Click here to load reader

Teberia nr 9

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

magazyn o technologiach i innowacjach

Text of Teberia nr 9

 • Gaz upkowy: szansaczyzagroenie?

  Steve JobSjest tylko jeden?

  20 latinternetuw Polsce

  Polska szkoaPrzyszocijak efektywnie uczy dziecii modzie?czy nowe technologiemog w tym pomc?

  NaUk a TEcHNoloGiE GosPoDark a czoWiEk

  nuMer 6(9) wrzesie 2011

 • 22

 • * skd ta nazwa teberia?

  ot gdy pojawi si gotowy projekt witryny portalu niestety nie byo nazwy. sugestie i nazwy sugerujce jednoznaczny zwizek ze szko

  eksploatacji Podziemnej typu novasep zostay odrzucone i w pierwszej chwili signem do czasw staroytnych, a wic bstw ziemi, podziemi i tak pojawia si nazwa geberia, bo bg ziemi w staroytnym egipcie to geb. Pierwsza myl to geberia, ale pamitaem o zaleceniach ala i laury ries, autorw znakomitej ksieczki triumf i klska dot.comw, ktrzy pisz w niej, e w dobie internetu nazwa strony internetowej to sprawa

  ycia i mierci strony. i dalej pisz nie mamy adnych wtpliwoci, co do tego, e oryginalna i niepowtarzalna nazwa przysuy si witrynie znacznie lepiej ni jakie

  oglnikowe haso. Po kilku dniach zaczem przeglda wspaniaa ksik Paula johnsona cywilizacja staroytnego egiptu, gdzie spotkaem wiele informacji o staroytnych tebach (obecnie karnak i luksor) jako jednej z najwikszych koncentracji zabytkw w egipcie, a by moe na wiecie.

  skoro w naszym portalu ma by skoncentrowana tak dua ilowiedzy i to nie tylko grniczej, to czemu nie teberia.

  Jerzy kickiPrzewodniczcy komitetu organizacyjnego

  szkoy eksploatacji Podziemnej

  Portal teberia.pl zosta utworzony pod koniec 2003 roku przez grup entuzjastw skupionych wok szkoy eksploatacji Pod-

  ziemnej jako portal tematyczny traktujcy o szeroko rozumianej brany surowcw mineralnych w kraju i za granic. Magazyn ,,te-beria nawizuje do tradycji i popularnoci portalu internetowego

  teberia.pl, portalu, ktry bdzie zmienia swoje oblicze i stawa si portalem wiedzy nie tylko grniczej, ale wiedzy o otaczajcym

  nas wiecie.

  adres redakcji:Fundacja dla akademii grniczo-Hutniczej

  im. stanisawa staszica w krakowiepawilon c1 p. 322 aal. Mickiewicza 30

  30-059 krakwtel. (012) 617 - 46 - 04fax. (012) 617 - 46 - 05

  e-mail: [email protected] www.teberia.pl

  redaktor naczelny: jacek srokowski ([email protected])z-ca redaktora naczelnego: tomasz siobowicz ([email protected]

  teberia.pl)dyrektor zarzdzajcy Projektu teberia: artur dyczko ([email protected]

  min-pan.krakow.pl)Biuro reklamy: Magorzata Boksa ([email protected])

  studio graficzne: Pigment design&media (www.pigment-art.com)

  wydawca: Fundacja dla akademii grniczo-Hutniczejim. stanisawa staszica w krakowie

  prezes: jerzy kicki

  [email protected]

  niP: 677-228-96-47regon: 120471040

  krs: 0000280790

  konto Fundacji:Bank Pekao sa

  ul. kazimierza wielkiego 7530-474 krakw

  nr rachunku: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391swiFt: PkoPPlPw

  iBan; Pl 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391

  redakcja nie odpowiada za tre ogosze.(c)copyright Fundacja dla agH wszelkie prawa zastrzeone.

  aden fragment niniejszego wydania nie moe by wykorzysty-wanyw jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

  sPis treci:

  46

  1011142224262830384048

  20 lat internetu w Polsce1991-2011

  joBs jest tylko jeden ?

  szkoa do PoPrawki

  koMiks

  roBotyka dla 7-latkw

  doBrze Poskadane klocki

  nauka z weBQuesteM

  ucze w iscali

  iPad w szkole

  trzeBa cHcie counowoczeni

  otwarci na nowoci

  Biznes zaMawia studenta

  wielki odwiert

 • 1991

  W kocu sierpnia uruchomione zostaje pierwsze poczenie internetowe z War-szawy do Kopenhagi, z inicjatywy prof. dr hab. Antoniego Kreczmara, dr Rafaa Pietraka (na zdjciu) i dr Krzysztofa Helera. Chodzi o pierwsz bezporedni wymian poczty elektronicznej. 23 sierpnia - z Hamburga przychodzi pierwsza odpowied na poczt elektroniczn wysan z Polski. Cyfronet w Krakowie buduje Internet, korzystajc z przemyconego przez CO-COM routera CISCO.W tym czasie powstaje take Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa (NASK)Liczba uytkownikw sieci w Polsce przekracza 2000.

  1993

  1992

  powstaje pierwszy komercyjny dostawca Internetu - ATM S.A. W tym samym roku mierci naturaln ginie wikszo wirusw dla odchodzcych w zapomnienie platform niekompaty-bilnych z IBM i MS-DOS. Rok 92 to rwnie pojawienie si pierwszego wirusa dla Windows! Zwa si on Win.Vir_1_4 i potrafi infekowa pliki wykonywalne systemu. To pocztek i bar-dzo mocno ograniczone moliwoci, ale te pocztek nowego rozdziau w wiecie kompute-rw! Na rynek w Czechosowacji wkracza Anti-Virus Guard. Prekursor naszego AVG, pradzia-dek tego co mamy w uytku dzi.

  w sierpniu rusza pierwszy polski serwer WWW www.fuw.edu.pl. W tym samym roku zarysowuj si pierwsze ksztaty podziemia cyberprzestpcw i rozwijaj si me-tody infekcji, pojawiaj si kolejne wirusy polimorficzne. Na rynek tej dobrej strony wkracza Microsoft ze swoim Antivirusem, ktry mimo dobrego startu na rynku i po-zytywnych opinii finalnie zostaje wstrzymany i zamkni-ty.

  1995

  1994

  w czerwcu powstaje Maloka BBS - pierwszy BBS oferujcy komercyjny do-stp do Internetu. 1994 rok przynosi pierwsze polskie grupy sieci Usenet. Pojawiaj si pl.polwro, pl.listserv.polip. W tym samym roku wiat wirusw dotykaj pierwsze dwa polimorfy z prawdziwego zdarzenia SMEG.Pa-thogen i SMEG.Queeg. Zaczynaj si rwnie pierwsze epidemie wirusw komputerowych. Sprawc pierwszej jest polimorficzny wirus OneHalf. Do rynku konkurencji czyli antywirusw docza w 94 roku Antiviral Toolkit-Pro autorstwa Kaspersky`ego.

  18 maja - Powstaje Polska Spo-eczno Internetu, organizacja, ktrej celem jest propagowanie rozwoju polskiego Internetu; dziaaa do 1997 roku. w 1995 powstaje pierwsze www instytu-cji kulturalnej Centrum Sztuki Wspczesnej.

  1996

  W kwietniu Telekomunikacja Polska SA uruchamia oglnodostpny numer 0-20 21 22, pozwalajcy na poczenie z Internetem przez modem telefo-niczny. W grudniu pojawiaj si w sieci pierwsze darmowe konta poczty elektronicznej, oferowane przez Polbox. W tym samym roku w Polsce powsta-je free.polbox.pl pierwszy serwer darmowych kont e-mail. Rwnolegle z tymi wydarzeniami do hi-storii przechodzi epidemia Win.Tentacle bdcego pierwszym wirusem wykrytym na wolnoci, ktry atakowa system Windows.

  1997

  1997 rok przy-nosi nam pocz-tek domen art.pl oraz pierw-szy darmowy serwer www. P re k u r s o re m jak w przypad-ku poczty elek-tronicznej jest free.polbox.pl. wiat wirusw pdzi dalej. Pre-miera Office 97 skutkuje wy-sypem makro wirusw ataku-jcych Worda i Excela.

  1998

  4 TEBERIA /09 /2011

 • 20 lat Internetu w Polsce 1991-2011

  14 padziernika Powszechny Bank Gospodarczy w odzi uruchomi pierwszy w Polsce rachunek z dostpem przez Internet (na jego bazie powsta wirtualny mBank). 1998 rok to pierwszy koncert w internecie, ktry odby si rw-nolegle w trzech miastach: Warszawie, Helsinkach i Oslo w dniu 24 wrzenia 1998 roku o godzinie 20.00 podczas 41. Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspczesnej Warszawska Jesie - Pnoc 98.

  1999

  29 listopada rozpoczyna si pilotaowa sprzeda SDI - (Szybki Dostp do Internetu, Stay Dostp do In-ternetu) oferowana przez TP S.A. zapewniajca stae cze z internetem bez blokowania linii telefonicznej. Usuga oferujca dostp z prdkoci 115 kbit/s oferowaa rwnie stay adres IP.W grudniu startuje Allegro.pl, wkrtce najwiksza polska platforma e-commerce.

  2000

  W marcu Telefonia Dialog SA uzyskuje koncesj na wiadczenie usug dostpu do Internetu w caym kraju, jako drugi operator po TPSA.

  2001 15 stycznia - TPSA uruchamia usug Neostrada, umoliwiajc stay dostp do Internetu poprzez lini telefoniczn. 26 wrzenia rusza polska Wikipedia.

  Rodz si wirusy bezplikowe czyli rezydentne, egzystujce tylko w pami-ci RAM. Pierwsze ataki wirusw sigaj komunikatorw internetowych MS Messneger oraz ICQ.

  2003

  11 wrzenia NASK wprowadza do uytku domeny ze znakami narodowymi.

  2006 11 listopada startuje serwis spoecznociowy Nasza-Klasa.pl, najwikszy w Polsce portal spoecznociowy.

  Dziki niemu Internet trafi pod przysowiow strzech. W momencie szczytowym Nasza-Klasa liczy ok. 13 mln uytkownikw.

  2010

  postpuje szybkie upowszechniania si mediw w Internecie rozrastaj si serwisy oferujce radio i materiay te-lewizyjne w sieci, ruszaj nowe serwisy wideo na danie w Internecie.

  15,8 milionw internautw w Polsce. Jak podaje IAB Polska, liczba sklepw internetowych wynosi ju dzi w Polsce ok. 10 tys., w sieci kupuje 74 proc. internautw.20

  11

  rdo: wikipediaTEBERIA /09 /2011

 • wydarzenia

  Jego funkcj obejmie dotychczasowy dyrektor operacyjny Tim Cook. Zawsze mwiem, e jeli nadejdzie dzie, w ktrym nie bd ju mg wykonywa swoich obowizkw jako dyrektor Ap-ple, bd pierwsz osob, ktra wam o tym powie. Niestety ten dzie nadszed napisa Jobs w owiadczeniu przesanym do zarzdu Apple.

  Steve Jobs,dyrektorwykonawczyApplezrezygnowaze stanowiskaz powodwzdrowotnych.

  JobsJesttylkoJeden?

  6 TEBERIA /09 /2011

 • Zwykle zmiany kadrowe w biznesie, zwaszcza technolo-gicznym nie budz wikszych emocji. Kiedy przed kilko-ma miesicami ze stanowiskiem CEO firmy Google egna si Eric Schmidt pojawiy si sporo newsw, kilka ana-liz i komentarzy. Nikt jednak nie ro-bi z tego rozpaczy. Jednak Jobs dla wiata technologii to niemale ikona. Posta numer jeden. Cho od duszego czasu wydawao si to nieuchronne, to jednak wiadomo, e Jobs egna si z fotelem prezesa Ap-ple niemal wstrz-sna wiatem biz-nesu i technologii. Ba, kultury i poli-tyki.

  Ju podczas ostatnich prezen-tacji nowoci jakie prezentowaa firma

  z Cupertino Jobs wyglda jakby od lat zmaga si z anoreksj. W istocie od lat chorowa. W 2004 r. przey raka trzustki, a pi lat pniej operacj przeszczepu wtroby. Jego obecny stan zdrowia osnuty jest tajemnic,