of 39 /39
KOROZIJSKI I KEMIJSKI POSTOJANI ČELICI VISOKOLEGIRANI ČELICI SPECIJALNI KONSTRUKCIJSKI ČELICI

Specijalni konstr. čelici

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija

Text of Specijalni konstr. čelici

Page 1: Specijalni konstr. čelici

KOROZIJSKI I KEMIJSKI POSTOJANI ČELICI

VISOKOLEGIRANI ČELICI

SPECIJALNI KONSTRUKCIJSKI ČELICI

Page 2: Specijalni konstr. čelici

KOROZIJA

razaranje (spontano) materijala pod djelovanjem okolnog medija

promjene na površini ili u nutrini koje izazivaju gubitak materijala i promjenu svojstava

VRSTE KOROZIJE

1. KEMIJSKA KOROZIJA

2. ELEKTROKEMIJSKA KOROZIJA

Page 3: Specijalni konstr. čelici

NELEG. ČELICI

Fe3O4 -magnetit

Fe2O3

20°C oksidira na zraku

FeO

KEMIJSKA KOROZIJA

kemijske reakcije na površini – npr. oksidacija

Page 4: Specijalni konstr. čelici

ELEKTROKEMIJSKA – uz prisutnost ELEKTROLITA

ELEKTROLIT → električki vodljiv medij – npr. morska voda ili vlažna atmosfera

elektrolit ANODA

KATODA

Razlika elektropotencijala.

Korodirani metal se ponaša kao ANODA

Page 5: Specijalni konstr. čelici

NAČINI ZAŠTITE OD KOROZIJE

Primjena materijala otpornih na koroziju;

Primjena zaštitnih prevlaka i slojeva- lak, bitumen, polimerne prevlake, metalne prevlake, platiranje, nemetalne anortganske prevlake (emajl ili keramika), anodna oksidacija (“eloksiranje”) i dr.;

Primjena katodne ili anodne zaštite - npr. žrtvena anoda ili inertne anode s izvorom struje.

Uz objekt se učvršćuju ploče manje plemenitog metala, od npr. Zn, koje kao anode brže korodiraju od čelika (katoda).

Page 6: Specijalni konstr. čelici

POJAVNI OBLICI KOROZIJE KOD METALA

a) OPĆA

b) MJESTIMIČNA (SELEKTIVNA):

točkasta ili jamičasta (“pitting”), kontaktna, interkristalna, napetosna (transkristalna), korozija u rascjepu (rasporu), razlegiravanje i dr.,

Page 7: Specijalni konstr. čelici

OPĆA KOROZIJA – HRĐANJE, OKSIDACIJAstvaranje FeO, Fe2O3, Fe3O4

Page 8: Specijalni konstr. čelici

NAČINI ZAŠTITE ČELIKA OD OPĆE KOROZIJE:

dodatak više od 0,2 %Cu u niskougljičnim čelicima,

izbor korozijski postojanog čelika,

lakiranje ili plastificiranje površina,

galvansko prevlačenje – cinčanje, kositrenje, kadmiziranje, kromiranje ili niklovanje,

dodavanje inhibitora u okolni medij.

Page 9: Specijalni konstr. čelici

UVJETI OPĆE KOROZIJSKE POSTOJANOSTI ČELIKA

a) barem 12 %Cr i to u čvrstoj otopini (kristalu mješancu)

PASIVACIJA

b) da ima homogenu monofaznu mikrostrukturu: feritnu (F), austenitnu (A) ili martenzitnu (M) bez karbida, oksida ili drugih intermetalnih spojeva

Ne smije biti lokaliteta (faza) različitih elektropotencijala.

Page 10: Specijalni konstr. čelici

VRSTE ČELIKA

1. Cr-ČELICI (neki s dodacima Mo, Al i Ti):

ALAFAGENI ELEMENTI

feritni (< 0,10 %C, 15...18 %Cr)

martenzitni i martenzitno-karbidni (0,15...1,0 %C, 13...18 %Cr), feritno-martenzitni (0,10...0,15 %C, 13...18 %Cr).

2. Cr-Ni, Cr-Ni-Mo i Cr-Mn ČELICI:

GAMAGENI ELEMENTI

austenitni

austenitno-feritni (s 10 % δ ferita)

Page 11: Specijalni konstr. čelici

FERITNI ČELICI

sadrže < 0,1 %C i 13-17 %Cr

Page 12: Specijalni konstr. čelici

AUSTENITNI ČELICI

0,15 %C (moguće 0,02 %C) 18 % Cr 8 % Ni (Mn) moguće Mo, Ti, Nb, Ta

- NEMAGNETIČNI- DOBRO HLADNO OBLIKOVLJIVI- OTPORNI NA KISELINE, LUŽINE I SOLI- OSJETLJIVI NA PLINOVE KOJI SADRŽE SUMPOR, ZA RAZLIKU OD FERITNIH

ČELIKA

- ZA NISKE TEMPERATURE- ZA VISOKE TEMPERATURE – otporni na puzanje uz dodatno legiranje

Page 13: Specijalni konstr. čelici

poboljšavanje: kaljenje + visoko popuštanje

viša tvrdoća i čvrstoća te otpornost na trošenje u odnosu na F i A čelike.

MARTENZITNI ČELICI

povišeni %C (0,15-1,0 %C) te > 13 %Cr;

niži %C – konstr. čelici (viša korozijska otpornost)

viši % C – alatni čelici (viša otpornost na trošenje)

Page 14: Specijalni konstr. čelici

TOČKASTA ILI JAMIČASTA (“PITTING”) KOROZIJA

UZROK: lokalne nehomogenosti i diskontinuiteti u strukturi ili sastavu zaštitnog sloja ili unutar osnovnog materijala.OŠTEĆENJE PASIVNOG SLOJA.

Uz postojanje elektrolita → MIKROELEKTROLIZA - zbog razlike potencijala pojedinih područja u mikrostrukturi ili materijala u spoju.

Odnošenje materijala je uvijek s onog dijela koji se ponaša kao ANODA.

Page 15: Specijalni konstr. čelici

Otpornost čelika povisuje se:

- legiranjem s Mo i uz povišen %Cr (oko 30 %),

Djelotvorna suma elemenata:

DS = %Cr + 3,3·(%Mo) + 30·(%N)

DS 25 vrlo dobro a DS 35 izvrsno

Page 16: Specijalni konstr. čelici

KONTAKTNA (GALVANSKA ILI BIMETALNA) KOROZIJA

Dodir DVAJU RAZLIČITIH METALA ILI LEGURA u prisutnosti elektrolita.

Manje otporan (plemenit) metal postaje ANODA galvanskog članka i biva napadnut.

Stupanj plemenitosti (elektropotencijal) se mijenja u ovisnosti o karakteristikama medija:

U vlažnoj atmosferi u spoju Cu i Ni te čelika, korodirat će čelik, a u spoju čelika s Zn korodirat će Zn.

neplemenitiji “plemenitiji”

ELEKTROLIT

Page 17: Specijalni konstr. čelici

Standardne emf serije

Galvanske serije u morskoj vodi

Reakcija Eo at 25oC,

(V vs NHE)

Au-Au3+

Pt-Pt2+

Ag-Ag+

Hg-Hg22+

Cu-Cu2+

H2-H+

Ni-Ni2+

Fe-Fe2+

Cr-Cr3+

Zn-Zn2+

Al-Al3+

Mg-Mg2+

Na-Na+

+1.498+1.2

+0.799+0.788+0.337

0.000-0.250-0.440-0.744-0.763-1.662-2.363-2.714

Plemenit

okatodno

Aktivno ili

anodno

PlatinaZlatoSrebroAustenitni čelik 18-8+Mo (pasivan)Nikal (pasivan)Cu-Ni legura (60-90 Cu, 40-10 Ni)BakarNikal (aktivan)Austenitni čelik 18-8+Mo (aktivan)Fe ili neleg. čelikAl-legura (4,5 Cu, 1,5 Mg, 0.6 Mn)KadmijTehnički čisti aluminijZinkMagnezij i Mg-legure

Page 18: Specijalni konstr. čelici

PRIMJER KONTAKTNE KOROZIJE ALUMINIJSKOG TRUPA BRODA

Page 19: Specijalni konstr. čelici

Kip sove na državnom arhivu - BAKAR NA ČELIČNOM nosaču

Page 20: Specijalni konstr. čelici

Napreduje nevidljivo uzduž granica kristalita (zrna) gdje se izlučuju nečistoće i spojevi (npr. karbidi ili oksidi) različitog elektropotencijala od okolnih zrna (čvrste otopine). Razaranje metalne veze među kristalitima i konačno raspad cijelog dijela uz prisutnost elektrolita.

INTERKRISTALNA KOROZIJA

Podložni su austenitni Cr‑Ni čelici i Cr feritni čelici, dok martenzitni nisu.

Page 21: Specijalni konstr. čelici

Duljim držanjem pri 550-800 ºC dolazi do SENZIBILIZACIJE, tj. do stvaranja uvjeta za formiranje Cr23C6 po granicama zrna prilikom sporog ohlađivanja iz tog temperaturnog intervala.

Ako je %C previsok, a brzina ohlađivanja premala, tada se stvaraju i izlučuju Cr-karbidi, aistovremeno se osiromašuju područja uz granice zrna na Cr, pa više ne ispunjavaju nužne uvjete otpornosti na koroziju.

Page 22: Specijalni konstr. čelici
Page 23: Specijalni konstr. čelici

b) Odabir STABILIZIRANOG ČELIKA s dodatkom Ti, Nb ili Ta (jači karbidotvorci od Cr), čime nastaju njihovi karbidi, a ne opasni Cr23C6 koji bi osiromašio područja uz granice zrna na Cr.

a) Ako je već došlo do izlučivanja Cr-karbida po granicama zrna, dio treba ugrijati na 1050-1150 °C i gasiti u vodi. Time se karbidi na granicama zrna ponovo otapaju u A ili F pa su Cr i C nestali s granica i A ili F je ponovo stabiliziran.

SPRJEČAVANJE IK

c) Izbor čelika sa što nižim %C

Page 24: Specijalni konstr. čelici

NAPETOSNA (TRANSKRISTALNA) KOROZIJA

Posljedica statičkog ili dinamičkog VLAČNOG NAPREZANJA u agresivnoj sredini.

Nastupa na mjestima ZAOSTALIH NAPREZANJA - hladno deformirani lokaliteti, ili oko zavara.

Podložni A i M čelici, dok F nisu.

Legiranje ne utječe na otpornost.

Žariti za smanjenje zaostalih naprezanja: 850-900 °C.

Page 25: Specijalni konstr. čelici

IZGLED NAPETOSNE KOROZIJE

Page 26: Specijalni konstr. čelici

ČELICI ZA RAD PRI POVIŠENIM I VISOKIM TEMPERATURAMA

KRITERIJ POVIŠENIH TEMPERATURA ZA ČELIKE:

- normalne temperature: < 180 ºC

- povišene temperature: 180 ºC do 450 ºC

- visoke: > 450 ºC

VISINA TEMPERATURE TALIŠTA KOD POJEDINIH MATERIJALA

ODREĐUJE KADA SE SVOJSTVA POČINJU BITNO MIJENJATI.

Page 27: Specijalni konstr. čelici

MEHANIČKA SVOJSTVA PRI RADNOJ TEMPERATURI

Rp0,2/T – vrijednost konvencionalne granice razvlačenja

Rm/T – vrijednost vlačne čvrstoće

ET – vrijednost modula elastičnosti

AT – vrijednost istezljivosti

Page 28: Specijalni konstr. čelici

PUZANJE - temperatura početka puzanja ovisi o visini temperature tališta

Page 29: Specijalni konstr. čelici

Rp1/t/T – granica puzanja pri nekoj temperaturi (T) za definirano

vrijeme ispitivanja (t): 1 000, 10 000, 100 000 sati.

Naprezanje koje nakon djelovanja u definiranom trajanju pri definiranoj temp. izaziva trajnu deformaciju od 1 %.

Npr. Rp1/100000/500 = 80 N/mm2

SVOJSTVA OTPORNOSTI NA PUZANJE

Rm/t/T – statička izdržljivost pri definiranoj temperaturi za

određeno vrijeme ispitivanja: 10 000, 100 000 ili 200 000 sati.

Naprezanje koje nakon definiranog vremena djelovanja na nekoj

temp. (T) izaziva lom.

Npr. Rm/100000/500 = 90 N/mm2

Page 30: Specijalni konstr. čelici

Ovisnost karakteristika mehaničke otpornosti o temperaturi za dvije vrste čelika

Page 31: Specijalni konstr. čelici

STRUKTURA

austenitna mikrostruktura s gusto složenom FCC rešetkom daje manju pokretljivost atoma nego feritna (BCC) pa je veći otpor sklizanju atoma i otežan proces difuzije (koeficijent difuzije manji za FCC rešetku);

krupnije zrno (manje graničnih površina).

SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE MEHANIČKE OTPORNOSTI PRI POVIŠENIM TEMPERATURAMA

LEGIRANJE

leg. elementi u kristalu mješancu koče pokretljivost atoma – npr. Mo i Co;

legiranje elementima (Cr, Mo, W, V, Ti) koji tvore teško topive stabilne spojeve – karbide, nitride i intermetalne faze u obliku sitno disperziranih čestica otežavaju gibanje dislokacija;

Page 32: Specijalni konstr. čelici

1. UGLJIČNI (NELEGIRANI) ČELICI –

ČELICI ZA KOTLOVSKE LIMOVE I CIJEVI

Tr 450 °C

- dobro zavarljivi (0,2 %C)

- puzanje nije izraženo

Primjer vrsta čelika: P235GH (Č1202); P265GH (Č1204)

VRSTE ČELIKA MEHANIČKI OTPORNIH PRI POVIŠENIM TEMP.

2. NISKOLEGIRANI ČELICI – Cr, Mo i (V)

ČELICI ZA DIJELOVE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

Tr = 450-580 °C

- dobra zavarljivost (< 0,25 %C)

- dobra otpornost puzanju (karbidi: Mo2C, Cr7C3)

Čelici: 15Mo3 (Č7100); 13CrMo4-5 (Č7400); 24CrMoV5-5 (Č7432)

Page 33: Specijalni konstr. čelici

3. VISOKOLEGIRANI ČELICI – SUPER 12 %Cr

MARTENZITNI ČELICI (+ Mo, V)

Tr = 550- 600 °C

- povišena mehanička otpornost pri povišenim temp.

(karbidi u martenzitu)

- visoka postojanost na opću koroziju.

Primjer vrste čelika: X20CrMoV12-1

Page 34: Specijalni konstr. čelici

4. AUSTENITNI Cr-Ni (+ Mo, W, V, Ti, Nb…) ČELICI

Tr = 600-750 °C

- visoka mehanička otpornost pri visokim temp. i

otpornost puzanju - FCC rešetka a legiranje s

Mo, W, V, Ti i Nb izlučivanje karbida te toplinski

postojanih intermetalnih spojeva (nakon precipitacijskog

očvršćivanja)

- vrlo dobra kemijska postojanost

- vrlo dobra vatrootpornost.

Primjer vrsta čelika: X12CrNiWTi 16-13; X6NiCrMoTi 28-15

Page 35: Specijalni konstr. čelici

VATROOTPORNI ČELICI

Tražena svojstva:

- otpornost visokotemepraturnoj oksidaciji – ljuskanju

(> 550 C), u

okolini vrućeg zraka, vodene pare, agresivnih plinova,

plamena i sl.:

Kod nelegiranih čelika: FeO, Fe3O4 i Fe2O3

Čelici legirani s Cr, Si, Al, Mo: veći afinitet prema kisiku nego Fe kompaktni oksidi Cr2O3, Al2O3, SiO2 ili MoO2

Page 36: Specijalni konstr. čelici

Vrste čelika:

- FERITNI

- AUSTENITNI

Nemaju mikrostrukturnih pretvorbi.

Page 37: Specijalni konstr. čelici

ČELICI ZA RAD PRI NISKIM TEMPERATURAMA

Sniženjem temperature:

Pada: istezljivost (duktilnost), suženje, žilavost,

toplinska rastezljivost, toplinska vodljivost

Raste: tvrdoća, vlačna čvrstoća, granica razvlačenja,

osjetljivost na urezno djelovanje.

Osnovni zahtjev:

Dovoljna žilavost tj. neosjetljivost na krhki lom hladno žilav čelik: –40 ºC = 27J

Page 38: Specijalni konstr. čelici

Udarni rad loma – žilavost (KV – ISO-V) tipičnih vrsta čelika za rad pri niskim temperaturama

Page 39: Specijalni konstr. čelici

Niskolegirani (mikrolegirani) sitnozrnati čelici

- normalizirano stanje: –50 ºC

- poboljšano stanje: –80 ºC

Čelici legirani s Ni (1,5...9%) za poboljšavanje:

–85 do –200 ºC

Cr-Ni i Cr-Ni-N (Nb,Ti), Cr-Ni-Mo-N i Cr-Mn-Ni-N austenitni čelici:

do oko –270 ºC

VRSTE ČELIKA S OBZIROM NA SNIŽENU TEMPERATURU PRIMJENE