Teknik & Miljø November 2007

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • POLITIK OG LEDELSE P DET KOMMUNALTEKNISKE OMRDE NOVEMBER 2007 NR. 11

  TEKNIK & MILJS TA D S O G H AV N E I N G E N I R E N

  TEMA:Trafik og veje

  Odsherred lys og veje efter reformen

  Byt job ogf nye kompetencer

  Variation i grftekanten

  Hastighed og ulykker:

  Danskerne krer strkere

  FFoorrvveennttnniinnggeerr ttiill kkoommmmuunneerrnnee::

  Trafiksikkerhedsindsats skal i omdrejninger

  Regnvand - udnyt landskabet

 • 2 TEKNIK & MILJ I POLITIK OG LEDELSE

  Forbedring af trafiksikkerheden begynder med grundig planlgning og slutter aldrig! For rdgivning om trafiksikre lsninger for

  kommunens veje kontakt: Michael Aakjer Nielsen telefon 8210 5234. Ls mere p www.gromtmij-carlbro.dk

  Trafiksikkerhed for kommunens veje

 • TEKNIK & MILJ I POLITIK OG LEDELSE 3

  Overblikket...

  Trafiksikkerhedsarbejdet skal iomdrejninger

  Antallet af drbte og tilskadekomne i trafikken er for opadgende efter

  rekordret 2006 som trafiksikkerhedsmssigt var det bedste r i 60 r.

  Sammenfaldet med kommunalreform og politireform ligger lige for som

  forklaring! Frre kampagner og kontrol bliver ogs fremhvet som en del

  af forklaringen fra nogle af de aktrer vi har talt med. Formanden for

  Frdselssikkerhedskommissionen Karsten Nonbo kommer med et klart

  budskab til kommunerne: Trafiksikkerhedsindsatsen skal i omdrejninger i

  2008! Ls fra side 16 - 29

  TEMA trafik og veje Konferencen Vejforum 2007 med omkring 800 deltagere afholdes i starten af

  december p Nyborg Strand! Konferencen er par excellence vejsektorens alto-

  verskyggende faglige begivenhed og kun de fysiske rammer i Nyborg gr, at der

  ikke er endnu flere deltagere. I dette nummer bringer vi en rkke artikler om

  sektoren fra grftekant til infrastrukturkommission. Nogle af vores artikelforfat-

  tere kan du ogs finde som oplgsholdere p Vejforum 2007. Hvis du vil vide

  mere s se www.vejforum.dk

  Danskerne krer strkere!Du gr det sikkert selv - krer strkere. Vejdirektoratet foretager lbende hastig-

  hedsmlinger p alle typer af veje og oversigten over hastighedsudviklingen viser

  fx at indfrelse af klip i krekortet i 2005 kunne aflses p hastighedsudviklingen

  men ogs at effekten af klippet er aftaget siden og nu klinget helt af. Hastighe-

  den stiger p vejene - og det gr antallet af trafikdrbte ogs. Se den nyeste sta-

  tistik med de srgelige kendsgerninger fra den danske asfalt.

  Ls side 24 -25

  Troms har OL ambitionerInspirationen fra Lillehammer som

  var vrt for vinter OL i 1994 er lige

  for og Tromss frste skridt mod at

  blive vrt for vinter OL i 2018 er

  taget. Men bestrbelserne er blot

  en del af planlgningsarbejdet, der

  skal vre med til at fastholde og

  udvikle Troms som et vigtigt cen-

  ter i Nordnorge. Ls ogs om

  Tromss arbejde med Fortidens

  energisynder og om byggeriet af

  et nyt kombineret rdhus, bibliotek

  og biograf til 1/2 mia. kroner

  Ls fra side 54

  Regnvand udnytter vi byens muligheder?gede regnmngder: Vi har set hvordan konsekvenserne kan blive, nr

  kloaksystemerne ikke har kapacitet nok - ukontrollerede oversvmmelser

  af kldre og veje, og deraf flgende rgrelser og materielle omkostnin-

  ger. Lbende tilslutning af nye arealer til allerede eksisterende kloaksyste-

  mer har i forvejen lnge lagt pres p kapaciteten. Der er behov for

  nytnkning omkring den mde vi afvander byen p. Ls fra side 48

 • 4 TEKNIK & MILJ I POLITIK OG LEDELSE

  / Af teknik- og miljchef Sren Peter Srensen, Silkeborg kommune

  Medlem af KTCs bestyrelse

  Folketingsvalget fik desvrre sat en brat stopper for

  Infrastrukturkommissionens arbejde:

  Som flge af, at statsministeren har udskrevet Folke-

  tingsvalg torsdag den 13. november 2007, er arbejdet

  i Infrastrukturkommissionen, der blev nedsat af rege-

  ringen i november 2006, sat i bero, str der p

  www.infrastrukturkommissionen.dk.

  Samme sted kan man alligevel lse 263 siders

  udkast til betnkning, og det er spndende lsning:

  En gennemsnitsdansker bruger mere tid p trans-

  port end p sin folkeskoleuddannelse.

  Transportsektoren bidrager med 26 % af den sam-

  lede udledning af drivhusgasser i Danmark. Trans-

  portsektorens andel af drivhusgasserne er derudo-

  ver stigende.

  Strategiske investeringer i den kollektive trafik

  tnkt tt sammen med byplanlgning og lokali-

  sering af boliger og erhverv som det bedste svar

  p denne pvirkning.

  P motorvejsnettet alene er trafikken forget med

  70 pct. fra 1998-2005.

  Antallet af drbte er faldet 70 % siden 1970 trods

  en af fordobling af trafikken.

  Alligevel dr der stadig hvert r over 300 i trafikken

  - mange flere kvstes.

  Det er da s spndende, at det bestemt kan undre,

  hvorfor det ikke fylder mere i valgkampen. Her glder

  det velfrdsreform og/eller skattelettelser, integration

  og en tvende bekymring for klimaet uden at nogen

  tr blive alt for konkret. Velfrdsreformen berrer gan-

  ske vist de offentlige bygningers kvalitet, men ellers

  glimrer hele det tekniske omrde og infrastruktur-

  omrdet ved ikke at vre nvnt i kvalitetsreformens

  mange aktiviteter og forslag. Den tekniske sektor er sat

  p pause, i det mindste mens valgkampen raser.

  Vi m sandelig hbe, at pausen kun er kort, fordi Infra-

  strukturkommissionens udpegning af de vsentligste

  udfordringer frem til 2030 taler sit klare og meget

  tydelige sprog om de store udfordringer, der venter os

  alle:

  Stigende trngselsproblemer, herunder p vejnet-

  tet omkring og mellem de strre byer

  gede krav til de internationale forbindelser,

  godsknudepunkter og transportcentre

  Begrnset banekapacitet i enkelte korridorer redu-

  cerer mulighederne for, at den kollektive

  trafik kan aflaste vejnettet vsentligt i disse korrid-

  orer

  Stigende udfordringer med at begrnse trafikkens

  effekter p klimaet, naturen og miljet

  Stigende krav om forbedringer af trafiksikkerheden

  Stigende behov for at optimere udnyttelsen af den

  eksisterende infrastruktur, herunder gennem til-

  strkkelig vedligeholdelse og udnyttelse af IT-tek-

  nologi

  Stigende behov for helhedsplanlgning, herunder

  koordinering af by- og infrastrukturplanlgningen.

  Hvis ikke disse udfordringer lses, s rammerne for

  velfrd og sundhed i form af klima, natur, milj, infra-

  struktur og bygninger tilpasses fremtidens krav og

  behov, s vil der opst s store og alvorlige problemer,

  at de skyldige vil blive stillet til ansvar i den offentlige

  debat. Men forelbig er det netop i den offentlige

  debat, at vi savner disse en diskussion af disse svre

  emner.

  Uanset valgets udfald m vi derfor hbe, at de mange

  spndende udfordringer p det tekniske omrder bli-

  ver en synlig del af det nye regeringsgrundlag.

  Velfrdsreformen kan ikke st alene, men m flges

  af reformer frst og fremmest indenfor infrastruktur og

  klima.

  POLITIK OG LEDELSE P DET KOMMUNALTEKNISKE OMRDE NOVEMBER 2007 NR. 11

  TEKNIK & MILJS TA D S O G H AV N E I N G E N I R E N

  TEMA:Trafik og veje

  Odsherred lys og veje efter reformen

  Byt job ogf nye

  kompetencer

  Variation i grftekanten

  Hastighed og ulykker:

  Danskerne krer strkere

  Forventningerr till kommunerne:

  Trafiksikkerhedsindsats skal i omdrejninger

  Regnvand - udnyt landskabet

  UDGIVER:KOMUNALTEKNISK CHEFFORENINGVejlsvej 51,8600 SilkeborgTlf. 89 21 21 13Ogs medlemsblad for Kommunalepark- og naturforvaltere samtKommunal Vejteknisk Forening

  Redaktion:Cand. techn. soc.Michael Nrgaard Andersen (ansv.)Boserupvej 121, 4000 Roskilde.Tlf. 46 36 76 73Telefax 46 36 76 07E-mail: stadhavn@stadhavn.dk

  Annoncer:Henning NrsgaardBresemanns All 53, 4900 Nakskov.Tlf. 54 95 08 22Telefax 54 95 08 21E-mail: hn@stadhavn.dk

  Abonnement:Kommunalteknisk ChefforeningVejlsvej 51, 8600 SilkeborgTlf. 89 21 21 13.Telefax 89 21 21 14.E-mail: ktc@ktc.dk

  Hjemmeside:http://www.teknikogmiljo.dk

  Sats:Grafikom A/SC. E. Christiansens Vej 1, 4930 MariboTlf. 54 76 00 41.Telefax 54 76 00 55.E-mail: info@grafikom.dk

  Tryk:KLS Grafisk Hus A/S

  Abonnementspris:Kr. 580,00 + moms om retfor 11 numre

  Lssalg:Kr. 90,00 + moms inklusive forsendelse

  Oplag:Kontrolleret af

  Kontrolleret oplag: 3.143 ekspl.I perioden 1. juli 2005 - 30. juni 2006

  Synspunkter, der fremfres i bladet,kan ikke generelt tages som udtrykfor foreningens stilling

  ISSN 1902-2654

  Leder

  Infrastruktur og klima forudstninger for velfrd!

  Forsidefoto: Colourbox

 • WWW.NCC.DK/ROADS

  VEJEN TIL DIN FREMTID?

  Store maskiner, varm asfalt og grus. Det er nogle af de ingredienser en arbejdsdag indeholder. Andre er fantastiske kolleger og et strkt teamwork, for hos os er medarbejderne vejen til succes. Vi har det sjovt og kan lide at se hurtige og perfekte resultater af vores arbejde. Lyder det ogs som noget for dig? S kan vi tilbyde dig et alsidigt job i ben natur med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling.

  Kan du gtte hvem vi er?

 • 6 TEKNIK & MILJ I POLITIK OG LEDELSE

  Indhold

  Trafik og veje 16 I Huller i vejen - eller i budgettet!

  Trafiksikkerhedsarbejdet forudstter samarbejde mellem kommuner og politi og rekruttering af medarbejdere til kommunerne.

  18 I 7.500 km ekstra opgaverKommunalreform og 7.500 km ekstra veje at tage vare p hvordan gr det med vedligeholdelse, trafiksikkerhed m.m.

  21 I Det li