Click here to load reader

Tehnicar Za Brodostrojarstvo konacni

 • View
  43

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Za Brodostrojarstvo konacni - tehnicar, opis svega i nicega, tko zna o cemu se tu radi

Text of Tehnicar Za Brodostrojarstvo konacni

 • Ministarstvo znanosti,

  obrazovanja i sporta

  STRUKOVNI KURIKULUM

  ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE

  TEHNIAR ZA BRODOSTROJARSTVO

 • 2

  Popis kratica

  ASOO Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  AZOO Agencija za odgoj i obrazovanje

  EPIRB Emergency Position Indicator Racio Beacon, radio plutaa za oznaavnje mjesta

  u sluaju opasnosti ili potonua

  EU Europska unija

  HF High Frequency, visoka frekvencija

  ICT Information and Communications Technology, informacijska i komunikacijska

  tehnologija

  ILO International Labour Organization, Meunarodna organizacija rada

  IMO International Maritime Organization, Meunarodna pomorska organizacija

  ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, Meunarodni

  sigurnosni vodi za tankere i terminale

  IT Information Technology, informacijska tehnologija

  LCD Liquid Crystal Display, zaslon s tekuim kristalima

  LPG Liquefied Petroleum Gass, ukapljeni petrolejski plin

  LNG Liquefied Natural Gass, ukapljeni prirodni plin

  MARPOL International Convention for the Prevention od Maritime Pollutiona from Ships,

  Meunarodna konvencija o sprijeavanju oneienja s brodova

  MF Medium Frequency, srednja frekvencija

  MSDS Materijal Safety Data Sheet, lista podataka o sigunosti materijala

  MZOS Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  NCVVO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  NN Narodne novine

  RH Republika Hrvatska

  SART Search and Rescue radar Transponder, radarski dogovara traganja i spaavanja

  SI meunarodni sustav jedinica

  SOLAS Convention for Safety of Lie at Sea, Konvencija o sigurnosti na moru

  STCW Standard of Training, Certification and Watchkeeping, Meunarodna konvencija o

  sposobljavanju i certificiranju pomoraca i dranju strae

  VHF Very High Frequency, vrlo visoka frekvencija

 • 3

  Sadraj

  1. Opi dio ......................................................................................................... 4

  1.1. Kurikulum za stjecanje kvalifikacije ............................................................. 4

  1.2. Cilj kurikuluma .......................................................................................... 4

  1.3. Trajanje obrazovanja ................................................................................. 4

  1.4. Uvjeti upisa, tijeka i zavretka obrazovanja .................................................. 4

  2. Nastavni plan i program ................................................................................... 5

  2.1. Nastavni plan ............................................................................................ 5

  2.2. Nastavni program ...................................................................................... 7

  2.2.1. Opeobrazovni dio ............................................................................... 7

  2.2.2. Obvezni strukovni moduli .................................................................. 141

  2.2.3. Izborni strukovni moduli ................................................................... 245

  2.2.4. Zavrni rad ...................................................................................... 252

  3. Okruenje za uenje ..................................................................................... 253

  4. Kadrovski uvjeti ........................................................................................... 254

  5. Minimalni materijalni uvjeti ............................................................................ 278

  6. Reference dokumenta ................................................................................... 284

  6.1. Referentni brojevi ................................................................................... 284

  6.2. lanovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma.... 284

  6.2.1. Opeobrazovni dio ............................................................................ 284

  6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma .......................................................... 287

  Napomena:

  imenice koritene u ovom dokumentu, primjerice polaznik, tehniar, student, korisnik,

  poslodavac, investitor, struni suradnik i referent, podrazumijevaju rodnu razliku.

 • 4

  1. Opi dio

  1.1. Kurikulum za stjecanje kvalifikacije

  Tehniar za brodostrojarstvo

  1.2. Cilj kurikuluma

  Stjecanje strukovnih kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije

  Tehniar za brodostrojarstvo.

  1.3. Trajanje obrazovanja

  etiri godine

  1.4. Uvjeti upisa, tijeka i zavretka obrazovanja

  Zavrena osnovna kola.

 • 5

  2. Nastavni plan i program

  2.1. Nastavni plan

  T V PN T V PN T V PN T V PN

  HRVATSKI JEZIK 105 3 6 105 3 6 105 3 6 96 3 6

  STRANII JEZIK 105 3 6 105 3 6 105 3 6 96 3 6

  MATEMATIKA 105 3 5,5 105 3 5,5 105 3 5 96 3 5

  GEOGRAFIJA 70 2 4

  KEMIJA 70 2 4

  FIZIKA 70 2 4 70 2 4

  RAUNALSTVO 70 2 4 70 2 4

  POVIJEST 70 2 4 35 1 2,5

  VJERONAUK / ETIKA 35 1 2,5 35 1 2,5 35 1 2,5 32 1 2,5

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 64 2 4

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 70 2 2 70 2 2 70 2 2 64 2 2

  770 22 42 595 17 32,5 420 12 21,5 448 14 25,5

  70% 54% 36% 43%

  T V PN T V PN T V PN T V PN

  TEHNIKO CRTANJE I NACRTNA GEOMETRIJA 70 1 1 4 70 1 1 4,5

  ELEMENTI STROJEVA 105 2 1 5

  TEHNIKA MEHANIKA TEHNIKA MEHANIKA 70 1 1 3,5 70 1 1 4

  TEHNIKI MATERIJALI TEHNIKI MATERIJALI 70 1 1 3,5

  TERMODINAMIKA 105 3 5

  HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 70 1 1 4

  BRODSKA

  ELEKTROTEHNIKA I

  ELEKTRONIKA

  ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 70 1 1 4 64 1 1 3,5

  UPRAVLJANJE BRODSKIM SUSTAVIMA 64 2 3,5

  AUTOMATIZACIJA BRODSKOG SUSTAVA 64 1 1 3,5

  POMONI BRODSKI STROJEVI 70 2 4 64 2 3,5

  BRODSKI MOTORI 70 2 4 96 3 5

  PARA I PARNI SUSTAVI PARNI KOTLOVI I PARNE TURBINE 64 2 3,5

  POMORSKO PRAVO 70 2 3,5

  KONSTRUKCIJA I STABILNOST BRODA 70 2 4

  MEDICINSKA PRVA POMO NA BRODU 35 1 2

  PROTUPOARNA ZATITA 35 1 2

  SIGURNOST NA MORU 105 3 6

  RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAAVANJE 32 1 1,5

  ODRAAVANJE I PORAVCI PRAKTINA NASTAVA 105 3 5 105 3 5 105 3 5 96 3 5

  STRANI JEZIK U STRUCI ENGLESKI JEZIK U STRUCI 35 1 2 35 1 2

  350 10 3 3 18 525 14 3 3 27,5 665 14 2 3 36,5 544 17 4 3 29

  30% 46% 61% 48%

  SIGURNOST BRODA I

  POSADE

  BRODSKO STROJARSTVO

  bo

  do

  vi

  UKUPNO SATI / BODOVA B1.

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  UDIO OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU

  %31% 47% 59% 53%

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  TEHNIKO CRTANJE I

  ELEMENTI STROJEVA

  STROJARSKA ENERGETIKA

  B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

  B1. OBVEZNI

  STRUKOVNI

  MODULI

  NASTAVNI PREDMETI

  Br oj sati (godinje i tjedno - teor ija, vjebe i pr aktina nastava) i br oj bodova

  1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed

  go

  di

  nje

  tjedno

  44%

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  UKUPNO SATI / BODOVA A.

  UDIO OPEOBRAZOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU % 69% 53% 38%

  go

  di

  nje

  bo

  do

  vi

  OP

  E

  OB

  RA

  ZO

  VN

  I M

  OD

  UL

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  NASTAVNI PLAN TEHNIAR ZA BRODOSTROJARSTVO

  A. OPEOBRAZOVNI DIO

  MODUL NASTAVNI PREDMETI

  Br oj sati (godinje i tjedno - teor ija, vjebe i pr aktina nastava) i br oj bodova

  1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed

 • 6

  30% 46% 61% 48%

  T V PN T V PN T V PN T V PN

  PSIHOLOGIJA RADA 35 1 2 32 1 1,5

  OSNOVNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA

  TANKERIMA ZA ULJE I KEMIKALIJE35 1 2

  OSNOVNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA

  TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE32 1 1,5

  35 1 2 32 1 1,5

  0% 0% 3% 3%

  350 10 2 18 525 15 3 27,5 700 15 2 38,5 576 18 4 30,5

  30% 46% 64% 51%

  4

  1120 27 2 3 60 1120 26 3 3 60 1120 27 2 3 60 1024 25 4 3 60

  IZBORNI STRUKOVNI

  MODUL

  UDIO OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU

  %31% 47% 59% 53%

  Br oj sati (godinje i tjedno - teor ija, vjebe i pr aktina nastava) i br oj bodova

  1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed

  go

  di

  nje

  tjedno

  bo

  do

  vi

  go

  di

  nje

  bo

  do

  vi

  UKUPNO SATI / BODOVA B2.

  UDIO IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU

  %0% 0% 3% 3%

  bo

  do

  vi

  63%

  go

  di

  nje

  tjedno NASTAVNI PREDMETI *

  31% 47%

  bo

  do

  vi

  UKUPNO BODOVA C.

  SVEUKUPNO SATI / BODOVI A + B+ C

  UKUPNO SATI / BODOVI B1. + B2.

  UDIO STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU %

  B2. IZBORNI

  STRUKOVNI

  MODULI

  C. ZAVRNI RAD

  56%

  tjedno

  go

  di

  nje

  tjedno

  * Napomena: u treem i etvrtom razredu, u izbornom strukovnom modulu, odabire se

  jedan izborni predmet od ponuenih. Ukoliko polaznik izabere izborni nastavni predmet

  Psihologija rada u treem razredu, obvezan je isti nastavni predmet pohaati i u

  etvrtom razredu.

 • 7