of 17 /17
TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 3 HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Mustafa BALCI EDİTÖR: LABORATUVAR TEST REHBERİ Bu rehber Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Tarafından Hizmet Kaite Standartları gereği oluşturulmuştur. TYİH-REH-TKY-06 Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi

tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

  • Author
    phungtu

  • View
    272

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

Page 1: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 3HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Mustafa BALCI

EDİTÖR:

LABORATUVARTEST REHBERİ

Bu rehber Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Tarafından Hizmet Kaite Standartları gereği oluşturulmuştur.

TYİH-REH-TKY-06

Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi

Page 2: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi
Page 3: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İÇİNDEKİLER:

A. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI: .................................................

B. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI: ..................................................................................................

1. İÇ (İNTERNAL) KALİTE KONTROL: ............................................................................. 2. DIŞ (EKSTERNAL) KALİTE KONTROL: ......................................................................

C. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ: ....................................................................................................

D. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ................................................................................................... E. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT ÖRNEKLERİN ALINMASI: ..................................................................... 1. KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI: ............................................................................... 1.1. ACİL SERVİS VE YATAKLI BİRİMLERDE KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI: ...................................................................................... 1.2. POLİKLİNİKLERDE KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI: ..................................... 1.3. KAN ÖRNEKLERİ ALIM KURALLARI: ..................................................................... 1.4. KAN ÖRNEKLERİ VERMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR: ..................................................................................................

F. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA TESTLERE AİT ÖRNEK TÜPLERİ: .........................................................................................................

1. MOR KAPAKLI TÜP(EDTA’LI): ....................................................................................... 2. MAVİ KAPAKLI SİTRATLI TÜP: .................................................................................... 3. KIRMIZI KAPAKLI BOŞ TÜP: ........................................................................................ 4. SARI KAPAKLI (JEL) TÜP: ..............................................................................................

G. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ VE AYRIŞTIRILMASI: ...................................................................................

H. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ: ...........................................................................................................

1.İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ: ........................................................................................ 2.İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK RET KRİTERLERİ: ..............................................................................................

I. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT PANİK (TOKSİK) DEĞERLER: ...............................................................

İ. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ: .................................................................................

K. İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI AYRINTILI TEST TABLOSU .....................................

Page 4: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi
Page 5: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

Toplam Katite Birimi 101TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİLaboratuvar Test Rehberi

TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI

A. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI:

Hastanemiz İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarı; solid organ (böbrek, kalp ve karaciğer) ve kök hücre nakline hazırlanan hastalar ve onların po-tansiyel donörleri arasındaki, en iyi alıcı-verici uyumu, eşleşmesi ve trans-plantasyon başarısı için hayatî önem arz eden bir laboratuardır. Bu anlamda Laboratuvarımız organ ve doku nakli hizmetleri için gerekli desteğini sağ-layarak bu alandaki uygulamaların başarılı olmasını sağlar. Laboratuvarımız nakil öncesi hasta ve vericiye ait sonuçların değerlendirilmesi, klinik olarak anlamlılığının sağlanması ve risklerin belirlenmesi, hasta ve organ sağ kalı-mı için kritik öneme sahiptir.

Laboratuvarımızda rutin olarak yapılan testler yanında serolojik, hücresel ve moleküler düzeyde araştırma amaçlı testler de yapılmaktadır. Hastalarda nakil sonrası organ reddinin önlenmesi amacıyla kullanılan immünsupresif ilaçların kan düzeyi ölçümleri de yapılmaktadır.

Gerek doku uyumu tayini, gerekse immünsupresif ilaç ölçümleri için iç ve dış kalite denetim uygulamaları ile verdiğimiz hizmetlerin kalite güvenliği-ni sağlamaktayız.

Misyonumuz; laboratuvar hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarına uy-gun olarak, bilimsel veriler ışığında, biz ruhuyla, etik kurallara uygun olarak, güvenilir, kaliteli, verimli bir hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz; güven, saygınlık konusunda lider, referans ve ulusal standart-lara uygun bir laboratuvar olmaktır.

Randevu sistemi ile çalışılan Doku Tiplendirme Testleri saat 08:00’de, diğer testler ise, poliklinik hastalarının kan alma süresi dolduktan sonra çalışıl-maya başlanır. Laboratuvarımızda her tekniker her işi yapabilecek şekilde eğitilmiştir. Bu nedenle örnekler çalışma gruplarına göre ayrılır. Çalışmalar iş gruplarına göre dönüşümlü olarak yapılır. Deneyler yöntemlere uygun şekilde çalışılır.

B. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI:

1. İÇ (İNTERNAL) KALİTE KONTROL:

İç kalite; değerleri önceden bilinen normal ve patolojik kontrol örnekleri hasta örneği gibi analiz edilerek, elde edilen değerlerin beklenen aralıklar-da olup olmadığı kontrol eden süreçtir. Bu süreçte sonuçlar hedef değerler arasında ise hastadan alınan örnekler çalışılır. Sonuçlarda beklenen aralık-ların altında veya üstünde bir sapma gözlendiğinde cihazın ölçüm ayarları

Page 6: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

www.tyih.gov.tr102 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi

yeniden yapılır ve yeniden İç Kalite Kontrol Örnekleri çalışılır. Bunlar hedef değerlerde ise hasta örnekleri çalışılır. Elde edilen test sonuçları hastanın önceki sonuçları ile karşılaştırılır.

İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarı’nda bulunan bütün cihazların günlük açılış işlemlerinde, kontrol ve bakımı yapılır, reaktifler hazırlanır. Testlere ait kalibratör ve kontroller hazırlanır, bütün cihazlarda iç kalite ça-lışmaları yapılır ve sonuçları teknikerler, teknisyenler, biyolog ve sorumlu uzman tarafından kontrol edilerek kalite kontrol örnekleri değerlendirilir. Sonuçlar kayıt altına alınır.

2. DIŞ (EKSTERNAL) KALİTE KONTROL:

Laboratuvarımızda organ nakli yapılan hastalara organ reddini önlemeye yönelik kullanılan immünsüpressif ilaçların dış kalite kontrol değerlendiril-mesinde NEQEAS (İngiltere) Dış Kalite Kontrol Programı uygulanmaktadır. Tacrolimus (FK-506) ve Cyclosporine-A adlı ilaçların her biri için her ay üç farklı düzeyde örnekler çalışılmaktadır. Gelen örnekler hasta gibi çalışıl-makta ve elde edilen değerler kuruluşun internet web sayfası üzerinden gönderilmektedir. Aylık değerlendirme sonuçları PDF formatında mail ola-rak gelmektedir. Gelen sonuçlara göre laboratuvarımızın performansı de-ğerlendirilmesi yapılmaktadır. Laboratuvarımız doku uyumu testleri için Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI) Balkan Eksternal Kalite Kontrol Programı’na (BEPT) dahildir ve sertifikalıdır. Flow sitometri testleri için de Becton Dickinson (BD) dış kalite kontrol programı uygulanmaktadır.

C. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ:

Hastanemiz bölümlerinden ve hizmet alım protokolü yapılmış hastaneler-den gelen örnekler, ilgili polikliniklerin doktorları tarafından HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden )tetkik adı veya tetkik kodu ile istem yapılır.

Testlerin tam ve zamanında çıkması için test girişleri tam eksiksiz yapmalıdır. Test girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler LİS (Laboratuvar İşletim Sistemi) tarafından görülmeye-cektir. Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir H.O.S girişi ve L.İ.S kaydı yapılmalıdır. Bu işlemden sonra eğer örnek laboratuvarda ise laboratuvar telefonla aranarak eklenen test ve yeni giriş hakkında bilgi verilmelidir.

D. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

Test sonuçları bazı faktörlerden etkilenmektedir. Güvenilir sonuçlar elde et-mek için aşağıdaki konulara dikkat etmek gerekmektedir.1. Tüm testler için genel olarak 10-12 saat açlık sonrası numunelerin

verilmesi gerekmektedir. Saat 21:00’den sonra çay, kahve dahil hiçbir şey yenilmemesi ve içilmemesi istenmektedir.

Page 7: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

Toplam Katite Birimi 103TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİLaboratuvar Test Rehberi

2. Tacrolimus ve Cyclosporine-C0 düzeyi için alınacak kan örnekleri has-taya sabah dozu verilmeden hemen önce alınmalıdır.

3. Cyclosporine-C2 için ise hastaya sabah dozu verildikten tam 2 saat sonra kan alınmalıdır.

E. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT ÖRNEKLERİN ALINMASI:

1. KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI:

Hastane içi polikliniklerden ve kliniklerden gelen (Kemik iliği ve solid organ transplant adayları ve donörlerinin) kan örneklerinde serolojik moleküler düzeyde testler çalışılır. Ayrıca kadavra donör için doku tiplendirmesi ve re-nal transplant adaylarına Lenfosit Crossmatch (LMC) çalışılır.

1.1. ACİL SERVİS VE YATAKLI BİRİMLERDE KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI:

Yataklı birimlerde ve Acil Serviste kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kan alma işlemi gerçekleştirilir. Hekim test taleplerini otomasyon sisteminde yapar. Klinik hemşiresi sistemde talepleri görür. Testlerin barkotlarını ba-sar, tüplere yapıştırır. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlik-te, testin adı, testin hangi servisten istendiği, örneğin alınış tarihi ve saati yer alır. Böylece numune alım tarihi ve saati HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden ) ve buna entegre çalışan Laboratuvar İşletim Sistemi’ne (LİS) kaydedilmiş olur.

1.2. POLİKLİNİKLERDE KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI:

Muayene olduğu polikliniğin “Kan Alma Ünitesine” gelen hastayı, ünite sek-reteri karşılar. Ünite sekreteri hastaya ait kimlik doğrulaması yapar. Hastanın test istemlerini otomasyon sisteminde görülür, testlere ait barkotları ba-sar. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, testin hangi poliklinikten istendiği, örneğin alınış tarih ve saati yer alır. Böylelikle örneğin alım tarihi ve saati HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden ) ve Laboratuvar İşletim Sistemi’ne (LİS) kaydedilmiş olur.Sekreter, barkotları ilgili kan tüplerine yapıştırdıktan sonra, tüplerle birlikte hastayı kan alma hemşiresine yönlendirir.

1.3. KAN ÖRNEKLERİ ALIM KURALLARI:

1.3.1. Hasta en az 15 dakika kadar rahat bir pozisyonda olmalıdır. Kol omuz hizasında düz durmalıdır.

1.3.2. Fistül, damar grefti uygulanmış ya da mastektomili meme tarafındaki kol, ödemli ve skarlı bölgeler, hematom, kan transfüzyonu ile IV sıvı tedavisi uygulanan kolda üst seviyeler, zorunlu kalınmadıkça venöz kan alımı için uygun değildir.

Page 8: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

www.tyih.gov.tr104 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi

1.3.3. Hematom oluşabileceğinden hastanın kolu kesinlikle bükülmemelidir.1.3.4. Hem geniş hem de yüzeye yakın damar seçilmelidir.1.3.5. Hastaya IV infüzyon yapılıyorsa infüzyona 5 dakika ara verildikten

sonra veya mümkünse diğer koldan kan alınmalıdır.1.3.6. Turnike, kan alınacak damardan yaklaşık 10 cm. yukarı bağlanır. Turni-

ke en fazla bir dakika uygulanmalıdır ve iğne damara girdikten sonra hemen gevşetilmelidir.

1.3.7. Kan, enjektör ile alınmış ise, hemoliz olmaması için iğne çıkarıldıktan sonra yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak tüpe boşaltılmalıdır.

1.3.8. Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını artırır.

1.3.9. Önce katkı maddesiz, sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır.

1.4. KAN ÖRNEKLERİ VERİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

1.4.1. Laboratuvar testleri için sabah (10-12 saat açlık sonrası) kan verilme-lidir (Saat 21:00’den sonra hiçbir şey yenilip içilmemesi gereklidir). İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz.

1.4.2. Hastaneye gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersiz yapılmamalıdır, kan vermeden önce, yarım saat kadar dinlenilmesi önerilir.

1.4.3. Düzenli olarak kullanılan ilaçlar varsa, kan vermeden önce doktora danışılması gerekmektedir.

F. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA TESTLERE AİT ÖRNEK TÜPLERİ:

1. MOR KAPAKLI TÜP(EDTA’LI): (Doku Tiplemesi ve Flow Sitometri Testlerinde Kullanılır)

Page 9: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

Toplam Katite Birimi 105TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİLaboratuvar Test Rehberi

2. MAVİ KAPAKLI SİTRATLI TÜPLER: (Doku Tiplemesi Testlerinde Kullanılır)

3. KIRMIZI KAPAKLI BOŞ TÜP: Serum eldesi (Serumda yapılan tüm testler için ve otoanalizörlerde kullanılır)

4. SARI KAPAKLI JELLİ TÜP: Sarı kapaklı jelli tüp (PRA-Lenfosit Cross Match, Nefolometrik testler-de kullanılır)

G. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ VE AYRIŞTIRILMASI:

1. Laboratuvar İşletim Sistemi’ne (LİS) test girişleri yapılırken testlerin aynı zamanda HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden )test girişle-ri ve kayıtları yapılmış olması gereklidir.

2. Kan örneklerinin üzerinde mutlaka barkot olmasına dikkat edilmelidir.3. Poliklinik, Acil Servis ve yataklı birimlerden alınan tüm kan örnekle-

ri testlere göre, pnömatik sistem ile ilgili laboratuvarın terminaline bekletilmeden gönderilir.

Page 10: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

www.tyih.gov.tr106 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi

4. Pnömatik sistemle ilgili laboratuvarın terminallerine ulaşan kan ör-nekleri, laboratuvar teknisyenlerince düzenli olarak toplanır ve test-lere göre gruplanır.

5. Testlere göre gruplanmış kanların, numune kabul kriterleri’ne göre uygunluğu kontrol edilir.

6. Uygun örnekler bekletilmeden LİS test girişi yapılır. 7. Uygun olmayan örneklerin ise LİS üzerinden reddi gerçekleşir.8. Örneklerin LİS’nden girişlerinin yapılması laboratuvara giriş saatinin

kayıt altına alınmasını sağlar.9. Elden getirilen tüm kan örnekleri laboratuvar teknisyenleri tarafın-

dan örnek kabul-ret kriterleri doğrultusunda barkot okuyucudan ge-çirilerek LİS girişi yapılır. Laboratuvarda örnekler çalışma gruplarına göre ayrılır.

10. LİS yapılan test taleplerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı (tüpteki işaretli çizgiye kadar alınıp alınmadığı), pıhtılaşma, barkodlama vb. kontrolü yapılır.

H. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ:

1. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ:

Analize uygun tüp veya kaplara alınmış olan örnekler kabul edilir.

Yapılacak analize uygun olarak hazırlanmış hastalardan alınan örnekler ka-bul edilir (Açlık Kan Şekeri veya açlık gerektiren testler için numune alına-cak hastanın aç olması).

Testlere uygun vakumlu tüplere (Kanın enjektörle alınmaması gerekir) ve örnek kaplarına alınmış olan örnekler kabul edilir.

Hemolizli olmayan örnekler kabul edilir.

Yeterli miktarda alınmış olan örnekler (tüpün yarıdan fazlası dolu olmalıdır) kabul edilir.

Hastane bilgisayar sistemine girilen ve barkot etiketi kesilen örnekler kabul edilir. Barkot kesimi ile numune kabulü arasındaki süre 30 dakikayı geçme-melidir.

Acil testler için, örnekler hastadan alındıktan ve barkot etiketleri kesildikten sonra, en geç 30 dakika içinde gönderilen örnekler kabul edilir.

Barkot etiketleri silik ve yırtık olmayan, barkot etiketi tüpün etiketi üzerine denk gelecek şekilde düzgün yapıştırılmış olan örnekler kabul edilir.

Page 11: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

Toplam Katite Birimi 107TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİLaboratuvar Test Rehberi

2. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK RET KRİTERLERİ:

Analize uygun olmayan tüp veya kaplara alınmış olan örnekler ret edilir.Yapılacak analize uygun olarak hazırlanmamış hastalardan alınmış olan ör-nekler ret edilir (açlık kan şekeri veya açlık gerektiren testler için örnek alınacak hastanın tok olması).

Testlere uygun olmayan tüplere ve örnek kaplarına alınan örnekler ret edilir. Hemolizli örnekler ret edilir.

Yetersiz miktarda alınan örnekler ret edilir.Hastane bilgisayar sistemine girilmeyen ve barkot etiketi kesilmeyen örnek-ler ret edilir.

Acil testler için, hastadan alındıktan ve barkot etiketleri kesildikten sonra, en geç 30 dakika içerisinde gönderilmemiş örnekler ret edilir.

Barkot etiketleri silik ve yırtık örnekler, barkot etiketi tüpün etiketi üzerine düzgün şekilde yapıştırılmamış olan örnekler ret edilir.Dondurulmuş örnekler kabul edilmez.

I. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT PANİK (TOKSİK) DEĞERLER:

1. İmmünoloji ve Doku Tipleme laboratuvarı’nda elde edilen toksik de-ğerli sonuçlar laboratuvar teknisyeni tarafından hemen tekrar edilir.

2. Tekrar edilen toksik değere sahip sonuçlar laboratuvar teknisyeni ta-rafından, klinik veya poliklinik sorumlu doktoruna ya da hemşiresine en kısa sürede bildirilir.

3. Klinik veya poliklinik sorumlu doktoruna ya da hemşiresine en kısa sürede bildirilen toksik değerli sonuçların kime bildirildiği LİS Programı’na girilerek Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS) kayıt altına alınır.

TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI TOKSİK DEĞERLER TABLOSU

TESTLER TOKSİK DEĞERLER

Cycsporin-A (C0) > 700 µg/mL

Cycsporin-A (C2) > 2000 µg/mL

Tacrolimus > 20 ng/mL

Laboratuvarımızda ölçülen parametreler panik değer kategorisinde değildir, toksik değerler olarak sınıflandırılmaktadır.

Page 12: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

www.tyih.gov.tr108 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi

İ. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI’NDA TEST SONUÇLARININ ERİŞİMİ:

İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlusu Uzman Doktor test sonuçlarını görür, onaylar ve HBYS’ne aktarır. Böylece test sonuçları istek yapan doktor tarafından otomasyon ortamında görülür. Hastaların test so-nuçları gerekli durumlarda poliklinik sekreterliğinden rapor halinde alına-bilmektedir.

İlaçlar için toksik değerde olan test sonuçları, servis hastalarında servis so-rumlu hemşiresine ya da doktoruna, poliklinik hastalarında Poliklinik So-rumlu Hemşiresi’ne ya da Doktoruna en kısa zamanda telefonla bildirilir.

İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvar test sonuçlarına hastanemiz web sayfasında laboratuvar sonuçları bölümünden hastaya ait iki kimlik tanım-layıcısı ile ulaşılabilinir.

Doku uyumu ile ilgili testler doğrudan hastaya veya birinci dereceden ya-kınlarına verilmektedir, güvenlik amacıyla sisteme verilmemektedir.

Page 13: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

K.

İMM

ÜNO

LOJİ

LABO

RATU

VARI

AYR

INTI

LI T

EST

TABL

OSU

SIRA

N

OTE

STİN

A

DI

ÇALI

ŞMA

ZA

MA

NI

ÖR

NEK

ÖR

NEK

M

İKTA

-R

I

ÖR

NEK

K

AB

RN

EK K

AB

UL

KR

İTER

LER

İÖ

RN

EK R

ED

KR

İTER

LER

İ

ÖN

H

A-ZI

R-LI

K

MET

OD

SON

VE

RM

E SÜ

RES

İ

RE-

FE-

RAN

S A

RA-

LIK-

LAR

I

1H

LA-A

BC

RAN

DEV

UTA

M K

AN

5 m

LM

OR

KA

PAK

LITR

AN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EKYO

KPC

R-SS

P1-

3 G

ÜN

YOK

2H

LA-D

QD

RRA

ND

EVU

TAM

KA

N5

mL

MO

R K

APA

KLI

TRA

NSP

LAN

TAS-

YON

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

PCR-

SSP

1-3

NYO

K

3H

LA-A

BD

RRA

ND

EVU

TAM

KA

N5

mL

MO

R K

APA

KLI

TRA

NSP

LAN

TAS-

YON

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

PCR-

SSP

1-3

NYO

K

4H

LA-A

RAN

DEV

UTA

M K

AN

5 m

LM

OR

KA

PAK

LITR

AN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EKYO

KPC

R-SS

P1-

3 G

ÜN

YOK

5H

LA-B

RAN

DEV

UTA

M K

AN

5 m

LM

OR

KA

PAK

LITR

AN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EKYO

KPC

R-SS

P1-

3 G

ÜN

YOK

6H

LA-C

RAN

DEV

UTA

M K

AN

5 m

LM

OR

KA

PAK

LITR

AN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EKYO

KPC

R-SS

P1-

3 G

ÜN

YOK

7H

LA-D

RRA

ND

EVU

TAM

KA

N5

mL

MO

R K

APA

KLI

TRA

NSP

LAN

TAS-

YON

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

PCR-

SSP

1-3

NYO

K

8H

LA-D

QRA

ND

EVU

TAM

KA

N5

mL

MO

R K

APA

KLI

TRA

NSP

LAN

TAS-

YON

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

PCR-

SSP

1-3

NYO

K

9H

LA-D

PRA

ND

EVU

TAM

KA

N5

mL

MO

R K

APA

KLI

TRA

NSP

LAN

TAS-

YON

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

PCR-

SSP

1-3

NYO

K

10H

LA-A

BC

72RA

ND

EVU

TAM

KA

N5

mL

MO

R K

APA

KLI

TRA

NSP

LAN

TAS-

YON

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

CDC

AYN

I GÜ

NYO

K

Tıbb

i İm

mün

oloj

i Man

uel L

abor

atuv

arı

Page 14: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

SIRA

N

OTE

STİN

AD

IÇA

LIŞM

A

ZAM

ANI

ÖRN

EK

TÜRÜ

ÖRN

EK

MİK

TA-

RI

ÖRN

EK

KABI

ÖRN

EK K

ABUL

KR

İTER

LERİ

ÖRN

EK R

ED

KRİT

ERLE

ÖN

H

A-ZI

R-LI

K

MET

OD

SON

VERM

E SÜ

RESİ

RE-

FE-

RAN

S AR

A-LI

K-LA

RI

11H

LA-A

BC 1

44RA

NDE

VUTA

M K

AN10

mL

MO

R KA

PAKL

ITR

ANSP

LAN

TAS-

YON

DON

MUŞ

ÖRN

EKYO

KCD

CAY

NI G

ÜNYO

K

12LE

NFO

SİT

CR

OSS

-MAT

CHRA

NDE

VUSE

RUM

+ TA

M K

AN5

mL

SARI

-MAV

İ (s

itrat

lı)TR

ANSP

LAN

TAS-

YON

DON

MUŞ

ÖRN

EK

HAS

TA

VE

DO-

NO

R

CDC

AYN

I GÜN

YOK

13PR

A Sı

nıf-

I tar

ama

HER

GÜN

SERU

M5

mL

SARI

KAP

AKLI

TRAN

SPLA

NTA

S-YO

NDO

NM

UŞ Ö

RNEK

YOK

SOLİ

D FA

Z2-

4 H

AFTA

NEG

A-Tİ

F

14PR

A Sı

nıf-

II ta

ram

aH

ER G

ÜNSE

RUM

5 m

LSA

RI K

APAK

LITR

ANSP

LAN

TAS-

YON

DON

MUŞ

ÖRN

EKYO

KSO

LİD

FAZ

2-4

HAF

TAN

EGA-

TİF

15PR

A Sı

nıf-

I tan

ım-

lam

aH

ER G

ÜNSE

RUM

5 m

LSA

RI K

APAK

LITR

ANSP

LAN

TAS-

YON

DON

MUŞ

ÖRN

EKYO

KSO

LİD

FAZ

2-4

HAF

TA<

%10

16PR

A Sı

nıf-

II ta

nım

lam

aH

ER G

ÜNSE

RUM

5 m

LSA

RI K

APAK

LITR

ANSP

LAN

TAS-

YON

DON

MUŞ

ÖRN

EKYO

KSO

LİD

FAZ

2-4

HAF

TA<

%10

17Im

mün

glob

ulin

GH

ER G

ÜNSE

RUM

10 m

LSA

RI K

APAK

LIYO

KDO

NM

UŞ Ö

RNEK

YOK

NEF

ELO

-M

ETRİ

AYN

I GÜN

7.0-

16.0

g/

L

Tıbb

i İm

mün

oloj

i Man

uel L

abor

atuv

arı

Page 15: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

SIRA

N

OTE

STİN

AD

IÇA

LIŞM

A

ZAM

ANI

ÖRN

EK

TÜRÜ

ÖRN

EK

MİK

TA-

RI

ÖRN

EK

KABI

ÖRN

EK K

ABU

L KR

İTER

LERİ

ÖRN

EK R

ED

KRİT

ERLE

ÖN

H

A-ZI

R-LI

K

MET

OD

SON

VE

RME

SÜRE

RE-

FE-

RAN

S AR

A-LI

K-LA

RI

18Im

mün

glob

ulin

AH

ER G

ÜN

SERU

M10

mL

SARI

KAP

AKLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

RİAY

NI G

ÜN

0.7-

4.0

g/L

19Im

mün

glob

ulin

MH

ER G

ÜN

SERU

M10

mL

SARI

KAP

AKLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

RİAY

NI G

ÜN

0.4-

2.3

g/L

20Ko

mpl

eman

3H

ER G

ÜN

SERU

M10

mL

SARI

KAP

AKLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

RİAY

NI G

ÜN

0.9-

1.8

g/L

21Ko

mpl

eman

4H

ER G

ÜN

SERU

M10

mL

SARI

KAP

AKLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

RİAY

NI G

ÜN

0.1-

0.4

g/L

22H

apto

glob

ulin

HER

NSE

RUM

10 m

LSA

RI K

APAK

LIYO

KD

ON

MU

Ş Ö

RNEK

YOK

NEF

ELO

-M

ETRİ

AYN

I GÜ

N0.

3-2.

09

g/L

23Ig

hafi

f zin

cir

kapp

aH

ER G

ÜN

SERU

M10

mL

SARI

KAP

AKLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

RİAY

NI G

ÜN

1.7-

3.7

g/L

24Ig

hafi

f zin

cir

lam

bda

HER

NSE

RUM

10 m

LSA

RI K

APAK

LIYO

KD

ON

MU

Ş Ö

RNEK

YOK

NEF

ELO

-M

ETRİ

AYN

I GÜ

N0.

9-2.

1 g/

L

Tıbb

i İm

mün

oloj

i Man

uel L

abor

atuv

arı

Page 16: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

SIRA

N

OTE

STİN

AD

IÇA

LIŞM

A

ZAM

ANI

ÖR

NEK

ÖR

NEK

M

İKTA

-R

I

ÖR

NEK

KA

BIÖ

RN

EK K

ABU

L K

RİT

ERLE

ÖR

NEK

RED

K

RİT

ERLE

ÖN

H

A-ZI

R-LI

K

MET

OD

SON

VE

RM

E SÜ

RES

İ

RE-

FE-

RAN

S AR

A-LI

K-LA

RI

25Im

mün

glob

ulin

EH

ER G

ÜN

SER

UM

10 m

LSA

RI K

APAK

LIYO

KD

ON

MU

Ş Ö

RN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

AYN

I GÜ

N<1

00

IU/m

L

26Be

ta-2

- Mik

rog-

lobu

linH

ER G

ÜN

SER

UM

10 m

LSA

RI K

APAK

LIYO

KD

ON

MU

Ş Ö

RN

EKYO

KN

EFEL

O-

MET

AYN

I GÜ

N0.

7-18

m

g/L

27Ta

krol

imus

(F

K 50

6) k

an

düze

yiH

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAP

AKLI

TRAN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EKİL

ÖN

-CE

SİEM

İTAY

NI G

ÜN

5-20

ng

/m

L

28Cy

clos

pori

ne-A

ka

n

C0 d

üzey

iH

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAP

AKLI

TRAN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EKİL

ÖN

-CE

SİEM

İTAY

NI G

ÜN

100-

200

ng/

mL

29Cy

clos

pori

ne-A

ka

n

C2 d

üzey

i H

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAP

AKLI

TRAN

SPLA

NTA

S-YO

ND

ON

MU

Ş Ö

RN

EK

İLAÇ

-TA

N

2

SAAT

SO

N-

RA

EMİT

AYN

I GÜ

N30

0-60

0

30Im

mün

feno

tip-

lend

irm

eH

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAP

AKLI

YOK

DO

NM

ÖR

NEK

YOK

FLO

W S

İ-TO

MET

AYN

I GÜ

N

Tıbb

i İm

mün

oloj

i Man

uel L

abor

atuv

arı

Page 17: tıbbi immünoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

İmmünoloji

SIRA

N

OTE

STİN

AD

IÇA

LIŞM

A

ZAM

ANI

ÖRN

EK

TÜRÜ

ÖRN

EK

MİK

TA-

RI

ÖRN

EK

KABI

ÖRN

EK K

ABU

L KR

İTER

LERİ

ÖRN

EK R

ED

KRİT

ERLE

ÖN

H

A-ZI

R-LI

K

MET

OD

SON

VE

RME

SÜRE

RE-

FE-

RAN

S AR

A-LI

K-LA

RI

31CD

4/CD

8H

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAPA

KLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KFL

OW

Sİ-

TOM

ETRİ

AYN

I GÜ

N0.

8-2.

8

32CD

4/CD

25H

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAPA

KLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KFL

OW

Sİ-

TOM

ETRİ

AYN

I GÜ

N%

2-6

33CD

34H

ER G

ÜN

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAPA

KLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EKYO

KFL

OW

Sİ-

TOM

ETRİ

AYN

I GÜ

N%

0.1-

0.5

34FL

OW

CRO

SS-

MAT

CHH

ER G

ÜN

SERU

M+

TAM

KAN

5 m

LM

OR

KAPA

KLI

YOK

DO

NM

ÖRN

EK

HAS

-TA

VE

DO

-N

OR

FLO

W S

İ-TO

MET

RİAY

NI G

ÜN

Neg

a-tif

Tıbb

i İm

mün

oloj

i Man

uel L

abor

atuv

arı