Sm£¥byenes utfordringer og muligheter ... N£¦rhetsbyen Fredrikstad ved Marianne Aune, Fredrikstad kommune
Sm£¥byenes utfordringer og muligheter ... N£¦rhetsbyen Fredrikstad ved Marianne Aune, Fredrikstad kommune

Sm£¥byenes utfordringer og muligheter ... N£¦rhetsbyen Fredrikstad ved Marianne Aune, Fredrikstad kommune

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sm£¥byenes utfordringer og muligheter ... N£¦rhetsbyen Fredrikstad ved...

 • 23.–24.september 2014

  Quality hotell Grand Steinkjer

  1. september

  tka@kmd.dep.no

  Deltageravgift inkl overnatting og alle måltider . . . kr 1 225,- Dagpakke inkl. lunsj, pr dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 465,-

  Nord-Trøndelag fylkeskommune: Grete Sildnes, Anne Caroline Haugan Sør-Trøndelag fylkeskommune: Vegard Hagerup Distriktssenteret: Birte Kjørvik Fossheim Kommual- og moderniseringsdepartementet: Anne Benedicte Aakre, Knut Ove Nordås, Kristin Omholt-Jensen, Terje Kaldager

  TID

  STED

  PÅMELDINGSFRIST

  PÅMELDING TIL

  PRISER

  PROGRAMKOMITE

  PRAKTISK INFORMASJON

  Småbyenes utfordringer og muligheter

  D E

  S IG

  N /ILLU

  S TR

  A S

  JO N

  : w w

  w .anagram

  design.no • Foto: A nne C

  aroline H augan og Jakob S

  teenberg Thom pson

  SAMLING FOR FYLKESKONTAKTER FOR STEDSUTVIKLING 23.–24. SEPTEMBER 2014 Steinkjer

  FOR PÅMELDING:

  Klikk her!

  mailto:tka%40kmd.dep.no?subject=P%C3%A5melding

 • ONSDAG 24. SEPTEMBER TIRSDAG 23. SEPTEMBER

  Velkommen til seminar!

  08.30

  09.00

  09.45

  10.30

  10.45

  11.45

  12.45

  11.00

  12.00

  12.15

  13.00

  13.45

  BOLIG OG BOLIGMILJØ I BYER OG TETTSTEDER

  Fortetting i byer og tettsteder – Hvorfor og hvordan? Presentasjon av prosjektet Nærhetsbyen Fredrikstad ved Marianne Aune, Fredrikstad kommune

  Hvordan ta vare på stedets kvaliteter? • kultur, grønne områder, lekeområder, ildsjeler ved Guri Mette Vestby, NIBR

  Arbeidsøkt – kunnskap- og erfaringsdeling Hvordan kan fylkeskommunene bistå kommunene til å ivareta stedets ulike materielle og immaterielle kvaliteter? Presentasjon av et eksempel ved hvert bord

  Pause

  HANDEL I SENTRUM – ELLER UTENFOR?

  Nye rapporter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Kristin Omholt-Jensen og Terje Kaldager, KMD

  Lunsj

  Arbeidsøkt – kunnskap- og erfaringsdeling Hvordan bidrar fylkeskommunene til politisk forankring i kommunene av gode by- og stedsutviklingsprinsipper?

  Presentasjon av et eksempel ved hvert bord

  13.30

  13.45

  14.30

  15.15 15.28 15.52

  17.06

  18.54

  14.30

  14.45

  17.00

  19.00

  20.00

  Introduksjon til byvandring i Steinkjer ved prosjektleder Nasjonalt senter for gjenreisningsbyer Robert Øfsti og bygartner Finn Rossing

  BYVANDRING I STEINKJER M/GUIDE

  ved Robert Øfsti og Finn Rossing

  «Åpent» møte Hvor går norske små byer og tettsteder – eksempler fra Steinkjer og andre byer og tettsteder. Diskusjon med innspill fra salen. Intro ved Steinkjer kommune Innlegg ved Peter Butenschøn generelt og med kommentarer til Steinkjer. Ordfører deltar.

  Møtet avsluttes

  Middag på Grand hotell

  Forum for stedsutvikling ønsker fylkeskontaktene for stedsutvikling velkommen til ny samling! Denne gangen i Steinkjer, i samarbeid med Trøndelags- fylkene. Vi retter oppmerksomheten mot temaer som vi vet angår dere alle og baserer vi oss på en god balanse mellom formidling, gode eksempler og god dialog. Dialogen baseres på at dere i grupper kort presenter eksempler på hvordan dere arbeider med konkrete saker knyttet til temaene. Erfaringer fra de forskjellige fylkene utveksles på grunnlag av det.

  Første dagen setter vi småbyens og tettstedenes utfordringer og muligheter i fokus gjennom gode eksempler og aktive diskusjoner. Den andre dagen retter vi dels oppmerksomheten mot den helhetlige utviklingen i sentrum (bolig, boligmiljø og handel) og dels mot hvordan fylkeskommunene arbeider med stedsutvikling – og hvordan sentrale myndig- heter kan støtte dere i dette arbeidet. Vi skal som sagt være i Steinkjer og har denne gangen valgt å avslutte på en ukonvensjonell måte: med stasjonshopping langs Trønderbanen.

  Velkommen til Trøndelag og til Steinkjer!

  HVORDAN ARBEIDER VI MED STEDS- UTVIKLING I FYLKESKOMMUNENE?

  Presentasjon av oversikt over fylkes- kommunenes arbeid med og forankring av stedsutvikling ved Birte og Benedicte

  Arbeidsøkt – kunnskap- og erfaringsdeling • Kunnskap om hva og hvordan andre jobber med stedsutvikling • Suppler med din erfaring • Hva skjer når de regionale utviklingsmidlene reduseres? 4 bord med ulike presentasjoner og utfordringer

  Plenum • Hva tar Fylkeskommunene med seg videre? • Hva tar forumet med seg videre?

  Byhopping med Trønderbanen

  Avreise fra Steinkjer

  Verdal – universell utforming, fysisk opprustning og handelsutvikling i sentrum (avreise 16.52)

  Levanger – historisk trehusby, parker og grøntmiljø (avreise 18.05)

  Befaringen ender på Trondheim lufthavn, Værnes

  Lunsj på Grand hotell

  Velkommen til Trøndelag ved Fylkesråd for regional utvikling Terje Søvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune

  STEINKJER – EN SMÅBY MIDT I NORGE

  Hva skjer i Steinkjer? Hovedutfordringer, gjenreisningsby, deltagelse i nasjonale programmer ved ordfører Bjørn Arild Gram og arealplanlegger Egil Stensheim

  Utvikling av små og mellomstore byer og tettsteder – for å styrke regionene og avlaste storbyveksten • Fortettingspotensial, Stedskvalitet og attraktivitet, Levende bysentrum ved Gunhild Kvistad, sivilarkitekt med master i urbanisme, Norconsult

  UTFORDRINGER OG MULIGHETER I SMÅ BYER OG TETTSTEDER

  Arbeidsøkt – kunnskap- og erfaringsdeling Fylkeskommunens rolle når kommunene deltar i nasjonale programmer. Hvordan involvere andre etater? Presentasjon av et eksempel ved hvert bord