Studieordning for Akademiuddannelse i finansiel rå .STUDIEORDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN i FINANSIEL

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for Akademiuddannelse i finansiel rå .STUDIEORDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN i...

Studieordning

for

Akademiuddannelsen i Finansiel rdgivning

Gldende fra den 1. februar 2018

STUDIEORDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN i FINANSIEL RDGIVNING februar 2018

1

1. INDLEDNING ......................................................................................................................................................... 3

2. UDDANNELSENS FORML .............................................................................................................................. 3

3. UDDANNELSERNES VARIGHED ............................................................................................................... 4

4. UDDANNELSENS TITEL ................................................................................................................................ 4

5. ADGANGSKRAV ................................................................................................................................................ 4

6. UDDANNELSENS ML FOR LRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD .................... 4

6.1 UDDANNELSENS ML FOR LRINGSUDBYTTE ...................................................................................................... 5 6.2 UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD............................................................................................................ 5

7. AFGANGSPROJEKT P AU I FINANSIEL RDGIVNING ............................................................. 7

7.1 LRINGSML ......................................................................................................................................................... 7 7.2 UDARBEJDELSE AF AFGANGSPROJEKT .................................................................................................................. 8

8. UDDANNELSENS PDAGOGISKE TILRETTELGGELSE ............................................................ 8

8.1 UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER ........................................................................................................ 8 8.2 EVALUERING .................................................................................................................................................... 9

9. PRVER OG BEDMMELSER ..................................................................................................................... 9

10. MERIT ............................................................................................................................................................... 9

11. CENSORKORPS .......................................................................................................................................... 10

12. STUDIEVEJLEDNING .............................................................................................................................. 10

13. KLAGER OG DISPENSATION .............................................................................................................. 10

13.1 KLAGER OVER PRVER ...................................................................................................................................... 10 13.2 DISPENSATION FRA STUDIEORDNINGEN ......................................................................................................... 10

14. OVERGANGSORDNINGER .................................................................................................................... 10

15. RETSGRUNDLAG ....................................................................................................................................... 10

BILAG 1 OBLIGATORISKE MODULER (OB) ......................................................................................... 12

Modul Ob1: Erhvervsjura i den finansielle sektor ................................................................................ 12 Modul Ob2: Samfundskonomi ................................................................................................................... 13

BILAG 2 VALGFRIE MODULER INDEN FOR UDDANNELSENS FAGLIGE OMRDE (VF) .......................................................................................................................................................................................... 15

Modul Vf1: Boligfinansiering og -rdgivning .......................................................................................... 15 Modul Vf2: rsrapport og virksomhedsanalyse .................................................................................... 16 Modul Vf3: Pension .......................................................................................................................................... 17 Modul Vf4: Kredit til private ......................................................................................................................... 18 Modul Vf5: Andelsbolig og ejerforeninger ............................................................................................... 19 Modul Vf6: Ejendomsinvestering og finansiering ................................................................................. 20 Modul Vf7: Erhvervslejeret ........................................................................................................................... 21 Modul Vf8: Skat - privat ................................................................................................................................ 22 Modul Vf9: Investering ................................................................................................................................... 23 Modul Vf10: Bolig 1 ......................................................................................................................................... 24 Modul Vf11: Rdgivning og kommunikation .......................................................................................... 25

BILAG 3 UDDANNELSESRETNINGER OG RETNINGSSPECIFIKKE MODULER (RS) ....... 29

UDDANNELSESRETNING: BANK OG REALKREDIT ...................................................................................................... 29 Modul Rs1: Virksomhedens investering og finansiering .................................................................... 30 Modul Rs2: Data, marked og afstning .................................................................................................. 31 Modul Rs3: Finansielle Forretninger .......................................................................................................... 32

UDDANNELSESRETNING: EJENDOMSMGLER .......................................................................................................... 34

STUDIEORDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN i FINANSIEL RDGIVNING februar 2018

2

Modul Rs4: Ejendomshandel I ..................................................................................................................... 35 Modul Rs5: Ejendomshandel II ................................................................................................................... 36 Modul Rs6: Omstning af fast ejendom ................................................................................................. 37

UDDANNELSESRETNING: REVISION .......................................................................................................................... 38 Modul Rs7: Analyse af regnskabsdata...................................................................................................... 39 Modul Rs8: Revision og rsrapport ............................................................................................................ 40

UDDANNELSESRETNING: EJENDOMSADMINISTRATION ............................................................................................ 41 Modul Rs9: Administration af boligudlejningsejendomme ................................................................ 42 Modul Rs10: Ejendoms- og skatteregnskab ........................................................................................... 43

BILAG 4 INDLEDENDE KURSER ................................................................................................................. 44

MATEMATIK MED KONOMISK PROFIL ....................................................................................................................... 44 INDLEDENDE ERHVERVSJURA I DEN FINANSIELLE SEKTOR ...................................................................................... 45 INDLEDENDE IT........................................................................................................................................................... 46

BILAG 5 PRVEFORMER ................................................................................................................................ 47

INDLEDENDE KURSER ................................................................................................................................................... 47 Matematik med konomisk profil ............................................................................................................................ 47 Indledende erhvervsjura i den finansielle sektor ..................................................................................................... 47

OBLIGATORISKE FAGMODULER .................................................................................................................................... 47 Erhvervsjura i den finansielle sektor....................................................................................................................... 47 Samfundskonomi ........................................................................................................................