of 15 /15
ELS PAISATGES AGRARIS D’ESPANYA

Els paisatges agraris d'Espanya

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació digital dels diferents paisatges agraris de l'Estat Espanyol així com de les seves característiques.

Text of Els paisatges agraris d'Espanya

Page 1: Els paisatges agraris d'Espanya

ELS PAISATGES AGRARIS D’ESPANYA

Page 2: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE AGRARI

FACTORS

CLIMA- humitat

-estacions- hores insolació

RELLEU-distribució i

forma parcel·les

ELEMENTS

Àrees productores:

- tipus de cobertura vegetal

- mida i tipus d’explotació

- tipus de ramaderia

Humans:

- fisonomia de l’hàbitat

- disposició

- vies de comunicació

- Paisatges agraris a Espanya:

atlàntic

mediterrani

interiormuntanya

canari

Page 3: Els paisatges agraris d'Espanya

ATLÀNTIC

INTERIOR

MEDITERRANI

CANARI

Page 4: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE AGRARI ATLÀNTIC

CLIMA OCEÀNIC

presència de prats

boscos caducifolis

AGRICULTURA

conreu dedicat al farratge

presència de prats pel ramat

pomeres per elaborar sidra

interior de Galícia policonreu tradicional

minifundis ( concentració parcel·lària)

RAMADERIA

cria de bestiar boví

introducció noves races

objectius: producció de llet (Euskadi, Astúries i Cantàbria) i de carn a Galícia

explotacions familiars

POBLAMENT DISPERS CASERIES

RELLEU accidentat

Page 5: Els paisatges agraris d'Espanya

PAISATGE DE MINIFUNDI ATLÀNTIC

Page 6: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE AGRARI MEDITERRANI

RELLEU accidentat, però amb presència de valls sedimentàries i planes litorals.

CLIMA MEDITERRANI

precipitacions escasses

estius calorosos (sequera)

Agricultura de Secà:

TRIOLOGIA MEDITERRÀNEA

cereals, vinya i olivera

Latifundis (Andalusia) i explotacions familiars

Page 7: Els paisatges agraris d'Espanya

temperatures més suaus i sols més fèrtils

Agricultura de regadiuTecnificació (hivernacles, selecció de planters, reg per degoteig i ús de fitosanitaris)

Planes litorals: explotacions intensivesRAMADERIA

Ovina i caprina

Extensiva a zones de secà

Bovina i porcina

Intensiva: proveir ciutats

POBLAMENT CONCENTRAT majoritàriament

Page 8: Els paisatges agraris d'Espanya

PAISATGE MEDITERRANI: HORTA DE VALÈNCIA

EXPLOTACIÓ INTENSIVA DE REGADIU

Page 9: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE AGRARI D’INTERIOR

RELLEU predominen les zones planes amb una altitud elevada a la Meseta

CLIMA CONTINENTAL

hiverns freds (glaçades)

estius calorosos

manca de precipitacions

limita tipus d’agricultura

i el creixement dels boscos

Paisatge típic: devesa

AGRICULTURA

Rotació de conreus (i guaret)

Biennal o triennal

Aliments pel bestiar (ordí)

Mecanització

Adobs han reduit el guaret

Latifundis predominen

Explotacions hortofrutícoles a les vores dels rius.

Page 10: Els paisatges agraris d'Espanya

BESTIAR OVI D’ARAGÓ

RAMADERIA

Ovina

Prats muntanyosos (Meseta i Aragó)

Bovina, porcina i avicultura

Extensiva i industrial

Proximitats nuclis urbans

POBLAMENT: DISPERS I ESCÀS.

Èxode rural elevat

Habitat: petits nuclis rurals o ciutats agropecuàries

GRANJA DE POLLASTRES

Page 11: Els paisatges agraris d'Espanya

PAISATGE TÍPIC DE LA MESETA CASTELLANA

Page 12: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE AGRARI DE MUNTANYA

RELLEU escarpats CLIMA fred (neu), contrastos vessants sud i nord

Activitats agropecuàries i silvícoles

Ús escalonat del terreny

Nord: pastura, horts i conreus a les valls, boscos als vessants i prats d’altura

Sud: conreus escalonats fins els 2000 m a la part del solell. Vessants baixos estan treballats en feixes (abandonats)

Petites propietats a les valls

Forestals comunals

Explotació forestal

Aprofitament del faig i el castanyer (creixement lent)

Introducció del pi i eucaliptus (industria paperera)

Ramaderia

Bovina i ovina

Bovina transhumància local

Extensiva

Conversió de boscos en pastures

POBLAMENT

escàs i concentrat a petits nuclis a les valls.

Impacte del turisme als paisatges

Page 13: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE DE MUNTANYA

Page 14: Els paisatges agraris d'Espanya

EL PAISATGE AGRARI DE LES CANÀRIES

Factors físics

Sòls volcànics

Relleu escarpat

Clima subtropical

Pluviositat escassa

Ús arenats artificials per conservar humitat

Sistemes agrícoles i ramaders

-El plàtan (Tenerife, La Palma)

- tomàquet (GC, T., Fuerteventura)

-Patata (Tenerife i GC)

-Conreus sota plàstic –> hortalisses d’exportació

- Caprí i oví augmenten

-Boví i porcí en recessió

Estructura agrària

Tipologia propietat variada

Economia subsistència interior: petita

Costa: agr. exportació : grans propietats

Explotació forestal

Superfície forestal protegida

Pi canari i la laurisilva

POBLACIÓ: agrària en retrocés i pastoreig envellida.

Habitat rural: Concentrat

Page 15: Els paisatges agraris d'Espanya

PAISATGE AGRARI CANARI: PLANTACIÓ DE PLÀTANS