of 32/32
Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon - . 1 december 2011. Skövde Nyheter. se Så är fredags- myset hos Bildt Misstänkta för miljonfiffel SKATTEBROTT Skövdeparet står åtalade för att ha mani- pulerat kassaapparaten på sin restaurang. Åklagaren och Skatteverket anser att de gömt undan en miljon i intäkter. Själva nekar de till alla former av brott. SIDAN 5 Tjuvarna stal Pernillas bil BILSTÖD Hennes pappa hade precis renoverat bilen. I väntan på ett garage gjorde hon precis som grannarna - parkerade bilen på Järnvägs- gatan. Då slog tjuvarna till. Nu har gruppen ”Hitta Per- nillas stulna bil” startat på Facebook. SIDAN 4 ”Advent, briljant fångad på fyra rader av Py Bäckman” JOHAN HOFFMAN GOTHIA SCIENCE PARK SIDAN 28 Rydstjejen som gör hotellkarriär JOBB & PENGAR Hennes första kontakt med hotell- världen var som städerska på Knistad Hotell och Kon- ferens. Nu är Rydstjejen Bibi Ryd- backen marknads- och för- säljningschef för Country- side Hotels. SIDAN 23 JULBORDSÅNGEST? WWW.HUSAREN.COM NU ÄR DET SNART DAGS FÖR DET TRADITIONELLA JULBORDET…ELLER INTE?! VARFÖR INTE PROVA PÅ NÅGOT NYTT? KOM TILL OSS OCH NJUT AV GOD MAT OCH DRYCK SAMTIDIGT SOM DU NJUTER AV DET BÄSTA INOM SPORTEN! De tar över Skövdelinje I juni lade Skövde ner sin textil- och designutbildning. I höst startar den istället i Lid- köping. De la Gardiegymnasiet köpte till och med viss del av utrustningen från Kavelbro- skolan. I Lidköping tror man stenhårt på ett stort antal sökande. – Det är bara att gratulera, säger Sickan Franzén, tidigare textil- lärare i Skövde. SIDAN 6 SN har gjort en djupdykning i Arenaprojektet. Visste du att för varje hundralapp du lägger på att bada skjuter Skövde kommun till tre? Förenklat skulle man kunna tala om att du får 75 procents badrabatt på Arenan. Är det värt pengarna? Bild: ANDERS AXELSSON SKÖVDE BJUDER PÅ 75 PROCENTS BADRABATT SIDORNA 2-3 Bild: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

Skövde Nyheter 20111201

 • View
  239

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De tar över Skövdelinjen, så mycket kostar badet, bilstölderna minskar, misstänks för miljonfiffel, Inga elakheter från Öka Farta,

Text of Skövde Nyheter 20111201

 • Lokaltidningen fr alla hushll i Skvde. Telefon 0500-78 48 51. 1 december 2011.

  Skvde Nyheter.seS r fredags-

  myset hos Bildt

  Misstnktafr miljonfiffelSKATTEBROTT Skvdeparetstr talade fr att ha mani-pulerat kassaapparaten psin restaurang.klagaren och Skatteverketanser att de gmt undan enmiljon i intkter.Sjlva nekar de till alla formerav brott. SIDAN 5

  Tjuvarna stalPernillas bilBILSTD Hennes pappahade precis renoverat bilen.I vntan p ett garage gjordehon precis som grannarna -parkerade bilen p Jrnvgs-gatan. D slog tjuvarna till.Nu har gruppen Hitta Per-nillas stulna bil startat pFacebook. SIDAN 4

  Advent, briljantfngad p fyra rader av Py Bckman

  JOHAN HOFFMANGOTHIA SCIENCE PARK

  SIDAN 28

  Rydstjejen somgr hotellkarrirJOBB & PENGAR Hennesfrsta kontakt med hotell-vrlden var som stderska p Knistad Hotell och Kon-ferens.Nu r Rydstjejen Bibi Ryd-backen marknads- och fr-sljningschef fr Country-side Hotels. SIDAN 23

  JULBORDSNGEST?

  WWW.HUSAREN.COM

  NU R DET SNART DAGS FR DET TRADITIONELLA JULBORDETELLER INTE?!

  VARFR INTE PROVA P NGOT NYTT? KOM TILL OSS OCH NJUT AV

  GOD MAT OCH DRYCK SAMTIDIGT SOM DU NJUTER AV DET BSTA INOM SPORTEN!

  De tar ver SkvdelinjeI juni lade Skvde ner sin textil- och designutbildning.I hst startar den istllet i Lid-kping. De la Gardiegymnasiet

  kpte till och med viss del avutrustningen frn Kavelbro-skolan.I Lidkping tror man stenhrt

  p ett stort antal skande. Det r bara att gratulera, sgerSickan Franzn, tidigare textil-lrare i Skvde. SIDAN 6

  SN har gjort en djupdykning i Arenaprojektet. Visste du att fr varje hundralapp du lgger p att bada skjuter Skvde kommun till tre? Frenklat skulle mankunna tala om att du fr 75 procents badrabatt p Arenan. r det vrt pengarna? Bild: ANDERS AXELSSON

  SKVDE BJUDER P 75 PROCENTS BADRABATT SIDORNA 2-3

  Bild: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

 • High five!Helena Dahlstrm (S)och Katarina Jonsson(M) r verens ArenaSkvde r vrt varendamiljon.

  De tv kvinnorna r tunganamn inom Skvdepoliti-ken; Katarina Jonsson rkommunstyrelsens ordf-rande och Helena Dahl-strm sitter i kommunsty-relsens arbetsutskott.

  Nr det gller bygget avSkvdes kanske hittillsmest ambitisa bygge srder det fullstndig enig-het hos de tre strsta par-tierna i kommunen.

  Det anser duon r enstyrka.

  Bda sger rent ut attArenan r en dyr historia,men betonar att man venmste vga in de intkteranlggningen genererartillbaka i form av kad tu-rism, arbetstillfllen ochinte minst goodwill.

  Subventionerat prisEn del kritiker pekar p hurdyrt det blivit att simma iSkvde, men d ska manveta att om intrdet kostar100 kronor, s bidrar kom-munen med 300 kronor.

  Beskssiffrorna pekaruppt. Mlet var att f760 000 beskare per r

  frra ret kom cirka 800 000 och en del av dem varlngvga gster.

  Det r folk frn bdeJnkping och Nrke somhittar hit, sger HelenaDahlstrm.

  Slog p stortBde hon och det modera-ta kommunalrdet fram-

  hller att infr beslutet attbygga Arena, s stod man ien situation dr en omfat-tande upprustning av ba-det var ndvndig.

  Istllet fr att satsa plgbudgetvarianten slogman p stort.

  Med facit i hand anserKatarina och Helena attdet var rtt beslut.

  Arenan har blivit ettlyft fr Skvde och helaSkaraborg och bidrar tillatt strka vrt varumrke.

  Kalkylen ligger p tio roch under den tiden rk-nar ingen med att anlgg-ningen ska g med vinst,det kanske den aldrig gr.

  Det r klart att det ren stor investering fr en

  medelstor kommun somvr, med ngra tuffa rbakom sig dessutom. Menman mste se till helhe-ten, sger Katarina.

  Utan Arenan skulle inteSkvde kunna vxa, anserduon. Dessutom har venkringkommunerna nyttaSkvdes satsningar.

  Det r inte minst vik-tigt eftersom vi tillsam-mans mste se till s attkapitalet stannar i Skara-borg, s vi inte blir uppt-na av Gteborg.

  Tror p fortsttningHur ser framtiden ut frArena, sg om 20 r?

  Det gller att under-hlla, att inte stagnera. Detkommer att krvas nyhe-ter och kanske ett annatkoncept.

  n har politikerna intetagit tag i etapp tv av Are-naprojektet, men ska mantro Katarina Jonsson rdet en tidsfrga.

  Planerna p ett kon-gresshotell, lgenheteroch konserthall r inte d-da. I sinom tid blir det enfortsttning, men det fr-utstter en infrastruktur.Det r stora trappsteg attta, men ngon gng mstevi vga...

  Kristina [email protected]

  vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  2 | Skvde.

  Betalar du 100 kronor i intrde till ArenaSkvde, bidrar kommu-nen med 300 kronor. De rliga utgifterna franlggningen r 80miljoner kronor, in-komsterna 20 miljonerkronor. Kommunensrskostnad: 60 miljo-ner kronor.

  Snart fyller ventyrsbadetoch utbyggnaden av Arenantv r. Under 2010 hade an-lggningen 800 000 bes-kare och det ser lika bra uti r. 250 000 r badgster,vriga deltar i konserter,evenemang eller idrott ihallarna.

  800 000 beskare inne-br en kning med 500 000i frhllande till innanventyrsbadet ppnades. Vrt ml r att behlla an-talet beskare och hjakvalitn. sger fritidschefStefan Herre Eriksson.

  Fritid fr miljonerDet r inte helt ltt att sekommunens kostnad franlggningen som kos-tade nstan en halv mil-jard att bygga. Fritids-

  nmnden driver Arenanoch betalar en internhyrap drygt 60 miljoner tilltekniska nmnden.

  Samma summa 60 mil-joner - fr fritidsnmndeni kat anslag till sin bud-get. Den totala kostnadenfr arenan och badet rrunt 80 miljoner kronorunder ett r.

  Vi mste ha in 20 miljo-ner kronor i inkomster fratt det ska g i hop, sgerStefan Herre Eriksson.

  Entravgifter till motions-sim, upplevelsebadet ochAqua Vitalis ger knappt tolv

  miljoner kronor i inkomst.Nra nio miljoner r hyres-inkomster frn OLearys,gym- och massagefretag,samt hyra fr hallarna.

  Av inkomster gr knappt14 miljoner till personal-kostnader och sex miljonertill vriga driftskostnader.

  Frlust framverKommunen lnade nstanen halv miljard till bygget.Avskrivningarna under 2012kommer att bli 25 miljonerkronor, rnteutgifterna 21miljoner. Med den avskriv-ningstakten r lnen ter-betalda efter knappt 20 r.

  I takt med avskrivning-arna minskar kommunensskuld och drmed rnteut-gifter, men under mngar kommer kommunensdirekta kostnad fr att gaArena Skvde ligga psamma niv som i dag. Psikt kommer rntekostna-derna minska, men riskenfinns att kostnaderna frunderhll kar nr anlgg-ningen blir ldre.

  TYCK TILL

  Tyck till om artikeln.

  SMS:A DIN SIKT TILL 72121.

  Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.

  Du kan ven mejla [email protected]

  Arenan vrd varenda miljon fr Skvde

  Har Skvde tagit sig vatten

  Arenan har blivitett lyft fr Skvdeoch hela Skaraborg

  Helena Dahlstrm och Katarina Jonsson tycker bda att Arenen har blivit et lyft fr Skvde. Det r klart att det r en storinvestering fr en medelstor kommun som vr. Men man mste se till helheten, sger Katarina. Bild: KRISTINA CLAESSON

  SN har tittat under ytan p Arenaprojektet. Frenklat skulle man kunna sga att varje

 • Skvde. | 3vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  7 5 0M 2 I N T E R I R&H EM I N R EDN I NG

  N. Metallv. 5 Stallsiken SKVDE 0500-27 27 85www.encoreinterior.se

  PPET: MN-FRE 10-19, LR 10-17, SN 11-16

  Tibro | 0768-54 13 23 | srgrdeninredning.se

  Julblommor, julkransar, julgodis, julklappar, nytt & ntt

  ppet lrdagar & sndagar 11-15fram till Jul

  Julmys p Srgrden

  Du julhandlar vl i Skvde?

  ver 300 butiker i Skaraborgs bsta

  shopping!

  Lokal-tidningenfr allahushll iSkvde.

  2011 blir ett lika brabadr som 2010. Det bsta r att vi harkunnat hlla besks-antalet, det visar attbadgsterna vill komma tillbaka, sgerarenachef Stefan Johansson.

  2010 kom 244 000 badbes-kare och 2011 kommer attklara samma siffror.

  Efter invigningen i de-cember 2009 var det k fratt f prva p det nyavattenventyret. Det varett nyhetens behag somfortsatte under 2010.

  Nr Stefan Johanssontilltrdde som chef i au-gusti 2010 befarade han attdet skulle kunna bli svrtatt n samma antal bes-kare under 2011.

  Unga SkvdeborStefan Johansson frkla-rar stolt att Arena Skvder ett av de tre bsta ven-tyrsbaden i Sverige. De andra i samma klass somnya Himlabadet i Sund-svall och Gustavsvik i rebro.

  75 procent av beskar-

  na i vrt bad bor i Skvdekommun.

  En stor del av badarna runga upp till 16 r r. Hg-ssongerna sammanfallermed hstlov, jullov ochsportlov.

  De ldre tonringarna r

  inte lika ltta att locka tillrutschkanor och bassnger.

  Vi hoppas kunna lockafler frn 18 r och uppt,en satsning r att vi harinfrt hoppkvllar.

  Hgre upp i ldrarnakommer beskarna med si-na barn, fr att motionssim-ma eller att utnyttja spa-och relaxavdelningen.

  Fler skpDet arenachefen stterhgst upp p sin nske-lista r mer resurser fr attmarknadsfra anlggnin-gen utanfr Skvde. Litelngre ner p listan kom-mer fler skp i omkld-ningsrummen. Dagens 700skp r ibland fr lite.

  Med trning, matcher,gymnasiernas idrottslek-tioner och evenemang rschemat fullbokat i hal-larna.

  Vi gr p max i hal-larna, sger arenachefen.

  I den officiella besks-siffran 800 000 ingr ba-dande, trnande, tvlande,skdare och alla ungasom har idrottslektioner iArena Skvde.

  Anders [email protected]

  Badet klarade ven vardagen

  ROSENLUNDTAPPAR NRSKVDE KARUNDERSKNINGAR harvisat att badet lockar mngabeskare frn grannkom-munerna. Andra hemortersom fr mnga badande rHabo, Mullsj, Ulricehamnoch Trestadsomrdet. ROSENLUNDSBADET i Jnkping tappade 20 000beskare under 2010. Gustavsviksbadet i rebrohar inte pverkats likamycket, men fick frre badande under sportloven.I SAMARBETE med hotellen i Skvde erbjuderArenabadet ett paketpris.Under ett r har 3 718 per-soner beskt Skvde fr attbada och bo p hotell. Detmotsvarar tv procent avhotellntterna i Skvde.

  beskare fr 75 procents rabatt. Bild: ANDERS AXELSSON

  ver huvudet?

 • De senaste tio ren harantalet bilstlder min-skat med 65 procent.

  Risken att rka ut fr en bilstld har inte va-rit s lg sedan 1970-

  talet, nr statistikeninfrdes.

  Minskningen av bilbrotts-ligheten hnger ihop medett krav frn EU p elek-troniskt stldskydd, frn1998, som gr det svrt atttjuvkoppla bilen.

  Nstan alla bilstlderanmls, vilket beror p att bilar r vrdefulla ochatt frskringsbolagen

  krver en polisan-

  mlan fr att betala ut er-sttning.

  Hur stor risken r att r-ka ut fr bilstld berormycket p vilken bil manhar och lite p var man bor.Den r minst i Vsterbot-ten och strst i Stockholmoch Vstra Gtaland. Strstrisk att bli bestulna p sinabilar r de som ger Mazda,Ford eller Saab, tillverkad

  fre 1998. Finns dedessutom i

  ett bo-

  stadsomrde dr allmn-nyttans bostadsbestnddominerar r risken nnuhgre.

  Mnga terfinnsver 90 procent av allastulna bilar terfinns. Mensamtidigt r det f av bil-brotten som klaras upp,bara 17 procent. Drfr rdet svrt att beskriva dentypiska grningspersonen,men tidigare intervjuun-derskningar visar att detfinns ngra olika typer. Endel behver en bil bara fratt ta sig ngonstans, an-dra stjl bilar fr njesk-ning och ytterligare andrastjl bilar fr att slja.

  Det finns ingen statistikenbart fr dmda som stu-lit bilar. Den ingr i statis-tiken fr tillgrepp av fort-skaffningsmedel, alltstillsammans med motor-cyklar och andra motor-drivna fordon. Men av dem

  som dmdes med denbrottsrubriceringen 2009,var hlften under 21 r. Devanligaste straffen varfngelse, skyddstillsyn ochungdomstjnst.

  Kllor: Brottsfrebyg-gande rdet och Vi bil-gare.

  sa [email protected]

  vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  4 | Skvde.

  Pernilla Hedin vet hurdet knns att bli bestulen p sin bil.I mndags upptcktehon att platsen dr hon parkerat sin Saabvar tom. Frst blev jag frv-nad, sedan frskrckt,sger hon.

  Fr ngra r sedan kptePernillas pappa Johan He-din en Saab 900, som Per-nilla sen har krt. I somrasgick den snder, och Johanbestmde sig fr att graen ordentlig renovering.Han har haft flera Saab ti-digare och har lrt sig me-ka med dem sjlv.

  Han r ingen mekani-ker, men han plockade nerhela bilen i sina bestnds-delar och bytte ut det sombehvdes, lackade om ochsatte in ny inredning. Hanbytte motor ocks och harpiffat till bilen med detal-jer som han hittat p sjlv,berttar Pernilla.

  Bland annat r gallrentill luftintagen p sidornarda, p den i vrigt svartabilen.

  Det finns nog bara en avden modellen som ser ut s.

  En mnads jobbPernilla berknar att hen-nes pappa har lagt ner enmnads heltidsarbete pbilen. Han bor p en grdutanfr Vstervik, och ar-betet med grden bleveftersatt under tiden. Jo-han ville gra detta fr sindotter.

  S fr ett par veckor se-dan var den klar och honkunde ta den i bruk igen.

  Pernilla r ganska nyin-flyttad i Skvde. Hon ochpojkvnnen bor i 20-hu-set p Jrnvgsgatan. Destr i k fr ett garage ochska f ett i januari.

  Under tiden har de gjort

  som sina grannar, parkeratutmed gatan utanfr hy-reshusen.

  S frra mndagen, efteratt bara ha haft bilen i envecka, upptckte hon attden var borta. Frst un-drade hon om hon parke-rat den ngon annanstans,men sedan stod det klartatt ngon tagit bilen.

  Saab r ju en ltt bil attsno, det har jag ju hrt. Jagblev s ledsen och det knnsverkligen in i hjrtat, efterallt arbete som pappa harlagt ner. Hade det varit vil-

  ken annan bil som helst,som jag hade kpt sjlv, shade det inte varit lika illa.

  Ger inte uppMen hon har beslutat sigfr att gra allt i sin maktfr att f tillbaka sin bil.Allra frst ringde hon tillpolisen och anmlde denstulen. Hon har ven stlltav bilen, s den r olagligatt kra nu. Sedan sattehon upp lappar i trapp-uppgngarna hos sinagrannar.

  Mest fr att varna dem,

  att snt hr hnder. Jag harstartat en facebook-gruppocks, Hitta Pernillasstulna bil. Det r vl mel-lan 200 och 300 av minavnner som r med dr,sen sprider de informatio-nen till sina vnner.

  Med tanke p att ver 90procent av alla stulna bilarterfinns, hoppas Pernillaatt hennes Saab ska varaen av dem. Hon har venkontaktat Saabklubben,ifall hennes vlrenoveradesvarta Saab 900, rsmodell1987 med registrerings-nummer BSH 372, skulledyka upp och vara till salu.

  Jag ber s mnga sommjligt om hjlp att hllagonen ppna efter min bil.

  sa [email protected]

  Pernilla fick bilen stulen

  Hr stod Pernilla Hedins svarta Saab, med registreringsnummer BSH 372 parkerad sist hon sg den. Ngon gng under helgen var det ngon somstal den. Bild: SA MWANSA

  Jag ber s mnga som mjligtom hjlp att hllagonen ppna

  Saab r ju enltt bil att sno, dethar jag ju hrt

  Bilstlderna minskar men grningsmnnen har blivit brutalare och vljer oftare dyrare och snabba bilar med stort lastutrymme.

  Stockholmsln28%

  VstraGtaland22%

  Skne12%

  vriga landet38%

  KLLA: Br

  15 925 16 175

  13 779

  11 989

  10 542

  9 935

  9 0297 991

  6 8116 140

  44 122 45 177

  39 38135 127

  31 588

  26 57122 982

  19 93816 930

  15 180

  Andel bilstlder i olika delar av landet, 2010.

  SVENSKA GRAFIKBYR

  N/TT

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010B i l s t l d e r

  Frsktill bilstldAntal bilstlder

  Antalet bilstlder har minskat radikaltBILSTLDER60 000 BILSTLDERpolisanmldes 2001, varav16 000 var frsk21 300 BILSTLDERpolisanmldes 2010, varav6 000 var frsk98 PROCENT av alla bil-stlder 2010 anmldes17 PROCENT klaras upp90 PROCENT eller mer avalla stulna bilar terfinns

  BROTTSPLATS

  SKVDESN riktar blickarna motSkvde och kriminaliteten.Nya brott, ouppklarade brottoch omtalade hndelser.Allt ryms hr.

 • Skvde. | 5vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  I din brev-lda varjetorsdag.

  Skvdessnabbastenyheter.skvdenyheter.se

  PENSIONRS-POOLEN

  Nr Du inte vill,kan eller saknar tid

  Snickeri, mleri, renovering,trdgrdsarbete, barnpass-

  ning, stdning, tvtt, bilvrd, lxlsning.

  RUT- & ROTAVDRAG FIXAR VIFR FRETAG ERBJUDS:administrativa tjnster, redovisning, reception,

  butik, lager m.m.Ring 0730-30 26 90

  eller [email protected]

  www.pensionarspoolen.se

  MBLER INNAN JUL

  INREDNINGSHUSET0500-41 19 00 KAPLANSG. 32, MARIESJ SKVDEMND-FRED 10-19, LRD 10-15, SND 11-16

  0504-130 60 SVERIGES MBELCENTRUM

  K DIREKT TILL

  MBLER I TIBRO

  MND-FRED 10.00-18.00, LRD 10.00-15.00, SND 11.00-16.00

  U-soffa Tyg.Nova, Vancouver, Malta,Portland, Zero, Oregon

  6.995:-6.995:-frn

  MBLER INNAN JULMBLER INNAN JULMBLER INNAN JULStllbar motorsngSvensktillverkad.Pocket 90x200,

  7.995:-7.995:- 1 st. fr 4.995:-/st.2 st.

  Eurobagsaccosck

  Magnum divansoffaTyg, Cortina, svart, B 318 cm. 7.995:-7.995:-

  OSLAGBART PRIS:Finns

  i lager frleveransinnan jul

  495:-495:-Polon395:-395:-Microtyg

  Sjlva nekar de tillbrott. Men Skatte-verket anser att restaurangparet frnSkvde tjnat en miljonmer n de redovisat.Nr kassaregistretundersktes fann manbevis fr att det mani-pulerats, sger kam-mar-klagare Britt-Marie Johansson videkobrottsmyndigheten.

  Staffan Uvabeck represen-terar den 43-rige mannen.

  Bgge frnekar att deskulle ha haft icke redovi-sade intkter, sger advo-kat Staffan Uvabeck.

  43-ringen och hans ettr yngre hustru r talademisstnkta fr grovt bok-fringsbrott, alternativtfrsvrande av skattekon-troll, grovt brott.

  Svrt att motbevisaParet drev sitt handelsbolagi Skvde tillsammans. Idaghar de slt restaurangen,som drivs av nya gare.

  Jag har haft ett stortantal sdana hr brott tidigare. Det brukar varasvrt att hitta motbevissom talar fr mina klien-ter i den hr typen av fall,men nu har vi det, fr frsta gngen. Drfr skadet bli mycket intressantatt se domen den 16 de-cember, sger Staffan Uvabeck.

  Frsvaret presenteradeen omfattande bevisningunder den tv dagar lnga

  rttegngen vid Skara-borgs tingsrtt i Skvde.

  Bland annat har vi frtfram tv IT-konsulter som

  ingett yttrande som inne-br att Skatteverkets slut-satser r felaktiga. Att dethr tagit lng tid beror patt vi haft svrigheter medatt hitta lmpliga kon-sulter. Deras utsagor ska vgas mot Skatteverkets utredning.

  DatakraschFrsvaret hvdar att kla-garen inte lyckats styrkangra oredovisade intk-ter, eller att restaurangpa-

  ret skulle ha manipuleratkassaregistret.

  Min klient har sagt attfelet i redovisningen berorp att programvaran i kas-san varit bristfllig och attkassaregistret drabbats avtv omfattande datakra-scher, sger Uvabeck.

  Enligt Skvdeparet harkorrekta siffror redovisats.

  Fann bevisklagaren r frsts av enannan mening.

  talet omfattar cirkaen miljon kronor i icke redovisade intkter, sgerkammarklagare Britt-Marie Johansson vid eko-brottsmyndigheten.

  Hon menar att nr Skatte-verket underskte kassa-registret s fann man be-vis fr att det manipulerats.

  Det r det tingsrttenska ta stllning till.

  Johansson frklarar attSkatteverket anser att detlmnar spr i kassans da-tabas om man plockat bortintkter.

  klagaren har ocks yr-kat p nringsfrbud frparet.

  Kan f fngelseSkatteverket har med ti-den lrt sig hur man kanfiffla med kassaregister ochjust det hr systemet rknt fr att det gr att ma-nipulera, sger Britt-MarieJohansson.

  En miljon kronor, sgerhon, blir en ganska bety-dande summa pengar somundandragits staten.

  Nr rttegngen avslu-tades i frra veckan yrkadekammarklagaren p fng-else fr bde mannen ochhans hustru.

  Om de flls fr grovtbokfringsbrott r pflj-den fngelse, som lgst sexmnader. Hr ligger det pungefr sex till tta mna-der. Men det r upp till tings-rtten att bedma, sgerBritt-Marie Johansson.

  Kristina [email protected]

  Misstnks fr miljonfiffel

  BROTTSPLATS

  SKVDESN riktar blickarna motSkvde och kriminaliteten.Nya brott, ouppklarade brottoch omtalade hndelser.

  Det brukar varasvrt att hittamotbevis som talarfr mina klienter iden hr typen avfall, men nu har videt, fr frstagngen

  Ett Skvdepar har talats misstnkta fr att ha fifflat med restaurangens kassaregister och p s stt undandragit enmiljon kronor i icke redovisade intkter. Sjlva nekar de till brott. Bild: BERTIL ERICSON / SCANPIX

 • vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  6 | Skvde.Kontrollermot mutor ikommunenSKVDES kommunled-ning vill inte ha ngonmutskandal liknandeden i Gteborg, utanstmmer nu i bckengenom att inleda eninternkontroll. De treomrden som valts utfr att ses ver r repre-sentation, inkpsrutinervid ramavtal samt mutoroch gvor.

  Visst har hndelsernai Gteborg pverkat oss.Vi vill kunna st upp ochvisa att vi bedriver enren verksamhet, frklararkommunalrdet KatarinaJonsson (M).

  Samtliga frvaltningarkommer att uppmanasatt genomfra kontroller.

  Nya regeler frtorghandelnp vgI NSTAN tre r harkommunen vndatsver reglerna fr torg-handeln i Skvde. Nu r ett beslut nra.

  Handlarna nskadesig strre platser. Det till-godoser vi nu, kommen-terar kommunalrdetLeif Walterum (C).

  Redan i brjan av 2009var de lokala ordnings-freskrifterna fr torg-handel i Skvde kommunp tapeten. Under renslopp har frgan varit uppei tekniska nmnden fyragnger, det har terre-mitterats frn kommun-styrelsen och kommun-fullmktige. ven lns-styrelsen har begrt justering av reglerna.

  Nu hoppas kommun-styrelsens arbetsutskott,KSAU, att ett definitivt be-slut kan fattas i kommun-fullmktige inom kort.

  Frutom den utkadestorleken p varje hand-lares plats, tas ockshnsyn till fasta kontradagsplatser.

  ltar har Skvde-komposi-

  tren ThomasG:son haft med iMelodifestivalen.Tillsammans medThomas PlecJohansson ockshan frn Skvdehar han skrivitbidraget Land OfBroken Dreams tgruppen Dynasty.Fr Plec r detdebut.

  31

  Skvde lade ner sittprogram nu i juni. Till nsta hst satsarLidkping stort p inriktningen textil ochdesign.Det r bara att gratu-lera. De kommer att fett fantastiskt program,sger Sickan Franzn,fre detta lrare p inriktningen mode ochklder i Skvde.

  En inriktning som liggerprecis rtt i tiden. Stort intresse frn ungdomar.Perfekt komplement tillvra vriga utbildningar.

  P De la Gardiegymnasieti Lidkping ser de lovordver den nya inriktningentextil och design som dedrar igng nsta hst psitt hantverksprogram.

  Det hr r en inrikt-ning som vi absolut tror poch vi tror att det kommerfinnas ett stort intressebland eleverna, sger ar-betslagledaren Monica

  Eklund p hantverkspro-grammet.

  Anledningen till att destartar inriktningen r attSkvde valde att lgga nersin utbildning mode ochklder nu i juni. Ngot somvckt kritik frn mnga hll.

  Jag hade 18 elever sombrjade p de 16 platserna2007 och s har det varitven tidigare. nd hvdadede att sktrycket var frlgt, sger Sickan Franznsom fick lmna sin tjnstsom lrare samtidigt somde sista studenterna.

  Skulle satsaHon, och flera med henne,sg mode och klder somen utbildning som gav ele-verna mjlighet att ut-veckla sin kreativitet ochf sjlvknslan att vxa.

  Och innan nedlggnings-beskedet kom i brjan av2008 var planerna snarareatt satsa p utbildningenn ngot annat enligt Sick-an Franzn.

  Det pratades om en nyinriktning, men nr vi komtillbaka efter nyr s fick

  vi beskedet att inriktning-en antagligen skulle lg-gas ner.

  Gratulerar LidkpingDligt sktryck och svrtatt f apu-platser var ngra av orsakerna somangavs.

  Lidkping och De la Gar-die kan hon bara gratulera.

  Tnk vilka visningaroch roliga projekt de kangra d de bde har florist,stylist och spa och nu tex-til och design. Det kom-mer att bli fantastiskt.

  Gustaf Olsson r utbild-ningschef i Skvde, menhade inte den befattning-en nr beslutet fattades.

  Jag har fr mig att dethandlade om ett svikandeskantal, sger utbildnings-chefen och hnvisar vi-dare till samordningsrek-tor fr Kavelbro, CathrineAndersson.

  Men inte heller hon rsker p anledningen.

  Jag var inte rektor nrdet beslutet fattades mennr jag tnker tillbaka stror jag att det berodde patt vi inte kunde garanteraapu-platser, vilket r ettmste i Gymnasium 11 fratt f ha ett program, sgerCathrine Andersson.

  Enkelt beslutDen som var rektor r AnneGustafsson.

  ven om det var ett vl-digt trkigt beslut att fattas var det enkelt. Antaletskande var katastrofaltdligt. En sdan utbildningr ganska dyr och d r detett mste att klasserna rfulla. Och det hade vi intede senaste ren, sger An-ne Gustafsson som nu rrektor p Vsterhjd.

  Enligt samordningsrek-

  torn och nuvarande ut-bildningschef har det intefrts ngra diskussionerkring att Lidkping nu sat-sar p ett liknande pro-gram som deras organisa-tion precis har lagt ner.

  Nej, det har vi inte dis-kuterat, sger Gustaf Olsson.

  Vi ingr ju i GymnasiumSkaraborg dr alla elever ihela Skaraborg har mjlig-het att ska p samma vill-kor och alla kommunerkan inte ha alla spetsut-bildningar, sger CathrineAndersson.

  Jannica [email protected]

  Skvde lgger ner menLidkping storsatsar

  Therese Holmgren var en av de sista eleverna p utbildningen mode och klder i Skvde. Som slutprojekt fick de sy sina egna balklnningar. Bild: ARKIV

  ven om det varett vldigt trkigtbeslut att fatta svar det enkelt.Antalet skande varkatastrofalt dligt

  TYCK TILL

  Tyck till om artikeln.

  SMS:A DIN SIKT TILL 72121.

  Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.

  Du kan ven mejla [email protected]

 • www.allmusikverkstan.se

  Nr du villhahrdapaket

  ALLMUSIKVERKSTANStorgatan 12ASKVDETel 0500-41 51 10

  Nu hittar ni oss i f.d. Parelle-lokalen, Hertig Johans gata 18, 541 30 Skvde, 0500-48 41 48

  JULKLAPPAREgen tillverkning och

  reparationer i guld och silver

  !!!!

  Vi finns p Facebook!

  Tunika 100:-Leggings

  180:-

  Skjorta 249:-

  Trja 99:-Byxa

  250:-

  Storgatan 12, Skvde 0500-41 33 74

  ppet: mnd-fred10-18, lrd 10-15, snd 12-16

  Commerce

 • ww.hairfree.se [email protected] Drop in p Kungsg. 14

  Nr 1 inom permanent hrborttagning

  Ta 2 behandlingarbetala fr 1!Vi har ven andra behandlingar, frga oss grna

  !

  Boka nu p tel. 0500-40 99 88

  BUTIK 40+Katarina

  Tel. 0500-48 70 50 Skolgatan 11 Skvde

  ppet: mn-fre 10-18 (lunch 13.30-14.30), lrdag 10-13

  PRESENT-KORT

  PRESENT-KORT

  PRESENT-KORT

  PRESENT-KORT

  JULKLAPPSTIPS:

  EGEN VERKSTAD REPARATIONEROMARBETNINGAR VRDERINGAR

  BUTIKEN R FULL AV KLAPPAR

  INFR JULEN

  Storgatan 13, Skvde, 0500-41 12 32, www.erguldsmed.se

  mn - fre 10 - 18 lr 10 - 17 sn 12- 16 Skvde 0500-415055

  ACNE CHEAP MONDAY NUDIE JEANS

  BUTIKEN R FYLLD MED JULKLAPPAR

  VLKOMMEN IN & SHOPPA ERA JULKLAPPAR!

  GOD JUL

  www.party- and.sew 0500 41 55 55050 55

  Vlkomna!

  God Jul!

 • Julstjrnor, ljus, tomtar, hyacinter, kulor,

  amaryllis, mossa, glitter, kottar,julplanteringar,

  enar, vintergrnt, renar, glgg, drrkransar och mycket mer.

  Vi har allt som behvs fr att skapa en stmningsfull jul

  Hertig Johans Torg 0500-415694

  I Skvde centrum sedan 1936

  Vintern brjar hos oss!KLDER BRDOR SKOR

  PRESENTKORT

  www.evolverstore.se 0500 41 01 75

  Vintern brjar hos oss!KLDER BRDOR SKOR

  PRESENTKORT

  Vintern brjar hos oss!KLDER BRDOR SKOR

  PRESENTKORT

  Vintern brjar hos oss!KLDER BRDOR SKOR

  PRESENTKORT

  www.evolverstore.se 0500 41 01 75 www.evolverstore.se 0500 41 01 75 www.evolverstore.se 0500 41 01 75

  Sandtorget SkvdeTel. 0500-41 13 02

  Fina jumprar & cardigans S-XXL...eller varfr inte ett Cams-presentkort!

  Chi San r ett traditionelltvxtbaserat lkemedel an-vnt som adaptogen vidnedsatt prestationsfr-mga, ssom trtthet ochsvaghetsknsla. Oral sus-pension. Ls bipacksedelnoga fre anvndning. In-dikationen fr ett traditio-nellt vxtbaseratlkemedel grundar siguteslutande p erfarenhetoch lngvarig anvndning.

  TRTT?Chi San r Sveriges mest anvnda

  produkt vid trtthet. Ta Chi San antingen

  direkt nr du knner dig trtt eller somen strkande kur p 1-2 mnader.

  Godknd av Lkemedelsverket, utsedd

  till rets Egenvrdslkemedel 2010.

  JUST NU Chi San 300 ml 119 kr (139 kr)

  Hertig Johans g. 16 0500- 42 71 00 Skvde www.halsokraft.se

  Rdhusgatan 15, Skvde

  0500-41 26 00

  LUDVIG

  KIRCHSTEIGERr i butiken

  lrdag 10 december

  Hela Ernst kollektion finns i butiken

  Vi bjuder p glgg & pepparkakor

  Handla fr 300:- och F ETT NGLASPEL frn Pluto

  Produkter p kpet (vrde 79:-)

  Vi hjlper dig att hitta vinterns snyggaste outfit.

 • vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  10 | Skvde.

  Inte en dag ngrar Clarie och Bengt Gus-tafsson beslutet att bli familjehem.I tio r har deras hemvarit ppet fr beh-vande barn. Tillfredsstllelsen renorm, sger paret.

  Det r inte en dans p rosor att ta emot barn somr familjehemsplacerade.Det ska man inte blundafr. Bagaget barnet brmed sig kan vara tungt,bara att tvingas flytta tillngon frmmande r tufftoch barnet kan ocks hasrskilda behov, med alltvad det innebr.

  GivandeSamtidigt r det mycketgivande att ppna sitthem fr barn som av olikaanledningar behver bytamilj menar Clarie och

  Bengt Gustafsson i Locke-torp.

  Det har gett oss vldigtmycket. Vi r lyckligt lot-tade som gtt s positivtur detta, sger paret.

  De fattade beslutet frdrygt ett decennium se-dan. D hade snerna Johnoch Peter flugit ur boet.

  Det var jul. Vi satt ochhade det mysigt och d sajag att, Vi har det s ofr-skmt bra, ska vi inte dela

  med oss p ngot stt? Sttaguldkant p livet fr ngonannan?, berttar Clarie.

  Mnga utmaningarHon r ursprungligen fr-skollrare, medan makenBengt r fre detta idrotts-lrare och skoladministra-

  tr p Fjrilsenheten i S-dra Ryd. Men nr beslutetfattades drev de ett trav-stall p grden utanfr Vring. Det gjorde demflexibla.

  Till att brja med hadede ngra kortare placerin-gar, men s kom Pontus, d

  nio r, till grden. En liten,inbunden kille med mngabehov. Sjukhusbeskenhar varit mnga och de harmtt flera utmaningar.

  Idag r Pontus i vretonren, gr p gymnasie-srskolan p Kavelbro ochr snart redo att flyttahemifrn.

  Hans utveckling harbara gtt uppt. Det harvarit vldigt stimuleran-de och vi har ftt mngaglada tillrop, konstaterarBengt.

  Trivs braSjlv sger Pontus att hantrivs bra i familjen. Hanhar mnga intressen somhan ftt hjlp att utveckla.Inte minst sitt idrottseng-agemang. I hans rum finnsmnga medaljer frn fri-idrottstvlingar.

  Vi kommer inte att slp-pa kontakten fr att Pontusflyttar. Han r en del av vrfamilj, understryker Bengt.

  Clarie och Bengt Gustafsson mr gott av att f hjlpa andra. Sedan tio r r de familjehem fr behvande barn.

  Om det finnsvrme, krlek,intresse ochengagemang ihemmet skullevldigt mngakunna klara av attvara familjehem

  Det har gett oss vldigtBRA ATT VETAFR ATT f prova kan familjen frst vara kontaktfamilj frett barn. D bor barnet hos familjen d och d, kanske varan-nan eller var tredje helg. Drefter vljer en del att bli familje-hem p heltid.FAMILJEHEM fr ersttning fr sina insatser. Det r dels ettmnatligt arvode om drygt 5 000 kronor och uppt beroendep barnets behov och dels ersttning fr omkostnader: 3 700-6 000 kronor i mnaden. DET GR inte att jmfra familjehem och adoption. Vid detsenare fr man det fulla ansvaret och vrdnaden fr barnet.Man har frsrjningsskyldighet fr barnet, som rver frl-drarna. S r det inte fr familjehemsplacerade barn. Dr rde biologiska frldrarna vrdnadshavare, ven om det iblandsker vrdnadsverflyttning. I familjehem stller ocks social-tjnsten srskilda krav p frldrarna i familjehemmet.

  Clarie och Bengt ppnade sitt hem fr behvande barn

  Skatte-planerar frSkvdes bstaDET R inte enbart fr-delar med att omvandlakommunal verksamhettill bolag. Kommunled-ningen har ftt tnka tillfr att inte outnyttjadepengar hos turistbolagetNext Skvde ska beskattassom vinst. I r rr det sigom 3,2 miljoner kronor avdet totala driftsbidragetp tio miljoner somskulle kunna betraktassom vinst. Med en skat-tesats p 28 procentskulle knappt 900 000kronor av dem hamna istatens kista. Och detvill inte Skvdes politiker.

  Nej, vi ska vara akt-samma om kommunin-vnarnas pengar, menarkommunalrdet KatarinaJonsson (M).

  Lsningen r ett vill-korat aktiegartillskotttill Next Skvde via moderbolaget SkvdeStadshus AB.

  Mode mste vara

  viktigt eftersom Skvdes korvkioskheter Modegrillen

  I PROGRAMMET EXTRA EXTRAFICK TV-PROFILEN MACKAN

  EDLUND UPPDRAGET ATT REDAUT OM MODE VERKLIGEN R

  VIKTIGT. EN RIKTIG TNKARE,DEN DR MACKAN.

  Ny IT-plan fr bttrebredbandsnt SKVDE kommun ska fen ny plan fr IT-infra-strukturen. Det r tio rsedan sist och hg tidnu, menar kommunled-ningen.

  Utbyggnaden av IT-omrdet r det viktigastefr tillvxten. Genom attgra en kartlggning,krattar kommunen imanegen, sger TomasFellbrandt, tillfrordnadkommunchef och tidigareIT-chef i Skvde.

  Kommunen vill blandannat se ver mjlighe-terna till en utbyggnadav bredbandsntet plandsbygden.

  Nu nr eleverna fttdatorer i skolan ska dekunna anvndas ven iTidan, Timmersdala ochLerdala, inflikar LeifWalterum, centerpartis-tiskt kommunalrd.

  Takten fr utbyggnadenav fibernt i huvudortenstr ocks p agendanliksom hur kommunenkan underltta fr attskapa en bttre infra-struktur fr IT.

  Kommunstyrelsen harbeslutat att avstta200 000 kronor till dennya planen.

 • Skvde. | 11vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  Bild: JENNY BERG

  Det behvs fler familje-hem i Skvde. Det gller att matchafamiljehemmet ochbarnet. Det r mngadelar som ska passaihop. Drfr sker vifler hem trots att detfinns familjehem somnnu inte tagit emotngot barn, frklararBarbro Ekelund, familje-hemssekreterare iSkvde.

  Att bli familjehem r ettstort och viktigt ansvar.Drfr gr kommunen all-tid en noggrann utredninginnan hemmet godknds.

  Nr socialtjnsten iSkvde fr in en intresse-anmlan, kontaktar vi fa-miljen. Vi trffas vid ett per-sonligt besk d vi berttarom vad det innebr att varafamiljehem. Sedan fr fa-miljen fundera fr att kunnafatta ett genomtnkt be-slut. Om de sger ja, gr vien omfattande utredning,berttar Barbro Ekelund.

  IntervjuerD fr de vuxna i familjenskriftligt svara p frgorom sin uppvxt och sinbakgrund, vad som var braoch dligt. Det genomfrsocks intervjuer med fr-ldrarna enskilt och ge-mensamt. Finns det biolo-giska barn i familjehem-met pratar socialtjnstenmed dem ocks. Minst tregnger trffas familjenoch socialtjnsten.

  Vi pratar mycket kringvilka vrderingar och vilkensyn p uppfostran familjenhar. Hur tnker man kringde biologiska frldrarna?Kan man mta en frldersom misshandlat sitt barneller en missbrukande fr-lder? Ofta sker umgngeti familjehemmet och dmste det fungera p ettbra stt. Vi frsker ocksf fram vad familjen kanklara av och vilka frvnt-ningar socialtjnsten harp familjehemmet, frkla-rar Barbro Ekelund.

  Kollas nogaDet begrs ocks utdragfrn polisens belastnings-

  register, register hos kro-nofogdemyndigheten ochsocialtjnsten.

  Det behver inte inne-bra ngot hinder om manfinns med dr. En fortkr-ning behver inte uteslutaen som familjehem, medanen misshandelsdom kangra det. Samma sak omman har stora skulder hoskronofogden eller finns isocialtjnstens register. Dvill vi fra en diskussionmed familjen om detta, s-ger Barbro Ekelund.

  Mste matchaNr familjen godknts kandet drja ett tag innan ettbarn placeras dr. Kommu-nen r noga med att bar-net och familjehemmetmatchar varandra. Barnetkan ha srskilda behovsom pverkar.

  Barnet har mnga gn-ger en diagnos, det kan havarit trassligt i skolan sombetyder att barnet behverextra std. D fr man ar-beta nra skolan. Det rocks oerhrt viktigt attskapa en bra kontakt medde biologiska frldrarna,det gynnar barnet men rinte s enkelt alla gnger.

  Socialtjnsten frskerhlla kontakt med familje-hemmet minst var tton-de vecka. Kommunen stt-tar ocks med utbildning-ar och support via familje-hemssekreterarna nr sbehvs.

  Fortsatt kontaktVad hnder om det abso-lut inte fungerar i famil-jehemmet?

  Tack och lov r det vl-digt sllan som det intefungerar, men gr det intedet mste barnet flyttas,sger Barbro Ekelund.

  Kommunen stller ingakrav p att man ska g neri arbetstid, men mngavljer nd att gra det.Dremot finns en nskanfrn kommunen om attkontakten med barnet skabest ven efter det harflyttat hemifrn.

  Barnet kanske inte harngra andra familjeband,inflikar Barbro Ekelund.

  Jenny [email protected]

  Skvde behver fler familjehem

  ETT BRAFAMILJEHEM...DET FINNS flera egen-skaper som knnetecknarett gott familjehem:DE VUXNA har en trygg relation.DE BDA vuxna vill varafamiljehem.BDA HAR ett djupt enga-gemang fr barn.DE VUXNA har samma vrderingar och syn p uppfostran.DET FINNS ett starkt ntverk kring familjen iform av vnner, slk-tingar.DE VUXNA har ltt attsamarbeta.KAN HA biologiska barn,men helst inte i sammalder som det placeradebarnet.

  Barbro Ekelund arbetar bland annat med att sammanfraomplacerade barn med goda familjehem i Skvde. Arbetetmed att hitta nya familjehem pgr stndigt. Bild: JENNY BERG

  mycket Ja, familjesituationen

  frndras nr man taremot ett barn. Vi vuxnamste veta vad vi ger oss inp och att vi gr det till-sammans, sger Clarie.

  Hitta nyckelnAtt tycka om barn r engrundfrutsttning och detr en frdel att vara lugnoch trygg. En vilja att hittanyckeln till varje barn rocks bra.

  Om det finns vrme,krlek, intresse och engage-mang i hemmet skulle vl-digt mnga kunna klara avatt vara familjehem, kon-staterar Bengt och Clarie.

  FOTNOT: Pontus heteregentligen ngot annat.

  Missa inte premiren av vr nya sngserie Stay i helt ny och unik design. Vlkommen!

  PREMIR

  Ord.pris 24.900:-

  Specialdesignad kontinentalsng med trippla lager resrer och vndbar madrass. Matchande bddmadrass och dekorsmmar i hrnen ger sngen det lilla extra.

  TYGVAL! 4 olika tygkvaliteter! 43 olika frger

  GARANTI! 30 rs totalgaranti! 90 dagars sov gott-garanti vid kp av madrasskydd

  MTT! 180 x 200 cm

  LIMITED EDITION

  CONTINENTAL

  PREMIRPRISER

  Specialdesignad stllbar sng med pocketresr och vndbar madrass. Extra starka och snabba motorer. Matchande bddmadrass och dekor- smmar i hrnen ger sngen det lilla extra.

  MTT! 90 x 200 cm GARANTI

  ! 30 rs totalgaranti! 90 dagars sov gott-garanti vid kp av madrasskydd

  TYGVAL! 4 olika tygkvaliteter! 43 olika frger

  LIMITED EDITION

  TILLVAL! gavel! nackkudde! kuddfodral! ben

  0:-AVGIFT*000000::-AAVAVGAVGIFT*

  0%RNTA*

  * Vi bjuder just nu p upplggnings- och aviavgiften vid 12 mnaders rntefri delbetalning!

  MTT! 90 x 200 cm GGARANTI

  LIMITEDEDITION

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999000000000000000000000000000000000009999999999999999999999999999999999999999990000044444444444444444444444444444444....999999999999999999999994449999999999111111111111111444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441111111111111 ..................444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111444444444444449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114444444444444444444444444444444444444444444444444444444........9999........9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--------------------------------Ord.pris 23.900:-

  ADJUSTABLE

  SKVDE Vipans grnd (Hallenbergsrondellen vid Coop Extra), 0500-45 91 99 PPETTIDER VARD 11-18, LR 10-14, SN 12-16.

  FRI HEMLEVERANS INOM SKVDE TTORT(utanfr Skvde ttort tillkommer leveransavgift)

  I din brevlda varje torsdag och dygnet runt p skvdenyheter.se

 • LAXCHEESECAKE MED ETT TCKE AV ROM

  vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  12 | Skvde.

  DET VAR EN GNG ETT LAND dr bara tomtarbodde. Tomtarna var sm, precis som du fre-stller dig, och tomtemnnen hade vittskgg. Alla bar en rd, spetsig luva. I vrigt stmdeinte alls den bild som du och jag har av tomtar. Fr i landet med bara tomtar var inte alls frid ochfrjd, det var rent ut sagt ett jkla kiv.

  Orsaken var grten, den rckte inte till alla ochingen frstod varfr.

  I TOMTEVRLDEN VLJER MAN vem som ska varatomtefar och alla tyckte inte att grtkokningen skulleg till p samma stt. Det fanns tomtar som hadestrre grytor n andra och de ville inte dela med sig.

  Det fanns olika grupper av tomtar. Det fanns rd-rda tomtar, rda tomtar, grna tomtar, bondetomtaroch riktomtar. Det fanns en grupp som ansg attman bara skulle gra som tomteprsterna tyckte, de som tillbad tomteguden.

  I allt kiv dk ocks tom(a)terna upp. De kalladess fr att de rknade som grnsaker, de var nmligenbara fem procent av tomtarna men menade de att devar alla. Nr andra ppekade att de rknade fel blevde jttearga och alldeles tomatrda i ansiktet, drfrpassade namnet dubbelt bra. De var ofta arga, ochmenade att alla andra tomtar var dumma. De andratomtarna bara skakade p huvudet t tom(a)terna.

  RDTOMTARNA STYRDE LNGE men s vann rik-tomtarna tomtefarsvalet och brjade genast ndrap en massa saker. De tyckte inte tomtar var bra patt koka grt, utan hvdade att trollen gjorde detmycket bttre.

  Sagt och gjort. Trollen kokade grt och till en brjanvar allt frid och frjd. Men trollen gjorde det inte fratt de tyckte om att koka grt, i sjlva verket hatadede det, men gjorde det fr att sjlva f grt. Troll rhiskeliga och ngra troll brjade blanda kottar igrten, ibland bark, fr att f mer grt till sig sjlva.

  Det hnde lite varstans. Gammeltomtarna klagadep att grten smakade konstigt, men riktomtarnabad dem att hlla klaffen. De hade ju sjlva ftt mergrt. Mnga av dem kunde numera ocks blandasocker och kanel i grten, s tomtevrlden hade jublivit bttre, tyckte riktomtarna.

  I takt med att trollen kokade mer och mer grtminskade innehllet i den gemensamma grtsklen.Riktomtarna lste det genom att slja ut de storagrytor som tomtarna gemensamt sparat ihop till.Det kade tillflligt innehllet i grtsklen, meningen tnkte p att de drmed slt chansen att sjlvakoka grt. Efter en tid brjade ocks trollen krvamer och mer grt fr sitt kokande.

  DET RIKTIGT STORA PROBLEMET var dock de tom-tar som tidigare frtjnat sin grt genom att kokat andra tomtar. I takt med att trollen kokade fickfler tomtar g till den stora Alen. Det var ett trd drtomtar som saknade grtkokarjobb gick, och efter-som grtkornen frvarades i en kasse kallades platsen fr Al-kassen.

  Med s mnga tomtar som t frn Al-kassefatetrckte inte grten som tidigare.

  Riktomtarna, som styrde med bondetomtarnaoch gudstomtarna, blev bekymrade och sa att manvar tvungen att bli strngare nr man delade utgrt. K-tomtarna, som ansvarade fr en annan skl,fick order att vara mer terhllsamma.

  Nr en tomte frklarade att han hade ont och inteorkade koka grt som tidigare skakade de sju k-tom-tarna (de var s mnga) p huvudet och sa att hanbara inbillade sig att han inte orkade.

  Ngra dagar senare berttade tomtens familj att tomten numera inbillade sigatt han var dd.

  Fr varje dag minskade innehllet igrtsklen. Tomtarna kivades om vad

  som hnt och hller vl s p nnu, ominget annat hnt.

  Vilken tur att det hela bara ren saga, eller hur?

  Tomtar och troll ochfrsvunnen grt

  Tack USA och Italien fr cheesecaken! Denna ljuvliga rtt som finns i 1000-tals smakvarianter. Frusen eller ugnsbakad. Hr kommer tv varianter som passar utmrkt i juletid.

  LINNIE LAGAR

  Halleluja fr cheesecake

  Pepparkakscheesecake med saffransfyllning Bild: GITTAN HMAN

  Laxcheesecake med ett tcke av rom

  PEPPARKAKS-CHEESECAKE MEDSAFFRANS-FYLLNING8-10 bitar150 g pepparkakor75 g smlt smr3 gg1 dl florsocker1 tsk vaniljsocker1 pkt saffran250 g kesella3 dl vispgrddeVrm frsiktigt saffranet ien kastrull med 1 matskedvatten under omrrning satt den gula frgen ochsmaken trder fram.Separera ggula och vita iggen, spara bda d de skaanvndas i receptet.Vispa ihop ggulor, flor-socker, saffran, vaniljsockeroch kesella. Vispa grddenoch vnd ner den i ggule-smeten. Vispa ggvitornamed rena vispar i en renskl till ett vitt skum ochvnd ner det i det i grdd-och ggulesmeten med enslev (anvnd inte vispar).Krossa pepparkakorna imatberedaren tillsammansmed smlt smr, tryck nerdetta i en springform medlstagbar botten. Hll psaffranssmeten. Stll in ifrysen tills smeten stelnat,cirka 2-3 timmar.Ta fram cheesecaken femminuter innan serveringoch garnera, grna medngot syrligt s som pas-sionsfrukt eller apelsin dkakan r ganska st. t och njut.

  300 g kavring75 g smlt smrFYLLNING:400 g philadelphiaost2 dl crme fraiche medsmak (schalottenlkoch lk eller rter)250 g rkt lax i bit1-2 rdlkar2 msk majonns1-2 msk hackad grslksalt och pepparGARNERING:150 g rd stenbitsromcitrondill

  Mixa kavringen med detsmlta smret i en mat-beredare. Tryck ut det i enspringform med lstagbarkant.Skr laxen i sm trningar.Finhacka lken och grs-lken. Blanda osten medcrme fraichen och majonnsen. Rr i lax, lkoch grslk. Smaka av medsalt och peppar. Bred rran ver kavrings-bottnen och jmna till ytan. Lossa kanten och lgg p romen. Garneramed citronbitar och dill.

 • Nje & kultur. | 13vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  Karlsson p taket till Skvde

  Vrldens bsta Karlsson i Markoolios tappning, kommertill Skvde i februari. Bild: PETER KNUTSON

  Sedan frra ret harKarlsson p Taketsmyger igen spelatsfr fulla hus p Oscars-teatern i Stockholm. I januari och februari rdet dags fr en lngSverigeturn som om-fattar 14 stder.

  Den 17 februari kommerfrestllningen till SkvdeArena.

  Pjsen handlar om famil-jen Svantesson som plane-rar en semesterresa, menLillebror vill absolut inteflja med. Han vill intelmna Karlsson ensam.Lsningen blir att kalla inden erfarna barnvakten

  Frken Bock.Men s dim-per det ner ett brev ifrnden odrglige Farbror Julius. Han bjuder in sigsjlv att hlsa p just nrfamiljen ska kabort. Trots detta fr hankomma, frken Bock finnsju p plats. Vad de glm-mer att ta med i berk-ningen r att Karlsson p

  Taket ocks i hg gradfinns p plats.

  I rollerna ses Markoolio,Benjamin Wahlgren/Han-nes Alin, Hans Wahlgren,Anders jebo, Ola Rund-crantz, Josephine Betschartoch Majsan Person. Regis-sr r Staffan Gtestam.

  sa [email protected]

  I Skvde Teaterfre-nings hstprogramfinns flera frestll-ningar som tar upp aktuella mnen.P sndag r det dagsfr nnu en om klimatfrndringar.

  Teater Barbara r en fri tea-tergrupp frn Stockholm,som frmst gr frestll-ningar som riktar sig tillbarn och ungdomar.

  Men Frossa passar fralla frn 15 r och uppt. Vi har nog egentligen spe-lat den mer fr vuxna nfr skolbarn, sger AndersJansson, en av de medver-kande skdespelarna.

  Vren 2009 hade Klimat-farsen Frossa premir. Denhar sedan dess spelats i enmngd olika sammanhang,ofta som utgngspunkt frdebatter.

  Vi har spelat bde frorganisationer, skolor ochfretag, fr att de ska f enskjuts i sitt milj- och kli-matarbete, sger Anders.

  gonppnareAtt det blev en frestll-ning om klimatfrndrin-gar kom sig av att teaternskonstnrlige ledare Ulf Ev-rn lste boken Ovder avMark Lyna. Det blev engonppnare fr honom.

  Han kom till teatern ochsa att Vi mste gra enpjs om klimatfrndring-arna!. Jaha, sa vi andra d.

  Men sen kom lite annatemellan s det drjde n-gra r fram till premiren.

  I Frossa mter publikentre slicka klimatkommu-

  nikatrer frn den fiktivasamverkansgruppen Facit.Deras uppgift r att infor-mera, nyansera, analyseraoch skapa proportioner iklimatdebatten. Projektornr laddad med bilder ochstatistik, men infr publi-kens gon krackelerar argu-mentationen och karakt-rerna glider ifrn varandra.

  Nu r ju jag delaktig,men det r faktiskt ganskaroligt. Srskilt nr karak-trerna ska argumentera islutet, men inte riktigt hartnkt igenom sina argu-ment.

  Frossa uppdaterar publi-ken i klimatfrgan p ettstt som ingen har settfrut. Med relevanta fakta,drplig komik och bitsksatir speglas olika frhll-ningsstt till de stora utma-ningar mnskligheten strinfr. Frestllningen hand-lar om klimathotet menven om individers dubblabokfring, kn och makt.

  Alla sinnenMottot fr Teater Barbarar att gra teater som de

  sjlva lngtar efter. De villocks gra teater fr allasinnen fr gon, ron,hjrta, mage, intellekt ochskrattmuskler.

  Man kan vl sga attanledningen till att vi harspelat Frossa s lnge ratt folk knner igen sigoch blir lite klokare av den.Ngon sa att den r en p-minnelse som trffar bdei huvudet och i magen, s-ger Anders Jansson.

  Frossa en het klimatfarsI Frossa presenterar Johan Ehn, Adriana Savin och Anders Jansson fakta kring klimatfrndringarna p ett humoristiskt, tankevckande och pedagogiskt stt. Bild: JOS FIGUEROA

  FROSSA ENBRNNHETKLIMATFARSMANUS: Anders Nyman,Ulf Evrn och gruppenREGI: Ulf EvrnMEDVERKANDE: JohanEhn, Anders Jansson ochAdriana SavinPRODUCENT: Cecilia Holm SPELAS: Sndag 4 decem-ber p Skvde stadsteater

  Anledningen tillatt vi har spelatFrossa s lnge ratt folk knner igensig och blir liteklokare av den

 • vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  14 | Nje & kultur.

  P GNG: TORSDAG 1 DECEMBER TORSDAG 8 DECEMBER

  Ssongsavslutmed Asaadoch DennertP MNDAG r det s-songsavslutning av Fo-rum fr poesi och prosa.

  Frfattarna ArkanAsaad och Mina Dennertkommer till Skvde.

  Temat fr kvllen rRst och r ett samarbetemed FrfattarcentrumVsts internationellaprojekt Rst.

  Rst ska vara en arenafr tystade frfattare, enanslagstavla och frstr-kare fr rster som harsvrt att n ut.

  Stjrnlsa ntter heterArkan Asaads mycketuppmrksammade roman om hederskulturur en ung mans synvin-kel och rtten att vljasitt eget liv.

  Mina Dennertdebute-rade i r som sknlitterrfrfattare med Happy Times ochfrelser omjmstlldhet, mngfaldoch identitet.

  Arkan Asaad kommer tillStadsbiblioteket och lser,p temat Rst.

  Bild: ANDREAS APELL

  Studded Soultrder framP FREDAG, 2 december,r det dags fr ytterligareen jazzklubbkvll, Bit-ches Brew, p ScandicBillingen. Denna gngfr husbandet StuddedSoul trda fram med sinmusik. Den har rtter iDetroit, Atlanta ochNew Orleans.

  Bandet kr gamla klas-siker, men ven egnatolkningar p hitltarsom kanske r lite merovntade.

  Denna gng bjuds detven in till Open micmellan klockan 20.00och 22.00.

  Vem som helst kan dframfra vad som helst, itoner eller i andra ut-tryck. Arrangrerna villbara ha in anmlan omdeltagande innan.

  I morgon r det pre-mir fr kommun-anstlldas fritidsfr-enings revy i Skvde.Men alla chefer kan vara lugna. De slipperhcklas.

  Inom Skvde kommunsanstlldas fritidsfreningka farta finns det en av-delning med teater. Fr trer sedan satte de upp enjulrevy, liksom de hadegjort tv r fre det.

  Tidigt i r slngdes fr-gan ut igen, och samtligasom var med 2008 hakadep. Men i r handlar deninte om julen, utan om he-la ret, drav namnet, kafarta ret runt.

  Strax efter jul satte arbe-tet igng.

  De frsta gngerna var

  det bara allmn brainstor-ming, d fanns det vlunderlag fr elva revyer, iform av ider, som sen harfrkastats, berttar HarrySvensson.

  Sedan utsgs en mindregrupp som sorterade blandfrslagen.

  Och s tyckte och tnk-te alla under tiden. Sen fin-slipar vi till sist, sger Anna-Karin Knutsson.

  De har skrivit det mestaav materialet sjlva. Menibland har de lnat ngonknd melodi, som de harskrivit ny text till.

  Vi r ganska s finurligatill att skriva och f till det, erknner Anna-KarinKnutsson.

  PositivtNumren handlar om alltmjligt, olika arrange-mang vr, sommar och

  hst. Skolan, debatter ptv och Skvde i allmnhet.

  Men inga chefer behveroroa sig, det r nstan ute-slutande glatt och positivt.Det blir inget elakt hck-lande.

  Vi tycker inte att det rs kul. Vi har dremot enhyllningssng till Skvde,sger Anna-Karin.

  Skvde framhlls somen bra plats att bo p ochkommunen fr pluspongfr fina rondeller och finablommor p sommaren.

  Enda gliringen vi harr vl Billingehov, att spe-larna fr duscha medan despelar. Det r ngot lckagei taket, fortstter hon.

  Utan skyddsntDet r inte helt gratis attordna revy. De fyra fre-stllningarna den 2, 6, 7och 8 december ges pstadsteatern, som frstskostar en slant att hyra.

  Infr de tv tidigarefrestllningarna har deolika frvaltningarna till-frgats om de kan bindaupp sig fr ett antal biljet-ter i frvg.

  D vi har sett att detgick runt 2006 och 2008, shar vi denna gng kastatoss ut utan skyddsnt, s-ger Harry.

  Publiken har till strstadelen besttt av kommun-anstllda. Mnga frvalt-

  ningar har gjort det till enavslutningsfest, och har gttut och tit tillsammans ef-tert. Men revyn r ppenfr allmnheten och annon-seras p anslagstavlor ochp kommunens hemsida.

  TidenNio personer medverkar ika farta ret runt; fr-utom Anna-Karin och Har-ry r det Joy berg, LisbethTidlund, Susanne Larsson,Susanne Sandberg, GunillaSrevik-Davidsson, MarieWestlund-Lindqvist ochJan-ke Andersson. Frmusiken str Zippans Trio.

  Det sista de fr gra ratt berkna hur lng tidfrestllningen tar.

  Folk vill veta nr dekan ta eftert, sger Anna-Karin.

  sa [email protected]

  Inga elakheter frn ka fartaGnget bakom ka farta - ret runt, r p hugget infr premiren i morgon. Bild: SA MWANSA

  Enda gliringenvi har r vlBillingehov, attspelarna fr duschamedan de spelar

  TORSDAG 1 DECEMBERClub Soda: ppen scen i Allmusikverkstan.Konsert med Skvde musikskola i Konstmuseet.Hyenaspelning med banden ScHuHwerk, Hobbytransorna & Tysken och A Year of Sins i Loke.FREDAG 2 DECEMBERJazzklubben Bitches Brew pScandic Billingen.ka Farta ret runt p Stads-teatern.Sagostund fr barn mellan fyra ochsex r p Stadsbiblioteket.

  LRDAG 3 DECEMBERVernissage Karin Gustafsson i Skaraborgs konstgrafiska verkstad.Tomtepromenad i Lerdala.Julkonsert med Frlsningsarmn pStadsteatern.Lrdagskonsert Gamla favoritermed nya stjrnor p GteborgsOpe-rans Skvdescen.SNDAG 4 DECEMBERTipspromenad p Billingen, start vidHagenstugan.Marching for life i Arena Skvde.Krning av Skvdes lucia i S:ta Helena kyrka.

  Fackelvandring kring sbotorpsjn.Frossa En brnnhet klimatfarsp Stadsteatern.Julpyssel fr alla ldrar p Stads-museet.Julmarknad i Vring.MNDAG 5 DECEMBERForum fr poesi & prosa med ArkanAsaad och Mina Dennert p Stadsbibli-oteket.Det goda mtet, frelsning med LouRossling i Frlsningsarmns lokaler.TISDAG 6 DECEMBERka Farta ret runt p Stads-teatern.

  ONSDAG 7 DECEMBERka Farta ret runt p Stads-teatern.Konsert med elever frn Skvde mu-sikskola i Wennerbergssalen.Sagostund fr barn mellan fyra ochsex r i Vrss bibliotek.TORSDAG 8 DECEMBERLS-nsan, bokcirkel fr ung-domar mellan tio och 14 r p Stads-biblioteket.ka Farta ret runt p Stads-teatern.Vernissage mnadens konsetnr:Tove Engstrm i Konsthallens foaj.

  Husbandet Studded Soulspelar p jazzklubben Bit-ches Brew p fredag.

  Bild: PRIVAT

 • Nje & kultur. | 15vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  Biotoppen:Twiligh-filmenkvar som ettaTOPPLISTAN baseras pantal biobesk underden gngna helgen.

  1. (1) Breaking Dawn Part

  2. (2) Tintins ventyr: Enhrningens hemlighet

  3. (Ny) Real Steel4. (4) Immortals 3D5. (3) Drive6. (5) In time 7. (7) Smurfarna 8. (6) Nalle Puhs film -

  Nya ventyr i Sjumilaskogen

  9. (11) Contagion10. (12) Paranormal

  Activity 311. (8) Tower Heist12. (Ny) Hysteria 13. (9) En enkel till

  Antibes14. (16) Maktens mn15. (15) En dag

  Klla: Filmgarnas kontrollbyr AB

  TV-toppen: P spret-premir i toppVECKANS mest seddaprogram.

  1. P spret(SVT 1, fredag)2 331 000

  2. S mycket bttre(TV 4, lrdag)1 887 000

  3. Skavlan(SVT 1, fredag)1 818 000

  4. Bonde sker fru(TV 4, onsdag)1 360 000

  5. Allt fr Sverige(SVT 1, mndag)1 242 000

  6. Veckans brott(SVT 1, tisdag)1 035 000

  7. Idol 2011(TV 4, fredag)1 031 000

  8. Postkodmiljonren(TV 4, lrdag)913 000

  9. Frga doktorn(SVT 1, mndag)894 000

  10. Pengarna p bordet(TV 4, mndag)894 000

  11. Landet runt(SVT 1, sndag)892 000

  12. Hoppls och hatad av alla(TV 4, lrdag)880 000

  13. Bron(SVT 1, onsdag)869 000

  14. Halv tta hos mig(TV 4, onsdag)

  15. Sommarpratarna(SVT 1, tisdag)864 000

  Klla: MMSMtperiod: 21-27 novem-ber. Inga nyhetsprogrameller program under tiominuter r med p listan.

  P sndag kommerMarching for life tillArena Skvde.Bakom bland andraMolly Sandn och Gla-dys del Pilar finns enkr med skoleleverfrn Skaraborg.

  Star for life heter ett skol-projekt som startades i Syd-afrika 2005. Det handlarom att minska spridning-en av hiv, och idag r 60skolor i Sydafrika, Namibiaoch Sri Lanka anslutna tillprogrammet.

  Programidn gr ut patt strka ungas sjlvkns-la s att de knner att de rviktiga och kan satsa p detde vill gra med sina liv.

  Sng och musik r enstor del av programmet ocholika grupper av ungdo-mar frn Sydafrika harunder ren gstat Sverige.De har varit ute och gjortkonserter tillsammans medTriple and Touch, Ken Wen-nerholm och Gran Rudbosom r engagerade i Starfor life. Organisationensom r helt ideell har fler

  ambassadrer Alf Svens-son, Sven-Gran Eriksson,Glenn Strmberg, Jana S-derberg, Mns Zelmerlwoch Alexandra Charles.

  IntegrationI hst gstar den tiondegruppen sydafrikanskaungdomar Sverige och enny fas av Star for life harintroducerats Marching

  for life. Det r ett integra-tionsprojekt fr att enga-gera svenska ungdomar.Marching for lifes syfte ratt f unga att knna att degr ngot, bde fr och till-sammans med andra. Dr-fr har skolungdomar en-gagerats p de olika plat-ser som turnn besker.

  I Skvde p sndag, kom-mer en kr med omkring

  400 elever frn Skaraborgatt finnas med p scen. Desjunger tillsammans medGladys del Pilar, MollySandn, och s frsts StarChoir frn Sydafrika ochTriple and Touch.

  Olika krledare har bli-vit engagerade och en avdem r Franz LundbergPlbrand. Han r musikl-rare p Folkuniversitets

  musikallinje i Skvde ochhan har gtt in fr uppgif-ten p allvar och tog blandannat med sina elever tillMarching for life pScandinavium i Gteborg.

  Franz har tagit ansvaretfr krsngarna frn St-penskolan, Helenaskolanoch musikallinjen p Folk-universitetet.

  Vi hade en kick off medKen Wennerholm och G-ran Rudbo i Pingstkyrkanden 2 september som varmycket inspirerande, s-ger Franz han.

  Lng turnMarching for life hade pre-mir p Globen i Stockholmden 19 oktober och turnnavslutas 9 december i Hel-singborg. D har 23 konser-ter genomfrts, i samarbe-te lokalt p varje plats, medtotalt omkring 7 000 elever.

  vriga artister som med-verkat under turnn rbland andra Mns Zelmer-lv, Real Group, The Moni-ker, Calaisa, Claes Malm-berg, Sofia Karlsson ochMohammed Ali.

  sa [email protected]

  Skvdeelever sjungerfr livet med stjrnorna

  En del av den stora kren p sndag, kommer att best av elever frn Stpenskolan, Helenaskolan och Folkuniversitetet. Bild: SA MWANSA

  Jos Ochoa, Maud Rosell Hedquist och Franz Lundberg Plbrand r ngra av krledarnasom engagerats i Marching for life.

 • 16 | Skvde.vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  LYCKOCOACHER I ALL RA, men handen phjrtat, snacket om lycka kan lta lite tillgjort.Ja, jag vet, men varfr? Kanske p grund av allreklam vi bombarderas med varje dag. Det r vldigtenkelt att se ett fejkat leende framfr sig och ngotsom ska sljas in nr man hr ordet lycka. Dessutom,nr andra frsker vertyga om hur man ska grafr att bli lyckligare, knns det lite ltt irriterande?Upp med en hand alla som knner igen sig.

  Lycka kan knnas provocerande. Ngon som hartankar som sger att man borde vara snyggare,smartare, smalare, rikare, lite mer perfekt? Attdessutom behva anstrnga sig fr att bli lyckligkan knnas nnu mer stressande i hamsterhjuletav prestationskrav. Man kan f nog helt enkelt, viljavgra och att sparka bakut. Upp med en fot alla somknner igen sig?

  VARFR KAN MAN INTE BARA f vara som man r?Mste man hlla p och fixa sig sjlv hela tiden?Jag hller med, det r klart man vill vara lycklig,men livet r inte p topp jmnt. Det r vldigt viktigtatt vara rlig mot sig sjlv och inte ltsas. Carl Rogers, en av frgrundsgestalterna inom positivpsykologi har sagt: Nr jag kan acceptera mig sjlvsom jag, frst d kan jag frndras.

  Man kan behva vara stark fr att g mot strmmenoch lyssna p sin egen sanning i en tid d vi bombar-deras med andras ider om hur vi borde leva vra liv.Jag tror vi behver sticka hl p mnga myter omlycka som ngot ytligt och tillgjort ena sidan, ellerngot ouppneligt fr vanliga ddliga mnniskor andra sidan. Lyckoforskning handlar faktiskt omautentiskt vlbefinnande, att m bra p riktigt. Den kan ses som en kompass p vgen istllet frpekpinnar om vad man borde.

  LYCKOFORSKNINGEN BERTTAR HUR det faktisktr mjligt fr vanliga mnniskor som du och jag attleva meningsfulla liv, dr vi knner oss engageradei det vi gr och njuter av livet p riktigt. Jag tyckerdet r ganska spnnande. Att den dessutom visarhur viktigt det r fr vr egen gldjes skull att bidratill andra mnniskors vlmende gr ju inte direktsaken smre. Man rkar ofta m vldigt bra p kup-pen nr man gr ngot meningsfullt fr andra, hurcoolt r inte det? Det r bra att bli pmind iblandom att vi r fulla av potential och livet r s mycketmer n ett problem som mste fixas.

  Syftet med lyckoforskningen som vi talar om ilyckoprojektet i SN r inte att pracka p ngon enslags quick-fix lycka som gr att man gr omkringoch ltsas att allt r frid och frjd. Nej, nej, nej, vivill bertta om hur man kan lra sig skifta fokusoch vlja mer av vad som gr livet vrt att leva. Frmig skapar det hopp om att det faktiskt r mjligtatt frverkliga drmmar i vardagen.

  DEN GODA NYHETEN r allts att det spelarroll hur du mr som lser det hr just nu,samt att lyckoforskning kan vara en vnp vgen den dagen du lngtar efter attskapa nnu mer vlbefinnande i ditt liv pdina premisser. Glm alla frutfattademeningar om lycka. Vlbefinnande rbara kta om det knns p riktigt, ellerhur?

  Lycklig p riktigt?

  LYCKA HUR FUNKAR DET? MEJLA DIN FRGA TILL LYCKOCOACHERNA P [email protected]

  KRNIKAANNA GORDH-HUMLESJ

  r det inte lite sjlvisktatt jobba fr att hja sinegen lyckoniv? Fr migr det viktigare att hjl-pa andra som har detsmre.

  Hej, tack fr din frga ochett stort: Grattis! Din insikt om hur menings-fullt och positivt det r atthjlpa andra berikar heltskert bde ditt liv och demnniskor som pverkas.Du har insett ngot som

  man inom positiv psyko-logi strvar efter att lraut. Det r till och med ngot som anvnds somett stt att bota depres-sion. Det finns massor avforskning som pekar phur bra man mr av att gra ngot meningsfulltfr andra. Det kan vara alltifrn spontana hjlpsam-ma handlingar fr enfrmling, till volontr-arbete fr att sttta ellerhjlpa andra. Att skapa

  mer lycka i sitt eget liv kanallts vara att hjlpa ochd hr det ju ihop. Dr-emot tycker jag inte att detr sjlviskt att m brasjlv. Jag tror att det r ex-tremt viktigt att gra vadman kan fr sitt eget vl-befinnande. Det r ett sttatt ta ansvar fr sitt egetliv. Hur vi sjlva mr p-verkar ju ven vr om-givning och mr vibra ssprider vi det till andra.Men det r en viktig insikt

  som forskningen bekrf-tar att vr egen och and-ras vlbefinnande hngerihop.

  Jag har lst p internetatt motion kan hjlpamot depression, stm-mer det verkligen?

  Yes, det stmmer, det harvisat sig i vetenskapligaexperiment att motion va-rit lika effektivt som anti-depressiv medicin. I vissa

  fall var motion till ochmed mer effektivt fr mot-verka terfallsrisken, detvill sga att falla tillbakain i depression igen. Det rdremot viktigt att varjeperson som sker hjlp frdepression fr en indivi-duellt anpassad behand-ling. Depression kan haolika orsaker och det rviktigt att man fr terapi ikombination med exem-pelvis motion fr att mbttre.

  Jag var p arbetsintervjufrra veckan och skullebertta tre positiva sakerom mig sjlv. Jag tycktedet var lite svrt att sttaord p bra saker om migsjlv. Har ni ngra tips p hur man kan trna p det?

  En jttebra frga, ett brastt fr att bli mer medve-ten om sina positiva sidorr till exempel att ta litetid att skriva ned tre saker

  Varje gng coachen Tina Lfstrm behverpeppning tar hon framsitt lyckoalbum. Dr har hon samlat allasina goda minnen. Med text och bild kandu terskapa den posi-tiva knslan. D blirden lttare att ta tillsig, frklarar hon.

  SN:s lyckoprojekt fortst-ter. Den hr gngen hardeltagarna ftt gra enlyckotavla.

  Det r ett stt att njutaav livet. Genom att gra ettalbum eller en tavla medgoda minnen fokuserar dup det som r bra i ditt liv.Den positiva psykologinhandlar att ta tillvara pdet som r bra, frklararcoachen Linnea Molander.

  P bordet framfr henne,kollegan Tina Lfstrm ochprojektdeltagarna ligger h-gar med tidningar, saxar, limoch frgpennor. Men innandeltagarna fr greppa dem,ska de vlja en knsla ochsedan frska hitta ettminne som passar till den.

  Knslorna som lycko-coacherna valt ut r gldje,tacksamhet, frid, intresse,hopp, stolthet, frnj-else/nje, inspiration, fr-undran och krlek.

  Bryter mnsterUr tidningarna plockasbilder och texter som till-sammans frverkligar min-nena. Lkaren Sara Carls-son vljer sommaren 2011som minne.

  Jag hade jobbat hrtmed utbildningen och togexamen i juni, s i somrastog jag ledigt. Jag boddehemma hos mina frl-drar i Strmstad, trffadevnner, gick i skogen, ba-dade och tog det lugnt, be-rttar Sara.

  Bilderna hon klipper utpminner om den gldje,tacksamhet, frid och detnje som sommaren bety-der fr henne.

  Genom att pyssla pdet hr sttet bryter mande negativa mnstren ihjrnan och tnker i andrabanor. Det kan man ut-

  nyttja vid andra tillfllen.Som nr du hamnar i enk. Istllet fr att titta pFacebook i mobilen kan duunderhlla dig med godaminnen, tipsar LinneaMolander.

  Sprider sigMinnet som Beda Johans-son vljer r kopplat tillordet gldje. Det r en resatill Thailand med familjenfr tre r sedan. En sandigbak, det frsta doppet ochvrmen som slog emot demr detaljer hon minns, menocks det mindre trevligaflygplansresan dit.

  Frst visste jag inte vil-ket minne jag skulle vlja,men nr jag blddrade itidningarna kom jag ihgThailandssemestern, fr-klarar hon.

  Det r intressant att duinte bara minns det positi-va, trots att semestern varlyckad. Nr du ser tillbakap kan du se att det varvrt flygturen eftersom dufick uppleva allt det andra,kommenterar Tina Lf-strm, som ser flera anled-ningar till att dela med sigav positiva minnen.

  De sprider sig och kanpverka mnniskor i treled, frn din nrmaste fa-milj, till deras vnner ochtill deras vnner i sin tur,konstaterar hon.

  Jenny [email protected]

  Lyckoalbumet fngar

  Sara Carlssons sommar terskapas p hennes lyckotavla.

  Att skapa en egen lyckotavla eller -album lter hjrnan arbeta i nya moss i vardagen.

  LYCKO-TRFFEN ett samarbete mellanSN och Sveriges akademiska coacherLyckoprojektet i SN sker isamverkan med Tina Lf-strm, Linnea Molander, AnnaGordh-Humlesj och Benja-min Strandman. De studerartill psykologiska coacher vidHgskolan i Skvde, ett pro-gram som inriktar sig pmnniskors vlmende.De tillhr ocks Sverigesakademiska coacher, en frening som r till fr nyaoch gamla studenter vidhgskoleprogrammet.

 • Skvde. | 17vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  SN Akademien r vrt stt att erbjuda kunskap, underhllning och upplevelser. Under SN Akademien samlar vi seminarier, frelsningar och event som intresserar och engagerar vra lsare och annonsrer.

  Ibland r det lttsamt och inspirerande, ibland mer serisa kunskapstillfllen, ibland r det litet och intimt, ibland en strre tillstllning. Ofta samarbetar vi med andra men det kan ocks vara vi sjlva som arrangerar och delar med oss av vr kunskap. Alltid med lokal anknytning och med ett mervrde.

  Vi ser det som vrt bidrag med nya upplevelser och mer kunskap till framtidsstaden Skvde. S hll utkik.

  NYA UPPLEVELSER OCH MER KUNSKAP-akademien

  JULKLAPPARSN-akademien inbjuder,

  tillsammans med Surprisehouse, till en kurs i presentinslagning

  med tema julklappar.

  Kursledare: Annica Thorberg, Gift wrap artist

  Tid: tisdag 6 december klockan 18.30-21.00

  Plats: First Hotel Billingehus i SkvdePris: 250 kr/pers via SN-koden, ordinarie pris 495 kr/pers.

  Anmlan dig p www.surprisehouse.se eller tel. 070-916 93 00

  via koden SN-akademien. Obs. Begrnsat antal.

  Vi bjuder ven p kaffe/te och smrgsi samband med kursen.

  NYA UPPLEVELSER OCH MER KUNSKAP-akademien

  Vill du lra dig att sl in de snyggaste paketen infr julen?

  OBS. NYTT DATUM!

  om dig sjlv som du lyckats med varje dag i ens kallad framgngsdag-bok. Det gr dig mer med-veten om positiva aspek-ter av vad du gr och bru-kar anvndas som en v-ning i att strka sjlvfr-troende. Ett annat bra tipsr att bli medveten om po-sitiva drag hos sig sjlvsom brukar kallas styrkor.Det kan man gra genomett ganska omfattandetest som kartlgger inre

  resurser. Det r ett jttebrastt att bli medveten ompositiva aspekter hos sigsjlv. Testet heter VIA Sur-vey of Character Strengthsoch finns p denna adress:www.authentichappiness.sas.upenn.edu.

  Jag orkar inte lsa lngaartiklar, ge ett enkelt tipsp hur man kan bli mernjd med livet?

  Svaret blir en klassiker:

  Varje kvll innan du groch lgger dig, skriv nertre saker som gtt braunder dagen och varfr detgtt bra. Om man kommerigng r vningen till ochmed beroendeframkal-lande, och det har visat sigi vetenskapliga experi-ment att detta r ngotsom kar vlbefinnandeven p lng sikt och hjl-per en att f upp gonenfr vad man uppskattar ilivet. Vrt att testa.

  r det goda i livet

  Irina Petrushenkos lyckotavla blev en spegling av aspekter ur hela hennes liv.

  mnster. Kombinationen bilder och text hjlper oss att terskapa goda minnen. De kan sedan strkaBild: JENNY BERG

 • Frskolebarn kom med pyntade julgranar

  vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  18 | Stora & sm.SKVDENRRADIO90,4 MHZ

  Frskolebarnen hadepyntat sex julgranar.Infr julskyltningenfick de vara med ochplacera ut skapelsernai butikerna i centrum.

  Magnus Franzn, centrum-ledare fr Skvde Cityfre-ning, berttade att idn attlta frskolebarn prydajulgranarna till butikernainte r ny.

  Den har legat lite i dva-la, men vi tyckte att idnvar s bra att vi ville vckanytt liv i den, frklararFranzn.

  Fick napp direktFr ngra veckor sedan k-te han personligen ut tillfrskolor och frgade omde ville vara med.

  Han fick napp direkt.Sex granar blev det med

  varierande utsmyckning.Magnus favorit var en medgirlanger av popcorn.

  Men de r alla vldigtfina, barnen har verkligenvarit ambitisa, det impo-nerar.

  Tanken r att granarnaska st framme ver julen.

  Vi ville placera ut dem

  lagom till julskyltningen,sger Franzn.

  Kottar och pinnarP Uddagrdens frskolahade barnen jobbat inten-sivt med uppgiften.

  Vi har pyntat med na-turmaterial; stenar, kottar,kastanjer, pinnar och oxel-br. Men s r vi ocks engrn-flagg-frskola, sgerfrskollrare Ida Bergfeldt.

  Karolina Olofsson ochHelene Rapp frn Ass-becks var med under pre-sentationen av granarnaoch valde ut sin favorit.

  Vi fr en frn Hattstu-gan, den r jttefin och kom-mer att st p bsta plats ibutiken, intygar Helene.

  Backsippans frskola ficksin gran placerad i skyltenhos Indiska.

  Hr str den fint, sger

  Linda Holmgren frn Back-sippan.

  Butikschef Gun-BrittSamuelsson tyckte granenvar s tjusig att hon gavbarnen varsin liten tygele-fant i present.

  Det r ett minne, fr attni varit s duktiga.

  Den hr tycker jag skulle passa vldigt bra hos oss, sger Gun-Britt Samuelsson p Indiska. Bild: KRISTINA CLAESSON

  Alla frskolebarnen samlade med de fem julgranar som de pyntat.

  Fantasin har ftt flda nr barnen dekorerat julgranarna,bland annat blev popcorn till en tjusig girlang och kottarmed rtt r klassiskt.

  Den har legat litei dvala, men vityckte att idn vars bra att vi villevcka nytt liv i den

  Torsdag 1 december:06.1506.45 Vgengenom Bibeln 08.15 Vgen genom Bibeln (R)08.4509.15 Personligt10.00 Musiktimmar i temaform

  Fredag 2 december:06.1506.45 GomorronSkvde 08.1508.45 Go-morron Skvde (R)10.0019.00 Musik-timmar i temaform16.15 Nyheter frn Israel16.30 Vgen genom Bibeln (R) 18.0018.30Personligt (R)

  Lrdag 3 december:10.00 Nyheter frn Israel 10.1519.00 Musik-timmar i temaform

  Sndag 4 december:10.0019.00 Musiktim-mar i temaform 10.15Infr gudstjnsten10.3012.00 Gudstjnst20.0021.00 Rtt liv

  Mndag 5 december:06.1506.45 Vgengenom Bibeln 08.1508.45 Vgen genom Bibeln (R) 10.0019.00Musiktimmar i tema-form

  Tisdag 6 december:06.1506.45 GomorronSkvde 08.1508.45 Go-morron Skvde (R)10.0019.00 Musiktim-mar i temaform

  Onsdag 7 december:06.1506.45 Vgengenom Bibeln 08.1508.45 Vgen genom Bibeln (R) 10.00 Musik-timmar i temaform20.00 Gudstjnst

  Torsdag 8 december:06.1506.45 Vgengenom Bibeln 08.15 Vgen genom Bibeln (R)08.4509.15 Personligt10.00 Musiktimmar i temaform 19.0020.00Finnradio

  Svar pefterlysningI SN den 24 novemberefterlyste 9-rige NilsHansson de trgubbar-som sedan lnge funnits ibacken upp mot Simsjn.

  r det ngon som vet vad som hnt den,undrade Nils.

  I dag kan SN ge svaret.De skapades av Yngve

  Karlsson fr att gldjabarnbarnen. Men vanda-ler slog snder dem ochkastade dem i en ravin. Nufinns dock en ny trhundp plats p samma stlle.

  Nyrsfirandep IOGT/NTOFR TOLFTE ret i fljdbjuder IOGT-NTO-freningarna i Skvde in till Nyrsfirande iGodtemplargrden pDrottninggatan 13.

  Nyrsfirandet sker pfrmiddagen.

 • Stora & sm. | 19vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  NYFDDA

  Mnga Skvdebor en-gagerar sig i frivilligar-bete. Men fler behvs. Det stter guldkantp tillvaron, inte barafr dem vi hjlper utanocks fr oss som ar-betar ideellt, sger Ul-la Eriksson, som ansva-rar fr en studiecirkelp ldreboendet Vallensedan flera r.

  2011 har utropats till deteuropeiska och nationellafrivilligret. Det uppmrk-sammas i Skvde mnda-

  gen den 5 december. D ord-nas fackeltg genom cen-trum och aktiviteter medfrivilligorganisationerna iKyrkans hus i Skvde. Fre-drik Hedlund frelser ptemat Att lyfta ideella in-satser, friskfaktorer, gld-jen att gra insats fr an-dra och sig sjlv och alla

  intresserade av frivillig-arbete r vlkomna.

  Vi hoppas att det kom-mer mycket folk, sger UllaEriksson.

  Vill locka flerDagen r ett samarrange-mang mellan kommunenoch de organisationer somarbetar ideellt i Skvde:Svenska kyrkan, Rda kor-set, Afasifreningen ochStrokefreningen samt pen-sionrsfreningarna PRO,RPG och SPF. De har ocksgjort en gemensam bro-schyr. Frhoppningen r attlocka fler att arbeta ideellt.

  Att vara frivillig hand-lar om att vara medmn-niska. Ett besk betyder smycket och det ger smycket tillbaka, man fr smnga vnner, sger Anna-Greta Pettersson, som idagr engagerad via Svenskakyrkan och Skvde PRO.

  Kajsa Schultz frn Skvderdakorskrets hller med,men understryker att detinte finns ngra ramar frhur stor insatsen r.

  Mnga r rdda fr attbli uppbundna, men detfinns inga krav. Man kansjlv bestmma hur mycketman ska engagera sig. Det

  gr bra med en timme imnaden ocks.

  Grdde p mosetFrivilligarbetet r varierat.Det kan best i att kokakaffe, ringa ett samtal tillen ensamboende eller bi-st med lxhjlp.

  Vi stdjer kommunen idess lagstadgade verksam-het. Det r inte meningenatt vi ska ta ver kommu-nens uppgifter, utan vi rgrdden p moset, frkla-rar Rohland Peterson frnRda korset.

  Men det r egentligenbara fantasin som sttergrnser.

  Har du egna ider omvad som skulle kunna gras r ni alltid vlkomnatill oss, avslutar KajsaSchultz.

  Jenny [email protected]

  Frivilliga stter guldkant p livetUlla Eriksson, Svenska kyrkan, Kajsa Schultz, Rda korset, och Anna-Greta Pettersson, Svenska kyrkan och Skvde PRO arbetar ideellt i Skvde. Nu hop-pas de att fler vill engagera sig i frivilligarbete i kommunen. Bild: JENNY BERG

  FRIVILLIGARBETE I SKVDEDET PGR mycket frivil-ligarbete i Skvdetrakten.Svenska kyrkan har blandannat soppluncher i Kyr-kans hus och i S:t Markus iLunden, kaf i Kyrkans hus,gudstjnster p sjukhem d frivilliga hjlper till, lx-hjlp i Sdra Ryd och Lun-den, julaftonsfirande medFrlsningsarmn, studie-cirkel p Vallen, barnverk-samhet och krer.RDA KORSET har Mtes-plats Kupan med second-handbutik och kaf, inter-netkaf, vrdinnor p KSSr behjlpliga p olika stt,grupper fr hlsa och socialtrygghet som besker ldrei hemmet, rullstolsprome-nader p Ekedals korttids-boende, anhrigstdsgruppsom ordnar aktiviteter iTimmersdala, handarbets-grupp p Bagaren, talar-grupp i samarbete med SFIp migranter fr chans attprata svenska, lxhjlp frhgstadieelever p Ryd-skolan, trffpunkter i lgars och Tidan fr asyl-skande. Rda korset ord-nar ocks sommarutflykterfr asylskande familjer.SKVDE PRO anordnarrullstolspromenader, grhembesk, deltar vid trff-punkterna i stan till exem-pel bingon, beskerldreboendena och ordnarutflykter.

  Ett besk betyders mycket och detger s myckettillbaka

  Det r intemeningen att vi skata ver kommunensuppgifter, utan vi rgrdden p moset

  Anna och Paul Ovarson, Varola, fick enpojke, Gustav, den 14 november. Vikt3370 g, lngd 50 cm. Med p bild rstorasyster Sara.

  Hanna Strand och Mikael Eklund,Skvde, fick en pojke, Nemo, den 16november. Vikt 3865 g, lngd 55 cm.Med p bild r storebror Elias.

  Katja och Daniel Kokkonen,Skvde, fick en flicka, Jas-mine, den 16 november. Vikt3910 g, lngd 51 cm.

  Marianne Severinkangas Nilsson ochPeter Prittinen, Skvde, fick en pojke,Rasmus, den 13 november. Vikt 3885 g,lngd 52,5 cm. Med p bild r syskonenNathalie, Isabella och Melvin.

  Sara Lennr och FredrikKroon, m, Skvde, fick enpojke, Nils, den 18 november.Vikt 3820 g, lngd 52 cm.

 • Lokala nyheternr de hnder.skvdenyheter.se

  Snabba puckar, snabba nyheter.

 • Sport. | 21vecka 48torsdagen 1 december 2011|

  HELGENSMATCHER

  Efter en dlig inledningav elitseriessongenhar IFK Skvde radatupp segrar.19-riga Daniel Komay-esh r en ytterst bidra-gande anledning till la-gets framgng. Jag knner att jagutvecklas mer och merhela tiden.

  Efter mardrmsinledning-en med frluster mot Guif,Alingss, Svehof och Ham-marby har IFK Skvde restsig och detsamma har glltfr Daniel Komayesh del.S mycket handboll har

  det nmligen inte blivitunder hstkanten fr den19-riga Varnhemssonen.

  Jag var borta i femveckor p grund av enfraktur i lillfingret, nu harjag kommit tillbaka ochgjort tre matcher. Det kn-des inte hundra i matchenmot Lugi, men nu knnsdet jttefint, sger Daniel.

  Han syftar i frsta handp matchen hemma motRedbergslid frra mnda-gen d han gjorde tv mlfrn sin position som vn-sternia.

  Jag fick starta och spe-lade 50 minuter av denmatchen. Just nu r To-bias Warvne skadad s tror

  jag p fortsatt frtroende,sger Komayesh.

  Helt underbartFullt naturligt s leker hand-bollslivet just nu fr Ko-mayesh. Laget gr bra ochhan fr frtroende frn lagets trnare HenrikSchneider.

  Ja, det knns helt un-derbart. Vi hade en tuff inledning med fyra rakafrluster. Frvisso var detmot riktigt bra lag, mendet var inga bra insatser vistod fr. Nu kr vi bara p och har vnt det hrsom lag vilket knns jk-ligt gott. Vi har en bra mo-ral i laget och hjlper va-randra. Vi r vl frbereddabde individuellt och somlag infr matcherna ochsticker inte under stolmed att vi har som ml-sttning att ta oss till SMfinal. Serien r jmn ochallt kan hnda, men det rvad vi gr fr, menar Ko-mayesh.

  Och fr egen del, vadhar du fr mlsttning?

  Jag vill etablera mig ielitserien och fortsttaprestera p hg niv. Detr andra ret nu som jagfr speltid regelbundetoch jag knner att jag ut-vecklas bde fysiskt som isjlva spelet. Sen lr mansig allt mer i vilka lgenman kan ta avslut och in-te, helt enkelt vad somkrvs fr att lyckas. Ochvisst skulle jag vilja bliproffs i utlandet, det trorjag att alla vill bli, avslutarKomayesh.

  Emil [email protected]

  Varnhemssonen Daniel Komayesh, 19, r tillbaka i spel efter att ha skadat lillfingret. Bild: STEFAN ALBERTSSON

  Nu kr vi bara poch har vnt det hrsom lag vilket knnsjkligt gott

  Komayesh allt bttre i IFK Skvde

  FREDAG 2 DECEMBERHANDBOLLHerrar, div 3 vst-svenska norraHP SkvdeHammarDamer, div 3 Vster-gtlandHK CountryLidkping B

  LRDAG 3 DECEMBERBASKET Herrar, div 2 westrargryteSt Helena

  BOWLINGHerrar, div 2 norra GtalandBK KyrkVammaHerrar, div 3 nord-vstra GtalandTeam SkvdeBogesund

  HANDBOLLHerrar div 1 norraTyresHK Country

  INNEBANDYHerrar div 1 vstra GtalandSkvde IBKTvkerHerrar, div 3 Vster-gtland AStpen IBKHorsby

  SNDAG 4 DECEMBERBANDYHerrar, div 1 vstraSunvraSkvde BK

  BORDTENNISHerrar, div 2 vst-svenska norraSkvde FKLerums BTSLekstorpSkvde FK

  INNEBANDYDamer, div 3 Vster-gtlandStpen IBKFristad

  ISHOCKEYHerrar, div 1 EMariestadSkvde IK

 • vecka 48 torsdagen 1 december 2011|

  22 | Kryss.2:A PRIS 10 TRISSLOTTER 3:E15:E PRIS 5 TRISSLOTTER 1:A PRIS 25 TRISSLOTTER 3:E:

  MILJONKRYSSET TVLINGSNUMMER

  1 2 3 4 5 6

  Du kan ocks skicka ett sms till 727 90. Knappa in TTS (mellanslag) tvlingsnumret (mellanslag) samt den sexsi!riga lsningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatrens tra"kavgift.

  SIFFERNYCKEL

  EXEMPEL6

  Bokstav--A-B-CD-E-FG-H-IJ-K-L

  12345

  M-N-OP-Q-R-ST-U-VW-X-Y-Z

  6789

  Si!ra Bokstav Si!ra

  0944 100 00 40 #XXXXXX#

  A eller B eller C ger si!ran 2.

  Nr du versatt bok- stverna i de grna rutorna till si!ror i de vita har du ftt lsningskoden.

  Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 24.00. Du mste ringa frn en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 24.00. Du mste ringa frn en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

  Ls korsordet och fyll i bok-

  stverna i de frgade numrerade rutorna:

  Fyll i motsvar-ande si!ra

  enligt si!ernyckeln hr intill.

  Ring och knappa in tvlingsnumret,

  fljt av fyrkant, lsnings- koden och fyrkant.

  1111111111111

  22222222222222222

  3333333333333333

  7994

  7994

  Frgor eller synpunkter? Mejla oss p [email protected]

  FRRFRRA VECKANS LSNING:FRRFRRA VECKANS VINNARE:1:a pris

  (25 Trisslotter)2:a pris

  (10 Trisslotter)3:e15:e pris (5 Trisslotter)

  Monica LidstrmOskarshamn

  Signe Lindholm, Mattmar. Gunnel Rahm, Vindeln. Thom Jonsson, Gvle. Irene Gun-narsson, Norastrm. Ethel Lindberg, Karlstad. Kent Run-dn, Gnosj. Leif Lindkvist, Skellefte. Bernt Lindblom, Viskafors. Karin Axenborg, Gteborg. Olof Mrtensson, Sundsvall. Elsa Gunnars-son, Stila. Carl Svrdstrm, Stora Hga. Ingvar Halldn, Falkping

  Jan PaulssonTrelleborg

  1

  2

  3

  4 5

  6

  T A A E M Y SF O R T F A R A N D E R U T I N

  R N A T U N D E R S K N I N GR A V I N V S R E G N A R

  H A R K O M M I T T EA V L S A O K M A S T A S S

  S A N N A G A S S I N O SB L T T S T E R E G O M

  F A K I N E S T R A M SO A P J O U R N A L R T O U R A T

  O M E D E L B A R T Y E O A I R P U D R AK U D D A R M A S A N F A L L S S P E L E N

  B O E T U A N T I K I N T A K T N SS T R E S S A D R A N N

  S T I A N A T E N S O AN G P T L P P A R

  S A M T L I G A A O A SD Y R A O N A T U R L I G T

  V E R A N D A R O K I A AR A N D F A N T A S I

  NNU

  SES PSOL-

  VALLA

  TYDERP ANOR

  GUILLOU-FIGUR

  SEGTVIRKE

  JESUSPROFES-

  SION

  SGS IFBODEN

  INLEDERARTIKEL

  BRN-STEN

  UTLGG LGGAIHOPFR

  LKARE

  KANMANFARA

  KAN MANMTARE

  FUKTATS

  BRUD-SVAR?

  KONSTRUKTRER:ANITA LINGESTAD

  LASSE STRMQVIST

  KAN MANTIDNING

  GOD-KNT

  KATT-FOT

  ENER-GIN

  VANA

  VISTASUPPRTT

  GRANSK-NING

  LEDERENTRN

  KORTTRAPPA

  DANS-VISA

  NT-KREA-TUR

  VRKERNER

  JAG PLATIN H

  SLA

  KLDSEL

  TENNIS-ANDRE SPETS

  PSPETS

  SKOL-MNE

  INGRNU I AF

  SEMES-TER-

  TIDEN

  INNER-LIG

  EXTRAOR-DINARIE

  DE GRFRAMT

  GRRETUREN

  RASIAT

  RENONS

  ALFA-KRULLVISAR

  TIDEN

  RADIO-TYSTNAD FR DEN

  SENA

  TALKA

  KAN STP SKED

  KANHRASI INDIEN

  OSKADD

  VACKERFGEL

  SES ISNGAR

  UPP-JAGAD

  ALLI-HOP

  KOST-SAMMA

  MYNT-ENHETI SYD-

  AFRIKA

  LIGGERLGT

  KAN SESI FALUN

  GAMMALOCH DYR

  GRANDPRIX

  TITANI KEMIN

  KANBLI ETT

  SEMES-TER-

  PARADISI INDIEN

  HUVUD-STAD

  FLDADE

  KAN SESI STIA

  ANSESARBETS-

  SAM

  KANSLS AN

  KAN MANF I EKA

  TILL-GJORT

  JA FRRYSSAR

  ANGOLA

  DAG-DRM-MERI

  SML-TANDEYRKES-

  KR?

  KORTKIRI-BATI

  BLIRMAT TILLHYENOR

  STD-GRUPP

  YTTREENTR

  DJUR-FETT

  CIRKEL-TAL

  KICKASVIN-PLATSEN

  LONDON-PLATS

  MILDED

  REDE

  FACK-FRBUND

  MARIASMODER

  SEVRTI ATEN

  GENAST KOM EF-TER EG

  STLLESMALLAND-TUNGA

  KAN AR PLUMP RYMD-MTT

  OAN-VND

  BYN MAT-FISK

  GATA IPARIS

  VATTEN-DRAGET

  FIGUR BE-VITTNAR

  DRAGITSDERUT

  KAN BO ITEHERAN

  GJORTOLAGAUTTAG

  KANBLI TE

  ISRNNANYHETS-

  BYR"DEN

  GAMLE"FRSVA-

  RARE

  UPPLEVSI

  SMNENR TON-RING

  HRSMYGGOR

  B

  ulls

  Frra veckans lsningskod:624527

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  KONSTRUKTR:MATS

  EDVARDSSON

  RIKTIGTDLIGA

  LJUDSOM

  STUDSAR

  R IN-BOKADTID FRMTE

  SKIVASP

  FRALLA

  I NA-TUREN

  PLACE-RADE

  BRUKARNJD

  DRASEFTERHST

  TRAKTOR

  DRASEFTER

  TRAKTORGRIPA

  YTTER-LIGARE

  DESSA

  MUTANT

  LIGGERP JRN-

  VGS-BANK

  HALS-HUGGEN

  JTTE ILUFTEN

  AVDRAG IHEMMET

  FYLLERKISTANKALLASFADERN

  R ENGEMEN

  TYP

  GERVRD T

  NOLL-TTOR

  TJUSAR

  DEL AVDOLLAR

  DEN RLNGH-RIG KATTJUNGFRU

  MAT-SEDEL

  R RUTI-NERAD

  TTTINTILL

  GUNGAMED

  VGORPOJKE

  DAM ISTIA

  BYTTESKINNKOM

  VERENS

  RVAR-HISTORIA

  SKRET

  R ETTPOSI-TIVT

  BESKED

  VISARSIG MED

  TIDEN

  SNILLE-BLIXT

  FARSOT

  DEN RRESTEFTERBRASA

  KATTMED

  TOFSAR

  R DETFEL-

  AKTIGADE

  DE RF-SAR LV

  SL IEN SPIK

  TRYCKTEP PEDAL

  R VIN-NARE

  HRS VIDSMRTA

  PERIODEN

  EPOKENTILL-

  TALARARTIGT

  LTERSOM KON

  HLLI-GNG

  VARHONG-KONG1968

  R MANFRN

  BERGEN

  PLAN-TERAS IRABATT

  KALLASVASSRR

  SSONG

  GERVIND-

  SKYDD

  STTSP

  BNKEN

  VRPTE

  BLES-SYRER

  SNURRIG

  PLANENI HUSET

  ANTALP PALL

  ARGON

  R DENNERVSE

  KKARGAMEN

  DRAFRAMBTEN

  BANDATP SVT

  TSGLASS ISATTENER

  BOMMAIGEN

  SJUNG-ER

  FR FULLHALS

  DELGGS

  P LDA

  SKRED

  SKYNDAR

  TCKERST-

  VATTENI VINTER

  STROSATS MEDRDBETAOCH GG

  SVRGTA

  LKAREI BRJAN

  HNGERI GRANRVAR-DOTTER

  YTMTT

  MTT PLANDET

  HAL FISK

  FRE EU

  SLEVAR

  FDABEHAND-LING P

  SJUKHUS

  GODFORM

  R OBE-GAGNAD

  GODFORM

  TALAUTANTCK-NING

  P-STOD

  VARMKONTI-NENT

  KRUKA

  FR-STND

  PERFEKTFRE-BILD

  DACKESTRREKTTBITI UGNEN

  SVOR-DOMAR

  ENGELS-KA FLYG-VAPNET

  SM-SKOGFTT

  BRSTET

  R DETOMO-

  DERNAKONDIS

  FRSTRDEN SIT-

  TER IHJULET

  R DENSOM

  TRTT-NAT

  DE KANSKJUTASALUT

  DE LEDERI LNGALOPPET

  UTKASTTILL RIT-NINGAR

  DE RTILL FR

  UTE-TARE

  BE-GRIPA

  P STU-BINEN

  RYM-DEN

  RKLARA

  OCH LO-GISKA

  GRGRANEFTER

  JUL

  R OFTASOLOCH-VRARE

  FINNSTILL

  BUSKEVID

  BLIRPAKET

  I JULETIDJTTEN

  SKERFLYK-TING

  B

  ulls

  7/12

  FOTO: SCANPIX

  (ldersgrns 18 r)

  onsdag

  Dina lokala Skvdenyheter nu ven p webben.skvdenyheter.se

 • I norra Ryd r hon upp-vuxen och dr knner honsig fortfarande som hemma. Jag tycker vldigt mycketom mitt frldrahem, sgerBibi Rydbacken.Egentligen skulle man kun-na sga att Bibi jobbar medsamhllen fr det r shon ser p hotellvrlden;som sm samhllen i mi-niatyr. Frsta gngen honkom i kontakt med denvrlden var nr hon undersina r p Vsterhjds-gymnasiet jobbade extrasom stderska p KnistadHotell och Konferens.

  Det var dr jag blev bi-ten av hotellvrlden kanman sga. Det var atmosf-ren jag fll fr. Den trevligapersonalen, sammanhll-ningen och gemenskapenjag upple