Studieordning for 2014- 2016 2015-04-12آ  Side 2 af 62 Denne studieordning udgأ¸r den fأ¦lles del af

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for 2014- 2016 2015-04-12آ  Side 2 af 62 Denne studieordning udgأ¸r den fأ¦lles...

 •  

    1/62 

                       

                         

  Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del

  2014- 2016

  Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management

  Version 0.2 15.08.2014

 • Side 2 af 62   

     

   

  Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse inden for  finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013.  

  Den engelske betegnelse for uddannelsen er ” Academy Profession Degree Programme in Financial  Management”. 

   

  Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152061 

   

  Studieordningen er fælles for følgende institutioner: 

   

  Erhvervsakademi Aarhus   www.eaaa.dk  

  Erhvervsakademiet Lillebælt  www.eal.dk  

  Professionshøjskolen University College Nordjylland  www.ucn.dk 

  Erhvervsakademiet Copenhagen Business  www.cphbusiness.dk 

  Erhvervsakademi SydVest  www.easv.dk 

  Erhvervsakademi Sjælland  www.easj.dk 

  Erhvervsakademi Kolding, IBA  www.iba.dk  

  Erhvervsakademi Dania  www.eadania.dk 

  Erhvervsakademi Midtvest  www.eamv.dk 

   

   

 • Side 3 af 62   

     Indholdsfortegnelse 

  1.  Generelle bemærkninger .......................................................................................................... 6  1.1  Formål .............................................................................................................................................. 6  1.2  Uddannelsens navn og dimittendernes titel .................................................................................. 7  1.3  Adgang .............................................................................................................................................. 7  1.4  Varighed ........................................................................................................................................... 7  1.5  Ikrafttrædelse og overgang ............................................................................................................. 7  2.  Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang .......................................................................... 7  2.1  Kerneområde 1: Erhvervsjura (K1) .................................................................................................... 8  2.2  Kerneområde 2: Erhvervsøkonomi (K2) ............................................................................................ 8  2.3  Kerneområde 3: Finansielle virksomheder og markeder (K3) ........................................................... 9  2.4  Kerneområde 4: Kunde‐ og samarbejdsrelationer (K4) .................................................................. 10  2.5  Kerneområde 5: Statistik og metode (K5) ....................................................................................... 10  2.6  Kerneområde 6: Samfundsøkonomi (K6) ........................................................................................ 11  2.7  Kerneområde 7: Kommunikation (K7) ............................................................................................. 12  2.8  Kerneområde 8: Privatøkonomi (K8) ............................................................................................... 12 

  3.  Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder ... 13  3.1  Obligatorisk uddannelseselement: Finansielle markeder og rådgivning I+II .................................. 13  Finansielle markeder og rådgivning I ............................................................................................................. 14  Finansielle markeder og rådgivning II ............................................................................................................ 15  3.2  Obligatorisk uddannelseselement: Finansielle markeder og rådgivning III .................................... 16  Finansielle markeder og rådgivning III ........................................................................................................... 16  3.3  Obligatorisk uddannelseselement: Finansiel markedsføring .......................................................... 17  3.4  Obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsøkonomi I+II ............................................................... 18  Erhvervsøkonomi I ......................................................................................................................................... 19  Erhvervsøkonomi II ........................................................................................................................................ 19  3.5  Obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsøkonomi III ................................................................. 20  Erhvervsøkonomi III ....................................................................................................................................... 21  3.6  Obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsjura ............................................................................ 22  Erhvervs – og finansjura I .............................................................................................................................. 22  Erhvervs – og finansjura II ............................................................................................................................. 23  3.7  Obligatorisk uddannelseselement: Samfundsøkonomi I+II............................................................. 25  Samfundsøkonomi I ....................................................................................................................................... 25  Samfundsøkonomi II ...................................................................................................................................... 25  3.8  Obligatorisk uddannelseselement: Salg og rådgivning II ................................................................ 27  3.9  Obligatorisk uddannelseselement: Salg og rådgivning III ............................................................... 28  3.10  Obligatorisk uddannelseselement: Økonomisk metode ................................................................. 30  3.11  Obligatorisk uddannelseselement: Statistik .................................................................................... 31 

  4.  Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer ........................................................... 32  5.  Praktik .................................................................................................................................... 33  6.  Afsluttende eksamensprojekt ................................................................................................. 34 

  6.1.1  Forside .............................................................................................................................. 35  6.1.2  Indholdsfortegnelse .......................................................................................................... 35  6.1.3  Problemformulering ......................................................................................................... 35  6.1.4  Metode ............................................................................................................................. 35 

 • Side 4 af 62   

  6.1.5  Kort beskrivelse................................................................................................................. 35  6.1.6  Analyse .............................................................................................................................. 35  6.1.7  Løsningsforslag .................................................................................................................. 36  6.1.8  Konklusion......................................................................................................................... 36  6.1.9  Bilag .................................................................................................................................. 36  6.1.10  Hvis I er flere der skriver sammen .................................................................................... 36  6.1.11  Omfang af det afsluttende eksamensprojekt ................................................................... 37  6.1.12  Formulerings‐ og staveevne .............................................................................................. 37  6.1.13  Formål ............................................................................................................................... 37  6.1.14  Læringsmål ........................................................................................................................ 37  6.1.15  Bedømmelse ..................................................................................................................... 38 

  7.  Oversigt over prøverne ........................................................................................................... 39  8.  Merit ............................................................................................