Click here to load reader

4-05 Turisticki tehnicar

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of 4-05 Turisticki tehnicar

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  TURISTIKI TEHNIAR

 • 1

  SADRAJ:

  I OPTI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA .......................................................................................... 3

  1. NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA: TURISTIKI TEHNIAR ...................................................... 3

  2. NAZIV NIVOA OBRAZOVANJA: IV1 ............................................................................................... 3

  3. NASTAVNI PLAN ............................................................................................................................ 3

  4.CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................................................................................. 5

  5. USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUIVANJE U PROGRAM ....................................................... 6

  6. TRAJANJE OBRAZOVANJA ........................................................................................................... 6

  7. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UENIKA ............................................ 7

  8. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVANJA ...................................................... 8

  9. KVALIFIKACIJE KOJE SE STIU, ODNOSNO NIVO OBRAZOVANJA .......................................... 8

  10. MOGUNOST STICANJA NACIONALNE STRUNE KVALIFIKACIJE ......................................... 8

  II POSEBNI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA .................................................................................... 9

  1. MODULI OPTEG OBRAZOVANJA - MOO .................................................................................... 9

  1.1. OSNOVNI MODUL OPTEG OBRAZOVANJA ............................................................................. 9

  1.2. MODUL DRUTVENIH NAUKA MDN........................................................................................ 9

  1.3. MODUL PRIRODNIH NAUKA MPN ........................................................................................... 9

  2. OSNOVNI STRUNI MODULI (OSM) ............................................................................................ 10

  2.1. STRANI JEZIK II ........................................................................................................................ 10

  2.1.1. FRANCUSKI JEZIK ................................................................................................................. 10

  2.1.2. NJEMAKI JEZIK ................................................................................................................... 32

  2.1.3. RUSKI JEZIK II ....................................................................................................................... 54

  2.1.4. ITALIJANSKI JEZIK ............................................................................................................... 77

  2.2. EKONOMIJA ............................................................................................................................ 100

  2.2.1. POSLOVNA EKONOMIJA ..................................................................................................... 100

  2.2.2. FINANSIJSKO POSLOVANJE ............................................................................................... 106

  2.2.3. RAUNOVODSTVO I STATISTIKA ...................................................................................... 112

  2.3. PRIMJENA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE (IKT) U POSLOVANJU .... 118

  2.3.1. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ............................................................................................... 118

  2.3.2. POSLOVNA INFORMATIKA ................................................................................................. 123

  2.4. OSNOVE TURIZMA ................................................................................................................. 131

  2.5. ISTORIJA UMJETNOSTI I KULTURA ..................................................................................... 144

  2.6. AGENCIJSKO POSLOVANJE ................................................................................................... 153

  2.7. HOTELIJERSKO POSLOVANJE .............................................................................................. 175

  2.8. MARKETING U TURIZMU ....................................................................................................... 196

  2.9. TURISTIKA GEOGRAFIJA .................................................................................................... 207

  2.9.1. TURISTIKE REGIJE SVIJETA ............................................................................................ 207

 • 2

  2.9.2. TURISTIKA GEOGRAFIJA CRNE GORE ........................................................................... 214

  2.10. PRAVO ................................................................................................................................... 220

  2.11. PREDUZETNITVO ............................................................................................................... 225

  3. IZBORNI UE STRUNI MODULI (IUSM) .................................................................................. 234

  3.1. BRIGA O GOSTU ..................................................................................................................... 234

  3.2. ANIMACIJA .............................................................................................................................. 241

  4. IZBORNI MODULI ....................................................................................................................... 250

  4.1. RECEPCIJSKO POSLOVANJE WELLNESS&SPA ..................................................................... 250

  4.2. STRANI JEZIK III ..................................................................................................................... 264

  4.2.1. FRANCUSKI JEZIK ............................................................................................................... 264

  4.2.2. NJEMAKI JEZIK ................................................................................................................. 289

  4.2.3. RUSKI JEZIK ........................................................................................................................ 314

  4.2.4. ITALIJANSKI JEZIK ............................................................................................................. 337

  4.3. EKOLOGIJA I ZATITA IVOTNE SREDINE .......................................................................... 362

  4.4. BONTON U UGOSTITELJSTVU .............................................................................................. 368

  4.5. TURISTIKI PROJEKTI ........................................................................................................... 373

  4.6. VODIKI POSLOVI .................................................................................................................. 377

  4.7. POSLOVNA PSIHOLOGIJA ..................................................................................................... 382

  4.8. OSNOVE KUVARSTVA ............................................................................................................ 389

  4.9. OSNOVE RESTORATERSTVA ................................................................................................. 399

  5. STRUNI ISPIT ........................................................................................................................... 407

  5.1. STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA ......................................................................................... 407

  5.1.1. AGENCIJSKO POSLOVANJE ............................................................................................... 407

  5.1.2. HOTELIJERSKO POSLOVANJE ........................................................................................... 411

  5.2. STRUNI RAD ......................................................................................................................... 416

  5.2.1. AGENCIJSKO POSLOVANJE ............................................................................................... 416

  5.2.2. HOTELIJERSKO POSLOVANJE ........................................................................................... 418

  6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA UENICIMA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM

  POTREBAMA ................................................................................................................................... 419

  7. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ................................ 420

  8. PROFIL I NIVO OBRAZOVANJA NASTAVNIKA ......................................................................... 420

  9.NAIN IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ....................................................................... 423

  9.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .............................. 423

  10. DRUGA PITANJA OD ZNAAJA ZA REALIZACIJU OBRAZOVNOG PROGRAMA .................. 425

  10.1. PROFESIONALNA PRAKSA ................................................................................................... 425

  10.2. SLOBODNE AKTIVNOSTI ...................................................................................................... 425

  11. RADNA GRUPA ......................................................................................................................... 426

 • 3

  I OPTI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA 1. NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA: TURISTIKI TEHNIAR 2. NAZIV NIVOA OBRAZOVANJA: