Click here to load reader

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) · PDF file 2 Indholdsfortegnelse! Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN.....4!

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) · PDF file...

 • STUDIEORDNING

  MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

  SEPTEMBER 2013

  REVIDERET AUGUST 2014

 • 2

  Indholdsfortegnelse  

  Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN ............................................................................................................... 4   Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL .................................................................................................... 5   Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN ...................................................................................... 6  

  3.1   Pædagogik ................................................................................................................................ 6   3.1.1   Uddannelsen og studieaktivitetsmodellen ............................................................... 6  

  3.2   Gennemsigtighed og kvalitetssikring ................................................................................. 7   3.3   Møde- og deltagelsespligt ..................................................................................................... 8  

  3.3.1   Fravær på grund af sygdom ........................................................................................... 8   3.3.2   Erstatningsopgaver .......................................................................................................... 8   3.3.3   Andet fravær .................................................................................................................... 8  

  3.4   Progression ............................................................................................................................... 8   3.5   Orientering af studerende .................................................................................................... 8  

  Kapitel 4 UDDANNELSENS OPBYGNING ............................................................................................. 9   Kapitel 5 UDDANNELSENS INDHOLD ............................................................................................... 10  

  5.1   1. SEMESTER .......................................................................................................................... 10   Medieproduktion ........................................................................................................................ 10   Branchekendskab og metode ................................................................................................... 10   Ledelse & Organisation ............................................................................................................. 11   Økonomi og forretningsforståelse ......................................................................................... 11  

  5.2   2. SEMESTER ........................................................................................................................... 11   Projektstyring ............................................................................................................................... 12   Erhvervsjura ................................................................................................................................. 12   Markedsføring og reklame ........................................................................................................ 12   Premedie ....................................................................................................................................... 12   1. årsprojekt ................................................................................................................................. 13  

  5.3.   3. SEMESTER .......................................................................................................................... 13   Trykt medieproduktion .............................................................................................................. 13   Trykt medieprojektledelse ....................................................................................................... 13   Digital medieproduktion 1 ....................................................................................................... 14   Digital medieproduktion 2 ....................................................................................................... 14  

  5.4.   4. SEMESTER .......................................................................................................................... 14   Fælles valgfag .............................................................................................................................. 14   MPL-specifikke valgfag .............................................................................................................. 15   Engelsksprogede MPL-specifikke valgmoduler ................................................................... 15  

  5.5.   5. SEMESTER .......................................................................................................................... 15   Praktik ............................................................................................................................................ 15  

  5.6   6. SEMESTER ........................................................................................................................... 16   Innovation- og entreprenørskab ............................................................................................. 16   Bachelorprojekt ........................................................................................................................... 16  

  Kapitel 6 EKSAMENER .......................................................................................................................... 18   6.1   Oversigt over eksamener ................................................................................................... 18   6.2   Eksamenssprog ...................................................................................................................... 18   6.3   Tilmelding til eksamen ........................................................................................................ 19   6.4   Dispensation i forbindelse med eksamener ................................................................... 19   6.5   Anonymitet ved eksamen ................................................................................................... 19   6.6 Krav til eksamensopgaver .................................................................................................. 19   6.7   Reeksamen ............................................................................................................................. 19   6.8   Sygeeksamen ......................................................................................................................... 19  

 • 3

  6.9   Spærreregler .......................................................................................................................... 20   6.10   Generelle bestemmelser vedrørende eksamen .......................................................... 20   6.11   Klage og anke over eksamen ........................................................................................... 20   6.12   Karaktergivningssystemet ................................................................................................ 20   6.13   Eksamensbevis og karakterudskrift ............................................................................... 21   6.14   Merit ....................................................................................................................................... 21  

  Kapitel 7 GENERELLE BESTEMMELSER ............................................................................................. 22   7.1   Orlovsregler ........................................................................................................................... 22  

  7.1.1 Hovedregel ..................................................................................................................... 22   7.1.2   Sygeorlov ........................................................................................................................ 23  

  7.2.   Udformning af ansøgninger ............................................................................................... 23   7.3 Studieaktivitet ....................................................................................................................... 23   7.4   Ikrafttræden ........................................................................................................................... 23  

 • 4

  Kapitel 1

  STUDIEORDNINGEN Studieordningen angiver de overordnede mål for uddannelsen og for de enkelte forløb, ligesom den fastslår de overordnede pædagogiske principper. Studieordningen fastsætter også regelsættet for de studerendes rettigheder og pligter. Kvalitetschefen og uddannelseslederen fører tilsyn med, at studieordningen efterleves, og sikrer, at godkendelse af fagbeskrivelser og evalueringer foregår med inddragelse af de relevante undervisere samt De Studerendes Råd (DSR) Kvalitetschefen vedligeholder studieordningen – med de krav og inden for de frihedsgra- der, der gives af lovgivning og bekendtgørelser. Dog foretages formelle ændringer i for- hold til ny bekendtgørelse af uddannelsesadministrationen. Væsentlige ændringer i stu- d

Search related