Skripta zadataka TCT 2011

  • View
    285

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Skripta zadataka TCT 2011

2011

FAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVUSKRIPTA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE CESTOVNOG TRANSPORTAProf.dr Osman Lindov, dipl.in.saobr. Asis. Samir Daferovi, dipl.in.saobr.

O.L.

Tehnologija cestovnog transporta

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO Odsjek: CESTOVNI SAOBRAAJ Predmet: TEHNOLOGIJA CESTOVNOG TRANSPORTA Prof. dr Osman Lindov, dipl.in.saobr. Asis. Samir Daferovi, dipl.in.saobr.

SKRIPTA ZADATAKA IZ PREDMETA

TEHNOLOGIJA CESTOVNOG TRANSPORTA

SARAJEVO, 2011. godinaStranica 2 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

PLAN RADA 1. Upoznavanje sa planom vjebi i oblastima izuavanja 2. Razvoj i organizacija drumskog saobraaja i transporta 3. Oblici organizovanja drumskog saobraaja u Bosni i Hercegovini 4. Kratki uvodni zadaci 6. Zadatak iz ponavljajueg itinerera 7. Zadatak iz ponavljajueg itinerera 8. Zadatak iz radijalnog itinerera 9. Zadatak iz prstenastog itinerera 10. Zadatak iz distributivno - sabirnog itinerera 11. Zadatak iz analize tehniko - eksploatacionih izmjeritelja rada autotransportnog preduzea 12. Zadatak iz prevoza putnika 13. Zadatak iz prevoza putnika - analiza opravdanosti uvoenja linije 14. Zadatak iz analize proizvodnosti 15. Zadatak iz transportnih trokova 16. Zadatak iz analize cijene prevoza 17. Transportni zadatak linearnog programiranja 18. Transportne mree 19. Rjeavanje transportnog zadatka na mrei 20. Upotreba raunara u analizi pokazatelja poslovanja - I dio 21. Upotreba raunara u analizi pokazatelja poslovanja - II dio 22. Cestovni koridori u BiH i Evropi 23. Posjeta preduzea - prevoz putnika 24. Posjeta preduzeu - prevoz tereta 25. Seminarski radovi - podjela 26. Konsultacije i pripreme za izradu seminarskog rada 27. Predaja i ocjena seminarskih radova 28. Predaja i ocjena seminarskih radova 29. Konsultacije i pripreme za ispit 30. Konsultacije i pripreme za ispit

Stranica 3 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

Zadatak 1 U toku jednog mjeseca (30 dana) koji ima 25 radnih dana za autotransportno preduzee koje rasplolae sa 50 inventarskih vozila od ega je 45 sposobno za eksploataciju a 40 vozila se u navedenom periodu nalaze na radu. Potrebno je izraunati sve vrste autodana za vozni park. Rjeenje:

Ai = As + An An = Ai As = 50 45 = 5 ( vozila ) An = 5 (vozila ) - broj vozila neispravnih za rad Ag = As Ar = 45 40 = 5 (vozila ) Ag = 5 (vozila ) - broj vozila u garaiADi = Ai Di = 50 30 = 1500( autodana i ) - inventarski broj autodana, ADs = As Di = 45 30 = 1350( autodana s ) - broj sposobnih (tehniki ispravnih) autodana za rad,

ADn = An Di = 5 30 = 150( autodana n )(tehniki neispravnih) za rad

ili broj autodana nesposobnih

ADn = ADi ADs = 1500 1350 = 150( autodana n )

ADr = Ar Dr = 40 25 = 1000( autodana r ) - broj autodana na radu,ADg = Ag Di + Ar Dg = 5 30 + 40 5 = 350( autodana g )

ili

ADg = ADs ADr = 1350 1000 = 350( autodana n )

- broj autodana u garai.

Dvr = Di Dr = 30 25 = 5 ( dana vr ) - broj dana van rada

Zadatak 2 U okviru jednog autotransportnog preduzea koje ima 100 inventarskih vozila, pri emu je sposobno za transport 90 vozila a 3 vozila se nalaze u garai. Posmatrani vremenski period je jedna godina (365 dana) od toga vozila provedu na radu 305 dana. Potrebno je izraunati sve vrste autodana u toku posmatranog perioda. Rjeenje:

An = Ai As = 100 90 = 10( vozila ) - nesposobna (tehniki neispravna) vozila za rad, Ar = As Ag = 90 3 = 87 ( vozila ) - vozila koja se nalaze na radu,ADi = Ai Di = 100 365 = 36500( autodana i ) - broj inventarskih autodana, ADs = As Di = 90 365 = 32850( autodana s ) - broj sposobnih autodana,

ADn = An Di = 10 365 = 3650( autodana n ) ili

Stranica 4 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

ADn = ADi ADs = 36500 32850 = 3650( autodana n ) - broj autodana nesposobnih za rad,

ADr = Ar Dr = 87 305 = 26535( autodana r ) - broj autodana na radu,

ADg = Ag Di + Ar Dg = 3 365 + 87 60 = 6315( autodana g ) ADg = ADs ADr = 32850 26535 = 6315( autodanan )Zadatak 3

ili

- broj autodana u garai.

U okviru autotransportnog preduzea postoji 200 inventarskih vozila za prevoz tereta od toga u posmatranom periodu (u toku jednog dana) tehniki ispravno odnosno sposobno za rad je 180 vozila, a u garai se nalazi 20 vozila. Potrebno je iznai broj vozila koja su tehniki neispravna za rad odnosno nesposobna za rad, broj vozila na radu, koeficijent iskoritenja ispravnog voznog parka, koeficijent tehnike ispravnosti voznog parka i koeficijent iskoritenja voznog parka. Rjeenje:

neispravna) vozila za rad,

Ai = An + As An = Ai As = 200 180 = 20( vozila )

-

nesposobna

(tehniki

Koeficijent iskoritenja ispravnog voznog parka moe izraunati na sljedee naine:' = ' = Dr () Ds Ar () As

As = Ar + Ag Ar = As Ag = 180 20 = 160( vozila) - broj vozila koja se nalaze na radu,za jedno vozilo u posmatranom vremenskom periodu za cio homogeni vozni park u toku jednog dana

, =

Arn i =1 n i =1

i

As i

()

srednja vrijednost za cio heterogen vozni park u toku jednog dana za cio homogeni vozni park u posmatranom vremenskom periodu

ADr ' = () ADs

, =

ADrn

i

ADsi =1

i =1 n

()i

srednja vrijed. za cio heterogen vozni park u posmatranom vremenskom periodu

Stranica 5 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

Na osnovu gornjih izraza i vrijednosti u zadatku imamo da je:

' =

Koeficijent tehnike ispravnosti voznog parka moe se izraunavati na osnovu sljedeih izraza:t = t = Ds () Di As () Ai

Ar 160 = = 0.889( ) As 180

za jedno vozilo u posmatranom vremenskom periodu za cio homogeni vozni park u toku jednog dana

n t

As Ai

i

=

i=1 n i i =1

srednja vrijednost za cio heterogen vozni park u toku jednog dana

t =

ADs ADi

za cio homogeni vozni park u posmatranom vremenskom periodu

t =

ADsn

i

ADii =1

i =1 n

i

srednja vrijed. za cio heterogen vozni park u posmatranom vrem. periodu

Na osnovu ovih izraza i vrijednosti u zadatku imamo da je:t = As 180 = = 0.9 ( ) Ai 200

Koeficijent iskoritenja voznog parka moemo dobiti na osnovu sljedeih izraza:

==

Dr DiAr Ai

za jedno vozilo u posmatranom vremenskom periodu za cio homogeni vozni park u toku jednog dana

=

Arn

i

Aii =1

i =1 n

srednja vrijednost za cio heterogen vozni park u toku jednog dana

i

=

ADr ADi

za cio homogeni vozni park u posmatranom vremenskom periodu

Stranica 6 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

=

ADrn

i

ADii=1

i =1 n

i

srednja vrijed. za cio heterogen vozni park u posmatranom vrem. periodu.

Na osnovu ovih izraza i vrijednostima u zadatku imamo da je:= Ar 160 = = 0.8( ) Ai 200

Kao kontrola navedene vrijednosti moe nam posluiti sljedei izraz:

= t ' = 0.889 0.9 = 0.8( )Ako se sva sposobna vozila nalaze na radu onda je = t a inae je < t . Zadatak 4 Teretno vozilo u toku radnog vremena napravi 5 obrta koji se sastoje od 5 prostih vonji. Vrijeme vonje u toku obrta iznosi 82 minute a ukupno vrijeme dangube u toku obrta je 38 minuta. Potrebno je izraunati: a) koeficijent iskoritenja radnog vremena i b) koeficijent iskoritenja vremena u toku 24 sata.

Rjeenje:

a) Koeficijent iskoritenja radnog vremena moe se izraziti na sljedee naine:

= =

tWo toHw Hr

za jedan obrt za jedno vozilo u toku dana

=

HwDr i =1 Dr

i

Hri =1

i

srednja vrijednost za jedno vozilo u posmatranom vremenskom period za cio homogeni vozni park u posmatranom periodu

=

AHw AHr

Stranica 7 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

=

AHwn i =1 n

i

AHri =1

srednja vrijed. za heterogeni vozni park u posmatranom vrem. periodu

i

Na kraim relacijama odnosno u loko prevozu ovaj koeficijent zbog velikog uea utovarno istovarnih operacija ima malu vrijednost. U naem primjeru je, potrebno je prvo odrediti vrijeme obrta koje iznosi:

t o = tWo + t do = tWo + t ui + t os t o = tWo + t do = 82 + 38 = 120(min)Na osnovu izraunate vrijednosti i vrijednosti date u zadatku imamo da je: = tWo 82 = = 0.86 ( ) to 120

b) Koeficijent iskoritenja vremena u toku 24 h se moe odrediti iz sljedeih izraza:

= =

Hr 24AHr 24 ADrn i

za jedinicu voznog parka u toku dana za cio homogeni vozni park u posmatranom vremenskom period srednja vrijednost za heterogeni vozni park u posmatranom vremenskom periodu

=

AHr ADri =1 i =1 n

i

U navedenom primjeru je potrebno je odrediti radno vrijeme u toku dana na osnovu izraza: gdje je:

Hr = Zo t o = 5 120 = 600(min) = 10 ( h )Zo - broj obrta u toku dana

Na osnovu ove vrijednosti i vrijednosti datih u zadatku imamo da je: =

Hr 10 = = 0.42( ) 24 24

Koeficijent iskoritenja vremena u 24 sata zavisi od vremena koje je vozilo provelo na radu u toku dana a najvee iskoritenje odnosno najveu vrijednost ovaj koeficijent ima ako se radi u vie smjena, to sa druge strane nepovoljno po tehniku ispravnost vozila.Stranica 8 od 164

Tehnologija cestovnog transporta

Zadatak 5

U okviru autotransportnog preduzea u toku jednog dana na radu se nalazi 8 voznih jedinica namjenjenih za transport tereta i svaka napravi u toku radnog vremena 3 obrta.Vrijeme vonje u toku jednog obrta iznosi 2 (h) a vr