KONFLIKTI & MEDIJACIJA U - cikac.com FBM-Smjena generacija u... · 3 glavne skupine nerazumijevanja, nesuglasica Prva: smjena generacija, situacija u kojoj se danas nalaze mnoga hrvatska

 • Upload
  leanh

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • KONFLIKTI & MEDIJACIJA

  U

  OBITELJSKOM PODUZETNITVU

  &

  smjena generacija u obiteljskom poduzeu

 • Pria o posuenom poduzeu

  to je to obiteljsko poduzee?

  poduzee posueno od mlae generacije

  poduzee koje kada doe vrijeme treba proslijediti

  mlaoj generaciji

  velika odgovornost za vlasnike i lanove obitelji

  Kako djeluje obiteljsko poduzee?

  razmilja i planira dugorono

  vane odluke donosi sporije i studioznije

  prema klijentima/kupcima postupa s emocijama i brigom

  zaposlenike tretira gotovo kao lanove obitelji

 • 5 specifinosti obiteljskog poduzea

  Prva: rade lanovi obitelji, starija & mlaa generacija

  Druga: specifine vrste nesuglasica/nerazumijevanja

  Trea: teko je otvoreno razgovarati o emocijama i

  interesima; bitno utjee na meusobne odnose & na

  prosperitet obiteljskog poduzea

  etvrta: postoji strah oko javnog iznoenja emocija i interesa

  Peta: vanost odravanja obiteljske harmonije; temelj dobrih

  odnosa meu lanovima obitelji & uspjenog rada i razvoja

  poduzea

 • 3 glavne skupine nerazumijevanja, nesuglasica

  Prva: smjena generacija, situacija u kojoj se danas

  nalaze mnoga hrvatska obiteljska poduzea

  Druga: neslaganje vizije i misije oko dugoronog

  stratekog opredjeljenje poduzea

  Trea: balans izmeu privatnog i poslovnog ivota,

  tzv. sindrom nedjeljnog ruka

 • Dakle

  obiteljska tvrtka nije korporacija ili veliki sustav

  obiteljska tvrtka je vrlo specifian sustav

  lanovi obitelji pogreno artikuliraju

  svoje emocije/interese

  strah od trajnijeg/dubljeg poremeaja odnosa

  artikuliraju se krivi oblici ponaanja, a problem eskalira

  problematine emocije/interesi kod obje generacije

  MEDIJACIJA nudi mogunost rjeavanja problematinih

  emocija/interesa u ranoj fazi

 • MEDIJACIJA!

  Mirenje (MEDIJACIJA) je svaki postupak

  u kojem stranke nastoje

  sporazumno rijeiti spor

  uz pomo jednog ili vie izmiritelja

  koji strankama pomau postii nagodbu

  bez ovlasti da im nametne obvezujue rjeenje.

  dobrovoljni i povjerljivi postupak

  stranke iznose svoja shvaanja situacije

  razgovor i pregovaranje

  pokuavaju sporazumno rijeiti nedoumice/nejasnoe

  vezane uz poslovanje obiteljske tvrtke

 • PRIMJER

  Majka je osniva i direktor tvrtke. Ima dvije odrasle keri, od kojih

  starija radi u tvrtci, ali nema nikakvu poziciju, to kod nje stvara

  frustraciju. Mlaa ki, koja ne radi u tvrtci, ima osjeaj da neto

  proputa i stalno povlai pitanje njenog dijela u tvrtci.

  Izmeu majke i obje keri postoje velike napetosti, ali niti jedna od njih

  tri nije u stanju rei kako se stvarno osjea i to stvarno eli. Majka vidi

  i zna da su odnosi poremeeni i pretpostavlja u emu je problem, ali ne

  zna kako da ker koja radi u tvrtci uvede u upravljaku strukturu tvrtke,

  a da istovremeno zadovolji i elje keri koja samo eli da je se na neki

  nain isplati iz tvrtke.

  Majka se je u meuvremenu savjetovala sa odvjetnikom kako da rijei

  ovu situaciju. Dobila je potrebne savjete i smjernice, ali sama nije u

  mogunosti to prezentirati kerima na nain da postignu

  zadovoljavajui dogovor.

 • PRIMJER

  Majka je osniva i direktor tvrtke. Ima dvije odrasle keri, od kojih

  starija radi u tvrtci, ali nema nikakvu poziciju, to kod nje stvara

  frustraciju. Mlaa ki, koja ne radi u tvrtci, ima osjeaj da neto

  proputa i stalno povlai pitanje njenog dijela u tvrtci.

  Izmeu majke i obje keri postoje velike napetosti, ali niti jedna od

  njih tri nije u stanju rei kako se stvarno osjea i to stvarno eli.

  Majka vidi i zna da su odnosi poremeeni i pretpostavlja u emu je

  problem, ali ne zna kako da ker koja radi u tvrtci uvede u

  upravljaku strukturu tvrtke, a da istovremeno zadovolji i elje

  keri koja samo eli da je se na neki nain isplati iz tvrtke.

  Majka se je u meuvremenu savjetovala sa odvjetnikom kako da rijei

  ovu situaciju. Dobila je potrebne savjete i smjernice, ali sama nije u

  mogunosti to prezentirati kerima na nain da postignu

  zadovoljavajui dogovor.

 • PRIMJER

  Majka je osniva i direktor tvrtke. Ima dvije odrasle keri, od kojih

  starija radi u tvrtci, ali nema nikakvu poziciju, to kod nje stvara

  frustraciju. Mlaa ki, koja ne radi u tvrtci, ima osjeaj da neto

  proputa i stalno povlai pitanje njenog dijela u tvrtci.

  Izmeu majke i obje keri postoje velike napetosti, ali niti jedna od njih

  tri nije u stanju rei kako se stvarno osjea i to stvarno eli. Majka vidi

  i zna da su odnosi poremeeni i pretpostavlja u emu je problem, ali ne

  zna kako da ker koja radi u tvrtci uvede u upravljaku strukturu tvrtke,

  a da istovremeno zadovolji i elje keri koja samo eli da je se na neki

  nain isplati iz tvrtke.

  Majka se je u meuvremenu savjetovala sa odvjetnikom kako da

  rijei ovu situaciju. Dobila je potrebne savjete i smjernice, ali sama

  nije u mogunosti to prezentirati kerima na nain da postignu

  zadovoljavajui dogovor.

 • Prvi idui korak?

  Zapoeti sa postupkom

  MEDIJACIJE!

  to moe MEDIJACIJA?

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Proces MEDIJACIJE!

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Zbog ega se javljaju nesporazumi/nesuglasice?

  zajedno rade i surauju lanovi jedne obitelji

  teko odvojiti privatno od poslovnog

  konflikti drugaiji od onih u korporacijama

  postoji generacijski jaz

  pravna problematika irokog spektra

  poveana mogunost nerazumijevanja

  tvrtka pati

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Uz sve navedeno trebalo bi nastojati ouvati

  OBITELJSKU HARMONIJU!

  u interesu je same te tvrtke

  obiteljska tvrtka prehranjuje obitelj koja je

  vodi i njome upravlja

  uspjeno rjeavanje konflikata i frustracija,

  kao i pravnih problema, pridonosi uspjenom

  poslovanju obiteljske tvrtke

  uspjeno poslovanje tvrtke stvara PROFIT!!!

  medijacija pridonosi obiteljskoj harmoniji &

  prosperitetu tvrtke

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  MEDIJACIJA dovodi lanove obitelji za stol!

  lanovi obitelji sjedaju za isti stol

  poinje razgovor

  koriste se vjetine & tehnike

  komunikacije

  koristi se struno-pravno znanje

  stabiliziraju se obiteljski odnosi

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Zato je lako razgovarati o porezima, a teko o osjeajima?

  o trokovima i porezu JE lako razgovarati,

  jer oni predstavljaju injenice

  o obiteljskim problemima NIJE lako

  razgovarati

  Ovdje lei gotovo itava problematika

  obiteljskog poduzetnitva.

  Zato?

  nabijenost negativnim emocijama

  loa komunikacija

  razliita i potpuno neusklaena oekivanja

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Postavljanje pravih pitanja! Poetak KOMUNIKACIJE!

  Iza svakog ponaanja stoje:

  EMOCIJE i INTERESI!

  Izmiritelj postavlja pitanje jednoj strani npr.

  majci:

  Moete li nam rei kako se osjeate?

  Majka odgovora da je nezadovoljna, ljuta,

  bespomona

  Izmiritelj se obraa drugoj strani:

  uli ste da je Vaa majka ljuta i

  nesretna. Kako vi to vidite?

  Keri e vrlo vjerojatno rei da znaju za

  problem, ali ne znaju kako ga rijeiti

  U ovom trenutku poinje KOMUNIKACIJA!

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Medijator kao nepristrana osoba RAZGOVOROM

  dovodi do sri problema i njegovog rjeenja. Kako?

  neutralizira emocije

  odvaja lanove obitelji od problema

  potie na razgovor

  usmjerava na interese, ne ukopane pozicije

  dolazi do skrivenih motiva,

  kao i pravih potreba, elja i interesa

  potie na dogovor (bez da ita sugerira)

  pomae u traenju rjeenja koje je u interesu

  obiju/vie strana

  (trai to vie opcija za rjeenje)

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  nakon nekoliko sati / vie uzastopnih sastanaka

  medijacije

  Medijator e se obratiti majci:

  Gospoo, biste li moda bili spremni

  razmisliti o tome da ???

  A onda e se obratiti keri i pitati:

  Mislite li da biste mogli ???

  Koritenjem opisanih tehnika komunikacije

  medijator i lanovi obitelji

  na tragu su ZAJEDNIKOG DOGOVORA.

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Medijator vodi stranke do konanog dogovora!

  Medijacija se moe okonati na dva naina:

  bez ikakvog popratnog dokumenta,

  stranke ve kroz sam razgovor dolaze do

  obostrano zadovoljavajueg rjeenja

  izradom nagodbe odnosno popratnih

  pravnih dokumenata (npr. sporazumi,

  darovanja, statusne promjene, ugovori o

  isplati, ugovori o doivotnom

  uzdravanju, sporazum o doivotnom

  plaanju novane naknade, itd.)

 • Dogovor / nagodba

  Traenje opcija rjeenja

  Istraivanje situacije

  Uvod u mirenje

  Pronalazak izmiritelja

  Prepoznavanje potrebe

  Rezultat medijacije!

  Starija ki: Zadovoljna sam medijacijom.

  Dogovoreno je da e me majka imenovati

  direktoricom i dat e mi ovlatenje da

  samostalno donosim veinu poslovnih odluka.

  Dogovoreno je da u jednog dana ja preuzeti

  tvrtku u cijelosti.

  Mlaa ki: Nakon medijacije sam 100%

  sigurna da ne elim raditi u obiteljskoj tvrtci.

  Sa majkom i sestrom postigla sam dogovor da

  me se u iduih 5 godina isplati, tako da mogu

  sagraditi obiteljsku kuu za sebe i obitelj.

  Majka: Zadovoljna sam medijacijom i

  dogovorom. Moje obje keri su zadovoljne i

  sretne. Utvrdile smo i nasljednicu tvrtke. Sada

  u lake disati i raditi.

 • POANTA medijacije!

  obiteljska tvrtka nije korporacija ili veliki sustav

  obiteljska tvrtka je vrlo specifian sustav

  lanovi obitelji pogreno artikuliraju

  svoje emocije/interese

  strah od trajnijeg/dubljeg poremeaja odnosa

  artikuliraju se krivi oblici ponaanja, a problem eskalira

  problematine emocije/interesi kod obje generacije

  MEDIJACIJA nudi mogunost rjeavanja problematinih

  emocija/interesa u ranoj fazi

 • 3 razloga zato se isplati pokuati MEDIJACIJU

  Prvi: obiteljsko poduzee prehranjuje obitelj. Dakle, zato se

  ne potruditi oko poduzea od kojeg obitelj ivi?

  Drugi: tradicija - u svijetu postoje primjeri u kojima etvrta ili

  ak peta generacije iste obitelji vode obiteljsko poduzee.

  Zato to ne bi bio i va sluaj?

  Trei: nerijeene emocije i sukobi interesa umanjuju

  prosperitet obiteljskog poduzea. Stoga treba dati sve od

  sebe kako bi se oni rijeili i na taj nain omoguiti da

  poduzee dalje posluje uspjeno, da odnosi budu bolji i da se

  uspiju izbalansirati posao i obiteljska harmonija.

 • Zahvaljujemo na panji!