of 17 /17
Tema 8 Els paisatges naturals Respostes 1 a la 5 (p.173)

Tema 8 Els paisatges naturals

 • Upload
  armen

 • View
  67

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema 8 Els paisatges naturals. Respostes 1 a la 5 (p.173). Pàg . 173 Ex. 1. Fluvisol : sòl d’origen al·luvial , situat en zones que reben aportacions continuades de sediments de rius . - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tema 8 Els paisatges naturals

Page 1: Tema 8 Els paisatges naturals

Tema 8 Els paisatges naturals

Respostes 1 a la 5 (p.173)

Page 2: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 2

Pàg. 173 Ex. 1

• Fluvisol: sòl d’origen al·luvial, situat en zones que reben aportacions continuades de sediments de rius.

• Prat: formació vegetal que, en el domini eurosiberià, ocupa els estatges superiors en els vessants. Hi abunden la vegetació herbàcia i les pastures de gramínies, com la festuca.

• Esclerofil·le: arbre o arbust adaptat a la sequera, de fulles perennes gruixudes, coriàcies i dures (alzines…)

28/11/11

Page 3: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 3

Pàg. 173 Ex. 1

• Màquia: massa densa d’arbustos, formada per ullastre o olivera silvestre, acompanyat de matolls de llentiscle, estepa, bruc i ginesta. Es troba en zones en què s’ha degradat el bosc mediterrani.

28/11/11

Page 4: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 4

Pàg. 173 Ex. 2

Horitzó A: Gran quantitat de matèria orgànica (fulles caigudes a l’horitzó 0)

Horitzó B: Residus orgànics parcialment descompostos i més presència mineral, alhora que disminueix la matèria orgànica

28/11/11

Page 5: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 5

Pàg. 173 Ex. 3

Fluvisòl Litosòl

Regosòl28/11/11

Page 6: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 6

Pàg. 173 Ex. 4

Lixiviació: dissolució i rentatge d’un sòl superior per acció de l’aigua (sobretot amb pluges mot abundants)

Conseqüències: l’horitzó A s’empobreix gradualment, mentre que el B acumula sals lixiviades.

28/11/11

Page 7: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 7

Pàg. 173 Ex. 5 rànkers rendzines

Són leptosòls (sòls prims), sòls de perfil poc diferenciat que presenten un horitzó superior sobre la roca mare (50 cm aprox.)

El procés de formació d’horitzons ja s’ha iniciat però el seu desenvolupament és escàs

Solen aparèixer en pendents i vessants

Sòls àcids Sòls calcaris

Propis de terres humides, costaneres o de muntanya

Propis de zones seques de l’Espanya calcària

28/11/11

Page 8: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 8

Pàg. 173 Ex. 6

Catalunya: 1. Sòls bruns calcaris:predominants al llarg de la

costa i a l’interior del país.2. Bruns humits: Pirineu i Montseny.3. Roigs mediterranis: certes planes de l’interior.4. Fluvisòls: Delta de l’Ebre.

28/11/11

Page 9: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 9

Pàg. 173 Ex. 67

• Vegetació xeròfila:– especialment adaptada als ambients àrids i secs.

• Vegetació higròfila:– ambients humits, als quals perjudica la manca

d’aigua.

28/11/11

Page 10: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 10

Pàg. 173 Ex. 8

• Les espècies introduïdes deuen la seva adaptació a l’acció antròpica, especialment pel que fa a espècies d’ús agrícola o silvícola.

• Les espècies asilvestrades tenen el seu origen, també, en espècies introduïdes fa segles, però que en l’actualitat no tenen valor econòmic i s’han asilvestrat (s’han adaptat al territori i creixen i es desenvolupen en zones silvestres, com si fossin espècies autòctones).

28/11/11

Page 11: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 11

Pàg. 173 Ex. 9

• Illes Canàries: situació, clima i geomorfologia fan que concentrin el nombre més gran d’espècies endèmiques.

• Illes Balears: També nombroses espècies endèmiques.

• Península: sobretot a Andalusia (Serra de Grazalema, Serra Nevada…).

28/11/11

Page 12: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 12

Pàg. 173 Ex. 10

• Comunitat clímax: relació òptima entre els ésser vius (biocenosi) i el seu entorn (biòtop).– Comunitat que s’adapta perfectament als recursos

disponibles formant un ecosistema que ha arribat a la seva maduresa o equilibri.

28/11/11

Page 13: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 13

Pàg. 173 Ex. 11

• Vegetació potencial: la que es donaria en un territori determinat si evolucionés de forma natural, sense intervenció humana.– en contrast amb la vegetació actual, que és la que

existeix en realitat en una àrea concreta.

28/11/11

Page 14: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 14

Pàg. 173 Ex. 12

• Espanya: domini eurosiberià correspon a les zones de domini climàtic oceànic i oceànic de transició, i als contraforts dels Picos d’Europa i els Pirineus.

• Catalunya: climes oceànic i mediterrani d’alta muntanya.

28/11/11

Page 15: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 15

Enllaços útils

• http://geografia09-10.wikispaces.com/UNITAT+8

28/11/11

Page 16: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 16

http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/124/Fitxes/català/F/50

28/11/11

Page 17: Tema 8 Els paisatges naturals

Pani 2011 17

http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_apren_ap1.html

28/11/11