuk meneroka atau memerlukan reaksi yang subjektif). Soalan bermula dengan “apa”, “mengapa”dan “bagaimana”

B) mengemukakan soalan tertutup(membawa kepada jawapan yang mudah dan menghadkan perbincangan).Soalan bermula dengan “apakah”, “bilakah” atau “bagaimanakah”

Page 33: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Antara jenis-jenis soalan yang digunakan dalam soal selidik adalah:

Dikotomus Skala likert Terbuka Pangkatan Perbandingan Demografi

Page 34: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Reaksi dalam bentuk Ya/Tidak, Betul/Salah dsb.

Contoh:

Adakah anda pekerja sepenuh masa?

______ Ya

______ Tidak

Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan?

______ Ya

______ Tidak

Page 35: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Contoh:

Apakah jawatan anda di sekolah?

Guru penolong

Ketua panitia

Ketua Bidang

Penolong Kanan

Page 36: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Contoh:

Berapa jam seminggu anda gunakan untuk membuat penyelidikan ?

0 – 2 jam

2.1 – 3 jam

3.1 – 4 jam

Lebih 4 jam

Page 37: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Contoh:

Nyatakan darjah keprihatinan pengetua anda terhadap kebajikan guru-gurunya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 38: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Contoh:

Guru pembimbing berupaya meningkatkan keyakinan saya dalam pengajaran dan pembelajaran

1 2 3 4

Sangat Setuju Tidak Setuju Sangat Bersetuju Tidak Bersetuju

Page 39: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Contoh:

Susun item-item berikut berdasarkan minat anda. Berikan no. 1 kepada subjek yang paling anda minati, 2 untuk subjek kedua yang anda paling minati dan seterusnya.

Matematik

Bahasa Inggeris

Sains

Sejarah

Page 40: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Triangulasi, iaitu membanding pelbagai jenis data daripada pelbagai kaedah, pada masa berbeza dan, daripada sumber yang berlainan. Triangulasi data dapat meningkatkan kesahan dan keboleh percayaan penyelidikan tindakan.

Page 41: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data
Page 42: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Contoh:

1.Temu bual dengan pelajar, guru, pengetua2.Temu bual & pemerhatian ke atas pelajar3.Menyemak rekod pelajar, temu bual guru, dan memerhatikan pelajar

Page 43: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Catatan log seperti buku log juga boleh digunakan sebagai maklumat. Perkara yang dicatatkan dalam buku log boleh digunakan sebagai bukti penglibatan atau aktiviti yang dilakukan oleh seseorang

Page 44: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Nota lapangan merupakan penulisan yang dibuat oleh penyelidik berdasarkan apa yang didengar, dilihat, pengalaman yang dilalui dan pemikiran yang timbul semasa mengumpul dan membuat refleksi terhadap data. Mengandung deskripsi dan dialog yang releven tentang latar konteks dan peserta yang dikaji. Sebagai bukti yang membantu proses membuat analisis kajian.

Page 45: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data
Page 46: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data
Page 47: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Gambarfoto boleh digunakan sebagai sumber maklumat.Sesuatu peristiwa atau fenomena yang dirakam melalui gambarfoto boleh digunakan untuk menganalisis aktiviti yang dilakukan, memberi gambaran peristiwa yang berlaku, siapa yang terlibat atau menjadi bukti penglibatan seseorang.

Gambarfoto Aktiviti MuridGambarfoto

Aktiviti Murid

Page 48: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Portfolio mengandungi maklumat peribadi, bidang tugas, penglibatan dan hasil kerja seseorang. Portfolio sering digunakan sebagai salah satu sumber maklumat dalam menilai kualiti diri dan kompetensi diri seseorang dan kualiti kerja yang dihasilkannya

Page 49: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Satu catatan mengenai peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, dan signifikan untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana berlaku.

Page 50: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Prosedur ; Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku Mengenal pasti peristiwa yang penting/ signifikan kepada

aspek perkembangan murid Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku Panduan Menulis Rekod Anekdot ; Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden

yang akan direkodkan tidak tercicir Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai

pemerhatian dibuat Menulis apa yang dilihat secara objektif Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan

tingkah laku murid yang diperhatikan Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa

yang menggambarkan perkembangan murid

Page 51: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data
Page 52: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Borang catatan temu bual digunakan sebagai ganti temu bual yang tidak direkodkan. Catatan temu bual mengandungi perkara-perkara penting yang ditekodkan semasa temu bual dijalankan

Kadangkala seseorang peserta kajian tidak mahu temubual dirakamkan. Dalam keadaan ini penemubual harus membuat catatan penting perkara yang diperolehi melalui temubual. Penemubual harus mempunyai kemahiran menentukan isi penting hasil temubual dan segera mencatatnya untuk mengelakkan dia terlepas atau terlupa maklumat tersebut

Page 53: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Slaid boleh digunakan untuk menggambarkan turutan sesuatu proses atau sesuatu peristiwa

Page 54: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Laporan yang ditulis tentang sesuatu pengalaman atau peristiwa yang dilalui oleh seseorang untuk melakukan refleksi supaya seseorang mendapat pembelajaran daripada pengalaman yang dilalui.

Page 55: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data

Catatan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang ditulis setiap hari. Diari boleh digunakan sebagai data aktiviti atau peristiwa yang berlaku pada seseorang individu.

Page 56: Topik 7 Kaedah Pengumpulan Data