of 2 /2
Turističke informacije / Tourist information Muzej / Museum Galerija / Gallery Kazalište / Theatre Crkva / Church Turističke informacije / Tourist information Muzej / Museum Galerija / Gallery Kazalište / Theatre Crkva / Church Napomena: program smjene straže i ophodnje gradom ne održava se u sluèaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. / Please note: the Changing of the Guard will not take place in case of bad weather. 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 14:00 11:40 12:00 : 13: 12:15 1 1 12:25 12:40 1 1 12 12 12 1 1 1 11:50 Tkalčićeva Tkalčićeva Crkva sv. Franje Crkva sv. Marije Katedrala Crkva sv. Marka Kamenita vrata Crkva sv. Katarine Opatička Kamenita 29.10.1918. Brezovačkog Mesnička Matoševa Ćirilometodska Habdelićeva Freuden. Kuševića Vitezovićeva Dverce Markov trg Katarinin trg GORNJI GRAD DONJI GRAD Gradec Ilica Kožarska Praška Pod zidom Skalinska Krvavi most Vlaška Bakačeva Tomićeva Zakmard. st. Vranic. poljana Jezuitski trg Trg bana Josipa Jelačića Ilustracija karte / Map illustration: Stef d.o.o. Dolac Basaričekova Dimitrija Demetra Ilirski trg Mletačka Opatovina Radićeva Radićeva Ribnjak Kaptol Kaptol Nova Ves KAPTOL Mlinske st. Stross m a y e r o v o šetalište T o m e M ik lo u š i ć a § program | timetable § Pješački postroj | Formation of infantry rank 11:40 – 11:45 Postrojavanje i pokret pješaèkog postroja ispred sjedišta Pukovnije (Dolac 2), silazak na Tkalèiæevu ulicu, poravnavanje i prestrojavanje stroja i pokret prema Kamenitim vratima Formation and departure of infantry rank from the Regiment’s Headquarters (Dolac 2) along Tkalèiæeva Street, the lining up and dismissal of the rank and their departure to Kamenita vrata (Stone Gate) TRASA Tkalèiæeva Krvavi most Radiæeva Kamenita vrata ROUTE – Tkalèiæeva Street – Krvavi most Radiæeva Street Kamenita vrata 11:45 – 11:50 Dolazak pred Kamenita vrata zaustavljanje i èekanje zapovjednika Arrival at Kamenita vrata – halt and wait for the arrival of the Regimental Commander 11:50 – 11:55 Molitva u svetištu Majke Božje od Kamenitih Vrata, izlazak postroja iz svetišta i spajanje pješaèkog i konjièkog postroja Prayer at the shrine of the Mother of God of Kamenita vrata, departure from the shrine and the merging of the infantry and cavalry ranks Konjanici | Cavalrymen 11:45 – 11:50 Pokret konjanika s platoa iz Kloviæevih dvora, trasom Katarinin trg Jurja Habdeliæa Kamenita ulica križanje Kamenite i Opatièke Parade of the cavalry rank from the Kloviæevi dvori plateau, along the route: Katarinin trg (St Catherine’s Square) – Juraj Habdeliæ Street – Kamenita Street – the intersection at Kamenita and Opatièka Street 11:50 – 11:55 Odlazak zapovjednika i preuzimanje zapovijedanja pješaèkim postrojem, molitva u svetištu Majke Božje Kamenitih vrata, izlazak postroja iz svetišta i spajanje pješaèkog i konjièkog postroja Departure of the Regiment’s Commander and handing over of the command to infantry rank, prayer at the shrine of the Mother of God of Kamenita vrata, departure of the rank from the shrine and merging of the infantry and cavalry ranks 11:55 – 12:00 Dolazak postroja na Markov trg, postrojavanje u jednu kolonu, pozdrav publici te prestrojavanje za poèetak ceremonije pregleda naoružanja Arrival of the ranks at Trg Svetog Marka (St Mark’s Square), formation of the ranks into one column, salute to the audience and dismissal of the ranks for the beginning of the weapon inspection ceremony 12:00 – 12:10 Ceremonija pregleda naoružanja i postavljanje stražara kod boènih vrata crkve sv. Marka Weapon inspection ceremony and posting of the guards at the side entrance into St Mark’s Church 12:10 – 12:15 Odlazak postroja do Kamenitih vrata, prolazak i zaustavljanje na istoènoj strani Kamenitih vrata Departure of the ranks to Kamenita vrata, passing through and stop at the eastern side of the Kamenita vrata 12:15 – 12:20 Postavljanje dvojice stražara na boènim stranama istoènog ulaza u Kamenita vrata Posting of a pair of guards at the eastern side entrance into Kamenita vrata 12:20 – 12:25 Hodnja postroja Radiæevom ulicom do Trga bana Jelaèiæa March of the ranks along Radiæeva Street to Trg bana Jelaèiæa (Ban Jelaèiæ Square) 12:25 – 12:30 Postavljanje dvojice stražara kod spomenika Bana Jelaèiæa Posting of two guards at the statue of Ban Jelaèiæ 12:30 – 12:35 Hodnja postroja Bakaèevom ulicom do platoa ispred Katedrale na Kaptolu March of the ranks along Bakaèeva Street to the plateau in front of the Cathedral at Kaptol 12:35 – 12:40 Postavljanje dvojice stražara kod Gospinog kipa na Kaptolu Posting of a pair of guards at the statue of Our Lady at Kaptol 12:40 RAZDVAJANJE POSTROJA DIVISION OF THE RANKS Program izvodi 17 vojnika, od kojih 13 pješaka i 4 konjanika, svake subote i nedjelje te utvrđenim državnim praznicima i svečanim prigodama. | The programme will be comprised of 17 guards composing of 13 infantrymen and 4 cavalrymen, every Saturday and Sunday, as well as on national holidays and special occasions.

Smjena straže 2011 | The Changing of the Guards 2011

 • Author
  528491

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informativni letak o ceremoniji Smjene straže koja se odvija svake subote i nedjelje, te praznicima u centru Zagreba | Information flyer on the ceremony of Changing of the Guards which takes place every saturday and sunday, as well as on holidays, on the streets of Zagreb centre

Text of Smjena straže 2011 | The Changing of the Guards 2011

 • Turistike informacije / Tourist information

  Muzej / Museum

  Galerija / Gallery

  Kazalite / Theatre

  Crkva / Church

  Turistike informacije / Tourist information

  Muzej / Museum

  Galerija / Gallery

  Kazalite / Theatre

  Crkva / Church

  Napomena: program smjene strae i ophodnje gradom ne odrava se u sluaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. / Please note: the Changing of the Guard will not take place in case of bad weather.

  13:05

  13:15

  13:2513:35

  13:45

  14:00

  11:40

  12:00

  :13:

  12:15

  1112:25

  12:40

  11121212111

  11:50

  Tkalieva

  Tkalieva

  Crkva sv. Franje

  Crkva sv. Marije

  Katedrala

  Crkva sv. Marka

  Kamenita vrata

  Crkva sv. Katarine

  Opatika

  Kame

  nita

  29.10

  .1918

  .

  Brezo

  vak

  og

  Mesnika Matoeva

  irilometodska

  Habdelieva

  Freud

  en.

  Kue

  via V

  itezo

  viev

  a

  Dverce

  Markov trg

  Katarinintrg

  G O R N J I G R A D

  D O N J IG R A D

  Gradec

  Ilica

  Koarska

  Praka

  Pod z

  idom

  Skali

  nska

  Krva

  vi m

  ost

  Vlaka

  Bakaeva

  Tomieva

  Zakmard. st.

  Vranic.poljana

  Jezuitskitrg

  Trg banaJosipa Jelaia

  Ilustracija karte / Map illustration: Stef d.o.o.

  Dolac

  Basariekova

  Dim

  itrija

  Dem

  etra

  Ilirski trg

  Mletaka

  Opatovina

  Radieva

  Radieva

  Ribnjak

  Kaptol

  Kaptol

  Nova Ves

  K A P T O L

  Mlinske st.

  Stro

  ssm

  ayer

  ov

  o

  etalite

  Tom

  e M

  iklou

  ia

  program | timetable

  Pjeaki postroj | Formation of infantry rank

  11:40 11:45

  Postrojavanje i pokret pjeakog postroja ispred sjedita

  Pukovnije (Dolac 2), silazak na Tkalievu ulicu, poravnavanje

  i prestrojavanje stroja i pokret prema Kamenitim vratima

  Formation and departure of infantry rank from the Regiments Headquarters (Dolac 2) along Tkalieva Street, the lining up and dismissal of the rank and their departure to Kamenita vrata (Stone Gate)

  TRASA Tkalieva Krvavi most Radieva Kamenita

  vrata

  ROUTE Tkalieva Street Krvavi most Radieva Street Kamenita vrata

  11:45 11:50

  Dolazak pred Kamenita vrata zaustavljanje i ekanje

  zapovjednika

  Arrival at Kamenita vrata halt and wait for the arrival of the Regimental Commander

  11:50 11:55

  Molitva u svetitu Majke Boje od Kamenitih Vrata, izlazak

  postroja iz svetita i spajanje pjeakog i konjikog postroja

  Prayer at the shrine of the Mother of God of Kamenita vrata, departure from the shrine and the merging of the infantry and cavalry ranks

  Konjanici | Cavalrymen

  11:45 11:50

  Pokret konjanika s platoa iz Klovievih dvora, trasom

  Katarinin trg Jurja Habdelia Kamenita ulica krianje

  Kamenite i Opatike

  Parade of the cavalry rank from the Klovievi dvori plateau, along the route: Katarinin trg (St Catherines Square) Juraj Habdeli Street Kamenita Street the intersection at Kamenita and Opatika Street

  11:50 11:55

  Odlazak zapovjednika i preuzimanje zapovijedanja

  pjeakim postrojem, molitva u svetitu Majke Boje Kamenitih

  vrata, izlazak postroja iz svetita i spajanje pjeakog i

  konjikog postroja

  Departure of the Regiments Commander and handing over of the command to infantry rank, prayer at the shrine of the Mother of God of Kamenita vrata, departure of the rank from the shrine and merging of the infantry and cavalry ranks

  11:55 12:00

  Dolazak postroja na Markov trg, postrojavanje u jednu kolonu, pozdrav publici te prestrojavanje za poetak

  ceremonije pregleda naoruanja

  Arrival of the ranks at Trg Svetog Marka (St Marks Square), formation of the ranks into one column, salute to the audience and dismissal of the ranks for the beginning of the weapon inspection ceremony

  12:00 12:10

  Ceremonija pregleda naoruanja i postavljanje straara kod bonih vrata

  crkve sv. Marka

  Weapon inspection ceremony and posting of the guards at the side entrance into St Marks Church

  12:10 12:15

  Odlazak postroja do Kamenitih vrata, prolazak i zaustavljanje na

  istonoj strani Kamenitih vrata

  Departure of the ranks to Kamenita vrata, passing through and stop at the eastern side of the Kamenita vrata

  12:15 12:20

  Postavljanje dvojice straara na bonim stranama istonog ulaza

  u Kamenita vrata

  Posting of a pair of guards at the eastern side entrance into Kamenita vrata

  12:20 12:25

  Hodnja postroja Radievom ulicom do Trga bana Jelaia

  March of the ranks along Radieva Street to Trg bana Jelaia (Ban Jelai Square)

  12:25 12:30

  Postavljanje dvojice straara kod spomenika Bana Jelaia

  Posting of two guards at the statue of Ban Jelai

  12:30 12:35

  Hodnja postroja Bakaevom ulicom do platoa ispred Katedrale na Kaptolu

  March of the ranks along Bakaeva Street to the plateau in front of the Cathedral at Kaptol

  12:35 12:40

  Postavljanje dvojice straara kod Gospinog kipa na Kaptolu

  Posting of a pair of guards at the statue of Our Lady at Kaptol

  12:40

  RAZDVAJANJE POSTROJA DIVISION OF THE RANKS

  Program izvodi 17 vojnika, od kojih 13 pjeaka i 4 konjanika, svake subote i nedjelje te utvrenim dravnim praznicima i sveanim prigodama. | The programme will be comprised of 17 guards composing of 13 infantrymen

  and 4 cavalrymen, every Saturday and Sunday, as well as on national holidays and special occasions.

  Letak-v2.indd 1Letak-v2.indd 1 12.4.2011 15:28:2312.4.2011 15:28:23

 • U vrijeme Tridesetogodinjega rata u 17. stoljeu hrvatska laka konjica, na glasu po iznimnom junatvu, pristupila je francuskoj vojsci. Vojnike vjetine i originalni izgled hrvatskih vojnika potvreni su 1664. godine utemeljenjem hrvatske pukovnije Royal Cravattes u sklopu francuske kraljevske vojske. Kako izgleda smjena strae hrabrih hrvatskih vojnika moi ete se uvjeriti zahvaljujui dvosatnoj ceremoniji koja poinje atraktivnom pripremom strae i pregledom naoruanja. U ceremoniji sudjeluje cijela postrojba, nakon ega se postavlja straa na predvienim pozicijama, atraktivnim turistikim lokacijama, od Markova trga, preko Trga bana Jelaia do Gospina kipa na Kaptolu. U drutvu oruara, trubaa, bubnjara, stjegonoe, zapovjednika, promarirajte Zagrebom i upoznajte gornjogradske toponime na posve drugaiji nain. Smjena strae poinje u 11:40, a zavrava u 14:20, svake subote i nedjelje te utvrenim dravnim praznicima i sveanim prigodama.

  In the 17th century, during the Thirty Years War, the Croatian Light Cavalry, renowned for its exceptional heroism, joined the ranks of the French Army. The military skill and original appearance of the Croatian soldiers was affi rmed in 1664 with the founding of the Croatian regiment the Royal Cravates within the French Army. You can see for yourself what the Changing of the Guards of the courageous Croatian soldiers looks like during a two-hour ceremony which begins with an attractive Preparation of the Guard and Arms Inspection. The entire unit takes part in the ceremony, following which the guards are stationed at their posts, all attractive tourist locations, from St Marks Square, via Ban Jelai Square to the statue of Our Lady at Kaptol. March through Zagreb accompanied by the armourer, trumpeter, drummer, standard-bearer and commander, and get to know Zagrebs famous sights in a completely new way. The Changing of the Guards starts at 11:40 am and ends at 02:20 pm every Saturday and Sunday, as well as on national holidays and special occasions.

  Turistika zajednica grada Zagreba / Zagreb Tourist BoardKaptol 5 | tel. 00385 1 4898 555 | [email protected]

  www.zagreb-touristinfo.hr

  116.04. 18.10. 2011.

  12:40 13:00

  Hodnja pjeakog postroja trasom: Kaptol Dolac

  Opatovina park na vrhu stuba Biskupa Duha Mlinske stube

  Radieva istoni ulaz u Kamenita vrata

  March of the infantry ranks along the route: Kaptol Dolac Opatovina the park at the top of the stube Biskupa Duha (Bishop Duh Steps) Mlinske stube Radieva Street eastern entrance to Kamenita vrata

  12:40 13:00

  Hodnja konjikog postroja trasom: Kaptol Nova Ves Mala ulica Tkalieva

  Krvavi most Radieva istoni ulaz u Kamenita vrata

  Parade of the cavalry rank along the route: Kaptol Nova Ves Mala ulica - Tkalieva Krvavi most Radieva Street eastern entrance to Kamenita vrata

  13:00

  SPAJANJE POSTROJA MERGING OF THE RANKS

  13:00 -13:05

  Prolazak postroja kroz Kamenita vrata i odlazak Kamenitom

  ulicom na Trg sv. Marka

  Passing of the ranks through Kamenita vrata and departure along Kamenita Street to Trg sv. Marka

  13:05 13:10

  Postrojavanje i ceremonijalno preuzimanje i vraanje straara

  u postroj

  Formation and ceremonial handing over of the guard and return of the guards to the ranks

  13:10 13:15

  Odlazak postroja Kamenitom ulicom do istonog ulaza u

  Kamenita vrata i preuzimanje i vraanje u postroj straara na

  Kamenitim vratima

  Departure of the ranks along Kamenita Street to the eastern entrance to Kamenita vrata, and the handing over and return of the guards to the ranks at Kamenita vrata

  13:15 13:25

  Hodnja postroja: Radievom Krvavi most Tkalieva do

  stuba Biskupa Duha

  March of the ranks: Radieva Street Krvavi most Tkalieva Street to stube Biskupa Duha

  13:25

  RAZDVAJANJE POSTROJA DIVISION OF THE RANKS

  13:25 13:35

  Odlazak pjeakog postroja trasom: stube Biskupa Duha

  Opatovina Dolac Kaptol plato ispred katedrale

  Departure of the infantry rank along the route: stube Biskupa Duha Opatovina Dolac Kaptol plateau in front of the Cathedral

  13:25 13:35

  Odlazak konjikog postroja trasom: Tkalieva Tome

  Miklouia Kaptol plato ispred Katedrale

  Departure of the cavalry rank along the route: Tkalieva Street Tome Miklouia Street Kaptol plateau in front of the Cathedral

  13:35

  SPAJANJE POSTROJA MERGING OF THE RANKS

  13:35 13:40

  Ceremonija preuzimanja straara i vraanje u postroj

  Ceremonial handing over of the guards and their return to the ranks

  13:40 13:45

  Hodnja cijelog postroja Bakaevom na Trg bana

  J. Jelaia

  March of the entire rank along Bakaeva Street to Trg bana J. Jelaia

  13:45 13:50

  Ceremonija preuzimanja i vraanja u postroj straara ispred

  spomenika bana Jelaia

  Ceremonial handing over of the guards and return to the ranks at the statue of Ban Jelai

  13:50 13:55

  Hodnja postroja od spomenika bana Jelaia Tkalievom do

  podnoja crkve sv. Marije

  March of the ranks from the statue of Ban Jelai to Tkalieva Street at the foot of St Marys Church

  13:55 14:00

  Postrojavanje postroja i pozdrav vojnika stijegu uzvikom za

  krst asni i slobodu zlatnu i pozdrav

  Formation of the ranks and salute to the fl ag with the shout for the honourable cross and golden freedom and salute

  14:00

  RAZDVAJANJE POSTROJA DIVISION OF THE RANKS

  14:00

  Pjeaci odlaze u sjedite Dolac 2

  Infantry rank departing to the headquarters at Dolac 2

  14:00 14:20

  Konjanici odlaze trasom: Tkalieva Krvavi most

  Radieva Ilirski trg Dimitrija Demetra Markov trg

  irilometodska Katarinin trg plato iza Klovievih dvora

  Cavalry rank departing along the route: Tkalieva Street Krvavi most Radieva Street Ilirski trg (Illyrian Square) Dimitrija Demetra Street St Marks Square irilometodska (Cyrill and Methodius Street) Katarinin trg plateau behind Klovievi dvori

  Letak-v2.indd 2Letak-v2.indd 2 12.4.2011 15:28:5612.4.2011 15:28:56

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages false /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice