of 10 /10
Прва техничка Прва техничка школа школа

Farmaceutski tehnicar

  • Upload
    zornik

  • View
    228

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju

Citation preview

Page 1: Farmaceutski tehnicar

Прва техничка Прва техничка школашкола

Page 2: Farmaceutski tehnicar

Подручје рада:Подручје рада:

Хемија, неметали и Хемија, неметали и графичарствографичарство

Page 3: Farmaceutski tehnicar

Образовни профил:Образовни профил:

Техничар за индустријску Техничар за индустријску фармацеутску технологију*фармацеутску технологију*

Page 4: Farmaceutski tehnicar

Техничар за индустријску Техничар за индустријску фармацеутску технологијуфармацеутску технологију

За 4 године школовања стиче практична и теоријска знања о:

припреми сировина за израду фармацеутских производа

праћењу и контроли процеса израде фармацеутских полупроизвода и готових производа (ињекционих раствора, инфузија, сирупа, масти, емулзија, таблета, капсула итд)

Page 5: Farmaceutski tehnicar

Техничар за индустријску Техничар за индустријску фармацеутску технологијуфармацеутску технологију

Учествује у индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спречавање болести...

Прати, контролише и складишти сировине, полупроизводе и готове производе.

Page 6: Farmaceutski tehnicar

Индустријска Индустријска производњапроизводња

У индустрији се израђују производи од различитих сировина, као и полуготових и готових материјала (нпр. од тканина, хемијских супстанци, прехрамбених, металних конструкција, дрвета, ...). Индустријска производња је широка област коју чини више индустријских грана. Оно што је заједничко за све индустријске гране су масовна и серијска производња, употреба машина и аутоматизованих производних процеса.

Изабравши послове из ове групе занимања радићеш у серијској производњи у различитим индустријским гранама, на машинама или управљајући аутоматизованим производним линијама.

Page 7: Farmaceutski tehnicar

Шта је важно за рад ?Шта је важно за рад ?

За успешно oбављaње овe групе занимaња вaжни су: развијеност чула вида и слуха, кaо и чула мириса и укуса, нормално функционисање нeрвног система, спретност шакa и прстију, промишљеност, прецизност, одгoворнoст, сналaжењe са бројевима, схватaње однoса у равни и простoру.

Page 8: Farmaceutski tehnicar

Техничари за индустријску фармацеутску технологију након завршене средње школе могу се запослити:

у погонима фармацеутске индустрије, у институтима за истраживање, у лабораторијама, апотекама ....

Могућности за Могућности за запослење ?запослење ?

Page 9: Farmaceutski tehnicar

Школовање може да настави на свим факултетима, а првенствено на сродним као што су технолошки, природно-математички, фармацеутски ...

Могућности за даље Могућности за даље школовање ?школовање ?

Page 10: Farmaceutski tehnicar

Добродошли у нашу Добродошли у нашу школу! школу!