Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen - Studieordningen...  de faglige milj¸er og de praksisomr¥der,

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen - Studieordningen...  de faglige milj¸er og...

 • 1

  UNIVERSITY COLLEGE LILLEBLT

  Studieordning 2016

  Fysioterapeutuddannelsen

  Gldende fra 1. september 2016

  Revideret 18.08.17

 • Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

  Indhold

  1. Studieordningens grundlag og indhold ..........................................................5

  2. Uddannelsens forml og ml for lringsudbytte .........................................5

  3. Uddannelsens omfang og overordnede indhold ...........................................6

  3.1 Temaer ................................................................................................................. 6

  3.2 Fag ........................................................................................................................ 7

  3.2.1 Sundhedsvidenskabelige fag 145 ECTS ............................................................ 7

  3.2.2 Naturvidenskabelige fag 40 ECTS...................................................................... 7

  3.2.3 Humanistiske fag 15 ECTS ................................................................................. 7

  3.2.4 Samfundsvidenskabelige fag 10 ECTS .............................................................. 7

  4. Uddannelsens tilrettelggelse og forlb .......................................................8

  4.1 Uddannelsens fllesdel ..................................................................................... 8

  4.2 Uddannelsens samlede forlb ............................................................................ 8

  4.3 Studiestartsprve ................................................................................................ 8

  5. Uddannelsens 7 semestre ................................................................................8

  5.1 1. semester .......................................................................................................... 9

  5.2 2. semester ........................................................................................................ 11

  5.3 3. semester ........................................................................................................ 13

  5.4 4. semester ........................................................................................................ 16

  5.5 5. semester ........................................................................................................ 17

  5.6 6. semester ........................................................................................................ 20

  5.7 7. semester ........................................................................................................ 22

  6. Uddannelsens valgfrie elementer ................................................................ 24

  6.1 Omfang og placering af valgfrie elementer...................................................... 24

  6.2 Bedmmelse ...................................................................................................... 25

  7. Uddannelsens tvrprofessionelle elementer ............................................ 25

  7.1 Omfang og placering af tvrprofessionelle elementer ................................... 25

  7.2 De tvrprofessionelle elementers indhold...................................................... 26

  7.3 Bedmmelse ...................................................................................................... 26

  8. Bachelorprojektet ........................................................................................... 26

  9. Undervisnings- og arbejdsformer ................................................................. 27

  9.1 Studieaktivitetsmodellen som overordnet ramme .......................................... 27

  9.2 Supplerende om undervisnings- og arbejdsformer ......................................... 28

  9.2.1 Blended learning ............................................................................................... 28

  9.2.2 Simulationsundervisning .................................................................................. 28

  9.2.3 Innovative arbejdsformer .................................................................................. 28

 • Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

  9.2.4 Feedback ........................................................................................................... 29

  10. Differentiering af uddannelsen og undervisningen ................................... 29

  10.1 Generelt om differentiering af undervisning p indhold og metode .............. 29

  10.2 Studerende med srlige behov ....................................................................... 29

  10.3 Talentforlb ........................................................................................................ 30

  11. Klinisk uddannelse ......................................................................................... 30

  11.1 Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske

  uddannelsessteder ........................................................................................... 30

  11.2 Kriterier for godkendelse af kliniske undervisningssteder ............................. 32

  11.3 Kliniske individuelle studieplaner .................................................................... 33

  12. Prver ................................................................................................................ 33

  12.1 Generelt om prver ........................................................................................... 33

  12.2 Oversigt over prver i uddannelsen ................................................................. 34

  13. Merit og overflytning ....................................................................................... 35

  13.1 Merit ................................................................................................................... 35

  13.2 Overflytning ........................................................................................................ 35

  14. Krav til skriftlige opgaver ............................................................................... 35

  15. Deltagelsespligt, herunder mdepligt og studieaktivitet ......................... 36

  15.1 Deltagelsespligt, at vre studieaktiv p Sundhedsuddannelserne .............. 36

  15.2 Deltagelsespligt, herunder mdepligt i den teoretiske del af uddannelsen .. 36

  15.3 Deltagelsespligt, herunder mdepligt i den kliniske del af uddannelsen ..... 36

  15.4 Studieaktivitet .................................................................................................... 37

  16. Internationalisering ........................................................................................ 37

  16.1 Internationalization at Home ............................................................................ 37

  16.2 Internationalization abroad .............................................................................. 38

  17. Adgang til uddannelsen ................................................................................. 38

  18. Uddannelsens dispensationsret ................................................................... 38

  19. Forvaltningsretten ........................................................................................... 39

  20. Ikrafttrdelse og overgangsordninger ........................................................ 39

  21. Hjemmel ........................................................................................................... 39

  22. Bilag .................................................................................................................. 41

  22.1 Bilag 1 Nationale aftaler om uddannelsens fllesdel ................................... 41

 • Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

  22.2 Bilag 2 Ml for lringsudbyttet ved uddannelsens afslutning ......................... 4

  22.3 Bilag 3 Samlet oversigt over omfanget og fordelingen af uddannelsens

  teoretiske og kliniske elementer, temaer, fagomrder og fag .......................... 7

  22.4 Bilag 4 Uddannelsens samlede forlb ............................................................... 8

 • Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

  1. Studieordningens grundlag og indhold

  Studieordningen for Fysioterapeutuddannelsen ved University College Lilleblt (UCL) er

  udarbejdet p grundlag af Bekendtgrelsen om uddannelsen til professionsbachelor i

  Fysioterapi BEK nr. 503/2016 og Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelser og

  professionsbacheloruddannelser BEK nr. 1047/2016 og Lov om autorisation af

  sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed BEK nr. 877/2011. Studieordningen er

  udarbejdet med afst i nationale fllesaftaler vedrrende uddannelsens frste to r, som er

  beskrevet i bilag 1.

  Studieordningen har desuden hjemmel i bekendtgrelserne om adgang til uddannelser,

  prver og eksamen, karaktergivning, specialpdagogisk sttte, og talentinitiativer. Der er

  henvisninger til alle bekendtgrelserne i afsnit 21 Hjemmel.

  Endelig er studieordningen udarbejdet med henblik p realisering af University College

  Lilleblts overordnede ml for uddannelse af de mest eftertragtede professionsbachelorer,

  herunder fysioterapeuter, i Strategi 2020 af august 2012.

  Studieordningen tjener to forml:

  For det frste er Studieordningen det juridiske styringsdokument for uddannelsen, som

  definerer rammen for tilrettelggelse af det samlede uddannelsesforlb ved UCL.

  For det a