Click here to load reader

Skövde Nyheter 20121004

 • View
  289

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Volvo redo för nytt gjuteri, Alf möter attackbrevbärare, Kräver jouren tillbaka, Handelsfiende vässar knivarna, ny karriär för Timoteijstjärnan

Text of Skövde Nyheter 20121004

 • Lokaltidningen fr alla hushll i Skvde. Telefon 0500-78 48 51. 4 oktober 2012.

  Skvde Nyheter.seLinnie lagar snitsiga snittar

  Handels-fiendenvssar knivarnaSHOPPING Handeln i Skvdehar gtt som en raket de senaste ren. Nu r siktet in-stllt p att behlla det somvunnits, men fienden vssarknivarna. I Jnkping byggsett miljardkvarter som skalocka tillbaka kunderna.

  SIDORNA 18-19

  Krver jourentillbakaVRD Akutmottagningarnafortstter att bgna av sk-trycket. Mlet en timmevntetid till att trffa lkareligger lngt borta. Det r ett bekymmer att viinte lever upp till mlen sgerSusanne Larsson (S), ordf-rande i styrelsen. SIDAN 4

  Det har varit endrm att kommautomlands och spela

  PIERRE SVENSSON, TIDIGARE SIK-MLVAKT, TRIVS I STERRIKE

  SIDAN 29

  Redo fr nytt gjuteriBeslutet r inte taget i Volvosstyrelse. Men om de bestmmersig fr en ny miljardsatsning iSkvde ska allt vara klart.

  Markarbetena har pbrjats. SN har trffat mannen som ska vertyga dem om att justSkvde r rtt plats i vrlden

  fr en ny gjuterisatsning.Mt Jens Holtinger, som till-trdde som platschef fr VolvoPowertrain i vras. SIDORNA 2-3

  Ny karrir frTimoteijstjrnan DANS Johanna Pettersson rinte bara stjrna i Timoteij.Nu fr hon Skvdeborna attsvnga hfterna. Jag skulle grna jobba meddans p heltid.Men innan dess vntar enjulskiva med nyskrivet material. SIDAN 10

  Mot utgngen! SN:s Alf Johansson sger sig ha trttnat p all shopping och krver att f bli eskorterad ut ur Kpcentrumet. Men Christina Lfgren, mark-nadskoordinator och centrumledare p Elins esplanad ger sig inte s ltt och skjuter p i en helt annan riktning. Bild: JANNE ANDERSSON

  SHOPPINGHELGEN: ALF MTER CHRISTINA LFGREN SIDORNA 20-21

  NorrmalmSkvde Tel 0500-41 56 56ppet alla dagar 9-22

  ICA.se/norrmalm

  Nygrillad kyckling

  PERFEKT TILL HELGEN!

  4990/kgPotatis-salladVr hemlagade2990/stPriserna gller t.o.m. sndag 7/10

 • 2 | Skvde.vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

  Det finns inte ngot beslutom att bygga ett nytt Volvo-gjuteri i Skvde. Trots detrullar entreprenadmaski-nerna p den tnkta bygg-platsen.Platschef Jens Holtingerfrklarar att allt ska varafrberett om AB Volvos styrelse vill satsa nya miljarder i Skvde.

  Jens Holtinger tilltrdde somplatschef i Skvde fr Volvo Po-wertrain i vras. Chefsrummetr spartanskt, det enda somhnger p vggen r kartan verfabriksomrdet och han frkla-rar att det behvs.

  Skvdefabriken r en av destrsta industrianlggningarnai Sverige. Vi har tre fa-briker i en gjuteri, be-arbetning och monte-ring. Just nu r det 2900 anstllda.

  Allt ska vara klartUtanfr nya gjuterietG2 pgr arbetet medatt frbereda fr byggetav ett nytt stort gjuteri ett G3.

  Det finns nnuinga beslut fattade, be-tonar Jens Holtinger.

  Men nr och om Vol-vos styrelse ska ta stll-ning till att bygga nnu ett gju-teri ska allt vara frberett. venen anskan om nytt miljtill-stnd har lmnats in fr attkunna ka produktionen

  Vi ska inte vara problemetnr beslutet ska tas och vi mstevertyga Volvos ledning om attdet r hr i Skvde man ska in-vestera, sger Jens Holtinger.

  Han saknar inte argument fratt det r Skvdefabriken somska f chansen att ka produk-tionen.

  Vi har en gedigen kompe-tens, vi r konkurrenskraftigaoch vi har ett teknologiskt kun-nande.

  Mindre andelJens Holtinger tror pmer tillverkning vid fa-briken i Skvde, mensamtidigt att Volvo-koncernen kommeretablera mer motortill-verkning i andra delarav vrlden.

  Skvdes viktighetinom Volvokoncernenkommer att minska,men inte storleken pfabriken.

  Det frklarar JensHoltinger med att nrVolvo vxer lggs enstrre del av den kade produk-tionen i andra lnder.

  Vi tar inte hem hela tillvxtentill Skvde, vi minskar i andelmed kar nd i produktion.

  Det innebr en kad internkonkurrens inom koncernenom var investeringar grs.

  Skvdefabriken mste vara ivrldsklass, det rcker inte medatt vi r bst i Vstsverige och vi

  har en frmga att vara i vrlds-klass.

  Flyttade hem Jag har varit sju r utomlandsunder de senaste tio ren, Ryss-land, Australien och Belgien.

  Jens Holtinger r njd med att arbeta fr Volvo p hemma-plan igen.

  I grunden r jag ju svenskoch jag har ett svenskt stt attbete mig.

  En lrdom som ren utanfrSverige r hur industrin frn-dras i vrlden.

  Vi underskattar snabbheteni frndringar i andra lnder.Snabbheten stter oss under ettfrndringstryck.

  Nu hnger krisen terigensom ett mrkt moln i horison-ten fr vrldens fordonsindus-

  tri, men hittills i r harefterfrgan p motorerfrn Skvde varit i nivmed frra ret. Krisen2008/2009 gav en lr-dom om hur fort detkan svnga p den glo-bala marknaden.

  D var jag platschefp fabriken i Gent och75 procent av produk-tionsvolymen frsvann.Det var en kris som toghrt fr mnga av Vol-vos medarbetare.

  Holtinger tror attVolvo nu har en hgre

  beredskap fr att mta snabbafrndringar i efterfrgan.

  Vi har nu ett helt annat fokusp flexibilitet.

  Men han tycker att en aspektofta glms bort.

  Det pratas bara flexibilitetfr nedgng, med det r lika vik-tigt att ha flexibilitet fr attkunna ka produktionen.

  Tv skra mnaderEn lastbil som bestlls i dag skalevereras om drygt tv mnader.Det r bara s lng tid som Skv-defabriken med viss skerhetvet hur mnga motorer som skatillverkas

  Vi har en kort framfrhll-ning.

  En stridsfrga somJens H fick i sitt knsom nytilltrdd plats-chef i mars var tvistenmed facket om beman-ningsanstllda. I ar-betsdomstolen vannVolvo ver IF Metall ien frga om reglernafr hur inhyrd personalkan anvndas.

  Jag ska inte pstatt vi r helt verens i den hr frgan, menjag tycker att vi fr en sund dialog med

  facket. Av 2 900 som arbetar p Skv-

  defabriken r knappt femhun-dra bemanningsanstllda.

  Det ser ut som om ett nytt Volvogjuteri ska byggas, men nnu har inte beslutet fattats. Tanken r att allt skavara frberett om Volvos styrelse fattar beslutet.

  Allt ska vara klart fr ett

  Skvde-fabrikenmste varai vrldsklass,det rckerinte med attvi r bst iVstsverige

  Vi mstevertygaVolvosledning omatt det rhr i Skvdeman skainvestera

  Jens Holtinger vill vara en platschef som ven frvaltar arvet av den lnga traditionen att bygga motorer iSkvde. Nu blir den ldsta delen av fabriken - D-hallen den nyaste delen i produktionen. Ny utrustning fr attbearbeta cylinderhuvuden hller p att installeras i den nyrenoverade hallen. Bild: ANDERS AXELSSON

  P VG MOT

  60 000Mlet r tydligt 2025 ska vi vara 60 000 Skvdebor.SN kommer i en serie artiklar att flja resan dit.

 • vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

  HENTORPSHALLEN BLIR

  TORSKFIL400g. Garant.

  2495/st

  HAVRE/FRUKT/FRKUSAR420-480 g. Fazer.

  1995/st

  BLODPUDDING425g. Geas. Max 2 kp/hushll.

  10:-2 ST. FR

  TVTTMEDELVia. Pulver/flytande. 750 g./920 ml.

  SKLJMEDELComfort. 750 ml.

  45:-2 ST. FR

  VITKLSverige.

  495/kg

  BANANERSydamerika.

  995/kg

  HANDLA VRIGA VAROR FR 100:- S FR DU KPA GARANT FRSK KYCKLING FR 1995/kg

  TVTTMEDELFlytande. Grumme. 800 ml.

  40:-2 ST. FR

  KUNDKORTSVARORBara fr dig med kundkort UPP TILL 2% BONUSDu som inte har kundkort kan handla dessa varor om du ansker om kort i butiken.

  HAVREFRAS/RGFRASQuaker. 375 g.

  20:-/st

  VANILJYOGHURTValio. 1 liter. 2%. Flera smaker.Max 2 kp/hushll.

  15:-/st

  BULLAR/WIENERBRDFindus. 400-420 g.Max 2 kp/hushll.

  20:-/stFISKBULLARHemkp. 375 g.Max 2 kp/hushll.

  10:-/st

  DUSCHTVL500 ml. Family Fresh.Max 2 kp/hushll.

  20:-2 ST. FR

  KAFFEGevalia. 450-500g.Max 2 paket/hushll.

  30:-/stBUTIKSTVLING

  1:A PRIS:

  40 LED-TVGller endast Hentorpshallen

  Erbjudandena gller Hentorpshallen och Rydshallen Hemkp t.o.m. 7/10.

  nytt gjuteri

  Jens Holtinger vill somplatschef bde se fram-t och bakt. ven i detom har varit finns ettvrde fr fabriken. Tidigt i intervjun ut-trycker han ngot somlter som ett valsprk. Jag kommer att jobbamed stolthet och arvoch frmga.

  Under sina frsta sex m-nader har han frskt ut-forska fabriken, men kon-staterar att han nnu intevarit i alla hrn. I utfor-skandet har ingtt att lrasig om den kunskap somfinns hos de anstllda.

  Det finns en stolthet ochden ska vi vara rdda om.

  Motorer har tillverkatsunder mer n ett sekel iSkvde och det innebr attdet finns en tradition attfrvalta.

  Vi har ett jtteansvarfr att skra arvet.

  En av de ldsta delarnaav Volvo Powertrains fabriki Skvde r D-hallen. Denr den sgtandade gamlafabriksbyggnaden vid jrn-vgen. Fr ett tiotal r sedanvar Volvo p vg att lmnabyggnaden och det varnstan klart att den skullebli kommunens museum.

  Frmgan styrS blev det inte och nu rhallen en byggarbetsplats.Invndigt renoveras fabri-ken och nya maskiner frbearbetning av cylinder-

  huvuden installeras.Jens Holtinger r ptag-

  ligt stolt ver frvandling-en av den gamla D-hallen.

  Det framstr som ettprojekt som knyter an tillvalsprket stolthet ocharv och frmga.

  Om stolthet och arv ren del av att se bakt r fr-mgan en del av framtiden.

  Vi bestmmer ver vrframtid, det r vr frmgasom styr.

  Anders [email protected]

  D-hallen fr nytt liv

  Volvofabriken gamla D-hall kommer nu i anvndningigen. Arbetet pgr med att installera maskiner fr bear-betning av cylinderhuvuden. Bild: ANDERS AXELSSON

 • vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

  4 | Skvde.

  r Skvdesplaceringnr Statis-

  tiska centralbyrnstorleksordnarSveriges ttorter.

  32

  Akutmottagningarnafortstter att bgna avsktrycket. Mlet entimme vntetid till atttrffa lkare liggerlngt borta. Bara drygthlften av patienternafr det p Skaraborgssjukhus. Det r ett bekymmeratt vi inte klarar av attleva upp till de ml vihar, sger SusanneLarsson (S), ordfrandei sjukhusstyrelsen.

  Trycket p akuten r sstort i hela regionen, sgerSusanne Larsson.

  Bara