Click here to load reader

Geodetski Tehnicar Geometar

 • View
  105

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geometar

Text of Geodetski Tehnicar Geometar

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  GEODETSKI TEHNIAR-GEOMETAR

 • 2

  SADRAJ OPTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: GEODETSKI TEHNIAR - GEOMETAR ....................................... 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 6 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 6 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................ 7 1.2.1. GEODEZIJA ........................................................................................ 7 1.2.2. NACRTNA GEOMETRIJA ....................................................................... 22 1.2.3. PRIMIJENJENA GEODEZIJA ................................................................... 26 1.2.4. KATASTAR NEPOKRETNOSTI ................................................................. 33 1.2.5. GEODETSKI PLANOVI .......................................................................... 38 1.2.6. FOTOGRAMETRIJA ............................................................................. 45 1.2.7. AGRARNE OPERACIJE .......................................................................... 49 1.2.8. GEOINFORMATIKA .............................................................................. 53 1.2.9. GEODETSKA MJERENJA I RAUNANJA ..................................................... 62 1.2.10. GEODETSKO CRTANJE ....................................................................... 74 1.3. IZBORNA NASTAVA ............................................................................... 78 1.3.1. GEODETSKA PISMA - KALIGRAFIJA .......................................................... 78 1.3.2. IZABRANA POGLAVLJA IZ GEODETSKIH MJERENJA I RAUNANJA .................... 82 1.3.3. IZABRANA POGLAVLJA IZ PRIMIJENJENE GEODEZIJE ................................... 93 1.3.4. IZABRANA POGLAVLJA IZ GEOINFORMATIKE ............................................. 97 1.3.5. FOTOGRAFIJA ................................................................................ 102 1.3.6. PROSTORNO I URBANISTIKO PLANIRANJE ............................................. 106 2. STRUNI ISPIT ...................................................................................... 110 2.1. ISPITNI KATALOZI ............................................................................... 111 2.1.1. GEODEZIJA .................................................................................... 111 2.1.2. PRIMIJENJENA GEODEZIJA ................................................................. 113 2.1.3. KATASTAR NEPOKRETNOSTI ............................................................... 115 2.1.4. FOTOGRAMETRIJA ........................................................................... 116 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................ 117 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ................... 118 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ....................... 118 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ........................ 118 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ........................ 118 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................ 119 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................. 119 9. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 120 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ........................................................................ 120

 • 3

  OPTI DIO 1. Naziv programa: GEODETSKI TEHNIAR - GEOMETAR 2. Nastavni plan

  Rednibroj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282

  Drutvena grupa predmeta 1. Istorija 2 72 72 2. Likovna umjetnost 2 72 72 3. Geografija 2 72 72 4. Sociologija 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Hemija 2 72 72 2. Fizika 2 72 72 3. Biologija 2 72 72

  UKUPNO A 18 648 16 576 12 432 10 330 1986 B Struno- teorijski predmeti 1. Geodezija 3 108 5 180 2 72 2 66 426

  2. Geodetska mjerenja i raunanja* 4 144 6 216 5 180 4 132 672

  3. Nacrtna geometrija 2 72 72 4. Geodetsko crtanje 2 72 72 5. Geoinformatika* 2 72 2 72 2 66 210 6. Primjenjena geodezija * 2 72 3 99 171 7. Katastar nepokretnosti* 2 72 72 8. Geodetski planovi* 2 72 2 66 138 9. Fotogrametrija* 2 66 66 10. Agrarne operacije* 2 66 66

  UKUPNO B i C 11 396 13 468 15 540 17 561 1965 C Praktina nastava D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420

  1. Izabrana poglavlja iz geodetskih mjerenja i raunanja *

  2 72 2 72 2 72 2 66 282

  2. Izabrana poglavlja iz geoinformatike * 2 72 2 66 138

  3. Izabrana poglavlja iz primijenjene geodezije* 2 72 72

  4. Geodetska pisma-kaligrafija 2 72 72

  5. Fotografija * 2 72 72

  6. Prostorno i urbanistiko planiranje 2 66 66

  F Profesionalna praksa 15 dana 15 dana 15 dana 45 dana G Sedmini broj asova 32 32 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512

 • 4

  3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje optih i osnovnih znanja za razumijevanje zakonitosti u prirodi i drutvu,

  razvijanje vjetine za uspjean rad i struno usavravanje; - Razvijanje motivacije za cjeloivotno obrazovanje, usavravanje i oblikovanje

  trajnog sistema vrijednosti; - Upoznavanje podruja geodezije i utvrivanje osnovnih strunih znanja za

  povezivanje teorije i prakse; - Sticanje znanja za uspjenu upotrebu savremenih komunikacionih tehnologija za

  rad na strunom podruju; - Razvijanje kod uenika ekoloke svijesti, upoznavanje sa propisima o zatiti na

  radu, zatiti okoline i vanosti njihovog doslednog potovanja; - Prihvatanje odgovornosti za sopstveni rad; - Razvijanje mree niih redova i mjerenja u njoj; - Snimanje detalja; - Raunanje i izravnanje mree niih redova; - Raunanje i izravnanje podataka detaljnog premjera; - Izrada geodetskih planova (topografskih i katastarsko - topografskih); - Odravanje topografskih planova; - Ureenje grupne evidencije i upotrebe zemljita; - Ureenje evidencije spiskova kua i odreivanje kunih brojeva; - Odreivanje registara podruja teritorijalnih jedinica; - Poznavanje radova u vezi sa fotogrametrijom; - Poznavanje radova u vezi sa katastrom zemljita; - Poznavanje radova u vezi sa kartografijom; - Poznavanje radova u vezi sa primjenom geodezije u ininjersko- tehnikim

  oblastima; - Poznavanje radove u vezi sa katastarsko komunalnim ureajima (objektima) - Aktivno korienje primjene programskih sistema u tehnolokom lancu izrade,

  obrade i odravanja geodetskih planova kao i davanje informacija brojnim korisnicima koji svoje poslove zasnivaju na geodetskim planovima kao izvoru informacija o prostoru;

  - Poznavanje MAP SOFT SISTEM-a koji predstavlja osnovu za formiranje GIS a krupne razmjere;

  - Poznavanje elektronske mjerne stanice totalne stanice crne kutije i transfera podataka na raunara;

  - Poznavanje GLOBALNOG POZICIONOG SISTEMA (GPS). 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U kolu za sticanje srednjeg strunog obrazovanja u etvorogodinjem trajanju-

  obrazovni program geodetski tehniar - geometar, mogu se upisati lica koja su zavrila osnovnu kolu ili dvogodinju strunu kolu i nijesu starija od 17 godina. Izuzetno, u kolu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavnikog vijea kole.

  - Lica koja su napunila 18 godina ivota ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih.

  - Ako se za upis prijavio vei broj kandidata od broja raspisanih mjesta za upis, upis se vri prema Pravilniku o upisu uenika u strunoj koli.

  5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje traje etiri godine.

 • 5

  6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih nastavnih

  predmeta na kraju tekue kolske godine dobili pozitivne ocjene, obavili profesionalnu praksu i obavili slobodne aktivnosti.

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle, koji donosi kola, a u skladu sa Uputstvom o prilagoavanju obrazovnih programa obrazovanju odraslih.

  7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa, uenik stie struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju GEODETSKI TEHNIAR - GEOMETAR.

 • 6

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. LIKOVNA UMJETNOST 1.1.9. SOCIOLOGIJA 1.1.10. BIOLOGIJA 1.1.11. FIZIKA 1.1.12. HEMIJA

 • 7

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. GEODEZIJA 1. Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 108 108 II 180 180 III 72 72 IV 66 66

  Ukupno 426 426 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa poslovima geometra; - Sticanje znanja iz oblasti geodezije; - Priprema za izuavanje i uspjeno us