Click here to load reader

OFERTA EDUKACYJNA

 • View
  59

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OFERTA EDUKACYJNA. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy. W skład Zespołu Szkół wchodzą:. Oddziały przedszkolne - 3; Szkoła Podstawowa - po 2 oddziały klas 1- 5,3 oddziały klas 6, w tym cztery oddziały integracyjne (kl. 1a, 3a,5b i 6a); - PowerPoint PPT Presentation

Text of OFERTA EDUKACYJNA

 • OFERTA EDUKACYJNAZespou Szk z Oddziaami Integracyjnymi w omnicy

 • W skad Zespou Szk wchodz:Oddziay przedszkolne - 3;

  Szkoa Podstawowa - po 2 oddziay klas 1- 5,3 oddziay klas 6, w tym cztery oddziay integracyjne (kl. 1a, 3a,5b i 6a);

  Gimnazjum po 3 oddziay klas I i II i 2 oddziay klas III, w tym jeden oddzia integracyjny (kl. III a)

  W sumie do ZSzOI w omnicy uczszcza 461 uczniw.

 • OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAY PRZEDSZKOLNE W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY NASZYM DZIECIOM ZAJCIA:

  a) czciowo odpatne:z rytmiki;z jzykw obcych - j. angielski, j. niemiecki;

  b) bezpatne:Zajcia komputerowe - na bazie programw edukacyjnych;Zajcia logopedyczne grupowe i indywidualne;

 • OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAY PRZEDSZKOLNEBaza dydaktyczna:

  dobrze wyposaone, przestronne sale,

  wydzielony korytarz do zaj wychowania fizycznego oraz zaj warsztatowych,

 • OFERTA EDUKACYJNA SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY :

  UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ Z OBNIONYMI MOLIWOCIAMI INTELEKTUALNYMI:

  W KLASACH 1 3 SP

  Zajcia terapii pedagogicznej,

  Zajcia terapii logopedycznej,

  Zajcia korekcyjno kompensacyjne,

  Zajcia wyrwnawcze z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,

  Zajcia gimnastyki korekcyjnej

 • OFERTA EDUKACYJNA SZKOA PODSTAWOWAW KLASACH 4 6 SP

  Zajcia terapii pedagogicznej,

  Zajcia terapii logopedycznej,

  Zajcia korekcyjno kompensacyjne,

  Zajcia wyrwnawcze na kadym poziomie nauczania z zakresu matematyki i jzyka polskiego,

  Przygotowanie humanistyczne (Sprawdzian po kl. 6),

  Przygotowanie matematyczno przyrodnicze (Sprawdzian po kl. 6),

 • OFERTA EDUKACYJNA SZKOA PODSTAWOWABAZA DYDAKTYCZNA: Gabinet terapii logopedycznej.Gabinet terapii pedagogicznej.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWA KLASY 1 - 3W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY :

  UCZNIOM UZDOLNIONYM:Koo muzyczno taneczne,Koo informatyczno - fotograficzne (z rodkw UE)Koo teatralno - plastyczne, ( z rodkw UE)Koo plastyczno dekoratorskie.

  ZAJCIA OGLNODOSTPNE:Wychowanie komunikacyjne,Nauk pywania,Zajcia z pierwszej pomocy,Koo turystyczne,Zajcia komputerowe w ramach zaj lekcyjnych

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWA- KLASY 4-6W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY :

  UCZNIOM UZDOLNIONYM:

  Koo jzyka angielskiego,Koo jzyka niemieckiego,Koo wokalno - instrumentalne,Koo plastyczne,Koo przyrodnicze,Koo informatyczne,Koo teatralne,Koo fotograficzne,

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWA KLASY 4-6W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY :

  ZAJCIA OGLNODOSTPNE:

  Zajcia z zakresu tenisa stoowego,

  Gry i zabawy,

  Koo turystyczne,

  Zajcia komputerowe w ramach zaj lekcyjnych,

  Wolontariat uczniowski,

  Zajcia sportowe gry druynowe,

  Gry i zabawy sportowe,

 • OFERTA EDUKACYJNA BAZA DYDAKTYCZNAPracownia komputerowa- 20 stanowisk Pracownia komputerowa 10 stanowiskStanowisko dla osb niedowidzcych

 • OFERTA EDUKACYJNA BAZA DYDAKTYCZNASALA ZABAW DLA UCZNIW Z KLAS 0 -3 SP

 • OFERTA EDUKACYJNA BAZA DYDAKTYCZNAMiasteczko ruchu drogowego.Turniej tenisa stoowego.Sala gimnastyczna Dzie Sportu.

 • OFERTA EDUKACYJNA DOKUMENTACJA FOTOPrace koaplastycznegowito filmu- koo filmowe.Wystp koa wokalno instrumentalnego.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWA KLASY 1-6W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY :

  Nauk jzyka niemieckiego poprzez dowiadczenie, czyli :udzia w wymianie polsko niemieckiej ze Szko Podstawow w Boxberg,

  My u naszych przyjaci- wrzesie 2009

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Wsparcie pedagoga szkolnego,Opiek psychologiczn,Opiek medyczn (pielgniarka szkolna, stomatolog),

  Gabinet pedagogaGabinet psychologaGabinet stomatologicznyGabinet pielgniarki

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAHerbat do niadania na stowce szkolnej (oddz. przedszkolne, klasy 1-3 SP)Penowartociowe obiady,

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY :

  Realizacj programw profilaktycznych,W KLASACH 1 3 SPSzklanka mlekaOwoce w szkolePrzyjaciele Zippiego Midzynarodowy program rozwoju emocjonalnego dzieci modszych,Caa Polska czyta dzieciom- edukacja czytelnicza,

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna- Programu Caa Polskaczyta dzieciom.Pan Bogusaw Trzaska - Sotys wsi omnica czyta dzieciom bajki.Posumowanie konkursu adnego czytania

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY :

  Realizacj programw profilaktycznych,W KLASACH 1 6 SPPromocji zdrowia w ramach Szkoy Promujcej Zdrowie,Szkoa dbajca o bezpieczestwoW ramach festynu integracyjnego uczymy si samodzielnoci, zdrowego ywienia oraz ubierania si adekwatnie do pogody.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWASzkoa posiada certyfikaty:

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna.

  W ramach programu Szkoy dbajcej o bezpieczestwo, cyklicznie w czerwcu przeprowadzamy akcj pod nazw bezpieczne wakacje.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna.Uczniowie mog swoje rzeczy pozostawi w szafce.Korytarze szkolne monitorowane s 16 kamerami.Na bieco wsppracujemy z Policj.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY :Wyjazdy na Zielon szkoWyjazdy na kolonie terapeutyczne,

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY :Uczestniczenie w realizacji programw wychowawczych nakierowanych na integracj zespou klasowego, kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych, itp.

  14 padziernika kadego roku odbywa si uroczyste lubowanie i Pasowanie dzieci na uczniw klasy pierwszej.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna.

  Dzie Babci i DziadkaDzie Matki

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna.Dzie pluszowego misia.HalloweenMikoajkiBal karnawaowy

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY :

  Moliwo odrabiania zada domowych na tzw. Cichej wietlicy pod okiem nauczycieli specjalistw oraz przy pomocy zdolnych uczniw.

  Moliwo ciekawego spdzenia czasu wolnego w tzw. wietlicy gonej w oczekiwaniu na autobus lub rodzicw.

  Moliwo poszerzenia swojej wiedzy po zajciach lekcyjnych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz bibliotece szkolnej.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna

  wietlica gonaInternetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY :

  Moliwo uczestniczenia w wielu akcjach charytatywnych na rzecz:Chorych dzieci,Pogorzelcw,Dzieci przebywajcych w domach dziecka ,Zwierzt w schronisku Poprzez organizacj akcji charytatywnych uczymy dzieci: empatii, wraliwoci na drugiego czowieka, tolerancji i integracji w trudnych chwilach.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWADokumentacja fotograficzna.

 • OFERTA EDUKACYJNA - SZKOA PODSTAWOWAZAPRASZAM DO ZESPOU SZK Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI w OMNICYorazDZIKUJ ZA UWAG.

Search related