TMR - oferta edukacyjna

  • View
    346

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of TMR - oferta edukacyjna

  1. 1. Z I _P , /2 I.I I W :1 Lr_ _I _ I _ LIII (Wck y _L_ _k_ m _ _A J w,I.If w 4 _LLI-H PLAM ! P4M u I `$ y: :I `L NI 167 ` I r:I . PI IC?PW A" I Z? ? .N T0 PRIORYTET W ZESPOLE SZK NR 2 CKUAW PYRZYCCHKLASA POD PATRONATEM FIRMY A rothnika p 4 _ Z ` -_ wi* T '_ w r ZA DARMO UPRAWNIENIAf _I W KOMBAJNISTY: I - ~' ZF UPRAWNIENIA NACIGNIKISAMOCHD I' - i v r STAAWSPPRACAZAGENCJ I I * RESTRUKTURYZACJIIMODERNIZACJIROLNICTWA ._ V SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZy-~ I' DORADCWZAWODOWYCH r 'f f A I I _ r PRAKTYKIWDUYCHINOWOCZESNYCH I ' GOSPODARSTWACH ~ r WSPPRACAZRENOMOWANYMI m3 , gZAKADAMI PRACYQwjjgxfx-m : III Z In : I: 'I , Ii ! IanlmmliftdnidalIAIbnVHIUEIIEl-I 1m.'lihbzzl if-ivtl-. Lryj ? TMI/ I : xuuu-htiI li~I'Ili-ruli'l 'lt-lrlin`rll-_u'f 'EVJIIIHQILIIAHPtai.:mhmm arr-mw. : auc.:nrunnrnwrigxnm. .nnru_~aratuxv. u,n. xnI z`j 'anawa _r-l : Int-iu
  2. 2. MODY CZOWIEK UCZY SI,RODZICE PRZEPISUJ MU 10 Ha I JU MOG POBIERA RENT STRUKTURALN,UNIA EUROPEJSKA DAJE 70.000 BEZZWROTNEJ POYCZKI NA ZAGOSPODAROWANIE DLA MODEGO ROLNIKA - NIKT NIE POWIE E NIE WARTOSZKOL/ l. GIIVR. IITUJ E II'. TERI'. I-T !TMR DAJE SZNS NA:r PROWDZENIE WASNEGO GOSPODARTWA ROLNEGO __ _b_ p KORZYSTANIE ZE RODKW UE I .i, ..i. .j. ,.. t. .I _,1 r PRAC W PUNKTACH SERWISOWYCHw" t- : .13MACIEJ ROMANOWSKI:ABSOLWENT TMR r PRACUJE W FIRMIIE GRENE I PROWADZI I oBsuowYcH poJAznow I MASZYRWASNE GODPODARSTWOV ZDOBYCIE PRAWA JAZDY KATEGORII B,T ABSOLWENT TMR I POSIADA WYKSZTACENIE REDNIEMOE KONTYNUOWA NAUK NA STUDIACH NIE TYLKO ROLNICZYCH ODBYWA PRAKTYKI W NOWOCZESNYCH GOSPODARSTWACH IzAKADAcH wk A ` ZDOBYWA KWALIFIKACJE:L' M.1. UYTKOWANIE POJAZDOWI MASZYN, i S URZDZE N a: A INARZDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE O. M.2. OBSUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWA L "POJAZDW,MASZYN l URZDZE sTosoWANYCH W * 'O ROLNICTWIE * ' Z__ y_ M.43. ORGANIZACJA PRAC ZWIZANYCH z L l,342:7IEKSPLOATACJ RODKW TECHNICZNYCHsTosoWANYCH w ROLNICTWIE FILIP BULANOWSKI ABSOLWENT TMRPROWADZI WASNE GOSPODARSTWO

Search related