Click here to load reader

SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA. SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie służące do za­rządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych tech­nik informacyjno – komunikacyjnych oraz psychologii i pedagogiki medialnej. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

 • SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzdzie suce do zarzdzania i wspomagania procesu ksztacenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno komunikacyjnych oraz psychologii i pedagogiki medialnej.

 • W naszej szkole dziaa ju Platforma Edukacyjna i jest ju wykorzystywana przez:nauczycieliuczniwRodzicw

 • INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI SPE umoliwia nauczycielom:

  analiz potrzeb uczniw (ankiety, analiza wynikw), tworzenie autorskich lekcji, wicze, testw czy sprawdzianw,wykorzystywanie sprawdzonej bazy materiaw dydaktycznych i prezentowanie materiaw podczas lekcji z wykorzystaniem komputerawymian informacji i komunikacj z pozostaymi uytkownikamidzielenie si swoim dowiadczeniem z modszymi pedagogamirzeczywiste przeprowadzanie testw, sprawdzianw (e-learning),automatyczne ocenianie oraz raportowanie wynikw w nauceprowadzenie dodatkowych zaj pozalekcyjnych (kek przedmiotowych dla zainteresowanych uczniw)umieszczanie NACOBEZU do sprawdzianw i kartkwek oraz celw lekcji

 • INFORMACJE DLA RODZICW

  Dla rodzicw jest to skuteczne narzdzie motywujce dziecko do nauki. Wdroenie platformy w szkole wyrcza rodzicw z niewdzicznej roli zmuszania dzieci do nauki, sprawia, e dla dzieci nauka staje si przyjemna. Platforma znajduje rwnie zastosowanie w edukacji starszej modziey (gimnazjum, szkoy ponadgimnazjalne) i dziki niej modzie moe poszerza swoj wiedz przed najwaniejszymi egzaminami, podsumowujcymi poszczeglne etapy. Dodatkowo, system wspomaga ksztacenie uczniw niepenosprawnych i chorych, ktrzy przez duszy czas lub w ogle nie mog uczszcza do szkoy. Rodzice mog bezporednio czy si z dziennikiem elektronicznym LIBRUS w celu sprawdzienia ocen oraz nieobecnoci dziecka.

 • INFORMACJE DLA UCZNIW

  Dziki moliwoci udostpniania dodatkowych treci edukacyjnych przez Internet, SPE pozwala uczniom:

  rozwija zdolnoci i pogbia posiadane informacjew kadej chwili mie dostp do udostpnionych przez nauczycieli materiaw z lekcji, nadrabia zalegoci lub/i pogbia wiedzszybciej, lepiej zapamitywa przyswajany materia,zwikszy zainteresowanie nauk poprzez atrakcyjn dla dzieci i modziey form przekazywania informacji, nauczy si wykorzystywa komputer i Internet w pracy i nauce,wymienia informacje i wiedz poprzez czat.

 • Platforma Edukacyjna jest doskonale skorelowana z dziennikiem elektronicznym Librus

 • Dzikujemy za uwag

  Przezentacj przygotowaa Baron Dorota

Search related