of 39 /39
ELS PAISATGES INS BELLVITGE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT

Els paisatges d'Espanya i Catalunya

Embed Size (px)

Text of Els paisatges d'Espanya i Catalunya

Page 1: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

ELS PAISATGES

INS BELLVITGE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT

Page 2: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

1. TIPUS DE PAISATGE

- Els paisatges naturals - Un paisatge natural és quan els elements dominants són el abiòtic i el biòtic, és a dir, és un paisatge que no ha estat alterat per

l’acció de l’home.

El Gorg de la Lleona, La Pobla de LilletParc Natural d’Aigüestortes

Page 3: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

1. TIPUS DE PAISATGE

- Els paisatges antròpics - Un paisatge antròpic és quan ha estat alterat per l’home. És el resultat de l’acció humana.

Montanejos, Castelló Palma de Mallorca

Page 4: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Espanya ( i Catalunya) té una gran diversitat paisatgística que són el resultat de la combinació dels components del medi natural (relleu (pendents, altitud...), clima (pluviositat i temperatures), aigües, sòls (composició), vegetació...) amb les activitats humanes (agricultura, urbanització, construcció d’infraestructures, industrialització i turisme).

Page 5: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Banalització del paisatge

L’acció humana és poc respectuosa amb el medi i produeix una pèrdua de la diversitat paisatgística i de la qualitat dels paisatges que té com a conseqüència la uniformització del paisatge, és a dir, la pèrdua de les seves característiques específiques i des seus valors

Page 6: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- El paisatge ha esdevingut un bé que cal protegir i gestionar perquè constitueix un recurs que ajuda a mantenir la qualitat de vida de les persones.

- El tret més característic dels paisatges és que no són estàtics, sinó que es transformen a mesura les activitats humanes evolucionen

- Dinamisme del paisatge

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

EVOLUCIÓ DEL PAISATGE A BELLVITGE

Page 7: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- Transformació del paisatge

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Activitats agrícoles i ramaderes:- Substitució de boscos per conreus o pastures- Modificació del perfil de les muntanyes mitjançant la construcció de bancals- Canalització de les aigües, convertint terres de secà en terres de regadiu

Page 8: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Transformació del paisatge - Activitats industrials

- Les explotacions mineres per a ús industrial (pedreres)- La construcció de grans infraestructures destinades a la producció o transport d’energia (pantans, línies elèctriques,

gasoductes...)

Page 9: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Transformació del paisatge - Els equipaments industrials (factories, pol·lígons industrials...)

Page 10: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- El procés urbanitzador, mitjançant la construcció de grans concentracions urbanes, de vies de comunicació

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Transformació del paisatge

Page 11: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES D’ESPANYA I CATALUNYA

- Transformació del paisatge

- Les activitats turístiques: mitjançant la construcció d’instal·lacions relacionades amb les activitats turístiques (estacions d’esquí, complexos hotelers..)

Page 12: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

3. TENDÈNCIES DELS PAISATGES ACTUALS

- A) Simplificació del mosaic agroforestal a causa de la regressió de les activitats agràries i l’augment de la superfície forestal

- Els paisatges d’Espanya i de Catalunya segueixen aquestes tendències i són comuns a la majories de països desenvolupats.

Page 13: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

3. TENDÈNCIES DELS PAISATGES ACTUALS

- B) Dispersió creixent del elements urbans en el paisatge (ciutat difusa)

Page 14: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

3. TENDÈNCIES DELS PAISATGES ACTUALS

- C) Domini dels elements relacionats amb el transport i les grans infraestructures (carreteres, autopistes, nusos viaris, rotondes, túnels, viaductes...)

Page 15: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

3. TENDÈNCIES DELS PAISATGES ACTUALS

- D) Presència d’elements amb el sector terciari (centres comercials, grans àrees d’aparcament, publicitat, equipaments turístics...)

Page 16: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

3. TENDÈNCIES DELS PAISATGES ACTUALS

- E) Tematització, és a dir, pèrdua de significats complexos dels paisatges a favor de temes o significats simples, seguint l’estratègia pròpia dels parcs temàtics.

Page 17: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- ESPANYA

- Protecció de paisatges

- Amb la finalitat de frenar el procés de pèrdua de la diversitat del paisatge i evitar que aquest tingui característiques homogènies, l’any 2000 a Europa, es va aprovar el Conveni Europeu del Paisatge

Els països signataris a emprendre accions a favor del manteniment de la qualitat dels paisatges com a part essencial del patrimoni natural i cultural. Espanya forma part d’aquest conveni.

Page 18: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

- La protecció dels espais naturals és un moviment que es considera que es va iniciar als Estats Units l’any 1872 amb la creació del Parc Nacional de Yellowstone, a les Muntanyes Rocalloses.

Page 19: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

- A partir de finals del segle XIX, les idees proteccionistes i de conservació de la natura es van anar estenent pel principals països avançats com una resposta a l’expansió del procés d’urbanització i d’industrialització.

- Durant el segle XX, el procés de protecció d’espais naturals es va anar desenvolupant amb la creació de nous parcs nacionals i amb la proliferació de categories i denominacions dels espais protegits segons les lleis de cada Estat.

Page 20: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

Page 21: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- El primer intent de protecció dels espais naturals a Espanya va tenir lloc l’any 1916. El primer parc nacional espanyol va ser el de la muntanya de Covadonga, actualment anomenat parc nacional dels Picos de Europa. El sego

- n va ser el parc nacional de la vall d’Ordesa, que correspon a l’actual parc natural d’Ordesa i Mont Perdut, creats l’any 1918

Page 22: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprovada l’any 2007, segons la qual, els espais protegits s’agrupen en cinc categories

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Parcs nacionals: són espais extensos que mantenen el seu caràcter natural sense presència o amb poca presència humana, que es protegeixen per preservar-los de totes les accions que poden alterar-ne la fesomia i els valors. No obstant això, sovint passa que una vegada s’ha catalogat una zona com un parc augmenta el seu nombre d’habitants de manera que zones que haurien de ser molt protegides perquè són molt fràgils es converteixen en més freqüentades.

Page 23: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Parcs naturals: són espais que presenten valors naturals i paisatgístics rellevants i es gestionen per mantenir els seus recursos naturals i valors. En aquest cas, el valor natural és compatible amb les activitats humanes (habitatge, cert tipus d’agricultura i de ramaderia, turisme) però exigeix una gestió ferma i un ús regulat, equilibrat i sostenible dels recursos.

Page 24: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Reserves naturals: són espais protegits, terrestres o marins d’extensió reduïda i de gran interès científic, per tal d’evitar accions que puguin provocar-ne la destrucció o el deteriorament. A les reserves naturals integrals la protecció és absoluta, de manera que la intervenció exterior hauria de ser mínima i restringida a cert personal científic.

Page 25: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Monuments naturals: són espais de la natura destacats per la seva singularitat, raresa o bellesa. S’hi inclouen les formacions geològiques i els jaciments paleontològics que destaquen pels seus valors científics, culturals o paisatgístics.

Ojo de Guareña (Burgos) Las Médulas (Lleó)

Paisatges protegits: són llocs concrets que mereixen una especial protecció a causa dels seus valors estètics o culturals.

Page 26: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Altres convenis de protecció:- Zones d’Especial Protecció per a les aus (ZEPA) i Zones d’Especial Conservació (ZEC) previstes en la xarxa europea Xarxa Natura 2000 que inclou tots aquells ecosistemes que tenen algun nivell o altre de protecció legal, segons les directriu de la UE, a fi de contribuir a garantir la biodiversitat i la conservació dels hàbitats naturals de la fauna i la flora silvestres.

El programa Xarxa Natura 2000

Page 27: Els paisatges d'Espanya i Catalunya
Page 28: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Altres convenis de protecció:- El programa MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO sobre les reserves de la biosfera. Són llocs on el creixement econòmic

és respectuós amb els valors naturals i paisatgístics del medi. Un exemple és Menorca.- El Conveni de Ramsar sobre els aiguamolls, signat el 1971, a causa de la progressiva desaparició dels aiguamolls en el món, al

qual Espanya s’hi va unir el 1982.

Page 29: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Altres convenis de protecció:- Com a conseqüència de les directrius europees, a Espanya abans d’aprovar la construcció de grans obres públiques, cal elaborar una Avaluació d’Impacte Ambiental. Aquesta avaluació és un estudi pel qual s’analitzen les conseqüències que es preveuen que aquesta obra pot provocar en el medi ambiental. Si l’AIA reconeix que la construcció alterarà significativament el medi, les autoritats poden impedir que es faci o bé recomanar canvis perquè l’impacte sigui menor.

Page 30: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- La protecció dels espais naturals és una competència concedida als governs de les comunitats autònomes i l’Estat es limita a fer-ne un ordenament general.

- La superfície de territori protegit és de 5,9 milions d’hectàrees, la qual cosa representa un 11,8% del total territorial.

- Les zones protegides, en termes generals, són les situades a altituds superiors a 1500 m (el 73% de la seva superfície total) i la regió biogràfica de les illes Canàries, està protegida en un 40% de la seva superfície per la seva fragilitat.

Page 31: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- ESPANYA

- Protecció dels espais o paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Les zones que gaudeixen de més protecció son les salines, les glaceres i neus perpètues, les zones humides i pantanoses, els aiguamolls i els roquissars, perquè els ecosistemes situats a l’alta muntanya són molt fràgils.

- Els ecosistemes fluvials i les zones humides són els espais més amenaçats per l’acció humana i la contaminació. - Els darrers anys els espais naturals fluvials s’han reduït un 12% a Espanya i, en vint anys, ha desaparegut la meitat dels

aiguamolls.

Albufera de València “Encañizadas” del Mar Menor (Múrcia)

Page 32: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- CATALUNYA

- Protecció dels paisatges

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- La Llei del Paisatge de Catalunya aprovada l’any 2005 suposa l’aplicació dels objectius del Conveni Europeu del Paisatge a Catalunya. Impulsa la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.

- Elaboració de catàlegs de paisatges, són documents que caracteritzen els paisatges de Catalunya i n’indiquen l’estat, en delimiten les unitats i n’estableixen els objectius de qualitat.

- La redacció de directrius de paisatge per al planejament territorial.- L’elaboració d’estudis d’impacte paisatgístic de les activitats.- La creació de l’Observatori del Paisatge com a entitat assessora que col·labora amb el desenvolupament de la llei.

Page 33: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- Malgrat que sembli un mapa comarcal, aquest és un mapa fonamentat en els paisatges.

Pots consultar-lo a http://www.paisatgehistoric.udl.cat/PaHisCat/ca/projectePaHisCat/uP.php

Page 34: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- CATALUNYA

- Protecció dels espais i paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- La Generalitat disposa d’àmplies competències en matèria de política ambiental i patrimoni natural. Els principals objectius que es proposa són els de protegir, conservar i millorar el patrimoni natural.

- Aquest interès es manifesta en dues iniciatives parlamentàries:- La Llei d’Espais Naturals de Catalunya que va reconèixer la categoria de parcs nacionals, parcs naturals, reserves naturals

i paisatges o paratges protegits d’interès nacional.- L’aprovació del Pla d’Interès Natural (PEIN), que té com a funció delimitar els espais naturals protegits de Catalunya i

regular quines són les activitats que es poden fer en cadascun d’aquests espais naturals per aconseguir un desenvolupament sostenible

Page 35: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- CATALUNYA

- Protecció dels espais i paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- El PEIN també inclou els espais que estan dintre de la Xarxa Europea Natura 2000 de Catalunya, les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per les Aus i les ZEC (Zones Especials de Conservació)

Page 36: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- CATALUNYA

- Protecció dels espais i paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Els espais protegits de Catalunya s’agrupen en les següents categories:- Parcs nacionals: a Catalunya n’hi ha un: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Page 37: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- Parcs naturals: a Catalunya n’hi ha onze: Parcs natural de l’Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Parc natural del Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Delta del Ebre, Els Ports de Tortosa-Basseït, Montseny, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i Obac, Serra de Montsant i la zona volcànica de la Garrotxa.

- CATALUNYA

- Protecció dels espais i paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

- Reserves naturals: a Catalunya n’hi ha una: reserva natural de les riberes de l’Ebre i Flix. Una reserva marina: Les Illes Medes

- Paisatges o paratges protegits d’interès nacional: a Catalunya en trobem tres: L’Albera, Poblet, el Massís del Pedraforca

Page 38: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- CATALUNYA

- Protecció dels espais i paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES

Page 39: Els paisatges d'Espanya i Catalunya

- CATALUNYA

- Protecció dels espais i paisatges naturals

4. PROTECCIÓ DELS PAISATGES