of 32 /32
POPIS ANEKSA LRS Središnje Međimurje Aneks 1. Kratki opis pojedinih članica LAG-a Središnje Međimurje: Aneks 2. Popis zaštićenih kulturnih dobara u LAG-u Središnje Međimurje Aneks 3. Popis vrsta i staništa obuhvaćena Ekološkom mrežom RH (EMRH) Aneks 4. Ordinacije privatne prakse po općinama i vrsti djelatnosti na dan 31. 12. 2010. Aneks 5. Popis manifestacija na području LAG-a Aneks 6. Dužine županijskih i lokalnih cesta na području LAG-a Aneks 7. Opskrba električnom energijom Aneks 8. Pokrivenost LAG-a signalom prema podacima Hrvatskog telekoma Aneks 9. Podaci o opskrbi plinom na području LAG-a Aneks 10. Vodoopskrba i odvodnja po općinama Aneks 11. Pregled broja poduzeća po djelatnostima i sjedištu Aneks 12. Nezaposlene osobe prema općini stanovanja, razini obrazovanja i spolu u siječnju 2012. godine Aneks 13. Nezaposlene osobe prema općini stanovanja i spolu u siječnju 2011. i 2012. i 2013.godine Aneks 14. Stanje govedarstva i kozarstva na području LAG-a Aneks 15. Kretanje broja stanovništva LAG-a Središnje Međimurje od 1981.-2011. Aneks 16. Broj pripadnika nacionalnih manjina na području LAG-a Središnje Međimurje Aneks 17. Broj osoba s invaliditetom na području LAG-a Središnje Međimurje Aneks 18.Prirodni prirast, indeks vitalnosti i indeks starenja na području LAG-a Središnje Međimurje u 2001. i 2011. Aneks 19. Obrazovna struktura stanovništva na području LAG-a po spolu i stručnoj spremi Aneks 20. Prikaz broja djece u osnovnim školama na području LAG-a Središnje Međimurje Aneks 21. Podaci o srednjim školama na području LAG-a. Aneks 22. Podaci o broju studenata u ustanovama za visokoškolsko obrazovanje školama na području LAG-a Aneks 23. Programi cijeloživotnog učenja na području LAG-a Aneks 24. Popis aktivnosti pri osnivanju LAG-a i pripremi LRS Aneks 25. Upitnik za prikupljanje projektnih ideja u bazu projekata LAG-a

POPIS ANEKSA LRS Središnje Međimurje Aneks 9. Podaci o ... · Smjena straže Zrinske garde TZG Čakovca Travanj-lipanj, 2013., Čakovec Legendarni vikend u Čakovcu TZG Čakovca

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POPIS ANEKSA LRS Središnje Međimurje Aneks 9. Podaci o ... · Smjena straže Zrinske garde TZG...

 • POPIS ANEKSA LRS Središnje Međimurje

  Aneks 1. Kratki opis pojedinih članica LAG-a Središnje Međimurje:

  Aneks 2. Popis zaštićenih kulturnih dobara u LAG-u Središnje Međimurje

  Aneks 3. Popis vrsta i staništa obuhvaćena Ekološkom mrežom RH (EMRH)

  Aneks 4. Ordinacije privatne prakse po općinama i vrsti djelatnosti na dan 31. 12. 2010.

  Aneks 5. Popis manifestacija na području LAG-a

  Aneks 6. Dužine županijskih i lokalnih cesta na području LAG-a

  Aneks 7. Opskrba električnom energijom

  Aneks 8. Pokrivenost LAG-a signalom prema podacima Hrvatskog telekoma

  Aneks 9. Podaci o opskrbi plinom na području LAG-a

  Aneks 10. Vodoopskrba i odvodnja po općinama

  Aneks 11. Pregled broja poduzeća po djelatnostima i sjedištu

  Aneks 12. Nezaposlene osobe prema općini stanovanja, razini obrazovanja i spolu u siječnju

  2012. godine

  Aneks 13. Nezaposlene osobe prema općini stanovanja i spolu u siječnju 2011. i 2012. i

  2013.godine

  Aneks 14. Stanje govedarstva i kozarstva na području LAG-a

  Aneks 15. Kretanje broja stanovništva LAG-a Središnje Međimurje od 1981.-2011.

  Aneks 16. Broj pripadnika nacionalnih manjina na području LAG-a Središnje Međimurje

  Aneks 17. Broj osoba s invaliditetom na području LAG-a Središnje Međimurje

  Aneks 18.Prirodni prirast, indeks vitalnosti i indeks starenja na području LAG-a Središnje

  Međimurje u 2001. i 2011.

  Aneks 19. Obrazovna struktura stanovništva na području LAG-a po spolu i stručnoj spremi

  Aneks 20. Prikaz broja djece u osnovnim školama na području LAG-a Središnje Međimurje

  Aneks 21. Podaci o srednjim školama na području LAG-a.

  Aneks 22. Podaci o broju studenata u ustanovama za visokoškolsko obrazovanje školama na

  području LAG-a

  Aneks 23. Programi cijeloživotnog učenja na području LAG-a

  Aneks 24. Popis aktivnosti pri osnivanju LAG-a i pripremi LRS

  Aneks 25. Upitnik za prikupljanje projektnih ideja u bazu projekata LAG-a

 • Aneks 1. Kratki opis pojedinih članica LAG-a Središnje Međimurje:

  Općina Belica je smještena u središnjem dijelu Međimurske županije. Čine

  je naselja Belica i Gardinovec. Teritorij Općine Belica smjestio se na spoju

  dviju morfoloških cjelina – Gornjeg Međimurja i Donjeg Međimurja. Cijelo

  područje ratarski je kraj orijentiran na proizvodnju krumpira te je sama

  općina poznata po komercijalnoj poljoprivredi. Također, planiran je daljnji

  razvoj postojećih poslovnih zona „Jug“, „Jugozapad“ i „Sjever“, isto tako

  daljnji razvoj turističkih sadržaja.

  Grad Čakovec je upravno, gospodarsko i kulturno središte

  Međimurske županije. Prema popisu stanovništva iz 2011.g. s

  okolnim naseljima u njemu živi 27.104 stanovnika. Pripadajuća

  naselja su sljedeća: Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec,

  Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok,

  Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Totovec i Žiškovec koja također spadaju pod gradsku

  upravu. Privreda je zasnovana na tekstilnoj industriji, industriji obuće, proizvodnji hrane,

  metaloprerađivačkim pogonima, graditeljstvu i obrtništvu. Bogata povijest Čakovca i

  Međimurja čuva se u Muzeju Međimurja smještenom u Starom gradu Zrinskih. Naročito

  tijekom ljeta, Čakovec je domaćin brojnih kulturnih događanja.

  Dekanovec je smješten u sjeveroistočnom, pograničnom dijelu Međimurske

  županije i prostire se na površini od 6,022 km2. Najmanja je Općina u

  Županiji, te čini 0,83% ukupne površine Županije. Općina je dobila status

  područja od posebne državne skrbi treće skupine radi negativnih

  demografskih i gospodarskih kretanja područja uz državnu granicu. U sastav

  Općine Dekanovec ulazi samo naselje Dekanovec. Najznačajnija

  gospodarska djelatnost je poljoprivredna proizvodnja i to pretežito biljna.

  Domašinec je smješten u središnjem, krajnjem sjeveroistočnom dijelu

  Međimurske županije, uz rijeku Muru, odnosno državnu granicu s

  Republikom Mađarskom. U općini se nalaze naselja Domašinec i Turčišće.

  Područje općine Domašinec danas je gospodarski dobro razvijeno, a

  posebice se to odnosi na razvoj poljodjelstva i povrtlarstva. U općini se

  nalazi Poučna staza Murščak, značajna turistička atrakcija, prva takve vrste

  u Međimurju. Staza je duga 6 300 metara, sadrži 12 obilježenih stajališta,

  identificirajući putem obilježene fenomene.

  Općina Mala Subotica se nalazi na središnjem prostoru Međimurske

  županije. Čine je naselja: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Piškorovec,

  Strelec, Sveti Križ i Štefanec. Mala Subotica ima svoju novoizgrađenu

  “Zonu poduzetništva Mala Subotica” koja se smjestila na izlazu iz Male

  Subotice u pravcu Orehovice (izlaz na autocestu – odvojak Sveti Križ).

  Ukupne je kvadrature od 15,09 ha. Ima ukupno 23 parcele koje su

  namijenjene za poslovnu, poslovno – proizvodnu i proizvodnu namjenu.

 • Podturen je smješten u sjevernom dijelu Međimurske županije i prostire se

  na površini od 31,42 km2. Kao pogranična jedinica lokalne samouprave,

  općina Podturen graniči na sjeveru sa Republikom Slovenijom, a na

  sjeveroistoku s Republikom Mađarskom. Osjeća se nedostatak industrijskih,

  gospodarskih i poslovnih objekata, koji bi bili jako potrebni za razvitak te

  općine. Općina raspolaže s poslovno - stambenom zonom u Podturnu i

  poslovnom zonom na Sivici. Općina ima status područja od posebne

  državne skrbi.

  Pribislavec ima prigradski položaj uz samo županijsko središte – Grad

  Čakovec. Razvoj industrije je predviđen u većim i manjim gospodarskim

  zonama. Uz već postojeće manje gospodarske zone koje su u realizaciji,

  planirane su i nove zone, odnosno postojeće su planirane za proširenje.

  Općina Pribislavec, jedna od najmlađih općina u Državi, konstituirana je

  2002. godine izdvajanjem iz grada Čakovca. U okviru općine žive

  pripadnici romske nacionalne manjine na koje otpada preko 11 % od

  ukupnog broja stanovnika.

  Vratišinec je smješten u sjevernom dijelu Međimurske županije.

  Prohodnost i otvorenost ovog prostora, blizina slovenske granice te

  neopterećenost tranzitnim prometom važni su elementi u vrednovanju

  prometno – zemljopisnog položaja općine. Područje općine danas je

  gospodarski dobro razvijeno, a posebice se to odnosi na razvoj poljodjelstva

  i povrtlarstva. Također, postoji značajan potencijal za razvoj obrtništva i

  poduzetništva. Uvjete za razvoj turizma na području općine čine:

  interesantna lovna područja s raznovrsnom divljači, manifestacije

  (proštenja, blagdani, fašnik i dr.) i kulturna baština.

 • Aneks 2. Popis zaštićenih kulturnih dobara u LAG-u Središnje Međimurje

  Izvor: izrada autora prema podacima Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

  Čakovec Crkva sv. Nikole s franjevačkim samostanom

  Čakovec Kameni pil sv. Mihovila Arkanđela

  Čakovec Kameni pil sv. Trojstva

  Čakovec Kompleks Starog grada

  Čakovec Kulturno - povijesna cjelina grada Čakovca

  Čakovec Pil s Raspećem

  Čakovec Visoka učiteljska škola

  Čakovec Memorijalno područje židovskog groblja u Mihovljanu

  Belica Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Belica Pil sv. Trojstva

  Dekanovec Crkva Svih Svetih

  Domašinec Arheološko nalazište Gradišće II,Turčišće

  Domašinec Arheološko nalazište Gradišće,Turčišće

  Domašinec Arheološko nalazište Močvare,Turčišće

  Mala Subotica Crkva porođenja Marijinog i kurija župnog dvora

  Podturen Crkva sv. Martina

  Pribislavec Dvorac Feštetić

  Pribislavec Poklonac sv. Trojstva

  Vratišinec Crkva Uzvišenja Svetog Križa

  Vratišinec Zgrada Stare Škole

  http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78730330http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78730294http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78730298http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78729960http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78730453http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78730258http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78735958http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78729513http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78729509http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=78730886

 • Aneks 3. Popis vrsta i staništa obuhvaćena Ekološkom mrežom RH (EMRH)

  Šifra i naziv područja Ciljne vrste i staništa

  HR5000013

  Šire područje Drave (8.281,99 ha u

  Međimurskoj županiji) - važno područje za divlje svojte i

  stanišne tipove

  Čakovec

  Divlje svojte:

  bolen (Aspius aspiu )

  riječni rak (Astacus astacus)

  crveni mukač (Bombina bombina)

  dabar (Castor fiber)

  vijun (Cobitis elongatoides)

  barska kornjača (Emys orbicularis)

  bjeloperajna krkuša (Gobio albipinnatus)

  Balonijev balavac (Gymnocephalus baloni)

  mali vretenac (Zingel streber)

  prugasti balavac (Gymnocephalus schraetser)

  gatalinka (Hyla arborea)

  vidra (Lutra lutra)

  piškur (Misgurnus fossilis)

  vretenca (Odonata)

  sabljarka (Pelecus cultratus)

  zlatni vijun (Sabanejewia balcanica)

  veliki pan. vodenjak (Triturus (cristatus)

  dobrogicus)

  crnka (Umbra krameri)

  Stanišni tipovi:

  Neobrasle šljunčane riječne obale (sprudovi)

  Vlažni travnjaci

  Poplavne šume

  Prirodna eutrofna jezera s vegetacijom

  Hydrocharition ili Magnopotamion

  HR2000364

  Mura - važno područje za divlje svojte i

  stanišne tipove

  Dekanovec, Domašinec

  Divlje svojte:

  bolen (Aspius aspius)

  vijun (Cobitis elongatoides)

  kockavica (Fritillaria meleagris)

  Balonijev balavac (Gymnocephalus baloni)

  vidra (Lutra lutra)

  piškur (Misgurnus fossilis)

  vretenca (Odonata)

  sabljarka (Pelecus cultratus)

  gavčica (Rhodeus amarus)

  crnka (Umbra krameri)

  Stanišni tipovi:

  Neobrasle šljunčane riječne obale (sprudovi)

  Priobalne poplavne šume vrba i topola

  Prirodna eutrofna jezera s vegetacijom

  Hydrocharion ili Magnopotamion

  HR2000618

  Murščak – šuma - važno područje za stanišne tipove

  Stanišni tipovi:

  Priobalne poplavne šume vrba i topola

  Poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i

 • Dekanovec, Domašinec poljskog jasena

  HR2000377

  Totovec - nalazište crnkaste sase (19,25

  ha) - važno područje za divlje svojte

  Čakovec

  Divlje svojte:

  crnkasta sasa Pulsatilla pratensis ssp. Nigricans

  HR2000614

  Stari tok Drave II (840,94 ha u MŽ) - važno područje za divlje svojte i

  stanišne tipove

  Čakovec

  Divlje svojte:

  riječni rak (Astacus astacus)

  dabar (Castor fiber)

  vidra (Lutra lutra)

  Stanišni tipovi: Priobalne poplavne šume vrba i topola

  Vodena i močvarna staništa

  Predalpski vrbici s kebračem

  Vrbici pepeljaste vrbe i rakite

  Predalpski vrbici s pasjim trnom

  Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica

  HR2001034

  Mačkovec – ribnjak - važno područje za stanišne tipove

  Čakovec

  Stanišni tipovi:

  Priobalne poplavne šume vrba i topola

  Poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i

  poljskog jasena

  HR2000817

  Murščak – Turčišće - važno područje za stanišne tipove

  Domašinec

  Stanišni tipovi:

  Srednjoeuropske košanice sa Sanguisorba

  officinalis

  HR1000013

  Dravske akumulacije (6.766,76 ha u

  MŽ) - međunarodno važno područje za ptice

  Čakovec

  Ptice:

  mala prutka (Actitis hypoleucos)

  brezov zviždak (Phyloscopus trochilus)

 • Aneks 4. Ordinacije privatne prakse po općinama i vrsti djelatnosti na dan 31. 12. 2010.

  JLS / djelatnost* OM PED MR STOM ZTL DERM GIN NEUR OFT LJEK

  Belica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Čakovec 19 5 2 17 5 1 5 1 1 3

  Dekanovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Domašinec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Mala Subotica 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0

  Podturen 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

  Pribislavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Vratišinec 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

  Ukupno 25 5 2 20 7 1 5 1 1 3

  Izvor: Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji u 2010. godini

  *OM – obiteljska medicina, PED – pedijatrija, MR – medicina rada, STOM – stomatologija, ZTL – zubotehnički laboratorij, DERM –

  dermatologija, GIN – ginekologija, NEUR – neurologija, OFT – oftalmologija, LJEK - ljekarna

 • Aneks 5. Popis manifestacija na području LAG-a

  Datum i mjesto održavanja Naziv manifestacije Organizator

  Veljača, Čakovec Međimurski fašnik u Čakovcu TZG Čakovca

  Ožujak, Čakovec Međunarodna revija filmova za djecu

  Centar za kulturu

  Čakovec

  Ožujak, Čakovec Gastro izložba ''Bajkoviti okusi

  Međimurja''

  Udruženje ugostitelja

  Travanj-listopad, 2013.,

  Čakovec Smjena straže Zrinske garde TZG Čakovca

  Travanj-lipanj, 2013.,

  Čakovec Legendarni vikend u Čakovcu TZG Čakovca

  Travanj, Čakovec-

  Koprivnica-Nagykanizsa

  Proljetni bike brevet Čakovec-

  Koprivnica-Nagykanizsa MBK Mura

  Travanj, Međimurje (bike

  tura)

  Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja i

  Biciklima međimurskim putevima 2013.

  (BIMEP)

  MSSR ''Sport za sve''

  Travanj, Čakovec (rodna

  kuća Ladislava Kralja

  Međimurca)

  Kraljev rođendan Muzej Međimurja

  Čakovec

  Travanj, Čakovec 8. smotra koreografiranog folklora Zajednica HKUU

  Travanj, Čakovec Dan Međimurske županije i Dan

  pogibije Zrisnkog i Frankopana Međimurska županija

  Travanj, Belica Godišnja priredb KUD-a Belica Općina Belica

  Travanj, Svibanj, Čakovec Croatia cup – Tennis Europe junior tour TK Franjo Punčec

  Svibanj, Čakovec 40. Majski muzički memorijal ''Josip

  Štolcer Slavenski'' CZK Čakovec

  Sredina svibnja 2013.,

  Čakovec Europska noć muzeja

  Muzej Međimurja

  Čakovec

  Svibanj, Čakovec ''Kaj Međimurci delajo dok ništ ne

  delajo''

  Udruga Međimurske

  roke

  Svibanj, Mačkovec

  19. Županijska smotra tamburaških

  sastava i tamburaških orkestara

  Međimurja

  KUD ''Mačkovec''

  Svibanj, Čakovec Dan grada Čakovca TZG Čakovca

  Početkom lipnja, Čakovec

  (rodna kuća Ladislava Kralja

  Međimurca)

  Kraljeve trešnje Muzej Međimurja

  Čakovec

  Lipanj, Belica Godišnji koncert Limene glazbe Belica Općina Belica

  Lipanj, Čakovec Junior Croatia Open – Tennis Europe

  junior tour 16&U TK Franjo Punčec

  Lipanj, Srpanj, Čakovec Ljeto u gradu Zrinskih Grad Čakovec

  Krajem lipnja, Belica Proslava 30. Godina KUD-a Belica Općina Belica

  Srpanj, Domašinec 20. smotra puhačkih orkestara i limenih

  glazbi Zajednica HKUU

  Kraj Srpnja, početak Porcijunkulovo TZG Čakovca

 • Kolovoza, Čakovec

  Kolovoz, Čakovec Punčec Open

  (10.000$ ITF Futures) TK Franjo Punčec

  Rujan, Čakovec-Koprivnica-

  Nagykanizsa

  Jesenski bike brevet Čakovec-

  Koprivnica-Nagykanizsa MBK Mura

  Studeni, Mala Subotica 13. smotra dječjeg folklornog

  stvaralaštva Zajednica HKUU

  Listopad, Ivanovec 9. smotra pesmarica naših mamica Zajednica HKUU

  Listopad, Čakovec 16. susret profesionalnih kazališta za

  djecu i mlade HC ASSITEJ

  CZK Čakovec

  Sredina listopada, Čakovec Jesen u Kraljevu vrtu Muzej Međimurja

  Čakovec

  Listopad, Čakovec 20. državni susret hrvatskih folklornih

  ansambala Zajednica HKUU

  početak studenog 2013.,

  Čakovec Stoljeće filma u Čakovcu CZK Čakovec

  Studeni, Čakovec ''Sportska rekreacija danas-za bolje

  sutra'' MSSR ''Sport za sve''

  Studeni, Čakovec 19. JAZZ FAIR CZK Čakovec

  Prosinac, 2013, Čakovec. Advent u gradu Zrinskih TZG Čakovca

  Prosinac, Čakovec ''Na to mlado leto'' – tradicijski Božić u

  Hrvata

  Udruga Međimurske

  roke

 • Aneks 6. Dužine županijskih i lokalnih cesta na području LAG-a

  Redni

  broj Općina/Grad

  Dužina

  županijskih

  cesta (km)

  Dužina lokalnih

  cesta (km)

  Dužina PBS/BT

  (km)

  1. Belica 9,82 1,30 3,02

  2. Čakovec 0,00 0,00 14,22

  3. Dekanovec 2,18 0,00 5,31

  4. Domašinec 6,78 2,38 4,67

  5. Mala Subotica 14,11 9,00 8,92

  6. Podturen 12,22 4,24 3,90

  7. Pribislavec 3,78 2,14 2,68

  8. Vratišinec 5,43 7,81 1,22

  UKUPNO 54,32 26,87 43,94

  Izvor: Županijska Uprava za ceste MŽ

 • Aneks 7. Opskrba električnom energijom

  Broj potrošača po općinama i proračunata potrošnja po općinama

  Općine Broj potrošača (mjernih mjesta) Potrošnja u MWh

  Belica 760 5.206

  Dekanovec 297 2.035

  Domašinec 639 4.377

  Mala Subotica 737 5.048

  Podturen 571 3.911

  Pribislavec 913 6.254

  Vratišinec 464 3.178

  Čakovec 8.029 54.998 Izvor: Obrada autora na temelju podataka HEP d.d.

  Dužine vodova po općinama

  Općine

  Vodovi 35 kV Vodovi 10 kV Mreža 0,4 kV

  ZV km

  KB km

  ZV km

  KB km

  ZV km

  KB km

  Belica - - 9,00 6,70 14,80 0,60

  Dekanovec 1,00 - 2,50 3,60 5,20 0,80

  Domašinec 2,00 - 5,50 5,00 12,40 1,50

  Mala Subotica 8,50 - 16,00 18,20 27,10 4,00

  Podturen 6,00 - 5,60 8,30 26,40 2,50

  Pribislavec - - - 9,80 12,80 1,80

  Vratišinec 4,50 - 6,20 1,80 8,70 0,80

  Čakovec 12,00 12,30 17,20 105,00 81,30 99,80

  UKUPNO 34,00 12,30 62 158,40 188,70 111,80

  Izvor: Obrada autora na temelju podataka HEP d.d.

 • Aneks 8. Pokrivenost LAG-a signalom prema podacima Hrvatskog telekoma

  Općine Pokrivenost 3G

  mrežom

  Brzine prijenosa

  podataka (3G)

  Pokrivenost 4G

  mrežom

  Čakovec Da 21,1 Mb/s Ne

  Belica Da (djelomično) 21,1 Mb/s Ne

  Dekanovec Ne - Ne

  Domašinec Ne - Ne

  Mala Subotica Da 21,1 Mb/s Ne

  Podturen Da 7,2 Mb/s Ne

  Pribislavec Da 21,1 Mb/s Ne

  Vratišinec Ne - Ne Izvor: https://www.hrvatskitelekom.hr/karta-pokrivenosti, dostupno 5.2.2013.

  https://www.hrvatskitelekom.hr/karta-pokrivenosti

 • Aneks 9. Podaci o opskrbi plinom na području LAG-a

  Općina / grad

  Dužina

  plinovoda

  u metrima

  Broj potrošača Potrošnja u m3/god

  domaćinstva industrija i

  veliki potrošači ostalo domaćinstva

  industrija i

  veliki potrošači ostalo

  Grad Čakovec 143.850,09 8.342 36 1.130 11.698.437 6.396.224 6.316.700

  Općina Dekanovec 8.824,74 173 - 14 218.164 - 78.260

  Općina Mala Subotica 73.391,78 1.069 2 80 1.227.715 363.956 447.200

  Općina Domašinec 20.496,77 467 1 44 635.579 25.330 116.220

  Općina Belica 24.615,34 735 2 49 1.001.405 56.320 217.590

  Općina Podturen 25.396,05 781 2 49 917.705 42.371 242.719

  Općina Pribislavec 16.421,53 626 1 27 893.313 28.020 150.930

  Općina Vratišinec 29.580,17 887 1 36 1.027.482 22.530 201.240

  Ukupno 342.576,47 13.080 45 1.429 17.619.800 6.934.751 7.770.859

  Izvor: Međimurje plin d.o.o.

 • Aneks 10. Vodoopskrba i odvodnja po općinama

  GRAD / OPĆINA

  Broj

  domaćinsta

  va ( Popis

  iz 2011.)

  Broj

  vodovodnih

  priključaka ( kom )

  Postotak

  priključ-

  enosti

  Dužina

  vodo.

  mreže (m )

  Potrošnja

  vode ( m

  3)

  Broj kanal.

  priključaka ( kom )

  Dužina

  kanal.

  mreže (

  m )

  Dužina

  kolekt. ( m )

  Količina

  pročišćene

  vode ( m

  3)

  Grad Čakovec 9.029 10.009 111% 129.967 1.543.367 8.423 166.626 20.488 1.551.148

  Općina Dekanovec 236 191 81% 3.482 21.982 0 0

  0

  Općina Domašinec 695 636 92% 9.908 75.126 0 0

  0

  Općina Mala Subotica 1.554 1.118 72% 23.235 129.041 0 0

  0

  Općina Podturen 1.196 984 82% 24.832 97.735 0 0

  0

  Općina Pribislavec 906 709 78% 11.325 93.660 124 4.647

  18.559

  Općina Vratišinec 585 544 93% 8.057 62.295 30 1.975

  0

  Izvor: Međimurske vode d.o.o.

 • Aneks 11. Pregled broja poduzeća po djelatnostima i sjedištu

  Djelatnosti Belica Čakovec Dekanovec Domašinec Mala

  Subotica Podturen Pribislavec Vratišinec

  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 21 0 2 1 0 0 0

  B Rudarstvo i vađenje 05 - 09 0 1 0 0 0 0 0 0

  C Prerađivačka industrija 10 - 33 8 188 2 4 15 8 10 10

  D Opskrba električnom energijom, plinom,

  parom i klimatizacija 35 0 10 0 0 0 0 0 0

  E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospod.

  otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 36 - 39 1 8 0 0 1 0 0 0

  F Građevinarstvo 41 - 43 8 123 3 9 11 6 7 3

  G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih

  vozila i motocikla 45 - 47 9 268 6 10 18 11 11 3

  H Prijevoz i skladištenje 49 - 53 0 34 0 1 0 2 7 1

  I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i

  usluživanja hrane 55 - 56 1 38 1 3 5 1 3 2

  J Informacije i komunikacije 59 - 63 0 40 1 0 1 1 0 0

  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 64 - 66 1 15 0 1 0 0 0 0

  L Poslovanje nekretninama 68 0 21 0 0 1 0 0 0

  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 69 - 75 0 145 0 3 3 1 3 0

  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 77 - 82 0 16 0 0 0 0 0 0

  O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 84 0 1 0 0 0 0 0 0

  P Obrazovanje 85 0 10 0 1 2 1 0 1

  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 86 - 88 0 11 0 0 0 0 0 0

  R Umjetnost, zabava i rekreacija 90 - 93 0 6 0 0 0 0 0 0

  S Ostale uslužne djelatnosti 1 38 1 4 4 1 1 2

  Ukupno za područje LAG-a: 32 994 14 38 62 32 42 22

  IZVOR: Fina- Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2011. po djelatnostima

 • Aneks 12. Nezaposlene osobe prema općini stanovanja, razini obrazovanja i spolu u siječnju 2012. godine

  UKUPNO

  PREMA SPOLU PREMA RAZINI OBRAZOVANJA

  M Ž

  BEZ ŠKOLE I

  NEZAVRŠENA

  OSNOVNA

  ŠKOLA

  SR.Š. DO 3

  GOD I

  KV/VKV

  SR. Š. 4 GOD I

  GIMNAZIJA

  VIŠA ŠK. I 1.

  STUPANJ FAK.

  FAKUL.,

  AKAD., MAG. I

  DOKTOR.

  Belica 222 101 121 6 51 100 53 7 5

  Čakovec 1937 921 1016 189 346 609 549 121 123

  Dekanovec 44 21 22 2 10 18 11 2 1

  Domašinec 143 67 76 20 31 49 33 7 3

  Mala Subotica 439 226 213 87 82 142 106 10 12

  Podturen 252 144 108 25 63 120 32 9 3

  Pribislavec 280 138 142 56 71 102 39 5 7

  Vratišinec 151 69 82 4 32 71 33 6 5

  Ukupno 3468 1687 1780 389 686 1211 856 167 159

  IZVOR: Mjesečni bilteni HZZ PU Čakovec siječanj 2012.

 • Aneks 13. Nezaposlene osobe prema općini stanovanja i spolu u siječnju 2011. i 2012. i 2013.godine

  IZVOR: Mjesečni bilteni HZZ PU Čakovec siječanj 2011., siječanj 2012., siječanj 2013.

  UKUPNO

  Siječanj

  2011.

  PREMA SPOLU UKUPNO

  Siječanj

  2012.

  PREMA SPOLU UKUPNO

  Siječanj

  2013.

  PREMA SPOLU

  M Ž M Ž M Ž

  Belica 169 87 82 222 101 121 227 108 119

  Čakovec 1561 800 761 1937 921 1016 2.001 981 1020

  Dekanovec 28 11 17 44 21 22 41 22 19

  Domašinec 98 51 47 143 67 76 155 74 81

  Mala Subotica 338 182 156 439 226 213 464 234 230

  Podturen 211 128 83 252 144 108 266 153 113

  Pribislavec 285 156 129 280 138 142 302 151 151

  Vratišinec 134 58 76 151 69 82 166 79 87

  Ukupno 2824 1473 1351 3468 1687 1780 3622 1802 1820

 • Aneks 14. Stanje govedarstva i kozarstva na području LAG-a

  Broj

  uzgajivača Broj

  goveda

  Prema pasminama goveda Prema pasminama teladi Broj

  junadi Simental Sim /

  Holstein Holstein Smeđa Simental

  Sim /

  Holstein Holstein Smeđa

  Čakovec 60 962 223 49 81 0 171 16 44 0 234

  Vratišinec 10 204 60 6 21 0 23 2 134 0 10

  Belica 18 403 45 9 144 1 22 1 112 0 44

  Mala Subotica 44 777 139 19 55 0 96 8 31 0 348

  Domašinec 28 694 79 17 167 3 32 9 149 0 177

  Dekanovec 7 63 9 3 27 0 1 0 13 0 5

  Podturen 21 510 46 5 221 0 23 2 134 0 22

  Pribislavec 8 109 15 0 9 0 12 3 0 0 48

  Ukupno 196 3.722 616 108 725 4 380 41 617 4 888

  Izvor: HPA, 2013.

  Broj

  uzgajivača

  SANSKA ALPINA

  UKUPNO JARČEVI KOZE JARICE

  JARČEVI KOZE JARICE

  Čakovec 5 0 0 1 13 145 60 219

  Vratišinec 1 0 0 0 4 193 27 224

  Belica 3 3 58 20 2 66 14 163

  Mala Subotica 1 0 0 0 2 74 26 102

  Domašinec 1 2 33 10 0 0 0 45

  Dekanovec 6 0 0 0 19 397 187 603

  Podturen 0 0 0 0 0 0 0 0

  Pribislavec 0 0 0 0 0 0 0 0

  Ukupno 17 5 91 31 40 875 314 1.356

  Izvor: HPA, 2013.

 • Aneks 15. Kretanje broja stanovništva LAG-a Središnje Međimurje od 1981.-2011.

  Općina / Grad Br. stanovnika

  Popis 1981. Popis 1991. Popis 2001.* prema EU

  popisnoj metodi

  Popis 2011.

  Belica 3664 3635 3 509 3.176

  Čakovec 27 356 29 996 30455 27.104

  Dekanovec 963 941 832 774

  Domašinec 2743 2590 2 459 2.251

  Mala Subotica 5623 5689 5 676 5.452

  Podturen 5124 4663 4.392 3.873

  Pribislavec U sastavu Grada Čakovca do 2002. 3.136

  Vratišinec 2336 2394 2480 1.984

  LAG 47809 49908 49802 47750

  Izvor: podaci za popise 2001. i 2011. Državni zavod za statistiku - Kontingenti stanovništva,

  po gradovima/općinama; podaci za popise 1981. i 1991. Prostorni planovi pojedinih općina

  (http://www.zavod.hr/), podaci za Grad Čakovec za popise 1981. i 1991. Državni zavod za

  statistiku - Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857.-2001.

  *Mora se naglasiti da je podatke o broju stanovnika za 1991. i 2001. teško uspoređivati s

  obzirom da je 2001. korištena popisna metoda EU po kojoj se odvojeno prikazuje stalno

  stanovništvo i stanovništvo koje je prijavljeno na određenoj adresi u Državi, ali stvarno duže

  od godine dana boravi izvan mjesta, najčešće radi stalnog zaposlenja.

 • Aneks 16. Broj pripadnika nacionalnih manjina na području LAG-a Središnje Međimurje

  Općina/Grad Pripadnici nacionalnih

  manjina Od toga Romi

  Belica 24 1 Čakovec 1.564 1.039

  Dekanovec 2 0

  Domašinec 118 100

  Mala Subotica 717 694

  Podturen 249 224

  Pribislavec 636 608

  Vratišinec 15 2

  LAG 3.325 2.668 Izvor: DZS - Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama,popis 2011.

 • Aneks 17. Broj osoba s invaliditetom na području LAG-a Središnje Međimurje

  Općina/Grad Osobe s invaliditetom

  Belica 278

  Čakovec 2.472

  Dekanovec 107

  Domašinec 193

  Mala Subotica 442

  Podturen 358

  Vratišinec 166

  LAG 3.618

  Izvor: DZS - Stanovništvo prema spolu, starosti i uzroku invalidnosti, po gradovima/općinama, popis 2001.

 • Aneks 18. Prirodni prirast, indeks vitalnosti i indeks starenja na području LAG-a Središnje

  Međimurje u 2001. i 2011.

  STOPA PRIRODNOG PRIRASTA

  Popis općina 2001. 2011.

  Belica -6 -12

  Čakovec 63 23

  Dekanovec 1 1

  Domašinec 7 -9

  Mala Subotica 38 23

  Podturen -6 -8

  Pribislavec 32 30

  Vratišinec 1 -4

  LAG 16,25 5,5

  INDEKS VITALNOSTI

  Popis općina 2001. 2011.

  Belica 84,2 70,7 (13,5)

  Čakovec 126 107,9 (18,1)

  Dekanovec 120 114, (5,7)

  Domašinec 125 62,5 (59,5)

  Mala Subotica 173,1 134,8 (38,3)

  Podturen 88,7 82,2 (6,5)

  Pribislavec 260 203,4 (56,6)

  Vratišinec 103,8 83,3 (20,5)

  LAG 135,1 107,39

  INDEKS STARENJA

  Popis općina 2001. 2011.

  Belica 86,5 111,4 (24,9)

  Čakovec 65,1 95,2 (30,1)

  Dekanovec 87,8 111 (23,2)

  Domašinec 79,4 88,2 (8,8)

  Mala Subotica 66,7 78,3 (11,6)

  Podturen 76,2 83,7 (7.5)

  Pribislavec 48,1 51,9 (3.8)

  Vratišinec 69,2 87,7 (18,5)

  LAG 72,37 88,42

  Izvor: Izrada autora prema podacima DZS-a, Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, popis 2011

 • Aneks 19. Obrazovna struktura stanovništva na području LAG-a po spolu i stručnoj spremi

  OBRAZOVNA STRUKTURA (2001.)

  POPIS

  NASELJA

  s

  p

  o

  l

  Bez škole

  i

  nezavršen

  a osnovna

  škola

  Osnovna

  škola

  SŠ za

  zanimanj

  a do 3

  god. i

  škola za

  KV i

  VKV

  radnike

  SŠ za

  zanimanj

  a u

  trajanju

  od 4 i

  više

  godina

  Gimnazij

  a

  Viša

  škola, I.

  stupanj

  fakulteta

  i stručni

  studij

  Fakultet,

  akademijamagister

  ij, doktorat

  Belica

  38 1 633 799 251 39 40 41

  m 17 580 589 113 18 16 21

  ž 21 1 053 210 138 21 24 20

  Čakovec

  3 562 5 423 7 151 4 366 960 1 278 2 007

  m 1 166 2 151 4 746 1 841 377 583 999

  ž 2 396 3 272 2 405 2 525 583 695 1 008

  Dekanove

  c

  187 176 216 73 13 14 10

  m 65 49 162 32 4 4 8

  ž 122 127 54 41 9 10 2

  Domašine

  c

  621 591 534 160 17 18 20

  m 233 226 403 64 7 10 10

  ž 388 365 131 96 10 8 10

  Mala

  Subotica

  1 282 1 212 1 328 448 70 74 73

  m 789 505 933 175 28 35 34

  ž 823 707 395 273 42 39 39

  Podturen

  1 140 937 1 072 251 34 24 41

  m 406 366 858 93 17 15 17

  ž 734 571 214 158 17 9 24

  Vratišinec

  379 580 598 185 20 20 17

  m 121 208 441 90 13 5 9

  ž 258 372 157 95 7 15 8

  LAG

  7 539 10 552 11 698 5 734 1 153 1 468 2 209

  m 2 797 4 085 8 132 2 408 464 668 1 098

  ž 4 742 6 467 3 566 3 326 689 800 1 111

  Postotak

  18,68% 26,14% 28,98% 14,20% 2,85% 3,63% 5,47%

  m 37,10% 38,71% 69,52% 42% 40,24% 45,50% 49,70%

  ž 62,90% 61,29% 30,49% 58% 59,76% 54,50% 50,30%

  Izvor: Državni zavod za statistiku; Popis stanovništva 2001, Nepoznato=0,5%

 • Aneks 20. Prikaz broja djece u osnovnim školama na području LAG-a Središnje Međimurje

  Škola Br. djece

  (1.-4.raz.)

  Br. djece

  (5.-8.raz.)

  Br. djece

  Ukupno

  OŠ Belica 85 122 207

  OŠ Belica, PŠ Gardinovec 38 - 38

  I.OŠ Čakovec 284 379 663

  I.OŠ Čakovec, PŠ Novo Selo Rok 51 - 51

  I.OŠ Čakovec, PŠ Krištanovec 24 - 24

  II.OŠ Čakovec 192 179 371

  III.OŠ Čakovec 227 189 416

  OŠ Ivanovec 113 127 240

  OŠ Kuršanec 239 214 453

  OŠ Domašinec 98 147 245

  OŠ Domašinec, PŠ Dekanovec 28 - 28

  OŠ Domašinec, PŠ Turčišće 19 - 19

  OŠ Tomaša Goričanca, Mala

  Subotica 140 216 356

  OŠ Tomaša Goričanca, Mala

  Subotica, PŠ Držimurec-Strelec 148 - 148

  OŠ Podturen 57 170 227

  OŠ Podturen, PŠ Miklavec 15 - 15

  OŠ Podturen, PŠ Novakovec 34 - 34

  OŠ Podturen, PŠ Sivica 51 - 51

  OŠ Vladimira Nazora Pribislavec 162 152 314

  OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec 56 86 142

  OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec,

  PŠ Gornji Kraljevec 17 - 17

  PŠ Mačkovec (OŠ „Petar Zrinski“

  Šenkovec) 50 - 50

  PŠ Žiškovec (OŠ „Petar Zrinski“

  Šenkovec) 39 - 39

  Centar za odgoj i obrazovanje

  Čakovec 34 52 86

  UKUPNO: 2 201 2 033 4 234

  Izvor: podaci Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije

 • Aneks 21. Podaci o srednjim školama na području LAG-a.

  Gimnazija Josipa Slavenskog

  U šk. godini 2012./2013. 781 učenik je polazio Gimnaziju. Gimnazija učenicima nudi 3

  usmjerenja: opće, prirodoslovno-matematičko i jezično. Promatrano unatrag tri godine broj

  učenika prema usmjerenjima ne bilježi bitna odstupanja. Školski kurikulum predviđa i brojne

  međupredmetne teme usmjerene, među ostalim, na stjecanje poduzetničkih vještina i uporabu

  informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Osim toga, škola je aktivno uključena u brojne

  projekte međunarodne suradnje te je na nacionalnom nivou u izboru najboljih srednjih škola u

  Hrvatskoj 2009. proglašena pobjednicom. U 2012. započela je dogradnja Gimnazije. U prvoj

  fazi dograđuje se 8 dodatnih učionica, dok će u drugoj fazi dogradnje Gimnazija dobiti novi

  prostor knjižnice, klubova i garderobe.

  Broj učenika prema usmjerenjima u posljednje tri školske godine, Gimnazija Čakovec

  Šk. god.

  2010./2011.

  Šk. god.

  2011./2012.

  Šk. god.

  2012./2013.

  Opća gimnazija 585 569 562

  Prirodoslovno-matematička gimnazija 118 115 111

  Jezična gimnazija 118 119 109

  UKUPNO: 821 803 782 Izvor: podaci Gimnazije Čakovec

  Ekonomska i trgovačka škola Čakovec

  Ekonomska i trgovačka škola Čakovec u šk. godini 2012./2013. broji ukupno 673 učenika u

  usmjerenjima ekonomist, komercijalist, upravni referent, hotelijersko-turistički tehničar i

  prodavač. Unatrag 3 godine bilježi smanjenje broja učenika koji upisuju usmjerenje ekonomist

  za dva razredna odjela (ukupno 55 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu). Broj

  učenika u ostalim usmjerenjima nije se bitno mijenjao. Učenici škole imaju mogućnost

  sudjelovati u vježbeničkim tvrtkama kao i drugim projektima vezanim uz poduzetništvo.

  Broj učenika prema usmjerenjima u posljednje tri školske godine, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec

  Šk. god.

  2010./2011.

  Šk. god.

  2011./2012.

  Šk. god.

  2012./2013.

  Ekonomist 335 318 280

  Komercijalist 116 114 107

  Upravni referent 116 112 111

  Hotelijersko – turistički tehničar 105 105 102

  Prodavač 75 67 73

  UKUPNO: 747 716 673 Izvor: podaci Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

  Tehnička škola Čakovec

  Tehnička škola Čakovec učenicima nudi četverogodišnje i trogodišnje strukovne programe na

  područjima elektrotehnike i računalstva te strojarstva. U školskoj godini 2012./2013. Ukupno

  882 učenika polaze Tehničku školu Čakovec. U posljednje tri godine broj učenika u

  određenim zanimanjima pokazuje drastična smanjenja ili povećanja, ovisno o potrebama na

  tržištu rada. Tako je npr. za zanimanje obrađivač na numerički upravljanim alatnim

  strojevima broj učenika u 2010./2011. bio gotovo trostruko veći u odnosu na šk. godinu

  2012./2013. Povećan je i broj učenika u zanimanjima tehničar za računalstvo, tehničar za

 • mehatroniku i elektrotehničar. U istom periodu značajno je smanjen broj učenika u

  zanimanjima računalni tehničar za strojarstvo, elektroinstalater, automehaničar i tokar. U

  posljednje dvije školske godine u ponudi je zanimanje CNC operater/ka. U školskoj godini

  2010./2011. zadnja generacija učenika iz sektora promet i logistika obrazovala se za

  usmjerenje špeditersko-agencijski tehničar. Škola također sudjeluje u brojnim domaćim i

  međunarodnim projektima, a aktivno se uključuje i u projekte financirane iz fondova

  Europske unije te usmjerene na unaprjeđivanje strukovnih kurikuluma.

  Broj učenika prema usmjerenjima u posljednje tri školske godine, Tehnička škola Čakovec

  Vrsta

  škole Sektor Zanimanje

  šk. god.

  2010./2011.

  šk. god.

  2011./2012.

  šk. god.

  2012./2013.

  4 –

  go

  diš

  nji

  stru

  ko

  vn

  i

  pro

  gra

  mi

  elektrotehnika i

  računalstvo

  tehničar za računalstvo 168 183 182

  tehničar za mehatroniku 77 91 95

  elektrotehničar 45 69 96

  strojarstvo računalni tehničar za

  strojarstvo 125 124 109

  promet i

  logistika

  špeditersko-agencijski

  tehničar 27 /

  /

  UKUPNO 4-godišnji strukovni programi: 442 467 482

  3,5

  – g

  odiš

  nji

  stru

  kovni

  pro

  gra

  mi

  strojarstvo

  obrađivač na numerički

  upravljanim alatnim

  strojevima

  137 81

  48

  3 –

  godiš

  nji

  str

  ukovni

  pro

  gra

  mi

  Elektrotehnika

  i računalstvo

  autoelektričar 11 17 17

  elektromehaničar 23 30 28

  elektroinstalater 44 31 27

  Strojarstvo

  CNC operater/ka / 28 55

  automehaničar 52 48 40

  strojobravar 43 49 64

  tokar 68 55 46

  bravar 37 52 60

  pomoćni autolimar 2 3 3

  pomoćni bravar 6 6 12

  UKUPNO 3,5 i 3-godišnji strukovni programi: 423 400 400

  UKUPAN BROJ UČENIKA PO PROGRAMIMA: 865 867 882

  Izvor: podaci Tehničke škole Čakovec

  Gospodarska škola Čakovec

  U ponudi Gospodarske škole Čakovec je 14 programa obrazovanja – 3 četverogodišnja te 11

  trogodišnjih iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine; prometa i logistike; tekstila i kože te

  osobnih, usluga zaštite i ostalih usluga. U šk. godini 2012./2013. ukupno 609 učenika polazi

  neki od programa škole. Kao rezultat usklađivanja s potrebama tržišta rada, Gospodarska

  škola Čakovec u šk. godini 2012./2013. uvodi zanimanje obućar. Škola je vodeća na području

  SZ Hrvatske mjereno prema uključenosti i opsegu financijskih sredstava koja su dobivena iz

  fondova EU s ciljem unaprjeđivanja strukovnih kurikuluma.

  Broj učenika prema usmjerenjima u posljednje tri školske godine, Gospodarska škola Čakovec

  Br. učenika u šk.

  god. 2010./2011.

  Br. učenika u šk.

  god. 2011./2012.

  Br. učenika u šk.

  god. 2012./2013.

 • poljoprivredni tehničar 85 91 90

  cvjećar 60 49 49

  vrtlar 20 15 12

  pomoćni cvjećar 14 19 16

  tehničar cestovnog prometa 110 112 112

  tehn. za logistiku i špediciju 76 94 90

  vozač motornog vozila 57 65 72

  frizer 59 51 45

  kozmetičar 31 28 25

  pediker 0 8 14

  obućar 0 0 10

  pismoslikar 28 24 25

  krojač 25 36 36

  pomoćni krojač 10 8 13

  UKUPNO: 575 600 609

  Izvor: podaci Gospodarske škole Čakovec

  Graditeljska škola Čakovec

  U školskoj godini 2012./2013. Graditeljsku školu polazi ukupno 624 učenika u programima

  za zanimanja u sektorima: graditeljstvo i geodezija, umjetnost, grafička tehnologija i audio-

  vizualno oblikovanje, šumarstvo, prerada i obrada drva, osobne, usluge zaštite i druge usluge

  te strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Programi se provode kao četverogodišnji (tehničari

  i dizajneri) ili trogodišnji strukovni programi. U ponudi su i dva trogodišnja programa

  obrazovanja za pomoćna zanimanja za djecu s teškoćama u razvoju. Škola upisuje daleko

  najveći broj polaznika u programima graditeljstva i komplementarnih zanimanja među svim

  graditeljskim školama u Hrvatskoj te na taj način doprinosi ublažavanju nedostatka stručnjaka

  u graditeljstvu. Kako bi se deficitarnost ove struke smanjila, škola provodi i programe

  prekvalifikacije u obrazovanju odraslih. U odnosu na školsku godinu 2010./2011. broj

  učenika samo dvije godine kasnije smanjen je za 121. Drastično je smanjen broj upisanih

  učenika u zanimanje građevinski tehničar, a znatno manje učenika upisano je i u zanimanja

  keramičar oblagač i instalater grijanja i klimatizacije.

  Broj učenika prema usmjerenjima u posljednje tri školske godine, Graditeljska škola Čakovec

  Obrazovni sektor Zanimanje šk. god.

  2010./2011.

  šk. god.

  2011./2012.

  šk. god.

  2012./2013.

  4 –

  godiš

  nji

  str

  ukovni

  pro

  gra

  mi

  graditeljstvo i geodezija

  građevinski tehničar 95 79 64

  arhitektonski

  tehničar 72 72 69

  geodetski tehničar / / 13

  umjetnost

  likovna umjetnost i

  dizajn 26 29 26

  dizajner unutrašnje

  arhitekture 38 34 39

  dizajner keramike 35 36 30

  grafička tehnologija i

  audio-vizualno

  oblikovanje

  medijski tehničar 67 61 61

  web dizajner 62 59 53

  3-

  god

  išnj

  i

  stru

  kov

  ni

  pro

  gra mi

  graditeljstvo i geodezija monter suhe gradnje / 15 15

  tesar 6 11 14

 • zidar 21 16 18

  podopolagač 3 / /

  keramičar oblagač 39 37 27

  armirač / 4 3

  rukovatelj

  samohodnim gr.str. 47 43 47

  osobne, usluge zaštite

  i druge usluge

  soboslikar-ličilac 39 38 32

  autolakirer 4 / /

  strojarstvo,

  brodogradnja

  i metalurgija

  instalater grij. i klim. 57 44 38

  plinoinstalater 14 17 18

  šumarstvo, prerada

  i obrada drva stolar 34 29 26

  3-g

  od

  išn

  ji

  pro

  gra

  mi

  za

  uče

  nik

  e s

  tešk

  oća

  ma

  osobne, usluge zaštite

  i druge usluge

  pomoćni soboslikar

  ličilac 29 26 22

  pomoćni

  podopolagač 2 2 5

  UKUPAN BROJ UČENIKA PO PROGRAMIMA: 748 678 627

  Izvor: podaci Graditeljska škole Čakovec

  Srednja škola Čakovec

  Srednja škola Čakovec najmlađa je srednja škola u Međimurju, osnovana je 2009. godine.

  Učenicima nudi obrazovanje u sljedećim smjerovima: opća gimnazija, klasična gimnazija,

  medicinska sestra – medicinski tehničar te fizioterapeutski tehničar. U školskoj godini

  2012./2013. škola je imala ukupno 331 učenika.

  Broj učenika prema usmjerenjima u posljednje tri školske godine, Srednja škola Čakovec

  Smjer Br. učenika u šk. god.

  2010./2011.

  Br. učenika u šk. god.

  2011./2012.

  Br. učenika u šk. god.

  2012./2013.

  Opća gimnazija 30 59 86

  Klasična gimnazija 22 50 65

  Medicinska sestra 30 60 92

  Fizioterapeut 16 47 48

  Medicinski kozmetičar 14 12 12

  Primalja / / 28

  UKUPNO: 112 228 331

  Izvor: podaci Srednje škole Čakovec

 • Aneks 22. Podaci o broju studenata u ustanovama za visokoškolsko obrazovanje školama na

  području LAG-a

  Pregled broja studenata prema usmjerenjima, Međimursko veleučilište u Čakovcu

  Akademska

  godina Stručni studij

  Redoviti

  studenti

  Izvanredni

  studenti Ukupno

  Ukupno u ak.

  godini

  2010/2011 računarstvo 91 26 117

  241 2010/2011

  menadžment

  turizma i

  sporta

  101 153 254

  2011/2012 računarstvo 131 59 190

  556 2011/2012

  menadžment

  turizma i

  sporta

  143 223 366

  2012/2013 računarstvo 129 58 187

  643 2012/2013

  menadžment

  turizma i

  sporta

  171 217 388

  2012/2013 održivi razvoj 45 23 68

  Izvor: podaci Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

  Pregled broja studenata prema usmjerenjima, Učiteljski fakultet u Čakovcu

  Studij Br. studenata u ak.

  god. 2010./2011.

  Br. studenata u ak.

  god. 2011./2012.

  Br. studenata u ak.

  god. 2012./2013.

  Sveučilišni integrirani

  preddiplomski i diplomski

  učiteljski studij – redovni

  studij

  364 335 302

  Stručni preddiplomski studij

  predškolskog odgoja1

  251 155 71

  Sveučilišni preddiplomski

  studij Rani i predškolski odgoj

  i obrazovanje – redovni studij2

  / 80 89

  Ukupno: 615 570 462

  Izvor: podaci Učiteljskog fakulteta

  1 Provodi se kao redovni i izvanredni studij

  2 Provodi se kao redovni i izvanredni studij

 • Aneks 23. Programi cijeloživotnog učenja na području LAG-a

  Graditeljstvo i geodezija: građevinski tehničar, arhitektonski tehničar, armirač (savijač

  željeza), asfalter, betonirac, cestar, fasader, izolater, kamenorezac, keramičar, limar, monter

  aluminijskih konstrukcija, monter građevinskih skela, monter suhe gradnje, krovopokrivač,

  parketar, podopolagač, rukovatelj građevinskim strojem, sastavljač plastične i aluminijske

  stolarije, sastavljač plastične stolarije, soboslikar i ličilac, staklar, stolar, tesar, zidar,

  rukovatelj/ica bagerom, rukovatelj/ica damperom, rukovatelj/ica elektrokolicima,

  rukovatelj/ica utovarivačem, rukovatelj/ica auto-dizalicom, rukovatelj/ica hidrauličnom

  dizalicom, rukovatelj/ica mosnom i portalnom dizalicom, rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

  Poljoprivreda, prehrana i veterina: Farmer – mljekar, kozar, kozar s proizvodnjom i

  preradom kozjeg mlijeka, mesar, pekar, pčelar, povrtlar, proizvođač voćnih rakija·, ratar/ica,

  uzgajivač/ica krumpira, uzgajivač svinja, vinogradar/ka i podrumar/ka, voćar, uzgajatelj voća,

  povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru, poljoprivredni tehničar

  Tekstil i koža: Šivač

  Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija: bravar, plinski rezač, zavarivač MIG-MAG

  postupkom, zavarivač plinskim postupkom, zavarivač REL postupkom, zavarivač TIG

  postupkom, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater,

  frigomehaničar/ka - instalater/ka i serviser/ka rashladnih i klimatizacijskih uređaja i sustava

  Elektrotehnika i računalstvo: operator na računalu, Auto-CAD specijalist

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija: Samostalni knjigovođa, Daktilograf,

  Knjigovođa za poljoprivredna obiteljska gospodarstva, Komercijalist, Menadžer za EU

  projekte; Poslovna tajnica, Prodavač,

  Turizam i ugostiteljstvo: barmen, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, priprematelj pizza,

  slastičar, sobarica

  Promet i logistika: rukovatelj/ica viličarem, rukovatelj/ica motornom kosilicom,

  rukovatelj/ica traktorskom kosilicom, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, vozač

  motornih vozila, tehničar za cestovni promet

  Zdravstvo i socijalna skrb: dječji/a njegovatelj/ica, maser, njegovatelj/ica

  Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge: pediker/ka, spa i wellnes terapeut/kinja,

  ugraditelj noktiju, vizažist, autolakirer, cvjećar-aranžer, frizer

  Šumarstvo, prerada i obrada drva: rukovatelj/ica motornom pilom, rukovatelj/ica trimerom

  Dostupni su i tečajevi stranih jezika u četiri ustanove (Pučko otvoreno učilište Čakovec,

  Jezično učilište Barbare Močnik, Škola za učenje stranih jezika – Mirjana Sever te Didasko)

  za sve dobne skupine polaznika.

  Uz navedeno, potrebno je spomenuti i brojne mogućnosti za neformalno obrazovanje na

  najrazličitijim područjima – od poljoprivrednih edukacija, preko edukacija usmjerenih na

  aktivno građanstvo do poduzetničkih edukacija i seminara. Ovakve edukacije uglavnom

  organiziraju udruge i razvojne agencije.

 • Aneks 24. Popis aktivnosti pri osnivanju LAG-a i pripremi LRS

  Nadnevak Mjesto Opis aktivnosti

  2012.

  23.05.2012. Čakovec Na kolegiju gradonačelnika i načelnika prezentirana

  inicijativa osnivanja LAG-ova

  18.06.2012. Čakovec

  Sastanak s predstavnicima JLS kako bi se definiralo

  područje potencijalnih osnivača LAG-a „Središnje

  Međimurje“ i dogovor o daljnjim koracima i

  aktivnostima vezano uz osnivanje

  28.06.2012. Podturen

  Održane je radionica za predstavnike javnog, civilnog

  i gospodarskog sektora na kojima je detaljno

  prezentirana tematika LAG-a

  31.07.2012. Čakovec Interni sastanak radnog tima za osnivanje LAG-a

  Središnje Međimurje

  05.10.2012. Čakovec

  Izrađen je prijedlog/nacrt teksta osnivačkog akta –

  Statuta i dan je na čitanje i komentiranje svim

  osnivačima

  12.10.2012. Čakovec Pripremni sastanak vezano uz osnivačku skupštinu

  26.10.2012. Čakovec Održana je osnivačka skupština LAG-a

  Belica Radni sastanak u Belici (osnivači, upravni i nadzorni

  odbor)

  30.11.2012. Čakovec Izvršena je registracija/upis LAG-a kod Ureda državne

  uprave Međimurske županije

  2013.

  10.01.2013. Mala Subotica Sastanak radnog tima za izradu strategije u Maloj

  subotici

  29.01.2013. Belica

  Održane su radionice za predstavnike JLS-a te

  civilnog i gospodarskog sektora. Identificirani su

  razvojni problemi i potrebe područja, definirana je

  vizija LAG-a te su prikupljene informacije o

  projektima za bazu projekata

  21.02.2013. Belica

  Održane su radionice za predstavnike JLS-a te

  civilnog i gospodarskog sektora. Predstavljena je

  detaljna analiza stanja područja, definirana je SWOT

  analiza, ciljevi i mjere

  20.03.2013. Čakovec Predstavljena draft verzija LRS dana na komentiranje

  svim zainteresiranim stranama

  25.03.2013. Čakovec Održana je skupština LAG-a na kojoj je prihvaćena

  LRS – početak provedbe

 • Aneks 25. Upitnik za prikupljanje projektnih ideja u bazu projekata LAG-a

  PRIJEDLOZI PROJEKTNIH IDEJA ZA

  LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU LAG-a „Središnje Međimurje“

  PODNOSITELJ PRIJAVE /PREDLAGATELJ PROJEKTA

  Naziv predlagatelja: Adresa: Kontakt (telefon, e-

  mail, faks):

  Vrsta predlagatelja

  (uprava, JLS,

  poduzeće, udruga i

  dr.)

  Ime i prezime

  kontakt osobe,

  funkcija:

  O PROJEKTU

  Sektor projekta (gospodarstvo, poljoprivreda,

  turizam, obrazovanje, infrastruktura, okoliš,

  kultura, sport, civilno društvo i dr.):

  Ciljevi projekta:

  Aktivnosti projekta:

  Geografsko područje na kojem se izvodi

  projekt

  Lokacija:

  U kojoj je fazi predloženi projekt:

  u tijeku

  pripremljen za provedbu, ali nije počeo

  u tijeku je priprema

  prijedlog, faza idejnog rješenja

  Procjena ukupnog trajanja projekta Broj mjeseci:

  Procjena proračuna projekta U kunama/eurima:

  Partneri i/ili suradnici na projektu:

  Koliko od ukupnog proračuna projekta

  možete osigurati vi samostalno i/ili sa

  partnerima?

  Može li se projekt prijaviti za jednu od

  navedenih IPARD mjera?

  101 301 ne

  znam

  103 302 ne

  Zahvaljujemo na ispunjavanju upitnika!