of 32 /32
Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon - . 23 augusti 2012. Skövde Nyheter. se SN gjorde proffset Mårtensson putt Satsning ger 70 ungdomsjobb VOLVO Utbildning med lön och chans till ett jobb. Det är en möjlighet som Volvo Powertrain i Skövde kommer ge ett 70-tal unga. – Vi letar unga som vill arbeta inom industrin, säger kom- munikationschef Maria Salomonsson. SIDAN 8 Skövdeborna slarvar i rondell TRAFIK Många slarvar när de kör i rondell. Det slår en undersökning från Motormännen fast. Skövde Nyheter tog med polisinspektör Alf Andersson till Hallenbergsrondellen för att betygsätta Skövdebornas körning. SIDAN 6 ”En man och han är ingen trevlig person” ANNICA GUSTAVSSON, MEDIUM FÅR NÄRKONTAKT UNDER SPÖKJAKT PÅ STORA EKEBERG SIDORNA 16-17 Vinnare i hemlig plan Skövde blir ett av regionens tre stora ledningscentra. Det visar en utredning som ännu inte är offentliggjord. Ur arbets- materialet pekar man ut Skövde, Göteborg och Vänersborg som regionens nya ledningscentra. Det betyder att Mariestad för- lorar sitt Regionens hus, liksom Uddevalla och Borås. Förslaget har hållits hemligt in i det sista. SIDAN 4 Våmbs superlag spelar ny final FOTBOLL Våmbs IF F13 ran- kas som tionde bästa lag i Sverige. I somras vann de Skadevi cup och förra året vann de Ulvacupen. I lördags vann de semifinalmatchen med 2-1 över Skultorp och är därmed klara för final i DM. SIDAN 23 Anna-Lisa Tuné, 93, hade tagit rollatorn till banken för att ta ut 30 000 kronor. Hennes bankman övertalade henne att låta bli. Därmed blåste hon bedra- garna som utgett sig för att vara hennes barnbarn. Bild: ANNA ERNIUS ANNALISA BLÅSTE FALSKT BARNBARN SIDORNA 2-3 Vardagar 10–19 Lördag 10–17 Söndag 12–17 Fri parkering söndagar

Skövde Nyheter 2012-08-23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nyheter, Skovde

Text of Skövde Nyheter 2012-08-23

 • Lokaltidningen fr alla hushll i Skvde. Telefon 0500-78 48 51. 23 augusti 2012.

  Skvde Nyheter.seSN gjorde proffsetMrtensson putt

  Satsning ger 70ungdomsjobbVOLVO Utbildning med lnoch chans till ett jobb. Det r en mjlighet som VolvoPowertrain i Skvde kommerge ett 70-tal unga. Vi letar unga som vill arbetainom industrin, sger kom-munikationschef Maria Salomonsson. SIDAN 8

  Skvdeborna slarvar i rondellTRAFIK Mnga slarvar nrde kr i rondell.Det slr en underskningfrn Motormnnen fast.Skvde Nyheter tog med polisinspektr Alf Anderssontill Hallenbergsrondellen fratt betygstta Skvdebornaskrning. SIDAN 6

  En man och han ringen trevlig person

  ANNICA GUSTAVSSON,MEDIUM FR NRKONTAKT UNDER

  SPKJAKT P STORA EKEBERGSIDORNA 16-17

  Vinnare i hemlig planSkvde blir ett av regionens trestora ledningscentra. Det visaren utredning som nnu inte r offentliggjord. Ur arbets-

  materialet pekar man ut Skvde, Gteborg och Vnersborg somregionens nya ledningscentra.Det betyder att Mariestad fr-

  lorar sitt Regionens hus, liksomUddevalla och Bors.Frslaget har hllits hemligt ini det sista. SIDAN 4

  Vmbs superlagspelar ny finalFOTBOLL Vmbs IF F13 ran-kas som tionde bsta lag iSverige. I somras vann deSkadevi cup och frra retvann de Ulvacupen. I lrdagsvann de semifinalmatchenmed 2-1 ver Skultorp och rdrmed klara fr final i DM.

  SIDAN 23

  Anna-Lisa Tun, 93, hade tagit rollatorn till banken fr att ta ut 30 000 kronor. Hennes bankman vertalade henne att lta bli. Drmed blste hon bedra-garna som utgett sig fr att vara hennes barnbarn. Bild: ANNA ERNIUS

  ANNA-LISA BLSTE FALSKT BARNBARN SIDORNA 2-3

  Vardagar 1019 Lrdag 1017Sndag 1217

  Fri parkering sndagar

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  2 | Skvde.

  Tv mn misstnks habedragit ver 100 ldremnniskor.En av dem r 86-rigaElsa i Skvde. Man blir riktigt arg psig sjlv att man skulleg p snt, sger hon.

  Telefonsamtalet kom endag i november frra ret.Hej farmor, hur str dettill?

  r det du, Robert? sva-rade jag. D sa han ja och be-rttade att han var i Troll-httan och skulle byta bil.

  Rsten pratade fort. Jag hr lite dligt och

  det r svrt att hra vemdet r i telefonen.

  S Elsa trodde att hon ta-lade med sitt riktiga barn-barn, som bor i en nrlig-gande stad.

  Han sa att han behv-de lna till en handpen-ning p en bil. Det var brttom fr att han skullekunna f ett bra pris, hanbehvde ha pengarnasamma dag.

  Behvde 25 000Mannen frgande om honkunde f fram 25 000 kro-nor. Elsa rknade ihop dethon hade hemma och saatt hon hade p person-kontot ocks, men d varhon tvungen att g ner tillcentrum med sin rollator.

  86-riga Elsa blev lurad av

  Att man ska behva vara med om detta, sger Elsa, 86, som lurades av ldringsbedra-garna. Bild: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

  De tv falska barn-barnen avsljades tackvare polisens Vrgrda-kommission som rspecialiserad p brottmot ldre personer.Anders Larsson frnSkvde r som ana-lytiker en viktig kuggei gruppen.

  Enligt talet har mnnen,45 respektive 47 r gamlakontaktat minst 137 ldrepersoner som de utgettsig att vara barnbarn tilloch i behov av pengar tillen brdskande kontantaf-fr. Sammanlagt ska deha ftt ut nra en miljonkronor i kontanter. Dess-utom smycken fr drygttv hundra tusen kronor.

  Att de kunnat knytastill s omfattande miss-tnkt brottslighet berortill stor del p det arbetesom bedrivits av Vrgr-dakommisionen.

  Hr samlar vi in allasdana brott var de n be-gs i Sverige. Det innebratt vi snabbt ser om sam-ma tillvgagngsstt ellersignalement frekommerspritt i landet, sger grup-pens chef Claes Persson.

  Frra hsten uppmrk-sammade de att flera l-dre lurats p samma stt.Gruppen brjade nysta idet vilket ledde till att detv mnnen kunde gripasi vr.

  Med hela vgenEn av poliserna i gruppenr Anders Larsson frnSkvde som stortrivs:

  Jag gillar formen. Hrr vi med under hela arbe-tet. Frn ax till limpa kanman sga. Att vi haft fram-gng med flera utredning-ar gr jobbet nnu merstimulerande, sger han.

  Tidigare jobbade han pkriminalpolisens utred-ningstjnst men tackadeja nr han fick erbjudandetatt vara med i Vrgrda-kommissionen trots att detinnebr arbetspendling.

  Viktig rollI den nu avslutade utred-ningen har han haft enviktig roll. Frundersk-ningen har besttt i enomfattande mngd bilder,filmer och annat material

  ur mobiltelefoner och da-torer.

  Det r stora mngdersom ska analyseras. Sedanska det ocks presenterasp ett lttbegripligt sttvid rttegngen, berttarAnders Larsson.

  Vi behvsVrgrdakommissionenvar frn brjan ett pro-jekt, men resultatet hargjort att verksamhetenblivit permanent.

  Vi har genom hrt ar-bete vertygat polisled-ningen om att vi behvs,konstaterar Claes Persson.

  Varken han eller AndreasLarsson r frvnade veratt det finns s mnga of-fer i falska barnbarn-m-let. Men vertygade omatt det egentligen rr sigom mnga fler.

  Fr dem r brottsoffer-perspektivet det allra vik-tigaste. Vad mnnen fr frstraff r inte oviktigt menav sekundr betydelse.

  Varje offer ska knnaatt det blir sett och intebara klumpas ihop medandra i en grupp, sgerClaes Persson.

  Chris D [email protected]

  Specialgruppennystade uppbedrgerihrvan

  Andreas Larsson frnSkvde analyserar storamngder material i sittjobb i den s kallade Vr-grdakommissionen. Dentekniska utredningen rviktig i den pgende rtte-gngen. Bild: PRIVAT

  VRGRDAKOMMISSIONENDET EGENTLIGA namnet r CIRKA VG som betyder CentralInvestigation related to criminal aliens in Vstra Gtaland. KOMMISSIONEN brjade dock tidigt kallas fr Vrgrda-kommissionen eftersom den r stationerad i ortens polishus.GRUPPEN jobbar med brottslighet mot ldre samt handi-kappade och bestr av cirka tio anstllda med olika special-kunskaper.

  Vi har genomhrt arbetevertygatpolisledningen omatt vi behvs

  CLAES PERSSON, VRGRDAKOMMISSIONEN

  Anna-Lisa blsteAnna-Lisa Tun, 93,hade tagit rollatorn tillbanken fr att ta ut 30 000 kronor.Hennes bankman ver-talade henne att lta bli.Drmed blste hon bedragarna som utgettsig fr att vara hennesbarnbarn.

  Den tionde november komtelefonsamtalet och enmansrst sa: Hej mormor!

  Anna-Lisa frgade fleragnger vem det var.

  Jag har ett barnbarns-barn som heter Pontus, sd frgade jag om det varhan. D nappade de.

  Jo mormor, det r Pon-tus, sa han. Vi r i Troll-httan, frstr du mormor,och har ftt nys om en bra bil.

  Anna-Lisa var vldigtfrtjust i sitt barnbarns-barn och senast de trffatshade de pratat om bilar, sAnna-Lisa tyckte inte attdet var konstigt.

  Hon fick lova att ingetsga varken till mamma

  eller pappa eller ngon an-nan. Barnbarnsbarnetbad henne sedan om ettln p 30 000 kronor till enbil, som skulle vara en rik-tigt bra affr.

  Anna-Lisa gick ned tillbanken med sin rollator.Hon gick s fort att hon blevandfdd. Sedan fick honvnta i flera timmar, frhon ville absolut prata medsin personliga bankman.

  Nr denne till slut komtog han in henne p sittkontor.

  Det hr lter inte bra,

  det finns s mnga bedra-gare, sa han. Han verta-lade mig att inte ta medmig pengarna hem. Nrde ringer och frgar hurdet gick, sg att de fljermed hit, s ska jag ordnaalla papper

  Pengarna i madrassenAnna-Lisa var upprrd veratt bankmannen motarbe-tat henne.

  Nr jag gick hem varjag s sur p honom. Jagtnkte ta ut alla pengar ochlgga dem i min madrass.

  Vl hemma ringde barn-barnet igen, och nr Anna-Lisa berttade att villkoretvar att de gick tillsam-mans till banken, sa hanatt han skulle ordna det pannat stt.

  Anna-Lisa berttade intefr ngon om hndelsen. Enmnad senare var hon pfdelsedagskalas hos detriktiga barnbarnet Pontus.

  Jag tog honom lite av-sides och frgade honomhur det hade gtt med dendr bilen. Vilken bil? saPontus helt ofrstende.

  Ftt blommorD uppdagades det och fa-miljen frstod att honhade blivit utsatt fr ettbedrgerifrsk. Anna-Lisapolisanmlde och ska venvittna p videolnk vidrttegngen.

  Och bankmannen? Jag har gratulerat ho-

  nom med blommor, tvgnger. Han rddade mig, s-ger Anna-Lisa och skrattar.

  Anna [email protected]

  LDRINGSBEDRAGARNATV LDRINGSBEDRAGARE r talade fr att ha frsktlura ldre personer i hela landet p pengar och smycken. Tvav offren var Skvdebor. MNNEN R 47 respektive 45 r gamla och frn Stockholm.Under en tid har de frskt lura 137 ldre kvinnor och mn ppengar. Genom att pst sig vara anhriga, i de flesta fallbarnbarn, har de lurat dem till att lna ut tusentals kronorsamt smycken. I 37 av fallen lyckades de och sammanlagt berknas godset uppg till ett vrde av drygt 1,2 miljoner.Mnnen ska ha tagit sig runt i 31 stder. MNNEN talas nu vid Hudiksvalls tingsrtt. Rttegngenstartade i mndags. Bda r tidigare dmda fr liknandebrottslighet.

 • vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  D skulle hon kunna skrapaihop 22 000 kronor.

  Barnbarnet bad hennegra det och sedan skulleen kompis, som nd var iSkvde, komma och hmtaupp pengarna och ta medsig dem till Trollhttan. Elsa skulle f tillbakapengarna nsta dag.

  Man hinner inte tnka,och knner sig s dum.

  Gav pengarnaLite senare gick Elsa ochtog ut sina hopsparadeslantar och la dem i ett ku-vert. Telefonen ringde igenoch instruerade henne attg ut p gatan och verlm-na kuvertet till kompisen.

  Jag gav mannen pengar-na och sedan gick han upp-fr backen dr, sger honoch pekar uppt Norrmalm.

  Eftert, nr det gtt n-gon dag, brjade Elsa knnaobehag.

  Jag tnkte att det ms-te vara ngot galet. Jag blevtvungen att ringa minabarn och bertta.

  Ringde polisenDet var frsts inte barn-barnet som hade ringt ochbarnen uppmanande Elsaatt ringa polisen.

  Jag tyckte det var shemskt jobbigt. Att manskulle behva rka ut frdet hr.

  Elsa polisanmlde. Det kom ocks en polis

  med foton fr att se om jagknde igen mannen. Menjag hade inte tittat s noga,s det var svrt att peka utngon skert.

  Spra samtalPolisen sprade telefon-samtalen som hade ringtstill Elsa och det visade sigg till de tv mn som justnu sitter hktade fr grovtbedrgeri eller frsk tilldet mot ver 100 ldre.

  Det r rent bedrvligtatt de ger sig p ldre mn-niskor. Mina barn tycktend att det var lindrigt.De kunde ju ha slagit nerdig, sa de.

  Men hndelsen har gettElsa mycket besvr ochkad oro.

  Min generation trorfolk om gott. Frr kundeman g ut utan att behvalsa. I huset vi bodde i tidi-gare hade vi nyckeln underen tegelsten.

  I brjan av september rhon kallad till rttegngen

  fr att vittna. Det r ytter-ligare ett orosmoment.

  Som tur r fr hon vittnagenom videoupptagning iSkvde och slipper ka tillHudiksvall.

  Det hade inte gtt. Jaggr med rollator och harproblem med balansen.

  Men ven att vittna iSkvde knns besvrligt.Elsa oroar sig fr dagenoch hoppas att ngon skakunna flja med henne.

  Pengarna bortaEn annan sak som tyngerElsa r att hennes bespa-ringar r borta.

  Pengarna hade jag spa-rat fr att ha nr jag flyttar,ifall jag behver betaladubbel hyra. Jag vet inteens om jag kan f igendem. Det finns ju inga be-vis, sger hon och suckar.

  Man knner sig sotrygg. Det blir vrre eftersdant hr.

  Elsa heter egentligen n-got annat, men hon vill in-te vara med i tidningenmed namn och bild.

  Jag r rdd fr att svrtaner mitt namn och vill inteatt folk ska veta, sger hon.

  falskt barnbarnMin generationtror folk om gott.Frr kunde man g ut utan attbehva lsa

  ELSA, 86

  Anna-Lisa Tun, Skvde, klarade sig undan bedragarna tack vare sin bankman.Bild: ANNA ERNIUS

  bedragarnaJACKOR &OVERALLER

  frn fregende

  ssong till

  FYNDPRIS!

  JACKA+BYXAVind- och vattentt,

  tejpade smmar, 90-140 cl.

  Ord. pris 1.195:-

  NU699:-

  Vi finns p Facebook!Storgatan 12, Skvde 0500-41 33 74

  PENSIONRS-KOMPANIETNr Du inte vill,

  kan eller saknar tidSnickeri, mleri, renovering,trdgrdsarbete, barnpass-

  ning, stdning, tvtt, bilvrd, lxlsning.

  RUT- & ROTAVDRAG FIXAR VI

  FR FRETAG ERBJUDS:administrativa tjnster, redovisning, reception,

  butik, lager m.m.

  Ring 070-672 96 98

  www.pensionarskompaniet.se

  CafNU VENNu har vi ftt hem mngder av HRLIGA

  KLDER! Varmt vlkommen p en mysig utflykt!PPET RET OM: torsdag-fredag 11-18, lrdag-sndag 11-16 butikostergarden.seVid vg 200 mellan Skvde och Treboda, 1 km. norr om Vring

  HST-

  VI BJUDER Pvr populraste induktionshll! Kp kk och vitvaror och f en induktionshll p kpet, vrde 8 990:-

  Dessutom fr ni 25% RABATT p vriga vitvaror i Whirlpools sortiment*

  *Erbjudandet gller order lagd mellan 15/8 31/10 2012. Totalt kpvrde mste uppn 50 000:-.Vlj bland vrat stora urval av luckprofiler, luckfrger, bnkskivor och stommar. Ett helt nytt kk skrddarsytt efter dina nskeml.

  WHIRLPOOL ACM 804 BA

  Lijo Inredningar SkvdeStallsiken, 0500-48 81 00 ppettider: Mn-Fre 10-19, Lrdag 10-17, Sndag 11-16

  [email protected]

 • Skvde blir ett av regionens tre storaledningscentra.Det visar en utredningsom nnu inte r offent-liggjord, som tidningenhar ftt tillgng till.

  Ur arbetsmaterialet pekarman ut Skvde, Gteborgoch Vnersborg som regio-nens nya ledningscentra.Det betyder att Mariestadfrlorar sitt Regionens husoch istllet fr en mindreroll. Detsamma gller Ud-devalla och Bors, som ock-s har Regionens hus idag.

  Utredningen om den in-omregionala balansen kom-mer att ligga till grund frvar regionen ska etableraenheter. Resultatet skapresenteras fr regionsty-relsen. Drefter ska frsla-get behandlas av politiker-na och beslut fattas i re-gionfullmktige.

  Det har varit mnga in-fekterade turer kring hurregionen ska spara p ad-ministration och lokal-kostnader. Planerna p attlgga ner Regionens hus iMariestad och flytta tillSkvde har vckt ont blod iMariestad, som har sett sigf verksamhet avlvad un-dan fr undan. Att bli avmed Regionens hus skullebli nnu en tung frlust.

  Hllit tystFrslaget har hllits hem-ligt in i det sista. Inte ensTord Gustafsson (M), viceordfrande i servicenmn-den, visste om frslaget pSkvde, trots att det rhans huvudomrde.

  Jag har inte sett mate-rialet, s jag kan inte kom-mentera. Vi fick jtteliteinformation p nmndenspresidiemte frra veckan,sger han.

  Han anser personligen attd regionen redan hyr loka-ler p flera stllen i Skvde,vore det effektivast attflytta allt till ett stlle. Fr-utom det befintliga Regio-nens hus (som inte har ka-

  pacitet att utka) finnsven regionverksamheterp bland annat Prinsgatanoch Gustaf Adolfsgatan.

  ModeparkeringenVar den nya placeringenskulle kunna vara vet hanocks: Nybyggnationen avett stort kontorskomplexsom planeras vid Mode-parkeringen. Skvde kom-mun har flaggat fr att deplanerade lokalerna skullepassa en nyetablering aven myndighet eller strreadministrativ enhet.

  Tord Gustafsson vet intehur mnga nya arbets-platser det skulle kunnabli totalt.

  Men det skulle frvnamig mycket om inte detskulle g att f in allt dr.Dessutom skulle det varacentralt belget nra godinfrastruktur.

  VlkomnaSom Skvdebo skulle hanvlkomna en sdan etable-ring med arbetstillfllen.

  Som regionpolitikermste jag ta hnsyn tillhela regionen och att det

  r s effektivt som mjligtmed s lga kostnader sommjligt. Jag r vertygadom att utredaren Bengt S-terskog har varit oerhrtnoggrann och att varendadetalj r genomlyst.

  Gamla lftenMariestad har uttryckt attde knner sig lurade p ti-digare lften. Enligt upp-grelsen 1998 lovades Ma-riestad att f bli en regionalhuvudort, fr att f igenomregionbildningen.

  I det nya frslaget finnsbeskrivet att det finnssrskilda skl fr VstraGtalandsregionen att bi-

  dra till arbetsmarknadsl-get i nordstra lnet. Ut-redningen freslr drfratt servicenmnden ges iuppdrag att lokalisera ad-ministrativ verksamhettill Mariestad. Verksamhe-ten kan vara av regionge-mensam karaktr och inteberoende av nrhet tillkunder/efterfrgan.

  RiktlinjerEnligt utredningen ska re-gionens administrativafunktioner samordnas ochkoncentreras till frre ut-budspunkter. Inom dessaska funktionella sambandefterstrvas mellan verk-samheter som ingr i Re-gionen Hus respektive iRegionens AdministrativaCentra.

  Ledningsfunktioner skalokaliseras till RegionensHus i Vnersborg, Gte-borg och Skvde.

  Administrativa Centraska lokaliseras till Vners-borg, Gteborg, Skvde,Mariestad, Bors, Mlndaloch Uddevalla.

  Anna [email protected]

  vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  4 | Skvde.

  Hemlig utredningfreslr Regionenshus till Skvde

  DET NYA FRSLAGET REGIONSTYRELSEN ges i uppdrag att verka fr att region-gemensamma ledningsfunktioner finns lokaliserade till Vnersborg, Gteborg och Skvde. SERVICENMNDEN ges i uppdrag att lokalisera administra-tiv verksamhet till Mariestad.ATT SAMMANLGGNINGSDELEGERADE beslut om inom-regional balans frn 1998 upphvs.(Ur Utredningen Regional balans i Vstra Gtaland-Frslagtill nya riktlinjer infr beslut om lokalisering av administra-tiva funktioner inom Vstra Gtalandsregionen.)

  REGIONENS HUS IDAGStad antal max antal personal

  personal i lokalernaSKVDE 53 53MARIESTAD 122 150BORS 153 159UDDEVALLA 59 64VNERSBORG 249 300GTEBORG (tv kontor) 271 287

  Klla: Vstra Gtalandsregionen

  KUDDE HG 500g bollfiber

  245:-

  199:-BST I TEST

  Enligt TestFakta 2009

  BEGRNSAT ANTAL

  BDDMADRASS INGR

  BDDMADRASS INGR

  3.875:-Ord.pris 7.750:-/st

  (exkl. ben)

  Pocketresrsng med trippla resrerMtt: 80, 90, 105, 120, 140 och 160x200 cm

  REGAL

  90x200cm

  Priset gller vid kp av 2 st Regal 3.875:-

  /stKontinentalsng med zonindelad pocketresrMtt: 80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210x200 cm

  Finns i Sand & Antracitgr

  SOFIERO

  2 fr 1 gller vid kp av !"#$"%&'()&"(*+(,#-*./)

  9.975:-Ord.pris 19.950:- (exkl. ben)

  180x200cm

  Halva priset gller vid kp av 0"#$"%&'()&"1233(,#-*.

  ERBJ

  UD

  AN

  DET

  G

  LLER

  I ALL

  A V

  R

  A B

  UTI

  KER

  VEN

  UTA

  N K

  UPO

  NG

  1/2PRISET

  START 18 AUG

  ML 1 SEPT

  2fr1

  Skvde Vipans grnd (Hallenbergsrondellen vid Coop Extra) Tel 0500-45 91 99 ppettider Vard 11-18, Lr 10-14, Sn 12-16

  FRI HEMLEVERANS INOM SKVDE TTORT (utanfr tillkommer lev.avgift)

  S hr ser Skvde kommuns framtida byggnation kring rese-

  centrum ut. I byggnaden lngst till hger, p nuvarande modeparke-

  ringen, r frslaget att det nya Regio-nens hus skulle kunna inrymmas.

  Bild: SKVDE KOMMUN

  Jag r vertygadom att utredarenBengt Sterskog harvarit oerhrtnoggrann och attvarenda detalj rgenomlyst

  TORD GUSTAFSSON (M)

  Skvdes snabbaste nyheter.skvdenyheter.se

  Antikt & Nytt

  Antikt & NyttFr personlig heminredningMnd, onsd, fred 10.00-18.00

  Lunch 13.00-14.30Roteg. 3A, Skvde 0500-41 19 67

  Gott om parkering!Kontant betalning Vlkomna!

  Lokal-tidningen fr dig i Skvde.

 • Skvde. | 5vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  Efter avsljandet omTillvxtverkets vid-lyftiga representationhar flera av de kvinnligaambassadrer som rknutna till verket hoppat av i protest.ven i Skvde gror ettmissnje. Det r klart man blirirriterad nr vi jobbargratis och de drickerupp vra skattepengarp Grand, sger freta-garen Lotten Svensson.

  Uppgifterna om Tillvxt-verkets vidlyftiga repre-sentation har hittills letttill att 41 av 850 kvinnligafretagare hoppat av fri-villiguppdraget som am-bassadr. Det rr sig omegenfretagare som ideelltjobbar med att sprida kun-skap om fretagande ochdela med sig av sina kun-skaper till andra.

  Enligt Dagens Nyhetersgenomgng har Tillvxt-verket lagt mer n 7,5 mil-joner kronor p seminari-er och intern representa-tion sedan 2010, dessutomytterligare 9 miljoner pinternutbildningar ochandra konferenser.

  Fick en ursktLotten Svensson driverfretaget Lotten o Companyi Skvde, som arbetar medaffrsutveckling och honhar varit aktiv ambassadrfrn och till under flera r.Lotten Svensson har fun-derat p att hoppa av sittuppdrag, men efter attbland annat ftt en ursktvalt att arbeta vidare.

  Hon tycker att idn medkvinnliga ambassadrer rbra men r frgande tillhur Tillvxtverket kunnathamna i den hr soppan ifrsta lget.

  Det r alltid jttenogahur vi rapporterar nr vijobbar i projekt kopplat

  till Tillvxtverket. Det verkar lite som man bli-vit fartblind. r det hrkopplat till en kultur el-ler r det ett ledarskaps-problem, undrar LottenSvensson.

  Man blir besvikenMartina Lindn och EmmaJohansson driver event-fretaget Kavat i Skvdeoch de har ocks funderatver sin roll.

  Vr frsta reaktion varatt hoppa av, eftersom det ren allvarlig situation atthandskas s med skatte-pengar. Man blir besvikenoch frtroendet fick sig en trn, sger Emma Jo-hansson.

  Men eftersom de blivitvl informerade och stt-tade av sina mentorer pTillvxtverket frn allrafrsta dagen, och de fortfa-rande tycker att derasuppgifter r viktiga, fort-stter Emma och Martinasom ambassadrer.

  Vill vara frebilderNyligen fick de ett mejlfrn nringsminister An-

  nie Lf (C), som betonadehur viktiga ambassad-rerna r fr uppdragetsskull. Andelen kvinnligafrtagare r fortfarandelgt, men sedan 2011 hardet kat - ngot som Lfanser att ambassadrernar en bidragande orsak till.

  Syftet r ju att frmjakvinnligt fretagande. Detr ngot vi brinner fr. Vivill ocks vara frebilderfr ett gott fretagande,sger Emma Johansson.

  Jens [email protected]

  Gittan [email protected]

  Skvdefretagare kritiskamot Tillvxtverkets nota

  Lotten Svensson blev irriterad nr nyheten om Tillvxtverkets representation publicerades. Bild: KRISTINA CLAESSON

  Vr frsta reaktion vara att hoppa av, berttar EmmaJohansson, till hger, som tillsammans med Martina Lindndriver Kavat eventbyr AB. Bild: ANNA KUYLENSTIERNA

  Vr frsta reaktionvar att hoppa av

  EMMA JOHANSSON, KAVAT

  0500-41 19 00 KAPLANSG. 32, MARIESJ SKVDEINREDNINGSHUSET

  MND-FRED 10-19, LRD 10-15, SND 11-16 WWW.A-MOBLER.SE WWW.RIXNERS.SE MND-FRED 10.00-18.00, LRD 10.00-15.00, SND 11.00-16.00

  SLUTSPURT P SOMMARREANUPP TILL 50% RABATT P UTVALDA SOFFOR MATTOR, TRDGRDSMBLER SNGAR M.M.

  MARSEILLELampbord/sngbord i vitt. (ord pris 1300:-/st)

  600:-KP 2 FR P utvalda mbler frnU-SOFFA, Tyg

  6.795:-6.795:-6.795:-6.795:-FRNFRNFRNFRNFRN 30-50%10% RABATT

  0504-130 60 SVERIGES MBELCENTRUM

  K DIREKT TILL

  MBLER I TIBRO

  P GRYTHYTTANSSTLMBLERGller lagervararor

  LUX CONTINENTALSNG180x200, dubbelfjdrande pocket, inkl. latex bddmadrass och ben. Tyg Cortina 6099.

  9.995:-KAMPANJPRIS

  9.995:-KAMPANJPRIS

  9.995:-KAMPANJPRIS

  9.995:-KAMPANJPRIS

  30-50%30-50%

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  6 | Skvde.

  Mnga slarvar nr dekr i rondell.Det slr en under-skning frn Motor-mnnen fast.Skvde Nyheter har tagit med polisinspek-tr Alf Andersson tillHallenbergsrondellenfr att betygsttaSkvdebornas krning.

  Det viktigaste nr man kri en rondell r att inte alltidhvda sin rtt och ha ver-seende med andras bristeroch hjlpas t, anser Alf An-dersson, som hller i tra-fikutredningarna i Skvde.

  Att peka finger och tuta

  r fullstndigt menings-lst, sger polisinspektren.

  Han menar att bra hyfs,vett och etikett r det somleder till kad skerhet vadgller rondellkrning.

  Hr brister det hos allt-fr mnga, anser Motor-mnnen, som i en under-skning 2010 kom fram tillatt mer n varannan bilistinte blinkar nr de svng-er eller byter fil, i synner-het under rondellkrning.

  Fr godkntS hur bra r Skvde-borna p att kra i Hal-lenbergsrondellen?

  Det r en tvfilsrondellmed en grddfil fr bilistersom ska till hger. Det r

  mig veterligen ganskaovanligt och kan vara fr-villande fr folk utifrn. Istort tycker jag nd attdet fungerar bra.

  Hnder mnga olyckori rondellerna i Skvde?

  Inga allvarliga, destofler pkrningar bakifrn,men d blir det mest plt-skador.

  Alf Anderssons rd till bi-listerna r att hlla avstn-det och vara tydliga med tvilket hll de ska kra.

  Anvnd alltid blinkersnr du kr ut ur rondellenoch var noga med i vilkenfil du ligger, sger Alf.

  Vill ha fler rondellerven Ulla-Britt Hagstrm,ordfrande fr Motormn-nens lokalklubb, tryckerp vikten av att anvndablinkers.

  Man ska heller inte

  tvra filen, det vill sgasnedda ver dr det r dub-bla filer.

  Hagstrm menar ocksatt lagstiftningen kringkrning i rondell inte rsjlvklar, vilket hon menarr en brist eftersom detkan leda till olika bedm-ningar och straff.

  Personligen skulle honocks vilja se nnu flerrondeller i Skvde.

  Det r bra med rondeller,d flyter trafiken bttre.

  Bra hyfs, vett och etikett r det som leder till kad skerhet vad gller rondellkrning. Hr brister det hos alltfr mnga, anser Motormnnen.Bild: KRISTINA CLAESSON

  Mycket slarv i rondeller

  Polisinspektr Alf Andersson hller i trafikutredningarna i Skvde. Hanger bilisterna godknt i rondellkrning.

  Varnhemsgatan ska f en bred refug i mitten av vgen med trottoar, detblir ven en frhjd korsning fr att snka hastigheten, berttar Daniel ochConny p tekniska frvaltningen.

  Men Motormnnen i Skvde vill nd ha fler

  Nytt frlustrfr Sommar-landDEN REGNIGA och kallasommaren ger nnu ettr med frlust fr SkaraSommarland.

  I juni hade vi 12 000frre beskare n retinnan och det r en rygg-sck vi har med oss, kon-staterar vd Johan Hedihn.

  Totalt vntas resultatetbli ungefr som frrafrlustret eller ngotsmre. Omsttningen2011 stannade fr SkaraSommarland Njes ABp strax ver 87,5 miljo-ner kronor vilket gav ettminusresultat p drygt4,6 miljoner. I r lr mangra sitt tredje frlustri rad.

  Dansk valpisoleradKPET av en valp i Dan-mark kan leda tal fr enSkvdebo.

  Jordbruksverket ficktips om att valpen hadefrts till Sverige utanfullstndiga handlingar.Vid infrsel av djur frnDanmark stlls krav pID-mrkning, sllskaps-djurspass och intyg prabiesvaccination.

  Valpen var ID-mrkt,men saknade passet ochintyget.

  Det ledde till att jord-bruksverket beslutadeom isoleringen fr val-pen fram till den 6 sep-tember.

  120utryckningar omdagen fick Anti-cimex i Skvde gra,nr getingplgan iSkvde var somvrst. Det har varitett riktigt insektsr.Nu r man nere pnormala augusti-niver, vilketbetyder mellan tio-tjugo larm.

  Fr att f ta ifred kanman placera en tallrikmed ngot stt till geting-arna en bit bort.

  Bild: KAJSA HRSTRM

  TYCK TILL

  Tyck till om artikeln.

  SMS:A DIN SIKT TILL 72121.

  Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.

  Glm inte att skriva undermed ditt namn eller signatur.

  Du kan ven mejla [email protected]

 • 9 9 0 9 22 0 2 3 0

  3 3 4 4 04

  RESURS

  BANKVALID

  THRU: 00/00

  Hertig Johans gata 14, Skvde,Telefon: 0500-41 60 30ppet: mn - fre 9.30-18.00

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  8 | Skvde.

  Utbildning med ln ochchans till ett jobb. Detr en mjlighet somVolvo Powertrain iSkvde kommer ge ett70-tal unga. Vi letar efter ungasom r intresserade avatt arbeta inom indus-trin, sger kommunika-tionschef Maria Salo-monsson.

  Satsningen kallas Volvo-steget och r ett samarbetemellan Volvo, IF-Metall

  och Arbetsfrmedlingen.Totalt omfattar yrkesut-bildningen 1 200 studie-platser vid Volvos anlgg-ningar i Sverige.

  De som kan ska runga frn 18 r till 22 r, somr inskrivna p arbetsfr-medlingen och som hargymnasiebetyg, frklararMaria Salomonsson.

  Vilken inriktning pgymnasiet de unga hargtt r inte avgrande i ur-valsprocessen.

  Vi hoppas p mngaskande och har mrkt attdet finns ett stort intresse.

  Urvalet bland de skandekommer att ske i tv steg.Det frsta bygger p denanskan som har skickatsin. Andra steget r intervjuoch praktiska tester.

  Intresset och fallenhetfr arbetet r det avgrande,sger Maria Salomonson.

  Utbildningen pgr un-der 46 veckor med teorisom varvas med praktik iproduktionen.

  Det r utbildning medln.

  Frhandlingar pgr omavtalet och drmed r det in-te klart hur hg lnen blir.

  Det finns ingen garantifr att f ett jobb p Volvoefter utbildningen, menutbildningen ger frutomerfarenhet och utbildning,frutsttningar att klara

  ett arbete p Volvo ellerngon annan industri.

  Fr Volvo r det ett sttatt lngsiktigt skra kom-petensfrsrjningen, fr-klarar Maria Salomonsson

  Volvosteget kommer attpg under tre r. 2013 och2014 kommer ytterligarevardera r ett 70-tal ungaatt f utbildning och prak-tik vid fabriken i Skvde.

  Ett intresse och fallenhet fr att arbeta inom industrin r avgrande fr att bli antagen till Volvosteget. Det frklarar Maria Salomonsson, kommunika-tionschef fr Volvo koncernens fabrik i Skvde. Bild: ANDERS AXELSSON

  Volvo erbjuder ungautbildning med ln

  Vi hoppas pmnga skande och har mrkt attdet finns ett stortintresse

  MARIA SALOMONSSON, VOLVO

  Kr fr fortvid skolaMOTORORGANISATIONENFMK Familjens motor-klubb har mtt hur fortbilisterna kr frbi Kpp-lundaskolan i Skvde.Mtningen visade att 73procent av hmtandefrldrar kr fr fort.

  I Skvde visade manen hpnadsvckandenonchalans mot de ungasskerhet, sger FMK:s vdBengt Wiktorsson.

  Bland frbipasse-rande fordon var mot-svarande siffra 78 procentoch det r t helsicke frmycket. Det finns anled-ning fr dem som harhand om trafikskerhets-frgorna i Skvde attvidta tgrder fr att fner farten, sger BengtWiktorsson.

  Skvde vrmeverk vill ftillstnd att provelda medlkemedelsavfall frn Israel. Inledningsvis enproveldning, men det finnsen begran om att f im-portera 4000 ton frn Is-rael. Bild: ANDERS AXELSSON

  Lkemedelblir Skvde-vrmeGamla lkemedel kan blivrme fr Skvdeborna.Skvde Vrmeverk haranskt om att f impor-tera 4 000 ton gamla l-kemedel frn Israel

  Avsikten r att piller-burkar ska brnnas i vr-meverket och bli fjrr-vrme.

  I handlingar frn Israel uppges att det ravfall som kan jmfrasmed hushllssopor ochatt det inte ska ing nar-kotiska preparat, cellgif-ter eller andra preparatsom kan anvndas somdroger.

  Logojakten.Hitta logotyperna vinn en matkasse.Leta upp logotyperna som finns gmda i tidningen. Fyll i talongen och lmnain eller skicka till: Skvde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skvde, s r du med i utlottningen av sex stycken matkassar (vrde ca 500 kr.).Senast mndagen den 27 augusti vill vi ha ditt svar.Vinnarna publiceras i SN och p skvdenyheter.se den 30 augusti.

  SKULTORPNorrmalm

  Sida: ......................... Sida: ..................... Sida: .............. Sida:.............. Sida:..........................Sida: ..............

  Namn:........................................................................................................................

  Adress: ......................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

  Telefon: .....................................................................................................................

 • Vlkommen in i bobutiken och boka tid fr en vrdering eller ls mer p svenskfast.se

  Flyttlge?

  Gr du i sljtankar? Vi vet hur det knns.

  WWW.SVENSKFAST.SE

  LagfarterSkvde kommun

  SKVDEBUTIKEN RDHUSGATAN 14 0500-41 75 10 WWW.SVENSKFAST.SE

  Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Erik Hagelin, Jerry Ersson, Daniel Andersson, Sussi Hagenhr, Pelle Svensson, Martin Belina

  Vlkommen att ringa och snacka bostad med oss! Skvdebutiken, - .

  e

  Frsaml: SkvdeTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Prstkragen 1Adress: Karl Magnussons Vg 8,541 47 SkvdeDatum: 2012-03-13Pris: 1 800 000 krFrvrvare:Jonsson, Ulf OveSamuelsson, Birgitta Anneliverltare:Jonsson, Per-Olof Magne

  Frsaml: SkvdeTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Foderbladet 1Adress: Bladvgen 2, 541 47 SkvdeDatum: 2012-06-05Pris: 2 225 000 krFrvrvare:Gerhardsson, Joakim Jan PederTenggren, Linda Kristinaverltare:Nordling, JohanSthl, Helena

  Frsaml: SkvdeTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Skvde 5:301Adress: Segerstorpsvgen 7,541 36 SkvdeDatum: 2012-06-12Pris: 1 340 000 krFrvrvare:Andersson, Joakim Johnnyverltare:Bckstrand, Gunnar Bertil

  Frsaml: SkvdeTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Vetet 11Adress: Laglsaregatan 4, 541 44 SkvdeDatum: 2012-06-13Pris: 2 895 000 krFrvrvare:Johansson, Fredrik JrgenIngvall, Rebecca Linnaverltare:Ahlstrm, HkanAhlstrm, Annette

  Frsaml: SkvdeTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Krusbret 2Adress: Henrik Gjutares Gata15, 541 45 SkvdeDatum: 2012-06-11Pris: GvaFrvrvare:Karlsson, Kent Rune ErikKarlsson, Karl Thomas GstaHeinemo, Sven Peter Runeverltare:Carlsson, Ann-Marie

  Frsaml: VmbTyp: Hyreshusenhet, huvud-sakligen lokalerFastighet: Skvde Vallsngen 6 Adress: Grna Vgen 48, 541 54 SkvdeDatum: 2012-06-01Pris: 4 000 000 krFrvrvare:Lindr Livsmedel Abverltare:Fundahn Fastighet Och Konsult Ab

  Frsaml: VmbTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Vmb 30:198Adress: Vmb Fallet, 541 33 SkvdeDatum: 2012-06-01Pris: 2 100 000 krFrvrvare:Willbo, Nanna Christina PernillaBergstrand, Marcus Richardverltare:Aryd, SophiaSiljelo, Hans Lennart

  Frsaml: VmbTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Odlaren 41Adress: Grna Vgen 45I, 541 53 SkvdeDatum: 2012-06-04Pris: 1 625 000 krFrvrvare:Tykosson, Pernilla MariaFasth, Mattias Urban Fredrikverltare:Weghagen, Gunnel

  Frsaml: VmbTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Simsjn 1:9Adress: Akterstigen 1, 541 93 SkvdeDatum: 2012-06-08Pris: 850 000 krFrvrvare:Brnnhult, Sune Lennartverltare:Johansson, Mikael

  Frsaml: RydTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Tordyveln 158Adress: Mjlmossevgen 1F,541 62 SkvdeDatum: 2012-06-04Pris: 1 250 000 krFrvrvare:Andersson, Astrid ChristinaWiderstrm, Nils Andersverltare:Petersson, Caroline Ingrid IreneAguirre Robles, Alex Jack

  Frsaml: SkultorpTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Skultorp 5:18Adress: Kllbcksvgen 8, 541 55 SkvdeDatum: 2012-02-20Pris: 700 000 krFrvrvare:Cronberg, Lars Fredrikverltare:Ekstrms Ddsbo, Gunhild Maria

  Frsaml: SkultorpTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Hene 10:6Adress: Heneporten 8, 541 54 SkvdeDatum: 2012-05-30Pris: 1 500 000 krFrvrvare:Oskarsson, Angelica ElinEkberg, Mats Vilhelmverltare:Svensson, Inga Kristina

  Frsaml: SkultorpTyp: Specialenhet, vrdbyggnadFastighet: Skvde Skultorp 1:205Adress: Westers Vg 4, 541 57 SkvdeDatum: 2011-11-15Pris: 14 000 000 krFrvrvare:Fastighets Ab Skulbackenverltare:Gtiska Fastigheter Ab

  Frsaml: Vrss-Varola-VretenTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Vrss- Esbjrntorp 2:3Adress: Nybovgen 25, 541 98 VrssDatum: 2012-06-07Pris: 695 000 krFrvrvare:For Bemanningspartner Abverltare:Hamberg, StigHamberg, Nils

  Frsaml: Vrss-Varola-VretenTyp: Bebyggd lantbruksenhet.Fastighet: Skvde Tostaryd1:15Adress: Vrss Hgelid 4, 541 98 VrssDatum: 2012-06-01Pris: 1 250 000 krFrvrvare:Reimby Wallgren, Pia AnitaWallgren, Rolf Evert Andersverltare:Olander, Eleonora MargaretaOlanders Ddsbo, Erik

  Frsaml: Vrss-Varola-VretenTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Vreten 1:23Adress: Vreten Annedal, 541 94 SkvdeDatum: 2012-05-28Pris: Arv, tes, bpt, bodFrvrvare:Strlman, Jimmy Kjell Christerverltare:Larsson, CarolineStrlman, Jimmy

  Frsaml: Sventorp-ForsbyTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Sterkullen2:50Adress: Valskvarnsvgen 8, 541 92 SkvdeDatum: 2011-11-15Pris: Arv, tes, bpt, bodFrvrvare:Moberg, KjellMoberg, Monika Sonja Margaretaverltare:saknas

  Frsaml: VringTyp: Bebyggd lantbruksenhet.Fastighet: Skvde Stora Vring 1:19Datum: 2012-06-07Pris: 75 000 krFrvrvare:Andr, Sanna ElisabethMagnisson, Per Jesperverltare:Carlsson, AnnaJohansson, JohannesMellino, Elin KerstinAndersson, DavidAndersson, Karl

  Frsaml: FrsveTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Frsve 11:23Adress: Frsve Frbcken 1, 541 91 SkvdeDatum: 2011-06-01Pris: 300 000 krFrvrvare:Hagstrm, Per Anders Evertverltare:Hagstrm, EvertHagstrm, AnitaHagstrm, Mikael

  Frsaml: FrsveTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Frsve 13:16Adress: Alln 12, 54170 SkvdeDatum: 2012-04-02Pris: Arv, tes, bpt, bodFrvrvare:Fredriksson, Eivor Vilhelminaverltare:Fredriksson, Per Ingemar

  Frsaml: BergTyp: Smhusenhet, helrsbos-tad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Timmers-dala 3:30Adress: Stensnsvgen 5, 540 16 TimmersdalaDatum: 2012-06-13Pris: 1 000 000 krFrvrvare:Bertilsson, Lars HkanBertilsson, Berith Hulda Camillaverltare:Lundgren, Karin

  Frsaml: BergTyp: Smhusenhet, helrs-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Yttersra 17:1Adress: Berg Yttersra 1, 540 17 LerdalaDatum: 2012-04-27Pris: 1 900 000 krFrvrvare:Sandebrant, Emil Dan OlofGrosse, Majkenverltare:Lundgren, Thomas

  Frsaml: GtlundaTyp: Smhusenhet, fritids-bostad fr 1-2 familjerFastighet: Skvde Berglunda 8:1Adress: Krret Jonstorp, 541 96 VringDatum: 2012-06-04Pris: 215 000 krFrvrvare:Nilsson, Karin SofiaNilsson, Sven KristianNilsson, Eva Ann-LouiseNilsson, Sven Torstenverltare:Nilsson, Nils-keNilsson, Mrta

  Frsaml: GtlundaTyp: Bebyggd lantbruksenhet.Fastighet: Skvde Klacken 1:29Adress: Grankrr Bjrkelund,549 91 TidanDatum: 2012-05-07Pris: 550 000 krFrvrvare:Malcolmsson, Lars GranVilhelmsson, Pia Ingrid Kristinaverltare:Bengtsson, Karl Gunnar

  Frsaml: GtlundaTyp: Hyreshusenhet, huvud-sakligen lokalerFastighet: Skvde Nrlunda 4:83Adress: Skvdevgen 20, 549 31 TidanDatum: 2012-05-31Pris: 800 000 krFrvrvare:Vadsbo Murningstjnst Abverltare:Johansson, Ulf

  Andreas Agerborn Sofia Larsson Jerry Ersson Pelle Svensson Martin BelinaSussi HagenhrErik Hagelin Daniel Andersson

  Vlkommen att ringa och snacka bostad med oss! Skvdebutiken, 0500-41 75 10.

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  10 | Skvde.

  Inte ldst, men bst! Edvin Jnssonhusetvid Sandtorget har enhiss som installerades1916 och som fort-farande anvnds. Skvdes ldsta fun-gerande hiss, konsta-terar Eva Jnsson somvrnat om klenoden.

  Efter artikeln om Hisshusetp Storgatan som gs avRapp fastigheter hrdeSkvdebostder av sig tillSkvde Nyheter. Frra rettog bostadsfretaget verdet anrika Edvin Jnsson-huset och drmed venden gamla hissen.

  Det r egentligen dengamla garfamiljen som viska tacka fr att hissen rs vlbevarad, sger Mar-tin Sohlberg p Skvdebo-stder.

  LderklddTre personer fr plats i his-sen tv stende och en pden lderkldda sitsen. Pde knappar som har an-vnts sedan 1916 tryckerfortfarande de boende nrde vill upp eller ner.

  Hissen tillverkades av All-mnna svenska elektriskaAB och har gtt bekym-mersfritt rtionde efter r-tionde.

  1942 flyttade jag in, be-rttar tidigare garen EvaJnsson, svrdotter tillbyggherren Edvin Jnsson.

  Varje r har hissen fttunderhll och tillsyn. EvaJnsson frklarar att det ba-ra r vid ngra f tillfllenunder snart ett sekel somngon har behvt trycka pndknappen. Den gr tillringklockor i trapphuset.

  BevaradeFr Eva och hennes manHadar var det viktigt attskydda den stliga bygg-naden vid Sandtorget.

  Vi ville att huset skullebevaras.

  Det har aldrig varit talom att stta in en modernhiss. Uppe p vinden finnsmaskinrummet som i stortsett originalskick. Bladetmed instruktioner fr hurman skter anlggningenr till och med ldre n his-sen - tryckt i Vsters 1906.

  Allmnna svenska elek-triska AB blev senare merknt under frkortningenASEA. P hissens mssings-skylt str med sm bokst-ver ASEA i ett hakkors. Avfrklarliga skl bytte fre-taget senare logotyp.

  Anders [email protected]

  Skvdebostders kvartersvrd Katrina strm gillar bde hissen och hyresgsterna i Edvin Jnssonhuset. Bild: ANDERS AXELSSON

  Knapparna i hissen r ioriginalskick.

  Bakom en vindsdrr finnsmaskineriet, tillverkat underden tid d avsikten var att ma-skiner skulle hlla fr evigt.

  Mssingsskylten visar att det var Allmnna svenska elek-triska AB som tillverkade och levererade hissen 1916.

  Sammetskldda dynoroch kristallkrona. Svar hissen p Skara-borgsgatan 4 inreddnr den togs i bruk ibrjan av 1910-talet.Efter nymodighetenfick den pampiga bygg-naden i Skvde sittsjlvklara namn Hisshuset.

  Den inre drren r lstmed ett hngls och har svarit sedan 80-talet. D in-stallerades en ny modernhiss, men den gamla fickvara kvar.

  ParadvningarFastigheten byggdes 1910-1911 och arkitekt var FANeuendorf. Ursprungligenvar det stora pampiga l-genheter och i huset fanns

  talet delades mnga av de

  Kristallkronan saknasoch lite mer damm har detblivit, men i vrigt ser dengamla hissen ut som nrden togs i bruk.

  Graham Brothers grun-dades av tv brder frnSkottland, som flyttade tillSverige. Fram till 1930-ta-let var fretaget den domi-nerande hisstillverkaren iSverige.

  Nr jag flyttade hit var

  Christer Rapp och hyresgsten Anne-Charlotte Henningsson vid den gamla hissen som inte fungerar, men som r Hisshusets stolthet. Kanske var detSkvdes frsta hiss som installerades av firman Graham Brothers i fastigheten Skaraborgsgatan 4.

  Bild: ANDERS AXELSSON

  Skvdes frsta hiss?

  Nr jag flyttadehit var det frsta jagfick hra har duflyttat tillHisshuset

  En hissnande plitlig trotjnare

  SN 9 augusti2012

  Hga hormon-halter iSkvdevattenVID RENINGSVERKET iSkvde har uppmttshga halter av syntetiskahormoner frn p-piller.Hormoner som kan skadafisk och grodor.

  Det visar det pgendeforskningsprojektetMistraPharma som mtthormonhalterna vid lan-dets reningsverk.

  Hos tre svenska re-ningsverk ligger hormon-halter i det renade av-loppsvattnet mellan 27och 3,5 gnger s hgtsom det grnsvrde somnu fresls av EU (0,4nanogram per liter), en-ligt mtningar frn Na-turvrdsverket.

  Vattnet utanfrKungsngsverket i Upp-sala och Stadskvarnen iSkvde har 9 respektive2,5 gnger hgre haltern de som fresls.

  Sparkade hundmed stl-httade skorEn 22-rig man talas frdjurplgeri. Mannen an-klagas fr att sparkat sinhund p en gata i Skvde.

  Det var den 23 mars ir som mannen med sinhund hade kommit medtget till Skvde. Ett vitt-ne berttar att hon nraPims uteservering pHertig Johans gata hr-de en hund tjuta till.

  Drefter sg kvinnanhur en man tryckte nerhunden mot markenoch rt t den: Du skalyda nr jag sger till!

  Ett annat vittne harberttat att han tidigaresett en annan spark rik-tad mot hundens kropp.

  Nr polisen kom tillSankt Sigfrids gata vardet en folksamling runtmannen och hans hund.Flera har lmnat vittnes-ml om att de hade setthur hunden behandlades.

  Den misstnkte nekartillbrott.

  Mest lsta pSN-webbenDE HR artiklarna varmest lsta p skvde-nyheter.se frra veckan:

  1. Kvinna utgav sig att jobba fr polisen

  2. Gldje ppnar nytt3. Frsvunne Omars

  familj riktar kritik mot polisen

  4. Ny etablering guld vrd fr Skvde

  5. Ida Skoglund lmnar Skvde

 • Skvde. | 11vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  !"#!$%&''&(

  )*+,-./-01 2,*3,+04-055*6010,*3,-03,78330,2,9:,;*540++*1,7*+

  Rsta pdin favoritoch vinn fina priser frn Cervera i Skvde.

  S rstar du: Mejla frnamnet p din favoritkock till [email protected], ange ven ditt namn och kontaktuppgifter.

  Du kan ocks rsta via SMS:Skriv SN [mellanslag] KOCK [mellanslag] kockens frnamn [mellanslag] ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka till 721 21.

  Omrstningen pgr till och med den 27 augusti kl. 15.00. Vinnarna presenteras i SN och p skvdenyheter.se den 30 augusti.

  Du kan se matlagnings-programmen med alla kockarna pskvdenyheter.se

  MATTIAS LINNIE EDDY SOPHIE MICAELA

  Det kommer bli enjttetuff hst. Sjukhu-set vill spara ondligtmycket. Men det r intepreciserat n p vad.Det sger Anne-Cathri-ne Flodn, Kommunal.

  I brjan av sommarenskrev Skvde Nyheter omsektionsordfrande Anne-Cathrine Flodns oro verSkaraborgs sjukhus spar-beting p 220 miljonerkronor. Anstllningsstop-pet har drabbat timvikari-er och visstidsanstllda,som inte lngre kan rknamed jobb. Men ven till-svidareanstllda blir li-dande, menar hon. Konti-nuerligt flyttas personalfr att effektivisera verk-samheten. Efter en fr-handling i juni stngdesen vrdavdelning p orto-peden.

  Nu r Anne-CathrineFlodn just tillbaka frnsemestern. Hennes in-tryck r att det r mycketp gng, men facket r n-nu inte involverat.

  Vi vet att de ska sparap personalen och att detittar ver bemanning ifrhllande till vrdplat-ser. nd har vi inget kon-kret att ta p.

  Slimmar personalSektionsordfranden be-skriver att vertaliga p en

  avdelning fr hoppa in pen annan.

  Man slimmar perso-nalstyrkan s mjlighetenatt ta ut sina raster min-skar.

  Facket studerar konse-kvensanalyser av de olikafrndringarna.

  Det hr jobbar vi sten-hrt med.

  Anne-Cathrine Flodnsoro r att arbetsmiljn blirvldigt lidande om maninte frndrar ngot an-nat. Det kan leda till flersjukskrivningar och kadrisk fr utbrndhet.

  Det hr berr mnga.Vra medlemmar far illaav det hr.

  OundvikligtHon r klar ver att bespa-ringarna mste gras.

  Tidigare har man kun-nat sga: Det ordnar sig.Men den hr gngen vet vi

  att vi inte fr ngra merpengar ngonstans ifrn.

  Sga upp personalI juli frskrade vice ord-franden Michael Wendtatt den fast anstllda per-sonalen inte behvde varaorolig fr sina arbeten.

  Men kommunals sek-tionsordfrande r intevertygad.

  Vra farhgor frnfackligt hll r att de skasga upp personal.

  Det ser hon som krnani fackets arbete.

  Fr ven om arbetsmil-jn blir smre och perso-nalen mste g till nya av-delningar och nya arbets-lag, har man nd jobbetkvar.

  I september ska Skara-borgs sjukhus styrelse fat-ta beslut.

  Anna [email protected]

  Sjukhusets besparingskrav p 220 miljoner kronor oroar Kommunals Anne-CathrineFlodn. Bild: ARKIV

  Fackordfrandespr hrd hstp sjukhuset

  Skaraborgs sjukhushar sparbeting p 220miljoner kronor.En avdelning har redanstngts i Skvde.Oron fr vad som skaske efter sommarenplgar Kommunalsmedlemmar.

  I september ska Skara-borgs sjukhus styrelsepresentera hur de ska spa-ra 120 miljoner kronor. Se-dan tidigare har sjukhusetklubbat igenom ett tta-punktsprogram fr attspara 100 miljoner.

  Sparbetingen har redanftt konsekvenser fr med-arbetarna p Skaraborgssjukhus. Bland annat haranstllningsstoppet drab-bat ngra timvikarier ochvisstidsanstllda som fttfrre arbetstimmar. Vissaav dem ringer till fackfr-bundet Kommunal och rhelt frstrda.

  Vra medlemmar mrdligt i detta. Sjukhusethar anvnt sig av vikarierunder mnga r och dethar blivit en inkomstkllaatt rkna med fr den en-skilde. Sjlvklart finns deten oro hos den medlem-men, sger Ann-CathrineFlodn, Kommunals sek-tionsordfrande p Skara-borgs sjukhus Skvde, tidi-gare KSS.

  Personal flyttasven de tillsvidareanstll-da har drabbats av sjukhu-sets dliga ekonomi. Enversyn av bemanningen

  ska visa om det r verta-lighet p vissa avdelningar.Kontinuerligt kommer per-sonal att flyttas fr att ef-fektivisera verksamheten.Efter en frhandling den28 juni stngdes en vrd-avdelning p ortopedenoch personalen fick flyttatill andra avdelningar.

  Den nya placeringen pandra arbetsplatser inne-br nya kollegor och nyaarbetsuppgifter. Det skaparen oskerhet, sger Flodn.

  Inga uppsgningarSjukhusstyrelsen har lovatatt sparbetinget p 220miljoner kronor inte kom-mer att innebra neddrag-ningar i personalstyrkan.

  Det kommer inte att blimassa uppsgningar, utanvi ska klara det genom attfolk gr i pension och dra inp timanstllda och vika-rier. Den fast anstllda per-sonalen ska inte knna sigorolig fr sina arbeten, sgersjukhusstyrelsens vice ord-

  frande Mikael Wendt (FP).Trots det finns det med-

  lemmar i Kommunal sominte vgar hoppas fullt utp framtiden.

  Beslut i september Mnga gr ivg med enoro p semestern eftersom

  vi inte vet hur det kommeratt bli. Vr mlsttning ratt behlla medlemmarnai arbete till varje pris. Se-dan fr vi kmpa med ar-betsmiljn drefter, sgerAnn-Cathrine Flodn.

  Beslut om genomf-rande av tgrder sker vid

  Skaraborgs sjukhus styrel-semte den 20 september.

  Fackfrbundet Kommunals medlemmar p Skaraborgs sjukhus r oroliga fr vad somkommer hnda med deras jobb i hst. Sjukhuset mste spara 220 miljoner kronor. Bild: ARKIV

  Henrik Pettersson0500-78 48 50

  [email protected]

  Neddragningar oroarKommunals medlemmar

  Mnga gr ivgmed en oro psemestern eftersomvi inte vet hur detkommer att bli

  SN 12 juli 2012

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  12 | Stora & sm.

  SKVDENRRADIO90,4 MHZ

  Torsdag 23 augusti:06.1506.45 Vgengenom Bibeln 08.15 V-gen genom Bibeln (R)08.4509.15 Personligt10.0019.00 Musik-timmar i temaform

  Fredag 24 augusti:06.1506.45 GomorronSkvde 08.1508.45 Go-morron Skvde (R) 10.0019.00 Musiktimmar i temaform 16.15 Nyheterfrn Israel 16.30 Vgengenom Bibeln (R) 18.0018.30 Personligt (R)

  Lrdag 25 augusti:10.00 Nyheter frn Israel10.1519.00 Musik-timmar i temaform

  Sndag 26 augusti:10.0019.00 Musik-timmar i temaform10.15 Infr gudstjnsten10.3012.00 Gudstjnst20.0021.00 Rtt liv

  Mndag 27 augusti:06.1506.45 Vgen genomBibeln 08.1508.45 Vgengenom Bibeln (R) 10.0019.00 Musiktimmar i temaform

  Tisdag 28 augusti:06.1506.45 GomorronSkvde 08.1508.45 Go-morron Skvde (R) 10.0019.00 Musiktimmar i temaform

  Onsdag 29 augusti:06.1506.45 Vgen genomBibeln 08.1508.45 Vgengenom Bibeln (R) 10.00Musiktimmar i temaform20.00 Vrss Missions-frsamling

  Torsdag 30 augusti:06.1506.45 Vgen genomBibeln 08.15 Vgen genomBibeln (R) 08.4509.15Personligt 10.0019.00Musiktimmar i temaform

  Ratad altar-tavla tillSkvde?UNDER sommaren harElisabeth Ohlson-Wallinsaltartavla visats i dom-kyrkan I Skara. Kanske nuHBTQ-tavlan hngs i S:taHelena kyrka i Skvde.

  Kyrkordet i Skara harvalt att tacka nej till g-van frn den knda foto-grafen. Ngon srskildaltartavla fr HBT-perso-ner vill man inte ha ikyrkan, utan man vill attalla ska samlas kringsamma altartavla.

  Elisabeth Ohlson-Wal-lin ser kyrkordets moti-veringar till att avbjagvan som vldigt kon-stiga svepskl och kon-staterar att man har enlng vg att g nr detgller att arbeta medHBTQ-frgor.

  Nu kommer ElisabethOhlson-Wallin att erbjudaaltartavlan till en annankyrka. En tanke r attfrga S:ta Helena kyrka iSkvde, dr man hllitregnbgsmssor vid fleratillfllen.

  Hembygdsfreningenladdar infr lrdag.D blir det antikrunda iVrss gamla tingshus.Det finns mycket finti bygden som vi hoppasatt folk vill visa, sgerGte Pettersson.Gte Pettersson, Helen Or-lov och Karl-Gustaf Jons-son har srskilt bjudit inBo Nilsson som sakkunnigfr att vrdera Vrssbor-nas antikviteter. Han harvarit antikhandlare imnga r.

  Vi brukar anordna enordentlig aktivitet per m-nad i hembygdsfreningen,berttar Gte Pettersson.

  D brukar det kommafolk frn nr och fjrran.

  Gamla skolkortVrss hembygdsfreninghar cirka 250 medlemmar.1995 fick man ta ver detgamla tingshuset frnkommunen och drmedocks hela sktseln.

  Utvndigt r huset i

  stort sett ofrndrat, meninvndigt har det skett enhel del.

  Gte, Helen och Karl-Gustaf visar runt i byggna-den som uppfrdes r 1812och allts fyller 200 r i r.

  P bottenvningenfinns vrt bibliotek ochmuseum och p verv-

  ningen har vi caf och dengamla tingssalen.

  Det r hr i tingssalensom antikrundan kommeratt hllas. Hr kommerman ven att stlla utgamla skolkort, de ldstar frn 1896.

  Efter lite blddrandebland fotografierna hittar

  Gte Pettersson sig sjlvsom grabb nr han gick isjuan. Lraren hette TageWahlstrand.

  Jag har fortfarande kon-takt med ngra av minaklasskamrater som bor kvarp orten. De r alla verk-samma p ngot vis hr.

  Frhoppningen r att

  bilderna, dr alla elever rnamngivna, ska locka yt-terligare beskare tilltingshuset p lrdag.

  Vi tyckte det passadebra till antikviteterna, s-ger Gte.

  Mortel frn KarlsborgEn vning ner ger Bo Nils-son prov p sin kunskapnr han berttar att enstenmortel i museets sam-ling troligen tillverkats avryska kanalbyggare iKarlsborg.

  De var fngar och gjor-de och slde mortlar fr attkunna tjna en slant. Denkantiga formen r typisk,sger Bo Nilsson.

  Han plockar ocks framen vl intjrad hink i tr.

  Den hr anvndes frrtill att plocka svartaskogssniglar i, som manhade som smrjmedel tillhjulaxlar.

  Kristina [email protected]

  Det gamla tingshuset fyller 200 r i r, det firas bland annat med en antikrunda nu p lrdag.

  Antikrunda i Vrss

  Tnkvrda ord inom glasoch ram.

  Bo Nilsson hller upp den vl intjrade trhinken som anvndes till att plocka svarta skogssniglar i. Bild: KRISTINA CLAESSON

  Efter lite letande hittar Gte Pettersson sigsjlv som grabb nr han gick i sjuan. Lraren het-te Tage Wahlstrand.

  Helen Orlov, Gte Pettersson, Bo Nilsson ochKarl-Gustaf Jonsson blddrar bland klasskorten.P vggen skymtar konstnren Christina Jons-sons mlning av det gamla tingshuset.

 • Stora & sm. | 13vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  NYFDDA

  Jenny Jonsson och JohanLundgren, Skvde, fick enpojke, Arvid, den 3 augusti.Vikt 4435 g, lngd 54 cm.

  Jeanette Thool och Alexan-der Moberg, Skvde, fick endotter, Nova, den 31 juli. Vikt2785 g, lngd 48 cm.

  Michaela och Rickard Sjberg, Skultorp, ficken pojke, Nils, den 23 juli. Vikt 4 465 g,lngd 53 cm. Med p bild r storasystrarnaAlva och Selma.

  Ana och Christoper Eriksson,Skvde, fick en pojke, Arthur,den 5 augusti. Vikt 3335 g,lngd 51 cm. Med p bildenr storasyster Thelma.

  Caroline och Martin Lars-son, Skvde, fick en pojke,Josua, den 11 augusti. Vikt3675 g, lngd 50 cm.

  Emma och Daniel Smedman, Skvde, ficken flicka, Tove, den 8 augusti. Vikt 4000 g,lngd 52 cm. Med p bilden r storebrorGustav.

  Linda Friberg och Christian Paulsson, Skvde,fick en pojke, Theo, och flicka, Kajsa, den 2juli. Vikt 3360 g och 3145 g. Lngd 51 cm och50 cm. Med p bilden r storasyster Tindra.

  Linda Jacobsson och Martin Carlsson,Skvde, fick en pojke, Tim, den 28 juli. Vikt 3835 g, lngd 53 cm. Med p bilden rstorebror Elias.

  NYFDDA

  Hej, jag heter EmmaFriberg. Och jag undrarom jag fr bygga etthotell. Jag vill byggadet i min trdgrd.Med kram Emma.S ld ett brev som ny-ligen kom till Skvdekommun.

  Emma r 9 r och bor i ettfunkishus vid Lugna gatanp Sdermalm i Skvde.

  Jag ville bygga ett ho-tell och frgade pappa hurdet gr till, berttar Emma.

  Pappa Patriks svar varatt det behvdes bygglovoch mnga andra tillstnd.

  Ritade hotellD brjade Emma rita ochskissa p hotellet som hontnkt ska ligga i trdgrdenbakom huset.

  Hotellplanerna har hon

  haft sedan tidigt i vrasoch under sommaren kombrevet till kommunen.

  Hon tnker sig att detska bli en byggnad i tv v-ningar, och alla rum ska haTV, garderober och badrum.

  Jag vill ha ett hotell fratt det r kul att ha gster.Det ska heta Hotell Blackfr att jag gillar den frgen.

  Emma tycker sjlv omatt bo p hotell och undersommaren har hon hun-nit prova hotell i Kalmar,Falun och Halmstad.

  Det bsta med att bo photell r frukostarna.

  Frhandlar med pappaTrdgrden vid familjenFribergs hus r inte s stor,men Emma tror att det gratt f plats med ett hotellutan ta bort gungan ochstudsmattan. n har intepappa och mamma god-knt byggplanerna.

  Frhandlingar pgr,sger pappa Patrik.

  Dagligen kommer det inanskningar till kommu-nen om att bygga till ellerbygga nytt, men Emmasbrev hr inte till de vanliga.

  Ja, det mesta som be-hvs finns med i hennesanskan. Det finns plan-ritningar och en teckningav hur hotellet ska se ut,sger bygglovschef ClaesClausen, som inte riktigt

  vet hur han ska hanteraEmmas frfrgan.

  Jag vntar p ett svar,sger Emma.

  Anders [email protected]

  Emma, 9 r, vill bygga hotellEmma Friberg drmmer om att bli hotellgare. Nu har hon skickat en frfrgan till kommunen om att f bygga ett hotell i sin trdgrd. Bild: ANDERS AXELSSON

  Skvde kommuns bygg-lovschef Claes Clausen fr-klarar att det som Emma harskickat in r en bra brjan,men det behvs lite mer fratt ge ett bygglov.

  Ett turkosfrgat hotell som ska f namnet Hotell Black pLugna gatan. Det r Emma Fribergs id.

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  14 | Nje & kultur.

  P GNG: TORSDAG 23 AUGUSTI TORSDAG 30 AUGUSTI

  De beskriver sig sjlvasom ett riktigt tungtmetalband, och harspelat ihop i snart tvmnader. Fr det nybil-dade bandet Quest forclarity gr det undan.

  Fr ett par mnader sedanvar det ngra killar i Skvde,ngra i Mariestad och en iKarlsborg, som satt hem-ma och spelade musik. Idag r de ett band, och allttack vare Facebook.

  Det brjade med att enav killarna skrev ut frganngon som vill startaband? p sin Facebooksi-

  da. Och idag r de ett heltband, men vad det r frmusik som skapas, rbandmedlemmarna dockinte riktigt skra p nnu.

  Vi var inne p att detvar stoner metal frst,men egentligen r det nogriktigt hrd metal med liteinfluenser av stoner metal,sger Jimmy Hedman,trummis i bandet.

  Och influenser frn an-nan musik, Det kan manhitta bde i punken ochvanlig metal, enligt Questfor clarity.

  Det finns sklart influ-enser i all musik, man hari tanke nr man sjlv spe-

  lar hur andra musikergjort, sger basisten Hen-rik Nordstrm.

  In i studionMlet fr hsten r att fbandet att synas mer, bdegenom att sprida ltar p

  Internet, och att spela live.Men idag lggs energin patt frdigstlla ltar somredan pbrjats.

  Just nu jobbar vi p attgra frdigt det material vihar, s vi kan spela in de ltarna i studion undernsta mnad, sger trum-misen Jimmy.

  Fr tillfllet trffas ban-det en gng i veckan, omdet finns tid kommer desatsa p att repa oftare till-sammans. Men huvudsa-ken r att man har ngonatt skapa musiken med,tycker bandmedlemmarna,som mest ser bandet somen rolig grej ihop.

  Det r alltid roligareatt gra musik med andran att sitta sjlv, sgerLudvig Johansson, en avbandets gitarrister.

  Sociala medierJa, det verkar fungera braatt bilda band via internet,s fortsttningsvis harQuest for clarity sin Face-booksida som bandets an-sikte utt.

  Det r dr man kan hittaltar av oss, och det r drvi lgger upp nya saker, fr-klarar bandmedlemmarna.

  Cissi [email protected]

  Quest for clarity bildades efter att en av bandmedlemmarna lagt ut en frfrgan p Facebook om ngon ville starta band. Bild: CISSI HAGBERG

  Egentligen r detnog riktigt hrdmetal med liteinfluenser av stonermetal

  JIMMY HEDMAN

  De startade band tack vare Facebook

  BiotoppenHELGENS mest sedda filmer.1. (Ny) Snabba Cash II

  Aldrig Fucka Up 2. (2) Madagaskar 3 3. (1) Dark Knight Rises4. (6) Ice age 4: jorden

  skakar loss 5. (3) Total Recall 6. (4) Cockpit 7. (Ny) Magic Mike8. (5) Grannpatrullen 9. (7) The Amazing

  Spider-Man10.(8) Snow White And

  The Huntsman 11. (10) Prometheus 12. (14) Moonrise

  Kingdom 13. (11) Barbara 14. (12) Jag minns en

  sommar 15. (13) The Hunger

  Games

  Klla: Filmgarnas kontrollbyr. Listan avser biobeskfredag-sndag.

  TV-toppenFRRA veckans mestsedda program.1. Allsng p Skansen

  (SVT 1, tisdag)1 792 000

  2. Fotboll: Sverige Brasilien(TV4, onsdag)1 007 000

  3. Vilken resa Galenskaparna(SVT 1, lrdag)992 000

  4. Glmda brott(SVT1, sndag) 904 000

  5. Pang p pensionatet(TV4, fredag)843 000

  6. Lotta p Liseberg(TV4, mndag) 811 000

  7. DN-Galan 2012(SVT1, fredag) 801 000

  8. Falkenbergsrevyn Svngigt(SVT 1, tisdag) 790 000

  9. Engelska antikrundan(SVT1, sndag) 725 000

  10.Solsidan(TV4, sndag) 697 000

  11. Wallander Hemligheten(TV4, mndag)696 000

  12. Sommar med Ernst(TV4, torsdag)688 000

  13. Kommissarien och havet(TV4, sndag)647 000

  14. Hr r ditt kylskp(SVT 1, torsdag)627 000

  15. Kidnappningen, miniserie(SVT 1, sndag)600 000

  Klla: MMS.Mtperiod: 13 19/8 2012.Inga nyhetsprogram,Sportnytt eller programunder tio minuter rmed p listan.

  TORSDAG 23 AUGUSTILs-Nsan, bokcirkel fr ungdomarmellan tio och 14 r p Stadsbiblioteket.LRDAG 25 AUGUSTIBillinge marknad, lokalproduceratlivsmedel och hantverk p Hertig Johans torg.Bakluckeloppis p Hertig Johanstorg.

  Drive in bingo p brovallen.SNDAG 26 AUGUSTIActive Sunday p Billingen.ppen grd hos Lantlivet i m.Arkeologidag med Gran Lundh i kul-turreservatat Vallby Srgrden.TISDAG 28 AUGUSTINukalaset, vlkomstevent fr nya

  studenter och soldater i Skvde. Kor-tege frn Hgskolan och Garnisonentill Arena Skvde.Ledarskap och Parkinson, frels-ning med Bjrn Hellkvist i Finnhovi.ONSDAG 29 AUGUSTIDrive in bingo p brovallen.Prova p linedance med Elenor dberg i Horns bygdegrd.

  TORSDAG 30 AUGUSTIKapten Rd, konsert i Kyrkparken.Snittblommor och rotsystem,frelsning med Magnus Bons i Konst-museet.

  SKULTORP

 • Nje & kultur. | 15vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  I kvll str de p OLea-rys scen igen Brow-sing Collection ban-det som tidigare i som-mar vann Rockslaget.

  I hst kommer de att katill Berlin, som var priset itvlingen. Men frst harde spelningar p gng phemmaplan.

  Frutom kvllens spel-ning kommer de upptrdai Skvde ytterligare engng, om drygt en vecka,under Matfestivalen.

  Bandet har nu gjort ettantal spelningar med sina

  bda nya bandmedlemmar sngerskan Sanna Ger-hardsson, och gitarristenLovisa Hedqvist som vensjunger stmsng.

  De blev utplockade vidtv auditions som bandetarrangerade tidigare i r.

  Det var spnnande, vihade ju ingen aning omvilka som skulle komma.Frutom ngra som hadehrt av sig via Facebook,sger trummisen CarroKarlsson.

  Men i efterhand kan dekonstatera att det komlagom med skande.

  Det r ganska roligt,

  fr vi knde Sanna och Lo-visa lite innan. Sanna hargtt p samma skola somoss och Lovisa r dotter tillvr musiklrare, berttargitarristen Moa Lenngren.

  BrowsingfanLovisa Hedquist r dessut-om sedan tidigare ettBrowsingfan och kunderedan alla bandets ltarutantill.

  Vi knde ju till dem b-da, men hade ingen aningom att de var s bra som der, sger Moa.

  Det var nr den tidigaresngerskan och gitarris-

  ten Sara Hjellstrm hop-pade av fr en solokarrir,som det blev aktuellt mednya medlemmar i bandet.Det har slagit vl ut, inteminst med tanke p vin-sten i Rockslaget.

  Samma dag som frstadeltvlingen var, hade viven en spelning p Udde-vallakalaset. D blev det enliten turn, sger Moa.

  Nu fortstter de att spelaoch r ven p gng medatt spela in en ny singel.

  sa [email protected]

  Browsing Collection spelar p OLearys

  Browsing Collection bestr numera av Moa Lenngren,Carro Karlsson, Sanna Gerhardsson, Nora Lenngren ochLovisa Hedquist. I kvll spelar de p OLearys.

  Bild: HENRIK JOHANSSON

  Revymakarna stter ihst upp Michael Jack-sons version av Troll-karlen frn Oz The Wiz.Arbetet startade i br-jan av ret och nu fogasbitarna samman infrpremiren den 31 augusti.

  Det r ett stort projekt attro en musikal i hamn alltfrn audition och rollfr-delning, till danser, sngoch talade scener.

  Helena Hvistendahl Phi-lipson r koreograf och honbermmer de medverkande.

  Allt r satt och de kandanserna. Nu r det tusensm detaljer som vi jobbarmed, berttar hon.

  De sista veckorna innanpremiren handlar om attf allt att falla p plats.

  Jag har jobbat jttehrtmed att stta danserna, re-gissren jobbar med attstta scenerna och kapell-mstaren p sitt. Sen kom-mer vi in hr p teatern ochd r det ljud och ljus somhar ett jttestort jobb, ochalla som hjlper till p sce-nen. Under tiden ska vi v-va ihop allt, sger Helena.

  I helgen flyttade repeti-tionerna in p Stadstea-tern och d blev det merkonkret vilket utrymmesom finns att rra sig ver,p scen.

  I mars startade repeti-tionerna, och det r fram-frallt repetition av dan-serna som behver kom-ma igng i tid.

  Fr de ska in i muskel-minnet. Samtidigt fr folkbrja plugga in manushemma.

  Utmaningarrets uppsttning har va-rit lite annorlunda att job-

  ba med, eftersom musikenr speciell. Frn brjan vardet tnkt att den skulle g-ras p svenska, men d fr-svann lite av svnget. Dethandlar om soul i Motown-anda och d kndes engel-ska bttre. Det innebr liteandra frutsttningar frkoreografin.

  Jag frsker frstrkadet som hnder med dan-

  sen, fr att det ska bli tyd-ligare. Alla snger r pengelska och det gr fort,vilket r en utmaning, s-ger Helena HvistendahlPhilipson.

  Musiken har ocks inne-burit en utmaning fr roll-frdelningen.

  Den krver bra rster.Det behvs ett svng ochen soulknsla fr att den

  ska komma till sin rtt,och vi stller ganska hgakrav p att det ska lta bra.

  Hg nivHelena Hvistendahl Phi-lipson har jobbat med mu-sikaler i tio r och hon harsett hur kvalitn har hjtsfrn r till r. De medver-kande har alla ngon an-knytning till Skaraborg,

  och flera av dem har varitmed under mnga r.

  Det knns lyxigt nr detfinns s mnga duktiga,sger Helena.

  The Wiz vxer framRevymakarnas hstproduktion vvs samman bit fr bit

  Delar av ensemblen i Revymakarnas produktion The Wiz, i full frd med att trna in dansstegen i muskelminnet. Bild: SA MWANSA

  Alla snger rp engelska och det gr fort, vilket r en utmaning

  HELENA HVISTENDAHL PHILIPSON, KOREOGRAF

 • 16 | Skvde.vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  Annica Gustavsson frn Vinninga r medium och tog sig uppdraget att underska hur det str till p spkfronten p Stora Ekeberg.

  Ryktena om att det spkar p StoraEkeberg har florerat lnge. SN bestmde sig fr att ge sig ut pspkjakt och bad ett medium attkomma till det gamla sanatorietutanfr Axvall.Och redan innan Annica Gustavssonhunnit parkera bilen gav sig det fr-sta spket till knna.

  Annica Gustavsson beskriver en lite rundoch bastant kvinna, ikldd sjukskterske-uniform. Nr vi sedan gr in genom entr-drrarna r det hon som fr visa vgen.

  Jag tror att jag har skterskan t dethr hllet, sger Annica Gustavsson ochsvnger till vnster in i en lng korridor pfrsta vningen.

  Mellan tv drrar, med num-ren 119 och 120, stannar hon till.

  Det knns som om honhade ngon favoritpatient hr.Hon lade mycket engagemangp patienterna och tyckte omatt gra det bra fr dem. Men hon ville ha ordning ochreda, inget spring i korrido-rerna efter lggdags, sger An-nica och beskriver hur skter-skan gr fram och tillbaka ikorridorerna.

  Manlig patientMen sjukskterskan r lngt ifrn ensamp Stora Ekeberg. I ett mindre trapphusupp till tredje vningen knner sig AnnicaGustavsson pltsligt tung i benen och frtungt att andas.

  Det hr r enpatient, en manoch han r ingentrevlig person.Hankan nog brta runten del s att detknackar ochlter ihuset. Han kan nogocks vara synligibland i form av enskugga som rr sig,sger hon.

  Vi lmnar trapphuset och s-ker oss vidare i de vindlandekorridorerna i byggnaden.verallt finns det energispr efter demnniskor som levt hr under rens lopp,berttar Annica.

  Ett sdant energispr, eller minne, trffar hon p i vindstrappan. Hr fr

  hon en bild av tv gubbar som smugit undan och sitter i trappan med en flaskamellan sig.

  Mot ljusetS r det dags att lmna StoraEkeberg. Men innan dess villAnnica Gustavsson ska uppsjukskterskan igen, fr att seom hon kan hjlpa henne vertill andra sidan. Vi tervndertill andra vningen.

  Hon har svrt att slppataget och undrar vem som d

  ska ta hand om de som r hr?Annica har blicken fst vid en punkt i

  tomma luften i korridoren nr hon sedanslpper ivg kvinnan genom ljuset, samti-digt som hon frklarar fr henne att hon

  Spkjakt p Stora EkebeMediet Annica Gustavsson hjlpte skterska till andra sidan

  Det hr r en patient, enman och han r ingen trevligperson

  Hon har svrtatt slppa taget ochundrar vem som d ska tahand om desom r hr

 • Skvde. | 17vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  Det var i brjan av frra seklet somlandstinget fattade beslutet att byggaStora Ekeberg. Hr skulle tuberkulos-patienter behandlas.

  1918 tog man emot de frsta patienternap sanatoriet som till en brjan hade 180vrdplatser. Att man valde just den hrplatsen att bygga sanatoriet p har att g-ra med dess centrala placering i lnet.

  Dessutom var kommunikationerna go-da, med inte mindre n tre jrnvgsstatio-ner p ngra kilometers avstnd - Axvall,Tubbetorp och Brnecke.

  LigghallarP Stora Ekeberg fanns sex vrdavdelning-arna men ocks srskilda ligghallar somvar typiska fr sanatorievrden. P avdel-ningarna hade avdelningsskterskan ochtv sjukvrdsbitrden sina personliga rum.

  I den norra flygelbyggnaden fanns detlkarmottagning, kk och en patientmat-sal som ven dubblerade som samlingslo-kal. Hr samlades patienterna fr guds-tjnst p sndagarna men ocks fr fre-lsningar, filmfrevisning och fester.

  Efter andra vrldskrigets slut vrdademan ven offer frn de tyska koncentra-tionslgren p Stora Ekeberg.

  Under en kort period fanns det ocks ensrskild barnpaviljong fr lungsjuka, menden avvecklades efter krigsslutet. D hadeantalet insjuknande i tbc minskat betyd-ligt, srskilt bland barn, och ytterligarengra r senare hade sjukdomen minskatnnu mer.

  FlyktingfrlggningAllt eftersom brjade man i stllet ta emotandra lngtidssjuka patienter, och nrStora Ekeberg definitivt slutade som vrd-inrttning 1989 var det enbart lngvrds-patienter som bodde dr.

  Stora Ekeberg har ocks under en periodp 80-talet fungerat som flyktingfrlgg-ning som drevs av Bert Karlsson. I byggna-den som i dag r till salu har det ven varitvandrarhem.

  Klla: Stora Ekebergs sanatorium, ut-given av Landstinget Skaraborg m fl.

  Naima [email protected]

  Vrd frlungsjuka

  Bild: CAROLINE ERIKSSON Mest aktivitet var det i den hr delen av Stora Ekeberg. Srskilt p andra och tredje v-ningen.

  Hr vid fnsterkarmen sg Annica Gustavsson en svartkldd kvinna som kikade ut genomfnstret. Jag kan tnka mig att det var en ande, sger hon.

  verallt knner Annica Gustavsson energispr efter de mnniskor som levt p Stora Ekeberg under rens lopp.

  erg

  ocks i fortsttningen kan hjlpa till menfrn andra sidan.

  OmtumlandeNr vi stngt drrarna till det gamla sanatoriet och str och pratar en stund vidparkeringen r svl tidningens reportersom fotograf lite omtumlade, och vet interiktigt hur vi ska stlla oss till det vi varitmed om. Men fr Annica Gustavsson rdet hr med spken frsts vardagsmat,ven om det r sllan som hon upplevt smycket aktivitet p ett och samma stllesom p Stora Ekeberg.

  Det hr var ett av de stllen jag lngehar velat komma in p, det var jttekul att f komma hit, sger hon innan vi skiljs t.

  Naima [email protected]

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  18 | Kryss.

  2:A PRIS 10 TRISSLOTTER 3:E15:E PRIS 5 TRISSLOTTER 1:A PRIS 25 TRISSLOTTER 3:E:

  MILJONKRYSSET TVLINGSNUMMER

  1 2 3 4 5 6

  Du kan ocks skicka ett sms till 727 90. Knappa in TTS (mellanslag) tvlingsnumret (mellanslag) samt den sexsi!riga lsningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatrens tra"kavgift.

  SIFFERNYCKEL

  EXEMPEL6

  Bokstav--A-B-CD-E-FG-H-IJ-K-L

  12345

  M-N-OP-Q-R-ST-U-VW-X-Y-Z

  6789

  Si!ra Bokstav Si!ra

  0944 100 00 40 #XXXXXX#

  A eller B eller C ger si!ran 2.

  Nr du versatt bok- stverna i de grna rutorna till si!ror i de vita har du ftt lsningskoden.

  Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 24.00. Du mste ringa frn en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 24.00. Du mste ringa frn en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

  Ls korsordet och fyll i bok-

  stverna i de frgade numrerade rutorna:

  Fyll i motsvar-ande si!ra

  enligt si!ernyckeln hr intill.

  Ring och knappa in tvlingsnumret,

  fljt av fyrkant, lsnings- koden och fyrkant.

  11111111111111

  2222222222222222222

  33333333333333333

  8927

  8927

  Frgor eller synpunkter? Mejla oss p [email protected]

  FRRFRRA VECKANS LSNING:FRRFRRA VECKANS VINNARE:1:a pris

  (25 Trisslotter)2:a pris

  (10 Trisslotter)3:e15:e pris (5 Trisslotter)

  Gunhild GustavssonFot

  Annki Johansson, Hammar. Nils Elfstrm, Brcke. Sofi e Hllblad, Norberg. SvenJohansson, Vstra Frlunda. Sture Antonsson , Trslvs-lge. Maths Hland, Mollsund. Ingali Kvarnbro, Vsters. Bo Johansson, lycksele Asta Carlsson, smo. B-R Strm-blad, Mnsters. Nils Tholen , Tjllmo. Sthig Vikstrm , Pite. Gerd rtman, Mnsters.

  Karin BtYtterby

  !

  "

  #

  $%

  ! " # $ ! % & '( % ) ) * + & , - ' . . "" ) ) * / , / & " . * -

  0 / " 1 2 / / 2 3 3 - % - , * -. / " - $ " / " ( 4 / &

  0 * $ % " , " ) 5 . 2 -/ 5 ! - % - , - 6 , & . % $

  6 $ " , - " " / & + !! / * $ & / 7 1 ( " ) " -

  8 & % 1 / " , - % - , * - * 1 % ! *5 / / 5 1 1 & 7 1 * * , " ) " 3 & /, * - " / , 2 / " - & " " " 3 6

  7 " 1 / % 1 * ! " / 5 - . * " ( 1 / " , . ." - . % ! ( " / % " . % /

  " / , & & $ - . & ) "* ! & ) & , % $ ! . " ) ) .

  / " ( & / , ) " / ) $ ") 5 - , 1 " / " 7 % $ 1 '

  # * ) , * & 1 8 " $ " 1 * /- ) / * , * - . . / &

  &'(')*+,-'*'.'

  *&/(&'

  012&3-45546-35'7

  .48-6854--9

  &'(:'(6.3*:4:0

  +4..35+/.53

  &;(*-5,&-

 • Skvde. | 19vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  ATT SEMESTERN TOG SLUT den hr gngenocks r okej. Att komma in i vardagens rutinerknns inte som ngot overstigligt hinder.Att kliva upp i svinottan (varfr heter det s, fr-

  resten?) blir aldrig okej, men fr g.Det som r det vrsta med att vara tillbaka r inte

  just det att man r tillbaka, utan tvlingen som till-bakandet brjar med. Men den hr gngen har jagett bra svar, som frhoppningsvis gr motstndarnasvarslsa. Marocko r mitt trumfkort.

  DE FRSTA DAGARNA efter semestern fr man all-tid frgan vad man gjort p sin ledighet. D frvntasman bertta om allt fantastiskt som klarats av. Omfotvandringar p Svalbard, om gammalgrekiskabcker som lsts och surdegsbak som bakats.

  Vrst r bsta-semestern-tvlingen vid fikarasterna,eftersom jag av ngon mrklig anledning alltid ham-nar sist. Efter alla fantasiska upplevelser, dr sot-bruna ansikten klyvs i leenden som bara ronenstoppar, knns det s dr att drmma till med enmoster i Sveg. Inte fr att jag har ngon moster iSveg, men ni frstr vad jag menar.

  Missfrst mig inte, jag har gjort vad jag tnkt migoch upplevt en med mina mtt mtt solig sommar.Men p ngot stt knns det som om jag har miss-lyckats om jag erknner att jag tycker att en okej se-mesterdag r en utflykt till Vstergtlands museum.

  Drfr har det varit bra att kunna smyga framMarocko som trumf i spelet.

  OFTAST BLIR DET TYST nr jag spelar ut mitt Marocko.ven om alla motspelare haft fantastiska semestrarr det svrt att toppa. Det r nr ngon brjar stllafljdfrgor jag fr problem. Var det varmt? kan jagbesvara med nej, ungefr som hr. Riktigt svrt frjag p frgan om familjen varit dr en eller tvveckor? Njae, det var vl snarare en dag, r jag dtvungen att erknna. Och vi stannade inte hela dagen,eller rttare sagt, vi stannade inte alls. Vi bara ktefrbi men det stod att det var tv kilometer dit.

  S lngt kommen r de flesta s frvirrade att deslpper mnet. Nr motstndarna r riktigt besvrligar jag tvungen att erknna att Marocko r en litenby strax utanfr Motala.

  MAROCKO PASSERADES p vg mot Sderkping, enpittoresk stad utmed Gta kanal dr man bland annatkan ta glass. Abnormt mycket glass. Nr vi var drtvlade tv killar i vem som kunde ta mest, och be-stllde in var sin femlitersportion. Jag vet inte vemav dem som vann, frmodligen gjorde ingen av demdet. Definitivt inte deras magar eller midjemtt.

  Besket avslutades med en guidad tur i den medel-tida staden. Tyvrr var det bara stycket om att manhittat en tunna med bajs p den plats vi just titglass p, som fastnade. Medeltida bajs, vill sga.

  Att s lite i vrigt stannade berodde p att guidenskarvade vl mycket, fr att frhja stadens betydelse.En av de frsta stderna i Sverige ljuder lite falsktnr man kommer frn en trakt dr Skara funnits iver 1000 r.

  Men med sdana historier vinns inga tvlingar. S jag kr med mitt trumfkort: Jo, tack, det har varitbra. Vi har varit i Marocko

  EN ANNAN TVLING: fre semestern efterfrgadeslimerickar frn Skaraborg. De frsta frslagen harkommit in.

  Gunnel Andersson freslr:En krlekskrank kvinna frn Skaraville till Thailand fara.Men nr hon kom ditdrog hon en nit.S krleken den fick allt vara.

  John Blomstrand kontrar med:En konditor, verksam i Vretenlade filspn i bakelsesmetenatt doseringen blev rtthan kollade ltt

  med orienteringskompassnlsmagnetenDe r tv frslag. Har du en bttre

  limerick frn Skaraborg? Skickain ditt frslag, pris utlovas.

  En dag i Marockomitt trumfkort

  LINNIE LAGAR

  Grill i alla vder

  nskar att jag kunde nynna p Peps Perssons lt Oboy vilket vackert vdermer denna sommar. Men, men grilla kan man ju gra i alla vder. Denna gng bjuds ni p en supersmarrig och enkel dressing till grilltallriken,en grillad frrtt och en grillad dessert. Och jag gillar enkelt och lttlagatsom ni kanske mrkt.

  PARMESAN-DRESSING1/2 dl fint riven parmesanost2 dl crme frache3 msk majonnsSaltPepparBlanda parmesan, crmefrache, majonns, salt ochpeppar. Enkelt och gott till detmesta!

  GRILLADPARMALINDADMOZZARELLAParmaskinkaMozzarellaTomatLkLinda parmaskinkan runtmozzarellan. En centimetertjocka skivor av mozzarellanr lagom. Grilla rullen enminut p varje sida. Servera grna med entomat- och lksallad.

  GRILLAD ANANASMED MYNTA-HONUNG OCHVANILJGLASSMyntabladHonungAnanasVaniljglassMixa myntabladen med honung. Pensla p blandningen p skivad ananas. Grilla i en minut p varje sida. Gott att servera tillsam-mans med vaniljglass.

  Bild

  : LIN

  NIE

  VA

  LLGR

  EN

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  20 | Skvde.

  1. Skapa ett konto ptwitter.com/signup

  Skriv ditt namn, anvn-darnamn, e-postadressoch ett nskat lsenord.Ditt anvndarnamn r detnamn som andra anvn-dare kommer att knnadig vid.

  Tnk p att hlla det kortoch enkelt men samtidigtrepresentativt fr dig somperson..

  2. Hitta personer attflja

  Till skillnad frn exempel-vis Facebook har du intevnner p Twitter. Istlletfljer du andra twitteran-vndare. Personerna du fl-jer r det urval av twittraresom du vill ska synas i dittTwitterflde, allts p denfrsta sidan du ser nr duloggar in p ditt konto. Brjamed att ska upp ngon som

  du vet anvnder Twitter.Fr att flja honom eller

  henne klickar du p follow.Sk sedan vidare bland demsom fljer honom eller hen-ne. Skvde Nyheter hetertill exempel @SkovdeNy-heter. Du kan brja medatt flja oss.

  3. Brja twittra

  Att twittra r lttare n dutror. Det r snarare en dis-

  kussion n ett debattin-lgg eller en krnika. Entweet, som det kallas, kaninnehlla i stort sett vadsom helst.

  Ditt enda hinder r ut-rymmesbegrnsningen p140 tecken. Om du inte vetvad du ska skriva kan dualltid lsa vad andra skri-ver och kommentera derastweets. Snabbare n dutror kommer du d att varamitt inne i diskussioner

  med bde knda och okn-da mnniskor.

  4. S samtalar du

  A) SvaraFr att svara p en tweetklickar du p reply. Du frd upp en ruta som redaninnehller namnet p dendu samtalar med. Namnetmste st kvar s att dendu skriver till ser att duskriver till henne. Kom

  ihg att det du skriver kanlsas av vem som helst. Fratt lsa vad andra har skri-vit till dig klickar du lt-tast p mentions. Dr sam-las alla tweets som inne-hller ditt anvndarnamn.

  B) terpubliceraOm du vill terpublicerangon annans tweet klick-ar du p retweet. Det hr ren av de bsta funktio-nerna p Twitter. Informa-

  Guide: Sex enkla stegPrecis nyanlnd p twitter eller vill du f koll p hur det funkar? Ls vra fem steg fr att brja twittra och f koll p ngra av de Skvdebor du br flja.

  HR R ETT URVAL AV TWITTRARE MED SKVDEANKNYTNING DU KAN FLJA:@SkovdeNyheter - Skvde Nyheters [email protected] - Johanna Petterson i [email protected] - Skvde KIK:s officiella [email protected] - Linda Cadario Skvde HF

  @PetraDydiszko - Petra Dydiszko, elitidrottare inom [email protected] - Linus Lake IFK [email protected] - Elon Keymer, Skvde [email protected] - Tobias Warvne, IFK Skvde

  @JasminVizlin - Jasmin Vizlin, Miljpartistisk [email protected] - Paula Bckman, Centerpartistisk [email protected] - riksdagsledamot Monica Green (S)@JosefFranssonSD - riksdagsledamot Josef Fransson (SD)

  Via twitter.com kan du skapa ett konto p ngra minuter. Fyll i namn, e-postadress ochnskat lsenord s r du igng.

  Skvde Nyheter fljer 131 twitteranvndare och har drygt500 fljare.

  I Skvde Nyheters flde hamnar allatweets som skrivs av de vi fljer.

  Du kan skicka meddelanden direkt till deanvndare du fljer och som fljer dig.

  Vi program som Tweetdeck gr det att fbttre koll p vad som hnder p Twitter.

  Riksdagsledamot Monica Green twittrar om mte i Skvde. Du kommer ven t Twitter frn mobilen och lsplattan.

 • Skvde. | 21vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  tionen sprids som i ett po-sitivt kedjebrev.

  Lt sga att tre av dinafljare terpublicerar dintweet. Dessa har kanskehundra egna fljare dr yt-terligare ngra terpubli-cerar din tweet. Och s vi-dare. Det blir en spiral drdu p ngra f sekunderteoretiskt sett kan n helatwittervrlden.

  C) PrivatsamtalDet du skriver p Twitterkan, beroende p dina per-sonliga instllningar, lsasav vem som helst.

  Om du dremot vill

  skicka privata meddelan-den klickar du p messa.Dr kan du skriva medde-landen som bara lses avden du skickar det till.

  5. Hashtag

  Vana twittrare anvndersig d av s kallade hash-tags. En sdan knner duigen p att den brjar medtecknet #.

  Ett exempel: Under All-sng p Skansen anvnderflera twittrare hashtaggen#svtallsng. Om du pTwitter anvnder det s-kordet kan du lsa i stort

  sett allt som skrivs om All-sng p Skansen.

  Medan programmet p-gr kan du med hjlp avhashtaggen flja sikternaom programmet. ven omdu sitter ensam i tevesof-fan kan du snabbt involve-ras i en diskussion om fr-gen p Mns Zelmerlws

  fluga och om den falsk-sjungande publiken.

  6. Blockera fljare

  Desto mer du twittrar ochdeltar i diskussioner, destofler kommer att flja detdu skriver. D kan det kan-ske dyka upp Twitteran-vndare som du av ngonanledning inte vill att skalsa dina tweets.

  D kan du antingenblockera en enskild fljareeller, genom dina instll-ningar, gra dina tweetsdolda fr alla som du intehar godknt som fljare.

  IT-experter brukar dr-emot ppeka att du anvn-der sociala medier fel omdu inte vgar lta till ex-empel din chef lsa vad duskriver. Bttre r det d attdu tnker efter fre duskriver.

  Och undviker att twittraunder sena krogkvllar. S,nu r det bara att stta igng. Det hr r allt du be-hver veta fr att pbrjadin Twitterkarrir.

  Fr den som vill finnsdet sedan program att an-vnda fr att f nnu btt-re verblick ver Twitter.

  Ett sdant program rTweetdeck dr man somanvndare fr bra ver-blick ver fldet och venkan spara skningar i oli-ka kolumner.

  FOTNOT: Observera att vihr bara visar hur du anvn-der Twitter p din dator. Detkan se annorlunda ut om dui stllet twittrar genom dinmobiltelefon eller surfplatta.

  Andreas [email protected]

  Jens [email protected]

  fr att bli en twittrareBild: BERTIL ERICSON / SCANPIX

  Bild

  : CH

  RIS

  TIN

  E O

  LSSO

  N /

  SCA

  NP

  IX

  @AndersGJ - Anders G Johansson, moderat kommunpolitiker @AnnicaSnall - Annica Snll, kommunikationschef p Hgskolan @spiderchick - Moa Spiderchick [email protected] - Jonas Hedin, psykologisk coach i Skvde

  @vljungstrom - Viktor Ljungstrm, fotograf @SigbrittK - Sigbritt Karlsson, rektor p [email protected]_SIS - Krstyrelsen vid studentkren i [email protected] - Erik Fernholm, lyckoforskare

  @neverstore - Twitterkanal fr Skvdebandet [email protected] - Vd fr [email protected]_hoffman - Jobbar p Gothia Science [email protected] - Emma Johansson som driver Kavat eventbyr

  Norrmalm

 • vecka 34 torsdagen 23 augusti 2012|

  22 | Sport.

  Efter fem ssonger i NHLr Anton Strlman mngaishockeyspelares frebild.Nr hans New York Rang-ers i vras dessutom togsig till slutspel i StanleyCup tog han steget till attbli en etablerad NHL-spe-lare p allvar.

  Att spela Stanley Cupr ju ngot jag drmt omsedan jag var en liten skit.Det knns nstan lite overk-ligt s hr i efterhand, s-ger Anton Strlman somjust nu r hemma i Sverigefr lite ledighet.

  Eller ledigt och ledigt.Frra veckan klev han pisen tillsammans medSkvde IK och ska trnamed dem i ett par veckor.

  Det r sjlvklart jtte-kul att vara tillbaka. Det rmycket minnen i Billinge-hov och det r ett lika hr-ligt gng som vanligt.

  Nytt kontraktAnton Strlmans plan ratt tervnda till New Yorki brjan av september, dhans tvrskontrakt medRangers blev frdigt i slu-tet juli. Men frst efter atthan hotat att dra klubbeninfr domstol.

  Det var inte s allvarligtsom det kan lta. De (NewYork Rangers) hade intehrt av sig gllande kon-traktet innan den 15 julioch det var d avtalet gickut. D var jag tvungen attdra in domstolen fr att ha ngot frhandlingslge.Men nu r det klart och det knns riktigt bra attvara kvar.

  Ett kontrakt som enligtden kanadensiska sport-kanalen TSN r vrt 3,4miljoner dollar.

  Lockout allt nrmareMen det finns fler orosmo-ment fr hur ssongenkommer se ut fr AntonStrlman. Ett lockout-hotfinns mot rets NHL-s-song d garna och spe-larna inte kan komma ve-rens om ett nytt avtal.

  garna har lmnat ettbud. Ett riktigt skambudsom bland annat innebratt de vill snka vra avtalmed 25 procent men vengra frndringar i enskildaspelares kontrakt. De villven ta bort den skiljedom-

  stol som jag anvnde migav tidigare i somras fr attde ska f nnu mer makt.

  S mnga turer terstrinnan parterna kan kom-ma att mtas.

  Vi str vldigt lngtifrn varandra. Och kom-mer vi inte verrens freden 15 september s kom-mer inte ssongen brja.

  Har du ngon plan Bom det blir en lockout?

  D blir det Europa ochserierna dr. Och det rsjlvklart ocks kul venom det rNHL jagsatsar p ifrsta hand.

  Ris och rosAnton Strlman har hyl-lats p mnga hll fr sinsenaste ssong dr hangjorde 18 pong p 53 mat-cher i NHL:s grundserieplus sex pong i slutspelet,men till sig sjlv ger hanbde ris och ros.

  Efter frra rets som-mar och hst (Anton stoden period utan klubb redsanm.) s hade jag inget attfrlora. Jag visste att Rang-ers ville ha en defensivback och jag har satsat pdet. Men tyvrr har jag dtappat lite av mitt offensivaspel som egentligen rmin styrka.

  Tror p revanschNsta ssong tror han attNew York Rangers kan ghela vgen.

  Sjlvklart ska vi ha re-vansch. Vi har ett lag somser riktigt bra ut p papp-ret. Nu nr Rick Nash, somjag spelade tv ssongermed i Colombus, har skri-vit p s har vi en stabilmlskytt. Han r topp fembland alla forwards i ligans det ser ut som att vi haralla mjligheter att g helavgen.

  Jannica [email protected]

  Strlman laddar fr NHL p Skvdeis

  Anton Strlman, tidigare spelare i Skvde IK, beskte hemmet i Skvde och passade p att trna med gamla klubben.Bild: JENNY BERG

  Anton Strlmans New York Rangers blev utslagna av NewJersey Devils i semifinalen i rets Stanley Cup-slutspel. In-fr den kommande ssongen tror han att laget kan g helavgen. Bild: FRED CHARTRAND / SCANPIX

  Anton Strlman gjorde en strlande ssong medNew Yorks Rangers som tog sig nda till semifinali Stanley Cup. Nu hoppas han p revansch medett lag som i r r nnu bttre. Men frst blir detett par veckor p is tillsammans med Skvde IK.

  Det r sjlvklart jttekul att vara tillbaka. Det r mycketminnen i Billingehov och det r ett lika hrligt gng somvanligt, sger Anton Strlman.

  Att spela StanleyCup r ju ngot jag drmt om sedan jag var en liten skit

  ANTON STRLMAN

 • Sport. | 23vecka 34torsdagen 23 augusti 2012|

  HELGENSMATCHER

  FREDAG 24 AUGUSTIFOTBOLLHerrar, division 4 Vstergtland norraIFK Vrss - Vrings GoIFHerrar, division 6 TidaholmHrnebo - Igelstorps IKDamer, division 3 Vstergtland norraSkultorps IF - RackebyDamer, division 5 TidaholmFalkping United - IFK Vrss

  LRDAG 25 AUGUSTIFOTBOLLHerrar, division 5 Vstergtland norraLerdala IF - IF TymerHerrar, division 5 Vstergtland straSkultorps IF - HjoHerrar, division 6 TidaholmNorra Fgels - Borgunda IKDamer, division 2 norra GtalandStngens - Skvde KIK

  SNDAG 26 AUGUSTIFOTBOLLHerrar, division 1 sdraSkvde AIK - SylviaHerrar, division 5 Vstergtland norraUlvkers IF - LundsbrunnHerrar, division 6 MariestadFC Sdra Ryd - Vmbs IFTidavad - Tidans IFDamer, division 3 Vstergtland norraUlvkers IF - Mariestad BoISDamer, division 5 LidkpingTymer/Lerdala - RdaDamer, division 5 TidaholmFalkping FK - Vretens BKIgelstorps IK - Floby

  333pong s lyderdet nya svenskarekordet i sport-skytte med AK4.Rekordhllare rSkvdebon RogerBuder som tog SM-guld med det. Detknns fantastiskt.Det hr hade jaginte rknat med, sahan efter finalen.

  Det gr bra nu, fr tjejerna i Vmbs IF F13. I lrdags vann de semi-finalmatchen med 2-1ver Skultorp och r dr-med klara fr DM-final.

  De sgs vara rankade somtionde bsta lag i Sverige. Isomras vann de Skadevicup och frra ret vann deUlvacupen. I Eskilscupentog de sig nda till kvarts-final innan de fll motGothia cup