of 6 /6
Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. TURKLAB Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm Laboratuvarların çatı örgütü olma misyonundadır. EUROLAB Avrupa Laboratuvarlar Birliği’ nde ülkemiz laboratuvarlarını TURKLAB temsil etmektedir. 2000 lerin başlarında, TÜRKAK’ ın yapılanmaya başlamasıyla laboratuvarların örgütlü olmaları gündeme gelmiş, TÜRKAK ve akredite laboratuvarların öncülüğünde kısa adı TURKLAB olan, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği 2004 yılı başında kurulmuştur. Aynı yıl Bratislava'da yapılan Avrupa Birliği üye ülkeler toplantısında EUROLAB Avrupa Laboratuvarlar Birliği üyeliğine kabul edilmiştir. TURKLAB’ ın EUROLAB üyeliği, ülke laboratuvarlarımızın uluslar arası deneyim, bilgi paylaşımı ve AB ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm laboratuvarları TURKLAB üyesi olmaya davet ediyoruz. TURKLAB Günümüzde Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları olmadan sağlıklı, güvenilir, konforlu yaşanamaz olmuş, laboratuvar ölçümleri bunların sağlanmasında en önemli araç haline gelmiştir. Rekabet koşulları karşımıza gittikçe artan kalite standartlarını getirmekte, bilgiler hızla yayılmakta, çabuk tüketilmektedir. Laboratuvarların bu yarışta kendi başlarına yol almaları gittikçe zorlaşmaktadır. TURKLAB laboratuvarları bir çatı altında toplayan, bilgi alışverişini sağlayan, laboratuvarların sorunlarına çözüm üretme çalışmaları yapan örgüttür. Sektöre yönelik konferanslar, eğitimler, yayınlar ve çalışma komitelerinin faaliyetleri bu yolda önemli araçlardır. EUROLAB bünyesinde ülkemizi TURKLAB temsil etmektedir. EUROLAB çalışmalarından bilgi aktarımı, teknik dokümanların üyelerimize yayımı TURKLAB üzerinden olmaktadır. Yasal otorite ve kuruluşlar laboratuvarları temsil etme noktasında TURKLAB’ ı muhatap almaktadırlar. Bu dikkate alındığında, işlerini bu kurumlardan alan laboratuvarların dernek bünyesinde bulunmaları daha da önem kazanmaktadır. Laboratuvarlar tek çatı altında buluşabildikleri ölçüde güçlü olacak, sektörde söz sahibi olacaklardır. LABORATUVARLARI ÇATI ÖRGÜTLERİ OLAN TURKLAB’ A KATILMAYA DAVET EDİYORUZ.

Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar ...turklab.org/tr/turklab_brosur.pdf · Çevre Laboratuvarı Deney Laboratuvarı Gıda Laboratuvarı Kalibrasyon Laboratuvarı

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar ...turklab.org/tr/turklab_brosur.pdf ·...

 • Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar.Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar.TURKLAB Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm Laboratuvarların çatı örgütü olma misyonundadır. EUROLAB Avrupa Laboratuvarlar Birliği’ nde ülkemiz laboratuvarlarını TURKLAB temsil etmektedir.

  2000 lerin başlarında, TÜRKAK’ ın yapılanmaya başlamasıyla laboratuvarların örgütlü olmaları gündeme gelmiş, TÜRKAK ve akredite laboratuvarların öncülüğünde kısa adı TURKLAB olan, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği 2004 yılı başında kurulmuştur.Aynı yıl Bratislava'da yapılan Avrupa Birliği üye ülkeler toplantısında EUROLAB Avrupa Laboratuvarlar Birliği üyeliğine kabul edilmiştir.TURKLAB’ ın EUROLAB üyeliği, ülke laboratuvarlarımızın uluslar arası deneyim, bilgi paylaşımı ve AB ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm laboratuvarları TURKLAB üyesi olmaya davet ediyoruz.

  TURKLAB

  Günümüzde Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları olmadan sağlıklı, güvenilir, konforluyaşanamaz olmuş, laboratuvar ölçümleri bunların sağlanmasında en önemli araç haline gelmiştir.

  Rekabet koşulları karşımıza gittikçe artan kalite standartlarını getirmekte, bilgiler hızla yayılmakta, çabuk tüketilmektedir. Laboratuvarların bu yarışta kendi başlarına yol almaları gittikçe zorlaşmaktadır.

  TURKLAB laboratuvarları bir çatı altında toplayan, bilgi alışverişini sağlayan, laboratuvarların sorunlarına çözüm üretme çalışmaları yapan örgüttür. Sektöre yönelik konferanslar, eğitimler, yayınlar ve çalışma komitelerinin faaliyetleri bu yolda önemli araçlardır.

  EUROLAB bünyesinde ülkemizi TURKLAB temsil etmektedir. EUROLAB çalışmalarından bilgi aktarımı, teknik dokümanların üyelerimize yayımı TURKLAB üzerinden olmaktadır.

  Yasal otorite ve kuruluşlar laboratuvarları temsil etme noktasında TURKLAB’ ı muhatapalmaktadırlar. Bu dikkate alındığında, işlerini bu kurumlardan alan laboratuvarların dernek bünyesinde bulunmaları daha da önem kazanmaktadır.

  Laboratuvarlar tek çatı altında buluşabildikleri ölçüde güçlü olacak, sektörde söz sahibi olacaklardır.

  LABORATUVARLARI ÇATI ÖRGÜTLERİ OLAN TURKLAB’ A KATILMAYA DAVET EDİYORUZ.

 • www.eurolab.org/cookbooks.aspx

  EUROLAB

  EUROLAB Avrupa Birliğinin oluşumuna paralel olarak, laboratuvarların işbirliği ortamını sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Merkezi Brüksel’dedir. Web sitesi: www.eurolab.org

  EUROLAB ın kadrosunda üye ülke kuruluşlarının (Eurolab Germany, Fenelab, Austrolab, vd.) uzmanlarıbulunmaktadır. Laboratuvarların kaliteli hizmet üretebilmelerine yönelik bilgi ve tecrübelerini yayınlar, teknik raporlar, haber bültenleri, seminerler ve çalışma grupları vasıtasıyla yayarlar.EUROLAB’ da ülkemiz laboratuvarlarını TURKLAB temsil etmektedir. Onursalüyemiz Dr. Ömer Güzel EUROLAB Yönetim Kurulu’ nda görev almakta olup, EUROLAB ile aramızda daha iyi iletişim ve bilgi akışı sağlanmasına

  aracı olmaktadır.

  EUROLAB YAYINLARI

  EUROLAB yayınlarına websitesinden ulaşılmaktadır. EUROLAB Cookbooks:

  EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

 • TURKLAB Hacim Kapları Kalibrasyon Eğitimi

  TURKLAB-TKAG Ölçme Belirsizliği Eğitimi

  TURKLAB üyeliği laboratuvara birçok fayda sağlamakta, iş ortamında başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır.

  EĞİTİMLER

  • AB Türkiye Kalite Altyapısı destekleme ve güçlendirme projelerinde laboratuvarların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesinde TURKLAB görev almakta, bu eğitimlerin açılması çalışmalarına katılmakta, AB uzmanlarınca verilen bu eğitimlere TURKLAB üyelerinin öncelikli katılımlarını sağlamaktadır.

  • TURKLAB Eğitim Komitesi üye laboratuvarlaragönderdiği anket sonuçlarına ve laboratuvarlardangelen isteklere göre, ihtiyaç duyulan konulardaeğitimler açmaktadır.

  Gerçekleştirilmiş eğitimler:

  KonuGerçekleştiren

  KurumÖlçme Cihazlarının Yönetimi ve Denetimi TURKLAB-TÜRKAK

  Boyut Ölçme Cihazlarında Ölçme Belirsizliği Hesaplamaları TURKLAB-TÜRKAK

  Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarlarının AkreditasyonuTURKLAB-EU MEDA-

  TÜRKAKKütle ve Terazi Kalibrasyonu TURKLAB-TÜRKAK

  Kimyasal Ölçüm Belirsizliği TURKLAB-EU MEDA

  Aflatoksin Analizi TURKLAB-EU MEDA

  Akreditasyon ve Kalite Yönetiminin Önemi, Yararları ve Serbest Mal Ticaretinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Rolü

  TURKLAB-EU MEDA

  ISO lEC 17025 e göre Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu TURKLAB-EU MEDA

  Ürün ve Sistem Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu TURKLAB-TÜRKAKUzunluk Ölçüm Aletlerinin Kalibrasyonu, Halka, Tampon Mastar KalibrasyonlarındaBelirsizlik Hesapları

  TURKLAB-EU MEDA

  Muayene Kuruluşlarına Yönelik Kalite ve Tekniğe İlişkin Akreditasyon Gereklilikleri TURKLAB-EU MEDA

  Yeterlilik TestleriTURKLAB-EU MEDA-

  TÜRKAKDeney Laboratuvarlarının Akreditasyonu TURKLAB-EU MEDA

  Kimya Laboratuvarları İçin Ölçüm Belirsizliği TURKLAB-EU MEDA

  Mikrobiyolojik Test Metotlarının Validasyonu TURKLAB-EU MEDA

  Kimyasal Test Metotlarının Validasyonu TURKLAB-EU MEDA

  ISO EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar TURKLAB-EU MEDA

  Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Ölçüm Belirsizliği TURKLAB-EU MEDA

  Pestisit TURKLAB-EU MEDA

  Otomatik Olmayan Terazilerin Kalibrasyonu TURKLAB

  TS EN ISO 17025 Bilgilendirme TURKLAB

  Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları İçin İç Tetkikçi TURKLAB

  ISO19011/ISO17025 İç Denetçi TURKLABKimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu, İç Kalite Kontrol ve Ölçüm Belirsizliği

  TURKLAB

  Cam ve Pistonlu Hacim Kaplarının Kalibrasyonları (2 kez) TURKLAB

  Laboratuvarda Temel Excel Uygulamaları TURKLAB

  TS EN ISO 17025 Bilgilendirme TURKLAB

  İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme TURKLAB-Teamprevent

 • TURKLAB Gıda Komitesi toplantıda

  Laboratuvar Kalite Konferansı II, 30 Kasım 2010 Laboratuvar Kalite Konferansı III, 13 Aralık 2011www.labkalite2011.org

  TURKLAB-EUROLAB Konferansı, 13 Nisan 2011www.turklab-eurolab2011seminer.org

  Laboratuvar Kalite Konferansı IV, 19 Eylül 2012www.labkalite2012.org

  KONFERANSLAR

  TURKLAB ülkemizde laboratuvarlara spesifik konularda konferansların düzenlenmesine öncü olduğu gibi, kendi imkanlarıyla da bu tür uzmanlık konferansları gerçekleştirmektedir.Ulusal ve Uluslararası konuşmacıların katılımlarıyla, laboratuvar sektörünün öncelikli konularının ve gelecek vizyonunun tartışıldığı bu platformlara TURKLAB üyeleri öncelikle katılabilmektedirler.

  Gerçekleştirilmiş konferanslar:

  ÇALIŞMA KOMİTELERİ

  TURKLAB Çalışma Komiteleri’ ne üye laboratuvarlar doğrudan katılabilmektedirler. Bu komiteler laboratuvarların teknik ve ticari gelişimleri için önemlidir. Komiteler karşılaşılan sorunlara çözüm çalışmaları yapmakta, ihtiyaç duyulan konularda bilgi üretmekte, laboratuvarların ilgili kurumlarla iletişiminde arabuluculuk yapmaktadırlar.

  TURKLAB Çalışma Komiteleri:• Çevre Komitesi• Çimento ve Yapı Malzemeleri Komitesi• Eğitim Komitesi• Gıda Komitesi• İletişim Komitesi• Kalibrasyon Komitesi• Sağlık Komitesi• Tanıtım Komitesi• Tekstil Komitesi• Tıp Komitesi• Veteriner Laboratuvarları Komitesi• Yeterlilik Testleri Komitesi

 • Dernek salonunda bir toplantı

  TURKLAB WEB SİTESİ

  TURKLAB web sitesi laboratuvarların sektörde olan gelişmelerden haber almalarını sağlamakta, dernek çalışmalarını duyurmaktadır.

  Web sitesinde sunulan dokümanlar Yayınlar ve Üyelere Açık Alan menülerinin altlarındadır.Buralarda TURKLAB Bültenleri, TURKLAB konferanslarının sunumları, EUROLAB Handbook on Occupational Safety & Health el kitabı ve ekleri bulunmaktadır. AB TKAG (Türkiye Kalite Altyapısı Güçlendirilmesi) eğitimlerinin notları da buralarda yer alacaktır.

  Web sitesi üyeliği önemli olay ve etkinliklerden, e-posta adresine gelecek mesajlarla haberdar olunmasını sağlamaktadır. 300 kadar web sitesi üyeliği olup, kayıtlar devam etmektedir.

  Web sitesinde Forum alanı bulunmakta, önemli konularbaşlık açılarak tartışılmakta, bilgiler paylaşılmaktadır. Örneğin, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı forum konusu olmuştur.

  DERNEK SALONU

  TURKLAB’ ın İstanbul Ataşehir adresinde yer alan eğitim ve toplantı odası üyelerinin kullanımlarına açıktır.İstekler derneğin e-posta adresine yapılır.

  YAYINLAR

  TURKLAB’ ın genele açık yayınlarına PDF dosya olarak web sitesinden ulaşılabilir. Bunlar:

  ÜYELİK

  T.C kanunlarına göre kurulmuş, bünyesinde Deney veya Kalibrasyon Laboratuvarı faaliyeti yürütmekte olan gerçek ya da tüzel kişiler derneğe üye olabilir.Dernek üyelik bilgileri ve başvuru formu web sitemizde yer almaktadır.

  TURKLAB Bülten

  Kimyasal Analizlerde Metot Validasyonu ve Verifikasyonu - Doç. Dr. Aysun Yılmaz

 • ÜYELİK HAVUZU

  TURKLAB üye yapısıyla her sektörden laboratuvarı kucaklar. (Resimler üyemiz laboratuvarlara aittir.)

  Çevre Laboratuvarı Deney Laboratuvarı Gıda Laboratuvarı Kalibrasyon Laboratuvarı

  Kimya Laboratuvarı Tekstil Laboratuvarı Tıp Laboratuvarı Yapı Laboratuvarı

  ÜYELERİMİZ

  --- Üyelerimizin güncel listesine web sitemizden ulaşabilirsiniz ---

  ________________________________________________________________________________________________

  Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları DerneğiAtatürk Mah. Sedef Cad. Ata Blokları 2/1 Blok, Kat: 11, Daire: 219 Ataşehir 34758 İstanbul

  e-posta: [email protected] - www.turklab.org